SlideShare a Scribd company logo
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
La contaminació la podem agrupar segons els medis que afecti:
Contaminació
atmosfèrica

Contaminació
de l’aigua

Contaminació
del sòl

Una part d’aquesta informació ha estat recollida a través del web: http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/index.htm
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Contaminació
atmosfèrica

Les refineries de petroli cremen el gas sobrant i emeten diòxid de
sofre (SO2) i altres productes químics perjudicials.
Les centrals nuclears proporcionen energia a partir de la divisió
d'àtoms, cosa que produeix radioactivitat.
Les fàbriques i centrals elèctriques que cremen carbó o derivats dels
petroli per obtenir energia contaminen l'atmosfera perquè
produeixen diòxid de carboni (CO2).
Algunes plantes químiques deixen anar gasos verinosos com el clor o
el formaldehid.
La indústria metal·lúrgica produeix metalls pesants, com ara el
plom, que passen a l'atmosfera.
La incineració d'escombraries allibera gas metà, diòxid de carboni
(CO2), diòxid de sofre (SO2) i plom.
Determinades activitats agrícoles es fan servir fertilitzants i pesticides
per als camps. Parts d'aquestes substàncies químiques s'incorporen a
l'atmosfera.

Els motors de cotxes i avions desprenen plom, monòxid de carboni
(CO), òxids de nitrogen i altres gasos.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Contaminació
de l’aigua.

Les aigües residuals domèstiques
provenen de cases, escoles,
hospitals. Contenen sobretot
contaminants orgànics (orina,
femta, restes de menjar...) .

Les aigües residuals d'origen
industrial poden contenir
productes que no es
descomponen (plàstics, llaunes
...) o substàncies tòxiques.

Els purins o fems procedents del
bestiar de les granges també
contaminen les aigües si
s'aboquen als rius o rierols.

Els mars i oceans són els
abocadors finals de gairebé totes
les deixalles generades pels
humans. Les principals vies de
contaminació del mar són les
següents: El petroli, els metalls
pesants i/o els residus químics.

Part dels pesticides i els
fertilitzants utilitzats en
l'agricultura s'incorporen als rius
de la zona i acaben arribant al
mar.

Grans quantitats d'aigües
residuals van a parar al mar des
de les clavegueres. Les aigües
residuals contenen substàncies
d'origen humà, domèstic i
industrial que poden enverinar els
rius i els mars.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Contaminació
del sòl.

Degut a l’aplicació de
pesticides, per filtracions o
pel trencament de
canalitzacions.
Els pesticides són substàncies químiques destinades
a matar, repel·lir, atreure, regular o interrompre el
creixement de plagues en el seu sentit mes ampli.

Degut a productes químics
com són els derivats del
petroli i els dissolvents.

L’activitat industrial pot
actuar directament sobre la
contaminació del sòl.

La causa principal sol ser per
l'activitat humana o
antropogèniques (que és
produït per l’acció dels éssers
humans).

En alguns casos (molt pocs)
les activitats naturals poden
provocar contaminació del
sòl, per exemple l'erupció
d'un volcà o el pas reiteratiu
d'animals.

Emmagatzematge incorrecte
de productes i/o residus en
activitats industrials.
Abocaments incontrolats de
residus. Runa industrial
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
La contaminació la podem agrupar segons els tipus d’agent contaminant:
Contaminació
química

Contaminació
radioactiva

Contaminació
acústica

Contaminació
tèrmica

Una part d’aquesta informació ha estat recollida a través del web: http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/index.htm

Contaminació
...
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Contaminació
química.

Contaminació
radioactiva

Contaminació
acústica

Per exemple, l’ús excessiu de
pesticides agrícoles pot afectar
els aqüífers i repercutir en la Salut
humana.

Les centrals nuclears produeixen
residus radioactius que són molt
perillosos i es mantenen actius
durant molts anys. Alguns residus
radioactius poden ser material
mèdic si s'utilitzen en determinats
tractaments mèdics ,com ara la
quimioteràpia.

Pot causar danys en la
qualitat de vida de les
persones i en el medi
ambient.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.

Decibels (Db)

Font

Percepció

160

Coet espacial

Molt dolorosa

140

Enlairament d’un avió

Intolerable

Dany irreversible. Trencament de timpans i sordesa
permanent.
Danys greus de l’aparell auditiu

130

Moto amb tub d’escapament sorollós

Dolorós

Molèsties momentànies, sordesa parcial temporal.

