SlideShare a Scribd company logo
Qendra Shtetërore e Provime Nexhmendin Sadiku
Inspektorati Shtetëror Sanitar
dhe Shëndetësor Irina Buhova
Agjencia për Film Gorjan Tozia
Inspektorati Shtetëror për Pyje
dhe Gjueti Driton Nebiu
Biroja për Metrologji Robert Vasilovski
Parku Nacional Mavrovë Samir Ajdini
Agjencia për Promovim dhe
Përkrahje të Turizmit Aleksandar Donev
Burgu i Ohrit Riste Nedeski
Policia Financiare Arifat Muaremi
Burgu i Gjevgjelisë Sllobodan Coniç
Agjencia për Barëra dhe Mjete
Medicinale Robert Bekirovski
Inspektorati Shtetëror i Tregut Isen Shabani
Agjencia për të Rinj dhe Sport Gazmend Ristemi
Burgu i Idrizovës Qerim Mahmuti
Burgu i Tetovës Zoran Stojanovski
Agjencia për Kadastër dhe
Patundshmëri Boris Tunxhev
Laboratori Shtetëror Fitosanitar Miodrag Stevanoviq
Drejtoria e Menaxhimit me
Ujërat Sllave Arsovski
Revizion i Instrumentit të
Ndihmës para-anëtarësisë Adem Curi
Inspektorati Shtetëror për
Deviza Maksud Ali
Drejtoria për Siguri dhe
klasifikim të informatave Stojan Sllaveski
Enti Gjeologjik Nauaf Bara
Inspektorati Shtetëror për
Ndërtimtari dhe Urbanizëm Borjanço Mixhevski
Drejtoria për Zhvillim të Zonave
teknologjike dhe Industriale Aleksandar Mlladenovski
Drejtoria për Punë Juridiko-
Pronësore Elina Rahmani
Agjencia për Realizimin e të
Drejtave të Bashkësive Ilhan Rahman
Agjencia për Realizimin e të
Drejtave të Bashkësive
(zëvendës) Xhelo Hoxhiq
Drejtoria për Mbrojtje dhe
Shpëtim Adnan Xhaferoski
Drejtoria për Udhëheqje të
Librave Amë Gjoko Kotevski
Burgu për Persona të Mitur
Shtip Miki Todorov
Biroja për Zhvillim të Arsimit
(zëvendës) Vanço Petrushevski
Fondi për Sigurim të Depozitave Borço Haxhiev
Komisioni për Ankesa (kryetar) Elena Naçevska
Komisioni për Ankesa (anëtar) Maria Spireska
Drejtoria për Siguri në Sistemin
Hekurudhor Abdulkadër Isaki
Shërbimi i Sistemit i Hapësirës
Informative Zulhajrat Demiri
Agjencia për Menaxhim të
Konfiskim të Pasurisë Faton Asani
Fondi i Sigurimit Shëndetësor Danail Donçev
Drejtoria për Sigurim
Radiologjik Svetllana Gjorgjieviq
Drejtoria për Furnizime Publike Gjorgji Georgievski
Burgi i Kumanovës Marjan Spasovski
Parku Nacional Galiçica Andon Bojaxhi
Parku Nacional Galiçica Jovo Despotovski
Enti Shtetëror për Statistika Zirap Asani
Burgi i Prilepit Sllobodançe Risteski
Inspektorati Shtetëror i
Vetëqeverisje Lokale Agim Murtezani
Burgi i Strumicës Zhaneta Bagarova
Drejtoria e Mbrojtje Hapësinore Biljana Zefiq
Inspektorati Shtetëror Komunal Ivica Dimitrov
Drejtoria e Zbulimit Financiar Bllazhe Trendafillov
Agjencia e Përkrahjes
Financiare të Bujqësisë Nikolla Baboski
Drejtoria e Punëve
Hidrometeorologjike Ivica Todorovski
Drejtoria e Zbatim të
Sanksioneve Jovica Stojanoviq
Trupi Revizues i Revizionit të
Instrumentit të Ndihmës para-
anëtarësisë (zëvendës) Liman Muhaxhiri
Salla Boris Trajkovski Aleksandar Petrovski
Burgi i Shkupit Aleksandar Naumovski
Drejtoria për Dogana Gjoko Tanasovski
Biroja për Ekspertizë Juridike Irfan Odai
Agjencia e Punësimit Biljana Jovanovska
Qendra Shtetërore e Provimeve Elvin Hasan
Inspektorati Shtetëror për
Bujqësi Jane Stankoski
Drejtoria e Afrimimit dhe
Përparimit të Kulturës së
Përkatësisë së Bashkësisë Menfi Iljaz
SHA “Naftovod” Marjan Ognjanovski
Agjencia për Kualifikim dhe
Akreditim Shtëpive
Shëndetësore Ante Popovski
Agjencia për Migrim Nikolla Shallvarinov
Drejtoria për Çështjen e
Invalidëve të Luftës Vangel Dimov
Drejtoria Trashëgimi Kulturore Eleonora Petrova
Burgu i Manastirit Dragan Krajovski

