SlideShare a Scribd company logo
eGov Monitor Lokale
         Besturen 2009

Gemeentelijke website: betere informatie
       maar e-diensten blijven uit              Roland Van Gompel
                  Jo Steyaert
                    Indigov
                    © 2009
eGov Monitor Lokale besturen 2009
Achtergrond, doel en methode
Achtergrond
• Doorlichting stedelijke en gemeentelijke
 websites in Vlaanderen en Brussel
• 8ste editie
• Ontwikkeld op basis van wetenschappelijk
 onderzoek van Jo Steyaert en Roland Van
 Gompel
• Uitgegroeid tot een belangrijke graadmeter voor
 gemeentelijke websites in Vlaanderen
• Jaarlijkse evaluatie en updating van het
 onderzoeksinstrument
• Afstemming met Nederland (Overheid.nl Monitor)
 en met Wallonië (AWT)
Doelstelling
• Checklistonderzoek
• Meting front-office eGovernance &
 eCommunicatie bij lokale overheden
• Stand van zaken 2009
• Evolutie door jaarlijkse benchmarking
• Trends
• Best practices
• Nieuw in 2009
 o Uitgebreidere online rapportering met grafieken en
  afdrukbare PDF
 o Publieksprijs meest vernieuwende webapplicatie
Methode

• Inhoudsanalyse van de websites van alle 308
 lokale besturen in Vlaanderen en 19 gemeenten
 in Brussels Hoofdstedelijk Gewest


• Analyse van 6 dimensies (indexen)
 o  Usability (gebruiksvriendelijkheid)
 o  eAdministratie (gemeentelijke basisinformatie)
 o  eCommunity (info en participatie gemeenschap)
 o  eDemocratie (beleidsinformatie en -participatie)
 o  Interactiviteit (e-mail en online interactie)
 o  eLoket (elektronische dienstverlening)
Methode
• Veldwerk: mei-juni 2009

• Analyse van de websites: hoe?
 o  Scoring van de aan- of afwezigheid van 110 indicatoren
 o  Gestandaardiseerde screeningsmethode
 o  Maximum 1 uur per website
 o  Gebruikersperspectief
 o  Controle (double-check)


• Checklist van indicatoren en samenstelling van
 de indexen werden voor de eGov Monitor 2009
 geactualiseerd en inhoudelijk bijgestuurd
Methode
• Berekening van de scores
  o Indicatoren samengevoegd in 6 aparte indexen
  o Scores van de websites / gemeenten berekend per index
   (% indicatoren aanwezig op de website t.o.v. totaal
   aantal indicatoren per index)
  o Scores per index worden omgevormd tot quotiënten
   (met een gemiddelde = 100 voor Vlaanderen & Brussel)
  o Eindscore (quotiënt) basis voor opstellen van ranking
  o Zes indexen hebben zelfde gewicht in eindscore


• Classificatie van de websites
  o Niet arbitrair, maar op basis van statistische clustering
   van websites met gelijklopende indexscores
eGov Monitor Lokale besturen 2009
   Resultaten
 Algemeen overzicht
Indexscores 2009 per provincie
                    Oost-   Vlaams-  West-  Brussels
         Antwerpen Limburg
                  Vlaanderen  Brabant Vlaanderen Gewest
          (N=70)  (N=44)
                   (N=65)   (N=65)  (N=64)  (N=19)


Eindscore     103,61  103,90  101,94   96,15   99,36   86,39

Usability      98,30  99,52   97,75   102,46  102,34   98,77

eAdministratie   105,55  106,33  97,12   98,52   99,75   80,66

eCommunity     102,74  109,19  96,32   94,47  106,50   78,23

eDemocratie    104,97  96,25  101,43   100,19  101,22   80,72

Interactiviteit  107,08  108,05  105,26   89,39   98,65   78,11

eLoket       94,51  100,67  122,77   87,10   92,44   96,04
Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009
• Regionale voorsprong als direct gevolg van
 regionale initiatieven is stilaan volledig
 verdwenen. Websites per provincie groeien meer
 naar mekaar toe.
• Uitzondering zijn de Brusselse gemeenten: de
 achterstand blijft hier zeer groot. Op Brussels
 vlak zijn er dus zeker dringend initiatieven
 noodzakelijk. Brusselse Vlamingen genieten niet
 van dezelfde eDiensten als de inwoners in het
 Vlaams Gewest.
• Vlaams-Brabant hinkt achterop inzake eLoket en
 Interactiviteit. Oost-Vlaanderen staat hier voor,
 vooral dan wat betreft de verspreiding van
 eLoketten.
Indexscores 2009 volgens inwonersaantal

              10.000-  15.000-  25.000-       Vlaamse
         <10.000                 >50.000
              14.999  24.999  49.999       centrum-
         (N=89)                 (N=18)
              (N=84)  (N=86)  (N=50)        steden


Eindscore     91,48   95,39   103,93  108,36  121,63  137,06

Usability     97,30   94,74   103,12  104,75  111,07  118,88

eAdministratie  93,05   101,37  99,96   107,78  106,56  123,35

eCommunity    94,97   95,98   103,18  103,90  117,61  133,97

eDemocratie    89,76   98,51   103,28  108,05  119,54  131,18

Interactiviteit  86,77   90,13   106,46  116,21  135,55  162,53

eLoket      101,95  91,02   100,20  98,53   124,12  139,63
Evolutie indexen 08-09 volgens inwonersaantal

               10.000-  15.000-  25.000-       Vlaamse
 Verschil score  <10.000                 >50.000
               14.999  24.999  49.999       centrum-
  2009-2008    (N=89)                 (N=18)
               (N=84)  (N=86)  (N=50)        steden


