SlideShare a Scribd company logo
Elemente geometricedinportulpopular
Proiect de parteneriat transfrontalier„Educație online fărăhotare”
Perioada ianuarie – mai 2024
Realizat de LEONTETATIANA, profesoarăde fizicăși matematică
Parteneriat
realizatat
 IP Gimnaziul „Mihai Eminescu” din
or.Ghindești, raionul Florești, Republica
Moldova, e-mail: liceumeg@mail.ru,
tel. 025071579
 Școala gimnazială Valea Seacă
Sat-comună Valea Seacă, județul Iași,
România, cod poștal 707570, e-mail:
valeaseacă school@yahoo.com ,
tel.0232714833
Elemente geometrice din portul popular,,
Echipa de implementare a proiectului:
Coordonatori:
 Prof.Duca Angela-specializare educație tehnologică-
biologie, România;
 Prof.Manole Maria-specializare chimie-fizică, România;
 Prof.Leonte Tatiana-specializare matematică-fizică,
Republica Moldova;
 Prof. Artemii Oxana-specializare educație tehnologică-
psiholog școlar, Republica Moldova.
Beneficiari direcți și indirecți ai proiectului:
 Elevii clasei a VIII, Școala Gimnazială Valea Seacă,
structura Conjești, județul Iași, România;
 Elevii claselor VIII-IX, Gimnaziul „Mihai Eminescu” din
orașul Ghindești, raionul Florești, Republica Moldova;
 Cadre didactice, părinți, comunitățile locale.
Scopul proiectului:
Studierea elementelor
geometrice din
ornamentele portului
popular.
Competențe transversale
 Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de
bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale naturii
şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi
situaţii din cotidian.
Competențe specifice vizate:
 Explorarea noțiunilor, a relațiilor și a instrumentelor
geometrice pentru rezolvarea problemelor,
demonstrând consecvență și abordare deductivă.
 Extrapolarea achizițiilor matematice pentru a
identifica și a explica procese, fenomene din diverse
domenii, utilizând concepte și metode matematice în
abordarea diverselor situații.
OBIECTIVEL
E
PROIECTULU
I:
 Determinarea figurilor geometrice, utilizate în
ornamentele costumelor populare;
 Utilizarea formulelor de calcul a perimetrului/ariei
figurilor geometrice;
 Descrierea semnificației figurilor geometrice, utilizate
în ornamentele costumelor populare;
 Crearea propriului ornament;
 Creșterea nivelului de informare a elevilor cu privire
la importanța cunoașterii elementelor portului
popular românesc și moldovenesc;
 Promovarea educației estetice în școală în ceea ce
privește portul popular;
 Trezirea curiozității și a interesului pentru elementele
geometrice de pe costumele populare și semnificația
acestora;
OBIECTIVELE
PROIECTULUI:
 Perceperea existenței unor asemănări și a unor
diferențe dintre elementele portul popular românesc
și cel moldovenesc;
 Exprimarea grijii și dragostei față de tradiții în ceea
ce privește portul popular;
 Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucrul în
echipă;
 Creșterea gradului de implicare a elevilor;
 Formarea spiritului competitiv;
 Însușirea și punerea în aplicare a unor tehnici de
realizare a elementelor geometrice de pe costumele
populare;
 Manifestarea interesului şi responsabilităţii în
participarea la acţiuni de păstrare a obiectelor vechi
moștenite de la bunei/străbunei.
Argument:
Motto: ,, Deși pământul se învârte mereu, m-am născut acasă.” – Grigore Vieru
,,Veșnicia s-a născut la sat.” – Lucian Blaga
Pornind de la aceste două motto-uri spuse de către doi poeți din cele două țări
partenere, Republica Moldova și România, este imperios de importantă cunoașterea
tradițiilor, a moștenirii spirituale a neamului stămoșesc, tradiții transpuse în toate domeniile