120

Maquinària industrial

100

Serra mecànica

90

Camió pesat. Vehicle a 100 km/h

80
75
70
65
60
55
50
40
30
20
10

Carrer amb molt de trànsit
Aspirador
Aparell de ràdio amb el volum elevat
Rentadora
Restaurant
Carrer amb poca circulació
Conversa en el metro
Àrea residencial durant la nit
Biblioteca. Tic-tac d’un rellotge
Bosc

Problemes per a la salut

Les exposicions prolongades (obres,...) generen
tensió, irritabilitat, agressivitat i sensació de fatiga.
Molt sorollosa. Les ones
Interferència en la comunicació. La necessitat de
sonores són “sentides per la
comunicar-se a crits provoca mal de cap i cansament.
pell”
L’exposició continuada genera pèrdua de la capacitat
auditiva.
Sorollosa
Dificultat per concentrar-se i treballar.
Impossible dormir. Nerviosisme.

Llindar d’audició

Font: Què t’agrada? Agenda 21 Escolar de Barcelona

Contaminació
acústica

Pot causar danys en la
qualitat de vida de les
persones i en el medi
ambient.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.

Contaminació
acústica

Pot causar danys en la
qualitat de vida de les
persones i en el medi
ambient.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Contaminació
tèrmica.

Contaminació
electromagnètica

Per exemple, l’increment de la
temperatura de l’aigua d’un riu
provocat per l’abocament d’aigua
calenta. Aquesta contaminació
provoca una alteració de la
temperatura del medi.

Es la contaminació que produeixen les
radiacions
de
l’espectre
electromagnètic generades per equips
electrònics, com antenes de telefonia
mòbil, telèfons mòbils, Wi-Fi, línies
d’alta tensió, Bluetooth. Hi ha molts
estudis científics que revelen un
impacte
directe
dels
camps
electromagnètics (CEM) en la nostra
salut
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Contaminació
lumínica.

Contaminació
visual.

Contaminació provocada pel
resplendor de llum difosa al cel
nocturn i produïda en els grans
nuclis urbans del planeta.

Es
produeix
quan
l'abundància, el desordre o el
tipus d’elements que es troben
en un paisatge en deterioren la
qualitat estètica.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Canvi climàtic antropogènic
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Canvi climàtic antropogènic
a) L’energia solar escalfa el sòl
terrestre.
b) Una part d’aquesta energia
torna a l’espai exterior
(37,5%).
c) La resta es retinguda pels
gasos i provoca l’escalfament
global del planeta.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Canvi climàtic antropogènic
Algunes conseqüències:

Augment de la temperatura mitjana d'1,4 a 5,8 ºC
durant aquest segle.
Desglaç de les zona àrtica i antàrtica, i glaceres terrestres.

Els oceans tendiran a expandir-se i reduir la capacitat
d’absorció de CO2

L’augment de la temperatura dels oceans pot afectar el ritme
i la força dels corrents i la seva influència en els continents.

Pot influenciar en l’increment de la força dels huracans i dels
tifons, així com la violència de certes tempestes.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Canvi climàtic antropogènic
Algunes conseqüències:

Desertificació de certes zones del planeta.
Augment de temperatura global. A Espanya en el període
1971-2008 s’ha detectat un augment de 1,63·C.

La precipitació hivernal a Espanya durant aquest període
mostra un descens del 34,3%.

L’augment de les onades de calor (períodes de temperatura
extrema) són cada vegada més freqüents.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
Canvi climàtic antropogènic
Algunes conseqüències:

Augment del nivell del mar d'entre 9 i 88 cm per a l'any 2100,
que inundaria zones avui densament poblades.

En general les conseqüències
són del tot imprevisibles!!!!
Difusió de certes malalties de tipus tropical en zones avui de
clima temperat.
Els principals desequilibris
mediambientals del món actual.
La Pluja àcida.
a) La pluja àcida és una
precipitació aquosa que conté en
dissolució els àcids sulfúric i nítric
produïts per la combinació dels
òxids de sofre (SO2) i òxids de
nitrogen (NO, NO2) amb els
vapor d'aigua atmosfèric.
b) Les pluges àcides tenen
efectes perjudicials sobre la
vegetació, els llacs i rius, la salut
de persones i animals i sobre els
edificis i monuments.
c) Un problema mundial: molt
sovint la pluja àcida es desplaça
de la zona on es forma a d'altres
àrees.