Eindscore      +2,5   +0,7    -3,4   +0,8    -1,5    -1,1

Usability      +2,7   -3,5   -1,1   +3,3    -0,5    -4,2

eAdministratie   +1,9   +3,4   -5,5   +3,5    -9,0   +0,6

eCommunity     +5,5   +0,2    -4,6   -1,3   -2,2    -4,1

eDemocratie     +1,6   +4,1    -4,3   -2,4   +0,1   -7,9
Interactiviteit   +1,1   -0,9   -3,7   -0,3   +17,6   +16,4
eLoket       +8,8    0,7    -1,2   -3,5   -10,9   +0,7
Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009
• Verschillen tussen gemeenten groot maar slinkend
 o De kleinste gemeenten staan (gemiddeld gezien) absoluut ver
  achter in vergelijking met de rest van Vlaanderen en Brussel.
 o Gemeenten vanaf 25.000 inwoners doen het merkelijk beter.
 o De trend van 2008 waarbij de verschillen tussen websites van grote
  en kleine gemeenten (zeer langzaam) kleiner worden zet zich door:
  de achterstand wordt geleidelijk, maar veel te traag ingehaald.
  Trend is het duidelijkst inzake het eLoket.
 o Websites van grote en kleine gemeenten blijven echter manifest
  verschillen qua interactiviteit en de ontwikkeling van de
  elektronische dienstverlening.
• Investeringen vooral in
 o Verdere uitbouw van de informatievoorziening bij de kleinere
  besturen: meer informatie resulteert in betere scores inzake
  eAdministratie, eCommunity en eDemocratie.


 Algemeen blijft de kloof groot: de Vlaamse burger
 wordt niet gelijk behandeld
Classificatie gemeentelijke websites
 Op basis van de 6 gemeten indexen kunnen de
 websites ingedeeld worden in 4 groepen:

• Klasse A : Topper (54 websites – 16,5%)

• Klasse B : Runner-up (87 websites – 26,6%)

• Klasse C : Doorsnee (113 websites – 34,6%)

• Klasse D : Achterblijver (73 websites – 22,3%)
Indexscores 2009 per klasse


          A     B      C      D
         Topper  Runner-up  Doorsnee  Achterblijver
         (N=54)  (N=87)   (N=113)   (N=73)


Eindscore     132,13  113,13   94,24    69,51
Usability     119,93  106,30   103,55    72,25
eAdministratie  120,66  115,72   96,55    71,32
eCommunity    129,56  116,14   90,48    73,63
eDemocratie    138,41  107,35    96,83    67,73
Interactiviteit  139,74  128,37    82,58    63,75
eLoket      115,69  91,28    99,76    91,15
Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009
• Toppers
 o Scoren goed op alle indexen
 o Kunnen voor veel zaken als voorbeeld gebruikt worden
  voor andere gemeenten (iets wat gemeenten dringend
  eens moeten doen)
 o 27 gemeenten al 2 jaar of meer Topper
 o Andere meestal stijgers of dalers met categorie runner-
  up

• Runner-up
 o  Scoren meestal goed op 3 van de 5 indexen
 o  Kloof met de toppers is nog steeds groot
 o  Scoren niet consistent goed op alle indexen
 o  Elektronische dienstverlening blijft ook dit jaar een
   probleem.
Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009
• Doorsnee gemeenten
 o Grootte van deze groep en van de groep achterblijvers
  impliceert in de praktijk dat heel wat inwoners verstoken
  blijven van een goede gemeentelijke dienstverlening via
  het internet
 o Scoren vaak slecht inzake eCommunity en Interactiviteit