vieții, inclusiv în domeniul vestimentar. Suntem popoare cu o bogată zestre spirituală.
Cunoașterea portului popular, a formelor și figurilor geometrice pe care le conține, precum
și a semnificației acestora este importantă pentru elevi atât pentru dezvoltarea lor cognitivă
cu elemente matematice, grafice, reprezentări la o anumită scară, cât și pentru dezvoltarea
simțului estetic, a cultivării dragostei față de frumosul din această arta. Colaborarea
transfrontalieră reiese din nevoia acută a elevilor de comunicare. Comunicarea elevilor din
România cu cei din Republica Moldova are un punct comun important și anume rădăcinile.
Este evident că ceea ce ne unește sunt rădăcinile, transpuse în limbă, literatură, obiceiuri,
tradiții și nu în ultimul rând portul popular.
resurse procedurale: argumentaţia, activităţi
practice, proiectul, portofoliul, desene, afișe etc;
 resurse materiale: calculator, videoproiector,
resurse video, fișe de activități practice,
instrumente de cusut, desenat, pictat, instrumente
trusă geometrie etc
resurse umane : elevii, părinții, profesori, meșteri
populari
resurse temporale:
ianuarie-mai 2024
1. Resurse (procedurale,
materiale, umane,
financiare,
temporale)
Activități
planificate:
1.Semnificațiile
formelor
geometrice din
portul popular
 activitate de cunoaștere a elevilor celor două clase;
 au fost identificate elementele geometrice de pe
costumele populare;
 a fost prezentată informația referitor la
semnificațiile formelor geometrice de pe obiectele de
vestimentație;
 s-a identificat simetria și repetarea formelor
geometrice din portul popular al celor două tări
 au fost realizate desene cu motivele geometrice
specifice diferitelor zone ale celor două țări ;
 calculul perimetrului și a ariei figurilor geometrice,
utilizate în ornamentele costumelor populare;
 crearea propriului ornament.
1.Semnificațiile
formelor
geometrice din
portul popular
AcA
Activități
planificate:
Ornamentica
cromatica în
portului popular
 activitate desfășurată pe grupe de lucru;
 fiecare grupă de elevi a analizat elemente
geometrice și cromatica de pe portul popular
din diferite zone geografice a țării;
 elevii au identificat specificul ornamentului în
funcție de vârsta și statutul social al persoanei
ce purta costumul popular;
 elevii, îndrumați de profesor și ajutați de către
un meșter popular local au reprodus/ au cusut
pe etamină/pânză elementele geometrice
specifice zonei/vârstei/statutului social.
Ornamentica
cromatica în
portului
popular
Activități
planificate:
Lada de zestre a
bunicii
 A fost organizată excursie la casa-muzeu al
bisericii „Nașterea Maicii Domnului” și atelierul
„Meșteșug Brand” din satul Hîrtop, raionul
Florești;
 fiecare elev a prezentat câte un obiect vechi de
vestimentație populară ce conține modele
geometrice, împrumutat de la bunici/ străbunici
(ie, prosoape, carpete, batiste, covorașe),
formând o expoziție cu produsele aduse;
 a fost organizată o șezătoare cu parada portului
național, cu interpretarea cântecelor/ dansurilor
populare.
Lada de zestre a
bunicii
Excursie la casa-
muzeu al bisericii
„Așezământul
Maicii Domnului”
din s.Hîrtop
Șezătoarea
Lașezătoare auparticipat grupul
deeleviparticipanți, 6bunici și
nepoțeiiacestoracareînvațăîn
școală.Șezătoareaarealizat
legăturadintregenerații,care este
esențialăpentruvalorificarea
tradițiilorșicunoștințelortransmise
delaogenerațielaalta
Produse create de
elevi:
ornament pentru
băieți
GHINDA
Produse create de
elevi:
ornament pentru
fete
FLOAREA
Dansul
Ciuleandra
Elemente geometrice din portul popular,,
Modalități de
colaborare:
-WhatsApp;
-Google Meet
