SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Suomen Pankin ennuste:
Suomen talous toipuu vähitellen
äkkijarrutuksesta
Euro ja talous 3-2020
Meri Obstbaum
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euro ja talous 3/2020
• Pääkirjoitus
• Ennuste vuosille 2020-2022
• Ennusteen riskit ja vaihtoehtoiset skenaariot
• Artikkelit
• Lyhyen aikavälin talousnäkymät ovat heikentyneet rajusti Suomessa,
Ruotsissa ja Saksassa
• Kuluttajien luottamus ennakoi talouden käänteitä
• Yritykset vastaavat koronakriisiin työkustannuksia sopeuttamalla
• www.eurojatalous.fi
9.6.2020 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen talous toipuu vähitellen äkkijarrutuksesta
• Syvää taantumaa seuraa asteittainen toipuminen
• Pelkkä rajoitustoimien purkaminen ei palauta taloudellista
aktiviteettia
• Pysyviltä tuotantotappioilta ei vältytä, mutta niiden
mittaluokkaan voidaan vaikuttaa talouspolitiikalla
9.6.2020 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Globaali taloudellinen epävarmuus lisääntynyt
historiallisen paljon
9.6.2020 4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021
Epävarmuusindikaattori Historiallinen keskiarvo
Indeksi (S.D.)
Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
Indeksi kuvaa VIX-indeksistä ja globaalista EPU-indeksistä muodostettua
normalisoitua epävarmuusindikaattoria. Indeksin arvo kertoo, kuinka monta
keskihajontaa historiallisen keskiarvonsa ylä- tai alapuolella indikaattori on.
Lehman Brothersin
konkurssi
Koronapandemia
Kauppakiistojen
kärjistyminen
Terrori-iskut (9/11)
IT-kuplan
puhkeaminen
Eurokriisin
kärjistyminen Brexit-äänestys
18.5.2020
eurojatalous.fi
39487@Kuvio_Riskifaktori
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kansainvälinen taloudellinen toimintaympäristö hyvin
vaikea tänä vuonna ja toipuminen hidasta
9.6.2020 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Talouden luottamus heikentynyt myös Suomessa
jyrkästi ja laaja-alaisesti
-40
-30
-20
-10
0
10
20
60
70
80
90
100
110
120
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Teollisuus Palvelualat
Kuluttajat Vähittäiskauppa
Rakentaminen Koko talouden luottamus* (vasen)
Indeksi (2000–2019 = 100)
Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma.
*Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin
kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista.
30384@Indikaattorihajotelma
9.6.2020 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen talous supistuu rajusti koronapandemian
seurauksena
9.6.2020 7
BKT 2019 2020 2021 2022
Lievä skenaario 1,0 -5 5 2
Ennuste 1,0 -7 3 3
Vakava skenaario 1,0 -11 2 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Sekä kotimainen kysyntä että nettovienti supistuvat voimakkaasti
- julkinen kysyntä pehmentää pudotusta hieman
9.6.2020 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työmarkkinoilla raju käänne huonompaan
9.6.2020 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työllisten määrä voi supistua perusennustetta
enemmänkin
9.6.2020 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Palkkojen nousu jatkuu tasaisena
9.6.2020 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kuluttajahintojen nousu on vaimeaa
9.6.2020 12
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden alijäämä syvenee
9.6.2020 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
…ja velkasuhde kasvaa useita prosenttiyksikköjä
9.6.2020 14
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskeiset tulemat
2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote, Lievä skenaario 1,0 -5 5 2
vuosikasvu (%) Perusennuste 1,0 -7 3 3
Vakava skenaario 1,0 -11 2 2