• Achterblijvers
 o Stilaan erg dat er in 2009 nog sites zijn van dit niveau
 o Vraag stelt zich of geen dwingende / ondersteunende
  acties nodig zijn
 o 30 tot 40 gemeenten al meerdere jaren bij de
  achterblijvers
 o Situatie is dus voor deze gemeenten dramatisch te
  noemen
And the winner is …
           18
Oeps … en dan nu de juiste
Almere, de nummer 1 in Nederland
Best practices
            Verschil Verschil
     Plaats Score plaats  score            Aantal
 Gemeente                  Provincie
     2009 2009   t.o.v.  t.o.v.           inwoners
            2008   2008
Gent      1  167,83  0  +3,03  Oost-Vlaanderen    237000
Sint-Niklaas  2  161,44  22  +26,54  Oost-Vlaanderen     70000
Meeuwen-
        3  158,53
Gruitrode          7  +13,96     Limburg     13000
Zwijndrecht  4  154,46  -1  -3,95     Antwerpen     18000
Bornem     5  152,38  0  -2,56     Antwerpen     20000
Evergem    6  150,92  19  +16,21  Oost-Vlaanderen     33000
Leuven     7  146,35  -5  -17,9   Vlaams-Brabant     93000
Aalst     8  145,99  -2  -7,93  Oost-Vlaanderen     78000
Lokeren    9  143,99  44  +18,35  Oost-Vlaanderen     38000
Beerse     10  143,02  2  +0,53     Antwerpen     17000
Best practices
• Gent blijft eerst, maar voorsprong daalt
• 4 nieuwkomers in de top 10, maar ook heel wat
 gevestigde waarden
• Kleinere gemeenten Meeuwen-Gruitrode,
 Zwijndrecht en Beerse in top 10
• Antwerpen valt net uit de boot
• Leuven blijft ook met pas volledig vernieuwde
 website in top 10
• Top 25 telt 8 van de 13 Vlaamse centrumsteden
• Opvallende nieuwkomers:
 o Sint-Niklaas en Lokeren (beide in 2008 – runner-up)
  Evergem (terug van weggeweest in top 10)
Andere opvallende elementen
• Sterkste stijgers:
  o Herent: van Achterblijver naar Topper (+266 plaatsen)
  o Kasterlee: van Doorsnee naar Topper (+230 plaatsen)
• Vernieuwen helpt:
  o 20 gemeenten stijgen 100 plaatsen of meer
  o 6 gemeenten stijgen 150 plaatsen of meer
  o 2 gemeenten meer dan 200 plaatsen
• Kloof tussen de beste en de slechtste gemeenten
 bedraagt meer dan 150 punten op de index
• Usability
  o Meer investeringen in gebruiksvriendelijke interfaces zijn
   absoluut nodig, ook voor top 10 en vele top 50 websites
   (bv. Aalst, Meeuwen-Gruitrode, Mol, Tienen, …)
  o Dit zal extra aandacht krijgen in de Monitor 2010
eGov Monitor Lokale besturen 2009
   Resultaten
  Analyse per index
Usability: wat meten we?
• Hoe toegankelijk en gebruiksvriendelijk is de
 website?
• Hoe makkelijk of moeilijk is het om de site te
 doorzoeken, informatie te vinden en diensten te
 gebruiken?
• Welke hulp en ondersteuning krijgt de burger?
• Uit lange lijst van gebruiksaspecten en usability-
 facetten zijn 12 indicatoren geselecteerd uit 4
 subgroepen:
  o  Navigatie
  o  Zoekfaciliteiten
  o  Gebruikershulp
  o  Toegankelijkheid
Usability: wat stellen we vast?
• Technische usability gaat vooruit, maar
 praktische gebruiksvriendelijkheid voor
 gebruikers laat soms sterk te wensen over
• Aanbodgestuurde informatie (volgens diensten)
 maakt plaats voor vraaggerichte structuren
• 85% heeft open zoekmachine, toegankelijk van
 op elke webpagina (70% in 2008), maar slechts
 8% heeft geavanceerde zoekmotoren
• Zoekfaciliteiten verder beperkt: 58% heeft site
 map, slechts 35% heeft trefwoordenlijst
• Pijnpunt: geen broodkruimel of goede lokalisering
 op 30% van de websites
Usability - indicatoren
Huidige site van een doorsnee gemeente
Nieuwe site van de stad Leuven
eAdministratie: wat meten we?
• De informatievoorziening op de websites door en
 over de gemeentelijke administratie
• Basiselementen:
 o Contactinformatie
   - Algemeen bestuur
   - Administratieve diensten
   - Personeel
 o Productencatalogus
   - Taken diensten
   - Lijsten producten
   - Beschrijvingen producten
 o Nieuwsvoorziening
   - Nieuwsrubriek en archief
   - E-mail nieuwsbrief en RSS
eAdministratie: wat stellen we vast?
• eAdministratie blijft positief evolueren
• Sterke verbetering (eindelijk) inzake
 contactinformatie
  o Bijna 90% van de websites stelt relevante
   contactinformatie van de administratie direct binnen
   handbereik van de burger
• Productencatalogus
  o Lijsten van “producten” zijn meestal beschikbaar
  o Systematische productbeschrijvingen, of echte catalogi,
   zijn in uitgebreide vorm te vinden op 60% van websites
  o Goede geïntegreerde lokale productencatalogus blijft
   een essentieel werkpunt
• Nieuwsvoorziening
  o Aantal gemeenten met e-mail nieuwsbrieven neemt toe
   van 35% (2007) en 44% (2008) naar 50% (2009)
  o RSS van 13% naar 25%!
eAdministratie - indicatoren
Productencatalogus
eCommunity: wat meten we?
• Van digitaal gemeente/stadhuis naar digitale
 dorp/stad?
• Peilt naar de mate waarin de gemeentelijke
 website inzoomt op de lokale gemeenschap en
 wereld buiten het stad- of gemeentehuis via:
 o Informatie over de stad/gemeente, lokale diensten
 o Informatie van en over verenigingen en bedrijven
 o Interactieve instrumenten en ruimte voor actieve
  inbreng van burgers
 o AV- en multimediale toepassingen
eCommunity: wat stellen we vast?
• Weinig verschillen met 2008, wel trends:
 o Steeds meer publicatie van foto’s (“fotoalbums”), maar
  over uploading door burgers wordt meestal gezwegen
 o Toename interactieve stratenplannen (google maps),
  eerste stappen in de richting van “geo-services” door
  koppeling van databanken, GIS, foto’s …
• Interactieve toepassingen om bewoners meer te
 betrekken bij de website zijn globaal gezien nog
 steeds een uitzondering
 o Websites geven vooral informatie over de lokale
  gemeenschap, maar geen participatie
 o Slechts 1 op 5 gemeentelijke websites ruimt
  uitdrukkelijk plaats in voor burgerinitiatieven
• Gemeentelijke websites houden het bij Web 1.0
eCommunity - indicatoren
Geo-diensten: interactief stratenplan
eDemocratie: wat meten we?
• Biedt de website informatieve en participatieve
 elementen die de participatie van de burger aan
 het lokale beleid kunnen ondersteunen?
 o Basisinformatie: spreekuren, samenstelling van college
  en gemeenteraad, adviesraden, …
 o Tekstuele beleidsinformatie: agenda’s, verslagen
  bestuursakkoord, begroting, …
 o Beleidsinformatie in beeld en/of geluid
 o Info over inspraak, openbaarheid, ombudsdienst
 o Interactieve instrumenten voor beleidsparticipatie
eDemocratie: wat stellen we vast?
• Inzake informatieverstrekking gerelateerd aan de
 lokale democratie scoort Vlaanderen stilaan goed
 of maken we vooruitgang
 o Eindelijk in meer dan 50% van de gemeenten het
  bestuursakkoord online
 o Jaarverslagen, agenda en verslagen gemeenteraad,
  specifieke beleidsprogramma’s … meer beschikbaar
 o MAAR nog veel werk aan de winkel inzake transparantie
  over de uitvoer van het beleid
• Info over klachtenbehandeling, openbaarheid van
 bestuur en initiatiefrecht MOET beter
• Online consultatie/participatie initiatieven nog
 steeds uiterst zeldzaam
• Gemeenteraad in beeld/geluid is niet aan de orde
eDemocratie - indicatoren
Interactiviteit: wat meten we?
• De mogelijkheden voor elektronisch contact,
 interactie en communicatie met het bestuur
 o E-mail adressen bestuursleden
 o Online formulieren en contactmogelijkheden
 o Richtlijn eCommunicatie
Interactiviteit: wat stellen we vast?
• Online meldingskaart is standaard geworden
• Interactieve activiteitenkalender zou dat ook
 mogen worden
• Downloadbare formulieren lijken te verdwijnen
• Gemeentelijke websites zijn informatiekanalen,
 maar geen echte interactieplatforms
• Publicatie van e-mail adressen van de leden van
 het college en de gemeenteraad evolueert niet
• De burger wordt niet geïnformeerd over de
 behandeling en respons(tijden) van e-mails
• Chat, skype e.d. worden niet geadopteerd
Interactiviteit - indicatoren

