SlideShare a Scribd company logo
Els recursos de la natura.
Introducció. Conceptes bàsics.
Definició i tipus.
1.L’aigua, un recurs escàs.

• Origen.
• Ús i abús de l’aigua.
• Conques fluvials de la península Ibèrica.
• Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya.
• L’aigua a Catalunya.

2. Les primeres matèries. Definició i tipologia.
3. L’energia. Tipus i característiques.
Els recursos de la natura.
Vocabulari
Confederació hidrogràfica, aqüífer, curs fluvial,
cabal fluvial, règim fluvial, crescuda, estiatge,
Els recursos de la natura.
Introducció. Conceptes bàsics. Definició i tipus.
Recursos naturals: els elements extrets de la natura per tal de
cobrir les necessitats biològiques (aliments, aigua) o bé per
satisfer les necessitats econòmiques de l’home.

Energia

Aigua
Primeres
matèries
Els recursos de la natura.
1.L’aigua, un recurs escàs.
•L’origen
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.
•Ús i abús de l’aigua.
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.
•Conques fluvials a la Península Ibèrica.

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.
•Conques fluvials a la Península Ibèrica.

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.

•Les polítiques hídriques i els problemes de
l’aigua a Espanya.

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.

Les Polítiques hídriques
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.

•Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a
Espanya.

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.

La Política de Transvasaments
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.

•Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a
Espanya.

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.

Dessalinització de l’aigua de mar
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.

•Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a
Espanya.

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.

Dessalinització de l’aigua de mar
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.

•Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a
Espanya.

Recuperació dels aqüífers

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.

•Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a
Espanya.

Sanejaments de rius

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.
Els recursos de la natura.
1. L’aigua, un recurs escàs.

•L’aigua a Catalunya.

Desequilibri hídric entre la vessant de
l’atlàntic i el mediterrani.
Els recursos de la natura.
2. Les primeres matèries.
Definició i tipologia.
2. Les primeres matèries.
“Elements extrets de la natura, per
tal de ser transformats en
productes elaborats a través
d’un procés industrial”.
Origen vegetal.
Origen
mineral

Origen animal.
No Metàl·lics
Metàl·lics
Els recursos de la natura.
2. Les primeres matèries. Definició i tipologia.
Metalls preciosos (5%)

Alumini.

No ferrosos (15%)

Lleuters (5%)
Pesen molt poc

Or.
Plata.
Platí.

Coure.
Zinc.

Plom.
Estany.
Mercuri.

Origen
mineral

Metàl·lics
Els recursos de la natura.
2. Les primeres matèries. Definició i tipologia.

Recursos renovables

Recursos no renovables
Els recursos de la natura.
2. Les primeres matèries. Definició i tipologia.

Recursos renovables

Radiació
solar

Aigua

Vent

Animals

Plantes
Els recursos de la natura.
2. Les primeres matèries. Definició i tipologia.

Recursos no renovables
Mineral
No energètics
Metàl·lics

•
•
•
•

Ferro
Estany
Coure
Mercuri

No metàl·lics

•
•
•
•

Potassa
Fosfats
Sal
Roques
industrials

Energètics
Combustibles
fòssils

• Carbó
• Petroli
• Gas
Natural

Urani
Els recursos de la natura.
3. L’energia. Tipus i característiques.
Què és l’energia?

Energia Primària

Energia Secundària
Els recursos de la natura.
3. L’energia. Tipus i característiques.
La revolució industrial

Els combustibles fòssils

• Carbó
• Petroli
• Gas
Natural
Els recursos de la natura.
3. L’energia. Tipus i característiques.
Carbó

Els principals jaciments es
troben a: EUA,

Rússia,
la Xina, Europa,
l’Índia i Austràlia.
Els recursos de la natura.
3. L’energia. Tipus i característiques.
Petroli

Actualment el petroli és
imprescindible per al
funcionament de la
indústria i el sistema
econòmic

capitalista.
Els recursos de la natura.
3. L’energia. Tipus i característiques.
Petroli

El petroli ha causat crisis
econòmiques:
la més important
l’anomenada Crisi del
petroli de 1973.

