SlideShare a Scribd company logo
1 of 108
Cap al DrassanesLab: Tecnologia i
coneixement contra l’escletxa
digital
AMPA Escola Drassanes @AMPADrassanes
ampadrassanes@gmail.com
Aurelio Ruiz @ruiz_aurelio
aurelio.ruiz@upf.edu
1 – Context
2 – Educació tecnològica -
motivació
3 – Estratègia Drassanes
4 – Activitats Drassanes
1 – Context Personal
Professional
Punt de partida
Moment actual
● Enginyer de
Telecomunicacions
(sense cap vocació
específica)
NO SÓC DOCENT NI
PEDAGOG
Professional
https://hsi.web.cern.ch/hsi/s-link/devices/images/holaebv4.jpg
Undergraduate Programs (1000 students)
● Computer Sciences
● Telematics Engineering
● Audio-visual Systems Engineering
● Biomedical Engineering (joint with Health Science Dept. at UPF)
● Mathematical Engineering in Data Science
Research Master’s Degrees (250 students, > 50% international)
● Master in Sound and Music Computing
● Master in Cognitive Systems and Interactive Media
● Master in Intelligent Interactive Systems
● Master in Computer Vision
● Master in Computational Biomedical engineering
● Master in Brain and Cognition
PhD Program in Information and Communication Technologies (250 students, > 60% international)
Professional
https://www.upf.edu/web/mdm-dtic
Professional
Exposició a les consequències …
Undergraduate Programs (1000 students)
● Computer Sciences  13% dones
● Telematics Engineering  24% dones
● Audio-visual Systems Engineering  26% dones
● Biomedical Engineering (joint with Health Science Dept. at UPF)  61% dones
● Mathematical Engineering in Data Science  46% dones
Malgrat les similituds  1r any és el mateix
Diferència entre alumnat no exclusivament lligada a la capacitat tècnica, sinó a la capacitat de
sortir-se’n davant el gran nivell d’estímuls
Personal
Exposició a les
causes …
Personal
Personal + Professional
Personal + Professional
Tot té a veure EXCLUSIVAMENT amb
estereotips i expectatives
projectades
Personal + Professional
From presentation by Pallabi Sengupta, DTIC PhD seminars https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/talks-and-
networks
Personal + Professional
Personal
Centre de màxima complexitat de Ciutat Vella
(famílies majoritàriament veïnes de Raval Sud
i Gòtic Sud)
90% de les famílies hi formen part
Reforça, complementa i inspira el programa
educatiu del centre
Grup de treball de ciència i tecnologia creat
a finals del curs 2016-17
Personal
Personal + Professional
#DrassanesLab
Personal + Professional  Classe social / orígen?
From presentation by Pallabi Sengupta, DTIC PhD seminars https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/talks-and-
networks
Personal + Professional  Classe social / orígen?
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/26/e
ngineerings-stark-racial-inequalities-revealed-by-report
Personal + Professional  Classe social / orígen?
https://slate.com/human-interest/2017/11/the-stem-
paradox-why-are-muslim-majority-countries-producing-
so-many-female-engineers.html
Quin effecte tenen els nostres biaxos inconscients
Personal + Professional
#DrassanesLab
RAVALSTEAM
Institut Milà i
Fontanals
Octavio Paz
Baró de Viver
El Sagrer
Ramón Berenguer
III
Miquel Bleach
Ramón y Cajal
L’univers
Drassanes
El Polvorí
Castella
Sant Martí
Professional
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/humaint/event/humaint-winter-school-ai-
ethical-social-legal-and-economic-impact
Professional
Com afecta la tecnologia a les persones a nivell individual I de
manera col·lectiva
Responsabilitat
Decisions autònomes
Interaccions
Incertesa i velocitat de canvi
Professional?
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/impact-artificial-intelligence-learning-teaching-
and-education
Task AI impact
1 Adapt teaching methods and instructional materials to meet students’ varying needs and interests High
2 Establish and enforce rules for behaviour and procedures for maintaining order among students ?
3 Confer with parents or guardians, other teachers, counsellors, and administrators to resolve students’ Low
behavioural and academic problems
4 Maintain, accurate, complete, and correct students records as required by laws, district policies, and High
administrative regulations
5 Prepare, administer, and grade tests and assignments to evaluate student’s progress High
6 Prepare material and classrooms for class activities Medium
7 Instruct though lectures, discussions, and demonstrations in one or more subjects, such as English, Medium
mathematics, or social studies
8 Establish clear objectives for all lessons, units, and projects, and communicate these objectives to Medium
students
9 Assist students who need extra help, such as by tutoring, and preparing and implementing remedial High
programs
10 Assign lessons and correct homework High
11 Enforce all administration policies and rules governing students Medium
…
15 Meet or correspond with parents or guardians to discuss children’s progress and to determine priorities Medium
and resource needs
2 – Educació tecnològica –
motivació #DrassanesLab
Què vol dir educación tecnológica al
#DrassanesLab
Per què la considerem relevant
Educació tecnológica – motivació
Fem 3 grups. 3 minuts, 3 preguntes:
● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a
primària:
○ A) És imprescindible – com la lecto-escriptura
○ B) És recomanable – com l’educació musical
○ C) És prescindible – com la dansa
○ D) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit
extraescolar
Educació tecnológica – motivació
Fem 3 grups. En 3 minuts:
● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a
primària:
○ A) Requereix de mestres especialitzats – com l’anglès
○ B) Ha de quedar al criteri de cada mestre
○ C) Ha de ser impartida pel mestre general
○ D) Ha d’estar bassada en col.laboracions externes
○ E) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit
extraescolar
Educació tecnológica – motivació
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/28/robots-better-doctors-diagnosing-cancers-major-study-finds/
T’han de fer diagnosi. Prefereixes:
A) Que et la faci el robot
exclusivamente
B) Que la faci una dermatóloga
tenint en compte la informació
que pot proporcionar el robot
C) Que la faci la metgessa,
rebutjant l’ús del robot
Educació tecnológica – motivació
Fem 3 grups. 3 minuts, 3 preguntes:
● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a primària:
○ A) És imprescindible – com la lecto-escriptura NO PELS ENGINYERS/ES
○ B) És recomanable – com l’educació musical
○ C) És prescindible – com la dansa
○ D) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit extraescolar
Educació tecnológica – motivació
● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a
primària:
○ A) Requereix de mestres especialitzats – com l’anglès
○ B) Ha de quedar al criteri de cada mestre
○ C) Ha de ser impartida pel mestre general
○ D) Ha d’estar bassada en col·laboracions externes
○ E) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit
extraescolar
Educació tecnológica – motivació
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/28/robots-better-doctors-diagnosing-cancers-major-study-finds/
T’han de fer diagnosi. Prefereixes:
A) Que et la faci el robot
exclusivamente
B) Que la faci una dermatóloga
tenint en compte la informació
que pot proporcionar el robot
C) Que la faci la metgessa,
rebutjant l’ús del robot
/ CANVIARIA DE METGESSA
IA avui
https://www.kqed.org/mindshift/42036/tech-tools-that-transformed-learning-with-dyslexia
Obligació dels docents?
Com fer-ho real?
Motivació global
Què és l’educació?
● Aprendre a relacionar-se amb el món actual (i futur)
● Aprendre a relacionar-se en grup de lligams febles
● Exercir la ciutadania
● Manca de “discurs” al voltant de la tecnologia (dominat
per discursos corporatius i “Silicon Valleys”)
● Manca de models de relació amb la tecnologia
● Millorable vincle entre les ciències socials /
humanitats i les tecnologies (que impacten social i
individualment)
Motivació global
● Assimilació avanços / canvis a molts més entorns
○ Neurociència
■ Manipulació  Relació amb la gamificació