v
eLoket: wat meten we?
• We meten niet het aantal administratieve
 producten of diensten dat online beschikbaar is
• We evalueren wel de wijze waarop de diensten in
 de context van het eLoket worden aangeboden:
 o Hoe wordt het eLoket toegankelijk gemaakt?
 o Hoe krijgt de burger zicht op de beschikbare eDiensten?
 o Is het eLoket gelinkt met de productencatalogus?
 o Krijgt de gebruiker informatie over de werking van het
  systeem, het gebruik van het eLoket en de formulieren,
  en over de afhandeling van zijn online aanvragen?
 o Op welke wijze zijn de identificatie en de authentificatie
  geregeld?
 o Welke gebruiksmogelijkheden (service) krijgt de
  gebruiker?
eLoket: wat stellen we vast?
• 64,5% hebben formulieren verzameld in een digitaal loket
• De term dekt nog altijd de lading niet
• Het formulieren- en dienstenaanbod lijkt toe te nemen,
 maar de structuur van de eLoketten evolueert niet mee: de
 “best practices” zijn de voorbije jaren nauwelijks veranderd
• Gebrekkige informatieve inbedding blijft, maar verbetert
 licht
  o Meer dan 70% linkt formulieren aan informatie over de te
   verkrijgen dienst
  o Info over de afhandeling van eAanvragen stijgt van 6% naar
   14% (en blijft dus veel te laag)
• Er is weinig evolutie qua identificatie en authenticatie
• Authenticatie via eID stijgt van 31% naar 36%
eLoket - indicatoren
Waar blijven de nieuwe best practices?
eGov Monitor Lokale besturen 2009
    Conclusies?
Lessen Monitor Websites Lokale Besturen 2009
 • Meeste gemeenten hebben geïnvesteerd in een
  verdere uitbouw van de informatie op hun websites
  (productenaanbod, beleidsdocumenten, …)
 • Weinig of geen evoluties inzake geïntegreerde
  elektronische dienstverlening
  o Na vooruitgang in 2008 nu ter plaatse trappelen
  o Beter geïnformeerd maar niet beter geïmplementeerd
 • We worden dus via de websites beter geïnformeerd
  over wat we aan klassieke loket moeten afhalen
 • Web 2.0 bijna niet te bespeuren, wel eerste
  schuchtere stappen naar GIS-applicaties
 • Websites moeten gebruiksvriendelijker en
  interactiever
Lessen Monitor Websites Lokale Besturen 2009
 • 2009 : weer een klein stapje vooruit gezet …
 • Grote groep van gemeentelijke websites in
  Vlaanderen en Brussel haalt eindelijk een
  bevredigend inhoudelijk kwaliteitsniveau
 • MAAR een te grote groep blijft achterop hinken

 • Globaal is voor 54.9% van de gemeentelijke
  website het niveau eigenlijk niet of maar net
  voldoende
 • Voor 22.3% is de huidige toestand zelfs
  dramatisch
 • 2 Vlaamse gemeenten hebben nog geen webstek
Wat voor 2010?
• Toppers scoren goed op alle fronten en kunnen
 voor veel zaken als voorbeeld gebruikt worden
 (wat gemeenten dringend eens moeten doen)
• Stilaan dringt ook de vraag zich op of er geen
 dwingende normen moeten komen vanuit de
 hogere overheden
• Creatieve integratie van bestaande applicaties
 (genre Google maps) moet in ieders bereik liggen
• Meer aandacht voor totale gebruikerservaring bij
 toppers en runner-ups noodzakelijk
• Nood aan een gezamenlijke aanpak inzake
 elektronische dienstverlening: hogere overheid
 zou hierin meer het voortouw moeten nemen
Indigov


• Spin-off K.U.Leuven        Karel van
• User oriented           Lotharingenstraat 4
 research & consultancy      3000 Leuven
• E-overheid, interactieve media,  BELGIE
 communicatie, online research,
 media & politics         Tel: +32 16 22 62 14
• EU, Vlaamse en federale      Fax: +32 16 22 62 18
 overheid, lokale besturen,
 media-, ICT- en telecomsector
                  info@indigov.be
                  www.indigov.be

