SlideShare a Scribd company logo
Etik 8/11-06: Dydsetik I
1.  Dydsbegrebet
2.  Dyderne og det gode liv
3.  Tynde og tykke moralbegreber
4.  Dydsetik: supplement eller alternativ?
5.  De normative teoriers begrebsmæssige bånd
6.  Moralen og det gode liv: fem alternativer
Dydsbegrebet
• Gr. aretē = duelighed/dygtighed, at du til noget
• Lat. virtus kendes fra "virtuos"

• Generelt egenskaber, der gør en naturlig ting til
 en god ting af sin slags, gør den velfungerende
• En knivs aretē: skarphed; en jagthunds aretai:
 hurtighed, lydighed, skarpe sanser osv.
• Dyderne er fordelagtige ift. tingens funktion (gr.
 ergon)
Menneskelige dyder
• Knytter sig til menneskelivets formål (ergon): at
 komme til udfoldelse som rationelt og socialt
 væsen ("gensidigt afhængige, rationelle dyr")
• I modsætning til regler og principper: ikke bare en
 handlemåde, men et rodfæstet karaktertræk
 ledsaget af karakteristiske holdninger & følelser
• Moralske dyder = karaktertræk, som er nødv. for
 at lykkes som menneske blandt mennesker
 (gælder hverken dyr eller guder)
• Men ikke tilstrækkelige: der er et stort element af
 held & uheld involveret (jf. de græske tragedier)
Dydskataloger
• Platon: Besindighed, mod, visdom, retfærdighed
• Aquinas: Platons + tro, håb & kærlighed!
• Aristoteles: Mod, mådehold, gavmildhed,
 højmodighed, mildhed, saglighed, vid,
 venlighed… (listen er åben)
• Hume: sympati, retfærdighed
Moralske dyder
• Dyd i modsætning til regler og principper: ikke bare
 en handlemåde, men et rodfæstet karaktertræk
 ledsaget af karakteristiske holdninger & følelser
• Moralske dyder som second nature, dvs.:
 – ikke medfødte, men resultat af en bestemt
 formning/dannelse
 – lige så indgroede som vor first nature ("hellere
 sluge en tudse end forråde en ven")
Eudaimoni-begrebet
Dyderne gavner, alt andet lige, deres ejermand
 ved at føre til eudaimoni

Aristoteles' rekonceptualisering:
Fra: "god dæmon" (eu- + daimōn), dvs. en
  godartet besættelse eller heldig skæbne.
Til: hvad et menneske ud fra egne evner og
  potentialer har at gøre for at blive et godt
  menneske, dvs. at leve et liv, der i eminent/
  eksemplarisk grad virkeliggør de specifikt
  menneskelige dyder.
Tynde moralbegreber (1)
• God, slet, rigtig, forkert, pligt, ret, forbud, påbud.
• Begreber med hvilke vi bedømmer en persons
 handling ud fra abstrakte træk ved den, fx dens
 universaliserbarhed eller om den maksimerer
 samlet velfærd.
• Handlinger bedømmes på deres
 overensstemmelse med moralske maksimer
Tykke moralbegreber
• Fej, modig, gavmild, løgnagtig, krysteragtig,
 ærlig, venlig, omsorgsfuld, hensynsløs m.m.fl.
• Begreber med hvilke vi etisk bedømmer enten
 en persons karakter direkte eller en handling ud
 fra den handlendes karakter.
• Fokus på den handlendes karakter i stedet for
 sindelag eller konsekvenser. Og på karakter-
 trækkets forenelighed med at få et godt liv.
Tykke moralbegreber (2)
Indebærer både en beskrivelse og en vurdering –
 både "er" og "bør".
Eksempel:
• 2 børn sidder oven på 1 kat
• 1 barn hopper ekstatisk op & ned på kattens hoved
• 1 barn trækker beslutsomt kattens knurhår ud
• Katten jamrer højt
Er det et "åbent spørgsmål", om børnene er
 grusomme mod katten?
Er det et "åbent spørgsmål", om børnene gør noget
 forkert?
Hares indvending
Denne type slutninger er snyd, fordi de forudsætter
et bestemt sprogspil (her for ordet "grusom")