■ Memòria  Simplificació dels canvis de models memorístics
○ Moviments migratoris
■ Estereotips i biaxos
■ “Volem acollir, però no barrejar”
http://diarieducacio.cat/blogs/fapac/2017/05/11/escola-nostra-
escola-vostra-volem-acollir/
Objectius educatius generals rellevants en tecnologia
● Aprendre a aprendre
(passió per aprendre)
● Errors com a oportunitat
d’aprenentatge.
● Gestió de la frustració
● Gestió de les incerteses
● Metodologia  per
aprendre dels errors
● Col·laboració
● Flexibilitat i adaptació
MESTRES / SISTEMA ESCOLAR
● Significatiu numero de mestres
mostren ansietat davant STEM!
○ Trasllat a infants?
○ Increment biaixos?
● Sovint invisible per a un
extern / noves metod. per
objectius “vells”
● Reduïda capacitat per coordinar
l’aula amb l’exterior /
alimentar col.laboracions en el
temps
L’entorn escolar Vs el meu entorn
● Escola com a centre de coneixement més enllà del programa
○ Relació amb l’entorn
● Por a “no saber” – vincle entre autoritat i coneixement
● Finals oberts
● Ansietat
○ Només des de la seguretat interior es pot experimentar i cooperar
Educació tecnològica – problemes “vells”
● Competència digital  Competències transmèdia
● Programació  Elements tecnològics / maker
● Pensament computacional  Pensament científic / design
thinking / agile
 Educació tecnològica
“Simplificar tant com sigui possible, però no més” (Einstein?)
Competència digital -> Competència transmèdia
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-
competence-educators-digcompedu
Competència digital -> Competència transmèdia
Competència digital -> Competència transmèdia
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-
competence-educators-digcompedu
Competència digital -> Competència transmèdia
http://transmedialiteracy.upf.edu/
Competència digital -> Competència transmèdia
https://www.eldiario.es/tecnologia/inteligencia-artificial-famosas-preocupante-
parece_0_717778503.html
Exemple competència transmèdia 1r
Quan acaba una activitat, whatsapp a pare i mare
(o qui vulgui) explicant activitat i resultat
● Aprèn numero telèfon
● Realitza fotografia
● Explica què és (escriptura,
● àudio)
● Activitat escolar a la vida diària
● “real-time” (vs esperar 3 mesos)
● Soluciona problemes a pares separats
Activitat creix amb cada curs (2n – email, 3r-4t
– blog, 5é – 6é portfoli digital)
Oportunitat d’explicar mitjans digitals
(privadesa, riscos, etc)
Programació –> elements tecnològics
Accounting for the neglected dimensions of AI progress.
https://arxiv.org/abs/1806.00610
Del software a...
Programació – mon “maker”
https://accionmagistral.org/wp-content/uploads/2018/10/ESCUELAS-INNOVADORAS-Y-
FAMILIAS-CREATIVAS.pdf
Programació – mon “maker”
https://accionmagistral.org/wp-content/uploads/2018/10/ESCUELAS-INNOVADORAS-Y-
FAMILIAS-CREATIVAS.pdf
Programació – mon “maker”
https://accionmagistral.org/wp-content/uploads/2018/10/ESCUELAS-INNOVADORAS-Y-
FAMILIAS-CREATIVAS.pdf
Pensament computacional – pensament científic
https://www.americanscientist.org/article/computational-thinking-in-science
Pensament computacional – pensament científic
https://www.
https://www.educaixa.com/ca/-
/que-hacemos-cuando-
investigamos
Molt sovint, els infants pensen en
l'activitat científica només des de la
seva vessant experimental; per això,
també citen l'experimentació com una
activitat que tots els científics
porten a terme.
L'objectiu del recurs és mostrar que
la pràctica científica comporta les
activitats de: formular bones
preguntes; obtenir, representar i
analitzar dades; establir conclusions;
construir explicacions dels fets
observats i comunicar a la comunitat.
Pensament computacional – design thinking
https://www.upf.edu/web/tide
/nurturing-the-design-
thinking-mindset-of-
children-through-gaming
Pensament computacional – agile methods
https://www.onlinebooksrevie
w.com/articles/best-agile-
books
Educació tecnològica
https://es.slideshare.net/innobasque/espacio-steam-gua-de-recomendaciones
Com impacta la tecnologia a la societat? Vols ser metge/ssa
Com impacta la tecnologia a la societat? Vols ser taxista?
Com impacta la tecnologia a la societat? Vols ser mestre?
Com impacta la tecnologia a la societat?
Com impacta la tecnologia a la societat?
Com funciona l’electricitat....
• Com funciona una cerca a Google
Tendència a creure que la posició al ranking té a veure amb
qualitat
• Quin és l’impacte energetic de la tecnologia
Exemple cotxe a introducció  Què s’hauria fet diferent?
• Quins són els perils (per exemple, estratègies de
manipulació o addicció)
• Com la tecnologia és un mecanisme de poder
• Com la tecnologia afavoreix decisions de majories (Vs
consens)
Com impacta la tecnologia a la societat? Models ACTUALS
https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillance-technology.html
Com impacta la tecnologia a la societat? Models ACTUALS
Com impacta la tecnologia a la societat? Models ACTUALS
Com impacta la tecnologia? Relació emocional
Com impacta la tecnologia? Relació emocional
Gamificar l’aula?
Si, però sobre tot ensenyar a entendre els
processos de manipulació i adicció associats a la
gamificació
Com impacta la tecnologia? Ciència ficció
Finlàndia i Singapur
https://www.elementsofai.com/
Finlàndia i Singapur
3 – Estratègia #DrassanesLab
Evolució
Com influenciar el programa escolar des de
l’AMPA
Introducció. Origen de la proposta i breu justificació.
Curs 2016-17: Primeres accions puntuals lligades amb tecnologia al
centre durant la setmana de la ciència amb UPF. Creació d’un cert
interès entre famílies. Maig 2017: Enquesta de participació a
extraescolars 2017-18. Novetat - proposta d’extraescolars de ciència
i tecnologia. Via de resposta: 1) Google form; 2) Formulari en paper.
Resultats:
- 10% respostes rebudes via electrònica → 100% inscrits a
activitats de ciència i tecnologia
- 90% respostes en paper → 15% inscripcions a activitats de ciència
i tecnologia
Introducció. Origen de la proposta i breu justificació.
Ús del telèfon mòbil Sant Gervasi
(97%) - Raval (62%). Internet al
mòbil Sant Gervasi (94%) - Raval
(61%) . Ús tauleta Sant Gervasi
(65%) - Raval (18%). Pel fenomen
de segregació escolar, presència
de famílies “escletxa digital”
major a l’escola que al barri
“mostra diferències rellevants entre barris sobre tot en funció del
seu nivell de renda, que s’agreuja quan es combina amb factors
d’edat, ocupació i nivell d’educació.
La ciutat de Barcelona ha de treballar en millorar la situació dels
barris de renda baixa pel que fa a la seva relació amb Internet, i
les dades aportades en aquest estudi evidencien que el principal
repte no està a les infraestructures sinó en les persones”
L’AMPA no ha de ser motor d’increment de desigualtats, sinó contribuir a
la seva reducció
Fills/es de famílies més allunyades de ciència i tecnologia potencialment
menys actius en oci educatiu lligat a la tecnologia
Oportunitat per a convertir l’atractiu i possibilitats de les TICs en
tractor educatiu i eina de transformació social → 1) millores educatives;
2) infants creadors de solucions a problemes del seu interés
Objectius
http://ampadrassanes.blogspot.com/
2018/08/educacio-i-tecnologia-
drassaneslab.html
Objectius
Ciència i tecnologia com a un motor més de transformació social i educativa, convertint la
comunitat escolar (mestres, infants, famílies) en agents actius en l’exploració tecnològica i
l’acció sobre l’entorn amb el seu ús
1 – Reforçar, complementar i inspirar el programa educatiu de l’escola amb ciència i
tecnologia. Oportunitat: Redefinició de programa del centre amb el canvi de direcció. Objectiu
projecte: fomentar interès en ciència i tecnologia a la comunitat Drassanes, i pilots sobre la
inclusió de noves metodologies com a pas previ a l’execució de projectes específics
2 – Ocupar tots els espais educatius formals i informals (aules, menjador, pati,
extraescolars). Oportunitats: projecte redisseny del pati, oferta extraescolar AMPA
3 – Crear un ecosistema d’aprenentatge amb entitats externes que permeti