Evaluarea
proiectului
 Albumul cu fotografii ce
cuprind aspecte ale proiectului;
 Pliantele cu activitățile proiectului;
 Mediatizarea pe paginile
instituțiilor și personale;
 Aplicarea de chestionare pentru
elevi, părinți, cadre didactice, în
vederea evaluării proiectului;
 Prezentarea raportului de
realizare a proiectului.
REZULTATE
COLABORĂRII
 Obiectele colectate de elevi au rămas în școală și
vor sta la baza organizării unui muzeu în
instituție;
 Studiul elevilor referitor la portul popular din
localitate va fi continuat în cadrul orelor
opționale „Istoria localității”, „Istoria trăită,
istoria vorbită”;
 Clasele absolvente au susținut examenul la
matematică;
 Planificăm să coasem ie cu ornamentele propuse
de elevi;
 Participanții la proiect atât elevii, cât și cadrele
didactice s-au împreitenit pe rețelele de
socializare;
 Sunt propuneri referitor la noul proiect pentru
anul viitor.
Impresiile
elevilor
 Artemie:proiectul ne-a implicat în activități practice și în
rezolvarea problemelor, ceea ce a fost mai captivant decât
învățarea tradițională din manuale;
 Victor: lucrul în echipe și colaborarea cu alți elevi oferă șansa
de a dezvolta abilități interpersonale precum comunicarea și
încrederea în forțele proprii,care sunt esențiale în viața de zi cu
zi și în carieră;
 Daniel: proiectul oferă oportunitatea de a aplica cunoștințele
teoretice într-un context practic,ceea ce ne ajută să înțelegem
mai bine cum se aplică teoria în lumea reală și să vedem
relevanța învățăturilor școlare.
 Ioana:finalizarea cu succes a proiectului a generat o mare
satisfacție personală.Sentimentul de a fi contribuit la ceva
valoros și de a fi învățat din experiență este extrem de motivant.
 Alina: am devenit pasionată față de hainele naționale și am
descoperit că-mi pot crea singură ornamente care mă identifică.
Lecții învățate:
 Lucrul în echipă: elevii au învațat să comunice eficient, să
împartă responsabilitățile, să respecte punctele de vedere ale
celorlalți ;
 Planificarea și gestionarea timpului:pentru a respecta
termenele limită și pentru a îndeplini obiectivele stabilite, elevii
trebuie să prioritizeze sarcinile, să stabilească obiective clare și
să gestioneze resursele disponibile;
 Rezolvarea problemelor: provocările și obstacolele pe care
elevii trebuiau să le depășească în procesul de realizare a
proiectului, i-a învațat să fie creativi, să găsească soluții
alternative și să persevereze în fața dificultăților;
 Responsabilitate și leadership: în cadrul proiectului elevii au
avut ocazia de ași asume roluri de lider sau să fie responsabili
pentru anumite aspecte ale proiectului. Acest lucru i-a ajutat să
înțeleagă importanța responsabilității personale și să dezvolte
abilități de leadership și delegare.
Concluzii:
La realizarea proiectului am integrat cunoștințe din
matematică, istorie, arta decorativă, educația
tehnologică, informatică, geografie și folclor. Pentru a
coase o ie este nevoie de multă documentare. Un rezultat
important reprezintă motivarea în studiul matematicii
prin evidențierea conexiunilor acestea cu multiple
domenii ale vieții, cunoașterea și respectarea tradițiilor
naționale,care sunt esențiale pentru conservarea
identității culturale, consolidarea coeziunii sociale și
promovarea diversității culturale și a învățării
interculturale în întreaga lume
Proiectul a contribuit nu numai la dezvoltarea
personală și profesională a elevilor, dar și la pregătirea
pentru provocările și oportunitățile viitoare din viața lor
academică și din carieră.
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,