Fins als anys 70 el petroli
havia estat el combustible
més barat i el seu consum
havia augmentat molt.
Els recursos de la natura.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
Energia primària.
És aquella font que s’obté del medi
natural i que no ha sofert cap procés
de transformació (carbó, petroli, gas,
urani).
Energia final (o secundària).
Procés de transformació dels recursos
naturals en energia útil (energia
mecànica,
química,
lumínica,
calòrica).
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
L’energia renovable és la que s’obté de fonts
naturals inexhauribles.
L’energia hidràulica

L’energia solar

L’energia eòlica

L’energia de
Biomassa

L’energia geotèrmica

L’energia
mareomotriu.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
L’energia hidràulica entre dins de les energies renovables.
A favor.

En contra.

És una energia neta
que no genera cap
tipus de residus.

Les grans preses,
alteren les sèquies
dels rius i provoquen
l'erosió dels voltants.

És renovable.
Sobretot les petites
centrals
hidroelèctriques.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
L’energia solar producció d’energia a partir de les radiacions del sol. La forma més
interessant és la fotovoltaica: transformar la radiació solar en energia elèctrica .
A favor.

En contra.

És neta i no
contaminant.

Aparició irregular del
Sol.

És renovable.

Per a la seva captació
es necessiten grans
superfícies.

La durada d’una
instal·lació solar és
molt llarga.

Elevat cost.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
L’energia eòlica transforma la força del vent en energia elèctrica mitjançant generadors.

A favor.

En contra.

És una energia neta, que
no genera residus.

Aparició irregular del
vent.

És molt fàcil d'obtenir.

Per a la seva captació
es necessiten grans
superfícies.

Una sola persona pot
controlar el parc eòlic.

El manteniment dels
aerogeneradors.
L’elevat cost.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
L’energia geotèrmica aprofita la calor interior de la Terra per a obtenir aigua calenta, vapor i electricitat.

A favor.

En contra.

No presenta efectes
negatius sobre el
medi ambient.

L'aprofitament
d'aquesta energia es
força costós a causa
tant de factors
geològics com
tecnològics.

Un 10% de la
superfície terrestre
conté recursos
geotèrmics
accessibles.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
L’energia de la biomassa s’obté a partir de l’aprofitament dels residus orgànics, agrícoles, ramaders,
forestals o industrial.

A favor.

En contra.

Balanç neutre en
emissions de CO2

El transport d'aquesta
energia és car i
ineficient
econòmicament

No produeix
emissions sulfurades
(pluja àcida).
Una part de la biomassa
procedeix de residus que
és necessari eliminar, el
seu aprofitament energètic
suposa convertir un residu
en un recurs.

La biomassa serà
renovable sempre que
replantem arbres i
plantes en la mateixa
proporció dels que
utilitzem.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
L’energia mareomotriu s’aprofita de la força de les marees per a produir energia.
A favor.
La font energètica és
lliure i inesgotable.
Els costos d'operació
són baixos i el
rendiment de l'energia
útil produïda és
acceptable.
Contaminació atmosfèrica
produïda és molt baixa

En contra.
La seva contribució al
consum mundial
d'energia és baixa.
Les infraestructures
poden malmetre's
fàcilment amb els
temporals

Font: http://www.xtec.cat/~cbadia23/index.htm
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.

Analitzar consum d’energia a Espanya el 2007. Pàgina 65. Llibre Vicens Vives.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.
Pla d’Energies Renovables
(PER)

Pla d’Energies Renovables
2011-2020

Va ser elaborat amb el propòsit de
reforçar els objectius prioritaris de la
política energètica del Govern: la garantia
de la seguretat i qualitat del
subministrament elèctric i el respecte al
Medi Ambient, i amb la determinació de
complir els compromisos d'Espanya en
l'àmbit internacional (Protocol de Kyoto),
i als que es deriven de la nostra
permanència a la Unió Europea.
Objectiu: el 2020 almenys el 20% del consum
final brut d'energia procedeixi de les energies
renovables, tal com estableix la normativa
europea.
Els recursos de la natura.
Les noves fonts d’energia renovables.

Pla de l'Energia i Canvi
Climàtic de Catalunya.
2012-2020

Objectiu: Garantir la seguretat i la qualitat del
subministrament energètic; establir un model
energètic competitiu econòmicament i amb
menys dependència exterior; respectar el
medi ambient, amb un pes més gran de les
energies renovables; reduir el consum dels
combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la
utilització de l’energia, per arribar a un model
català de generació i consum d’energia que
sigui sostenible i que contribueixi a l’objectiu
europeu de descarbonització de l’economia.

