SlideShare a Scribd company logo
Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilgili ilkeleri genel olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz; 
1. DOP, düzenlemeye giren tüm parsellerden belediye, maliye hazinesi, özel ve tüzel kişi, 
yoldan ihdas vb. eşit oranda(yüzde olarak) alınmalıdır. 
2. DOP, imar planı yapılmasıyla doğrudan alınmaz ancak imar uygulamaları sırasında 
alınabilir. 
3. DOP oranı, taşınmazın düzenlemeden önceki kısmına(alanına) uygulanır. 
4. DOP ile elde edilen alanlar, umumi hizmetlerin dışında belediyelere parsel 
oluşturulması gibi başka maksatlarla kullanılama. 
5. DOP ile oluşturulacak umumi hizmet alanları, 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesinde 
sayılan alanlarla sınırlı değildir. Örneğin, pazar yeri de bu kapsamdadır. 
6. DOP ile karşılanacak alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. Örneğin, imar planında ve 
mülkiyet olarak karakol ve cami gibi alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. 
7. Bir uygulama alanı(sınırı) tespit edildikten sonra bu alan içinde imar planıyla umumi 
hizmetlere ayrılan alanlar sabit olduğundan, kural olarak DOP miktarı da uygulama 
yapan kişilere göre değişmez ve sabittir. Ancak, düzenleme alanının değiştirilmesi 
halinde umumi hizmetlere ayrılan sahalarının alanları değişebileceğinden DOP oranı da 
değişebilir. 
8. Kamulaştırma yapılması halinde, DOP, kamulaştırmadan sonra kalan kısma uygul anır. 
9. Bir uygulama alanında kapanan kadastral yollar ve yeşil sahalar var ise bu alanlar önce 
umumi hizmetlere aktarılır ve geriye kalan ihtiyaç için DOP oranı belirlenir. 
10. DOP bir kere alınır. Yeniden yapılan imar planı üzerinde yapılacak uygulamalarda, DO P 
oranı daha yüksek olması halinde fark kadar DOP alınabilir. Aksi halde, daha önce 
yapılan imar uygulaması sırasında DOP alınan taşınmazın tekrar DOP hesabına 
alınmaması gerekir. 
11. DOP ile kazanılıp ancak daha sonra imar planı tadilatıyla konut alanında ka lan yol 
fazlalıklarının eski maliklerine bedelsiz olarak iadesi mümkün değildir. Bu olayın 
belediyelerce kötüye kullanılarak dolaylı olarak belediye adına taşınmaz kazanılması 
yöntemine başvurulmaması gerekir. 
12. Önceden tespit edilen DOP oranına göre uygulama alanı sınır belirlemek yerine, 
usulüne göre uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranı belirlenmelidir. Ancak 
önce uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranın %40’tan yüksek çıkması 
halinde AAD Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre uygulama alanı sınırında değişiklik 
yapılabilir. 
13. İçinde konut alanı bulunmayan uygulama sahası tespit edilerek, bu alanda sadece imar 
planıyla umumi hizmetlere ayrılan yerleri DOP ile karşılamak amacıyla imar uygulaması 
yapılamaz. 
14. Düzenleme nedeniyle DOP alınan alanlardan ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 
15. DOP zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile fazlalık yönünde farklı tespit edilebilir. 
16. Taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerinde, mülga 6785-1605 sayılı İmar Kanununun 39. 
Maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil 
edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını %40’a tamamlayan fark kadar 
Düzenleme Ortalıklı Payı alınabilir.
17. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği 
itibariyle düzenleme ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakatı ile 
düzenleme ortalık payı miktarı bedele dönüştürülebilir. 
18. Kadastral parselin bir kısmı ifraz edilerek taşınmazın geriye kalan kısmının uygulamaya 
alınması halinde, düzenleme ortaklık payının sadece uygulamaya alınan kısmın 
yüzölçümünden kesilmesi gerekir. 
19. Bir parselden DOP alındıktan sonra geriye kalan alanın konut alanı olan parsele tahsis 
edilmesi gerekir. Bunun aksinde taşınmazdan DOP kesildikten sonra geriye kalan 
kısmın DOP ile elde edilebilecek alanlara tahsis edilmesi gerekir. 
Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller; 
İmar uygulamalarında teknik yönden düzenleme kapsamına alınma zorunluluğu olan kimi 
parsellerden DOP kesintisi alınmaması gerekmektedir. Şöyle ki; 
1. Uygulamadan önce AAD kapsamında DOP kesintisine uğrayan bir parselden ikinci bir 
düzenleme kapsamına alınmış olmasına rağmen yeniden DOP kesintisi yapılmaz. 
2. Herhangi bir nedenle kamusal amaçlar(okul, karakol, su deposu, trafo yeri vb.) için 
kamulaştırılan ve halen uygulama imar planında bu tahsis amaçları devam eden 
parsellerin düzenlemeye alınmış olmalarına rağmen DOP alınmaz. 
Her iki durumda da, sözü edilen parsellerden DOP kesintisi yapılmamasına karşın, parsel 
alanları korunmak kaydıyla imar planı gereğince parsel geometrisinde yeniden düzenlemeler 
yapılabilmektedir. 
Diğer taraftan, uygulamadan önce gelişme bölgelerinde isteğe bağlı uygulamalar ile %40’ı aşan 
oranlarda kamusal alanlar terk edilmektedir. Bu imar hakkı karşılığında yapılan bir işlemdir. 
Ama aslında gelişme bölgelerinde AAD dışında bu tür uygulamalar izin verilmemesi 
gerekmektedir. 
Parselasyon işlemiyle bir tescilli kümbetin bulunduğu yerde kadastral parsel sınırlarında bir 
değişiklik yapılmadan, aynen korunarak imar parseline dönüştürülmes i halinde ve Yönetmelik 
hükmü uyarınca kadastral parselin, yol, meydan, otopark ve yeşil alan gibi yerlere giren 
kısımlarının ve bu gibi yerler için ifraz edilecek bölümünün olmaması halinde, bu parselden 
düzenleme ortaklık payı alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

