SlideShare a Scribd company logo
Fornye, forenkle og forbedre 
- en fremtidsrettet forvaltning 
Statssekretær Paul Chaffey 
DFØ Kundeforum, Trondheim 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
10. september 2014
Konkurransekraft for arbeidsplasser 
Bygge landet 
Velferdsløft for eldre og syke 
Trygghet i hverdagen, styrket beredskap 
Styrket sosialt sikkerhetsnett 
Kunnskap gir mulighet for alle 
 Levende lokaldemokrati 
 Enklere hverdag for folk flest 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
2
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Hvorfor fornye, 
forenkle og forbedre? 
• Langsiktig bærekraft 
• Frigjøre kompetanse – smartere prosesser 
• Mindre byråkratisk byråkrati 
• Forvaltning vokser – behov for kritisk 
blikk. Effektiv pengebruk 
• Økt gjennomføringskraft 
3
Bedre ledelse og styring i staten 
• Tillitsbasert ledelse 
• Resultatstyring, ikke 
detaljstyring. 
Handlingsrom for ledelse 
• Strategisk 
teknologiforståelse 
• Bedre samhandling på 
tvers av sektorer 
• Bedre beslutnings-grunnlag 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
4
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Fjerne tidstyver 
• Identifisere 
egne og andres 
• Forenkle 
regelverk 
• Enklere 
rapportering 
• Klart språk 
• Innovasjon 
• Medvirkning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Enklere plan- og 
byggprosesser 
6 
• Forenkle byggeforskriftene 
• Begrense, samordne innsigelser 
• Raskere planprosesser 
• Bygge rundt kollektivpunkter 
• Utnytte IKT, digitale søknader
Digitalisering i offentlig sektor 
- Mye bra som er besluttet, og gjennomført 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
IKT-problemstillinger 
• Felles spilleregler som følges 
av sektorene 
• Prioritering av IT-prosjekter 
• Finansiering av 
felleskomponenter 
• Finne gevinster, hente dem 
ut 
• Tilgjengeliggjøring av 
offentlige data
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forenkling i praksis – eDag 
• Samkjøre 
myndighetenes 
krav 
• En rapportering 
• Digital 
rapportering, 
integrerte 
løsninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
10
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
E-faktura 
• Krav om eFaktura fra 
leverandører siden 2012 
• Nytt i 
digitaliseringsrundskrivet 
nå er krav om bruken av 
”Elektronisk 
handelsformat” (EHF). 
11
Samarbeid med KommIT 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
12
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
13
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
1964: 
Skole, skatt, sosial-trygdevesen, 
vei. Plan og bygg i 
byene. 
1969-2014: 
Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfall og avløp, 
kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk 
utviklingshemmede, miljøvern, undervisning 
barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, 
landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig 
grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, 
psykisk helse, fastlegeordning, 
forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, 
lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, 
kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, 
beredskapsansvar, samhandlingsreformen, 
folkehelseansvar. 
14
Det gjennomføres en kommunereform, 
hvor det sørges for at nødvendige vedtak 
blir fattet i perioden. 
Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V 
Bedre tjenester 
Mer makt og myndighet til 
større og sterkere kommuner 
Struktur og oppgaver 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
15
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Reformarbeid i gang: 
• Produktivitetskommisjon 
• Fritt brukervalg i helsesektoren 
• Langtidsplan for forskning 
• Struktur i høyere utdanning 
• Gjennomgang av Innovasjon Norge 
• Endringer i arbeidsmiljøloven på høring 
• Samferdselsreform 
• Kommunereform – struktur og oppgaver 
• Jakten på tidstyver
Takk for oppmerksomheten! 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

More Related Content

Similar to En fremtidsrettet forvaltning

Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheterInnovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Francis D'Silva
 
Innlegg 28. april 2009
Innlegg 28. april 2009Innlegg 28. april 2009
Innlegg 28. april 2009
frankfardal
 