More Related Content

What's hot

Unitat 1 2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 1  2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYAUnitat 1  2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 1 2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA
jordimanero
 
Nit estrellada
Nit estrelladaNit estrellada
Nit estrellada
Mercè Bigorra
 
Fitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornansFitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornans
Julia Valera
 
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyaUnitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
jordimanero
 
Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català. Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català.
Marcel Duran
 
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda
Modernisme, Noucentisme I AvantguardaModernisme, Noucentisme I Avantguarda
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda
Francesc March
 
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURAUnitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
jordimanero
 
Aigües encantades
Aigües encantadesAigües encantades
Aigües encantades
judit1998
 
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
jordimanero
 
Unitat 11 la ciutat i el món urbà (i)
Unitat 11  la ciutat i el món urbà (i)Unitat 11  la ciutat i el món urbà (i)
Unitat 11 la ciutat i el món urbà (i)
jordimanero
 
Els paisatges agraris d'Espanya
Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya
Els paisatges agraris d'Espanya
professor_errant
 
Transports Espanya i Catalunya
Transports Espanya i CatalunyaTransports Espanya i Catalunya
Transports Espanya i Catalunya
Sílvia Cortina Juclà
 
Laura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels santsLaura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels sants
itraver
 
Geografia fisica
Geografia fisicaGeografia fisica
Geografia fisica
xgoterris
 
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATTema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Rafael Palomero Caro
 
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Rafael Palomero Caro
 

What's hot (20)

Unitat 1 2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 1  2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYAUnitat 1  2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 1 2017-18 - MEDI FÍSIC d'ESPANYA I CATALUNYA
 
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malaltsFrida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
 
Nit estrellada
Nit estrelladaNit estrellada
Nit estrellada
 
Fitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornansFitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornans
 
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyaUnitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
 
Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català. Sector Primari. Espanyol i Català.
Sector Primari. Espanyol i Català.
 
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda
Modernisme, Noucentisme I AvantguardaModernisme, Noucentisme I Avantguarda
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda
 
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURAUnitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
 
Aigües encantades
Aigües encantadesAigües encantades
Aigües encantades
 
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
 
Unitat 11 la ciutat i el món urbà (i)
Unitat 11  la ciutat i el món urbà (i)Unitat 11  la ciutat i el món urbà (i)
Unitat 11 la ciutat i el món urbà (i)
 
Realisme
RealismeRealisme
Realisme
 
Els paisatges agraris d'Espanya
Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya
Els paisatges agraris d'Espanya
 
Transports Espanya i Catalunya
Transports Espanya i CatalunyaTransports Espanya i Catalunya
Transports Espanya i Catalunya
 
Laura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels santsLaura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels sants
 
Art neoclàssic
Art neoclàssicArt neoclàssic
Art neoclàssic
 
Geografia fisica
Geografia fisicaGeografia fisica
Geografia fisica
 
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATTema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
 
Els espais industrials
Els espais industrialsEls espais industrials
Els espais industrials
 
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
 

Viewers also liked

El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.
Marcel Duran
 
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
Marcel Duran
 
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Marcel Duran
 
El relleu de la Península Ibèrica.
El relleu de la Península Ibèrica.El relleu de la Península Ibèrica.
El relleu de la Península Ibèrica.
Marcel Duran
 
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al MónCatalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Marcel Duran
 
Solucions per a la sostenibilitat.
Solucions per a la sostenibilitat.Solucions per a la sostenibilitat.
Solucions per a la sostenibilitat.
Marcel Duran
 
Riscos naturals i problemes ecològics.
Riscos naturals i problemes ecològics.Riscos naturals i problemes ecològics.
Riscos naturals i problemes ecològics.
Marcel Duran
 
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Marcel Duran
 
El clima peninsular.
El clima peninsular.El clima peninsular.
El clima peninsular.
Marcel Duran
 
La vegetació peninsular.
La vegetació peninsular.La vegetació peninsular.
La vegetació peninsular.
Marcel Duran
 
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Marcel Duran
 
Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.
Marcel Duran
 
El relleu de Catalunya.
El relleu de Catalunya.El relleu de Catalunya.
El relleu de Catalunya.
Marcel Duran
 
Els recursos de la natura.
Els recursos de la natura.Els recursos de la natura.
Els recursos de la natura.
Marcel Duran
 
Unidades morfoestructurales
Unidades morfoestructuralesUnidades morfoestructurales
Unidades morfoestructurales
jlorentemartos
 
Unitat 2 2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 2  2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYAUnitat 2  2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 2 2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYA
jordimanero
 

Viewers also liked (16)

El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.El sector terciari o de serveis.
El sector terciari o de serveis.
 