This often happens in philosophy: it is argued that
'all we find' is such-and-such, and it turns out that
the arguer has excluded from his idea of 'finding'
the sort of thing he says we don't 'find'.
               Elisabeth Anscombe
Moralbegreber og moralisme
• Tynde MB indebærer en tendens til moralisme:
 at handlemotivet er, at gøre det moralsk rigtige
• Men: "Alt, hvad der afholder folk fra at give
 moralen behørig vægt, bør undgås, herunder
 moralfilosofi" (W. Kymlicka)
• Jf. de overvejelser, der fx knytter sig til en
 konkret abort-problematik…
Virtue Theory som supplement
1. Bestemte, fast forankrede karaktertræk øger
  sandsynligheden for at vi overholder de moralske
  pligter
2. Visse karaktertræk er nyttige: de frembringer
  mere samlet lykke end lykkeprincippet (som
  handlemotiv)
 Men rigtighedskriteriet er stadig enten
  deontologisk eller konsekventialistisk
Nytteetikkens begrebslige bånd

Rigtig handling  konsekvenser  lykke

1. En handling er moralsk rigtig hviss den har de
 bedste konsekvenser.
2. De bedste konsekvenser er dem, der maksimerer
 lykke i form af:
 i) behagelige bevidsthedstilstande (Bentham)
 ii) opfyldelse af ønsker/præferencer (Singer)
 iii) velfærd i bredere forstand
Pligtetikkens begrebslige bånd
Rigtig handling  moralregel  rationalitet

1. En handling er moralsk rigtig hviss den følger en
 moralregel.
2. En moralregel er begrundet
  i) som indstiftet af Gud
  ii) som indstiftet af fornuften (Kant)
  iii) som indstiftet af alm. enighed blandt
 fornuftige personer (Habermas, Scanlon)
 iv) som indstiftet af "moralske intuitioner"
Dydsetik som alternativ
Dydsetikkens begrebslige bånd (R. Hursthouse):

Rigtig handling  en dydig person  et godt liv

1. En handling er moralsk rigtig hviss en dydig
  person ville vælge den i den givne situation.
1a. En dydig person er én, der handler dydigt, dvs.
  som har erhvervet og nu praktiserer dyderne.
2. En dyd er et erhvervet karaktertræk, som et
  menneske behøver for at leve et godt liv.
Moralen og det gode liv
Fem alternativer:
1. Det moralske liv er defineret i kraft af det gode liv
  (Aristotles)
2. Det gode liv er defineret i kraft af det moralske liv
  (Platon, Mill?)
3. Det gode liv har forrang ift.det moralske liv
  (Nietzsche, Williams)
4. Det moralske liv har forrang ift. det gode liv (Kant,
  Bentham)
5. Hverken det moralske liv eller det gode liv har
  generel forrang (Nagel)

More Related Content

Viewers also liked

Vi optimerer, derfor konverterer vi
Vi optimerer, derfor konverterer viVi optimerer, derfor konverterer vi
Vi optimerer, derfor konverterer vi
Ole Gregersen
 
Iam Power Brunch Presentation
Iam Power Brunch PresentationIam Power Brunch Presentation
Iam Power Brunch Presentation
Frederikhl
 
3 udfordringer for konverteringsoptimering
3 udfordringer for konverteringsoptimering3 udfordringer for konverteringsoptimering
3 udfordringer for konverteringsoptimering
Ole Gregersen
 
Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...
Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...
Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...
InfinIT - Innovationsnetværket for it
 
Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...
Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...
Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...
jesaenz
 
Kalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROI
Kalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROIKalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROI
Kalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROI
IBM Danmark
 
Projektledelse 3
Projektledelse 3Projektledelse 3
Projektledelse 3
Arnejaz
 
Effects of business process re engineering on implementation of financial man...
Effects of business process re engineering on implementation of financial man...Effects of business process re engineering on implementation of financial man...
Effects of business process re engineering on implementation of financial man...
Alexander Decker
 
