SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Eiropas Zaļais kurss:
Lieli mērķi, lieli soļi
(kas paģēr paradumu maiņu)
Mārtiņš Zemītis
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
ekonomikas padomnieks
Eiropas Zaļais kurss ir mūsu jaunā
izaugsmes stratēģija.
Tas mums palīdzēs samazināt
oglekļa emisijas, vienlaikus radot
jaunas, zaļas darbvietas.
Tīra enerģija Būvniecība un
renovācija
Ilgtspējīga
rūpniecība
Ilgtspējīga
mobilitāte
Piesārņojuma
likvidēšana
No lauka
līdz galdam
Bioloģiskā
daudzveidība
ES – globāla
līdere
Klimata mērķu sasniegšanai ir svarīgi, lai
visas enerģijas ražošanas un patērēšanas
sistēmas Eiropas Savienībā (tostarp –
Latvijā) tiktu atbrīvotas no oglekļa
Pamatprincipi
Klimata mērķi
Savstarpēji savienot energosistēmas un labāk tīklā integrēt
atjaunojamos energoresursus
Veicināt inovatīvas tehnoloģijas un modernu infrastruktūru
Veicināt ražojumu energoefektivitāti un ekodizainu
Dekarbonizēt gāzes nozari un veicināt dažādu enerģijas veidu gudru
integrāciju
Klimata mērķi
Palīdzēt dalībvalstīm risināt »enerģijas nabadzības» problēmas
Paplašināt pārrobežu un reģionālo sadarbību, lai labāk izmantotu tīrus un
alternatīvus enerģijas avotus
Sekmēt ES enerģijas standartu un tehnoloģiju izmantošanu pasaules līmenī
Pilnīgi izmantot Eiropas Savienības vēja enerģijas potenciālu
Klimata mērķis Nr.1 – samazināt CO2 emisijas
Klimata mērķi ES tiesību aktos
Eiropas Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, kā palielināt ES mērķus klimata
jomā laikposmā līdz 2030.gadam:
Līdz 2021.gada jūnijam EK pārskatīs enerģijas nozares tiesību aktus, lai
jaunos mērķus padarītu juridiski saistošus
Dalībvalstis līdz 2023.gadam atjaunos savus Nacionālos Enerģijas un klimata
plānus, lai atspoguļotu jaunos klimata mērķus un pasākumus to sasniegšanai
Ēku sektors patērē 40% no kopējās enerģijas
Pašreizējais publisko un privāto ēku renovācijas apjoms
jādivkāršo!
Energoefektivitāte
Dažādu enerģijas avotu cenām jāstimulē ēku energoefektivitāte
Ēku projektiem jāatbilst aprites ekonomikas principiem
Visplašākā mērā jāizmanto digitālie un viedie risinājumi
Jāuzlabo esošo un jaunbūvējamo ēku klimata gatavība
Ēku energoefektivitātes noteikumi jāpiemēro bez atkāpēm
Prioritārās jomas
Jārenovē sociālie mājokļi,
skolas un slimnīcas.
Jāpalīdz 50 miljoniem
patērētāju nodrošināt
mājās siltumu
Jauna renovācijas iniciatīva 2020.gadā
Eiropas Komisija izveidos atklātu platformu, kura pulcēs būvniecības nozares
profesionāļus, arhitektus un inženierus, kā arī industriju, lai:
veidotu inovatīvas finansēšanas iespējas,
veicinātu ieguldījumus ēku energoefektivitātē,
apkopotu renovācijas projektus lielākos blokos un gūtu apjoma
radītus ietaupījumus (economies of scale)
2020.gada martā Eiropas Komisija pieņems Rūpniecības stratēģiju, kas atbalstīs
zaļo pārveidi (green transition).
Rūpniecības stratēģija
Jāpalīdz dažādām rūpniecības nozarēm modernizēties un izmantot jaunas
iespējas gan vietējā, gan pasaules mērogā
Svarīgs mērķis būs stimulēt jaunu tirgu attīstību klimatneitrāliem un aprites
produktiem
Svarīgi dekarbonizēt un modernizēt energoietilpīgas nozares, piemēram,
tērauda un cementa ražošanu
Tekstilrūpniecība Būvniecība Elektronika Plastmasas ražošana
Prioritārās nozares
Eiropai ir vajadzīga digitālā nozare, kuras pamatā ir ilgtspēja un zaļā
izaugsme. Tā paver jaunas iespējas:
Digitālie risinājumi
Komisija izpētīs priekšrocības, ko patērētājiem sniedz atpakaļpieņemšanas
shēmas. Tas stimulēs cilvēkus nodot atpakaļ pārstrādei savas ierīces –
mobilos tālruņus, planšetdatorus un lādētājus.
monitorēt un optimizēt enerģijas un dabas resursu patēriņu.
monitorēt gaisa un ūdens piesārņojumu,
Atkritumu pārstrāde
Transports rada 25% ES siltumnīcefekta gāzu
emisiju, un to apjoms aizvien palielinās.
Zaļā kursa mērķis ir līdz 2050.gadam
samazināt šīs emisijas par 90 %
Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Emisiju sadalījums pa transporta veidiem
(2017. gadā)
Virzība uz digitalizāciju Alternatīvās degvielas un
uzlādes punkti
Ķīmiskās vielas
Aizsargāsim iedzīvotājus no bīstamām ķīmiskām vielām ar jaunu
Ķīmiskās inovācijas stratēģiju videi bez toksiskām vielām
Izstrādāsim vairāk ilgtspējīgu produktu un tehnoloģiju
alternatīvu
Uzlabosim noteikumus par tirgū laisto vielu izsekojamību un
novērtēšanu
Labāku veselības aizsardzību apvienosim ar lielāku spēju
konkurēt pasaulē
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
EiropasKomisija
@EiropasKomisija
EKparstavnieciba
eiropaskomisija
Eiropas Savienības māja
Aspazijas bulvāris 28,
Rīga, LV-1050
ec.europa.eu/latvia
comm-rep-latvia@ec.europa.eu