More Related Content

Similar to E Gov Monitor Lokale Besturen 2009 Cijfers & Trends 1.0

Ict en betere dienstverlening
Ict en betere dienstverleningIct en betere dienstverlening
Ict en betere dienstverleningKluwer
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
KING
 
shareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharing
shareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharingshareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharing
shareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharing
shareNL
 
shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...
shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...
shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...
shareNL
 
18mei2009
18mei200918mei2009
18mei2009
Ben Verleg
 
#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...
#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...
#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...
BBP
 
150209 presentatie nps en ces voor king
150209 presentatie nps en ces voor king150209 presentatie nps en ces voor king
150209 presentatie nps en ces voor king
Tim Aarts
 

Similar to E Gov Monitor Lokale Besturen 2009 Cijfers & Trends 1.0 (8)

Ict en betere dienstverlening
Ict en betere dienstverleningIct en betere dienstverlening
Ict en betere dienstverlening
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
 
shareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharing
shareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharingshareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharing
shareNL symposium autodelen 2016, Ananda Groag, State of car sharing
 
shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...
shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...
shareNL symposium autodelen 2016, Friso Metz, De jaarlijkse autodeel monitor:...
 
Geluidsnet
GeluidsnetGeluidsnet
Geluidsnet
 
18mei2009
18mei200918mei2009
18mei2009
 
#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...
#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...
#WAC2011: Milko Vlessing en Martijn Warmoeskerken - Ministerie van Algemene Z...
 
150209 presentatie nps en ces voor king
150209 presentatie nps en ces voor king150209 presentatie nps en ces voor king
150209 presentatie nps en ces voor king
 