- Treballar la sostenibilitat del programa, generar noves possibilitats no previstes,
ampliar l’abast de l’acció AMPA amb capacitats externes, connectar la comunitat amb
iniciatives externes (com pot ser mSchools)
- “Normalitzar” el contacte directe amb científics i tecnòlegs, com a visitants / mentors
4- Racò tecnológic: espais d’oci lliure que permetin als infants desenvolupar projectes de la
seva elecció
Descripció de les decisions i accions.
Programa ha de ser inclusiu:
- Cerca de finançament (propi o participant en accions de les entitats
col·laboradores). Treballant un programa de crowdfunding per a beques
(accions a escala escola ja realitzades, com venda de roses o xapes)
Programa ha de ser obert:
- No buscar exclusivament proveïdors, sinó dissenyar conjuntament programes
Generar demanda (especialment als infants, però també a mestres) que sigui
significativa pels seus interessos, satisfer-la I fer-ho sostenible
- Participació a programes com Technovation o Recerkids
Descripció de les decisions i accions - mestres
- Perspectiva de gènere
- Inclusiu: Cost
Factors clau - DrassanesLab
- Projecte de comunitat: escola - famílies - infants
- Ecosistema d’aprenentatge: experiències significatives
- Ubiqüitat: Vincles entre educació formal i informal i entre espais
(incloent-hi oci lliure)
Col.laboracions
Imprescindible per diversos motius. Especialment:
• Multiplicitat de mirades respecte a la tecnologia, el seu ús i el seu
impacte
• Sostenibilitat
Aspecte crític: capacitat d’establir col·laboracions d’interès mutu, que
duren en el temps
Empatia
Esforç
Capacitat d’adaptació
Expertes en tecnología i educació
• Laura Malinverni http://www.lauramalinverni.org/ (Doctora ICT, Lic. Bellas Artes)
• Patricia Santos (*) https://www.linkedin.com/in/patricia-santos-rodriguez-a9720754/ (Doctora ICT, Ing.
Informática)
• Marie Monique Schaper http://sgraefiks.com/ (PhD student ICT, Diseñadora Gráfica)
• Milica Vujovic (*) https://www.linkedin.com/in/milica-vujovic-90414138/ (PhD student ICT. Arquitecta)
(*)
https://www.upf.edu/web/tide
Cooperació UPF
https://www.upf.edu/web/tide
Cooperació UPF
https://www.upf.edu/web/tide
https://ildeplus.upf.edu/makersalesaules
RAVALSTEAM / Makers a les aules
• 90 hores a tallers intercicle #gransdrassanes (4t – 6é)
• Impressió 3D, objectes interactius, programació
• Metodologia Design Thinking adaptada a l’aula
• Connexió entre espais i projectes de centre
• 10 hores tecnologies sonores projecte audiovisual, visites, etc
Makers per la inclusió
Novembre 2018
Colectic
Treballem per la transformació social a través
de la participació, l'aprenentatge i la
socialització de les TIC
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
Colectic
Escola Drassanes
Extraescolar de tecnologia gratuïta 4t – 6é
(projectes Makers per la inclusió, CODINC,
fons propis AMPA)
Scratch, Makey Makey, micro:Bit  Joc per
millorar la ciutat
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
Colectic
1992 2018
-->------------>-------->------------------------>--------------->------>>>
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
| | | | | | | |
Excursions | | | aprenentatge | | |
i treball | | | amb la xarxa | | Construir
al carrer | | | | | Fer
| | Internet Evolució de la xarxa | Noves
xarxa dins | Noves maneres Aparició del 2.0 | maneres
del local | de comunicar Noves maneres de | d’aprendre
| comunicar |
Xarxa de barri Nous dispositius
Comunitat més propera Noves maneres
Noves maneres de comunicar d’aprendre
>>>>> Noves maneres de generar o despertar noves oportunitats >>>>>>
4 – Activitats #DrassanesLab
Desenvolupament. Principals accions, aspectes organitzatius
implicats, etc.
Posada en marxa extraescolars en horari menjador (curs 2017-18):
- Subvencionades: P4/5, pensament computacional; 1r/2n, robòtica (eXplorium)
- Gratis: 3r/4t - tecnologies interactives (UPF). Disseny de jocs per part
dels alumnes (primeres creacions: Lluita de monstres, puzzle interactiu)
- Gratis: 5é/6é - descobreix el codi (3 sessions), crea el teu robot (12
sessions), descobreix el barri, connectem el món (11 sessions) - Colectic
Visites a UPF: Impressió 3D, tinta conductiva, videojocs, robòtica (4t, 5é, 6é)
Científics / enginyers a l’escola (passades. AMPA i escola): E Royuela
(Principia), G Orts (FECYT), A Moliner (NAE), M Gimeno (Draco), H Cuesta, M
Schaper (UPF), etc. Diversos visitants han esdevingut mentors. Sol.licitud
projecte “The Challengers” (UPF, amb escola, AMPA, Principia, districte)
Technovation challenge (Espiral), apps (Espiral, 5é, 6é)
Tecnologia a l’aula: disseny de visita interactiva Refugi307 (UPF, 6é) /
tecnologia sonora de pel·lícules - videojocs (UPF, 5é) / Recerkids (UPF, 5é, en
progrès) / tallers (2 sessions) amb mestres P3-P5 (eXplorium, escola) /
RAVALSTEAMTallers familiars (2018-19): concurs robots reciclats setmana ciència
(escola) / decoració nadal interactiva & disfresses interactives (2018-19)
Amb suport financer
Agost17: Projecte “El
menjador creatiu”,
convocatòria suport a AMPAs
Oct17: Premi RSU, projecte
“Excel·lència inclusiva a
primària”
Gener18: Projecte “Makers per
a la inclusió” - concedit a
Colectic, amb AMPA i UPF
Desenvolupament. Principals accions, aspectes organitzatius
implicats, etc.
Accions enfocades específicament a les noies:
- Participació d’un equip al concurs Wisibilízalas 2017. Finalistes!
Al 2018, cooperació amb Barcelona Supercomputing Center
- Creació de 3 equips (15 noies de 5é i 6é) participants al
Technovation Challenge (coordinat per Ciberespiral a España) de
creació d’apps. Actualment en fase d’ideació de solucions d’interès
per a les participants. Taller AppInventor per UPF (properament)
- Cooperació HP, Institut Català de les Dones, Espiral i UPF 
continuació app viol`ncia de gènere
- Celebracions 11 de Febrer
- Gimcana Dones i Ciència i reina Carnestoltes cientifica
(realitzades per l’escola)
- Robòtica i impressió 3D al pati obert de l’escola
(col·laboració AMPA, escola, districte, UPF, Colectic) i
exposicions “Dones i ciència” de Colectic (2 setmanes ubicada
al hall princiial de l’escola)
Solucions tecnològiques
Competències transmèdia
https://freesound.org/
Creació de sons
Reutilització
Llicències obertes
Avaluació de l’experiència
AMPA: impacte molt positiu respecte a l’establiment de col·laboracions amb
entitats externes per l’oci educatiu lligat amb la tecnologia. Alt grau
d’inclusió gràcies al suport extern rebut. 2018-19 – EXTRAESCOLAR AMB MÉS
INSCRIPCIONS
Alumnes: generada la creència de que poden crear amb tecnologia. Primers grups
capacitats en competències bàsiques com Scratch o impressió 3D. Noms triats
pels alumnes per les seves classes inclou “els robots”, “els tecnòlegs”, “els
científics”, mostrant que ha aparegut amb força al seu món. Participació
voluntària a activitats fora de l’aula (pati obert, technovation)
Equip mestres: incorporació d’un nou grup de possibilitats i contactes externs
pel desenvolupament. Ara ja depen d’elles
Avaluació de l’experiència
Equip mestres: incorporació d’un nou grup de possibilitats i contactes externs
pel desenvolupament. Ara ja depen d’ells
https://twitter.com/hashtag/drassaneslab
Conclusions i futur
Exemple d’AMPA com a motor d’innovació educativa (gràcies a l’entorn favorable)
Èxit en l’objectiu inicial de modificar les (auto)percepcions sobre la creació amb
tecnologia en famílies, alumnes i mestres.
Construcció d’una base sòlida que, amb l’impuls de l’AMPA, ha permès la creació d’un
ecosistema educatiu al voltant de la tecnologia que ja genera les seves dinàmiques
pròpies tant per part de les famílies, els mestres, els alumnes i les entitats
col·laboradores de manera autònoma com interelacionats, a espais formals i
informals.
Capacitació bàsica en diverses tecnologies / metodologies al 2017-18 (Scratch, Makey
Makey, Design thinking, etc) sobre la qual es construiran projectes específics al
2018-19 (per exemple, en el marc de mSchools) i creació del DrassanesLab (pendent
d’obtenció de finançament per l’equipament i monitoratge bàsic)
Gràcies!