More Related Content

What's hot

4 Els Riscos Pdf
4  Els Riscos Pdf4  Els Riscos Pdf
4 Els Riscos Pdf
jordimanero
 
1 Recursos Naturals Pdf
1  Recursos Naturals Pdf1  Recursos Naturals Pdf
1 Recursos Naturals Pdf
jordimanero
 
0 (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
0  (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya0  (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
0 (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
jordimanero
 
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del climaLa diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
Empar Gallego
 
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyaUnitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
jordimanero
 
Tema 3 geo 2017 18
Tema 3 geo 2017 18Tema 3 geo 2017 18
Tema 3 geo 2017 18
Albert Olivé Compte
 
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestarLa globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
Pushkin1799
 
Estructura I DinàMica De La Població 1
Estructura I DinàMica De La Població 1Estructura I DinàMica De La Població 1
Estructura I DinàMica De La Població 1
jordimanero
 
Les grans unitats del relleu peninsular
Les grans unitats del relleu peninsularLes grans unitats del relleu peninsular
Les grans unitats del relleu peninsular
vicentaros
 
El relleu. Geografia d' Espanya
El relleu. Geografia d' EspanyaEl relleu. Geografia d' Espanya
El relleu. Geografia d' Espanya
Empar Gallego
 
Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la natura
Unitat 3  2019-2020 - els recursos de la naturaUnitat 3  2019-2020 - els recursos de la natura
Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la natura
jordimanero
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
jordimanero
 
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
Unitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENTUnitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
jordimanero
 
ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYAACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA
jcorbala
 
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
jordimanero
 
El relleu peninsular [modo de compatibilidad]
El relleu peninsular [modo de compatibilidad]El relleu peninsular [modo de compatibilidad]
El relleu peninsular [modo de compatibilidad]
Vicent Puig i Gascó
 

What's hot (20)

Art edat moderna
Art edat modernaArt edat moderna
Art edat moderna
 
Tema8
Tema8Tema8
Tema8
 
4 Els Riscos Pdf
4  Els Riscos Pdf4  Els Riscos Pdf
4 Els Riscos Pdf
 
1 Recursos Naturals Pdf
1  Recursos Naturals Pdf1  Recursos Naturals Pdf
1 Recursos Naturals Pdf
 
El sòl
El sòlEl sòl
El sòl
 
0 (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
0  (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya0  (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
0 (1) relleu, clima, vegetació i paisatge a espanya i catalunya
 
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del climaLa diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
 
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyaUnitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
 
Tema 3 geo 2017 18
Tema 3 geo 2017 18Tema 3 geo 2017 18
Tema 3 geo 2017 18
 
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestarLa globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
 
Estructura I DinàMica De La Població 1
Estructura I DinàMica De La Població 1Estructura I DinàMica De La Població 1
Estructura I DinàMica De La Població 1
 
Les grans unitats del relleu peninsular
Les grans unitats del relleu peninsularLes grans unitats del relleu peninsular
Les grans unitats del relleu peninsular
 
El relleu. Geografia d' Espanya
El relleu. Geografia d' EspanyaEl relleu. Geografia d' Espanya
El relleu. Geografia d' Espanya
 
Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la natura
Unitat 3  2019-2020 - els recursos de la naturaUnitat 3  2019-2020 - els recursos de la natura
Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la natura
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
 
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
 
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
Unitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENTUnitat 4  2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
Unitat 4 2017-18 - PAISATGE I MEDI AMBIENT
 
ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYAACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA
ACTIVITATS T2. EL RELLEU D'ESPANYA
 
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
 
El relleu peninsular [modo de compatibilidad]
El relleu peninsular [modo de compatibilidad]El relleu peninsular [modo de compatibilidad]
El relleu peninsular [modo de compatibilidad]
 

Viewers also liked

Ud 3 recursos de la natura
Ud 3 recursos de la naturaUd 3 recursos de la natura
Ud 3 recursos de la natura
marcapmany
 
