SlideShare a Scribd company logo
Educaţie pentru patrimoniu,
              educaţie în aer liber
             Bucureşti, 10-11 mai 2012Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Obiectivele atelierului


      - să prezinte proiectul ECHOE
      - să contribuie la dezvoltarea produselor realizate în
      cadrul proiectului
      - să sprijine participanţii în efortul de a învăţa cum să
      organizeze programe de educaţie pentru patrimoniu
      prin activităţi în aer liber
      - să împărtăşească cunoştinţe şi experienţă despre
      educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liber


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Agenda atelierului
   Joi, 10 mai
   - prezentarea proiectului
   - prezentarea abordării educaţionale – scopuri şi
   subiecte ale programelor destinate adulţilor
   - obiective de învăţare, abordarea bazată pe
   competenţe în ECHOE
   - organizarea programelor educaţionale pentru adulţi
   Vineri, 11 mai
   - aplicaţii :)Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Proiectul ECHOE
      Proiectul ECHOE va explora modalităţi de a combina educaţia pentru
      şi despre patrimoniu (în special cea legată de situri istorice şi
      arheologice) cu educaţia în aer liber (cuprinzând elemente de
      ecologie, protecţia patrimoniului, sport şi activităţi în aer liber)
      Obiective
      -Să contribuie la dezvoltarea de competenţe pentru formatori în ceea
      ce priveşte abordarea integrată a educaţiei pentru patrimoniu şi a
      educaţiei         în        aer         liber
      - Să identifice împreună cu furnizorii locali noi modalităţi de
      dezvoltare de proiecte educaţionale pentru adulţi, care să utilizeze
      resursele culturale şi naturale ale regiunilor respective
      - Să promoveze la nivelul responsabililor cu politicile publice metode
      de a combina educaţia în aer liber cu cea pentru patrimoniu


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Proiectul ECHOE

      Cui ne adresăm
      Formatori din structuri publice şi private, asociaţii şi ONG-uri
      furnizoare de servicii culturale, educaţionale şi de petrecere a
      timpului liber
      Profesionişti din instituţiile de cultură
      Reprezentanţi ai administraţiei locale responsabili cu politici
      culturale şi educaţionale
      Furnizori de servicii turistice
      Adulţi care participă la programe educaţionaleProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Proiectul ECHOE
      Coordonator: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
      Parteneri:
      Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali, IT,
      www.univeur.org
      Dkommer interkulturelle personalentwicklung, AU,
      www.dkommer.at
      Menderes Town National Education Directorate, TR,
      www.menderes-meb.gov.tr
      Landcommanderij Alden Biesen, BE,www. alden-biesen.be
      Fjellugla Kompetanse, NO
      Moderon AS, RO, www.esua.com
      Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, România


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Proiectul ECHOE

      Activităţi
      - cercetare în rândul grupurilor ţintă
      - dezvoltare de materiale educaţionale adresate acestora
      - susţinerea de ateliere la nivel local
      - realizarea unei publicaţii – resursă
      - promovarea la nivel naţional şi internaţional, inclusiv prin
      organizarea unui eveniment cu participare internaţională în
      România
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Educaţia adulţilor
      Educaţia adulţilor este parte a învăţării permanente, cu un rol
      deosebit în dezvoltarea competenţelor şi a spiritului civic în
      rândul invidivizilor şi comunităţilor.

      Cuprinde toate formele de învăţare la adulţi, după ce aceştia
      au părăsit sistemul de educaţie formală.

      Formal, non-formal, informal

      Învăţare vocaţională (educaţie profesională) şi non-vocaţională
      (educaţie non-profesională)


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Patrimoniu
      Ceea ce moştenim şi considerăm valoros pentru a fi păstrat mai
      departe.

      Patrimoniul este întotdeauna patrimoniul cuiva- al unui individ, al unei
      familii, al unei comunităţi, al unui stat.

      Un grup de resurse moştenite din trecut şi pe care oamenii le
      identifică, indiferent de cine le deţine, drept o expresie şi o reflecţie a
      propriilor valori, convingeri, cunoştinţe şi tradiţii aflate într-o evoluţie
      continuă. Convenţia cadru a Consiliului Europei cu privire la Valoarea
      Patrimoniului Cultural pentru Societate, 2005

      Mobil, imobil, intangibil.


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Educaţie pentru patrimoniu


      Un domeniu, nu un subiect

      Câteva scopuri ale educaţiei pentru patrimoniu
      - promovarea protejării şi conservării patrimoniului
      - construirea identităţii individuale şi de grup
      - dezvoltarea personalităţii şi abilităţilor

      Metode?

      CompetenţeProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Educaţie în aer liber
    Relaţia dintre mediul în care are loc învăţarea şi cel/cea care
    învaţă – nu un decor, ci o parte semnificativă în procesul de
    învăţare

    O experienţă de învăţare care activează mai întâi simţurile şi îl
    leagă emoţional pe adult de procesul de învăţare

    În aer liber – urban, rural, mediu natural, mediu construit

    - învăţare practică în aer liber
    - conţinut clar definit
    - o activitate structurată şi ghidată printr-o varietate de abordări
    ale învăţării
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
O abordare mixtă     Introducerea unei dimensiuni experienţiale în educaţia
     pentru patrimoniu şi legarea acestei experienţe de un
     scop.
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Adulţi care învaţă – contextul
       local
      Scopul analizei nevoilor a fost să furnizeze o reprezentare a
      contextului local privind educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer
      liber, precum şi crearea unui profil al beneficiarilor locali.

      Cercetarea a acoperit 3 obiective principale:
      1) evaluarea gradului de cunoştinţe, a know-how-ului şi a interesului
      grupurilor-ţintă cu privire la subiecte legate de educaţia pentru
      patrimoniu şi educaţia în aer liber; 2) identificarea dificultăţilor cu care
      se confruntă grupurile-ţintă în dezvoltarea de programe în domeniul
      educaţiei pentru patrimoniu şi al educaţiei în aer liber; 3) furnizarea
      de informaţii cu privire la tipul şi forma de asistenţă de care au nevoie
      beneficiarii.
      Peste 90 de participanţi din cele 6 ţări.


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Adulţi care învaţă – contextul
       local
  Profilul adulţilor care învaţă şi care participă la programe în domeniul
  educaţiei pentru patrimoniu cuprinde:
  - grupuri turistice şi indivizi;
  - familii; -
  - profesori care însoţesc elevi;
  - reprezentanţi ai administraţiei locale;
  - pensionari şi casnice; studenţi;
  - persoane în vârstă (peste 55 de ani);
  - persoane care au loc de muncă doar pe timpul verii şi care au mult
  timp liber

  Beneficii pentru adulţii care participă:
  - însuşirea de cunoştinţe despre tradiţii şi obiceiuri,
  - creşterea creativităţii, a interacţiunii sociale
  - crearea în rândul localnicilor a unui sentiment de mândrie referitor la
  patrimoniul lor.
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
  .....
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Adulţi care învaţă – contextul
       local
   Profilul adulţilor care învaţă şi care participă la programe educaţionale în aer
   liber cuprinde:
   - grupuri turistice şi alte grupuri ca de exemplu grupurile de teambuilding, atunci
   când activităţile în aer liber sunt solicitate de către companii;
   - adulţi interesaţi de arhitectură şi natură;
   - familii;
   - tineri şi studenţi;
   - profesori care însoţesc grupuri şcolare;
   - persoane în vârstă (peste 55 de ani);
   - biciclişti şi pietoni.

   Beneficiile pentru adulţii care participă:
   - o descoperire mai profundă a mediului prin experimentarea unor elemente
   care nu pot fi percepute în cursul mai multor vizite tradiţionale;
   - relaxare;
   - îmbunătăţirea sănătăţii;
   - socializare şi comunicare.
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Cine face programe
          ECHOE


      Rolul educatorilor în programele de tip ECHOE
      - roluri diverse, multiple

      Exerciţiu
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
O abordare bazată pe
    competenţe

      Moduri multiple de transmitere a cunoaşterii

      O abordare a patrimoniului bazată pe competenţe îi
      face pe adulţi să-şi dezvolte competenţele care pot fi
      relevante în viaţa cotidiană, care contribuie la
      dezvoltarea personală şi socială a fiecărui
      participant.Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Competenţe cheie
    Competenţa este o combinaţie între cunoştinţe, abilităţi şi
    atitudini adecvate contextului. Competenţele cheie sunt acelea
    necesare tuturor indivizilor în vederea afirmării şi dezvoltării
    personale, cetăţeniei active, incluziunii sociale şi angajării.
    1. comunicare în limba oficială
    2. comunicare în limbi străine
    3. comunicare de bază în ştiinţe, matematică, tehnologie
    4. competenţe informatice
    5. competenţa de a învăţa
    6. competenţe sociale şi civice
    7. competenţe antreprenoriale
    8. competenţa de exprimare culturală

Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Comunicare şi integrare
    socială

      Contextul social este un factor esenţial de facilitare a
      învăţării.

      Al cui patrimoniu?

      Exprimare şi conştientizare culturală
      Competenţe sociale şi civice
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Conservarea patrimoniului
    natural şi cultural

      Conservarea patrimoniului ca scop şi deopotrivă subiect
      al programelor educative

      Cum abordăm conservarea patrimoniului?

      A cui treabă este?