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes.
 
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
Distribució, estructures i dinàmiques demogràfiques (Món, UE, Espanya i Catal...
 
El relleu de la Península Ibèrica.
El relleu de la Península Ibèrica.El relleu de la Península Ibèrica.
El relleu de la Península Ibèrica.
 
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al MónCatalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
 
Solucions per a la sostenibilitat.
Solucions per a la sostenibilitat.Solucions per a la sostenibilitat.
Solucions per a la sostenibilitat.
 
Riscos naturals i problemes ecològics.
Riscos naturals i problemes ecològics.Riscos naturals i problemes ecològics.
Riscos naturals i problemes ecològics.
 
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.
 
El clima peninsular.
El clima peninsular.El clima peninsular.
El clima peninsular.
 
La vegetació peninsular.
La vegetació peninsular.La vegetació peninsular.
La vegetació peninsular.
 
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
Les polítiques demogràfiques i fluxos migratoris a Catalunya i Espanya.
 
Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.
 
El relleu de Catalunya.
El relleu de Catalunya.El relleu de Catalunya.
El relleu de Catalunya.
 
Els recursos de la natura.
Els recursos de la natura.Els recursos de la natura.
Els recursos de la natura.
 
Unidades morfoestructurales
Unidades morfoestructuralesUnidades morfoestructurales
Unidades morfoestructurales
 
Unitat 2 2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 2  2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYAUnitat 2  2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYA
Unitat 2 2017-18 - ELS CLIMES D'ESPANYA I CATALUNYA
 

Similar to Els principals desequilibris mediambientals del món actual.

Unitat 4 paisatge i medi ambient
Unitat 4  paisatge i medi ambientUnitat 4  paisatge i medi ambient
Unitat 4 paisatge i medi ambient
jordimanero
 
Causes i conseqüències
Causes i conseqüències Causes i conseqüències
Causes i conseqüències
Esther_16
 
3(1) Desenvolupament I Mediambient Contaminació Pdf
3(1)  Desenvolupament I Mediambient  Contaminació Pdf3(1)  Desenvolupament I Mediambient  Contaminació Pdf
3(1) Desenvolupament I Mediambient Contaminació Pdf
jordimanero
 
Medi Ambient
Medi AmbientMedi Ambient
Medi Ambient
Txeli
 
El canvi climàtic
El canvi climàticEl canvi climàtic
El canvi climàtic
bielcallarisa
 
Activitat humana i medi ambient 4ESO
Activitat humana i medi ambient 4ESOActivitat humana i medi ambient 4ESO
Activitat humana i medi ambient 4ESO
Mireia Llobet
 
Biosfera humans
Biosfera humansBiosfera humans
Biosfera humans
jalturgell
 
Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8
Laura8
 
Medi ambient
Medi ambientMedi ambient
Medi ambient
colerodri
 
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Annapujolo
 
2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosferica2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosferica
Annapujolo
 
Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.
Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.
Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.
Patricia Pérez Luna
 
Cambio Climático y Contaminación
Cambio Climático y ContaminaciónCambio Climático y Contaminación
Cambio Climático y Contaminación
manuelmch
 
Article sobre el-canvi-climatic-2a-part
Article sobre el-canvi-climatic-2a-partArticle sobre el-canvi-climatic-2a-part
Article sobre el-canvi-climatic-2a-part
Carlos Cardelo
 
el canvi climàtic
el canvi climàticel canvi climàtic
el canvi climàtic
imma v
 
Tema04montse p
Tema04montse pTema04montse p
Tema04montse p
Judith Pla
 
Medi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTicMedi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTic
eva sala
 
LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓ
Marigregor
 

Similar to Els principals desequilibris mediambientals del món actual. (20)

Unitat 4 paisatge i medi ambient
Unitat 4  paisatge i medi ambientUnitat 4  paisatge i medi ambient
Unitat 4 paisatge i medi ambient
 
Causes i conseqüències
Causes i conseqüències Causes i conseqüències
Causes i conseqüències
 