More Related Content

Similar to DrassanesLab: Tecnologia i coneixement contra l’escletxa digital (versió PPT)

EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels DocentsEstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels DocentsNúria Delgado
 
Tasca 4 presentacio_forma_tic
Tasca 4 presentacio_forma_ticTasca 4 presentacio_forma_tic
Tasca 4 presentacio_forma_ticjomoel
 
Modul0v7
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7Baix
 
Modul0v7
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7Baix
 
L'assessorament en els àmbits formals informal i formatiu
L'assessorament en els àmbits formals informal i formatiuL'assessorament en els àmbits formals informal i formatiu
L'assessorament en els àmbits formals informal i formatiuFerran Medina Restoy
 
Presentació les Tic a les aules 2.0
Presentació les Tic a les aules 2.0Presentació les Tic a les aules 2.0
Presentació les Tic a les aules 2.0annacn
 
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació iIntervenció en el desenvolupament de la comunicació i
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació iLaura Garcinuño Velayos
 
Guia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucenaGuia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucenaAzu Vázquez
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Finaljesteveg
 

Similar to DrassanesLab: Tecnologia i coneixement contra l’escletxa digital (versió PPT) (20)

Assessorament tac
Assessorament tacAssessorament tac
Assessorament tac
 
Tacv9
Tacv9Tacv9
Tacv9
 
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels DocentsEstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels Docents
 
Tasca 4 presentacio_forma_tic
Tasca 4 presentacio_forma_ticTasca 4 presentacio_forma_tic
Tasca 4 presentacio_forma_tic
 
Reunió famílies 3rB 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 3rB 23-24_compressed.pdfReunió famílies 3rB 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 3rB 23-24_compressed.pdf
 
Modul0v7
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
 
Modul0v7
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
 
Modul0v7
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
 
Modul0v7
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
 
Modul0v7
Modul0v7Modul0v7
Modul0v7
 
Cosmo caixa
Cosmo caixaCosmo caixa
Cosmo caixa
 
Menéndez
MenéndezMenéndez
Menéndez
 
L'assessorament en els àmbits formals informal i formatiu
L'assessorament en els àmbits formals informal i formatiuL'assessorament en els àmbits formals informal i formatiu
L'assessorament en els àmbits formals informal i formatiu
 
Presentació les Tic a les aules 2.0
Presentació les Tic a les aules 2.0Presentació les Tic a les aules 2.0
Presentació les Tic a les aules 2.0
 
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació iIntervenció en el desenvolupament de la comunicació i
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i
 
Gestió_aula_digital
Gestió_aula_digitalGestió_aula_digital
Gestió_aula_digital
 
Guia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucenaGuia didactica tic_azucena
Guia didactica tic_azucena
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
 
Les TIC i la inclusió educativa.
Les TIC i la inclusió educativa.Les TIC i la inclusió educativa.
Les TIC i la inclusió educativa.
 
