SlideShare a Scribd company logo
Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā
EIROPAS PILSOŅU GADS 2013
LATVIJĀ
Ēriks Ajausks
Kultūras ministrijas
Pilsoniskākās sabiedrības attīstības un
sabiedrības integrācijas nodaļas
vecākais referents
02.05.2013.
Latvijas iedzīvotāju informētība par savām ES pilsoņu
tiesībām
Jauniešu līdzdalība vēlēšanās
Aptaujas jautājums: Vai pēdējo trīs gadu laikā esat piedalījies vietējā, nacionālā vai
Eiropas līmeņa vēlēšanās?
Jauniešu līdzdalība organizētās
brīvprātīgās aktivitātēs
Jautājums: Vai pēdējā gada laikā esat iesaistījies organizētās brīvprātīgās
aktivitātēs?
Mērķis
Eiropas Pilsoņu gada vispārējais mērķis ir
veidot izpratni un zināšanas par tiesībām un
pienākumiem, ko nodrošina Savienības
pilsonība, lai ļautu pilsoņiem pilnībā īstenot
savas tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot
dalībvalstu teritorijā. Šajā saistībā Eiropas gads
veicinās arī Eiropas pilsoņu iespējas izmantot
citas tiesības, ko sniedz Savienības pilsonība.
Konkrētie mērķi (1)
- Veidot Savienības pilsoņu izpratni par viņu
tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas
Savienībā un šajā saistībā — par visām citām
tiesībām, kas Savienības pilsoņiem bez
diskriminācijas ir garantētas, tostarp tiesībām
vēlēt vietēja mēroga un Eiropas vēlēšanās
jebkurā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo;
Konkrētie mērķi (2)
- Veidot Savienības pilsoņu, tostarp jauniešu,
izpratni par to, kā viņi var gūt būtisku labumu
no Savienības tiesībām, un par politikas
nostādnēm un programmām, kuras izstrādātas,
lai palīdzētu viņiem izmantot minētās tiesības;
Konkrētie mērķi (3)
- Veicināt debates par ietekmi un iespējām, kādas
rada tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot kā
neatņemams Savienības pilsonības aspekts, lai
sekmētu un stiprinātu Savienības pilsoņu
aktīvu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību,
jo īpaši pilsoniskos forumos par Savienības
politiku un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Eiropas pilsoņu gada
koordinēšana Latvijā
• Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums nr.
1093/2012/ES
• Kultūras ministrija ir Eiropas Pilsoņu gada
kontaktpunkts;
• Ministru prezidenta rezolūcija Nr.45/SAN-127;
• KM sadarbībā ar TM, ĀM, LM, FM, VARAM un
IeM jānodrošina pasākumu īstenošanu Eiropas
Pilsoņu gada ietvaros.
Plānoto pasākumu apzināšana
• 20 (9 NVO) organizācijām izsūtījām
aicinājumu iekļaut pasākumus kalendārā.
• 12 institūcijas norādīja savus pasākumus.
• Kopā 72 dažādu jomu pasākumi.
• Plāns var tikt papildināts atbilstoši
institūciju iespējām un vēlmēm.
1.darba grupa: Aktīva pilsoniskā līdzdalība un
pilsoniskais dialogs
Galvenais virziens: Pilsoniskās aktivitātes un līdzdalības
veicināšana, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju
Mērķi:
1. MK un NVO sadarbības memoranda modernizācija,
2. Lielāks finansiāls atbalsts NVO,
3. NVO administrātīvā sloga mazināšana un kapacitātes
veicnāšana.
2.darba grupa: Koordinācija starp ekonomisko,
sociālo un politisko pilsonību
Galvenais mērķis: Latvijas NVO konkurētspējas un
ilgtspējas sociālā atbalsta sniegšanai un līdzdalībai
nostiprināšana un brīvprātīgā darba regulējuma
sakārtošana.
Apakštēmas:
• ES Stratēģijas 2020 sociālie aspektu iedzīvināšana (Lisabonas līgums,
ES 2020, NVO sniegtie pakalpojumi, brīvprātīgais darbs);
• Iekļaušanās un sociālās tiesības (sociālie un publiskie pakalpojumi,
investīcijas neformālajā un mūžizglītībā, atstumto sabiedrības grupu
iekļaušana);
• Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas (tiesības apvienoties,
līdzdalības demokrātija u.c.).
3.darba grupa: Iekļaujoša pilsonība visiem ES
teritorijā dzīvojošajiem
Galvenais mērķis: Latvijas pilsoņu aktīva apvienošanās interešu asociācijās un
līdzdalība, dzīvojot gan Latvijā, gan citās ES dalībvalstīs.
Apakštēmas:
• Politiskās tiesības (tiesības migrējošiem ES pilsoņiem piedalīties vēlēšanās un
veidot politiskās partijas, dubultpilsonības aizlieguma atcelšana, iespējas balsot
attālināti);
• Pilsoniskās tiesības (vienlīdzīgas iespējas aizstāvēt tiesības tiesu instancēs,
tiesības apvienoties interešu un profesionālajās apvienībās (militārpersonas,
valsts dienestā strādājošie u.c.);
• Diskriminācijas izskaušana (pilsonisko tiesību ierobežojumi migrējošiem ES
pilsoņiem (valodas un kultūras identitātes tiesības), garīgi nepilnīgām personām,
cietumniekiem);
• Līdzdalības veicināšana un finansējums (pārrobežu apmaiņas programmas
dažādām pilsoņu grupām, zināšanu paaugstināšana un intensīvākas apmācības
par pilsoniskajām tiesībām, ES finanšu instrumentu plašāka atvēršana pilsonisko
organizāciju atbalstam).
EIROPAS PILSOŅU GADS 2013
LATVIJĀ
Ēriks Ajausks
Kultūras ministrijas
Pilsoniskākās sabiedrības attīstības un
sabiedrības integrācijas nodaļas
vecākais referents
02.05.2013.

