SlideShare a Scribd company logo
Actualització de 13/04/2012   TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
                                   D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES            ANGLÈS                                       USUARI BÀSIC - BASIC USER                  USUARI INDEPENDENT - INDEPENDENT USER                        USUARI AVANÇAT - PROFICIENT USER
                                                  A1                   A2                 B1                    B2                  C1                    C2
      CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT                          Inicial                Bàsic              Llindar                  Avançat            Domini funcional efectiu             Domini

                                               (Breakthrough)              (Waystage)            (Threshold)                (Vantage)        (Effective Operational Proficiency)           (Mastery)
                                                                                                 4rt curs: B2.1
                                                            2n curs              3r curs
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI)                 1r curs                                                     5è curs: B2.2
                                                            Certificat de Nivell Bàsic    Certificat de Nivell Intermedi
                                                                                                 Certificat de Nivell Avançat
                                                                             3r curs Cicle Elemental         2n curs Cicle Superior
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI)                  1r curs Cicle Elemental        2n curs Cicle Elemental
                                                                             Certificat de Nivell Elemental      Certificat d'Aptitud
                                                                                                 Nivell 4: B2.1
                                                                                                                     Nivell 6
UB           Escola d'Idiomes Moderns (EIM)              Nivell 1               Nivell 2             Nivell 3                 FCE: B2
                                                                                                                     CAE
                                                                                                                                          CPE
                                                                                                 Nivell 5: B2.2
                                                                                                 Nivell 4: B2.1
UAB          Servei de Llengües                    Nivell 1               Nivell 2             Nivell 3
                                                                                                 Nivell 5: B2.2
                                                                                                                     Nivell 6: C1.1

                                                            Elementary: A2.1         Intermediate / PET: B1.1         Pre-Advanced / FCE: B2.1
UPC          Merit School                       Beginner
                                                            Pre-Intermediate: A2.2      Upper-Intermediate: B1.2         Advanced A: B2.2
                                                                                                                     Advanced B / CAE             Advanced C / CPE

                                                                                                 Nivell 4: B2.1             Nivell 6: C1.1
UPF          Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)          Nivell 1               Nivell 2             Nivell 3
                                                                                                 Nivell 5: B2.2             Nivell 7: C1.2
                                                                                                                                          Nivell 8: C2.1

UdL          Servei Lingüístic                     Nivell A1               Nivell A2             Nivell B1                Nivell B2.2
                                                                                                 Anglès IV: B2.1            Anglès VI: C1.1
URV          Servei Lingüístic                     Anglès I               Anglès II             Anglès III
                                                                                                 Anglès V: B2.2             Anglès VII: C1.2
                                                                                                 Anglès IV: B2.1            Anglès VI: C1.1
            Servei de Llengües Modernes (SLM)             Anglès I               Anglès II             Anglès III
                                                                                                 Anglès V: B2.2             Anglès VII: C1.2
UdG
                                                                                                 Suficiència II i avançat I: B2.1    Domini funcional efectiu I: C1.1
            Assignatures llicenciatures                                                    Intermedi II
                                                                                                 Avançat II: B2.2            Domini funcional efectiu II: C1.2
                                                                                                 Nivell 4: B2.1
UVic          Escola d'Idiomes                     Nivell 1               Nivell 2             Nivell 3
                                                                                                 Nivell 5: B2.2
                                                                                                                     Nivell 6: C1.1

                                                                                                                     Advanced 1: C1.1
UAO          Servei d'Idiomes Estrangers                Elementary              Pre-Intermediate         Intermediate / PET            Upper-Intermediate
                                                                                                                     Advanced 2: C1.2
                                                                                                                                          Communication-Professional