Työllisyysaste (%) Lievä skenaario 72,6 72 72 73
Perusennuste 72,6 71 70 71
Vakava skenaario 72,6 69 68 68
Työttömyysaste (%) Lievä skenaario 7,0 8 7 7
Perusennuste 7,0 9 9 9
Vakava skenaario 7,0 10 12 11
Julkisen talouden alijäämä, Lievä skenaario -1,1 -6 -2 -2
suhteessa BKT:hen (%) Perusennuste -1,1 -8 -5 -4
Vakava skenaario -1,1 -11 -8 -7
Julkisyhteisöjen velka, Lievä skenaario 59,4 68 66 67
suhteessa BKT:hen (%) Perusennuste 59,4 71 73 75
Vakava skenaario 59,4 78 85 90
Inflaatio* (%) Lievä skenaario 1,1 0,4 1,0 1,5
Perusennuste 1,1 0,2 0,7 1,3
Vakava skenaario 1,1 -0,1 0,4 1,1
Lievä skenaario: Talous toipuu nopeasti ilman merkittäviä ja pysyviä tuotantotappioita. Perusennuste:
Suomen Pankin kesäkuun 2020 ennusteura. Vakava skenaario: Talous toipuu hitaasti ja syntyy
merkittäviä pysyviä tuotantotappioita.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
* Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi.
e: ennuste.
Koronaviruspandemia aiheuttaa suurta epävarmuutta
• Suurin epävarmuus liittyy siihen miten
nopeasti talous lähivuosina toipuu
• Keskeistä miten hyvin pandemiaa saadaan hallittua
• Nopea toipuminenkin on mahdollinen, jos
viruksen suhteen ei tule takapakkia Suomessa
eikä muualla
• Pahimmassa tapauksessa työttömyysaste
voisi jäädä pysyvästi yli 10 prosenttiin ja
julkisen talouden velkasuhde voisi kohota jopa
90 prosenttiin
9.6.2020 15
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU9.6.2020 16
Ennusteen keskeiset tulemat
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2019 2020e 2021e 2022e 2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote 1,0 ‐6,9 3,0 2,9 Työmarkkinat
Yksityinen kulutus 1,0 ‐6,4 4,6 3,4 Tehdyt työtunnit 0,8 ‐4,5 1,3 0,8
Julkinen kulutus 0,9 5,5 0,1 0,1 Työlliset 1,1 ‐2,8 ‐0,5 0,8
Yksityiset kiinteät investoinnit ‐1,0 ‐12,4 ‐1,1 6,0 Työttömyysaste, % 6,7 9,0 9,3 8,8
Julkiset kiinteät investoinnit 0,3 6,0 ‐0,3 0,4 Yksikkötyökustannukset 1,7 3,9 1,8 0,1
Vienti 7,2 ‐15,8 4,4 7,0 Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti 1,6 ‐0,5 5,4 2,2
Tuonti 2,2 ‐9,4 2,4 6,8 Tuottavuus ‐0,1 ‐4,2 3,5 2,1
Kysyntäerien vaikutus kasvuun
Kotimainen kysyntä 0,5 ‐4,2 2,3 2,9 Bruttokansantuote, hintaindeksi 1,8 0,3 0,9 1,8
Nettovienti 1,9 ‐2,6 0,7 0,0 Yksityinen kulutus, hintaindeksi 1,1 0,2 0,8 1,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero ‐1,4 0,0 0,1 0,0
Säästämisaste, kotitaloudet, % 0,4 6,9 3,9 2,3 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1,1 0,2 0,7 1,3
Pl. Energia 1,0 0,7 0,8 1,1
Vaihtotase, % BKT:stä ‐0,8 ‐2,3 ‐1,9 ‐1,8 Energia 3,0 ‐6,8 ‐0,2 2,9
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiitos!
www.eurojatalous.fi
9.6.2020 17
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU9.6.2020 18
Ennusteen oletukset
2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Suomen vientimarkkinat1
, prosenttimuutos 3,7 1,6 ‐14,1 8,8 5,1
Öljyn hinta, 
USD/barreli
71,1 64,0 36,0 37,2 40,7
Suomen kilpailijamaiden vientihinnat euroina, 
prosenttimuutos
1,4 1,6 ‐3,7 0,9 2,4
Euribor, 3 kk, % ‐0,3 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,4
Suomen 10 vuoden obligaatiokorko, % 0,7 0,1 ‐0,1 ‐0,1 0,1
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2
106,8 106,3 108,0 108,4 108,4
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,18 1,12 1,09 1,08 1,08
1Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin kohdemaissa keskimäärin niiden vientiosuuksilla painotettuna.
2Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi
Lähteet: Eurojärjestelmä ja Suomen Pankki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Skenaarioiden oletukset
9.6.2020 19