Tipos de climas y paisajes vegetales
Tipos de climas y paisajes vegetalesTipos de climas y paisajes vegetales
Tipos de climas y paisajes vegetales
smerino
 
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Rafael Palomero Caro
 
Bloc 2 media ambient i paisatges part1
Bloc 2 media ambient i paisatges part1Bloc 2 media ambient i paisatges part1
Bloc 2 media ambient i paisatges part1
Txeli
 
Ud 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambientUd 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambient
marcapmany
 
Orientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geoOrientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geo
jordimanero
 
El fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunyaEl fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunya
Farran Botargues Laura
 
L’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacionsL’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacions
Farran Botargues Laura
 
Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.
Marcel Duran
 
Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Tema 11. La ciutat i el món urbà.Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Eva Vilà
 
T12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
T12. Fenomen urbà a Espanya i CatalunyaT12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
T12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
Eva Vilà
 
6 El Sector Secundari
6  El Sector Secundari6  El Sector Secundari
6 El Sector Secundari
jordimanero
 
Mapes Temps
Mapes TempsMapes Temps
Mapes Temps
alsius
 
Unitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveisUnitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveis
Julia Valera
 
Sector Secundari
Sector SecundariSector Secundari
Sector Secundari
Txeli
 
Paisatges agraris
Paisatges agrarisPaisatges agraris
Paisatges agraris
iesriberadelsio
 

Viewers also liked (20)

Resum unitat 3
Resum unitat 3Resum unitat 3
Resum unitat 3
 
Ud 3 recursos de la natura
Ud 3 recursos de la naturaUd 3 recursos de la natura
Ud 3 recursos de la natura
 
Tipos de climas y paisajes vegetales
Tipos de climas y paisajes vegetalesTipos de climas y paisajes vegetales
Tipos de climas y paisajes vegetales
 
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
 
Bloc 2 media ambient i paisatges part1
Bloc 2 media ambient i paisatges part1Bloc 2 media ambient i paisatges part1
Bloc 2 media ambient i paisatges part1
 
Ud 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambientUd 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambient
 
Orientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geoOrientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geo
 
La ciutat i el món urbà
La ciutat i el món urbàLa ciutat i el món urbà
La ciutat i el món urbà
 
El fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunyaEl fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunya
 
L’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacionsL’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacions
 
Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.
 
Tema3
Tema3Tema3
Tema3
 
Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Tema 11. La ciutat i el món urbà.Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Tema 11. La ciutat i el món urbà.
 
T12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
T12. Fenomen urbà a Espanya i CatalunyaT12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
T12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
 
6 El Sector Secundari
6  El Sector Secundari6  El Sector Secundari
6 El Sector Secundari
 
Mapes Temps
Mapes TempsMapes Temps
Mapes Temps
 
7 El Terciari
7 El Terciari7 El Terciari
7 El Terciari
 
Unitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveisUnitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveis
 
Sector Secundari
Sector SecundariSector Secundari
Sector Secundari
 
Paisatges agraris
Paisatges agrarisPaisatges agraris
Paisatges agraris
 

Similar to Els recursos de la natura.

T3 130411144625-phpapp02
T3 130411144625-phpapp02T3 130411144625-phpapp02
T3 130411144625-phpapp02
Berta Romera
 
0301.ppt
0301.ppt0301.ppt
0301.ppt
Premi TIC
 
T4 paisatge i medi ambient
T4 paisatge i medi ambientT4 paisatge i medi ambient
T4 paisatge i medi ambient
FDaniCM
 
Les energies renovables a Espanya
Les energies renovables a EspanyaLes energies renovables a Espanya
Les energies renovables a Espanya
Mestre Tomeu
 
Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09
Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09
Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09
CRP Baix Ebre
 
04. paisatge i medi ambient 2-co
04. paisatge i medi ambient 2-co04. paisatge i medi ambient 2-co
04. paisatge i medi ambient 2-co
jcorbala
 
10 recursos naturals-nelo
10 recursos naturals-nelo10 recursos naturals-nelo
10 recursos naturals-nelo
NELO TRAVER
 
4.2._Els_recursos_naturals11.pptx
4.2._Els_recursos_naturals11.pptx4.2._Els_recursos_naturals11.pptx
4.2._Els_recursos_naturals11.pptx
HaitamMontaouakilSad
 