      Implicarea localinicilor în conservarea patrimoniuluiProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Dezvoltare sustenabilă
      Dezvoltarea sustenabilă este acea dezvoltare care răspunde
      nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea pentru
      generaţiile viitoare de a-şi soluţiona propriile nevoi.
      4 perspective:
      - ecologică: menţinerea şi consolidarea valorilor de mediu şi a
      sistemelor ecologice
      - economică: echilibru între costuri şi beneficii ale activităţilor
      economice, limitând activitatea la ceea ce mediul are
      capacitatea să susţină
      - socială: menţinerea valorilor comunităţii
      - culturală: diversitatea culturală, relaţia modern - moştenit


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Stiluri de viaţă
            sănătoasă

      Coordonatele vieţii sănătoase: obiceiuri culinare, activităţi,
      mediul fizic în care trăim, dimensiunea stresului
      psihosocial.

      Educaţia pentru patrimoniu prin activităţi în aer liber şi
      promovarea stilurilor de viaţă sănătoasă – mai multe
      niveluri
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Cunoaşterea mediului
  natural şi construit
    Mediu natural – nu există urme ale intervenţiei omului
    asupra aspectului general al peisajului

    Mai există mediu natural?

    Cunoaşterea şi înţelegerea de ce şi în ce mod mediul
    care ne înconjoară a ajuns să fie aşa cum este în prezent
    şi ce rol l-au jucat diverse elemente în crearea structurii
    prezente - clădirile, străzile, pădurile, cîmpurile, pietrele,
    parcurile, lacurile, dealurile, bisericile, satele, tunelurile,
    râurile etc. -, pentru a înţelege evoluţia şi istoria societăţii
    de astăzi.
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Formare profesională şi
     educaţie universitară


      Conectarea sistemelor de educaţie formală şi nonformală

      Patrimoniul – un domeniu foarte ofertant pentru
      dezvoltarea de programe complementare şi integrate în
      curriculele din domeniul educaţiei formale
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Planificarea programelor
        ECHOE


      Definirea obiectivelor
      Planificarea activităţilor
      Organizarea resurselor
      Desfăşurarea programului
      Monitorizarea rezultatelor
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Obiective de învăţare

   Obiectivele de învăţare sunt descrieri a ceea ce persoana
   care participă la procesul educaţional va fi în stare să
   facă drept rezultat al învăţării.

   Ex. După activităţile în aer liber din parcul Retezat,
   participantul va fi conştient de nevoia de a menţine şi de
   a conserva patrimoniul natural şi viaţa sălbatică.
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Obiective de învăţare
   - creşterea cunoaşterii participanţilor cu privire la
   patrimoniu, la nivel cultural, artistic, ştiinţific sau
   tehnologic,
   - creşterea înţelegerii asupra propriei culturi /
   descoperirea unei noi culturi,
   - împărtăşirea unei activităţi cu alţii,
   - comunicarea cu ceilalţi participanţi pe subiecte de
   patrimoniu,
   - înţelegerea locului şi a relaţiilor lui sociale, naturale,
   economice şi istorice cu mediul,
   - învăţarea despre măsuri de conservare
   - îmbunătăţirea stării fizice şi mentale etc.

Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Atragerea adulţilor
      - membrii comunităţii căreia îi aparţine/ unde se găseşte
      patrimoniul
      - voluntari
      - adolescenţi şi tineri adulţi
      - profesori sau formatori
      - familii
      - persoane deja implicate în alte activităţi de educaţie formală/
      non-formală
      - angajaţi sau membrii ai NGO care participă în diverse
      activităţi organizate de către companie/organizaţie
      - persoane cu interese culturale diverse
      - turişti


Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Organizarea programelor      - participantul ca individ
      - grupul ca întreg
      - instructorii/educatorii/facilitatorii de învăţare
      - mediul fizic
      - activităţile
      - procesul
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Organizarea programelor

     Factori de succes şi influenţe:
     - abilităţile facilitatorului de conducere a grupului
     - sănătatea şi starea fizică a participanţilor
     - calitatea echipamentului folosit
     - locul unde se desfăşoară activităţile
     - modul de abordare a riscurilor
     - comunicarea condiţiilor de desfăşurare
     - informarea participanţilor
     - condiţiile meteo
     - disponibilitatea hranei şi apei
     - identificarea şi controlul riscurilor

Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Măsuri de conservare a
       patrimoniului
    Măsurile de conservare a patrimoniului sunt parte
    integrată a programului educativ, sunt obiectiv al acestuia
    şi subiect/conţinut educaţional

    Practică ceea ce predici! Conservarea trebuie să fie o
    preocupare în faza de planificare, de realizare şi de
    evaluare a programelor educative.