BETT 2023.pdf
BETT 2023.pdfBETT 2023.pdf
BETT 2023.pdf
 

More from Aurelio Ruiz Garcia

XXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnología
XXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnologíaXXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnología
XXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnologíaAurelio Ruiz Garcia
 
How can we attract and retain girls and women in STEM?
How can we attract and retain girls and women in STEM?How can we attract and retain girls and women in STEM?
How can we attract and retain girls and women in STEM?Aurelio Ruiz Garcia
 
Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...
Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...
Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...Aurelio Ruiz Garcia
 
Gender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, Barcelona
Gender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, BarcelonaGender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, Barcelona
Gender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, BarcelonaAurelio Ruiz Garcia
 
Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)
Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)
Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)Aurelio Ruiz Garcia
 
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...Aurelio Ruiz Garcia
 
PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...
PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...
PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...Aurelio Ruiz Garcia
 
Research / development position at MTG-UPF
Research / development position at MTG-UPFResearch / development position at MTG-UPF
Research / development position at MTG-UPFAurelio Ruiz Garcia
 
PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”
PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”
PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”Aurelio Ruiz Garcia
 
PhD positions in Computational Cardiac Image Processing and Modelling
PhD positions in Computational Cardiac Image Processing and ModellingPhD positions in Computational Cardiac Image Processing and Modelling
PhD positions in Computational Cardiac Image Processing and ModellingAurelio Ruiz Garcia
 
Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...
Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...
Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...Aurelio Ruiz Garcia
 
The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014
The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014
The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014Aurelio Ruiz Garcia
 
Researching careers: careers in research. UR-LING UPF workshop
Researching careers: careers in research. UR-LING UPF workshopResearching careers: careers in research. UR-LING UPF workshop
Researching careers: careers in research. UR-LING UPF workshopAurelio Ruiz Garcia
 
Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,
Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,
Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,Aurelio Ruiz Garcia
 

More from Aurelio Ruiz Garcia (14)

XXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnología
XXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnologíaXXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnología
XXVI Conferencia de decanatos de artes y humanidad. Humanidades en tecnología
 
How can we attract and retain girls and women in STEM?
How can we attract and retain girls and women in STEM?How can we attract and retain girls and women in STEM?
How can we attract and retain girls and women in STEM?
 
Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...
Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...
Communication Skills in science: the Research in 4 minutes competition. PhD s...
 
Gender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, Barcelona
Gender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, BarcelonaGender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, Barcelona
Gender and ICT program, Maria de Maeztu DTIC-UPF, Barcelona
 
Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)
Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)
Communication Skills in Science: Research in 4 minutes (Rin4)
 
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...
Department of Information and Communication Technologies. Univ. Pompeu Fabra,...
 
PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...
PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...
PhD fellowship on “Understanding the effect of evoked emotions in long-term m...
 
Research / development position at MTG-UPF
Research / development position at MTG-UPFResearch / development position at MTG-UPF
Research / development position at MTG-UPF
 
PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”
PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”
PhD fellowship on “Audio-Visual Approaches for Music Content Description”
 
PhD positions in Computational Cardiac Image Processing and Modelling
PhD positions in Computational Cardiac Image Processing and ModellingPhD positions in Computational Cardiac Image Processing and Modelling
PhD positions in Computational Cardiac Image Processing and Modelling
 
Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...
Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...
Project Management and Innovation in Biomedical Engineering. Section 1: Conce...
 
The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014
The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014
The science of publishing. UR-LING Workshop May 2014
 
Researching careers: careers in research. UR-LING UPF workshop
Researching careers: careers in research. UR-LING UPF workshopResearching careers: careers in research. UR-LING UPF workshop
Researching careers: careers in research. UR-LING UPF workshop
 
Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,
Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,
Workshop: how to prepare a MSCA Individual Fellowship proposal,
 

Recently uploaded

FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfLUDOCLIO
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxNeus Lorenzo
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 

Recently uploaded (6)

FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 

DrassanesLab: Tecnologia i coneixement contra l’escletxa digital (versió PPT)