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
dgcampillo
 
Unitat 3 els recursos de la natura
Unitat 3  els recursos de la naturaUnitat 3  els recursos de la natura
Unitat 3 els recursos de la natura
jordimanero
 
Ud 3 Els recursos de la natura
Ud 3 Els recursos de la naturaUd 3 Els recursos de la natura
Ud 3 Els recursos de la natura
marcapmany
 
T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.
T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.
T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.
2nESO
 
El medi i la societat
El medi i la societatEl medi i la societat
El medi i la societat
miquelrocasalbas
 
Presentació geografia. tema 4.
Presentació geografia. tema 4.Presentació geografia. tema 4.
Presentació geografia. tema 4.
geografia2nB
 
recursos de la natura
recursos de la naturarecursos de la natura
recursos de la natura
marcapmany
 
Treball energiesrenovables 2
Treball energiesrenovables 2Treball energiesrenovables 2
Treball energiesrenovables 2
Eva Puertes
 
Charla biodiversitat
Charla biodiversitatCharla biodiversitat
Charla biodiversitat
ieslasenia
 

Similar to Els recursos de la natura. (20)

T3 130411144625-phpapp02
T3 130411144625-phpapp02T3 130411144625-phpapp02
T3 130411144625-phpapp02
 
Els recursos de la natura
Els recursos de la naturaEls recursos de la natura
Els recursos de la natura
 
0301.ppt
0301.ppt0301.ppt
0301.ppt
 
T4 paisatge i medi ambient
T4 paisatge i medi ambientT4 paisatge i medi ambient
T4 paisatge i medi ambient
 
Les energies renovables a Espanya
Les energies renovables a EspanyaLes energies renovables a Espanya
Les energies renovables a Espanya
 
Apunts recursos
Apunts recursosApunts recursos
Apunts recursos
 
Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09
Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09
Energia Pel Futur - Setmana Ciencia 18-11-09
 
04. paisatge i medi ambient 2-co
04. paisatge i medi ambient 2-co04. paisatge i medi ambient 2-co
04. paisatge i medi ambient 2-co
 
10 recursos naturals-nelo
10 recursos naturals-nelo10 recursos naturals-nelo
10 recursos naturals-nelo
 
4.2._Els_recursos_naturals11.pptx
4.2._Els_recursos_naturals11.pptx4.2._Els_recursos_naturals11.pptx
4.2._Els_recursos_naturals11.pptx
 
2 Energia Pdf
2  Energia Pdf2  Energia Pdf
2 Energia Pdf
 
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
Recursos naturals, petjada i sostenibilitat (1)
 
Unitat 3 els recursos de la natura
Unitat 3  els recursos de la naturaUnitat 3  els recursos de la natura
Unitat 3 els recursos de la natura
 
Ud 3 Els recursos de la natura
Ud 3 Els recursos de la naturaUd 3 Els recursos de la natura
Ud 3 Els recursos de la natura
 
T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.
T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.
T3. Els recursos minerals, les fonts d'energia i sector industrial.
 
El medi i la societat
El medi i la societatEl medi i la societat
El medi i la societat
 
Presentació geografia. tema 4.
Presentació geografia. tema 4.Presentació geografia. tema 4.
Presentació geografia. tema 4.
 
recursos de la natura
recursos de la naturarecursos de la natura
recursos de la natura
 
Treball energiesrenovables 2
Treball energiesrenovables 2Treball energiesrenovables 2
Treball energiesrenovables 2
 
Charla biodiversitat
Charla biodiversitatCharla biodiversitat
Charla biodiversitat
 

More from Marcel Duran

La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
Marcel Duran
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
Marcel Duran
 
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
Marcel Duran
 
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Marcel Duran
 
La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.
Marcel Duran
 
La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)
Marcel Duran
 
Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.
Marcel Duran
 
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al MónCatalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Marcel Duran
 
El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.
Marcel Duran
 
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Marcel Duran
 
Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català. Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català.
Marcel Duran
 
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
Marcel Duran
 
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Marcel Duran
 
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Marcel Duran
 
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
Marcel Duran
 
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
Marcel Duran
 
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
Marcel Duran
 
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Marcel Duran
 
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Marcel Duran
 
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
Marcel Duran
 

More from Marcel Duran (20)

La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
 
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
 
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
 
La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.
 