    Creşterea sensiblităţii culturale a participanţilor
    Promovarea unui consum conştient şi adecvat al
    patrimoniului cultural sau natural

Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Evaluarea riscurilor pentru
        participanţi


    -informaţii despre participanţi
    - experienţa şi expertiza instructorilor
    - informaţii despre locul desfăşurării
    - programul activităţilor şi materialele
    folosite
    - personal medical
    - documentarea proceselor şi înregistrarea
    riscurilor
Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Dezvoltarea sustenabilă – parte
  a programelor ECHOE
    - amprenta ecologică= consumul de resurse naturale măsurat
    în raport cu capacitatea acestora de a se regenera
    - folosirea energiei, apei, echipamentelor, serviciilor,
    managementul deşeurilor, hrana folosită, mijloacele de
    transport folosite
    - indicatori financiari: cine finanţează programul, cum este
    acesta susţinut (surse multiple=sustenabilitate sporită), sursele
    sunt locale, ceea ce se câştigă se reinvesteşte local,
    - indicatori sociali: participanţii sunt diverşi, conţinutul de
    învăţare oferă participanţilor o perspectivă pe termen lung,
    elementele de SD sunt integrate programului, capitalul uman
    local este implicat în program, capitalul social local este
    integrat etc.

Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
ExerciţiuProject number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

More Related Content

Viewers also liked

EVU Smart Tech
EVU Smart TechEVU Smart Tech
EVU Smart Tech
Torben Haagh
 
Asesoramiento genetico lau
Asesoramiento genetico lauAsesoramiento genetico lau
Asesoramiento genetico lau
Edna Sanes Ortega
 
Notas escolas enem 2011
Notas escolas enem 2011Notas escolas enem 2011
Notas escolas enem 2011
conteudoportal
 
Corporate Presentation
Corporate PresentationCorporate Presentation
Corporate Presentation
Adnet Communications
 
Antecedentes del básquetbol
Antecedentes del básquetbolAntecedentes del básquetbol
Antecedentes del básquetbol
dasoterio
 
Präsentation get best
Präsentation get bestPräsentation get best
Präsentation get best
Bernd Strohmeier
 
Software de aplicacion
Software de aplicacionSoftware de aplicacion
Software de aplicacion
jazmin_reyes
 
Memoria anual 2013 COEAC
Memoria anual 2013 COEACMemoria anual 2013 COEAC
Memoria anual 2013 COEAC
Ignasi Servià Goixart
 
Aurelie WIPLIER 2016
Aurelie WIPLIER 2016Aurelie WIPLIER 2016
Aurelie WIPLIER 2016
Aurelie Wiplier
 
Primus Care - Informação Institucional
Primus Care - Informação InstitucionalPrimus Care - Informação Institucional
Primus Care - Informação Institucional
primuscare
 
Erika martinez santiago 1 a
Erika martinez santiago 1 aErika martinez santiago 1 a
Erika martinez santiago 1 a
Eriikiita Velaascoo Ferman Velasco
 
SUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes Client
SUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes ClientSUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes Client
SUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes Client
Christoph Adler
 
Choque jetta fotos
Choque jetta fotosChoque jetta fotos
Choque jetta fotos
Promociones Mexico Marketing
 
Viva lo chic ed.5
Viva lo chic ed.5Viva lo chic ed.5
Viva lo chic ed.5
Katherine Mena
 
Ejercicios de Lamaseria
Ejercicios de LamaseriaEjercicios de Lamaseria
Ejercicios de Lamaseria
JORGE BLANCO
 
La verdad sobre la Urrbanización de A Illa de Arousa
La verdad sobre la Urrbanización de A Illa de ArousaLa verdad sobre la Urrbanización de A Illa de Arousa
La verdad sobre la Urrbanización de A Illa de Arousa
José-Luis Prieto
 
Instrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3a
Instrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3aInstrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3a
Instrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3a
Julio Cesar Castro Rosado
 
How to do MobileHCI Research in the Large
How to do MobileHCI Research in the LargeHow to do MobileHCI Research in the Large
How to do MobileHCI Research in the Large
Niels Henze
 
Cap med booklet calameo
Cap med booklet calameoCap med booklet calameo
Cap med booklet calameo
Laurent Cools
 
2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E
2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E
2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E
Christie Cheung
 

Viewers also liked (20)

EVU Smart Tech
EVU Smart TechEVU Smart Tech
EVU Smart Tech
 
Asesoramiento genetico lau
Asesoramiento genetico lauAsesoramiento genetico lau
Asesoramiento genetico lau
 
Notas escolas enem 2011
Notas escolas enem 2011Notas escolas enem 2011
Notas escolas enem 2011
 
Corporate Presentation
Corporate PresentationCorporate Presentation
Corporate Presentation
 
Antecedentes del básquetbol
Antecedentes del básquetbolAntecedentes del básquetbol
Antecedentes del básquetbol
 
Präsentation get best
Präsentation get bestPräsentation get best
Präsentation get best
 
Software de aplicacion
Software de aplicacionSoftware de aplicacion
Software de aplicacion
 
Memoria anual 2013 COEAC
Memoria anual 2013 COEACMemoria anual 2013 COEAC
Memoria anual 2013 COEAC
 
