SlideShare a Scribd company logo
Dunaj a stredoveká Bratislava –
      dobrý sluha a zlý pán


        Juraj Šedivý
   Universitas Comeniana Bratislaviensis
      Die Donau
und das mittelalterliche Pressburg–
    guter Knecht und schlechter Herr
G. Fischer (Die Stadt u. die Wildniss. Wien 1000-1500):
stredoveká Viedeň má „dušu močiara a dunajských záplav,
dušu rybárskej dediny“...
Geografická situácia = tranzitný koridor
Geografická situácia = tranzitný koridor
Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA:
• Doprava funkcia (lode + vozy v zime?)
   •  Prístavy
   •  Prievozy  = poplatky z prechodu
   •  Brody
   •  Mosty
Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA:
• Doprava funkcia (lode + vozy v zime?)
   •  Prístavy
   •  Prievozy  = poplatky z prechodu
   •  Brody
   •  Mosty
• Hospodárska funkcia
   • Lužné lesy + zver a vtáctvo
   • Ryby
   • Mlyny
Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA:
• Doprava funkcia (lode + vozy v zime?)
   •  Prístavy
   •  Prievozy  = poplatky z prechodu
   •  Brody
   •  Mosty
• Hospodárska funkcia
   • Lužné lesy + zver a vtáctvo
   • Ryby
   • Mlyny
• Ochrana
   • Osídlenia a hospod. využitie ostrovov (1241/2, Insula)
Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA:
• Doprava funkcia (lode + vozy v zime?)
   •  Prístav
   •  Prievoz  = poplatky z prechodu
   •  Brod
   •  most
• Hospodárska funkcia
   • Lužné lesy + zver a vtáctvo
   • Ryby
   • mlyny
• Ochrana
   • Osídlenia a hospod. využitie ostrovov (1241/2, Insula)
• Hygiena
   • Na brehu bitúnok, spracovanie koží...
Negatíva Dunaja pre rozvoj BA:
• Záplavy
  =ohrozenie životov a majetku
• Suchá
  = ohrozenie plynulosti zásobovania
  Napr. (1304)
Pozitíva      Negatíva
Dopravná funkcia  Záplavy
  • Prístav
  • Prievoz
  • brod
• Prístavy, prievozy a brody
 S. Mikovíny (1. pol. 18. st. – Mollova mapová sbírka online)
Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pán
V. Horváth, BA
topogr. lexikon
  1990
P. Pišút (Dejiny Bratislavy 2)
• Prístavy, prievozy a brody
                  1b  2b    2a
            1a
 S. Mikovíny (1. pol. 18. st. – Mollova mapová sbírka online)
Negatíva Dunaja pre rozvoj BA:
• Ohrozenie životov a majetku
   • Záplavy
     – 1051
     – 1193, 1194
     – 1210, 1234, 1235, 1236, 1258, 1260, 1275, 1280, 1284,
      1295
     – 1312, 1317, 1328, 1340...
     – ...
     – 1501(!)... 1516 ...


• Boj proti záplavám
   • Odsúvanie brehu
Ďakujem za Vašu
pozornosť...
Danke für Ihre
Aufmerksamkeit…
Köszönöm az Önök
figyelmét...

  Juraj Šedivý
  Katedra archívnictva a pomocných vied
  historických, FiF UK v Bratislave

More Related Content

More from ICARUS - International Centre for Archival Research

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS - International Centre for Archival Research
 

More from ICARUS - International Centre for Archival Research (20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
 

Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pán

 • 1. Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pán Juraj Šedivý Universitas Comeniana Bratislaviensis Die Donau und das mittelalterliche Pressburg– guter Knecht und schlechter Herr
 • 2. G. Fischer (Die Stadt u. die Wildniss. Wien 1000-1500): stredoveká Viedeň má „dušu močiara a dunajských záplav, dušu rybárskej dediny“...
 • 3. Geografická situácia = tranzitný koridor
 • 4. Geografická situácia = tranzitný koridor
 • 5. Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA: • Doprava funkcia (lode + vozy v zime?) • Prístavy • Prievozy = poplatky z prechodu • Brody • Mosty
 • 6. Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA: • Doprava funkcia (lode + vozy v zime?) • Prístavy • Prievozy = poplatky z prechodu • Brody • Mosty • Hospodárska funkcia • Lužné lesy + zver a vtáctvo • Ryby • Mlyny
 • 7. Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA: • Doprava funkcia (lode + vozy v zime?) • Prístavy • Prievozy = poplatky z prechodu • Brody • Mosty • Hospodárska funkcia • Lužné lesy + zver a vtáctvo • Ryby • Mlyny • Ochrana • Osídlenia a hospod. využitie ostrovov (1241/2, Insula)
 • 8. Pozitíva Dunaja pre rozvoj BA: • Doprava funkcia (lode + vozy v zime?) • Prístav • Prievoz = poplatky z prechodu • Brod • most • Hospodárska funkcia • Lužné lesy + zver a vtáctvo • Ryby • mlyny • Ochrana • Osídlenia a hospod. využitie ostrovov (1241/2, Insula) • Hygiena • Na brehu bitúnok, spracovanie koží...
 • 9. Negatíva Dunaja pre rozvoj BA: • Záplavy =ohrozenie životov a majetku • Suchá = ohrozenie plynulosti zásobovania Napr. (1304)
 • 10. Pozitíva Negatíva Dopravná funkcia Záplavy • Prístav • Prievoz • brod
 • 11. • Prístavy, prievozy a brody S. Mikovíny (1. pol. 18. st. – Mollova mapová sbírka online)
 • 13. V. Horváth, BA topogr. lexikon 1990
 • 14. P. Pišút (Dejiny Bratislavy 2)
 • 15. • Prístavy, prievozy a brody 1b 2b 2a 1a S. Mikovíny (1. pol. 18. st. – Mollova mapová sbírka online)
 • 16. Negatíva Dunaja pre rozvoj BA: • Ohrozenie životov a majetku • Záplavy – 1051 – 1193, 1194 – 1210, 1234, 1235, 1236, 1258, 1260, 1275, 1280, 1284, 1295 – 1312, 1317, 1328, 1340... – ... – 1501(!)... 1516 ... • Boj proti záplavám • Odsúvanie brehu
 • 17. Ďakujem za Vašu pozornosť... Danke für Ihre Aufmerksamkeit… Köszönöm az Önök figyelmét... Juraj Šedivý Katedra archívnictva a pomocných vied historických, FiF UK v Bratislave