More Related Content

What's hot

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Suomen Pankki
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talousOlli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Korkeasuhdanne on o...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
 
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talousOlli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
 

Similar to Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu vähitellen äkkijarrutuksesta, 9.6.2020

Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Suomen Pankki
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
VATT Institute for Economic Research
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Suomen Pankki
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...
Suomen Pankki
 
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Lauri Kajanoja
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Suomen Pankki
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarinen
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki
 

Similar to Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu vähitellen äkkijarrutuksesta, 9.6.2020 (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Talous toipuu pandemia...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin mediainfo EKP:n rahapolitiikan strategian...
 
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 

Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu vähitellen äkkijarrutuksesta, 9.6.2020

 • 1. Suomen Pankki Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu vähitellen äkkijarrutuksesta Euro ja talous 3-2020 Meri Obstbaum
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euro ja talous 3/2020 • Pääkirjoitus • Ennuste vuosille 2020-2022 • Ennusteen riskit ja vaihtoehtoiset skenaariot • Artikkelit • Lyhyen aikavälin talousnäkymät ovat heikentyneet rajusti Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa • Kuluttajien luottamus ennakoi talouden käänteitä • Yritykset vastaavat koronakriisiin työkustannuksia sopeuttamalla • www.eurojatalous.fi 9.6.2020 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talous toipuu vähitellen äkkijarrutuksesta • Syvää taantumaa seuraa asteittainen toipuminen • Pelkkä rajoitustoimien purkaminen ei palauta taloudellista aktiviteettia • Pysyviltä tuotantotappioilta ei vältytä, mutta niiden mittaluokkaan voidaan vaikuttaa talouspolitiikalla 9.6.2020 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Globaali taloudellinen epävarmuus lisääntynyt historiallisen paljon 9.6.2020 4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 Epävarmuusindikaattori Historiallinen keskiarvo Indeksi (S.D.) Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat. Indeksi kuvaa VIX-indeksistä ja globaalista EPU-indeksistä muodostettua normalisoitua epävarmuusindikaattoria. Indeksin arvo kertoo, kuinka monta keskihajontaa historiallisen keskiarvonsa ylä- tai alapuolella indikaattori on. Lehman Brothersin konkurssi Koronapandemia Kauppakiistojen kärjistyminen Terrori-iskut (9/11) IT-kuplan puhkeaminen Eurokriisin kärjistyminen Brexit-äänestys 18.5.2020 eurojatalous.fi 39487@Kuvio_Riskifaktori
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kansainvälinen taloudellinen toimintaympäristö hyvin vaikea tänä vuonna ja toipuminen hidasta 9.6.2020 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Talouden luottamus heikentynyt myös Suomessa jyrkästi ja laaja-alaisesti -40 -30 -20 -10 0 10 20 60 70 80 90 100 110 120 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Teollisuus Palvelualat Kuluttajat Vähittäiskauppa Rakentaminen Koko talouden luottamus* (vasen) Indeksi (2000–2019 = 100) Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma. *Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista. 30384@Indikaattorihajotelma 9.6.2020 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talous supistuu rajusti koronapandemian seurauksena 9.6.2020 7 BKT 2019 2020 2021 2022 Lievä skenaario 1,0 -5 5 2 Ennuste 1,0 -7 3 3 Vakava skenaario 1,0 -11 2 2