                                         Anglès A1.1              Anglès A2.1            Anglès B1.1               Anglès B2.1
            Escola de Llengües
                                         Anglès A1.2              Anglès A2.2            Anglès B1.2               Anglès B2.2
                                         Anglès 1A               Anglès 2A
            Assignatures antigues                                                       Anglès 3A
                                         Anglès 1B               Anglès 2B
UOC
                                                                                                 Anglès II: B2.1
            Assignatures llicenciatures                                                    Anglès I
                                                                                                 Anglès III: B2.2
                                                                                                 Idioma Modern I: B2.1
            Assignatures Graus
                                                                                                 Idioma Modern II: B2.2
URL          Serveis Lingüístics                    Nivell A1               Nivell A2             Nivell B1                Nivell B2               Nivell C1                 Nivell C2
                                                                                                 Upper-Intermediate: B2.1        Higher: C1.1
BRITISH COUNCIL (BC)                               Elementary              Pre-Intermediate         Intermediate: B1.1                                                    Proficiency
                                                                                                 First Certificate: B2.2        Advanced: C1.2
INSTITUT D'ESTUDIS NORD-AMERICANS (IEN)                     Basic                 Pre-Intermediate         Intermediate               Upper-Intermediate           Advanced                 Proficiency

                                                                                                                                          Certificate of Proficiency in English (CPE)
                                                                                                                     Certificate in Advanced English (CAE):
            General English Exams                                      Key English Test (KET)      Preliminary English Test (PET)      First Certificate in English (FCE)                        Certificate in Advanced English (CAE):
                                                                                                                     Qualificacions B o C
                                                                                                                                          Qualificació A

            Business English Certificates (BEC)                                                BEC Preliminary             BEC Vantage              BEC Higher

            International Certificate in Financial English (ICFE)                                                           ICFE Vantage              ICFE: Effective Operational Proficiency
CAMBRIDGE ESOL
            International Legal English Certificate (ILEC)                                                               ILEC Vantage              ILEC: Effective Operational Proficiency

            International English Language Testing System
                                         IELTS 1.0 - 3.5            IELTS 3.0             IELTS 3.5 / 4.0 / 4.5          IELTS 5.0 / 5.5 / 6.0         IELTS 6.5 / 7.0              IELTS 7,5+
            (IELTS)

            Business Language Testing System (BULATS)         BULATS 0 - 19             BULATS 20 - 39          BULATS 40 - 59              BULATS 60 - 74             BULATS 75 - 89              BULATS 90 - 100

            Test of English as a Foreign Language - Internet based                                      TOEFL IBT 57 - 86            TOEFL IBT 87 - 109           TOEFL IBT 110 - 120
            (TOEFL IBT)                                                            45 - 60                 61 - 79                80 - 120
EDUCATIONAL      Test of English as a Foreign Language - Computer based                                      TOEFL CBT 137+ (ACLES)          TOEFL CBT               TOEFL CBT 220+ (ACLES)          TOEFL CBT
TESTING SERVICE    (TOEFL CBT)                                                            133 - 170                173 - 210               213 - 247                 250 - 300
(ETS)         Test of English as a Foreign Language - Paper based                                        TOEFL PBT 457+ (ACLES)          TOEFL PBT               TOEFL PBT 560+ (ACLES)          TOEFL PBT
            (TOEFL PBT)                                                            450 - 497                500 - 547               550 - 597                 600 - 677

            Test of English for International Communication (TOEIC)  TOEIC ≥ 120              TOEIC ≥ 225            TOEIC ≥ 550               TOEIC ≥ 785              TOEIC ≥ 945

            Integrated Skills in English (ISE)                               ISE 0               ISE I                  ISE II                 ISE III                  ISE IV

