SlideShare a Scribd company logo
SÕPRUSKOOLID  – YSTÄVYYSKOULUT PROJEKTIDES OSALEJAD – PROJEKTEIHIN OSALLISTUJAT Tartu Forseliuse Gümnaasium Helja Kirber – eesti keele, kirjanduse ja soome keele õpetaja ( Tarton Forselius-lukion viron kielen, kirjallisuuden ja suomen kielen opettaja )  www.tfg.tartu.ee Forssan Yhteislyseo  www.forssanyhteislyseo.fi  Piia Leppä – äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
PROJEKTID  – PROJEKTIT Eesti ja soome kaasaegne kirjandus  – 2006. kevadsemestril Naabrite kunst ja kirjandus 21. sajandil  – 2006.-2007. õa  Soome ja eesti kirjandusest ja filmikunstist  – 2007.-2008. õa www.etwinning.net Virolainen ja suomalainen nykykirjallisuus  – keväällä 2006 Naapureiden taide ja kirjallisuus 2000-luvulla – lukuvuonna 2006-2007 Suomalais es ta ja virolais es ta kirjallisuu dest a ja elokuva st a  – lukuvuonna 2007-2008
NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA august 2006 – mai 2007 Projekti eesmärgid: Tutvuda eesti ja soome kujutava kunstiga. Leida ja luua seoseid kunsti ja kirjanduse vahel. Külastada kunstimuuseume – KUMU Tallinnas ja Ateneum ja Kiasma Helsingis. Tutvuda eesti ja soome kaasaegse kirjandusega. Võtta osa erinevatest kirjandusüritustest Eestis ja Soomes ning Virtuaalkassi arvustuste võistlusest. Projektin tavoitteet: Tutustua suomalaiseen ja virolaiseen taiteeseen. Löytää ja luoda yhteyksiä taiteen ja kirjallisuuden välille. Vierailla taidemuseoissa – KUMU Tallinnassa ja Ateneum sekä Kiasma Helsingissä. Tutustua suomalaiseen ja virolaiseen nykykirjallisuuteen. Osallistua erilaisiin kirjallisuustapahtumiin sekä Suomessa että Virossa ja arvostelukilpailuun.
Projekti vahendid : eTwinning : www.etwinning.net  ühine veebiajakiri Virtuaalkass Felix : http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/wwwtfgtartuee /  blogi : www.meiesoome.blogspot.com  koolide koduleheküljed: www.tfg.tartu.ee  ja www.forssanyhteislyseo.fi wiki :  www.tegelased.pbwiki.com Projektin välineet: eTwinning : www.etwinning.net  yhteinen nettilehti Virtuaalkass Felix: http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/wwwtfgtartuee/  blogi : www.meiesoome.blogspot.com  koulujen kotisivut : www.tfg.tartu.ee  ja www.forssanyhteislyseo.fi wiki :  www.tegelased.pbwiki.com NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Tegevuskava August: Õpetajate töökoosolek, projekti põhimõtete kujundamine. Forssa õpilasrühma moodustamine. Registreerimine : www.etwinning.net Projekti sisu : veebiajakiri  ja  www.tfg.tartu.ee  Toimintaohjelma: Elokuu: Opettajien neuvottelu, projektin perusasioista sopiminen. Forssassa oppilasryhmän luominen. R ekisteröiminen :  www.etwinning.net P rojektin sisältö :  veebiajakiri  ja  www.tfg.tartu.ee  NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
September: Tartu õpilasrühma moodustamine, tööpaaride loomine. Kontaktide loomine eesti ja soome õpilaste vahel I nterneti vahendusel. MEIE – ME Eesti klassikalise kunstiga seotud ülesanded koostööpaaridele, töö tulemused üles ühisesse veebiajakirja. Ülesanded Näide  – Konrad Mägi Syyskuu: Tartossa oppilasryhmän luominen, työparien muodostaminen .  Ensimmäiset kontaktit suomalaisten ja virolaisten oppilaiden välille Internetin avulla.  MEIE – ME Virolaiseen klassiseen taiteeseen liittyviä tehtäviä työpareille, tulokset nettilehteen. T ehtävät E simerkki – Konrad Mägi NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Oktoober:         Kohtumine Tallinnas – KUMU ja Soome Suursaatkonna külastamine. “TFG ja Soome” – muljeid Fotosid Lokakuu:           Tapaaminen Tallinnassa – KUMUn ja Suomen Suurlähetystön vierailu.  “TFG ja Soome” – k atsauksia Valok uvia NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