More Related Content

What's hot

Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiElektrumlv
 
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanaiES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanaiElektrumlv
 
Eiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējas
Eiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējasEiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējas
Eiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējasElektrumlv
 
Energoefektivitāte un tās iespējas!
Energoefektivitāte un tās iespējas!Energoefektivitāte un tās iespējas!
Energoefektivitāte un tās iespējas!Elektrumlv
 
Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?
Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?
Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?Elektrumlv
 
Labie prakses piemēri, veicot energoefektivitāti
Labie prakses piemēri, veicot energoefektivitātiLabie prakses piemēri, veicot energoefektivitāti
Labie prakses piemēri, veicot energoefektivitātiElektrumlv
 
Aukstumsistēmas un siltuma rekuperācija
Aukstumsistēmas un siltuma rekuperācijaAukstumsistēmas un siltuma rekuperācija
Aukstumsistēmas un siltuma rekuperācijaElektrumlv
 
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēriUzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēriElektrumlv
 
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"ZalaBriviba
 
Energoefektivitāte atmaksājas
Energoefektivitāte atmaksājasEnergoefektivitāte atmaksājas
Energoefektivitāte atmaksājasElektrumlv
 
Atjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējas
Atjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējasAtjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējas
Atjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējasElektrumlv
 
Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)
Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)
Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)ZalaBriviba
 
"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesore
"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesore"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesore
"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesoreZalaBriviba
 
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir..."Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...ZalaBriviba
 
Energoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitorings
Energoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitoringsEnergoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitorings
Energoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitoringsElektrumlv
 
Elektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiem
Elektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiemElektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiem
Elektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiemElektrumlv
 

What's hot (18)

Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
 
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanaiES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
 
Eiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējas
Eiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējasEiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējas
Eiropas zaļais kurss Latvijas transporta nozarē: izaicinājumi un iespējas
 
Energoefektivitāte un tās iespējas!
Energoefektivitāte un tās iespējas!Energoefektivitāte un tās iespējas!
Energoefektivitāte un tās iespējas!
 
Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?
Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?
Vai Latvijas rūpniecības sektors spēj ražot vairāk, patērējot mazāk?
 