3(1) Desenvolupament I Mediambient Contaminació Pdf
3(1)  Desenvolupament I Mediambient  Contaminació Pdf3(1)  Desenvolupament I Mediambient  Contaminació Pdf
3(1) Desenvolupament I Mediambient Contaminació Pdf
 
Medi Ambient
Medi AmbientMedi Ambient
Medi Ambient
 
El canvi climàtic
El canvi climàticEl canvi climàtic
El canvi climàtic
 
Activitat humana i medi ambient 4ESO
Activitat humana i medi ambient 4ESOActivitat humana i medi ambient 4ESO
Activitat humana i medi ambient 4ESO
 
Biosfera humans
Biosfera humansBiosfera humans
Biosfera humans
 
Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8Impactes Mediambientals8
Impactes Mediambientals8
 
Medi ambient
Medi ambientMedi ambient
Medi ambient
 
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
Els residus tòxics i domèstics - 1r ESO LS Manlleu 2016
 
2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosferica2017 Abril Contaminacio atmosferica
2017 Abril Contaminacio atmosferica
 
Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.
Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.
Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.
 
Cambio Climático y Contaminación
Cambio Climático y ContaminaciónCambio Climático y Contaminación
Cambio Climático y Contaminación
 
Treball química copia203
Treball química  copia203Treball química  copia203
Treball química copia203
 
Article sobre el-canvi-climatic-2a-part
Article sobre el-canvi-climatic-2a-partArticle sobre el-canvi-climatic-2a-part
Article sobre el-canvi-climatic-2a-part
 
el canvi climàtic
el canvi climàticel canvi climàtic
el canvi climàtic
 
Sessió 2. causes i efectes
Sessió 2. causes i efectesSessió 2. causes i efectes
Sessió 2. causes i efectes
 
Tema04montse p
Tema04montse pTema04montse p
Tema04montse p
 
Medi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTicMedi Ambient I Canvi ClimàTic
Medi Ambient I Canvi ClimàTic
 
LA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓLA CONTAMINACIÓ
LA CONTAMINACIÓ
 

More from Marcel Duran

La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
Marcel Duran
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
Marcel Duran
 
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
Marcel Duran
 
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Marcel Duran
 
La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.
Marcel Duran
 
La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)
Marcel Duran
 
Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.
Marcel Duran
 
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
Marcel Duran
 
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
Marcel Duran
 
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
Marcel Duran
 
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Marcel Duran
 
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Marcel Duran
 
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
Marcel Duran
 
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Marcel Duran
 
La revolució industrial (1780 1850). 4t B
La revolució industrial (1780 1850). 4t BLa revolució industrial (1780 1850). 4t B
La revolució industrial (1780 1850). 4t B
Marcel Duran
 
La revolució industrial (1780 1850). 4t A
La revolució industrial (1780 1850). 4t ALa revolució industrial (1780 1850). 4t A
La revolució industrial (1780 1850). 4t A
Marcel Duran
 
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Marcel Duran
 
La primera Restauració política (1874-1898).
La primera Restauració política (1874-1898).La primera Restauració política (1874-1898).
La primera Restauració política (1874-1898).
Marcel Duran
 
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
Marcel Duran
 

More from Marcel Duran (19)

La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
La crisi del sistema de la restauració (1898 1931).
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
 
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
La construction de l'état libéral en Espagne (1833-68).
 
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
Carte conceptuelle. La Troisième République face à la crise par Yago Mendoza.
 
La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.La Troisième République face à la crise des années 1930.
La Troisième République face à la crise des années 1930.
 
La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)La France sous la Troisème République (1879-1940)
La France sous la Troisème République (1879-1940)
 
Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.Mapa conceptual: Troisième République.
Mapa conceptual: Troisième République.
 
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
El Guernica de Picasso. Exposició alumnes.
 
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).La Guerra Civil espanyola (1936 39).
La Guerra Civil espanyola (1936 39).
 
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
 
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
 
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
Dictadura de Primo de Rivera (1923 1930).
 
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
El programa del Tívoli by Andrea Bagan.
 