Innlegg 28. mai 2009
Innlegg 28. mai 2009Innlegg 28. mai 2009
Innlegg 28. mai 2009
frankfardal
 
Velferdsteknologi- USHT
Velferdsteknologi- USHTVelferdsteknologi- USHT
Velferdsteknologi- USHT
Western Norway Research Institute
 
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum Velferdsteknologi
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum VelferdsteknologiIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum Velferdsteknologi
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum Velferdsteknologi
Western Norway Research Institute
 
Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive InnkjøpsprosesserHvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
Software Innovation Norge
 
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomiKommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Paul Chaffey
 
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenestertGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
Hans A. Kielland Aanesen
 
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...
Western Norway Research Institute
 
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
Francis D'Silva
 
3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014
3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 20143B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014
3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014
IKT-Norge
 
Fylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organisering
Fylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organiseringFylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organisering
Fylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organisering
Finnmark fylkeskommune
 
Paul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedrePaul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedre
IKT-Norge
 
2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1
2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 12014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1
2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1
Heidi D
 
Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...
Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...
Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...
The Research Council of Norway, IKTPLUSS
 
Offentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitaliseringOffentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitalisering
Jonas Ariansen
 
Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015
Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015
Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015
Jannicke Røgler
 
IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...
IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...
IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...
Western Norway Research Institute
 
Bedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norgeBedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norge
Ellen Stralberg
 
Modernisering av offentlig sektor
Modernisering av offentlig sektorModernisering av offentlig sektor
Modernisering av offentlig sektor
Paul Chaffey
 

Similar to En fremtidsrettet forvaltning (20)

Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheterInnovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
Innovation@altinn - Plattform for intraprenørskap hos norske virksomheter
 
Innlegg 28. april 2009
Innlegg 28. april 2009Innlegg 28. april 2009
Innlegg 28. april 2009
 
Innlegg 28. mai 2009
Innlegg 28. mai 2009Innlegg 28. mai 2009
Innlegg 28. mai 2009
 
Velferdsteknologi- USHT
Velferdsteknologi- USHTVelferdsteknologi- USHT
Velferdsteknologi- USHT
 
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum Velferdsteknologi
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum VelferdsteknologiIT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum Velferdsteknologi
IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- IT-forum Velferdsteknologi
 
Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive InnkjøpsprosesserHvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
Hvordan Skal Det Offentlige Lykkes Med Effektive Innkjøpsprosesser
 
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomiKommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
 
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenestertGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
tGov:Bærekraftig infrastruktur for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
 
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...
Velferdsteknologi - med brukaren i fokus. Kan Sogn og Fjordane bli best i lan...
 
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
Digital tjenesteinfrastruktur kapital okt 2007
 
3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014
3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 20143B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014
3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014
 
Fylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organisering
Fylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organiseringFylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organisering
Fylkeskommunens oppgaver og politiske og administrative organisering
 
Paul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedrePaul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey: Fornye, forenkle og forbedre
 
2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1
2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 12014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1
2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1
 
Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...
Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...
Hvor vil vi med IKT?; Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserin...
 
Offentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitaliseringOffentlige visjoner for digitalisering
Offentlige visjoner for digitalisering
 
Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015
Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015
Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015
 
IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...
IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...
IT-forum 11.februar: Velferdsteknologi i kommunane i S&Fj. m.strandos h.corne...
 
Bedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norgeBedre nasjonal styring i norge
Bedre nasjonal styring i norge
 
Modernisering av offentlig sektor
Modernisering av offentlig sektorModernisering av offentlig sektor
Modernisering av offentlig sektor
 

More from Paul Chaffey

Storbypolitikk
StorbypolitikkStorbypolitikk
Storbypolitikk
Paul Chaffey
 
Strandsoneforvaltning
StrandsoneforvaltningStrandsoneforvaltning
Strandsoneforvaltning
Paul Chaffey
 
Fornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedreFornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey
 
Fornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedreFornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedre
Paul Chaffey
 
Næringsliv og kompetanse
Næringsliv og kompetanseNæringsliv og kompetanse
Næringsliv og kompetanse
Paul Chaffey
 
Et iPod-moment i høyere utdanning?
Et iPod-moment i høyere utdanning?Et iPod-moment i høyere utdanning?
Et iPod-moment i høyere utdanning?
Paul Chaffey
 
Digital helseinnovasjon
Digital helseinnovasjonDigital helseinnovasjon
Digital helseinnovasjon
Paul Chaffey
 
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
Paul Chaffey
 
Kampen om hodene i en flatere verden
Kampen om hodene i en flatere verdenKampen om hodene i en flatere verden
Kampen om hodene i en flatere verden
Paul Chaffey
 
Innovasjon i betalingsformidling
Innovasjon i betalingsformidlingInnovasjon i betalingsformidling
Innovasjon i betalingsformidling
Paul Chaffey
 
Kampen om de kloke hodene
Kampen om de kloke hodeneKampen om de kloke hodene
Kampen om de kloke hodene
Paul Chaffey
 
På høyden i en flat verden
På høyden i en flat verdenPå høyden i en flat verden
På høyden i en flat verden
Paul Chaffey
 
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige dataTilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Paul Chaffey
 
Tanker om blogging
Tanker om bloggingTanker om blogging
Tanker om blogging
Paul Chaffey
 
Kompetanse og byutvikling
Kompetanse og byutviklingKompetanse og byutvikling
Kompetanse og byutvikling
Paul Chaffey
 
Oslos rolle som kunnskapshovedstad
Oslos rolle som kunnskapshovedstadOslos rolle som kunnskapshovedstad
Oslos rolle som kunnskapshovedstad
Paul Chaffey
 
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige dataTilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Paul Chaffey
 
En dag i det digitale samfunn
En dag i det digitale samfunnEn dag i det digitale samfunn
En dag i det digitale samfunn
Paul Chaffey
 
Næringslivets kriminalitetsutfordringer
Næringslivets kriminalitetsutfordringerNæringslivets kriminalitetsutfordringer
Næringslivets kriminalitetsutfordringer
Paul Chaffey
 
Utdanning for morgendagens arbeidsmarked
Utdanning for morgendagens arbeidsmarkedUtdanning for morgendagens arbeidsmarked
Utdanning for morgendagens arbeidsmarked
Paul Chaffey
 

More from Paul Chaffey (20)

Storbypolitikk
StorbypolitikkStorbypolitikk
Storbypolitikk
 
Strandsoneforvaltning
StrandsoneforvaltningStrandsoneforvaltning
Strandsoneforvaltning
 
Fornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedreFornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedre
 
Fornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedreFornye, forenkle og forbedre
Fornye, forenkle og forbedre
 
Næringsliv og kompetanse
Næringsliv og kompetanseNæringsliv og kompetanse
Næringsliv og kompetanse
 
Et iPod-moment i høyere utdanning?
Et iPod-moment i høyere utdanning?Et iPod-moment i høyere utdanning?
Et iPod-moment i høyere utdanning?
 
Digital helseinnovasjon
Digital helseinnovasjonDigital helseinnovasjon
Digital helseinnovasjon
 
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?
 
