SlideShare a Scribd company logo
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 1
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Escriu el resultat de la multiplicació : 224 x 2 / Divideix 4.200 entre 5
B.- Multiplica 60 per 10. / Quina és la meitat de 50?
C.- Resta 200 al número 500 / Escriu els mesos que hi ha en un any
D.- Divideix el número 80 entre 4 / Multiplica per 10 els dies que hi ha en un any
E.- Multiplica 213 per 0 / Quants minuts hi ha en una hora?/ Hores que hi ha en un dia.
F.- Multiplica 715 per 4 / Escriu el triple de 3
G.- Multiplica 84 per 10 i n’hi restes 10 / Busca el doble de 112
VERTICALS :
1.- Quina és la meitat de 8? / Calcula el doble de 160 / Divideix 16 per 2
2.- Divideix 8.300 per 2 i n’hi afegeixes 450 al resultat / Busca la meitat de 46
3.- Resta’n 200 al nombre 1.000 / Multiplica 136 per 5
4.- No en tinc cap / Suma’n 6 al número 300.
5.- El doble de 4 / La meitat de 32 / Escriu el nombre 20 al revés.
6.- Multiplica 7.042 per 6 / Una gallina té ….. potes
7.- Escriu el nombre 50 al revés. / Multiplica 2.470 per 2 i escriu el resultat al revés
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 2
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Quants anys hi ha en 1 segle?. / Calcula els minuts que hi ha en 3 hores
B.- Quants minuts hi ha en 1 dia ? / Una desena té ….. unitats
C.- Multiplica el nombre 1.720 per 5 / Una setmana té ….. dies
D.- La meitat de 6. / Multiplica el nombre 7 per 1.000.
E.- La meitat de 120 / Multiplica 857 per 5.
F.- Escriu el doble de 100 al revés. / Multiplica 64 per 10
G.- Escriu el nombre 2.130 al revés / En una dotzena de llibres, hi ha ….. llibres
VERTICALS :
1.- Tenia 12 caramels i n’he menjat 1. Quants en tinc ara?./ Quants segons hi ha en una
hora?.
2.- Escriu el doble de 420 al revés / Escriu la meitat del nombre 600 al revés
3.- Multiplica 1.528 per 5 i escriu el resultat al revés. / Multiplica 3 per 7
4.- Busca el doble de 2.000 i escriu el resultat al revés. / Divideixo 18 per 9
5.- Multiplica el nombre 1 per 1. / Multiplica el doble de 31 per 100 i escriu el
resultat al revés.
6.- Multiplica 9 per 9 / Multiplica 296 per 5 i escriu el resultat al revés
7.- La meitat de 1.400 al revés. / Multiplica 240 per 2 i suma-n’hi 22 al resultat
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 3
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Resultat de multiplicar el número 235 per 10 / Escriu el doble de 18
B.- Els dies que hi ha en 15 setmanes / Divideix el nombre 2.493 per 3 i resta’n 10 al
resultat.
C.- El triple del nombre 943 / La meitat de 18
D.- Multiplica el nombre 12 per ell mateix. / 8 centenes.
E.- El doble de 4 / Escriu al revés el nombre 3.000
F.- Escriu el triple de 3 / La meitat de 14 / Una desena
G.- Suma-n’hi 2 a la meitat de 1.200 / Multiplica 315 per 2 i suma-n’hi 35 al resultat
VERTICALS :
1.- Els dies que hi ha en 3 setmanes / Una dotzena i mitja d’ous / Mitja dotzena
2.- Multiplica el nombre 504 per 6 / 9 desenes.
3.- Busca el doble del nombre 5.584 i multiplica’l per 5./ Un parell de pomes.
4.- No en tinc cap / La meitat de 4 / Calcula quantes llibretes hi ha en 7 desenes i escriu
el resultat al revés.
5.- Multiplica el nombre 898 per 2 i el resultat per 5. / Mitja dotzena de mitjons.
6.- Escriu 3 desenes i 2 unitats. / Multiplica el nombre 613 per 2 i el resultat per 5,
després escriu, al revés, el nombre que t’ha sortit.
7.- Escriu el nombre : 6 centenes 1 desena i 9 unitats i multiplica’l per 10. / Escriu al
revés la meitat del nombre 100 .
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 4
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Resultat de la següent operació : ( 3.452 + 6.987) – 6.308. / Hores que hi ha en 3