November: Eesti kunstiga seotud ülesannete lõpetamine ja kokkuvõtted KUMU külastusest veebiajakirja ja ajaveebi. Forssas tutvumine arvustuse kui tekstiliigiga, seminar arvustuste kirjutamisest ja arvustuse kirjutamine ühe uudisteose kohta. Marraskuu: Virolaiseen taiteeseen liittyvien tehtävien tulokset; katsauksia ja ajatuksia Tallinnassa käynnistä nettilehteen ja blogiin. Forssassa tutustuminen arvosteluun tekstilajina: seminaari arvostelun kirjoittamisesta ja arvostelun kirjoittaminen yhdestä syksyn uutuuskirjasta. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Detsember:        Kaasaegsete eesti keelde tõlgitud soome ilukirjandus-teoste jagamine paaridele, teoste lugemine. Teosed  J aanuar: Loetud teose ja kirjaniku kohta ülesanded tööpaaridele, töö tulemused veebiajakirja. Näide Tartus arvustuste kirjutamise seminar. Joulukuu: Viron kielelle käännettyjen suomalaisen nykykirjallisuuden teoksien jako työpareille, kirjojen lukeminen.  K irjat  Tammikuu: Tehtäviä työpareille luetusta teoksesta ja kirjailijasta, tulokset nettilehteen.  E simerkki Tartossa seminari arvostelun kirjoittamisesta. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Veebruar: Soome klassikalise ja nüüdiskunstiga seotud ülesanded tööpaaridele, töö tulemused veebiajakirja. Helmikuu: Suomen klassiseen taiteeseen ja nykytaiteeseen liittyviä tehtäviä työpareille, tulokset nettilehteen. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Märts: Tartu õpilaste õppereis Helsingisse ja Forssasse; Helsingis Ateneumi ja Kiasma külastus, Forssas ühine kirjandusseminar ja tutvumine Forssa kultuurieluga. Soome keelde tõlgitud eesti kaasaegsete ilukirjandusteoste lugemine. Maaliskuu: Tarton oppilaiden opintomatka Helsinkiin ja Forssaan; Helsingissä Ateneumin ja Kiasman vierailu; Forssassa yhteinen kirjallisuusseminaari ja tutustuminen Forssan kulttuurielämään. Suomen kielelle käännettyjen virolaisen nykykirjallisuuden teoksien jako ja lukeminen. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Kohtumine Soomes  – tapaaminen Suomessa 1.päev 2.päev : 1) kirjandus/kirjallisuus näide  /  esimerkki  – Kari Hotakainen p eategelane – päähenkil ö www.tegelased.pbwiki.com 2) kunst/ taide näide / esimerkki – Klassisia maisemia 3.päev NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Aprill: Arvustuste kirjutamine, osavõtt Virtuaalkassi 5. arvustuste võistlusest. Mai: Forssa õpilaste õppereis Tartusse: osavõtt kirjandusfestivali Prima Vista üritustest, sealhulgas arvustuste võistluse lõpetamisest, tutvumine Tartu kultuurieluga ja ühisseminar. Huhtikuu: Arvostelujen kirjoittaminen, osallistuminen Virtuaalkassin 5. arvostelukilpailuun. Toukokuu: Forssan oppilaiden opintomatka Tarttoon; osallistuminen kirjallisuusfestivaali Prima Vista tapahtumiin, mm arvostelukilpailun palkintotilaisuuteen; tutustuminen Tarton kulttuurielämään ja yhteinen seminaari. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
Kohtumine Tartus – tapaamine n Tartossa Arvustuste võistlus – arvostelukilpail u Tulemused – tulokse t “ TFG ja Soome” a rvamusi – mielipiteit ä kvaliteedimärk  – laatumerkk i Forssan opettaja Piia Leppä – eTwinning  kuukauden  opettaja NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
PROJEKTITÖÖ  – PROJEKTITYÖ Tulevik – tulevaisuu s uus projekt on alustatud Tänan! Kiitos! www.tfg.tartu.ee  Tänan! Kiitos!