 • 1. Cap al DrassanesLab: Tecnologia i coneixement contra l’escletxa digital AMPA Escola Drassanes @AMPADrassanes ampadrassanes@gmail.com Aurelio Ruiz @ruiz_aurelio aurelio.ruiz@upf.edu
 • 2. 1 – Context 2 – Educació tecnològica - motivació 3 – Estratègia Drassanes 4 – Activitats Drassanes
 • 3. 1 – Context Personal Professional Punt de partida Moment actual
 • 4. ● Enginyer de Telecomunicacions (sense cap vocació específica) NO SÓC DOCENT NI PEDAGOG Professional https://hsi.web.cern.ch/hsi/s-link/devices/images/holaebv4.jpg
 • 5. Undergraduate Programs (1000 students) ● Computer Sciences ● Telematics Engineering ● Audio-visual Systems Engineering ● Biomedical Engineering (joint with Health Science Dept. at UPF) ● Mathematical Engineering in Data Science Research Master’s Degrees (250 students, > 50% international) ● Master in Sound and Music Computing ● Master in Cognitive Systems and Interactive Media ● Master in Intelligent Interactive Systems ● Master in Computer Vision ● Master in Computational Biomedical engineering ● Master in Brain and Cognition PhD Program in Information and Communication Technologies (250 students, > 60% international)
 • 7. Professional Exposició a les consequències … Undergraduate Programs (1000 students) ● Computer Sciences  13% dones ● Telematics Engineering  24% dones ● Audio-visual Systems Engineering  26% dones ● Biomedical Engineering (joint with Health Science Dept. at UPF)  61% dones ● Mathematical Engineering in Data Science  46% dones Malgrat les similituds  1r any és el mateix Diferència entre alumnat no exclusivament lligada a la capacitat tècnica, sinó a la capacitat de sortir-se’n davant el gran nivell d’estímuls
 • 11. Personal + Professional Tot té a veure EXCLUSIVAMENT amb estereotips i expectatives projectades
 • 12. Personal + Professional From presentation by Pallabi Sengupta, DTIC PhD seminars https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/talks-and- networks
 • 14. Personal Centre de màxima complexitat de Ciutat Vella (famílies majoritàriament veïnes de Raval Sud i Gòtic Sud) 90% de les famílies hi formen part Reforça, complementa i inspira el programa educatiu del centre Grup de treball de ciència i tecnologia creat a finals del curs 2016-17
 • 17.
 • 18. Personal + Professional  Classe social / orígen? From presentation by Pallabi Sengupta, DTIC PhD seminars https://www.upf.edu/web/mdm-dtic/talks-and- networks
 • 19. Personal + Professional  Classe social / orígen? https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/26/e ngineerings-stark-racial-inequalities-revealed-by-report
 • 20. Personal + Professional  Classe social / orígen? https://slate.com/human-interest/2017/11/the-stem- paradox-why-are-muslim-majority-countries-producing- so-many-female-engineers.html Quin effecte tenen els nostres biaxos inconscients
 • 21. Personal + Professional #DrassanesLab RAVALSTEAM Institut Milà i Fontanals Octavio Paz Baró de Viver El Sagrer Ramón Berenguer III Miquel Bleach Ramón y Cajal L’univers Drassanes El Polvorí Castella Sant Martí
 • 23. Professional Com afecta la tecnologia a les persones a nivell individual I de manera col·lectiva Responsabilitat Decisions autònomes Interaccions Incertesa i velocitat de canvi
 • 24. Professional? https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/impact-artificial-intelligence-learning-teaching- and-education Task AI impact 1 Adapt teaching methods and instructional materials to meet students’ varying needs and interests High 2 Establish and enforce rules for behaviour and procedures for maintaining order among students ? 3 Confer with parents or guardians, other teachers, counsellors, and administrators to resolve students’ Low behavioural and academic problems 4 Maintain, accurate, complete, and correct students records as required by laws, district policies, and High administrative regulations 5 Prepare, administer, and grade tests and assignments to evaluate student’s progress High 6 Prepare material and classrooms for class activities Medium 7 Instruct though lectures, discussions, and demonstrations in one or more subjects, such as English, Medium mathematics, or social studies 8 Establish clear objectives for all lessons, units, and projects, and communicate these objectives to Medium students 9 Assist students who need extra help, such as by tutoring, and preparing and implementing remedial High programs 10 Assign lessons and correct homework High 11 Enforce all administration policies and rules governing students Medium … 15 Meet or correspond with parents or guardians to discuss children’s progress and to determine priorities Medium and resource needs
 • 25. 2 – Educació tecnològica – motivació #DrassanesLab Què vol dir educación tecnológica al #DrassanesLab Per què la considerem relevant
 • 26. Educació tecnológica – motivació Fem 3 grups. 3 minuts, 3 preguntes: ● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a primària: ○ A) És imprescindible – com la lecto-escriptura ○ B) És recomanable – com l’educació musical ○ C) És prescindible – com la dansa ○ D) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit extraescolar
 • 27. Educació tecnológica – motivació Fem 3 grups. En 3 minuts: ● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a primària: ○ A) Requereix de mestres especialitzats – com l’anglès ○ B) Ha de quedar al criteri de cada mestre ○ C) Ha de ser impartida pel mestre general ○ D) Ha d’estar bassada en col.laboracions externes ○ E) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit extraescolar
 • 28. Educació tecnológica – motivació https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/28/robots-better-doctors-diagnosing-cancers-major-study-finds/ T’han de fer diagnosi. Prefereixes: A) Que et la faci el robot exclusivamente B) Que la faci una dermatóloga tenint en compte la informació que pot proporcionar el robot C) Que la faci la metgessa, rebutjant l’ús del robot
 • 29. Educació tecnológica – motivació Fem 3 grups. 3 minuts, 3 preguntes: ● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a primària: ○ A) És imprescindible – com la lecto-escriptura NO PELS ENGINYERS/ES ○ B) És recomanable – com l’educació musical ○ C) És prescindible – com la dansa ○ D) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit extraescolar
 • 30. Educació tecnológica – motivació ● L’educació tecnològica (més enllà del multimèdia) a primària: ○ A) Requereix de mestres especialitzats – com l’anglès ○ B) Ha de quedar al criteri de cada mestre ○ C) Ha de ser impartida pel mestre general ○ D) Ha d’estar bassada en col·laboracions externes ○ E) No ha d’existir, correspon a la secundària / àmbit extraescolar
 • 31. Educació tecnológica – motivació https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/28/robots-better-doctors-diagnosing-cancers-major-study-finds/ T’han de fer diagnosi. Prefereixes: A) Que et la faci el robot exclusivamente B) Que la faci una dermatóloga tenint en compte la informació que pot proporcionar el robot C) Que la faci la metgessa, rebutjant l’ús del robot / CANVIARIA DE METGESSA
 • 33. Motivació global Què és l’educació? ● Aprendre a relacionar-se amb el món actual (i futur) ● Aprendre a relacionar-se en grup de lligams febles ● Exercir la ciutadania ● Manca de “discurs” al voltant de la tecnologia (dominat per discursos corporatius i “Silicon Valleys”) ● Manca de models de relació amb la tecnologia ● Millorable vincle entre les ciències socials / humanitats i les tecnologies (que impacten social i individualment)
 • 34. Motivació global ● Assimilació avanços / canvis a molts més entorns ○ Neurociència ■ Manipulació  Relació amb la gamificació ■ Memòria  Simplificació dels canvis de models memorístics ○ Moviments migratoris ■ Estereotips i biaxos ■ “Volem acollir, però no barrejar” http://diarieducacio.cat/blogs/fapac/2017/05/11/escola-nostra- escola-vostra-volem-acollir/