dies i mig.
B.- Escriu el nombre següent : 3 milers, 4 centenes i 7 unitats. / La meitat de 84.
C.- Escriu el nombre següent: quatre. milions tres-cents vuit mil cent cinc
D.- Minuts que hi ha en 5 hores i mitja. / Escriu el resultat de 30 x 0
E.- Tinc 8 dotzenes i mitja de contes. / Resultat de l’operació : ( 81 x 9) : 3
F.- Resta’n 17 al número 96. / La meitat de 80. / Fes l’operació : (76-67)
G.- La meitat de 16. / escriu el nombre : trenta-set mil nou-cents dos
VERTICALS :
1.- Escriu el resultat de la resta : (893-459). / Una centena, 7 desenes amb 8 unitats.
2.- Escriu amb xifres : cent quaranta-tres mil tres-cents nou.
3.- Multiplica 3 per 10.000 i suma-n’hi 32 al resultat. / Divideix 27 entre 9
4 .- Resultat de l’operació ( 6.434 – 4.654). / Escriu el número setanta-quatre al revés.
5.- Divideix 20 entre 20. / Suma-n’hi 9 al doble de 100.
6.- Escriu el nombre : vuitanta-quatre mil quatre. / No en tinc cap
7.- Resultat de dividir el número dos mil cent vint-i-cinc entre cinc./ Resta’n 8 al
número 200.
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 5
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Escriu el nombre : 2 milions cent vint-i-tres mil quatre- cents cinquanta-sis
B.- 3 dotzenes i mitja. / Multiplica el nombre 348 per 9
C.- Calcula el resultat de la següent operació : ( 481+397) – 345. / Després del
vuitanta-nou.
D.- Quants mesos hi ha en 6 anys? / Divideix el nombre 9.345 per 5
E.- Calcula les hores que hi ha en 6 dies. / Calcula els segons que hi ha en 8 minuts
F.- La meitat de 18. / 3 centenes. / El doble de 4
G.- Escriu el nombre : Tres milions quatre-cents noranta-tres mil vuit-cents una
llibretes
VERTICALS :
1.- En 2 anys hi ha ..... mesos.- / Fes la següent operació: ( 281+436) + (3.986 + 4.703);
i resta’n 2.213 al resultat.
2.- Escriu el nombre : dotze mil cinc-cents vint-i-quatre. / La meitat del nombre 8
3.- Un parell de sabates. / La meitat de mitja dotzena . / Escriu el nombre : 4 centenes, 3
desenes i 9 unitats.
4.- Al nombre tres mil tres-cents li sumes 3 desenes i 1 unitat./ Escriu el nombre 30 al
revés
5.- La meitat de vuitanta-dos. / Escriu el nombre : vuit mil quatre-cents vuit
6.- Escriu la següent quantitat : cinquanta-tres mil nou-cents seixanta-vuit. / No en tinc
cap
7.- Escriu el nombre : sis milions dos-cents nou mil vuitanta-un
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 6
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Escriu el nombre : 9 milers, 4 centenes, 3 desenes i 6 unitats. / Tinc una dotzena i
mitja de llibretes.
B.- Els dies que hi ha en una setmana. / Multiplica el nombre 5.618 per 8
C.- Calcula els segons que hi ha en 18 minuts. / La meitat de 12.
D.- Multiplica el nombre 94.390 per 6.
E.- 4 dotzenes i mitja. / Escriu el nombre : 3 milers, 6 centenes i 9 desenes
F.- Calcula els quilos de pomes que hi ha en 18 caixes plenes de pomes si cada caixa
pesa 12 quilos . / 8 centenes
G.- Multiplica el nombre 9.876 per 6
VERTICALS :
1.- Li resto 3 unitats a una centena. / Calcula el doble del nombre 276.
2.- La meitat de 8. / Multiplica el nombre 3.283 per 5
3.- Escriu el nombre : 3 milers, 4 centenes i 6 unitats. / Suma 9 unitats a 6 desenes
4.- Fes la suma 22.154 + 26.743; al resultat suma-li el nombre 15.936. / La meitat del
nombre 4.
5.- Escriu el nombre : nou-cents quatre mil sis-cents vuitanta - cinc
6.- Poso 3 pomes més en un cistell que n’hi ha una dotzena. Quantes n’hi ha ara?. /
Escriu al revés el nombre sis mil noranta
7.- Multiplica el nombre 282 per 3 . / Escriu dos zeros seguits
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 7
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Escriu en xifres: tres-cents mil quatre