More Related Content

Viewers also liked

Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...
Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...
Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...
John Blue
 
Ext GWT 3.0 Data Widgets
Ext GWT 3.0 Data WidgetsExt GWT 3.0 Data Widgets
Ext GWT 3.0 Data Widgets
Sencha
 
Excimer Laser for Hyperopia: Wider Limits
Excimer Laser for Hyperopia: Wider LimitsExcimer Laser for Hyperopia: Wider Limits
Excimer Laser for Hyperopia: Wider Limits
London Vision Clinic
 
Project Sales Corp Newsletter
Project Sales Corp Newsletter Project Sales Corp Newsletter
Project Sales Corp Newsletter
Project Sales Corp
 
Fit As A Fiddle
Fit As A FiddleFit As A Fiddle
Fit As A Fiddle
Elissa Breitenstein
 
H. Frustum Design Campaign
H. Frustum Design CampaignH. Frustum Design Campaign
H. Frustum Design Campaign
Kurt Zeller
 
Familiarisation gmdss
 Familiarisation  gmdss Familiarisation  gmdss
Familiarisation gmdss
Rabah HELAL
 
Introduction to the Experience API
Introduction to the Experience APIIntroduction to the Experience API
Introduction to the Experience API
SYMBIONT, INC.
 
Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...
Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...
Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...
IJRES Journal
 
Galactic Address
Galactic AddressGalactic Address
Galactic Address
Bremen High School
 
Vet Tech Licensing
Vet Tech LicensingVet Tech Licensing
Vet Tech Licensing
windleh
 

Viewers also liked (13)

Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...
Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...
Dr. Marie Culhane - Increase the value of your diagnostics and your value as ...
 
Ext GWT 3.0 Data Widgets
Ext GWT 3.0 Data WidgetsExt GWT 3.0 Data Widgets
Ext GWT 3.0 Data Widgets
 
Excimer Laser for Hyperopia: Wider Limits
Excimer Laser for Hyperopia: Wider LimitsExcimer Laser for Hyperopia: Wider Limits
Excimer Laser for Hyperopia: Wider Limits
 
Project Sales Corp Newsletter
Project Sales Corp Newsletter Project Sales Corp Newsletter
Project Sales Corp Newsletter
 
Fit As A Fiddle
Fit As A FiddleFit As A Fiddle
Fit As A Fiddle
 
H. Frustum Design Campaign
H. Frustum Design CampaignH. Frustum Design Campaign
H. Frustum Design Campaign
 
EA 12 kuud 21.01.2010
EA 12 kuud 21.01.2010EA 12 kuud 21.01.2010
EA 12 kuud 21.01.2010
 
Familiarisation gmdss
 Familiarisation  gmdss Familiarisation  gmdss
Familiarisation gmdss
 
Introduction to the Experience API
Introduction to the Experience APIIntroduction to the Experience API
Introduction to the Experience API
 
Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...
Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...
Direct and Indirect Contributions of Yield Attributes to the Kernel Yield of ...
 
Galactic Address
Galactic AddressGalactic Address
Galactic Address
 
Vet Tech Licensing
Vet Tech LicensingVet Tech Licensing
Vet Tech Licensing
 
Riigieelarve täitmine - juuni 2013
Riigieelarve täitmine - juuni 2013Riigieelarve täitmine - juuni 2013
Riigieelarve täitmine - juuni 2013
 

Similar to Eesti Soome Twinning Ok

Compilaiton of Cultural accesibility projects
Compilaiton of Cultural accesibility projectsCompilaiton of Cultural accesibility projects
Compilaiton of Cultural accesibility projects
Mariana Salgado
 
Laajempi kokonaisuus -diasarja
Laajempi kokonaisuus -diasarjaLaajempi kokonaisuus -diasarja
Laajempi kokonaisuus -diasarja
MyShare
 
Kassandra Ry Esittely 2009
Kassandra Ry  Esittely 2009Kassandra Ry  Esittely 2009
Kassandra Ry Esittely 2009
guestd3ec518
 
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Kari Mikkelä
 
Suomalais-venäläinen kirjastoseminaari
Suomalais-venäläinen kirjastoseminaariSuomalais-venäläinen kirjastoseminaari
Suomalais-venäläinen kirjastoseminaari
Arja Palonen
 

Similar to Eesti Soome Twinning Ok (7)

1289487
12894871289487
1289487
 
Compilaiton of Cultural accesibility projects
Compilaiton of Cultural accesibility projectsCompilaiton of Cultural accesibility projects
Compilaiton of Cultural accesibility projects
 