 • 35. Objectius educatius generals rellevants en tecnologia ● Aprendre a aprendre (passió per aprendre) ● Errors com a oportunitat d’aprenentatge. ● Gestió de la frustració ● Gestió de les incerteses ● Metodologia  per aprendre dels errors ● Col·laboració ● Flexibilitat i adaptació MESTRES / SISTEMA ESCOLAR ● Significatiu numero de mestres mostren ansietat davant STEM! ○ Trasllat a infants? ○ Increment biaixos? ● Sovint invisible per a un extern / noves metod. per objectius “vells” ● Reduïda capacitat per coordinar l’aula amb l’exterior / alimentar col.laboracions en el temps
 • 36. L’entorn escolar Vs el meu entorn ● Escola com a centre de coneixement més enllà del programa ○ Relació amb l’entorn ● Por a “no saber” – vincle entre autoritat i coneixement ● Finals oberts ● Ansietat ○ Només des de la seguretat interior es pot experimentar i cooperar
 • 37. Educació tecnològica – problemes “vells” ● Competència digital  Competències transmèdia ● Programació  Elements tecnològics / maker ● Pensament computacional  Pensament científic / design thinking / agile  Educació tecnològica “Simplificar tant com sigui possible, però no més” (Einstein?)
 • 38. Competència digital -> Competència transmèdia https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital- competence-educators-digcompedu
 • 39. Competència digital -> Competència transmèdia
 • 40. Competència digital -> Competència transmèdia https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital- competence-educators-digcompedu
 • 41. Competència digital -> Competència transmèdia http://transmedialiteracy.upf.edu/
 • 42. Competència digital -> Competència transmèdia https://www.eldiario.es/tecnologia/inteligencia-artificial-famosas-preocupante- parece_0_717778503.html
 • 43. Exemple competència transmèdia 1r Quan acaba una activitat, whatsapp a pare i mare (o qui vulgui) explicant activitat i resultat ● Aprèn numero telèfon ● Realitza fotografia ● Explica què és (escriptura, ● àudio) ● Activitat escolar a la vida diària ● “real-time” (vs esperar 3 mesos) ● Soluciona problemes a pares separats Activitat creix amb cada curs (2n – email, 3r-4t – blog, 5é – 6é portfoli digital) Oportunitat d’explicar mitjans digitals (privadesa, riscos, etc)
 • 44. Programació –> elements tecnològics Accounting for the neglected dimensions of AI progress. https://arxiv.org/abs/1806.00610 Del software a...
 • 45. Programació – mon “maker” https://accionmagistral.org/wp-content/uploads/2018/10/ESCUELAS-INNOVADORAS-Y- FAMILIAS-CREATIVAS.pdf
 • 46. Programació – mon “maker” https://accionmagistral.org/wp-content/uploads/2018/10/ESCUELAS-INNOVADORAS-Y- FAMILIAS-CREATIVAS.pdf
 • 47. Programació – mon “maker” https://accionmagistral.org/wp-content/uploads/2018/10/ESCUELAS-INNOVADORAS-Y- FAMILIAS-CREATIVAS.pdf
 • 48. Pensament computacional – pensament científic https://www.americanscientist.org/article/computational-thinking-in-science
 • 49. Pensament computacional – pensament científic https://www. https://www.educaixa.com/ca/- /que-hacemos-cuando- investigamos Molt sovint, els infants pensen en l'activitat científica només des de la seva vessant experimental; per això, també citen l'experimentació com una activitat que tots els científics porten a terme. L'objectiu del recurs és mostrar que la pràctica científica comporta les activitats de: formular bones preguntes; obtenir, representar i analitzar dades; establir conclusions; construir explicacions dels fets observats i comunicar a la comunitat.
 • 50. Pensament computacional – design thinking https://www.upf.edu/web/tide /nurturing-the-design- thinking-mindset-of- children-through-gaming
 • 51. Pensament computacional – agile methods https://www.onlinebooksrevie w.com/articles/best-agile- books
 • 53. Com impacta la tecnologia a la societat? Vols ser metge/ssa
 • 54. Com impacta la tecnologia a la societat? Vols ser taxista?
 • 55. Com impacta la tecnologia a la societat? Vols ser mestre?
 • 56. Com impacta la tecnologia a la societat?
 • 57. Com impacta la tecnologia a la societat? Com funciona l’electricitat.... • Com funciona una cerca a Google Tendència a creure que la posició al ranking té a veure amb qualitat • Quin és l’impacte energetic de la tecnologia Exemple cotxe a introducció  Què s’hauria fet diferent? • Quins són els perils (per exemple, estratègies de manipulació o addicció) • Com la tecnologia és un mecanisme de poder • Com la tecnologia afavoreix decisions de majories (Vs consens)
 • 58. Com impacta la tecnologia a la societat? Models ACTUALS https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillance-technology.html
 • 59. Com impacta la tecnologia a la societat? Models ACTUALS
 • 60. Com impacta la tecnologia a la societat? Models ACTUALS
 • 61. Com impacta la tecnologia? Relació emocional
 • 62. Com impacta la tecnologia? Relació emocional Gamificar l’aula? Si, però sobre tot ensenyar a entendre els processos de manipulació i adicció associats a la gamificació
 • 63. Com impacta la tecnologia? Ciència ficció
 • 66. 3 – Estratègia #DrassanesLab Evolució Com influenciar el programa escolar des de l’AMPA
 • 67. Introducció. Origen de la proposta i breu justificació. Curs 2016-17: Primeres accions puntuals lligades amb tecnologia al centre durant la setmana de la ciència amb UPF. Creació d’un cert interès entre famílies. Maig 2017: Enquesta de participació a extraescolars 2017-18. Novetat - proposta d’extraescolars de ciència i tecnologia. Via de resposta: 1) Google form; 2) Formulari en paper. Resultats: - 10% respostes rebudes via electrònica → 100% inscrits a activitats de ciència i tecnologia - 90% respostes en paper → 15% inscripcions a activitats de ciència i tecnologia
 • 68. Introducció. Origen de la proposta i breu justificació. Ús del telèfon mòbil Sant Gervasi (97%) - Raval (62%). Internet al mòbil Sant Gervasi (94%) - Raval (61%) . Ús tauleta Sant Gervasi (65%) - Raval (18%). Pel fenomen de segregació escolar, presència de famílies “escletxa digital” major a l’escola que al barri “mostra diferències rellevants entre barris sobre tot en funció del seu nivell de renda, que s’agreuja quan es combina amb factors d’edat, ocupació i nivell d’educació. La ciutat de Barcelona ha de treballar en millorar la situació dels barris de renda baixa pel que fa a la seva relació amb Internet, i les dades aportades en aquest estudi evidencien que el principal repte no està a les infraestructures sinó en les persones” L’AMPA no ha de ser motor d’increment de desigualtats, sinó contribuir a la seva reducció Fills/es de famílies més allunyades de ciència i tecnologia potencialment menys actius en oci educatiu lligat a la tecnologia Oportunitat per a convertir l’atractiu i possibilitats de les TICs en tractor educatiu i eina de transformació social → 1) millores educatives; 2) infants creadors de solucions a problemes del seu interés
 • 70. Objectius Ciència i tecnologia com a un motor més de transformació social i educativa, convertint la comunitat escolar (mestres, infants, famílies) en agents actius en l’exploració tecnològica i l’acció sobre l’entorn amb el seu ús 1 – Reforçar, complementar i inspirar el programa educatiu de l’escola amb ciència i tecnologia. Oportunitat: Redefinició de programa del centre amb el canvi de direcció. Objectiu projecte: fomentar interès en ciència i tecnologia a la comunitat Drassanes, i pilots sobre la inclusió de noves metodologies com a pas previ a l’execució de projectes específics 2 – Ocupar tots els espais educatius formals i informals (aules, menjador, pati, extraescolars). Oportunitats: projecte redisseny del pati, oferta extraescolar AMPA 3 – Crear un ecosistema d’aprenentatge amb entitats externes que permeti - Treballar la sostenibilitat del programa, generar noves possibilitats no previstes, ampliar l’abast de l’acció AMPA amb capacitats externes, connectar la comunitat amb iniciatives externes (com pot ser mSchools) - “Normalitzar” el contacte directe amb científics i tecnòlegs, com a visitants / mentors 4- Racò tecnológic: espais d’oci lliure que permetin als infants desenvolupar projectes de la seva elecció