B.- El doble del resultat de multiplicar 7 per 3. / Divideix la meitat del número 32 per
2. / Resta 10 unitats a una centena
C.- Resultat de multiplicar el número 3.456 per 4. / La meitat de 18
D.- Resultat de la següent operació : ( 3.487 + 9.376) – 4.760 . / Multiplica el número
3 per 15.
E.- Divideix el número setze mil nou-cents vint-i-quatre per quatre. / Suma’n 45 al
número 30
F.- Divideix la meitat de 24 per 3. / Multiplica el número 15 per 0. / Resta’n 14 al
número 46
G.- Escriu el número vuit-cents mil tres
VERTICALS :
1.- Escriu en xifres el número : quaranta-un mil vuit-cents quaranta-quatre.
2.- Multiplica el número quatre mil trenta-nou per vuit. / Resultat de multiplicar 4 per 2
3.- No en tinc cap. / Multiplica el número 803 per 100.
4 .- Escriu al revés en xifres el número : tretze mil dos-cents vuitanta. / Multiplica per 0
el número 16.
5.- Resta’n 4 al número 4. / El doble de 2. / La meitat de 60.
6.- Noranta al revés. / Suma 2.720 al número 5.000.
7.- Multiplica per 5 el número 8.191. / La meitat del resultat de dividir 18 entre 3
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 8
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Escriu en xifres el número : vuit milions tres-cents mil dos-cents
B.- Divideixo per 3 la meitat de 18. / Multiplica 15 per 5. / Resta 2 desenes al número 100.
C.- Escriu en xifres el número : set-cents mil dos
D.- Multiplica el número dos-cents setze mil quatre-cents disset per 2
E.- Escriu : 3 desenes i 5 unitats. / Divideixo per 4 la meitat de 16. / Multiplico per 0
el número 6.
F.- Escric en xifres : dues centenes , al revés. / Sumo 3 desenes i 1 unitat al número 400
G.- Escric en xifres : tres milions vuit-cents cinc
VERTICALS :
1.- Resta’n 17 al número 100. / Resultat de la següent operació : ( 2.479 + 1.824)
2.- Divideixo per 6 la meitat del número 36. / Escriu en xifres : setanta-tres mil cinc-
cents.
3.- Escriu, al revés, el número dos mil setanta. / Dues desenes.
4 .- Escriu al revés el resultat de la següent operació : (1.610 x 5). / No en tinc cap
5.- Resultat de : ( 6-4+2) : 2. / Escriu, al revés, el número : vuitanta-quatre mil dos-
cents trenta.
6.- Multiplica per 12 el número tres-cents quaranta. / La meitat de la meitat de 120.
7.- Dues centenes al revés. / Cinc-cents deu al revés
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 9
NOM : ………………………………………….. DATA : …………..
ENCREUAT NUMÈRIC
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
G
HORIZONTALS :
A.- Escriu en xifres el número : vuit milions tres-cents mil dos-cents
B.- Divideixo per 3 la meitat de 18. / Multiplica 15 per 5. / Resta 2 desenes al número 100.
C.- Escriu en xifres el número : set-cents mil dos
D.- Multiplica el número dos-cents setze mil quatre-cents disset per 2
E.- Escriu : 3 desenes i 5 unitats. / Divideixo per 4 la meitat de 16. / Multiplico per 0
el número 6.
F.- Escric en xifres : dues centenes , al revés. / Sumo 3 desenes i 1 unitat al número 400
G.- Escric en xifres : tres milions vuit-cents cinc
VERTICALS :
1.- Resta’n 17 al número 100. / Resultat de la següent operació : ( 2.479 + 1.824)
2.- Divideixo per 6 la meitat del número 36. / Escriu en xifres : setanta-tres mil cinc-
cents.
3.- Escriu, al revés, el número dos mil setanta. / Dues desenes.
4 .- Escriu al revés el resultat de la següent operació : (1.610 x 5). / No en tinc cap
5.- Resultat de : ( 6-4+2) : 2. / Escriu, al revés, el número : vuitanta-quatre mil dos-
cents trenta.
6.- Multiplica per 12 el número tres-cents quaranta. / La meitat de la meitat de 120.
7.- Dues centenes al revés. / Cinc-cents deu al revés
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 9