More Related Content

Similar to Elemente geometrice din portul popular,,

Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
PolianaSimizStefanes
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
PolianaSimizStefanes
 
traditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptx
traditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptxtraditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptx
traditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptx
CameliaBejan2
 
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.docTRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
PolianaSimizStefanes
 
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
consiliereaelevilor
 
Raport Proiect Culori fermecate ppt.pptx
Raport Proiect Culori fermecate ppt.pptxRaport Proiect Culori fermecate ppt.pptx
Raport Proiect Culori fermecate ppt.pptx
savinioana
 
CTDL_Simpozion_International_2012
CTDL_Simpozion_International_2012CTDL_Simpozion_International_2012
CTDL_Simpozion_International_2012
consiliereaelevilor
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
PolianaSimizStefanes
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
ssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
ssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavaraMireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavara
ssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
ssusercf44c2
 
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Paraschiv Camelia
 
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdfRaport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
savinioana
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -
Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -
Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -
VoinIonela
 
Prezentare proiect 4 c
Prezentare proiect 4 cPrezentare proiect 4 c
Prezentare proiect 4 c
crischiorescu
 
Proiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitorProiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitor
Scoala Profesionala "Nicolae Balauta"
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
iullianas
 
proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,
proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,
proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,
OlgaFalca
 

Similar to Elemente geometrice din portul popular,, (20)

Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
 
traditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptx
traditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptxtraditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptx
traditii si obiceiuri pe maluri de Prut.pptx
 
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.docTRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
TRADITII SI OBICEIURI CLASA 1.doc
 
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani: Simpozion International 2012
 
Raport Proiect Culori fermecate ppt.pptx
Raport Proiect Culori fermecate ppt.pptxRaport Proiect Culori fermecate ppt.pptx
Raport Proiect Culori fermecate ppt.pptx
 
CTDL_Simpozion_International_2012
CTDL_Simpozion_International_2012CTDL_Simpozion_International_2012
CTDL_Simpozion_International_2012
 
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Mireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavaraMireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavara
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
Simpozion Consilierea si orientarea elevilor in context european-editia a VII...
 
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdfRaport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -
Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -
Proiect de parteneriat educational Emoții de prichindel -
 
Prezentare proiect 4 c
Prezentare proiect 4 cPrezentare proiect 4 c
Prezentare proiect 4 c
 
Proiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitorProiect Școala mea pentru viitor
Proiect Școala mea pentru viitor
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
 
proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,
proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,
proiect Ecologic ,,Cu pași mici spre fapte mari-salvează Terra și fii Eco,,
 