La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)
 
Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.
 
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al MónCatalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
 
El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.
 
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
 
Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català. Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català.
 
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
 
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
 
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
 
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
 
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
 
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
 
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
 
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
 
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
 

Els recursos de la natura.

 • 1. Els recursos de la natura. Introducció. Conceptes bàsics. Definició i tipus. 1.L’aigua, un recurs escàs. • Origen. • Ús i abús de l’aigua. • Conques fluvials de la península Ibèrica. • Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya. • L’aigua a Catalunya. 2. Les primeres matèries. Definició i tipologia. 3. L’energia. Tipus i característiques.
 • 2. Els recursos de la natura. Vocabulari Confederació hidrogràfica, aqüífer, curs fluvial, cabal fluvial, règim fluvial, crescuda, estiatge,
 • 3. Els recursos de la natura. Introducció. Conceptes bàsics. Definició i tipus. Recursos naturals: els elements extrets de la natura per tal de cobrir les necessitats biològiques (aliments, aigua) o bé per satisfer les necessitats econòmiques de l’home. Energia Aigua Primeres matèries
 • 4. Els recursos de la natura. 1.L’aigua, un recurs escàs. •L’origen
 • 5. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Ús i abús de l’aigua.
 • 6. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Conques fluvials a la Península Ibèrica. Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani.
 • 7. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Conques fluvials a la Península Ibèrica. Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani.
 • 8. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya. Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani. Les Polítiques hídriques
 • 9. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya. Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani. La Política de Transvasaments
 • 10. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya. Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani. Dessalinització de l’aigua de mar
 • 11. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya. Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani. Dessalinització de l’aigua de mar
 • 12. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya. Recuperació dels aqüífers Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani.
 • 13. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •Les polítiques hídriques i els problemes de l’aigua a Espanya. Sanejaments de rius Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani.
 • 14. Els recursos de la natura. 1. L’aigua, un recurs escàs. •L’aigua a Catalunya. Desequilibri hídric entre la vessant de l’atlàntic i el mediterrani.
 • 15. Els recursos de la natura. 2. Les primeres matèries. Definició i tipologia. 2. Les primeres matèries. “Elements extrets de la natura, per tal de ser transformats en productes elaborats a través d’un procés industrial”. Origen vegetal. Origen mineral Origen animal. No Metàl·lics Metàl·lics
 • 16. Els recursos de la natura. 2. Les primeres matèries. Definició i tipologia. Metalls preciosos (5%) Alumini. No ferrosos (15%) Lleuters (5%) Pesen molt poc Or. Plata. Platí. Coure. Zinc. Plom. Estany. Mercuri. Origen mineral Metàl·lics
 • 17. Els recursos de la natura. 2. Les primeres matèries. Definició i tipologia. Recursos renovables Recursos no renovables
 • 18. Els recursos de la natura. 2. Les primeres matèries. Definició i tipologia. Recursos renovables Radiació solar Aigua Vent Animals Plantes
 • 19. Els recursos de la natura. 2. Les primeres matèries. Definició i tipologia. Recursos no renovables Mineral No energètics Metàl·lics • • • • Ferro Estany Coure Mercuri No metàl·lics • • • • Potassa Fosfats Sal Roques industrials Energètics Combustibles fòssils • Carbó • Petroli • Gas Natural Urani
 • 20. Els recursos de la natura. 3. L’energia. Tipus i característiques. Què és l’energia? Energia Primària Energia Secundària
 • 21. Els recursos de la natura. 3. L’energia. Tipus i característiques. La revolució industrial Els combustibles fòssils • Carbó • Petroli • Gas Natural
 • 22. Els recursos de la natura. 3. L’energia. Tipus i característiques. Carbó Els principals jaciments es troben a: EUA, Rússia, la Xina, Europa, l’Índia i Austràlia.
 • 23. Els recursos de la natura. 3. L’energia. Tipus i característiques. Petroli Actualment el petroli és imprescindible per al funcionament de la indústria i el sistema econòmic capitalista.