More Related Content

More from Portalb.mk

Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin PublikLigji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Portalb.mk
 
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Portalb.mk
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Portalb.mk
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Portalb.mk
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Portalb.mk
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
Portalb.mk
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Portalb.mk
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Portalb.mk
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Portalb.mk
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Portalb.mk
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
Portalb.mk
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Portalb.mk
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Portalb.mk
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Portalb.mk
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Portalb.mk
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Portalb.mk
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Portalb.mk
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Portalb.mk
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Portalb.mk
 

More from Portalb.mk (20)

Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin PublikLigji për të Punësuarit në Sektorin Publik
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik
 
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së VeriutStudimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
Studimi i fizibilitetit për Postën e Maqedonisë së Veriut
 
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
Vendimi i Gjykatës Administrative për kompetencat e gjimnazit "Kiril Pejçinov...
 
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
Kërkesat dhe lutja e studentëve për siguri në Fakultetin e Shkencave Natyrore...
 
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale ShkupAnkesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
Ankesa e Portalbit ndaj Higjienës Komunale Shkup
 
Suad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdfSuad Bajrami.pdf
Suad Bajrami.pdf
 
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publikKërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
Kërkesa për qasje të lirë tek informatat me karakter publik
 
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdfДоговор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
Договор за закуп со НОНЕ КОМЕРЦ.pdf
 
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
Marrëveshja për qira e MEGA LTD SH.P.K. dhe Ndërmarrja Publike për Menaxhim m...
 
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
Aktvendim për ndarjen e mjeteve financiare për organizata dhe projekte nga Ko...
 
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
04. Predlog-Odluka meguopstinska O. Chair-Cvetan Dimov.doc
 
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetarePropozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
Propozim-ligji për shkollat e mesme të bashkësive fetare
 
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
Vendimi i Higjienës Komunale Shkup për publikimin e listës me emrat dhe mbiem...
 
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi ka miratuar mendim me të cilën ka kon...
 
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Inf...
 
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratatEmri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
Emri i të punësuarve në Higjienën komunale që nuk u janë vazhduar kontratat
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
Lista e marrëveshjeve dhe memorandumeve të nënshkruara mes Maqedonisë së Veri...
 
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAVKonkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
Konkursi për kontrollues të fluturimit, MNAV
 
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPVPropozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
Propozim-vendim për themelimin e shoqërisë tregtare “ELEKTRO TETOVA“ SHPKPV
 