More Related Content

More from BCanKARA

Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
BCanKARA
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
BCanKARA
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
BCanKARA
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
BCanKARA
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
BCanKARA
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
BCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
BCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
BCanKARA
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
BCanKARA
 

More from BCanKARA (10)

Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
 
İslam
İslamİslam
İslam
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
 

DOP ile İlgili Genel İlkeler

  • 1. Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile ilgili ilkeleri genel olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz; 1. DOP, düzenlemeye giren tüm parsellerden belediye, maliye hazinesi, özel ve tüzel kişi, yoldan ihdas vb. eşit oranda(yüzde olarak) alınmalıdır. 2. DOP, imar planı yapılmasıyla doğrudan alınmaz ancak imar uygulamaları sırasında alınabilir. 3. DOP oranı, taşınmazın düzenlemeden önceki kısmına(alanına) uygulanır. 4. DOP ile elde edilen alanlar, umumi hizmetlerin dışında belediyelere parsel oluşturulması gibi başka maksatlarla kullanılama. 5. DOP ile oluşturulacak umumi hizmet alanları, 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesinde sayılan alanlarla sınırlı değildir. Örneğin, pazar yeri de bu kapsamdadır. 6. DOP ile karşılanacak alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. Örneğin, imar planında ve mülkiyet olarak karakol ve cami gibi alanlara tahsisli yerlerden DOP alınmaz. 7. Bir uygulama alanı(sınırı) tespit edildikten sonra bu alan içinde imar planıyla umumi hizmetlere ayrılan alanlar sabit olduğundan, kural olarak DOP miktarı da uygulama yapan kişilere göre değişmez ve sabittir. Ancak, düzenleme alanının değiştirilmesi halinde umumi hizmetlere ayrılan sahalarının alanları değişebileceğinden DOP oranı da değişebilir. 8. Kamulaştırma yapılması halinde, DOP, kamulaştırmadan sonra kalan kısma uygul anır. 9. Bir uygulama alanında kapanan kadastral yollar ve yeşil sahalar var ise bu alanlar önce umumi hizmetlere aktarılır ve geriye kalan ihtiyaç için DOP oranı belirlenir. 10. DOP bir kere alınır. Yeniden yapılan imar planı üzerinde yapılacak uygulamalarda, DO P oranı daha yüksek olması halinde fark kadar DOP alınabilir. Aksi halde, daha önce yapılan imar uygulaması sırasında DOP alınan taşınmazın tekrar DOP hesabına alınmaması gerekir. 11. DOP ile kazanılıp ancak daha sonra imar planı tadilatıyla konut alanında ka lan yol fazlalıklarının eski maliklerine bedelsiz olarak iadesi mümkün değildir. Bu olayın belediyelerce kötüye kullanılarak dolaylı olarak belediye adına taşınmaz kazanılması yöntemine başvurulmaması gerekir. 