Aurelie WIPLIER 2016
Aurelie WIPLIER 2016Aurelie WIPLIER 2016
Aurelie WIPLIER 2016
 
Primus Care - Informação Institucional
Primus Care - Informação InstitucionalPrimus Care - Informação Institucional
Primus Care - Informação Institucional
 
Erika martinez santiago 1 a
Erika martinez santiago 1 aErika martinez santiago 1 a
Erika martinez santiago 1 a
 
SUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes Client
SUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes ClientSUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes Client
SUTOL 2015 - A Performance Boost for your IBM Notes Client
 
Choque jetta fotos
Choque jetta fotosChoque jetta fotos
Choque jetta fotos
 
Viva lo chic ed.5
Viva lo chic ed.5Viva lo chic ed.5
Viva lo chic ed.5
 
Ejercicios de Lamaseria
Ejercicios de LamaseriaEjercicios de Lamaseria
Ejercicios de Lamaseria
 
La verdad sobre la Urrbanización de A Illa de Arousa
La verdad sobre la Urrbanización de A Illa de ArousaLa verdad sobre la Urrbanización de A Illa de Arousa
La verdad sobre la Urrbanización de A Illa de Arousa
 
Instrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3a
Instrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3aInstrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3a
Instrucciones el sendero_de_la_cruz_rosada3a
 
How to do MobileHCI Research in the Large
How to do MobileHCI Research in the LargeHow to do MobileHCI Research in the Large
How to do MobileHCI Research in the Large
 
Cap med booklet calameo
Cap med booklet calameoCap med booklet calameo
Cap med booklet calameo
 
2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E
2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E
2008 C I R C L E K F R A N C H I S E B R O C H U R E
 

Similar to Echoe atelier bucuresti

Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011
Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura
 
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
florinbratu7
 
Scoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEAD
Scoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEADScoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEAD
Scoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEAD
Fedorovici Mihai
 
Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +
Romeo Istoc
 
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greece
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greeceO2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greece
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greece
LeonardoPrister
 
Raport ritt sem. i
Raport ritt sem. iRaport ritt sem. i
Raport ritt sem. i
ise_md
 
Prezentarea proiectului scoli implicate
Prezentarea proiectului  scoli implicatePrezentarea proiectului  scoli implicate
Prezentarea proiectului scoli implicate
cameliatimofte
 
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
NicoleBejinariu
 
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)
LeonardoPrister
 
Ng environment io2 induction to pedagogy - m2 part 3-ro
Ng environment  io2 induction to pedagogy - m2 part 3-roNg environment  io2 induction to pedagogy - m2 part 3-ro
Ng environment io2 induction to pedagogy - m2 part 3-ro
LeonardoPrister
 
Grundtvig training course
Grundtvig training courseGrundtvig training course
Grundtvig training course
gabitamariana
 
COFFE_E proiect
COFFE_E proiectCOFFE_E proiect
COFFE_E proiect
Ionita Iuliana
 
Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...
Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...
Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...
Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitesti
 
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
-
 
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1 Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
Marilena Jigaila
 
UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect
UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect
UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect
worked as: time traveller
 
Diseminare proiect e teacher-flux1
Diseminare proiect e teacher-flux1Diseminare proiect e teacher-flux1
Diseminare proiect e teacher-flux1
tehnologicd
 
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure RomanianInstitutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Crij Occitanie - site Toulouse
 
power point.pptx
power point.pptxpower point.pptx
power point.pptx
FarkasSzilvia
 

Similar to Echoe atelier bucuresti (20)

Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011
 
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
 
Scoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEAD
Scoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEADScoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEAD
Scoala Gimnaziala Valea Moldovei proiect ITELEAD
 
Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +
 
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greece
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greeceO2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greece
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 2-ro greece
 
Io3 funding nt_ro
Io3 funding nt_roIo3 funding nt_ro
Io3 funding nt_ro
 
Raport ritt sem. i
Raport ritt sem. iRaport ritt sem. i
Raport ritt sem. i
 
Prezentarea proiectului scoli implicate
Prezentarea proiectului  scoli implicatePrezentarea proiectului  scoli implicate
Prezentarea proiectului scoli implicate
 
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
 
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)
O2 m4-ng environment-blended learning in ngenvironment part 1-ro greece (1)
 
Ng environment io2 induction to pedagogy - m2 part 3-ro
Ng environment  io2 induction to pedagogy - m2 part 3-roNg environment  io2 induction to pedagogy - m2 part 3-ro
Ng environment io2 induction to pedagogy - m2 part 3-ro
 
Grundtvig training course
Grundtvig training courseGrundtvig training course
Grundtvig training course
 
COFFE_E proiect
COFFE_E proiectCOFFE_E proiect
COFFE_E proiect
 
Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...
Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...
Competențe îmbunătățite pentru specialiștii în managerierea fenomenului viole...
 