Drejtorët Gazeta-Zyrtare

  • 1. Qendra Shtetërore e Provime Nexhmendin Sadiku Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor Irina Buhova Agjencia për Film Gorjan Tozia Inspektorati Shtetëror për Pyje dhe Gjueti Driton Nebiu Biroja për Metrologji Robert Vasilovski Parku Nacional Mavrovë Samir Ajdini Agjencia për Promovim dhe Përkrahje të Turizmit Aleksandar Donev Burgu i Ohrit Riste Nedeski Policia Financiare Arifat Muaremi Burgu i Gjevgjelisë Sllobodan Coniç Agjencia për Barëra dhe Mjete Medicinale Robert Bekirovski Inspektorati Shtetëror i Tregut Isen Shabani Agjencia për të Rinj dhe Sport Gazmend Ristemi Burgu i Idrizovës Qerim Mahmuti Burgu i Tetovës Zoran Stojanovski Agjencia për Kadastër dhe Patundshmëri Boris Tunxhev Laboratori Shtetëror Fitosanitar Miodrag Stevanoviq
  • 2. Drejtoria e Menaxhimit me Ujërat Sllave Arsovski Revizion i Instrumentit të Ndihmës para-anëtarësisë Adem Curi Inspektorati Shtetëror për Deviza Maksud Ali Drejtoria për Siguri dhe klasifikim të informatave Stojan Sllaveski Enti Gjeologjik Nauaf Bara Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm Borjanço Mixhevski Drejtoria për Zhvillim të Zonave teknologjike dhe Industriale Aleksandar Mlladenovski Drejtoria për Punë Juridiko- Pronësore Elina Rahmani Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive Ilhan Rahman Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive (zëvendës) Xhelo Hoxhiq Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim Adnan Xhaferoski Drejtoria për Udhëheqje të Librave Amë Gjoko Kotevski Burgu për Persona të Mitur Shtip Miki Todorov Biroja për Zhvillim të Arsimit (zëvendës) Vanço Petrushevski Fondi për Sigurim të Depozitave Borço Haxhiev Komisioni për Ankesa (kryetar) Elena Naçevska
  • 3. Komisioni për Ankesa (anëtar) Maria Spireska Drejtoria për Siguri në Sistemin Hekurudhor Abdulkadër Isaki Shërbimi i Sistemit i Hapësirës Informative Zulhajrat Demiri Agjencia për Menaxhim të Konfiskim të Pasurisë Faton Asani Fondi i Sigurimit Shëndetësor Danail Donçev Drejtoria për Sigurim Radiologjik Svetllana Gjorgjieviq Drejtoria për Furnizime Publike Gjorgji Georgievski Burgi i Kumanovës Marjan Spasovski Parku Nacional Galiçica Andon Bojaxhi Parku Nacional Galiçica Jovo Despotovski Enti Shtetëror për Statistika Zirap Asani Burgi i Prilepit Sllobodançe Risteski Inspektorati Shtetëror i Vetëqeverisje Lokale Agim Murtezani Burgi i Strumicës Zhaneta Bagarova Drejtoria e Mbrojtje Hapësinore Biljana Zefiq Inspektorati Shtetëror Komunal Ivica Dimitrov Drejtoria e Zbulimit Financiar Bllazhe Trendafillov Agjencia e Përkrahjes Financiare të Bujqësisë Nikolla Baboski Drejtoria e Punëve Hidrometeorologjike Ivica Todorovski
  • 4. Drejtoria e Zbatim të Sanksioneve Jovica Stojanoviq Trupi Revizues i Revizionit të Instrumentit të Ndihmës para- anëtarësisë (zëvendës) Liman Muhaxhiri Salla Boris Trajkovski Aleksandar Petrovski Burgi i Shkupit Aleksandar Naumovski Drejtoria për Dogana Gjoko Tanasovski Biroja për Ekspertizë Juridike Irfan Odai Agjencia e Punësimit Biljana Jovanovska Qendra Shtetërore e Provimeve Elvin Hasan Inspektorati Shtetëror për Bujqësi Jane Stankoski Drejtoria e Afrimimit dhe Përparimit të Kulturës së Përkatësisë së Bashkësisë Menfi Iljaz SHA “Naftovod” Marjan Ognjanovski Agjencia për Kualifikim dhe Akreditim Shtëpive Shëndetësore Ante Popovski Agjencia për Migrim Nikolla Shallvarinov Drejtoria për Çështjen e Invalidëve të Luftës Vangel Dimov Drejtoria Trashëgimi Kulturore Eleonora Petrova Burgu i Manastirit Dragan Krajovski