12. Önceden tespit edilen DOP oranına göre uygulama alanı sınır belirlemek yerine, usulüne göre uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranı belirlenmelidir. Ancak önce uygulama alanı tespit edildikten sonra DOP oranın %40’tan yüksek çıkması halinde AAD Yönetmeliğinin 32. Maddesine göre uygulama alanı sınırında değişiklik yapılabilir. 13. İçinde konut alanı bulunmayan uygulama sahası tespit edilerek, bu alanda sadece imar planıyla umumi hizmetlere ayrılan yerleri DOP ile karşılamak amacıyla imar uygulaması yapılamaz. 14. Düzenleme nedeniyle DOP alınan alanlardan ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. 15. DOP zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile fazlalık yönünde farklı tespit edilebilir. 16. Taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerinde, mülga 6785-1605 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını %40’a tamamlayan fark kadar Düzenleme Ortalıklı Payı alınabilir.
  • 2. 17. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibariyle düzenleme ortaklık payının alınamadığı hallerde, ilgilisinin muvafakatı ile düzenleme ortalık payı miktarı bedele dönüştürülebilir. 18. Kadastral parselin bir kısmı ifraz edilerek taşınmazın geriye kalan kısmının uygulamaya alınması halinde, düzenleme ortaklık payının sadece uygulamaya alınan kısmın yüzölçümünden kesilmesi gerekir. 19. Bir parselden DOP alındıktan sonra geriye kalan alanın konut alanı olan parsele tahsis edilmesi gerekir. Bunun aksinde taşınmazdan DOP kesildikten sonra geriye kalan kısmın DOP ile elde edilebilecek alanlara tahsis edilmesi gerekir. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Yapılamayacak Parseller; İmar uygulamalarında teknik yönden düzenleme kapsamına alınma zorunluluğu olan kimi parsellerden DOP kesintisi alınmaması gerekmektedir. Şöyle ki; 1. Uygulamadan önce AAD kapsamında DOP kesintisine uğrayan bir parselden ikinci bir düzenleme kapsamına alınmış olmasına rağmen yeniden DOP kesintisi yapılmaz. 2. Herhangi bir nedenle kamusal amaçlar(okul, karakol, su deposu, trafo yeri vb.) için kamulaştırılan ve halen uygulama imar planında bu tahsis amaçları devam eden parsellerin düzenlemeye alınmış olmalarına rağmen DOP alınmaz. Her iki durumda da, sözü edilen parsellerden DOP kesintisi yapılmamasına karşın, parsel alanları korunmak kaydıyla imar planı gereğince parsel geometrisinde yeniden düzenlemeler yapılabilmektedir. Diğer taraftan, uygulamadan önce gelişme bölgelerinde isteğe bağlı uygulamalar ile %40’ı aşan oranlarda kamusal alanlar terk edilmektedir. Bu imar hakkı karşılığında yapılan bir işlemdir. Ama aslında gelişme bölgelerinde AAD dışında bu tür uygulamalar izin verilmemesi gerekmektedir. Parselasyon işlemiyle bir tescilli kümbetin bulunduğu yerde kadastral parsel sınırlarında bir değişiklik yapılmadan, aynen korunarak imar parseline dönüştürülmes i halinde ve Yönetmelik hükmü uyarınca kadastral parselin, yol, meydan, otopark ve yeşil alan gibi yerlere giren kısımlarının ve bu gibi yerler için ifraz edilecek bölümünün olmaması halinde, bu parselden düzenleme ortaklık payı alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.