More Related Content

Viewers also liked

Comptar (fins al 10)
Comptar (fins al 10)Comptar (fins al 10)
Comptar (fins al 10)
MAICA CIMA
 
Els éssers vius adaptació
Els éssers vius adaptacióEls éssers vius adaptació
Els éssers vius adaptació
MAICA CIMA
 
Comptar
ComptarComptar
Comptar
MAICA CIMA
 
Els ecosistemes dibuixos
Els ecosistemes dibuixosEls ecosistemes dibuixos
Els ecosistemes dibuixos
MAICA CIMA
 
Lic la cuina de les matemàtiques 1
Lic la cuina de les matemàtiques 1Lic la cuina de les matemàtiques 1
Lic la cuina de les matemàtiques 1
MAICA CIMA
 
Comptar (fins al 20)
Comptar (fins al 20)Comptar (fins al 20)
Comptar (fins al 20)
MAICA CIMA
 
Material mates ESO
Material mates ESOMaterial mates ESO
Material mates ESO
MAICA CIMA
 
Comptar i relacionar (fins al 10)
Comptar i relacionar (fins al 10)Comptar i relacionar (fins al 10)
Comptar i relacionar (fins al 10)
MAICA CIMA
 
Els animals.
Els animals.Els animals.
Els animals.
MAICA CIMA
 
Museu Darder
Museu DarderMuseu Darder
Museu Darder
MAICA CIMA
 
Comptar i relacionar (fins al 15)
Comptar i relacionar (fins al 15)Comptar i relacionar (fins al 15)
Comptar i relacionar (fins al 15)
MAICA CIMA
 
Avaluació els animals.
Avaluació els animals.Avaluació els animals.
Avaluació els animals.
MAICA CIMA
 
ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.
ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.
ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.
MAICA CIMA
 
Lletres dossier de material individualitzat 1
Lletres  dossier de material individualitzat 1Lletres  dossier de material individualitzat 1
Lletres dossier de material individualitzat 1
MAICA CIMA
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
MAICA CIMA
 
Comença per cat pdf
Comença per cat pdfComença per cat pdf
Comença per cat pdfcguille3
 
La fulla que volia volar
La fulla que volia volarLa fulla que volia volar
La fulla que volia volar
Rosana Vives Vidal
 
Tabla suma i tabla resta
Tabla suma i tabla restaTabla suma i tabla resta
Tabla suma i tabla restaLaia Lila
 

Viewers also liked (20)

Comptar (fins al 10)
Comptar (fins al 10)Comptar (fins al 10)
Comptar (fins al 10)
 
Els éssers vius adaptació
Els éssers vius adaptacióEls éssers vius adaptació
Els éssers vius adaptació
 
Comptar
ComptarComptar
Comptar
 
Els ecosistemes dibuixos
Els ecosistemes dibuixosEls ecosistemes dibuixos
Els ecosistemes dibuixos
 
Lic la cuina de les matemàtiques 1
Lic la cuina de les matemàtiques 1Lic la cuina de les matemàtiques 1
Lic la cuina de les matemàtiques 1
 
Comptar (fins al 20)
Comptar (fins al 20)Comptar (fins al 20)
Comptar (fins al 20)
 
Material mates ESO
Material mates ESOMaterial mates ESO
Material mates ESO
 
Comptar i relacionar (fins al 10)
Comptar i relacionar (fins al 10)Comptar i relacionar (fins al 10)
Comptar i relacionar (fins al 10)
 
Els animals
Els animalsEls animals
Els animals
 
Els animals.
Els animals.Els animals.
Els animals.
 