Passion A/S - Århus den 28. Februr
Passion A/S - Århus den 28. FebrurPassion A/S - Århus den 28. Februr
Passion A/S - Århus den 28. Februr
Shareplay
 
360 PROJECT REVIEW - an introduction
360 PROJECT REVIEW - an introduction360 PROJECT REVIEW - an introduction
360 PROJECT REVIEW - an introduction
Kristian Sørensen
 
Information Security Governance at Board and Executive Level
Information Security Governance at Board and Executive LevelInformation Security Governance at Board and Executive Level
Information Security Governance at Board and Executive Level
Koen Maris
 
Governance of project management
Governance of project managementGovernance of project management
Governance of project management
PMILebanonChapter
 
A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...
A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...
A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...
Ergul HALISCELIK, Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury
 
A pionering project for mfi governance
A pionering project for mfi governanceA pionering project for mfi governance
A pionering project for mfi governance
Ascanio Graziosi
 
The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...
The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...
The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...
Sana Fatima
 
Business Model Design
Business Model DesignBusiness Model Design
Business Model Design
Morten Hejlesen
 
Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.
Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.
Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.
Pramod Patil
 
Project evaluation and implementation notes and questions
Project evaluation and implementation  notes and questionsProject evaluation and implementation  notes and questions
Project evaluation and implementation notes and questions
Anirban Chakraborty
 
Business Process Implementation
Business Process ImplementationBusiness Process Implementation
Business Process Implementation
Mustafa Jarrar
 
IT Project Governance Overview
IT Project Governance OverviewIT Project Governance Overview
IT Project Governance Overview
Steve Gerick
 

Viewers also liked (20)

Vi optimerer, derfor konverterer vi
Vi optimerer, derfor konverterer viVi optimerer, derfor konverterer vi
Vi optimerer, derfor konverterer vi
 
Iam Power Brunch Presentation
Iam Power Brunch PresentationIam Power Brunch Presentation
Iam Power Brunch Presentation
 
3 udfordringer for konverteringsoptimering
3 udfordringer for konverteringsoptimering3 udfordringer for konverteringsoptimering
3 udfordringer for konverteringsoptimering
 
Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...
Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...
Fra Office Automation via BPM til tvær-organisatorisk Case Management og Citi...
 
Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...
Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...
Gobierno Corporativo Y La Diversidad De Genero, Analisis Del Cumplimiento Rec...
 
Kalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROI
Kalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROIKalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROI
Kalle @ IBM, Informationsafkast = Det nye ROI
 
Projektledelse 3
Projektledelse 3Projektledelse 3
Projektledelse 3
 
Effects of business process re engineering on implementation of financial man...
Effects of business process re engineering on implementation of financial man...Effects of business process re engineering on implementation of financial man...
Effects of business process re engineering on implementation of financial man...
 
Passion A/S - Århus den 28. Februr
Passion A/S - Århus den 28. FebrurPassion A/S - Århus den 28. Februr
Passion A/S - Århus den 28. Februr
 
360 PROJECT REVIEW - an introduction
360 PROJECT REVIEW - an introduction360 PROJECT REVIEW - an introduction
360 PROJECT REVIEW - an introduction
 
Information Security Governance at Board and Executive Level
Information Security Governance at Board and Executive LevelInformation Security Governance at Board and Executive Level
Information Security Governance at Board and Executive Level
 
Governance of project management
Governance of project managementGovernance of project management
Governance of project management
 
A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...
A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...
A Case Study of World Bank Projects in Turkey: An Evaluation of Barrowed Fund...
 
A pionering project for mfi governance
A pionering project for mfi governanceA pionering project for mfi governance
A pionering project for mfi governance
 
The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...
The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...
The reason behind success or failure for implemententation of Business Proces...
 
Business Model Design
Business Model DesignBusiness Model Design
Business Model Design
 
Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.
Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.
Implementation of Business Process Reengineering in Thermax Ltd.
 