Elemente geometrice din portul popular,,

 • 1. Elemente geometricedinportulpopular Proiect de parteneriat transfrontalier„Educație online fărăhotare” Perioada ianuarie – mai 2024 Realizat de LEONTETATIANA, profesoarăde fizicăși matematică
 • 2. Parteneriat realizatat  IP Gimnaziul „Mihai Eminescu” din or.Ghindești, raionul Florești, Republica Moldova, e-mail: liceumeg@mail.ru, tel. 025071579  Școala gimnazială Valea Seacă Sat-comună Valea Seacă, județul Iași, România, cod poștal 707570, e-mail: valeaseacă school@yahoo.com , tel.0232714833
 • 4. Echipa de implementare a proiectului: Coordonatori:  Prof.Duca Angela-specializare educație tehnologică- biologie, România;  Prof.Manole Maria-specializare chimie-fizică, România;  Prof.Leonte Tatiana-specializare matematică-fizică, Republica Moldova;  Prof. Artemii Oxana-specializare educație tehnologică- psiholog școlar, Republica Moldova.
 • 5. Beneficiari direcți și indirecți ai proiectului:  Elevii clasei a VIII, Școala Gimnazială Valea Seacă, structura Conjești, județul Iași, România;  Elevii claselor VIII-IX, Gimnaziul „Mihai Eminescu” din orașul Ghindești, raionul Florești, Republica Moldova;  Cadre didactice, părinți, comunitățile locale.
 • 6. Scopul proiectului: Studierea elementelor geometrice din ornamentele portului popular. Competențe transversale  Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. Competențe specifice vizate:  Explorarea noțiunilor, a relațiilor și a instrumentelor geometrice pentru rezolvarea problemelor, demonstrând consecvență și abordare deductivă.  Extrapolarea achizițiilor matematice pentru a identifica și a explica procese, fenomene din diverse domenii, utilizând concepte și metode matematice în abordarea diverselor situații.
 • 7. OBIECTIVEL E PROIECTULU I:  Determinarea figurilor geometrice, utilizate în ornamentele costumelor populare;  Utilizarea formulelor de calcul a perimetrului/ariei figurilor geometrice;  Descrierea semnificației figurilor geometrice, utilizate în ornamentele costumelor populare;  Crearea propriului ornament;  Creșterea nivelului de informare a elevilor cu privire la importanța cunoașterii elementelor portului popular românesc și moldovenesc;  Promovarea educației estetice în școală în ceea ce privește portul popular;  Trezirea curiozității și a interesului pentru elementele geometrice de pe costumele populare și semnificația acestora;
 • 8. OBIECTIVELE PROIECTULUI:  Perceperea existenței unor asemănări și a unor diferențe dintre elementele portul popular românesc și cel moldovenesc;  Exprimarea grijii și dragostei față de tradiții în ceea ce privește portul popular;  Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucrul în echipă;  Creșterea gradului de implicare a elevilor;  Formarea spiritului competitiv;  Însușirea și punerea în aplicare a unor tehnici de realizare a elementelor geometrice de pe costumele populare;  Manifestarea interesului şi responsabilităţii în participarea la acţiuni de păstrare a obiectelor vechi moștenite de la bunei/străbunei.
 • 9. Argument: Motto: ,, Deși pământul se învârte mereu, m-am născut acasă.” – Grigore Vieru ,,Veșnicia s-a născut la sat.” – Lucian Blaga Pornind de la aceste două motto-uri spuse de către doi poeți din cele două țări partenere, Republica Moldova și România, este imperios de importantă cunoașterea tradițiilor, a moștenirii spirituale a neamului stămoșesc, tradiții transpuse în toate domeniile vieții, inclusiv în domeniul vestimentar. Suntem popoare cu o bogată zestre spirituală. Cunoașterea portului popular, a formelor și figurilor geometrice pe care le conține, precum și a semnificației acestora este importantă pentru elevi atât pentru dezvoltarea lor cognitivă cu elemente matematice, grafice, reprezentări la o anumită scară, cât și pentru dezvoltarea simțului estetic, a cultivării dragostei față de frumosul din această arta. Colaborarea transfrontalieră reiese din nevoia acută a elevilor de comunicare. Comunicarea elevilor din România cu cei din Republica Moldova are un punct comun important și anume rădăcinile. Este evident că ceea ce ne unește sunt rădăcinile, transpuse în limbă, literatură, obiceiuri, tradiții și nu în ultimul rând portul popular.
 • 10. resurse procedurale: argumentaţia, activităţi practice, proiectul, portofoliul, desene, afișe etc;  resurse materiale: calculator, videoproiector, resurse video, fișe de activități practice, instrumente de cusut, desenat, pictat, instrumente trusă geometrie etc resurse umane : elevii, părinții, profesori, meșteri populari resurse temporale: ianuarie-mai 2024 1. Resurse (procedurale, materiale, umane, financiare, temporale)
 • 11. Activități planificate: 1.Semnificațiile formelor geometrice din portul popular  activitate de cunoaștere a elevilor celor două clase;  au fost identificate elementele geometrice de pe costumele populare;  a fost prezentată informația referitor la semnificațiile formelor geometrice de pe obiectele de vestimentație;  s-a identificat simetria și repetarea formelor geometrice din portul popular al celor două tări  au fost realizate desene cu motivele geometrice specifice diferitelor zone ale celor două țări ;  calculul perimetrului și a ariei figurilor geometrice, utilizate în ornamentele costumelor populare;  crearea propriului ornament.