Labie prakses piemēri, veicot energoefektivitāti
Labie prakses piemēri, veicot energoefektivitātiLabie prakses piemēri, veicot energoefektivitāti
Labie prakses piemēri, veicot energoefektivitāti
 
Aukstumsistēmas un siltuma rekuperācija
Aukstumsistēmas un siltuma rekuperācijaAukstumsistēmas un siltuma rekuperācija
Aukstumsistēmas un siltuma rekuperācija
 
Labā prakse - ēku monitorings
Labā prakse - ēku monitoringsLabā prakse - ēku monitorings
Labā prakse - ēku monitorings
 
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēriUzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
 
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
 
Energoefektivitāte atmaksājas
Energoefektivitāte atmaksājasEnergoefektivitāte atmaksājas
Energoefektivitāte atmaksājas
 
Atjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējas
Atjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējasAtjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējas
Atjaunīgo energoresursu izmantošanas iespējas
 
Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)
Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)
Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā (1.daļa)
 
"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesore
"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesore"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesore
"Klimata pārmaiņas un enerģētika" Dagnija Blumberga, RTU profesore
 
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir..."Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
 
Energoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitorings
Energoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitoringsEnergoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitorings
Energoefektivitātes mērķa sasniegšanas monitorings
 
Elektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiem
Elektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiemElektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiem
Elektrum ilgtspējīgi risinājumi lauksaimniekiem
 
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumosZaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
 

Similar to Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi

Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuEiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuElektrumlv
 
Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)ZalaBriviba
 
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitāteiEiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitāteiElektrumlv
 
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultātiTrīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultātiElektrumlv
 
Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)
Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)
Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)ZalaBriviba
 
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Enerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībā
Enerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībāEnerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībā
Enerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībāElektrumlv
 
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...Elektrumlv
 
Biogazes izmantošana - Andis Kārkliņš
Biogazes izmantošana - Andis KārkliņšBiogazes izmantošana - Andis Kārkliņš
Biogazes izmantošana - Andis KārkliņšLiga Stala
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...Elektrumlv
 
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?Elektrumlv
 
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Elektrumlv
 
RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"
RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"
RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"CleanTechLatvia
 

Similar to Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi (20)

Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuEiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
 
Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)
 
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
 
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitāteiEiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
 
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumosZaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
 
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultātiTrīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
 
Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)
Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)
Klimata pārmaiņas un ekonomika (2.daļa)
 
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
 
Ar renovāciju pret Covid-19
Ar renovāciju pret Covid-19Ar renovāciju pret Covid-19
Ar renovāciju pret Covid-19
 
Enerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībā
Enerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībāEnerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībā
Enerģijas patēriņš un tā samazinājuma potenciāls rūpniecībā
 
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
 
Biogazes izmantošana - Andis Kārkliņš
Biogazes izmantošana - Andis KārkliņšBiogazes izmantošana - Andis Kārkliņš
Biogazes izmantošana - Andis Kārkliņš
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
 
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
 
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
 
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķiDaudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
 
RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"
RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"
RTU sadarbibas virzieni programmai "Praktiskās ievirzes pētījumi"
 
Energoefektivitāte - ieguvums vienmēr
Energoefektivitāte - ieguvums vienmērEnergoefektivitāte - ieguvums vienmēr
Energoefektivitāte - ieguvums vienmēr
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Recently uploaded