Kampen om hodene i en flatere verden
Kampen om hodene i en flatere verdenKampen om hodene i en flatere verden
Kampen om hodene i en flatere verden
 
Innovasjon i betalingsformidling
Innovasjon i betalingsformidlingInnovasjon i betalingsformidling
Innovasjon i betalingsformidling
 
Kampen om de kloke hodene
Kampen om de kloke hodeneKampen om de kloke hodene
Kampen om de kloke hodene
 
På høyden i en flat verden
På høyden i en flat verdenPå høyden i en flat verden
På høyden i en flat verden
 
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige dataTilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 
Tanker om blogging
Tanker om bloggingTanker om blogging
Tanker om blogging
 
Kompetanse og byutvikling
Kompetanse og byutviklingKompetanse og byutvikling
Kompetanse og byutvikling
 
Oslos rolle som kunnskapshovedstad
Oslos rolle som kunnskapshovedstadOslos rolle som kunnskapshovedstad
Oslos rolle som kunnskapshovedstad
 
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige dataTilgjengeliggjøring av offentlige data
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 
En dag i det digitale samfunn
En dag i det digitale samfunnEn dag i det digitale samfunn
En dag i det digitale samfunn
 
Næringslivets kriminalitetsutfordringer
Næringslivets kriminalitetsutfordringerNæringslivets kriminalitetsutfordringer
Næringslivets kriminalitetsutfordringer
 
Utdanning for morgendagens arbeidsmarked
Utdanning for morgendagens arbeidsmarkedUtdanning for morgendagens arbeidsmarked
Utdanning for morgendagens arbeidsmarked
 

En fremtidsrettet forvaltning

 • 1. Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning Statssekretær Paul Chaffey DFØ Kundeforum, Trondheim Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. september 2014
 • 2. Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket beredskap Styrket sosialt sikkerhetsnett Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2
 • 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor fornye, forenkle og forbedre? • Langsiktig bærekraft • Frigjøre kompetanse – smartere prosesser • Mindre byråkratisk byråkrati • Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk • Økt gjennomføringskraft 3
 • 4. Bedre ledelse og styring i staten • Tillitsbasert ledelse • Resultatstyring, ikke detaljstyring. Handlingsrom for ledelse • Strategisk teknologiforståelse • Bedre samhandling på tvers av sektorer • Bedre beslutnings-grunnlag Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4
 • 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fjerne tidstyver • Identifisere egne og andres • Forenkle regelverk • Enklere rapportering • Klart språk • Innovasjon • Medvirkning
 • 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Enklere plan- og byggprosesser 6 • Forenkle byggeforskriftene • Begrense, samordne innsigelser • Raskere planprosesser • Bygge rundt kollektivpunkter • Utnytte IKT, digitale søknader
 • 7. Digitalisering i offentlig sektor - Mye bra som er besluttet, og gjennomført Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IKT-problemstillinger • Felles spilleregler som følges av sektorene • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut • Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 • 10. Forenkling i praksis – eDag • Samkjøre myndighetenes krav • En rapportering • Digital rapportering, integrerte løsninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10
 • 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet E-faktura • Krav om eFaktura fra leverandører siden 2012 • Nytt i digitaliseringsrundskrivet nå er krav om bruken av ”Elektronisk handelsformat” (EHF). 11
 • 12. Samarbeid med KommIT Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12
 • 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial-trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 14
 • 15. Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner Struktur og oppgaver Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15
 • 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Reformarbeid i gang: • Produktivitetskommisjon • Fritt brukervalg i helsesektoren • Langtidsplan for forskning • Struktur i høyere utdanning • Gjennomgang av Innovasjon Norge • Endringer i arbeidsmiljøloven på høring • Samferdselsreform • Kommunereform – struktur og oppgaver • Jakten på tidstyver
 • 17. Takk for oppmerksomheten! Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Editor's Notes

 1. Men selv om porto koster samfunnet dyrt, betyr jo ikke det at vi ikke lenger trenger å sende post. Behovet for å søke tillatelser til å bygge ut hytta, til å søke barnehageplass og få svar fra legen vil ikke forsvinne – tvert i mot. Hver innbygger mottar rundt 1000 brev fra det offentlige i løpet av et liv. Forventningene til tilgjengelighet, sikkerhet, personlig oversikt og ikke minst en rask og enkel saksbehandling øker. Kilde: Tall basert på 2011 fra den samfunnsøkonomiske analysen i Difis 2012-rapport om SDP