 • 71. Descripció de les decisions i accions. Programa ha de ser inclusiu: - Cerca de finançament (propi o participant en accions de les entitats col·laboradores). Treballant un programa de crowdfunding per a beques (accions a escala escola ja realitzades, com venda de roses o xapes) Programa ha de ser obert: - No buscar exclusivament proveïdors, sinó dissenyar conjuntament programes Generar demanda (especialment als infants, però també a mestres) que sigui significativa pels seus interessos, satisfer-la I fer-ho sostenible - Participació a programes com Technovation o Recerkids
 • 72. Descripció de les decisions i accions - mestres
 • 73. - Perspectiva de gènere - Inclusiu: Cost Factors clau - DrassanesLab - Projecte de comunitat: escola - famílies - infants - Ecosistema d’aprenentatge: experiències significatives - Ubiqüitat: Vincles entre educació formal i informal i entre espais (incloent-hi oci lliure)
 • 74. Col.laboracions Imprescindible per diversos motius. Especialment: • Multiplicitat de mirades respecte a la tecnologia, el seu ús i el seu impacte • Sostenibilitat Aspecte crític: capacitat d’establir col·laboracions d’interès mutu, que duren en el temps Empatia Esforç Capacitat d’adaptació
 • 75. Expertes en tecnología i educació • Laura Malinverni http://www.lauramalinverni.org/ (Doctora ICT, Lic. Bellas Artes) • Patricia Santos (*) https://www.linkedin.com/in/patricia-santos-rodriguez-a9720754/ (Doctora ICT, Ing. Informática) • Marie Monique Schaper http://sgraefiks.com/ (PhD student ICT, Diseñadora Gráfica) • Milica Vujovic (*) https://www.linkedin.com/in/milica-vujovic-90414138/ (PhD student ICT. Arquitecta) (*) https://www.upf.edu/web/tide Cooperació UPF
 • 78. RAVALSTEAM / Makers a les aules • 90 hores a tallers intercicle #gransdrassanes (4t – 6é) • Impressió 3D, objectes interactius, programació • Metodologia Design Thinking adaptada a l’aula • Connexió entre espais i projectes de centre • 10 hores tecnologies sonores projecte audiovisual, visites, etc
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96. Makers per la inclusió Novembre 2018
 • 97. Colectic Treballem per la transformació social a través de la participació, l'aprenentatge i la socialització de les TIC >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>
 • 98. Colectic Escola Drassanes Extraescolar de tecnologia gratuïta 4t – 6é (projectes Makers per la inclusió, CODINC, fons propis AMPA) Scratch, Makey Makey, micro:Bit  Joc per millorar la ciutat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>
 • 99. Colectic 1992 2018 -->------------>-------->------------------------>--------------->------>>> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | Excursions | | | aprenentatge | | | i treball | | | amb la xarxa | | Construir al carrer | | | | | Fer | | Internet Evolució de la xarxa | Noves xarxa dins | Noves maneres Aparició del 2.0 | maneres del local | de comunicar Noves maneres de | d’aprendre | comunicar | Xarxa de barri Nous dispositius Comunitat més propera Noves maneres Noves maneres de comunicar d’aprendre >>>>> Noves maneres de generar o despertar noves oportunitats >>>>>>
 • 100.
 • 101. 4 – Activitats #DrassanesLab
 • 102. Desenvolupament. Principals accions, aspectes organitzatius implicats, etc. Posada en marxa extraescolars en horari menjador (curs 2017-18): - Subvencionades: P4/5, pensament computacional; 1r/2n, robòtica (eXplorium) - Gratis: 3r/4t - tecnologies interactives (UPF). Disseny de jocs per part dels alumnes (primeres creacions: Lluita de monstres, puzzle interactiu) - Gratis: 5é/6é - descobreix el codi (3 sessions), crea el teu robot (12 sessions), descobreix el barri, connectem el món (11 sessions) - Colectic Visites a UPF: Impressió 3D, tinta conductiva, videojocs, robòtica (4t, 5é, 6é) Científics / enginyers a l’escola (passades. AMPA i escola): E Royuela (Principia), G Orts (FECYT), A Moliner (NAE), M Gimeno (Draco), H Cuesta, M Schaper (UPF), etc. Diversos visitants han esdevingut mentors. Sol.licitud projecte “The Challengers” (UPF, amb escola, AMPA, Principia, districte) Technovation challenge (Espiral), apps (Espiral, 5é, 6é) Tecnologia a l’aula: disseny de visita interactiva Refugi307 (UPF, 6é) / tecnologia sonora de pel·lícules - videojocs (UPF, 5é) / Recerkids (UPF, 5é, en progrès) / tallers (2 sessions) amb mestres P3-P5 (eXplorium, escola) / RAVALSTEAMTallers familiars (2018-19): concurs robots reciclats setmana ciència (escola) / decoració nadal interactiva & disfresses interactives (2018-19) Amb suport financer Agost17: Projecte “El menjador creatiu”, convocatòria suport a AMPAs Oct17: Premi RSU, projecte “Excel·lència inclusiva a primària” Gener18: Projecte “Makers per a la inclusió” - concedit a Colectic, amb AMPA i UPF
 • 103. Desenvolupament. Principals accions, aspectes organitzatius implicats, etc. Accions enfocades específicament a les noies: - Participació d’un equip al concurs Wisibilízalas 2017. Finalistes! Al 2018, cooperació amb Barcelona Supercomputing Center - Creació de 3 equips (15 noies de 5é i 6é) participants al Technovation Challenge (coordinat per Ciberespiral a España) de creació d’apps. Actualment en fase d’ideació de solucions d’interès per a les participants. Taller AppInventor per UPF (properament) - Cooperació HP, Institut Català de les Dones, Espiral i UPF  continuació app viol`ncia de gènere - Celebracions 11 de Febrer - Gimcana Dones i Ciència i reina Carnestoltes cientifica (realitzades per l’escola) - Robòtica i impressió 3D al pati obert de l’escola (col·laboració AMPA, escola, districte, UPF, Colectic) i exposicions “Dones i ciència” de Colectic (2 setmanes ubicada al hall princiial de l’escola)
 • 105. Competències transmèdia https://freesound.org/ Creació de sons Reutilització Llicències obertes
 • 106. Avaluació de l’experiència AMPA: impacte molt positiu respecte a l’establiment de col·laboracions amb entitats externes per l’oci educatiu lligat amb la tecnologia. Alt grau d’inclusió gràcies al suport extern rebut. 2018-19 – EXTRAESCOLAR AMB MÉS INSCRIPCIONS Alumnes: generada la creència de que poden crear amb tecnologia. Primers grups capacitats en competències bàsiques com Scratch o impressió 3D. Noms triats pels alumnes per les seves classes inclou “els robots”, “els tecnòlegs”, “els científics”, mostrant que ha aparegut amb força al seu món. Participació voluntària a activitats fora de l’aula (pati obert, technovation) Equip mestres: incorporació d’un nou grup de possibilitats i contactes externs pel desenvolupament. Ara ja depen d’elles
 • 107. Avaluació de l’experiència Equip mestres: incorporació d’un nou grup de possibilitats i contactes externs pel desenvolupament. Ara ja depen d’ells https://twitter.com/hashtag/drassaneslab
 • 108. Conclusions i futur Exemple d’AMPA com a motor d’innovació educativa (gràcies a l’entorn favorable) Èxit en l’objectiu inicial de modificar les (auto)percepcions sobre la creació amb tecnologia en famílies, alumnes i mestres. Construcció d’una base sòlida que, amb l’impuls de l’AMPA, ha permès la creació d’un ecosistema educatiu al voltant de la tecnologia que ja genera les seves dinàmiques pròpies tant per part de les famílies, els mestres, els alumnes i les entitats col·laboradores de manera autònoma com interelacionats, a espais formals i informals. Capacitació bàsica en diverses tecnologies / metodologies al 2017-18 (Scratch, Makey Makey, Design thinking, etc) sobre la qual es construiran projectes específics al 2018-19 (per exemple, en el marc de mSchools) i creació del DrassanesLab (pendent d’obtenció de finançament per l’equipament i monitoratge bàsic) Gràcies!