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
 
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1 Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
 
UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect
UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect
UCEN Diseminare - Incheierea primului an de proiect
 
Diseminare proiect e teacher-flux1
Diseminare proiect e teacher-flux1Diseminare proiect e teacher-flux1
Diseminare proiect e teacher-flux1
 
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure RomanianInstitutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
 
power point.pptx
power point.pptxpower point.pptx
power point.pptx
 

Echoe atelier bucuresti

 • 1. Educaţie pentru patrimoniu, educaţie în aer liber Bucureşti, 10-11 mai 2012 Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 2. Obiectivele atelierului - să prezinte proiectul ECHOE - să contribuie la dezvoltarea produselor realizate în cadrul proiectului - să sprijine participanţii în efortul de a învăţa cum să organizeze programe de educaţie pentru patrimoniu prin activităţi în aer liber - să împărtăşească cunoştinţe şi experienţă despre educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liber Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 3. Agenda atelierului Joi, 10 mai - prezentarea proiectului - prezentarea abordării educaţionale – scopuri şi subiecte ale programelor destinate adulţilor - obiective de învăţare, abordarea bazată pe competenţe în ECHOE - organizarea programelor educaţionale pentru adulţi Vineri, 11 mai - aplicaţii :) Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 4. Proiectul ECHOE Proiectul ECHOE va explora modalităţi de a combina educaţia pentru şi despre patrimoniu (în special cea legată de situri istorice şi arheologice) cu educaţia în aer liber (cuprinzând elemente de ecologie, protecţia patrimoniului, sport şi activităţi în aer liber) Obiective -Să contribuie la dezvoltarea de competenţe pentru formatori în ceea ce priveşte abordarea integrată a educaţiei pentru patrimoniu şi a educaţiei în aer liber - Să identifice împreună cu furnizorii locali noi modalităţi de dezvoltare de proiecte educaţionale pentru adulţi, care să utilizeze resursele culturale şi naturale ale regiunilor respective - Să promoveze la nivelul responsabililor cu politicile publice metode de a combina educaţia în aer liber cu cea pentru patrimoniu Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 5. Proiectul ECHOE Cui ne adresăm Formatori din structuri publice şi private, asociaţii şi ONG-uri furnizoare de servicii culturale, educaţionale şi de petrecere a timpului liber Profesionişti din instituţiile de cultură Reprezentanţi ai administraţiei locale responsabili cu politici culturale şi educaţionale Furnizori de servicii turistice Adulţi care participă la programe educaţionale Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 6. Proiectul ECHOE Coordonator: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Parteneri: Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali, IT, www.univeur.org Dkommer interkulturelle personalentwicklung, AU, www.dkommer.at Menderes Town National Education Directorate, TR, www.menderes-meb.gov.tr Landcommanderij Alden Biesen, BE,www. alden-biesen.be Fjellugla Kompetanse, NO Moderon AS, RO, www.esua.com Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, România Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 7. Proiectul ECHOE Activităţi - cercetare în rândul grupurilor ţintă - dezvoltare de materiale educaţionale adresate acestora - susţinerea de ateliere la nivel local - realizarea unei publicaţii – resursă - promovarea la nivel naţional şi internaţional, inclusiv prin organizarea unui eveniment cu participare internaţională în România Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 8. Educaţia adulţilor Educaţia adulţilor este parte a învăţării permanente, cu un rol deosebit în dezvoltarea competenţelor şi a spiritului civic în rândul invidivizilor şi comunităţilor. Cuprinde toate formele de învăţare la adulţi, după ce aceştia au părăsit sistemul de educaţie formală. Formal, non-formal, informal Învăţare vocaţională (educaţie profesională) şi non-vocaţională (educaţie non-profesională) Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 9. Patrimoniu Ceea ce moştenim şi considerăm valoros pentru a fi păstrat mai departe. Patrimoniul este întotdeauna patrimoniul cuiva- al unui individ, al unei familii, al unei comunităţi, al unui stat. Un grup de resurse moştenite din trecut şi pe care oamenii le identifică, indiferent de cine le deţine, drept o expresie şi o reflecţie a propriilor valori, convingeri, cunoştinţe şi tradiţii aflate într-o evoluţie continuă. Convenţia cadru a Consiliului Europei cu privire la Valoarea Patrimoniului Cultural pentru Societate, 2005 Mobil, imobil, intangibil. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 10. Educaţie pentru patrimoniu Un domeniu, nu un subiect Câteva scopuri ale educaţiei pentru patrimoniu - promovarea protejării şi conservării patrimoniului - construirea identităţii individuale şi de grup - dezvoltarea personalităţii şi abilităţilor Metode? Competenţe Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 11. Educaţie în aer liber Relaţia dintre mediul în care are loc învăţarea şi cel/cea care învaţă – nu un decor, ci o parte semnificativă în procesul de învăţare O experienţă de învăţare care activează mai întâi simţurile şi îl leagă emoţional pe adult de procesul de învăţare În aer liber – urban, rural, mediu natural, mediu construit - învăţare practică în aer liber - conţinut clar definit - o activitate structurată şi ghidată printr-o varietate de abordări ale învăţării Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 12. O abordare mixtă Introducerea unei dimensiuni experienţiale în educaţia pentru patrimoniu şi legarea acestei experienţe de un scop. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 13. Adulţi care învaţă – contextul local Scopul analizei nevoilor a fost să furnizeze o reprezentare a contextului local privind educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liber, precum şi crearea unui profil al beneficiarilor locali. Cercetarea a acoperit 3 obiective principale: 1) evaluarea gradului de cunoştinţe, a know-how-ului şi a interesului grupurilor-ţintă cu privire la subiecte legate de educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liber; 2) identificarea dificultăţilor cu care se confruntă grupurile-ţintă în dezvoltarea de programe în domeniul educaţiei pentru patrimoniu şi al educaţiei în aer liber; 3) furnizarea de informaţii cu privire la tipul şi forma de asistenţă de care au nevoie beneficiarii. Peste 90 de participanţi din cele 6 ţări. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 14. Adulţi care învaţă – contextul local Profilul adulţilor care învaţă şi care participă la programe în domeniul educaţiei pentru patrimoniu cuprinde: - grupuri turistice şi indivizi; - familii; - - profesori care însoţesc elevi; - reprezentanţi ai administraţiei locale; - pensionari şi casnice; studenţi; - persoane în vârstă (peste 55 de ani); - persoane care au loc de muncă doar pe timpul verii şi care au mult timp liber Beneficii pentru adulţii care participă: - însuşirea de cunoştinţe despre tradiţii şi obiceiuri, - creşterea creativităţii, a interacţiunii sociale - crearea în rândul localnicilor a unui sentiment de mândrie referitor la patrimoniul lor. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP ..... This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 15. Adulţi care învaţă – contextul local Profilul adulţilor care învaţă şi care participă la programe educaţionale în aer liber cuprinde: - grupuri turistice şi alte grupuri ca de exemplu grupurile de teambuilding, atunci când activităţile în aer liber sunt solicitate de către companii; - adulţi interesaţi de arhitectură şi natură; - familii; - tineri şi studenţi; - profesori care însoţesc grupuri şcolare; - persoane în vârstă (peste 55 de ani); - biciclişti şi pietoni. Beneficiile pentru adulţii care participă: - o descoperire mai profundă a mediului prin experimentarea unor elemente care nu pot fi percepute în cursul mai multor vizite tradiţionale; - relaxare; - îmbunătăţirea sănătăţii; - socializare şi comunicare. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 16. Cine face programe ECHOE Rolul educatorilor în programele de tip ECHOE - roluri diverse, multiple Exerciţiu Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 17. O abordare bazată pe competenţe Moduri multiple de transmitere a cunoaşterii O abordare a patrimoniului bazată pe competenţe îi face pe adulţi să-şi dezvolte competenţele care pot fi relevante în viaţa cotidiană, care contribuie la dezvoltarea personală şi socială a fiecărui participant. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 18. Competenţe cheie Competenţa este o combinaţie între cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate contextului. Competenţele cheie sunt acelea necesare tuturor indivizilor în vederea afirmării şi dezvoltării personale, cetăţeniei active, incluziunii sociale şi angajării. 1. comunicare în limba oficială 2. comunicare în limbi străine 3. comunicare de bază în ştiinţe, matematică, tehnologie 4. competenţe informatice 5. competenţa de a învăţa 6. competenţe sociale şi civice 7. competenţe antreprenoriale 8. competenţa de exprimare culturală Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 19. Comunicare şi integrare socială Contextul social este un factor esenţial de facilitare a învăţării. Al cui patrimoniu? Exprimare şi conştientizare culturală Competenţe sociale şi civice Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 20. Conservarea patrimoniului natural şi cultural Conservarea patrimoniului ca scop şi deopotrivă subiect al programelor educative Cum abordăm conservarea patrimoniului? A cui treabă este? Implicarea localinicilor în conservarea patrimoniului Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 21. Dezvoltare sustenabilă Dezvoltarea sustenabilă este acea dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea pentru generaţiile viitoare de a-şi soluţiona propriile nevoi. 