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 

Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi

 • 1. Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi (kas paģēr paradumu maiņu) Mārtiņš Zemītis Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks
 • 2. Eiropas Zaļais kurss ir mūsu jaunā izaugsmes stratēģija. Tas mums palīdzēs samazināt oglekļa emisijas, vienlaikus radot jaunas, zaļas darbvietas.
 • 3. Tīra enerģija Būvniecība un renovācija Ilgtspējīga rūpniecība Ilgtspējīga mobilitāte Piesārņojuma likvidēšana No lauka līdz galdam Bioloģiskā daudzveidība ES – globāla līdere
 • 4. Klimata mērķu sasniegšanai ir svarīgi, lai visas enerģijas ražošanas un patērēšanas sistēmas Eiropas Savienībā (tostarp – Latvijā) tiktu atbrīvotas no oglekļa
 • 6. Klimata mērķi Savstarpēji savienot energosistēmas un labāk tīklā integrēt atjaunojamos energoresursus Veicināt inovatīvas tehnoloģijas un modernu infrastruktūru Veicināt ražojumu energoefektivitāti un ekodizainu Dekarbonizēt gāzes nozari un veicināt dažādu enerģijas veidu gudru integrāciju
 • 7. Klimata mērķi Palīdzēt dalībvalstīm risināt »enerģijas nabadzības» problēmas Paplašināt pārrobežu un reģionālo sadarbību, lai labāk izmantotu tīrus un alternatīvus enerģijas avotus Sekmēt ES enerģijas standartu un tehnoloģiju izmantošanu pasaules līmenī Pilnīgi izmantot Eiropas Savienības vēja enerģijas potenciālu
 • 8. Klimata mērķis Nr.1 – samazināt CO2 emisijas
 • 9. Klimata mērķi ES tiesību aktos Eiropas Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, kā palielināt ES mērķus klimata jomā laikposmā līdz 2030.gadam: Līdz 2021.gada jūnijam EK pārskatīs enerģijas nozares tiesību aktus, lai jaunos mērķus padarītu juridiski saistošus Dalībvalstis līdz 2023.gadam atjaunos savus Nacionālos Enerģijas un klimata plānus, lai atspoguļotu jaunos klimata mērķus un pasākumus to sasniegšanai
 • 10. Ēku sektors patērē 40% no kopējās enerģijas Pašreizējais publisko un privāto ēku renovācijas apjoms jādivkāršo!
 • 11. Energoefektivitāte Dažādu enerģijas avotu cenām jāstimulē ēku energoefektivitāte Ēku projektiem jāatbilst aprites ekonomikas principiem Visplašākā mērā jāizmanto digitālie un viedie risinājumi Jāuzlabo esošo un jaunbūvējamo ēku klimata gatavība Ēku energoefektivitātes noteikumi jāpiemēro bez atkāpēm
 • 12. Prioritārās jomas Jārenovē sociālie mājokļi, skolas un slimnīcas. Jāpalīdz 50 miljoniem patērētāju nodrošināt mājās siltumu
 • 13. Jauna renovācijas iniciatīva 2020.gadā Eiropas Komisija izveidos atklātu platformu, kura pulcēs būvniecības nozares profesionāļus, arhitektus un inženierus, kā arī industriju, lai: veidotu inovatīvas finansēšanas iespējas, veicinātu ieguldījumus ēku energoefektivitātē, apkopotu renovācijas projektus lielākos blokos un gūtu apjoma radītus ietaupījumus (economies of scale)
 • 14. 2020.gada martā Eiropas Komisija pieņems Rūpniecības stratēģiju, kas atbalstīs zaļo pārveidi (green transition). Rūpniecības stratēģija Jāpalīdz dažādām rūpniecības nozarēm modernizēties un izmantot jaunas iespējas gan vietējā, gan pasaules mērogā Svarīgs mērķis būs stimulēt jaunu tirgu attīstību klimatneitrāliem un aprites produktiem Svarīgi dekarbonizēt un modernizēt energoietilpīgas nozares, piemēram, tērauda un cementa ražošanu
 • 15. Tekstilrūpniecība Būvniecība Elektronika Plastmasas ražošana Prioritārās nozares
 • 16. Eiropai ir vajadzīga digitālā nozare, kuras pamatā ir ilgtspēja un zaļā izaugsme. Tā paver jaunas iespējas: Digitālie risinājumi Komisija izpētīs priekšrocības, ko patērētājiem sniedz atpakaļpieņemšanas shēmas. Tas stimulēs cilvēkus nodot atpakaļ pārstrādei savas ierīces – mobilos tālruņus, planšetdatorus un lādētājus. monitorēt un optimizēt enerģijas un dabas resursu patēriņu. monitorēt gaisa un ūdens piesārņojumu, Atkritumu pārstrāde
 • 17. Transports rada 25% ES siltumnīcefekta gāzu emisiju, un to apjoms aizvien palielinās. Zaļā kursa mērķis ir līdz 2050.gadam samazināt šīs emisijas par 90 %
 • 18. Siltumnīcefekta gāzu emisijas Emisiju sadalījums pa transporta veidiem (2017. gadā)
 • 19. Virzība uz digitalizāciju Alternatīvās degvielas un uzlādes punkti
 • 20. Ķīmiskās vielas Aizsargāsim iedzīvotājus no bīstamām ķīmiskām vielām ar jaunu Ķīmiskās inovācijas stratēģiju videi bez toksiskām vielām Izstrādāsim vairāk ilgtspējīgu produktu un tehnoloģiju alternatīvu Uzlabosim noteikumus par tirgū laisto vielu izsekojamību un novērtēšanu Labāku veselības aizsardzību apvienosim ar lielāku spēju konkurēt pasaulē
 • 21. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā EiropasKomisija @EiropasKomisija EKparstavnieciba eiropaskomisija Eiropas Savienības māja Aspazijas bulvāris 28, Rīga, LV-1050 ec.europa.eu/latvia comm-rep-latvia@ec.europa.eu