TRINITY COLLEGE                                                                                          Grade 7: B2.1
                                                            Grade 3: A2.1           Grade 5: B1.1
            Graded Examinations in Spoken English (GESE)       Grade 2: A1                                                   Grade 8: B2.2                                  Grade 12: C2
                                                            Grade 4: A2.2           Grade 6: B1.2
                                                                                                 Grade 9: B2.3
LONDON TEST OF ENGLISH (LTE)                           Level A1               Level 1              Level 2                 Level 3                Level 4                  Level 5
                                                                                                 Certificate of Competency in English
UNIVERSITY OF MICHIGAN                                                                                                                               Certificate of Proficiency in English (ECPE)
                                                                                                 (ECCE)
                                                                             English for Tourism / Jetset ESOL B1 /
CAMBRA DE COMERÇ DE LONDRES
                                                                             ELSA B1                                                                          Pàgina 1
Actualització de 13/04/2012   TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
                                   D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES
           FRANCÈS                                       USUARI BÀSIC                                   USUARI INDEPENDENT                               USUARI AVANÇAT

      CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT
                                                 A1                 A2                      B1                      B2                C1                    C2
                                                Inicial               Bàsic                    Llindar                   Avançat        Domini funcional efectiu              Domini
                                                                                                      4rt curs: B2.1
                                                         2n curs                   3r curs
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI)                1r curs                                                           5è curs: B2.2
                                                         Certificat de Nivell Bàsic          Certificat de Nivell Intermedi
                                                                                                      Certificat de Nivell Avançat
                                                                               3r curs Cicle Elemental           2n curs Cicle Superior
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI)                1r curs Cicle Elemental      2n curs Cicle Elemental
                                                                               Certificat de Nivell Elemental        Certificat d'Aptitud
                                                                                                      Nivell 4: B2.1
UB          Escola d'Idiomes Moderns (EIM)             Nivell 1              Nivell 2                   Nivell 3
                                                                                                      Nivell 5: B2.2
                                                                                                      Nivell 4: B2.1
UAB          Servei de Llengües                   Nivell 1              Nivell 2                   Nivell 3
                                                                                                      Nivell 5: B2.2
                                                         Elémentaire avancé: A2.1                                 Supérieur: B2.1
UPC          Merit School                      Elémentaire
                                                         Intermédiaire: A2.2
                                                                               Intérmediaire avancé: B1
                                                                                                      Supérieur avancé DELF: B2.2
                                                                                                      Nivell 4: B2.1
UPF          Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)         Nivell 1              Nivell 2                   Nivell 3
                                                                                                      Nivell 5: B2.2
                                                                                                                       Nivell 6: C1.1

UdL          Servei Lingüístic                    Nivell A1             Nivell A2                  Nivell B1
URV          Servei Lingüístic                    Francès I             Francès II
                                                                                                      Francès IV: B2.1
           Servei de Llengües Modernes (SLM)            Francès I             Francès II                  Francès III
                                                                                                      Francès V: B2.2
UdG
                                                                               Llindar I: B1.1               Avançat I: B2.1
           Assignatures Graus                   Inicial              Bàsic
                                                                               Llindar II: B1.2               Avançat II: B2.2
UVic         Escola d'Idiomes                    Nivell 1              Nivell 2                   Nivell 3                   Nivell 4: B2.1
UAO          Servei d'Idiomes Estrangers               Nivell 0              Nivell 1
                                                                                                      Francès B2.1
           Escola de Llengües                   Francès A1             Francès A2                  Francès B.1
                                                                                                      Francès B2.2
           Assignatures antigues                                 Francès 0
UOC                                                                                                    Francès II: B2.1
           Assignatures llicenciatures
                                                                               Francès I                  Francès III: B2.2
                                                                                                      Idioma Modern I: B2.1
           Assignatures Graus
                                                                                                      Idioma Modern II: B2.2
URL          Serveis Lingüístics                   Nivell A1             Nivell A2                  Nivell B1                  Nivell B2             Nivell C1                Nivell C2
                                                         L2: A2.1                   L4: B1.1
INSTITUT FRANÇAIS                               L1                                                              L6
                                                         L3: A2.2                   L5: B1.2
                                                                               Nivell 3: B1.1                Nivell 5: B2.1           Nivell 7: C1.1
                                       Nivell 1              Nivell 2                   Nivell 4: B1.2                Nivell 6: B2.2           Nivell 8: C2.2
ALLIANCE FRANÇAISE
                                                         Certificat d'Études de Français Pratique 1  Certificat d'Études de Français Pratique 2                   Diplôme Supérieur d'Études Françaises  Diplôme des Hautes Études Françaises
                                                                                                      Diplôme de Langue Française (DL)
                                                         (CEFP1)                   (CEFP2)                                     Modernes (DS)              (DHEF)

           Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) / Diplôme                                          DELF B1                   DELF B2              DALF C1
CENTRE                                    DELF A1              DELF A2                                                                               DALF C2
           Approfondi de Langue Française (DALF)                                                  DELF 1r degré (antic)            DELF 2n degré (antic)       DALF (antic)
INTERNATIONAL
D'ÉTUDES                                                                                                  TCF Niveau 4: 400 - 499
PEDAGOGIQUES (CIEP)  Test de Connaisance de Français (TCF)          TCF Niveau 1: 100-199       TCF Niveau 2: 200 - 299           TCF Niveau 3: 300 - 399           TCF-DAP (Demande d'Admission    TCF Niveau 5: 500 - 599         TCF Niveau 6: 600 - 699
                                                                                                      Préalable)
CHAMBRE DE
           Test d'Evaluation de Français (TEF)
COMMERCE ET                                  TEF 1: 69 - 203          TEF 2: 204 - 360               TEF 3: 361 - 540               TEF 4: 541 - 698          TEF 5: 699 - 833            TEF 6: 834 - 900
D'INDUSTRIE
                                                                           Pàgina 2
Actualització de 13/04/2012   TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
                                   D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES
           ITALIÀ                                  USUARI BÀSIC                             USUARI INDEPENDENT                        USUARI AVANÇAT

      CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT
                                          A1                  A2                B1                   B2              C1                C2
                                        Inicial                 Bàsic               Llindar                Avançat     Domini funcional efectiu            Domini
                                                                                       4rt curs: B2.1
                                                  2n curs              3r curs
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI)        1r curs                                                    5è curs: B2.2
                                                  Certificat de Nivell Bàsic    Certificat de Nivell Intermedi
                                                                                       Certificat de Nivell Avançat
                                                                   3r curs Cicle Elemental        2n curs Cicle Superior
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI)        1r curs Cicle Elemental        2n curs Cicle Elemental
                                                                   Certificat de Nivell Elemental     Certificat d'Aptitud
                                                                   Nivell 2: B1.1             Nivell 4: B2.1
UB          Escola d'Idiomes Moderns (EIM)      Curs d'introducció          Nivell 1
                                                                   Nivell 3: B1.2             Nivell 5: B2.2
UAB         Servei de Llengües            Nivell 1               Nivell 2             Nivell 3
UPC         Merit School               Principiant              Pre-Intermig: A2.1        Intermig: B1              Post-Intermig: B2.1

UPF         Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)  Nivell 1               Nivell 2             Nivell 3

UdL         Servei Lingüístic            Nivell A1               Nivell A2             Nivell B1
URV         Servei Lingüístic            Nivell 1               Nivell 2             Nivell 3
UVic         Escola d'Idiomes             Nivell 1               Nivell 2
UAO         Servei d'Idiomes Estrangers       Nivell 0               Nivell 1
URL         Serveis Lingüístics           Nivell A1               Nivell A2             Nivell B1               Nivell B2           Nivell C1            Nivell C2
                                                  Elemental 1: A2.1         Medio 1: B1.1             Avanzado 1: B2.1        Superior 1: C1.1
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
                                                  Elemental 2: A2.2         Medio 2: B1.2             Avanzado 2: B2.2        Superior 2: C1.2