Museu Darder
Museu DarderMuseu Darder
Museu Darder
 
Comptar i relacionar (fins al 15)
Comptar i relacionar (fins al 15)Comptar i relacionar (fins al 15)
Comptar i relacionar (fins al 15)
 
Avaluació els animals.
Avaluació els animals.Avaluació els animals.
Avaluació els animals.
 
ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.
ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.
ELS ANIMALS. CICLE INICIAL.
 
Lletres dossier de material individualitzat 1
Lletres  dossier de material individualitzat 1Lletres  dossier de material individualitzat 1
Lletres dossier de material individualitzat 1
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
 
Comença per cat pdf
Comença per cat pdfComença per cat pdf
Comença per cat pdf
 
2.m
2.m2.m
2.m
 
La fulla que volia volar
La fulla que volia volarLa fulla que volia volar
La fulla que volia volar
 
Tabla suma i tabla resta
Tabla suma i tabla restaTabla suma i tabla resta
Tabla suma i tabla resta
 

Similar to Encreuat numèric

Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
r4uls4lguero
 
Ref. mates
Ref. matesRef. mates
Ref. mates
Tutora1rA
 
Mates adaptat 1r eso
Mates adaptat 1r esoMates adaptat 1r eso
Mates adaptat 1r eso
Olga Gonzalez Gonzalez
 
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Monica Roige Sedo
 
Les Fraccions
Les FraccionsLes Fraccions
Les FraccionsSusana
 
Mates 3r
Mates 3rMates 3r
Mates 3r
Manel Barranco
 

Similar to Encreuat numèric (7)

Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
 
Ref. mates
Ref. matesRef. mates
Ref. mates
 
Mates adaptat 1r eso
Mates adaptat 1r esoMates adaptat 1r eso
Mates adaptat 1r eso
 
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
 
Les Fraccions
Les FraccionsLes Fraccions
Les Fraccions
 
Mates 3r
Mates 3rMates 3r
Mates 3r
 
Mates Març
Mates MarçMates Març
Mates Març
 

More from MAICA CIMA

Comencem
ComencemComencem
Comencem
MAICA CIMA
 
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
MAICA CIMA
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
MAICA CIMA
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
MAICA CIMA
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
MAICA CIMA
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
MAICA CIMA
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
MAICA CIMA
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
MAICA CIMA
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
MAICA CIMA
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
MAICA CIMA
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
MAICA CIMA
 
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
MAICA CIMA
 
Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
MAICA CIMA
 

More from MAICA CIMA (20)

Comencem
ComencemComencem
Comencem
 
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
 
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 10. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
 
Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 9. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
 