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sekä kotimainen kysyntä että nettovienti supistuvat voimakkaasti - julkinen kysyntä pehmentää pudotusta hieman 9.6.2020 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työmarkkinoilla raju käänne huonompaan 9.6.2020 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työllisten määrä voi supistua perusennustetta enemmänkin 9.6.2020 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Palkkojen nousu jatkuu tasaisena 9.6.2020 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kuluttajahintojen nousu on vaimeaa 9.6.2020 12
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden alijäämä syvenee 9.6.2020 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU …ja velkasuhde kasvaa useita prosenttiyksikköjä 9.6.2020 14
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset tulemat 2019 2020e 2021e 2022e Bruttokansantuote, Lievä skenaario 1,0 -5 5 2 vuosikasvu (%) Perusennuste 1,0 -7 3 3 Vakava skenaario 1,0 -11 2 2 Työllisyysaste (%) Lievä skenaario 72,6 72 72 73 Perusennuste 72,6 71 70 71 Vakava skenaario 72,6 69 68 68 Työttömyysaste (%) Lievä skenaario 7,0 8 7 7 Perusennuste 7,0 9 9 9 Vakava skenaario 7,0 10 12 11 Julkisen talouden alijäämä, Lievä skenaario -1,1 -6 -2 -2 suhteessa BKT:hen (%) Perusennuste -1,1 -8 -5 -4 Vakava skenaario -1,1 -11 -8 -7 Julkisyhteisöjen velka, Lievä skenaario 59,4 68 66 67 suhteessa BKT:hen (%) Perusennuste 59,4 71 73 75 Vakava skenaario 59,4 78 85 90 Inflaatio* (%) Lievä skenaario 1,1 0,4 1,0 1,5 Perusennuste 1,1 0,2 0,7 1,3 Vakava skenaario 1,1 -0,1 0,4 1,1 Lievä skenaario: Talous toipuu nopeasti ilman merkittäviä ja pysyviä tuotantotappioita. Perusennuste: Suomen Pankin kesäkuun 2020 ennusteura. Vakava skenaario: Talous toipuu hitaasti ja syntyy merkittäviä pysyviä tuotantotappioita. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. * Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi. e: ennuste. Koronaviruspandemia aiheuttaa suurta epävarmuutta • Suurin epävarmuus liittyy siihen miten nopeasti talous lähivuosina toipuu • Keskeistä miten hyvin pandemiaa saadaan hallittua • Nopea toipuminenkin on mahdollinen, jos viruksen suhteen ei tule takapakkia Suomessa eikä muualla • Pahimmassa tapauksessa työttömyysaste voisi jäädä pysyvästi yli 10 prosenttiin ja julkisen talouden velkasuhde voisi kohota jopa 90 prosenttiin 9.6.2020 15
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU9.6.2020 16 Ennusteen keskeiset tulemat Prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2019 2020e 2021e 2022e 2019 2020e 2021e 2022e Bruttokansantuote 1,0 ‐6,9 3,0 2,9 Työmarkkinat Yksityinen kulutus 1,0 ‐6,4 4,6 3,4 Tehdyt työtunnit 0,8 ‐4,5 1,3 0,8 Julkinen kulutus 0,9 5,5 0,1 0,1 Työlliset 1,1 ‐2,8 ‐0,5 0,8 Yksityiset kiinteät investoinnit ‐1,0 ‐12,4 ‐1,1 6,0 Työttömyysaste, % 6,7 9,0 9,3 8,8 Julkiset kiinteät investoinnit 0,3 6,0 ‐0,3 0,4 Yksikkötyökustannukset 1,7 3,9 1,8 0,1 Vienti 7,2 ‐15,8 4,4 7,0 Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti 1,6 ‐0,5 5,4 2,2 Tuonti 2,2 ‐9,4 2,4 6,8 Tuottavuus ‐0,1 ‐4,2 3,5 2,1 Kysyntäerien vaikutus kasvuun Kotimainen kysyntä 0,5 ‐4,2 2,3 2,9 Bruttokansantuote, hintaindeksi 1,8 0,3 0,9 1,8 Nettovienti 1,9 ‐2,6 0,7 0,0 Yksityinen kulutus, hintaindeksi 1,1 0,2 0,8 1,4 Varastojen muutos ja tilastollinen ero ‐1,4 0,0 0,1 0,0 Säästämisaste, kotitaloudet, % 0,4 6,9 3,9 2,3 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1,1 0,2 0,7 1,3 Pl. Energia 1,0 0,7 0,8 1,1 Vaihtotase, % BKT:stä ‐0,8 ‐2,3 ‐1,9 ‐1,8 Energia 3,0 ‐6,8 ‐0,2 2,9 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiitos! www.eurojatalous.fi 9.6.2020 17
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU9.6.2020 18 Ennusteen oletukset 2018 2019e 2020e 2021e 2022e Suomen vientimarkkinat1 , prosenttimuutos 3,7 1,6 ‐14,1 8,8 5,1 Öljyn hinta,  USD/barreli 71,1 64,0 36,0 37,2 40,7 Suomen kilpailijamaiden vientihinnat euroina,  prosenttimuutos 1,4 1,6 ‐3,7 0,9 2,4 Euribor, 3 kk, % ‐0,3 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,4 Suomen 10 vuoden obligaatiokorko, % 0,7 0,1 ‐0,1 ‐0,1 0,1 Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 106,8 106,3 108,0 108,4 108,4 Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,18 1,12 1,09 1,08 1,08 1Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin kohdemaissa keskimäärin niiden vientiosuuksilla painotettuna. 2Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi Lähteet: Eurojärjestelmä ja Suomen Pankki
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Skenaarioiden oletukset 9.6.2020 19