Laajempi kokonaisuus -diasarja
Laajempi kokonaisuus -diasarjaLaajempi kokonaisuus -diasarja
Laajempi kokonaisuus -diasarja
 
Kassandra Ry Esittely 2009
Kassandra Ry  Esittely 2009Kassandra Ry  Esittely 2009
Kassandra Ry Esittely 2009
 
Laura Uimonen_publ
Laura Uimonen_publLaura Uimonen_publ
Laura Uimonen_publ
 
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
 
Suomalais-venäläinen kirjastoseminaari
Suomalais-venäläinen kirjastoseminaariSuomalais-venäläinen kirjastoseminaari
Suomalais-venäläinen kirjastoseminaari
 

More from helja

Tule Meile 2009
Tule Meile 2009Tule Meile 2009
Tule Meile 2009
helja
 
Reijo MäKi Hard Luck Cafe
Reijo MäKi  Hard Luck CafeReijo MäKi  Hard Luck Cafe
Reijo MäKi Hard Luck Cafe
helja
 
E Twinning Projektid
E Twinning ProjektidE Twinning Projektid
E Twinning Projektid
helja
 
Soome Koolielus
Soome KoolielusSoome Koolielus
Soome Koolielus
helja
 
Kool, kus lugemine loeb
Kool, kus lugemine loebKool, kus lugemine loeb
Kool, kus lugemine loeb
helja
 
Doris Kareva
Doris KarevaDoris Kareva
Doris Kareva
helja
 
Andrus Kivirähk
Andrus KivirähkAndrus Kivirähk
Andrus Kivirähk
helja
 
Mina olin siin
Mina olin siinMina olin siin
Mina olin siin
helja
 
Eia Uus
Eia UusEia Uus
Eia Uus
helja
 
Maarjamäe kägu
Maarjamäe käguMaarjamäe kägu
Maarjamäe kägu
helja
 
Kolmas printsess
Kolmas printsessKolmas printsess
Kolmas printsess
helja
 
Chuck Palahniuk
Chuck PalahniukChuck Palahniuk
Chuck Palahniuk
helja
 
Tule meile
Tule meileTule meile
Tule meile
helja
 
Shakespeare´I Aegne Teater
Shakespeare´I Aegne TeaterShakespeare´I Aegne Teater
Shakespeare´I Aegne Teater
helja
 
TFG kirjanduslik tegevus
TFG kirjanduslik tegevusTFG kirjanduslik tegevus
TFG kirjanduslik tegevus
helja
 

More from helja (15)

Tule Meile 2009
Tule Meile 2009Tule Meile 2009
Tule Meile 2009
 
Reijo MäKi Hard Luck Cafe
Reijo MäKi  Hard Luck CafeReijo MäKi  Hard Luck Cafe
Reijo MäKi Hard Luck Cafe
 
E Twinning Projektid
E Twinning ProjektidE Twinning Projektid
E Twinning Projektid
 
Soome Koolielus
Soome KoolielusSoome Koolielus
Soome Koolielus
 
Kool, kus lugemine loeb
Kool, kus lugemine loebKool, kus lugemine loeb
Kool, kus lugemine loeb
 
Doris Kareva
Doris KarevaDoris Kareva
Doris Kareva
 
Andrus Kivirähk
Andrus KivirähkAndrus Kivirähk
Andrus Kivirähk
 
Mina olin siin
Mina olin siinMina olin siin
Mina olin siin
 
Eia Uus
Eia UusEia Uus
Eia Uus
 
Maarjamäe kägu
Maarjamäe käguMaarjamäe kägu
Maarjamäe kägu
 
Kolmas printsess
Kolmas printsessKolmas printsess
Kolmas printsess
 
Chuck Palahniuk
Chuck PalahniukChuck Palahniuk
Chuck Palahniuk
 
Tule meile
Tule meileTule meile
Tule meile
 
Shakespeare´I Aegne Teater
Shakespeare´I Aegne TeaterShakespeare´I Aegne Teater
Shakespeare´I Aegne Teater
 
TFG kirjanduslik tegevus
TFG kirjanduslik tegevusTFG kirjanduslik tegevus
TFG kirjanduslik tegevus
 

