SlideShare a Scribd company logo
naisasabuhay ang pag- unawa sa mga
pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang
batayan ng matalino at maunlad na pang- araw-
araw na pamumuhay
OBJECTIVE
Nasusuri ang iba’t-ibang sistemang pang-
ekonomiya
Bakit mo nga ba
kailangang maunawaan
ang Ekonomiks?
Ano ba ang kabuluhan nito
sa iyo bilang isang mag-
aaral, miyembro ng iyong
pamilya at bahagi ng
lipunan?
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
Bilang bahagi ng lipunan,
magagamit mo ang
kaalaman sa ekonomiks
upang`maunawaan ang
mga napapanahong isyu na
may kaugnayan sa
mahalagang usapin pang
ekonomiya.
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
2. Magamit ang kaalaman sa
ekonomiks sa pag-unawa sa
mga desisyon mula sa mga
pamilihan na mayroon ang
pamilya.
Ang iyong kaalaman
ay makatutulong
upang makapagbigay
ka ng ma- katuwirang
opinyon tungkol sa
mahahalagang
pagdedesisyon ng
iyong pamilya.
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
Bilang isang mag-aaral
ay maaaring maging
higit na matalino,
mapanuri, at
mapagtanong sa mga
nangyayari sa iyong
kapaligiran.
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
KakapusanatPangangailangan
• Ang kakapusan ay umiiral dahil
limitado ang pinagkukunang- yaman
at walang katapusang panganga-
ilangan at kagustuhan ng tao
Kakapusan
• Ang kakapusan ang dahilan ng
pag-aaral ng ekkonomiks.
• Ang pangangailangan ay walang
hanggan dahil kailangan ang mga
ito para sa pang-araw-araw na
pamumuhay ng tao.
Kakapusan
• Suliraning panlipunan.
• Marapat na maunawaan ng bawat
isa na sa paglipas na panahon,
maaaring maubos pa ang mga
pinagkukunang-yaman kasabay
ng patuloy na lumalaking
populasyong umaasa rito.
Kakapusan
• Ang mekanismo ng pamamahagi
ng pinagkukunang-yaman,
produkto, at serbisyo ay tinatawag
na alokasyon.
Alokasyon
Study as
early as
possible
Note on
Important Things
Answer
Quizze
s
Make a
Study Group
Review from
Old Exam
KakapusanatKakulangan
• Ang kakulangan o shortage ay
nagaganap kung may pansamantalang
pagkukulang sa supply ng isang
produkto
Kakulangan
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
Priority Task
•
TONATILRIAD ARETKM
XEMDI
CMANODM
TRADITIONAL
ECONOMY
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
-unang anyo ng
sistemang pang-
ekonomiya
-kasagutan sa
pangunahing
katanungang pang-
ekonomiko ay nakabatay
sa tradisyon, kultura, at
paniniwala.
COMMAND
ECONOMY
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
-nasa ilalim ng
komprehensibong kontrol
at regulasyon ng
pamahalaan.
-ang pagpapasya sa
proseso ng mga gawaing
pang-ekonomiya ay
sentralisado o nasa
kamay ng pamahalaan
lamang.
MIXED ECONOMY
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
- kinapapalooban ng
elemento ng market
economy at command
economy.
- maaaring manghimasok o
makialam ang pamahalaan
sa mga usaping nauukol sa
pangangalaga ng kalikasan,
katarungang panlipunan, at
pagmamay-ari ng estado.
MARKET
ECONOMY
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
-kasagutan sa
pangunahing
katanungang pang-
ekonomiko ay
ginagabayan ng
mekanismo ng mala-
yang pamilihan.
MARKET
ECONOMY
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
-konsyumer at
prodyuser, ay
kumikilos alinsunod
sa kanil- ang
pansariling interes
na makakuha ng
ma- laking
pakinabang.
Economics' Inspirational
Words
1.If you do not go after what
you want, other people will
have it.
2. If you do not ask, the
answer will always be no.
3. If you do not step forward,
you will always be on the
same place.
THANK YOU
*Natatalakay ang mga salik ng
produksyon at ang implikasyon
nito sa pang- araw- araw na
pamumuhay.
Mga bagay na kailangan para
mabuo ang produktong
makikita sa output.
Paraan ng paggawa ng
produkto upang mabuo ang
output
Tapos ng produkto mula sa
output
Angproduksiyonayprosesokung
saanpinagsasamaangmgasalik
(input)upangmabuoangisang
produkto(output).Itoay
tumutukoydinsapaglikhang
produktooserbisyonatumutugon
samgapangangailanagnat
kagustuhanngtao.
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx

More Related Content

Similar to Ekonomiks Week 3-4.pptx

G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptxG9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
JaJa652382
 
Kahulugan ng Ekonomiks
Kahulugan ng EkonomiksKahulugan ng Ekonomiks
Kahulugan ng Ekonomiks
Raymond Dexter Verzon
 
Ekonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 StudentsEkonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 Students
Wilson Padillon
 
alokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptxalokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptx
AshleyKeithOdtohan
 
ARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptxARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptx
DanielDuma4
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyonModyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Martha Deliquiña
 
Alokasyon
AlokasyonAlokasyon
Alokasyon
jeffrey lubay
 
ARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptx
ARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptxARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptx
ARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptx
AliyahEloisaJeanReal
 
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng EkonomiksEkonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
PATRONAGE OF MARY DEVELOPMENT SCHOOL (PMDS)
 
AP 9.pptx
AP 9.pptxAP 9.pptx
AP 9.pptx
Anna Zeralv
 
AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.
AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.
AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.
Welgie Buela
 
Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptx
Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptxIba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptx
Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptx
QUENNIESUMAYO1
 
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng EkonomiksMELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
Rivera Arnel
 
Y3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptxY3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptx
airabustamante1
 
Aralin 4 Alokasyon
Aralin 4 Alokasyon Aralin 4 Alokasyon
Aralin 4 Alokasyon
edmond84
 
EKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATI
EKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATIEKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATI
EKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATI
DesilynNegrillodeVil
 
Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptx
Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptxSaligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptx
Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptx
DianaRoseCorpuz3
 
Aralin 3 iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya
Aralin 3   iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiyaAralin 3   iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya
Aralin 3 iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya
JB Jung
 
aralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdf
aralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdfaralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdf
aralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdf
CzarinaKrystalRivadu
 

Similar to Ekonomiks Week 3-4.pptx (20)

G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptxG9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
G9 AP Q1 Week 4 Sistemang Pangekonomiya.pptx
 
Kahulugan ng Ekonomiks
Kahulugan ng EkonomiksKahulugan ng Ekonomiks
Kahulugan ng Ekonomiks
 
Ekonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 StudentsEkonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 Students
 
alokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptxalokasyon-official.pptx
alokasyon-official.pptx
 
ARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptxARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptx
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyonModyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
 
Alokasyon
AlokasyonAlokasyon
Alokasyon
 
ARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptx
ARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptxARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptx
ARALING PANLIPUNAN REPORT GRADE NINE.pptx
 
Alokasyon
AlokasyonAlokasyon
Alokasyon
 
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng EkonomiksEkonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
Ekonomiks - Aralin 1: Ang Kahulugan ng Ekonomiks
 
AP 9.pptx
AP 9.pptxAP 9.pptx
AP 9.pptx
 
AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.
AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.
AP9 Aralin 1 Ang Agham ng Ekonomiks PPT.
 
Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptx
Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptxIba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptx
Iba't Ibang Sistemang Pang-ekonomiya Part 1.pptx
 
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng EkonomiksMELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
 
Y3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptxY3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptx
 
Aralin 4 Alokasyon
Aralin 4 Alokasyon Aralin 4 Alokasyon
Aralin 4 Alokasyon
 
EKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATI
EKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATIEKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATI
EKONOMIKSS GRADED 9- ALOKASYON-PAGHAHATI
 
Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptx
Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptxSaligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptx
Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiks.pptx
 
Aralin 3 iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya
Aralin 3   iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiyaAralin 3   iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya
Aralin 3 iba’t-ibang sistemang pang-ekonomiya
 
aralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdf
aralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdfaralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdf
aralin3-ibat-ibangsistemangpang-ekonomiya-210908020410.pdf
 

More from JamaerahArtemiz

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
JamaerahArtemiz
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
JamaerahArtemiz
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
JamaerahArtemiz
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
JamaerahArtemiz
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
JamaerahArtemiz
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
JamaerahArtemiz
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
JamaerahArtemiz
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
JamaerahArtemiz
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
JamaerahArtemiz
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
JamaerahArtemiz
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
JamaerahArtemiz
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
JamaerahArtemiz
 

More from JamaerahArtemiz (18)

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
 

Ekonomiks Week 3-4.pptx