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Estatuts de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
 
La revolució industrial (1780 1850). 4t B
La revolució industrial (1780 1850). 4t BLa revolució industrial (1780 1850). 4t B
La revolució industrial (1780 1850). 4t B
 
La revolució industrial (1780 1850). 4t A
La revolució industrial (1780 1850). 4t ALa revolució industrial (1780 1850). 4t A
La revolució industrial (1780 1850). 4t A
 
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
 
La primera Restauració política (1874-1898).
La primera Restauració política (1874-1898).La primera Restauració política (1874-1898).
La primera Restauració política (1874-1898).
 
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
La Restauració (1874-1898). Aspectes econòmics i socials,
 

Els principals desequilibris mediambientals del món actual.

 • 1. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. La contaminació la podem agrupar segons els medis que afecti: Contaminació atmosfèrica Contaminació de l’aigua Contaminació del sòl Una part d’aquesta informació ha estat recollida a través del web: http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/index.htm
 • 2. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Contaminació atmosfèrica Les refineries de petroli cremen el gas sobrant i emeten diòxid de sofre (SO2) i altres productes químics perjudicials. Les centrals nuclears proporcionen energia a partir de la divisió d'àtoms, cosa que produeix radioactivitat. Les fàbriques i centrals elèctriques que cremen carbó o derivats dels petroli per obtenir energia contaminen l'atmosfera perquè produeixen diòxid de carboni (CO2). Algunes plantes químiques deixen anar gasos verinosos com el clor o el formaldehid. La indústria metal·lúrgica produeix metalls pesants, com ara el plom, que passen a l'atmosfera. La incineració d'escombraries allibera gas metà, diòxid de carboni (CO2), diòxid de sofre (SO2) i plom. Determinades activitats agrícoles es fan servir fertilitzants i pesticides per als camps. Parts d'aquestes substàncies químiques s'incorporen a l'atmosfera. Els motors de cotxes i avions desprenen plom, monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen i altres gasos.
 • 3. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Contaminació de l’aigua. Les aigües residuals domèstiques provenen de cases, escoles, hospitals. Contenen sobretot contaminants orgànics (orina, femta, restes de menjar...) . Les aigües residuals d'origen industrial poden contenir productes que no es descomponen (plàstics, llaunes ...) o substàncies tòxiques. Els purins o fems procedents del bestiar de les granges també contaminen les aigües si s'aboquen als rius o rierols. Els mars i oceans són els abocadors finals de gairebé totes les deixalles generades pels humans. Les principals vies de contaminació del mar són les següents: El petroli, els metalls pesants i/o els residus químics. Part dels pesticides i els fertilitzants utilitzats en l'agricultura s'incorporen als rius de la zona i acaben arribant al mar. Grans quantitats d'aigües residuals van a parar al mar des de les clavegueres. Les aigües residuals contenen substàncies d'origen humà, domèstic i industrial que poden enverinar els rius i els mars.
 • 4. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Contaminació del sòl. Degut a l’aplicació de pesticides, per filtracions o pel trencament de canalitzacions. Els pesticides són substàncies químiques destinades a matar, repel·lir, atreure, regular o interrompre el creixement de plagues en el seu sentit mes ampli. Degut a productes químics com són els derivats del petroli i els dissolvents. L’activitat industrial pot actuar directament sobre la contaminació del sòl. La causa principal sol ser per l'activitat humana o antropogèniques (que és produït per l’acció dels éssers humans). En alguns casos (molt pocs) les activitats naturals poden provocar contaminació del sòl, per exemple l'erupció d'un volcà o el pas reiteratiu d'animals. Emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus en activitats industrials. Abocaments incontrolats de residus. Runa industrial
 • 5. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. La contaminació la podem agrupar segons els tipus d’agent contaminant: Contaminació química Contaminació radioactiva Contaminació acústica Contaminació tèrmica Una part d’aquesta informació ha estat recollida a través del web: http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/index.htm Contaminació ...
 • 6. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Contaminació química. Contaminació radioactiva Contaminació acústica Per exemple, l’ús excessiu de pesticides agrícoles pot afectar els aqüífers i repercutir en la Salut humana. Les centrals nuclears produeixen residus radioactius que són molt perillosos i es mantenen actius durant molts anys. Alguns residus radioactius poden ser material mèdic si s'utilitzen en determinats tractaments mèdics ,com ara la quimioteràpia. Pot causar danys en la qualitat de vida de les persones i en el medi ambient.