E Gov Monitor Lokale Besturen 2009 Cijfers & Trends 1.0

 • 1. eGov Monitor Lokale Besturen 2009 Gemeentelijke website: betere informatie maar e-diensten blijven uit Roland Van Gompel Jo Steyaert Indigov © 2009
 • 2. eGov Monitor Lokale besturen 2009 Achtergrond, doel en methode
 • 3. Achtergrond • Doorlichting stedelijke en gemeentelijke websites in Vlaanderen en Brussel • 8ste editie • Ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek van Jo Steyaert en Roland Van Gompel • Uitgegroeid tot een belangrijke graadmeter voor gemeentelijke websites in Vlaanderen • Jaarlijkse evaluatie en updating van het onderzoeksinstrument • Afstemming met Nederland (Overheid.nl Monitor) en met Wallonië (AWT)
 • 4. Doelstelling • Checklistonderzoek • Meting front-office eGovernance & eCommunicatie bij lokale overheden • Stand van zaken 2009 • Evolutie door jaarlijkse benchmarking • Trends • Best practices • Nieuw in 2009 o Uitgebreidere online rapportering met grafieken en afdrukbare PDF o Publieksprijs meest vernieuwende webapplicatie
 • 5. Methode • Inhoudsanalyse van de websites van alle 308 lokale besturen in Vlaanderen en 19 gemeenten in Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Analyse van 6 dimensies (indexen) o Usability (gebruiksvriendelijkheid) o eAdministratie (gemeentelijke basisinformatie) o eCommunity (info en participatie gemeenschap) o eDemocratie (beleidsinformatie en -participatie) o Interactiviteit (e-mail en online interactie) o eLoket (elektronische dienstverlening)
 • 6. Methode • Veldwerk: mei-juni 2009 • Analyse van de websites: hoe? o Scoring van de aan- of afwezigheid van 110 indicatoren o Gestandaardiseerde screeningsmethode o Maximum 1 uur per website o Gebruikersperspectief o Controle (double-check) • Checklist van indicatoren en samenstelling van de indexen werden voor de eGov Monitor 2009 geactualiseerd en inhoudelijk bijgestuurd
 • 7. Methode • Berekening van de scores o Indicatoren samengevoegd in 6 aparte indexen o Scores van de websites / gemeenten berekend per index (% indicatoren aanwezig op de website t.o.v. totaal aantal indicatoren per index) o Scores per index worden omgevormd tot quotiënten (met een gemiddelde = 100 voor Vlaanderen & Brussel) o Eindscore (quotiënt) basis voor opstellen van ranking o Zes indexen hebben zelfde gewicht in eindscore • Classificatie van de websites o Niet arbitrair, maar op basis van statistische clustering van websites met gelijklopende indexscores
 • 8. eGov Monitor Lokale besturen 2009 Resultaten Algemeen overzicht
 • 9. Indexscores 2009 per provincie Oost- Vlaams- West- Brussels Antwerpen Limburg Vlaanderen Brabant Vlaanderen Gewest (N=70) (N=44) (N=65) (N=65) (N=64) (N=19) Eindscore 103,61 103,90 101,94 96,15 99,36 86,39 Usability 98,30 99,52 97,75 102,46 102,34 98,77 eAdministratie 105,55 106,33 97,12 98,52 99,75 80,66 eCommunity 102,74 109,19 96,32 94,47 106,50 78,23 eDemocratie 104,97 96,25 101,43 100,19 101,22 80,72 Interactiviteit 107,08 108,05 105,26 89,39 98,65 78,11 eLoket 94,51 100,67 122,77 87,10 92,44 96,04
 • 10. Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009 • Regionale voorsprong als direct gevolg van regionale initiatieven is stilaan volledig verdwenen. Websites per provincie groeien meer naar mekaar toe. • Uitzondering zijn de Brusselse gemeenten: de achterstand blijft hier zeer groot. Op Brussels vlak zijn er dus zeker dringend initiatieven noodzakelijk. Brusselse Vlamingen genieten niet van dezelfde eDiensten als de inwoners in het Vlaams Gewest. • Vlaams-Brabant hinkt achterop inzake eLoket en Interactiviteit. Oost-Vlaanderen staat hier voor, vooral dan wat betreft de verspreiding van eLoketten.
 • 11. Indexscores 2009 volgens inwonersaantal 10.000- 15.000- 25.000- Vlaamse <10.000 >50.000 14.999 24.999 49.999 centrum- (N=89) (N=18) (N=84) (N=86) (N=50) steden Eindscore 91,48 95,39 103,93 108,36 121,63 137,06 Usability 97,30 94,74 103,12 104,75 111,07 118,88 eAdministratie 93,05 101,37 99,96 107,78 106,56 123,35 eCommunity 94,97 95,98 103,18 103,90 117,61 133,97 eDemocratie 89,76 98,51 103,28 108,05 119,54 131,18 Interactiviteit 86,77 90,13 106,46 116,21 135,55 162,53 eLoket 101,95 91,02 100,20 98,53 124,12 139,63
 • 12. Evolutie indexen 08-09 volgens inwonersaantal 10.000- 15.000- 25.000- Vlaamse Verschil score <10.000 >50.000 14.999 24.999 49.999 centrum- 2009-2008 (N=89) (N=18) (N=84) (N=86) (N=50) steden Eindscore +2,5 +0,7 -3,4 +0,8 -1,5 -1,1 Usability +2,7 -3,5 -1,1 +3,3 -0,5 -4,2 eAdministratie +1,9 +3,4 -5,5 +3,5 -9,0 +0,6 eCommunity +5,5 +0,2 -4,6 -1,3 -2,2 -4,1 eDemocratie +1,6 +4,1 -4,3 -2,4 +0,1 -7,9 Interactiviteit +1,1 -0,9 -3,7 -0,3 +17,6 +16,4 eLoket +8,8 0,7 -1,2 -3,5 -10,9 +0,7
 • 13. Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009 • Verschillen tussen gemeenten groot maar slinkend o De kleinste gemeenten staan (gemiddeld gezien) absoluut ver achter in vergelijking met de rest van Vlaanderen en Brussel. o Gemeenten vanaf 25.000 inwoners doen het merkelijk beter. o De trend van 2008 waarbij de verschillen tussen websites van grote en kleine gemeenten (zeer langzaam) kleiner worden zet zich door: de achterstand wordt geleidelijk, maar veel te traag ingehaald. Trend is het duidelijkst inzake het eLoket. o Websites van grote en kleine gemeenten blijven echter manifest verschillen qua interactiviteit en de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening. • Investeringen vooral in o Verdere uitbouw van de informatievoorziening bij de kleinere besturen: meer informatie resulteert in betere scores inzake eAdministratie, eCommunity en eDemocratie. Algemeen blijft de kloof groot: de Vlaamse burger wordt niet gelijk behandeld
 • 14. Classificatie gemeentelijke websites Op basis van de 6 gemeten indexen kunnen de websites ingedeeld worden in 4 groepen: • Klasse A : Topper (54 websites – 16,5%) • Klasse B : Runner-up (87 websites – 26,6%) • Klasse C : Doorsnee (113 websites – 34,6%) • Klasse D : Achterblijver (73 websites – 22,3%)