Project evaluation and implementation notes and questions
Project evaluation and implementation  notes and questionsProject evaluation and implementation  notes and questions
Project evaluation and implementation notes and questions
 
Business Process Implementation
Business Process ImplementationBusiness Process Implementation
Business Process Implementation
 
IT Project Governance Overview
IT Project Governance OverviewIT Project Governance Overview
IT Project Governance Overview
 

Similar to Dydsetik i

Etik i organisationer og den etiske leder
Etik i organisationer og den etiske lederEtik i organisationer og den etiske leder
Etik i organisationer og den etiske leder
Maya Drøschler
 
Det Mentale Kompas slideshare
Det Mentale Kompas  slideshareDet Mentale Kompas  slideshare
Det Mentale Kompas slideshare
Kim Kampp
 
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Dansk Psykolog Forening
 
Dansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencer
Dansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencerDansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencer
Dansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencer
Dansk Psykolog Forening
 

Similar to Dydsetik i (6)

Dydsetik ii
Dydsetik iiDydsetik ii
Dydsetik ii
 
Etik i organisationer og den etiske leder
Etik i organisationer og den etiske lederEtik i organisationer og den etiske leder
Etik i organisationer og den etiske leder
 
Det Mentale Kompas slideshare
Det Mentale Kompas  slideshareDet Mentale Kompas  slideshare
Det Mentale Kompas slideshare
 
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
Psykologkampagnen, Vibe Strøier, slides fra hendes oplæg på workshop om Psyko...
 
Dansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencer
Dansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencerDansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencer
Dansk Psykolog Forening - Psykologens særlige lederkompetencer
 