Encreuat numèric

 • 1. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 1
 • 2. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu el resultat de la multiplicació : 224 x 2 / Divideix 4.200 entre 5 B.- Multiplica 60 per 10. / Quina és la meitat de 50? C.- Resta 200 al número 500 / Escriu els mesos que hi ha en un any D.- Divideix el número 80 entre 4 / Multiplica per 10 els dies que hi ha en un any E.- Multiplica 213 per 0 / Quants minuts hi ha en una hora?/ Hores que hi ha en un dia. F.- Multiplica 715 per 4 / Escriu el triple de 3 G.- Multiplica 84 per 10 i n’hi restes 10 / Busca el doble de 112 VERTICALS : 1.- Quina és la meitat de 8? / Calcula el doble de 160 / Divideix 16 per 2 2.- Divideix 8.300 per 2 i n’hi afegeixes 450 al resultat / Busca la meitat de 46 3.- Resta’n 200 al nombre 1.000 / Multiplica 136 per 5 4.- No en tinc cap / Suma’n 6 al número 300. 5.- El doble de 4 / La meitat de 32 / Escriu el nombre 20 al revés. 6.- Multiplica 7.042 per 6 / Una gallina té ….. potes 7.- Escriu el nombre 50 al revés. / Multiplica 2.470 per 2 i escriu el resultat al revés PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 2
 • 3. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Quants anys hi ha en 1 segle?. / Calcula els minuts que hi ha en 3 hores B.- Quants minuts hi ha en 1 dia ? / Una desena té ….. unitats C.- Multiplica el nombre 1.720 per 5 / Una setmana té ….. dies D.- La meitat de 6. / Multiplica el nombre 7 per 1.000. E.- La meitat de 120 / Multiplica 857 per 5. F.- Escriu el doble de 100 al revés. / Multiplica 64 per 10 G.- Escriu el nombre 2.130 al revés / En una dotzena de llibres, hi ha ….. llibres VERTICALS : 1.- Tenia 12 caramels i n’he menjat 1. Quants en tinc ara?./ Quants segons hi ha en una hora?. 2.- Escriu el doble de 420 al revés / Escriu la meitat del nombre 600 al revés 3.- Multiplica 1.528 per 5 i escriu el resultat al revés. / Multiplica 3 per 7 4.- Busca el doble de 2.000 i escriu el resultat al revés. / Divideixo 18 per 9 5.- Multiplica el nombre 1 per 1. / Multiplica el doble de 31 per 100 i escriu el resultat al revés. 6.- Multiplica 9 per 9 / Multiplica 296 per 5 i escriu el resultat al revés 7.- La meitat de 1.400 al revés. / Multiplica 240 per 2 i suma-n’hi 22 al resultat PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 3
 • 4. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Resultat de multiplicar el número 235 per 10 / Escriu el doble de 18 B.- Els dies que hi ha en 15 setmanes / Divideix el nombre 2.493 per 3 i resta’n 10 al resultat. C.- El triple del nombre 943 / La meitat de 18 D.- Multiplica el nombre 12 per ell mateix. / 8 centenes. E.- El doble de 4 / Escriu al revés el nombre 3.000 F.- Escriu el triple de 3 / La meitat de 14 / Una desena G.- Suma-n’hi 2 a la meitat de 1.200 / Multiplica 315 per 2 i suma-n’hi 35 al resultat VERTICALS : 1.- Els dies que hi ha en 3 setmanes / Una dotzena i mitja d’ous / Mitja dotzena 2.- Multiplica el nombre 504 per 6 / 9 desenes. 3.- Busca el doble del nombre 5.584 i multiplica’l per 5./ Un parell de pomes. 4.- No en tinc cap / La meitat de 4 / Calcula quantes llibretes hi ha en 7 desenes i escriu el resultat al revés. 5.- Multiplica el nombre 898 per 2 i el resultat per 5. / Mitja dotzena de mitjons. 6.- Escriu 3 desenes i 2 unitats. / Multiplica el nombre 613 per 2 i el resultat per 5, després escriu, al revés, el nombre que t’ha sortit. 7.- Escriu el nombre : 6 centenes 1 desena i 9 unitats i multiplica’l per 10. / Escriu al revés la meitat del nombre 100 . PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 4