 • 15. Indexscores 2009 per klasse A B C D Topper Runner-up Doorsnee Achterblijver (N=54) (N=87) (N=113) (N=73) Eindscore 132,13 113,13 94,24 69,51 Usability 119,93 106,30 103,55 72,25 eAdministratie 120,66 115,72 96,55 71,32 eCommunity 129,56 116,14 90,48 73,63 eDemocratie 138,41 107,35 96,83 67,73 Interactiviteit 139,74 128,37 82,58 63,75 eLoket 115,69 91,28 99,76 91,15
 • 16. Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009 • Toppers o Scoren goed op alle indexen o Kunnen voor veel zaken als voorbeeld gebruikt worden voor andere gemeenten (iets wat gemeenten dringend eens moeten doen) o 27 gemeenten al 2 jaar of meer Topper o Andere meestal stijgers of dalers met categorie runner- up • Runner-up o Scoren meestal goed op 3 van de 5 indexen o Kloof met de toppers is nog steeds groot o Scoren niet consistent goed op alle indexen o Elektronische dienstverlening blijft ook dit jaar een probleem.
 • 17. Websites lokale besturen – Krachtlijnen 2009 • Doorsnee gemeenten o Grootte van deze groep en van de groep achterblijvers impliceert in de praktijk dat heel wat inwoners verstoken blijven van een goede gemeentelijke dienstverlening via het internet o Scoren vaak slecht inzake eCommunity en Interactiviteit • Achterblijvers o Stilaan erg dat er in 2009 nog sites zijn van dit niveau o Vraag stelt zich of geen dwingende / ondersteunende acties nodig zijn o 30 tot 40 gemeenten al meerdere jaren bij de achterblijvers o Situatie is dus voor deze gemeenten dramatisch te noemen
 • 18. And the winner is … 18
 • 19. Oeps … en dan nu de juiste
 • 20. Almere, de nummer 1 in Nederland
 • 21. Best practices Verschil Verschil Plaats Score plaats score Aantal Gemeente Provincie 2009 2009 t.o.v. t.o.v. inwoners 2008 2008 Gent 1 167,83 0 +3,03 Oost-Vlaanderen 237000 Sint-Niklaas 2 161,44 22 +26,54 Oost-Vlaanderen 70000 Meeuwen- 3 158,53 Gruitrode 7 +13,96 Limburg 13000 Zwijndrecht 4 154,46 -1 -3,95 Antwerpen 18000 Bornem 5 152,38 0 -2,56 Antwerpen 20000 Evergem 6 150,92 19 +16,21 Oost-Vlaanderen 33000 Leuven 7 146,35 -5 -17,9 Vlaams-Brabant 93000 Aalst 8 145,99 -2 -7,93 Oost-Vlaanderen 78000 Lokeren 9 143,99 44 +18,35 Oost-Vlaanderen 38000 Beerse 10 143,02 2 +0,53 Antwerpen 17000
 • 22. Best practices • Gent blijft eerst, maar voorsprong daalt • 4 nieuwkomers in de top 10, maar ook heel wat gevestigde waarden • Kleinere gemeenten Meeuwen-Gruitrode, Zwijndrecht en Beerse in top 10 • Antwerpen valt net uit de boot • Leuven blijft ook met pas volledig vernieuwde website in top 10 • Top 25 telt 8 van de 13 Vlaamse centrumsteden • Opvallende nieuwkomers: o Sint-Niklaas en Lokeren (beide in 2008 – runner-up) Evergem (terug van weggeweest in top 10)
 • 23. Andere opvallende elementen • Sterkste stijgers: o Herent: van Achterblijver naar Topper (+266 plaatsen) o Kasterlee: van Doorsnee naar Topper (+230 plaatsen) • Vernieuwen helpt: o 20 gemeenten stijgen 100 plaatsen of meer o 6 gemeenten stijgen 150 plaatsen of meer o 2 gemeenten meer dan 200 plaatsen • Kloof tussen de beste en de slechtste gemeenten bedraagt meer dan 150 punten op de index • Usability o Meer investeringen in gebruiksvriendelijke interfaces zijn absoluut nodig, ook voor top 10 en vele top 50 websites (bv. Aalst, Meeuwen-Gruitrode, Mol, Tienen, …) o Dit zal extra aandacht krijgen in de Monitor 2010
 • 24. eGov Monitor Lokale besturen 2009 Resultaten Analyse per index
 • 25. Usability: wat meten we? • Hoe toegankelijk en gebruiksvriendelijk is de website? • Hoe makkelijk of moeilijk is het om de site te doorzoeken, informatie te vinden en diensten te gebruiken? • Welke hulp en ondersteuning krijgt de burger? • Uit lange lijst van gebruiksaspecten en usability- facetten zijn 12 indicatoren geselecteerd uit 4 subgroepen: o Navigatie o Zoekfaciliteiten o Gebruikershulp o Toegankelijkheid
 • 26. Usability: wat stellen we vast? • Technische usability gaat vooruit, maar praktische gebruiksvriendelijkheid voor gebruikers laat soms sterk te wensen over • Aanbodgestuurde informatie (volgens diensten) maakt plaats voor vraaggerichte structuren • 85% heeft open zoekmachine, toegankelijk van op elke webpagina (70% in 2008), maar slechts 8% heeft geavanceerde zoekmotoren • Zoekfaciliteiten verder beperkt: 58% heeft site map, slechts 35% heeft trefwoordenlijst • Pijnpunt: geen broodkruimel of goede lokalisering op 30% van de websites
 • 28. Huidige site van een doorsnee gemeente
 • 29. Nieuwe site van de stad Leuven
 • 30. eAdministratie: wat meten we? • De informatievoorziening op de websites door en over de gemeentelijke administratie • Basiselementen: o Contactinformatie - Algemeen bestuur - Administratieve diensten - Personeel o Productencatalogus - Taken diensten - Lijsten producten - Beschrijvingen producten o Nieuwsvoorziening - Nieuwsrubriek en archief - E-mail nieuwsbrief en RSS
 • 31. eAdministratie: wat stellen we vast? • eAdministratie blijft positief evolueren • Sterke verbetering (eindelijk) inzake contactinformatie o Bijna 90% van de websites stelt relevante contactinformatie van de administratie direct binnen handbereik van de burger • Productencatalogus o Lijsten van “producten” zijn meestal beschikbaar o Systematische productbeschrijvingen, of echte catalogi, zijn in uitgebreide vorm te vinden op 60% van websites o Goede geïntegreerde lokale productencatalogus blijft een essentieel werkpunt • Nieuwsvoorziening o Aantal gemeenten met e-mail nieuwsbrieven neemt toe van 35% (2007) en 44% (2008) naar 50% (2009) o RSS van 13% naar 25%!
 • 34. eCommunity: wat meten we? • Van digitaal gemeente/stadhuis naar digitale dorp/stad? • Peilt naar de mate waarin de gemeentelijke website inzoomt op de lokale gemeenschap en wereld buiten het stad- of gemeentehuis via: o Informatie over de stad/gemeente, lokale diensten o Informatie van en over verenigingen en bedrijven o Interactieve instrumenten en ruimte voor actieve inbreng van burgers o AV- en multimediale toepassingen