4 perspective: - ecologică: menţinerea şi consolidarea valorilor de mediu şi a sistemelor ecologice - economică: echilibru între costuri şi beneficii ale activităţilor economice, limitând activitatea la ceea ce mediul are capacitatea să susţină - socială: menţinerea valorilor comunităţii - culturală: diversitatea culturală, relaţia modern - moştenit Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 22. Stiluri de viaţă sănătoasă Coordonatele vieţii sănătoase: obiceiuri culinare, activităţi, mediul fizic în care trăim, dimensiunea stresului psihosocial. Educaţia pentru patrimoniu prin activităţi în aer liber şi promovarea stilurilor de viaţă sănătoasă – mai multe niveluri Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 23. Cunoaşterea mediului natural şi construit Mediu natural – nu există urme ale intervenţiei omului asupra aspectului general al peisajului Mai există mediu natural? Cunoaşterea şi înţelegerea de ce şi în ce mod mediul care ne înconjoară a ajuns să fie aşa cum este în prezent şi ce rol l-au jucat diverse elemente în crearea structurii prezente - clădirile, străzile, pădurile, cîmpurile, pietrele, parcurile, lacurile, dealurile, bisericile, satele, tunelurile, râurile etc. -, pentru a înţelege evoluţia şi istoria societăţii de astăzi. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 24. Formare profesională şi educaţie universitară Conectarea sistemelor de educaţie formală şi nonformală Patrimoniul – un domeniu foarte ofertant pentru dezvoltarea de programe complementare şi integrate în curriculele din domeniul educaţiei formale Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 25. Planificarea programelor ECHOE Definirea obiectivelor Planificarea activităţilor Organizarea resurselor Desfăşurarea programului Monitorizarea rezultatelor Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 26. Obiective de învăţare Obiectivele de învăţare sunt descrieri a ceea ce persoana care participă la procesul educaţional va fi în stare să facă drept rezultat al învăţării. Ex. După activităţile în aer liber din parcul Retezat, participantul va fi conştient de nevoia de a menţine şi de a conserva patrimoniul natural şi viaţa sălbatică. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 27. Obiective de învăţare - creşterea cunoaşterii participanţilor cu privire la patrimoniu, la nivel cultural, artistic, ştiinţific sau tehnologic, - creşterea înţelegerii asupra propriei culturi / descoperirea unei noi culturi, - împărtăşirea unei activităţi cu alţii, - comunicarea cu ceilalţi participanţi pe subiecte de patrimoniu, - înţelegerea locului şi a relaţiilor lui sociale, naturale, economice şi istorice cu mediul, - învăţarea despre măsuri de conservare - îmbunătăţirea stării fizice şi mentale etc. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 28. Atragerea adulţilor - membrii comunităţii căreia îi aparţine/ unde se găseşte patrimoniul - voluntari - adolescenţi şi tineri adulţi - profesori sau formatori - familii - persoane deja implicate în alte activităţi de educaţie formală/ non-formală - angajaţi sau membrii ai NGO care participă în diverse activităţi organizate de către companie/organizaţie - persoane cu interese culturale diverse - turişti Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 29. Organizarea programelor - participantul ca individ - grupul ca întreg - instructorii/educatorii/facilitatorii de învăţare - mediul fizic - activităţile - procesul Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 30. Organizarea programelor Factori de succes şi influenţe: - abilităţile facilitatorului de conducere a grupului - sănătatea şi starea fizică a participanţilor - calitatea echipamentului folosit - locul unde se desfăşoară activităţile - modul de abordare a riscurilor - comunicarea condiţiilor de desfăşurare - informarea participanţilor - condiţiile meteo - disponibilitatea hranei şi apei - identificarea şi controlul riscurilor Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 31. Măsuri de conservare a patrimoniului Măsurile de conservare a patrimoniului sunt parte integrată a programului educativ, sunt obiectiv al acestuia şi subiect/conţinut educaţional Practică ceea ce predici! Conservarea trebuie să fie o preocupare în faza de planificare, de realizare şi de evaluare a programelor educative. Creşterea sensiblităţii culturale a participanţilor Promovarea unui consum conştient şi adecvat al patrimoniului cultural sau natural Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 32. Evaluarea riscurilor pentru participanţi -informaţii despre participanţi - experienţa şi expertiza instructorilor - informaţii despre locul desfăşurării - programul activităţilor şi materialele folosite - personal medical - documentarea proceselor şi înregistrarea riscurilor Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 33. Dezvoltarea sustenabilă – parte a programelor ECHOE - amprenta ecologică= consumul de resurse naturale măsurat în raport cu capacitatea acestora de a se regenera - folosirea energiei, apei, echipamentelor, serviciilor, managementul deşeurilor, hrana folosită, mijloacele de transport folosite - indicatori financiari: cine finanţează programul, cum este acesta susţinut (surse multiple=sustenabilitate sporită), sursele sunt locale, ceea ce se câştigă se reinvesteşte local, - indicatori sociali: participanţii sunt diverşi, conţinutul de învăţare oferă participanţilor o perspectivă pe termen lung, elementele de SD sunt integrate programului, capitalul uman local este implicat în program, capitalul social local este integrat etc. Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 34. Exerciţiu Project number: 510506 – LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.