 • 5. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Resultat de la següent operació : ( 3.452 + 6.987) – 6.308. / Hores que hi ha en 3 dies i mig. B.- Escriu el nombre següent : 3 milers, 4 centenes i 7 unitats. / La meitat de 84. C.- Escriu el nombre següent: quatre. milions tres-cents vuit mil cent cinc D.- Minuts que hi ha en 5 hores i mitja. / Escriu el resultat de 30 x 0 E.- Tinc 8 dotzenes i mitja de contes. / Resultat de l’operació : ( 81 x 9) : 3 F.- Resta’n 17 al número 96. / La meitat de 80. / Fes l’operació : (76-67) G.- La meitat de 16. / escriu el nombre : trenta-set mil nou-cents dos VERTICALS : 1.- Escriu el resultat de la resta : (893-459). / Una centena, 7 desenes amb 8 unitats. 2.- Escriu amb xifres : cent quaranta-tres mil tres-cents nou. 3.- Multiplica 3 per 10.000 i suma-n’hi 32 al resultat. / Divideix 27 entre 9 4 .- Resultat de l’operació ( 6.434 – 4.654). / Escriu el número setanta-quatre al revés. 5.- Divideix 20 entre 20. / Suma-n’hi 9 al doble de 100. 6.- Escriu el nombre : vuitanta-quatre mil quatre. / No en tinc cap 7.- Resultat de dividir el número dos mil cent vint-i-cinc entre cinc./ Resta’n 8 al número 200. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 5
 • 6. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu el nombre : 2 milions cent vint-i-tres mil quatre- cents cinquanta-sis B.- 3 dotzenes i mitja. / Multiplica el nombre 348 per 9 C.- Calcula el resultat de la següent operació : ( 481+397) – 345. / Després del vuitanta-nou. D.- Quants mesos hi ha en 6 anys? / Divideix el nombre 9.345 per 5 E.- Calcula les hores que hi ha en 6 dies. / Calcula els segons que hi ha en 8 minuts F.- La meitat de 18. / 3 centenes. / El doble de 4 G.- Escriu el nombre : Tres milions quatre-cents noranta-tres mil vuit-cents una llibretes VERTICALS : 1.- En 2 anys hi ha ..... mesos.- / Fes la següent operació: ( 281+436) + (3.986 + 4.703); i resta’n 2.213 al resultat. 2.- Escriu el nombre : dotze mil cinc-cents vint-i-quatre. / La meitat del nombre 8 3.- Un parell de sabates. / La meitat de mitja dotzena . / Escriu el nombre : 4 centenes, 3 desenes i 9 unitats. 4.- Al nombre tres mil tres-cents li sumes 3 desenes i 1 unitat./ Escriu el nombre 30 al revés 5.- La meitat de vuitanta-dos. / Escriu el nombre : vuit mil quatre-cents vuit 6.- Escriu la següent quantitat : cinquanta-tres mil nou-cents seixanta-vuit. / No en tinc cap 7.- Escriu el nombre : sis milions dos-cents nou mil vuitanta-un PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 6
 • 7. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu el nombre : 9 milers, 4 centenes, 3 desenes i 6 unitats. / Tinc una dotzena i mitja de llibretes. B.- Els dies que hi ha en una setmana. / Multiplica el nombre 5.618 per 8 C.- Calcula els segons que hi ha en 18 minuts. / La meitat de 12. D.- Multiplica el nombre 94.390 per 6. E.- 4 dotzenes i mitja. / Escriu el nombre : 3 milers, 6 centenes i 9 desenes F.- Calcula els quilos de pomes que hi ha en 18 caixes plenes de pomes si cada caixa pesa 12 quilos . / 8 centenes G.- Multiplica el nombre 9.876 per 6 VERTICALS : 1.- Li resto 3 unitats a una centena. / Calcula el doble del nombre 276. 2.- La meitat de 8. / Multiplica el nombre 3.283 per 5 3.- Escriu el nombre : 3 milers, 4 centenes i 6 unitats. / Suma 9 unitats a 6 desenes 4.- Fes la suma 22.154 + 26.743; al resultat suma-li el nombre 15.936. / La meitat del nombre 4. 5.- Escriu el nombre : nou-cents quatre mil sis-cents vuitanta - cinc 6.- Poso 3 pomes més en un cistell que n’hi ha una dotzena. Quantes n’hi ha ara?. / Escriu al revés el nombre sis mil noranta 7.- Multiplica el nombre 282 per 3 . / Escriu dos zeros seguits PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 7