More Related Content

Viewers also liked

Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"
Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"
Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Eiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolām
Eiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolāmEiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolām
Eiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolām
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?
Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?
Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Tania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_london
Tania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_londonTania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_london
Tania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_london
Fakru Bashu
 
Social Partners
Social PartnersSocial Partners
Social Partners
Explosive Commerce, LLC
 
Easter@ the resort
Easter@ the resortEaster@ the resort
Easter@ the resort
TheResort MadhMarve
 
Latvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā
Latvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībāLatvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā
Latvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Madonas pilotprojekta ziņojums
Madonas pilotprojekta ziņojumsMadonas pilotprojekta ziņojums
Madonas pilotprojekta ziņojums
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
3 must have_sellingskills_post
3 must have_sellingskills_post3 must have_sellingskills_post
3 must have_sellingskills_post
NguyenTrungHung
 
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Rodents by nava
Rodents by navaRodents by nava
Rodents by nava
Universidad de Narino
 
20 year marketing plan
20 year marketing plan20 year marketing plan
20 year marketing plan
hdoromal
 
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībāsProfilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārsViola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbāCietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Minimanual digestivo
Minimanual  digestivoMinimanual  digestivo
Minimanual digestivo
hospital central
 
Els equinoderms (oriol i chadi)
Els equinoderms (oriol i chadi)Els equinoderms (oriol i chadi)
Els equinoderms (oriol i chadi)
jfreixas
 
Medi Natural
Medi NaturalMedi Natural

Viewers also liked (20)

Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
 
Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"
Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"
Ziņojums "Dažādības vadība publiskajā pārvaldē"
 
Eiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolām
Eiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolāmEiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolām
Eiropas Komisijas piedāvātas iespējas skolām
 
Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?
Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?
Partiju finanšu regulējums - vai viss jau ir ideāli?
 
Tania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_london
Tania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_londonTania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_london
Tania bastija child_trafficking_or_teenage_migration_london
 
Social Partners
Social PartnersSocial Partners
Social Partners
 
Easter@ the resort
Easter@ the resortEaster@ the resort
Easter@ the resort
 
Latvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā
Latvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībāLatvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā
Latvijas nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā
 
Madonas pilotprojekta ziņojums
Madonas pilotprojekta ziņojumsMadonas pilotprojekta ziņojums
Madonas pilotprojekta ziņojums
 
3 must have_sellingskills_post
3 must have_sellingskills_post3 must have_sellingskills_post
3 must have_sellingskills_post
 
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas i...
 
Rodents by nava
Rodents by navaRodents by nava
Rodents by nava
 
20 year marketing plan
20 year marketing plan20 year marketing plan
20 year marketing plan
 
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībāsProfilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās
Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās
 
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
 
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārsViola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
 
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbāCietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā
 
Minimanual digestivo
Minimanual  digestivoMinimanual  digestivo
Minimanual digestivo
 
Els equinoderms (oriol i chadi)
Els equinoderms (oriol i chadi)Els equinoderms (oriol i chadi)
Els equinoderms (oriol i chadi)
 
Medi Natural
Medi NaturalMedi Natural
Medi Natural
 

Similar to Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā

Aktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībai
Aktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībaiAktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībai
Aktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībai
Kurzemes NVO atbalsta centrs
 
Sabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanā
Sabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanāSabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanā
Sabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanā
nacionalaidentitate
 
2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds
Valmieras novada fonds
 
ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā
ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomāES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā
ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
2012 10 03_kult_kontaktpunkts
2012 10 03_kult_kontaktpunkts2012 10 03_kult_kontaktpunkts
2012 10 03_kult_kontaktpunkts
Valmieras novada fonds
 