 • 24. Els recursos de la natura. 3. L’energia. Tipus i característiques. Petroli El petroli ha causat crisis econòmiques: la més important l’anomenada Crisi del petroli de 1973. Fins als anys 70 el petroli havia estat el combustible més barat i el seu consum havia augmentat molt.
 • 25. Els recursos de la natura.
 • 26. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. Energia primària. És aquella font que s’obté del medi natural i que no ha sofert cap procés de transformació (carbó, petroli, gas, urani). Energia final (o secundària). Procés de transformació dels recursos naturals en energia útil (energia mecànica, química, lumínica, calòrica).
 • 27. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. L’energia renovable és la que s’obté de fonts naturals inexhauribles. L’energia hidràulica L’energia solar L’energia eòlica L’energia de Biomassa L’energia geotèrmica L’energia mareomotriu.
 • 28. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. L’energia hidràulica entre dins de les energies renovables. A favor. En contra. És una energia neta que no genera cap tipus de residus. Les grans preses, alteren les sèquies dels rius i provoquen l'erosió dels voltants. És renovable. Sobretot les petites centrals hidroelèctriques.
 • 29. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. L’energia solar producció d’energia a partir de les radiacions del sol. La forma més interessant és la fotovoltaica: transformar la radiació solar en energia elèctrica . A favor. En contra. És neta i no contaminant. Aparició irregular del Sol. És renovable. Per a la seva captació es necessiten grans superfícies. La durada d’una instal·lació solar és molt llarga. Elevat cost.
 • 30. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. L’energia eòlica transforma la força del vent en energia elèctrica mitjançant generadors. A favor. En contra. És una energia neta, que no genera residus. Aparició irregular del vent. És molt fàcil d'obtenir. Per a la seva captació es necessiten grans superfícies. Una sola persona pot controlar el parc eòlic. El manteniment dels aerogeneradors. L’elevat cost.
 • 31. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. L’energia geotèrmica aprofita la calor interior de la Terra per a obtenir aigua calenta, vapor i electricitat. A favor. En contra. No presenta efectes negatius sobre el medi ambient. L'aprofitament d'aquesta energia es força costós a causa tant de factors geològics com tecnològics. Un 10% de la superfície terrestre conté recursos geotèrmics accessibles.
 • 32. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. L’energia de la biomassa s’obté a partir de l’aprofitament dels residus orgànics, agrícoles, ramaders, forestals o industrial. A favor. En contra. Balanç neutre en emissions de CO2 El transport d'aquesta energia és car i ineficient econòmicament No produeix emissions sulfurades (pluja àcida). Una part de la biomassa procedeix de residus que és necessari eliminar, el seu aprofitament energètic suposa convertir un residu en un recurs. La biomassa serà renovable sempre que replantem arbres i plantes en la mateixa proporció dels que utilitzem.
 • 33. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. L’energia mareomotriu s’aprofita de la força de les marees per a produir energia. A favor. La font energètica és lliure i inesgotable. Els costos d'operació són baixos i el rendiment de l'energia útil produïda és acceptable. Contaminació atmosfèrica produïda és molt baixa En contra. La seva contribució al consum mundial d'energia és baixa. Les infraestructures poden malmetre's fàcilment amb els temporals Font: http://www.xtec.cat/~cbadia23/index.htm
 • 34. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. Analitzar consum d’energia a Espanya el 2007. Pàgina 65. Llibre Vicens Vives.
 • 35. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. Pla d’Energies Renovables (PER) Pla d’Energies Renovables 2011-2020 Va ser elaborat amb el propòsit de reforçar els objectius prioritaris de la política energètica del Govern: la garantia de la seguretat i qualitat del subministrament elèctric i el respecte al Medi Ambient, i amb la determinació de complir els compromisos d'Espanya en l'àmbit internacional (Protocol de Kyoto), i als que es deriven de la nostra permanència a la Unió Europea. Objectiu: el 2020 almenys el 20% del consum final brut d'energia procedeixi de les energies renovables, tal com estableix la normativa europea.
 • 36. Els recursos de la natura. Les noves fonts d’energia renovables. Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya. 2012-2020 Objectiu: Garantir la seguretat i la qualitat del subministrament energètic; establir un model energètic competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables; reduir el consum dels combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia, per arribar a un model català de generació i consum d’energia que sigui sostenible i que contribueixi a l’objectiu europeu de descarbonització de l’economia.