 • 8. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu en xifres: tres-cents mil quatre B.- El doble del resultat de multiplicar 7 per 3. / Divideix la meitat del número 32 per 2. / Resta 10 unitats a una centena C.- Resultat de multiplicar el número 3.456 per 4. / La meitat de 18 D.- Resultat de la següent operació : ( 3.487 + 9.376) – 4.760 . / Multiplica el número 3 per 15. E.- Divideix el número setze mil nou-cents vint-i-quatre per quatre. / Suma’n 45 al número 30 F.- Divideix la meitat de 24 per 3. / Multiplica el número 15 per 0. / Resta’n 14 al número 46 G.- Escriu el número vuit-cents mil tres VERTICALS : 1.- Escriu en xifres el número : quaranta-un mil vuit-cents quaranta-quatre. 2.- Multiplica el número quatre mil trenta-nou per vuit. / Resultat de multiplicar 4 per 2 3.- No en tinc cap. / Multiplica el número 803 per 100. 4 .- Escriu al revés en xifres el número : tretze mil dos-cents vuitanta. / Multiplica per 0 el número 16. 5.- Resta’n 4 al número 4. / El doble de 2. / La meitat de 60. 6.- Noranta al revés. / Suma 2.720 al número 5.000. 7.- Multiplica per 5 el número 8.191. / La meitat del resultat de dividir 18 entre 3 PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 8
 • 9. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu en xifres el número : vuit milions tres-cents mil dos-cents B.- Divideixo per 3 la meitat de 18. / Multiplica 15 per 5. / Resta 2 desenes al número 100. C.- Escriu en xifres el número : set-cents mil dos D.- Multiplica el número dos-cents setze mil quatre-cents disset per 2 E.- Escriu : 3 desenes i 5 unitats. / Divideixo per 4 la meitat de 16. / Multiplico per 0 el número 6. F.- Escric en xifres : dues centenes , al revés. / Sumo 3 desenes i 1 unitat al número 400 G.- Escric en xifres : tres milions vuit-cents cinc VERTICALS : 1.- Resta’n 17 al número 100. / Resultat de la següent operació : ( 2.479 + 1.824) 2.- Divideixo per 6 la meitat del número 36. / Escriu en xifres : setanta-tres mil cinc- cents. 3.- Escriu, al revés, el número dos mil setanta. / Dues desenes. 4 .- Escriu al revés el resultat de la següent operació : (1.610 x 5). / No en tinc cap 5.- Resultat de : ( 6-4+2) : 2. / Escriu, al revés, el número : vuitanta-quatre mil dos- cents trenta. 6.- Multiplica per 12 el número tres-cents quaranta. / La meitat de la meitat de 120. 7.- Dues centenes al revés. / Cinc-cents deu al revés PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 9
 • 10. NOM : ………………………………………….. DATA : ………….. ENCREUAT NUMÈRIC 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G HORIZONTALS : A.- Escriu en xifres el número : vuit milions tres-cents mil dos-cents B.- Divideixo per 3 la meitat de 18. / Multiplica 15 per 5. / Resta 2 desenes al número 100. C.- Escriu en xifres el número : set-cents mil dos D.- Multiplica el número dos-cents setze mil quatre-cents disset per 2 E.- Escriu : 3 desenes i 5 unitats. / Divideixo per 4 la meitat de 16. / Multiplico per 0 el número 6. F.- Escric en xifres : dues centenes , al revés. / Sumo 3 desenes i 1 unitat al número 400 G.- Escric en xifres : tres milions vuit-cents cinc VERTICALS : 1.- Resta’n 17 al número 100. / Resultat de la següent operació : ( 2.479 + 1.824) 2.- Divideixo per 6 la meitat del número 36. / Escriu en xifres : setanta-tres mil cinc- cents. 3.- Escriu, al revés, el número dos mil setanta. / Dues desenes. 4 .- Escriu al revés el resultat de la següent operació : (1.610 x 5). / No en tinc cap 5.- Resultat de : ( 6-4+2) : 2. / Escriu, al revés, el número : vuitanta-quatre mil dos- cents trenta. 6.- Multiplica per 12 el número tres-cents quaranta. / La meitat de la meitat de 120. 7.- Dues centenes al revés. / Cinc-cents deu al revés PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA.- Comarques gironines 9