Eesti Soome Twinning Ok

 • 1. SÕPRUSKOOLID – YSTÄVYYSKOULUT PROJEKTIDES OSALEJAD – PROJEKTEIHIN OSALLISTUJAT Tartu Forseliuse Gümnaasium Helja Kirber – eesti keele, kirjanduse ja soome keele õpetaja ( Tarton Forselius-lukion viron kielen, kirjallisuuden ja suomen kielen opettaja ) www.tfg.tartu.ee Forssan Yhteislyseo www.forssanyhteislyseo.fi Piia Leppä – äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
 • 2. PROJEKTID – PROJEKTIT Eesti ja soome kaasaegne kirjandus – 2006. kevadsemestril Naabrite kunst ja kirjandus 21. sajandil – 2006.-2007. õa Soome ja eesti kirjandusest ja filmikunstist – 2007.-2008. õa www.etwinning.net Virolainen ja suomalainen nykykirjallisuus – keväällä 2006 Naapureiden taide ja kirjallisuus 2000-luvulla – lukuvuonna 2006-2007 Suomalais es ta ja virolais es ta kirjallisuu dest a ja elokuva st a – lukuvuonna 2007-2008
 • 3. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA august 2006 – mai 2007 Projekti eesmärgid: Tutvuda eesti ja soome kujutava kunstiga. Leida ja luua seoseid kunsti ja kirjanduse vahel. Külastada kunstimuuseume – KUMU Tallinnas ja Ateneum ja Kiasma Helsingis. Tutvuda eesti ja soome kaasaegse kirjandusega. Võtta osa erinevatest kirjandusüritustest Eestis ja Soomes ning Virtuaalkassi arvustuste võistlusest. Projektin tavoitteet: Tutustua suomalaiseen ja virolaiseen taiteeseen. Löytää ja luoda yhteyksiä taiteen ja kirjallisuuden välille. Vierailla taidemuseoissa – KUMU Tallinnassa ja Ateneum sekä Kiasma Helsingissä. Tutustua suomalaiseen ja virolaiseen nykykirjallisuuteen. Osallistua erilaisiin kirjallisuustapahtumiin sekä Suomessa että Virossa ja arvostelukilpailuun.
 • 4. Projekti vahendid : eTwinning : www.etwinning.net ühine veebiajakiri Virtuaalkass Felix : http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/wwwtfgtartuee / blogi : www.meiesoome.blogspot.com koolide koduleheküljed: www.tfg.tartu.ee ja www.forssanyhteislyseo.fi wiki : www.tegelased.pbwiki.com Projektin välineet: eTwinning : www.etwinning.net yhteinen nettilehti Virtuaalkass Felix: http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/wwwtfgtartuee/ blogi : www.meiesoome.blogspot.com koulujen kotisivut : www.tfg.tartu.ee ja www.forssanyhteislyseo.fi wiki : www.tegelased.pbwiki.com NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 5. Tegevuskava August: Õpetajate töökoosolek, projekti põhimõtete kujundamine. Forssa õpilasrühma moodustamine. Registreerimine : www.etwinning.net Projekti sisu : veebiajakiri ja www.tfg.tartu.ee Toimintaohjelma: Elokuu: Opettajien neuvottelu, projektin perusasioista sopiminen. Forssassa oppilasryhmän luominen. R ekisteröiminen : www.etwinning.net P rojektin sisältö : veebiajakiri ja www.tfg.tartu.ee NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 6. September: Tartu õpilasrühma moodustamine, tööpaaride loomine. Kontaktide loomine eesti ja soome õpilaste vahel I nterneti vahendusel. MEIE – ME Eesti klassikalise kunstiga seotud ülesanded koostööpaaridele, töö tulemused üles ühisesse veebiajakirja. Ülesanded Näide – Konrad Mägi Syyskuu: Tartossa oppilasryhmän luominen, työparien muodostaminen . Ensimmäiset kontaktit suomalaisten ja virolaisten oppilaiden välille Internetin avulla. MEIE – ME Virolaiseen klassiseen taiteeseen liittyviä tehtäviä työpareille, tulokset nettilehteen. T ehtävät E simerkki – Konrad Mägi NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 7. Oktoober:         Kohtumine Tallinnas – KUMU ja Soome Suursaatkonna külastamine. “TFG ja Soome” – muljeid Fotosid Lokakuu:           Tapaaminen