6. tema
6. tema6. tema
6. tema
 

Dydsetik i

 • 1. Etik 8/11-06: Dydsetik I 1. Dydsbegrebet 2. Dyderne og det gode liv 3. Tynde og tykke moralbegreber 4. Dydsetik: supplement eller alternativ? 5. De normative teoriers begrebsmæssige bånd 6. Moralen og det gode liv: fem alternativer
 • 2. Dydsbegrebet • Gr. aretē = duelighed/dygtighed, at du til noget • Lat. virtus kendes fra "virtuos" • Generelt egenskaber, der gør en naturlig ting til en god ting af sin slags, gør den velfungerende • En knivs aretē: skarphed; en jagthunds aretai: hurtighed, lydighed, skarpe sanser osv. • Dyderne er fordelagtige ift. tingens funktion (gr. ergon)
 • 3. Menneskelige dyder • Knytter sig til menneskelivets formål (ergon): at komme til udfoldelse som rationelt og socialt væsen ("gensidigt afhængige, rationelle dyr") • I modsætning til regler og principper: ikke bare en handlemåde, men et rodfæstet karaktertræk ledsaget af karakteristiske holdninger & følelser • Moralske dyder = karaktertræk, som er nødv. for at lykkes som menneske blandt mennesker (gælder hverken dyr eller guder) • Men ikke tilstrækkelige: der er et stort element af held & uheld involveret (jf. de græske tragedier)
 • 4. Dydskataloger • Platon: Besindighed, mod, visdom, retfærdighed • Aquinas: Platons + tro, håb & kærlighed! • Aristoteles: Mod, mådehold, gavmildhed, højmodighed, mildhed, saglighed, vid, venlighed… (listen er åben) • Hume: sympati, retfærdighed
 • 5. Moralske dyder • Dyd i modsætning til regler og principper: ikke bare en handlemåde, men et rodfæstet karaktertræk ledsaget af karakteristiske holdninger & følelser • Moralske dyder som second nature, dvs.: – ikke medfødte, men resultat af en bestemt formning/dannelse – lige så indgroede som vor first nature ("hellere sluge en tudse end forråde en ven")
 • 6. Eudaimoni-begrebet Dyderne gavner, alt andet lige, deres ejermand ved at føre til eudaimoni Aristoteles' rekonceptualisering: Fra: "god dæmon" (eu- + daimōn), dvs. en godartet besættelse eller heldig skæbne. Til: hvad et menneske ud fra egne evner og potentialer har at gøre for at blive et godt menneske, dvs. at leve et liv, der i eminent/ eksemplarisk grad virkeliggør de specifikt menneskelige dyder.
 • 7. Tynde moralbegreber (1) • God, slet, rigtig, forkert, pligt, ret, forbud, påbud. • Begreber med hvilke vi bedømmer en persons handling ud fra abstrakte træk ved den, fx dens universaliserbarhed eller om den maksimerer samlet velfærd. • Handlinger bedømmes på deres overensstemmelse med moralske maksimer
 • 8. Tykke moralbegreber • Fej, modig, gavmild, løgnagtig, krysteragtig, ærlig, venlig, omsorgsfuld, hensynsløs m.m.fl. • Begreber med hvilke vi etisk bedømmer enten en persons karakter direkte eller en handling ud fra den handlendes karakter. • Fokus på den handlendes karakter i stedet for sindelag eller konsekvenser. Og på karakter- trækkets forenelighed med at få et godt liv.
 • 9. Tykke moralbegreber (2) Indebærer både en beskrivelse og en vurdering – både "er" og "bør". Eksempel: • 2 børn sidder oven på 1 kat • 1 barn hopper ekstatisk op & ned på kattens hoved • 1 barn trækker beslutsomt kattens knurhår ud • Katten jamrer højt Er det et "åbent spørgsmål", om børnene er grusomme mod katten? Er det et "åbent spørgsmål", om børnene gør noget forkert?
 • 10. Hares indvending Denne type slutninger er snyd, fordi de forudsætter et bestemt sprogspil (her for ordet "grusom") This often happens in philosophy: it is argued that 'all we find' is such-and-such, and it turns out that the arguer has excluded from his idea of 'finding' the sort of thing he says we don't 'find'. Elisabeth Anscombe
 • 11. Moralbegreber og moralisme • Tynde MB indebærer en tendens til moralisme: at handlemotivet er, at gøre det moralsk rigtige • Men: "Alt, hvad der afholder folk fra at give moralen behørig vægt, bør undgås, herunder moralfilosofi" (W. Kymlicka) • Jf. de overvejelser, der fx knytter sig til en konkret abort-problematik…
 • 12. Virtue Theory som supplement 1. Bestemte, fast forankrede karaktertræk øger sandsynligheden for at vi overholder de moralske pligter 2. Visse karaktertræk er nyttige: de frembringer mere samlet lykke end lykkeprincippet (som handlemotiv)  Men rigtighedskriteriet er stadig enten deontologisk eller konsekventialistisk
 • 13. Nytteetikkens begrebslige bånd Rigtig handling  konsekvenser  lykke 1. En handling er moralsk rigtig hviss den har de bedste konsekvenser. 2. De bedste konsekvenser er dem, der maksimerer lykke i form af: i) behagelige bevidsthedstilstande (Bentham) ii) opfyldelse af ønsker/præferencer (Singer) iii) velfærd i bredere forstand
 • 14. Pligtetikkens begrebslige bånd Rigtig handling  moralregel  rationalitet 1. En handling er moralsk rigtig hviss den følger en moralregel. 2. En moralregel er begrundet i) som indstiftet af Gud ii) som indstiftet af fornuften (Kant) iii) som indstiftet af alm. enighed blandt fornuftige personer (Habermas, Scanlon) iv) som indstiftet af "moralske intuitioner"
 • 15. Dydsetik som alternativ Dydsetikkens begrebslige bånd (R. Hursthouse): Rigtig handling  en dydig person  et godt liv 1. En handling er moralsk rigtig hviss en dydig person ville vælge den i den givne situation. 1a. En dydig person er én, der handler dydigt, dvs. som har erhvervet og nu praktiserer dyderne. 2. En dyd er et erhvervet karaktertræk, som et menneske behøver for at leve et godt liv.
 • 16. Moralen og det gode liv Fem alternativer: 1. Det moralske liv er defineret i kraft af det gode liv (Aristotles) 2. Det gode liv er defineret i kraft af det moralske liv (Platon, Mill?) 3. Det gode liv har forrang ift.det moralske liv (Nietzsche, Williams) 4. Det moralske liv har forrang ift. det gode liv (Kant, Bentham) 5. Hverken det moralske liv eller det gode liv har generel forrang (Nagel)