 • 13. AcA Activități planificate: Ornamentica cromatica în portului popular  activitate desfășurată pe grupe de lucru;  fiecare grupă de elevi a analizat elemente geometrice și cromatica de pe portul popular din diferite zone geografice a țării;  elevii au identificat specificul ornamentului în funcție de vârsta și statutul social al persoanei ce purta costumul popular;  elevii, îndrumați de profesor și ajutați de către un meșter popular local au reprodus/ au cusut pe etamină/pânză elementele geometrice specifice zonei/vârstei/statutului social.
 • 15. Activități planificate: Lada de zestre a bunicii  A fost organizată excursie la casa-muzeu al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” și atelierul „Meșteșug Brand” din satul Hîrtop, raionul Florești;  fiecare elev a prezentat câte un obiect vechi de vestimentație populară ce conține modele geometrice, împrumutat de la bunici/ străbunici (ie, prosoape, carpete, batiste, covorașe), formând o expoziție cu produsele aduse;  a fost organizată o șezătoare cu parada portului național, cu interpretarea cântecelor/ dansurilor populare.
 • 16. Lada de zestre a bunicii
 • 17. Excursie la casa- muzeu al bisericii „Așezământul Maicii Domnului” din s.Hîrtop
 • 19. Lașezătoare auparticipat grupul deeleviparticipanți, 6bunici și nepoțeiiacestoracareînvațăîn școală.Șezătoareaarealizat legăturadintregenerații,care este esențialăpentruvalorificarea tradițiilorșicunoștințelortransmise delaogenerațielaalta
 • 20. Produse create de elevi: ornament pentru băieți GHINDA
 • 21. Produse create de elevi: ornament pentru fete FLOAREA
 • 25. Evaluarea proiectului  Albumul cu fotografii ce cuprind aspecte ale proiectului;  Pliantele cu activitățile proiectului;  Mediatizarea pe paginile instituțiilor și personale;  Aplicarea de chestionare pentru elevi, părinți, cadre didactice, în vederea evaluării proiectului;  Prezentarea raportului de realizare a proiectului.
 • 26. REZULTATE COLABORĂRII  Obiectele colectate de elevi au rămas în școală și vor sta la baza organizării unui muzeu în instituție;  Studiul elevilor referitor la portul popular din localitate va fi continuat în cadrul orelor opționale „Istoria localității”, „Istoria trăită, istoria vorbită”;  Clasele absolvente au susținut examenul la matematică;  Planificăm să coasem ie cu ornamentele propuse de elevi;  Participanții la proiect atât elevii, cât și cadrele didactice s-au împreitenit pe rețelele de socializare;  Sunt propuneri referitor la noul proiect pentru anul viitor.
 • 27. Impresiile elevilor  Artemie:proiectul ne-a implicat în activități practice și în rezolvarea problemelor, ceea ce a fost mai captivant decât învățarea tradițională din manuale;  Victor: lucrul în echipe și colaborarea cu alți elevi oferă șansa de a dezvolta abilități interpersonale precum comunicarea și încrederea în forțele proprii,care sunt esențiale în viața de zi cu zi și în carieră;  Daniel: proiectul oferă oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice într-un context practic,ceea ce ne ajută să înțelegem mai bine cum se aplică teoria în lumea reală și să vedem relevanța învățăturilor școlare.  Ioana:finalizarea cu succes a proiectului a generat o mare satisfacție personală.Sentimentul de a fi contribuit la ceva valoros și de a fi învățat din experiență este extrem de motivant.  Alina: am devenit pasionată față de hainele naționale și am descoperit că-mi pot crea singură ornamente care mă identifică.
 • 28. Lecții învățate:  Lucrul în echipă: elevii au învațat să comunice eficient, să împartă responsabilitățile, să respecte punctele de vedere ale celorlalți ;  Planificarea și gestionarea timpului:pentru a respecta termenele limită și pentru a îndeplini obiectivele stabilite, elevii trebuie să prioritizeze sarcinile, să stabilească obiective clare și să gestioneze resursele disponibile;  Rezolvarea problemelor: provocările și obstacolele pe care elevii trebuiau să le depășească în procesul de realizare a proiectului, i-a învațat să fie creativi, să găsească soluții alternative și să persevereze în fața dificultăților;  Responsabilitate și leadership: în cadrul proiectului elevii au avut ocazia de ași asume roluri de lider sau să fie responsabili pentru anumite aspecte ale proiectului. Acest lucru i-a ajutat să înțeleagă importanța responsabilității personale și să dezvolte abilități de leadership și delegare.
 • 29. Concluzii: La realizarea proiectului am integrat cunoștințe din matematică, istorie, arta decorativă, educația tehnologică, informatică, geografie și folclor. Pentru a coase o ie este nevoie de multă documentare. Un rezultat important reprezintă motivarea în studiul matematicii prin evidențierea conexiunilor acestea cu multiple domenii ale vieții, cunoașterea și respectarea tradițiilor naționale,care sunt esențiale pentru conservarea identității culturale, consolidarea coeziunii sociale și promovarea diversității culturale și a învățării interculturale în întreaga lume Proiectul a contribuit nu numai la dezvoltarea personală și profesională a elevilor, dar și la pregătirea pentru provocările și oportunitățile viitoare din viața lor academică și din carieră.