Tallinnassa – KUMUn ja Suomen Suurlähetystön vierailu. “TFG ja Soome” – k atsauksia Valok uvia NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 8. November: Eesti kunstiga seotud ülesannete lõpetamine ja kokkuvõtted KUMU külastusest veebiajakirja ja ajaveebi. Forssas tutvumine arvustuse kui tekstiliigiga, seminar arvustuste kirjutamisest ja arvustuse kirjutamine ühe uudisteose kohta. Marraskuu: Virolaiseen taiteeseen liittyvien tehtävien tulokset; katsauksia ja ajatuksia Tallinnassa käynnistä nettilehteen ja blogiin. Forssassa tutustuminen arvosteluun tekstilajina: seminaari arvostelun kirjoittamisesta ja arvostelun kirjoittaminen yhdestä syksyn uutuuskirjasta. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 9. Detsember:        Kaasaegsete eesti keelde tõlgitud soome ilukirjandus-teoste jagamine paaridele, teoste lugemine. Teosed J aanuar: Loetud teose ja kirjaniku kohta ülesanded tööpaaridele, töö tulemused veebiajakirja. Näide Tartus arvustuste kirjutamise seminar. Joulukuu: Viron kielelle käännettyjen suomalaisen nykykirjallisuuden teoksien jako työpareille, kirjojen lukeminen. K irjat Tammikuu: Tehtäviä työpareille luetusta teoksesta ja kirjailijasta, tulokset nettilehteen. E simerkki Tartossa seminari arvostelun kirjoittamisesta. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 10. Veebruar: Soome klassikalise ja nüüdiskunstiga seotud ülesanded tööpaaridele, töö tulemused veebiajakirja. Helmikuu: Suomen klassiseen taiteeseen ja nykytaiteeseen liittyviä tehtäviä työpareille, tulokset nettilehteen. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 11. Märts: Tartu õpilaste õppereis Helsingisse ja Forssasse; Helsingis Ateneumi ja Kiasma külastus, Forssas ühine kirjandusseminar ja tutvumine Forssa kultuurieluga. Soome keelde tõlgitud eesti kaasaegsete ilukirjandusteoste lugemine. Maaliskuu: Tarton oppilaiden opintomatka Helsinkiin ja Forssaan; Helsingissä Ateneumin ja Kiasman vierailu; Forssassa yhteinen kirjallisuusseminaari ja tutustuminen Forssan kulttuurielämään. Suomen kielelle käännettyjen virolaisen nykykirjallisuuden teoksien jako ja lukeminen. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 12. Kohtumine Soomes – tapaaminen Suomessa 1.päev 2.päev : 1) kirjandus/kirjallisuus näide / esimerkki – Kari Hotakainen p eategelane – päähenkil ö www.tegelased.pbwiki.com 2) kunst/ taide näide / esimerkki – Klassisia maisemia 3.päev NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 13. Aprill: Arvustuste kirjutamine, osavõtt Virtuaalkassi 5. arvustuste võistlusest. Mai: Forssa õpilaste õppereis Tartusse: osavõtt kirjandusfestivali Prima Vista üritustest, sealhulgas arvustuste võistluse lõpetamisest, tutvumine Tartu kultuurieluga ja ühisseminar. Huhtikuu: Arvostelujen kirjoittaminen, osallistuminen Virtuaalkassin 5. arvostelukilpailuun. Toukokuu: Forssan oppilaiden opintomatka Tarttoon; osallistuminen kirjallisuusfestivaali Prima Vista tapahtumiin, mm arvostelukilpailun palkintotilaisuuteen; tutustuminen Tarton kulttuurielämään ja yhteinen seminaari. NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 14. Kohtumine Tartus – tapaamine n Tartossa Arvustuste võistlus – arvostelukilpail u Tulemused – tulokse t “ TFG ja Soome” a rvamusi – mielipiteit ä kvaliteedimärk – laatumerkk i Forssan opettaja Piia Leppä – eTwinning kuukauden opettaja NAABRITE KUNST JA KIRJANDUS 21. SAJANDIL – NAAPUREIDEN TAIDE JA KIRJALLISUUS 2000-LUVULLA
 • 15. PROJEKTITÖÖ – PROJEKTITYÖ Tulevik – tulevaisuu s uus projekt on alustatud Tänan! Kiitos! www.tfg.tartu.ee Tänan! Kiitos!