 • 35. eCommunity: wat stellen we vast? • Weinig verschillen met 2008, wel trends: o Steeds meer publicatie van foto’s (“fotoalbums”), maar over uploading door burgers wordt meestal gezwegen o Toename interactieve stratenplannen (google maps), eerste stappen in de richting van “geo-services” door koppeling van databanken, GIS, foto’s … • Interactieve toepassingen om bewoners meer te betrekken bij de website zijn globaal gezien nog steeds een uitzondering o Websites geven vooral informatie over de lokale gemeenschap, maar geen participatie o Slechts 1 op 5 gemeentelijke websites ruimt uitdrukkelijk plaats in voor burgerinitiatieven • Gemeentelijke websites houden het bij Web 1.0
 • 38. eDemocratie: wat meten we? • Biedt de website informatieve en participatieve elementen die de participatie van de burger aan het lokale beleid kunnen ondersteunen? o Basisinformatie: spreekuren, samenstelling van college en gemeenteraad, adviesraden, … o Tekstuele beleidsinformatie: agenda’s, verslagen bestuursakkoord, begroting, … o Beleidsinformatie in beeld en/of geluid o Info over inspraak, openbaarheid, ombudsdienst o Interactieve instrumenten voor beleidsparticipatie
 • 39. eDemocratie: wat stellen we vast? • Inzake informatieverstrekking gerelateerd aan de lokale democratie scoort Vlaanderen stilaan goed of maken we vooruitgang o Eindelijk in meer dan 50% van de gemeenten het bestuursakkoord online o Jaarverslagen, agenda en verslagen gemeenteraad, specifieke beleidsprogramma’s … meer beschikbaar o MAAR nog veel werk aan de winkel inzake transparantie over de uitvoer van het beleid • Info over klachtenbehandeling, openbaarheid van bestuur en initiatiefrecht MOET beter • Online consultatie/participatie initiatieven nog steeds uiterst zeldzaam • Gemeenteraad in beeld/geluid is niet aan de orde
 • 41. Interactiviteit: wat meten we? • De mogelijkheden voor elektronisch contact, interactie en communicatie met het bestuur o E-mail adressen bestuursleden o Online formulieren en contactmogelijkheden o Richtlijn eCommunicatie
 • 42. Interactiviteit: wat stellen we vast? • Online meldingskaart is standaard geworden • Interactieve activiteitenkalender zou dat ook mogen worden • Downloadbare formulieren lijken te verdwijnen • Gemeentelijke websites zijn informatiekanalen, maar geen echte interactieplatforms • Publicatie van e-mail adressen van de leden van het college en de gemeenteraad evolueert niet • De burger wordt niet geïnformeerd over de behandeling en respons(tijden) van e-mails • Chat, skype e.d. worden niet geadopteerd
 • 44. eLoket: wat meten we? • We meten niet het aantal administratieve producten of diensten dat online beschikbaar is • We evalueren wel de wijze waarop de diensten in de context van het eLoket worden aangeboden: o Hoe wordt het eLoket toegankelijk gemaakt? o Hoe krijgt de burger zicht op de beschikbare eDiensten? o Is het eLoket gelinkt met de productencatalogus? o Krijgt de gebruiker informatie over de werking van het systeem, het gebruik van het eLoket en de formulieren, en over de afhandeling van zijn online aanvragen? o Op welke wijze zijn de identificatie en de authentificatie geregeld? o Welke gebruiksmogelijkheden (service) krijgt de gebruiker?
 • 45. eLoket: wat stellen we vast? • 64,5% hebben formulieren verzameld in een digitaal loket • De term dekt nog altijd de lading niet • Het formulieren- en dienstenaanbod lijkt toe te nemen, maar de structuur van de eLoketten evolueert niet mee: de “best practices” zijn de voorbije jaren nauwelijks veranderd • Gebrekkige informatieve inbedding blijft, maar verbetert licht o Meer dan 70% linkt formulieren aan informatie over de te verkrijgen dienst o Info over de afhandeling van eAanvragen stijgt van 6% naar 14% (en blijft dus veel te laag) • Er is weinig evolutie qua identificatie en authenticatie • Authenticatie via eID stijgt van 31% naar 36%
 • 47. Waar blijven de nieuwe best practices?
 • 48. eGov Monitor Lokale besturen 2009 Conclusies?
 • 49. Lessen Monitor Websites Lokale Besturen 2009 • Meeste gemeenten hebben geïnvesteerd in een verdere uitbouw van de informatie op hun websites (productenaanbod, beleidsdocumenten, …) • Weinig of geen evoluties inzake geïntegreerde elektronische dienstverlening o Na vooruitgang in 2008 nu ter plaatse trappelen o Beter geïnformeerd maar niet beter geïmplementeerd • We worden dus via de websites beter geïnformeerd over wat we aan klassieke loket moeten afhalen • Web 2.0 bijna niet te bespeuren, wel eerste schuchtere stappen naar GIS-applicaties • Websites moeten gebruiksvriendelijker en interactiever
 • 50. Lessen Monitor Websites Lokale Besturen 2009 • 2009 : weer een klein stapje vooruit gezet … • Grote groep van gemeentelijke websites in Vlaanderen en Brussel haalt eindelijk een bevredigend inhoudelijk kwaliteitsniveau • MAAR een te grote groep blijft achterop hinken • Globaal is voor 54.9% van de gemeentelijke website het niveau eigenlijk niet of maar net voldoende • Voor 22.3% is de huidige toestand zelfs dramatisch • 2 Vlaamse gemeenten hebben nog geen webstek
 • 51. Wat voor 2010? • Toppers scoren goed op alle fronten en kunnen voor veel zaken als voorbeeld gebruikt worden (wat gemeenten dringend eens moeten doen) • Stilaan dringt ook de vraag zich op of er geen dwingende normen moeten komen vanuit de hogere overheden • Creatieve integratie van bestaande applicaties (genre Google maps) moet in ieders bereik liggen • Meer aandacht voor totale gebruikerservaring bij toppers en runner-ups noodzakelijk • Nood aan een gezamenlijke aanpak inzake elektronische dienstverlening: hogere overheid zou hierin meer het voortouw moeten nemen
 • 52. Indigov • Spin-off K.U.Leuven Karel van • User oriented Lotharingenstraat 4 research & consultancy 3000 Leuven • E-overheid, interactieve media, BELGIE communicatie, online research, media & politics Tel: +32 16 22 62 14 • EU, Vlaamse en federale Fax: +32 16 22 62 18 overheid, lokale besturen, media-, ICT- en telecomsector info@indigov.be www.indigov.be