 • 7. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Decibels (Db) Font Percepció 160 Coet espacial Molt dolorosa 140 Enlairament d’un avió Intolerable Dany irreversible. Trencament de timpans i sordesa permanent. Danys greus de l’aparell auditiu 130 Moto amb tub d’escapament sorollós Dolorós Molèsties momentànies, sordesa parcial temporal. 120 Maquinària industrial 100 Serra mecànica 90 Camió pesat. Vehicle a 100 km/h 80 75 70 65 60 55 50 40 30 20 10 Carrer amb molt de trànsit Aspirador Aparell de ràdio amb el volum elevat Rentadora Restaurant Carrer amb poca circulació Conversa en el metro Àrea residencial durant la nit Biblioteca. Tic-tac d’un rellotge Bosc Problemes per a la salut Les exposicions prolongades (obres,...) generen tensió, irritabilitat, agressivitat i sensació de fatiga. Molt sorollosa. Les ones Interferència en la comunicació. La necessitat de sonores són “sentides per la comunicar-se a crits provoca mal de cap i cansament. pell” L’exposició continuada genera pèrdua de la capacitat auditiva. Sorollosa Dificultat per concentrar-se i treballar. Impossible dormir. Nerviosisme. Llindar d’audició Font: Què t’agrada? Agenda 21 Escolar de Barcelona Contaminació acústica Pot causar danys en la qualitat de vida de les persones i en el medi ambient.
 • 8. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Contaminació acústica Pot causar danys en la qualitat de vida de les persones i en el medi ambient.
 • 9. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Contaminació tèrmica. Contaminació electromagnètica Per exemple, l’increment de la temperatura de l’aigua d’un riu provocat per l’abocament d’aigua calenta. Aquesta contaminació provoca una alteració de la temperatura del medi. Es la contaminació que produeixen les radiacions de l’espectre electromagnètic generades per equips electrònics, com antenes de telefonia mòbil, telèfons mòbils, Wi-Fi, línies d’alta tensió, Bluetooth. Hi ha molts estudis científics que revelen un impacte directe dels camps electromagnètics (CEM) en la nostra salut
 • 10. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Contaminació lumínica. Contaminació visual. Contaminació provocada pel resplendor de llum difosa al cel nocturn i produïda en els grans nuclis urbans del planeta. Es produeix quan l'abundància, el desordre o el tipus d’elements que es troben en un paisatge en deterioren la qualitat estètica.
 • 11. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Canvi climàtic antropogènic
 • 12. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Canvi climàtic antropogènic a) L’energia solar escalfa el sòl terrestre. b) Una part d’aquesta energia torna a l’espai exterior (37,5%). c) La resta es retinguda pels gasos i provoca l’escalfament global del planeta.
 • 13. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Canvi climàtic antropogènic Algunes conseqüències: Augment de la temperatura mitjana d'1,4 a 5,8 ºC durant aquest segle. Desglaç de les zona àrtica i antàrtica, i glaceres terrestres. Els oceans tendiran a expandir-se i reduir la capacitat d’absorció de CO2 L’augment de la temperatura dels oceans pot afectar el ritme i la força dels corrents i la seva influència en els continents. Pot influenciar en l’increment de la força dels huracans i dels tifons, així com la violència de certes tempestes.
 • 14. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Canvi climàtic antropogènic Algunes conseqüències: Desertificació de certes zones del planeta. Augment de temperatura global. A Espanya en el període 1971-2008 s’ha detectat un augment de 1,63·C. La precipitació hivernal a Espanya durant aquest període mostra un descens del 34,3%. L’augment de les onades de calor (períodes de temperatura extrema) són cada vegada més freqüents.
 • 15. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. Canvi climàtic antropogènic Algunes conseqüències: Augment del nivell del mar d'entre 9 i 88 cm per a l'any 2100, que inundaria zones avui densament poblades. En general les conseqüències són del tot imprevisibles!!!! Difusió de certes malalties de tipus tropical en zones avui de clima temperat.
 • 16. Els principals desequilibris mediambientals del món actual. La Pluja àcida. a) La pluja àcida és una precipitació aquosa que conté en dissolució els àcids sulfúric i nítric produïts per la combinació dels òxids de sofre (SO2) i òxids de nitrogen (NO, NO2) amb els vapor d'aigua atmosfèric. b) Les pluges àcides tenen efectes perjudicials sobre la vegetació, els llacs i rius, la salut de persones i animals i sobre els edificis i monuments. c) Un problema mundial: molt sovint la pluja àcida es desplaça de la zona on es forma a d'altres àrees.