Kurzemes NVO statistika
Kurzemes NVO statistika Kurzemes NVO statistika
Kurzemes NVO statistika
Kurzemes NVO atbalsta centrs
 
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
nacionalaidentitate
 
Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika
Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitikaAmatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika
Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika
Janis Daugavietis
 
Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas
Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijasReģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas
Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas
nacionalaidentitate
 
Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā
Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņāSociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā
Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia
 
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
eTwinning Latvia
 
NVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrs
NVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrsNVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrs
NVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...
Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...
Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...
Bibliotēku portāls
 
Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)
Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)
Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)
GMacc
 
Brīvprātigais darbs
Brīvprātigais darbsBrīvprātigais darbs
Brīvprātigais darbs
Inita Krūma
 
MIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian resultsMIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian results
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...
Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...
Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...
nacionalaidentitate
 
Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)
Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)
Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)
Bibliotēku portāls
 
4000 zimju prezentacija
4000 zimju prezentacija4000 zimju prezentacija
4000 zimju prezentacija
Ilze Bertane
 
Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē
Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats KurzemēEsošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē
Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē
Kurzemes NVO atbalsta centrs
 

Similar to Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā (20)

Aktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībai
Aktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībaiAktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībai
Aktīva pilsoniskā sabiedrība – pamats valsts un pašvaldību attīstībai
 
Sabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanā
Sabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanāSabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanā
Sabiedriskie mediji un identitātes diskursi Eiropas valstu likumdošanā
 
2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds
 
ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā
ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomāES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā
ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā
 
2012 10 03_kult_kontaktpunkts
2012 10 03_kult_kontaktpunkts2012 10 03_kult_kontaktpunkts
2012 10 03_kult_kontaktpunkts
 
Kurzemes NVO statistika
Kurzemes NVO statistika Kurzemes NVO statistika
Kurzemes NVO statistika
 
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
 
Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika
Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitikaAmatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika
Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika
 
Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas
Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijasReģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas
Reģionālā identitāte un pašvaldību, kopienu un indivīdu rīcībspējas stratēģijas
 
Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā
Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņāSociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā
Sociālo tīklu portālu funkcijas Latvijas diasporas saziņā
 
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas
 
NVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrs
NVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrsNVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrs
NVO pieredze - Latvijas Cilvēktiesību centrs
 
Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...
Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...
Apmācību programmas apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" pieteikuma an...
 
Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)
Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)
Sociālie mediji: sabiedrības līdzdalības veicināšana (Lordpr.com)
 
Brīvprātigais darbs
Brīvprātigais darbsBrīvprātigais darbs
Brīvprātigais darbs
 
MIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian resultsMIPEX integration policy index III - Latvian results
MIPEX integration policy index III - Latvian results
 
Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...
Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...
Sociālo zinātņu pētnieks dialogā ar sabiedrību: rīcībpētījuma iespējas sociāl...
 
Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)
Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)
Apmācību programma apmācītājiem "Latvijas kultūras vēstnieki!" (apraksts)
 
4000 zimju prezentacija
4000 zimju prezentacija4000 zimju prezentacija
4000 zimju prezentacija
 
Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē
Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats KurzemēEsošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē
Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē
 

More from Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg..."Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļaMentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Centre for Public Policy PROVIDUS
 

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd..."Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
"Prezentācija nodarbību mācību kursa "Līdzdalības iespējas un interneta līdzd...
 
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg..."Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
"Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīg...
 
Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2Ievads mentoringa pieejā 2
Ievads mentoringa pieejā 2
 
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļaIevads mentoringa pieejā. 1.daļa
Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļaMentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 3.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 3.daļa
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 2.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa
 
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīkiLīdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki
 
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļaMentoringa programma.Projektu vadība. 1.daļa
Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
 

Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā

 • 2. EIROPAS PILSOŅU GADS 2013 LATVIJĀ Ēriks Ajausks Kultūras ministrijas Pilsoniskākās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas nodaļas vecākais referents 02.05.2013.
 • 3. Latvijas iedzīvotāju informētība par savām ES pilsoņu tiesībām
 • 4. Jauniešu līdzdalība vēlēšanās Aptaujas jautājums: Vai pēdējo trīs gadu laikā esat piedalījies vietējā, nacionālā vai Eiropas līmeņa vēlēšanās?
 • 5. Jauniešu līdzdalība organizētās brīvprātīgās aktivitātēs Jautājums: Vai pēdējā gada laikā esat iesaistījies organizētās brīvprātīgās aktivitātēs?
 • 6. Mērķis Eiropas Pilsoņu gada vispārējais mērķis ir veidot izpratni un zināšanas par tiesībām un pienākumiem, ko nodrošina Savienības pilsonība, lai ļautu pilsoņiem pilnībā īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. Šajā saistībā Eiropas gads veicinās arī Eiropas pilsoņu iespējas izmantot citas tiesības, ko sniedz Savienības pilsonība.
 • 7. Konkrētie mērķi (1) - Veidot Savienības pilsoņu izpratni par viņu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienībā un šajā saistībā — par visām citām tiesībām, kas Savienības pilsoņiem bez diskriminācijas ir garantētas, tostarp tiesībām vēlēt vietēja mēroga un Eiropas vēlēšanās jebkurā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo;
 • 8. Konkrētie mērķi (2) - Veidot Savienības pilsoņu, tostarp jauniešu, izpratni par to, kā viņi var gūt būtisku labumu no Savienības tiesībām, un par politikas nostādnēm un programmām, kuras izstrādātas, lai palīdzētu viņiem izmantot minētās tiesības;
 • 9. Konkrētie mērķi (3) - Veicināt debates par ietekmi un iespējām, kādas rada tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot kā neatņemams Savienības pilsonības aspekts, lai sekmētu un stiprinātu Savienības pilsoņu aktīvu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, jo īpaši pilsoniskos forumos par Savienības politiku un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
 • 10. Eiropas pilsoņu gada koordinēšana Latvijā • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums nr. 1093/2012/ES • Kultūras ministrija ir Eiropas Pilsoņu gada kontaktpunkts; • Ministru prezidenta rezolūcija Nr.45/SAN-127; • KM sadarbībā ar TM, ĀM, LM, FM, VARAM un IeM jānodrošina pasākumu īstenošanu Eiropas Pilsoņu gada ietvaros.
 • 11. Plānoto pasākumu apzināšana • 20 (9 NVO) organizācijām izsūtījām aicinājumu iekļaut pasākumus kalendārā. • 12 institūcijas norādīja savus pasākumus. • Kopā 72 dažādu jomu pasākumi. • Plāns var tikt papildināts atbilstoši institūciju iespējām un vēlmēm.
 • 12. 1.darba grupa: Aktīva pilsoniskā līdzdalība un pilsoniskais dialogs Galvenais virziens: Pilsoniskās aktivitātes un līdzdalības veicināšana, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju Mērķi: 1. MK un NVO sadarbības memoranda modernizācija, 2. Lielāks finansiāls atbalsts NVO, 3. NVO administrātīvā sloga mazināšana un kapacitātes veicnāšana.
 • 13. 2.darba grupa: Koordinācija starp ekonomisko, sociālo un politisko pilsonību Galvenais mērķis: Latvijas NVO konkurētspējas un ilgtspējas sociālā atbalsta sniegšanai un līdzdalībai nostiprināšana un brīvprātīgā darba regulējuma sakārtošana. Apakštēmas: • ES Stratēģijas 2020 sociālie aspektu iedzīvināšana (Lisabonas līgums, ES 2020, NVO sniegtie pakalpojumi, brīvprātīgais darbs); • Iekļaušanās un sociālās tiesības (sociālie un publiskie pakalpojumi, investīcijas neformālajā un mūžizglītībā, atstumto sabiedrības grupu iekļaušana); • Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas (tiesības apvienoties, līdzdalības demokrātija u.c.).
 • 14. 3.darba grupa: Iekļaujoša pilsonība visiem ES teritorijā dzīvojošajiem Galvenais mērķis: Latvijas pilsoņu aktīva apvienošanās interešu asociācijās un līdzdalība, dzīvojot gan Latvijā, gan citās ES dalībvalstīs. Apakštēmas: • Politiskās tiesības (tiesības migrējošiem ES pilsoņiem piedalīties vēlēšanās un veidot politiskās partijas, dubultpilsonības aizlieguma atcelšana, iespējas balsot attālināti); • Pilsoniskās tiesības (vienlīdzīgas iespējas aizstāvēt tiesības tiesu instancēs, tiesības apvienoties interešu un profesionālajās apvienībās (militārpersonas, valsts dienestā strādājošie u.c.); • Diskriminācijas izskaušana (pilsonisko tiesību ierobežojumi migrējošiem ES pilsoņiem (valodas un kultūras identitātes tiesības), garīgi nepilnīgām personām, cietumniekiem); • Līdzdalības veicināšana un finansējums (pārrobežu apmaiņas programmas dažādām pilsoņu grupām, zināšanu paaugstināšana un intensīvākas apmācības par pilsoniskajām tiesībām, ES finanšu instrumentu plašāka atvēršana pilsonisko organizāciju atbalstam).
 • 15. EIROPAS PILSOŅU GADS 2013 LATVIJĀ Ēriks Ajausks Kultūras ministrijas Pilsoniskākās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas nodaļas vecākais referents 02.05.2013.