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (CELI)    Livello Introduttivo: CELI-IMPATTO  Livello 1: CELI 1         Livello 2: CELI 2           Livello 3: CELI 3       Livello 4: CELI 4        Livello 5: CELI 5


CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELL'ITALIANO COMMERCIALE (CIC)                                       CIC Intermedio                            CIC Avanzato


CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (CILS)    CILS A1                CILS A2              CILS UNO - B1             CILS DUE - B2         CILS TRE - C1          CILS QUATTRO - C2

ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)                                 DELI               DILI I / DILC             DILI II            DALI / DALC

PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI (PLIDA)       PLIDA A1               PLIDA A2             PLIDA B1                PLIDA B2            PLIDA C1             PLIDA C2
                                                                 Pàgina 3
Actualització de 13/04/2012   TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
                                   D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES
           ALEMANY                                 USUARI BÀSIC                               USUARI INDEPENDENT                                  USUARI AVANÇAT

      CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT
                                          A1                  A2                  B1                     B2                   C1                    C2
                                         Inicial                Bàsic                 Llindar                  Avançat            Domini funcional efectiu              Domini
                                                                                           4rt curs: B2.1
                                                  2n curs               3r curs
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI)        1r curs                                                        5è curs: B2.2
                                                  Certificat de Nivell Bàsic      Certificat de Nivell Intermedi
                                                                                           Certificat de Nivell Avançat
                                                                     3r curs Cicle Elemental           2n curs Cicle Superior
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI)        1r curs Cicle Elemental        2n curs Cicle Elemental
                                                                     Certificat de Nivell Elemental       Certificat d'Aptitud
                                                                                           Nivell 4: B2.1
UB          Escola d'Idiomes Moderns (EIM)      Nivell 1               Nivell 2               Nivell 3
                                                                                           Nivell 5: B2.2
                                                                                                                Nivell 6

                                                                                           Nivell 4: B2.1.1
UAB         Servei de Llengües            Nivell 1               Nivell 2               Nivell 3                  Nivell 5: B2.1.2
                                                                                           Nivell 6: B2.2
                                                  Grondstufe 2: A2.1                                Mittelstufe 2: B2.1
UPC         Merit School               Grondstufe 1
                                                  Grondstufe 3: A2.2
                                                                     Mittelstufe 1 / ZD
                                                                                           Mittelstufe 3: B2.2
                                                                     Nivell 3: B1.1
UPF         Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI)  Nivell 1               Nivell 2
                                                                     Nivell 4: B1.2
                                                                     Nivell B1
UdL         Servei Lingüístic            Nivell A1               Nivell A2
                                                                     Nivell B1.2
URV         Servei Lingüístic            Nivell 1               Nivell 2               Nivell 3
UdG         Servei de Llengües Modernes (SLM)    Alemany I               Alemany II              Alemany III                 Alemany IV: B2.1             Alemany V
                                                                     Llindar I: B1.1               Avançat I: B2.1
           Assignatures Graus            Inicial                Bàsic
                                                                     Llindar II: B1.2              Avançat II: B2.2
UVic         Escola d'Idiomes             Nivell 1               Nivell 2               Nivell 3                  Nivell 4: B2.1
URL         Serveis Lingüístics           Nivell A1               Nivell A2              Nivell B1                  Nivell B2                 Nivell C1                 Nivell C2
                                                                                           B2.1 Mitjà                C1.1 Superior               C2.1 Superior
                               A1.1 Elemental            A2.1 Elemental            B1.1 Elemental               B2.2 Mitjà                C1.2 Superior               C2.2 Superior
                               A1.2 Elemental            A2.2 Elemental            B1.2 Elemental               B2.3 Mitjà                C1.3 Superior               C2.3 Superior
                                                                                           B2.4 Mitjà                C1.4 Superior               C2.4 Superior

GOETHE-INSTITUT                        Start Deutsch 1 (SD1)         Start Deutsch 2 (SD2)        Zertifikat Deutsch (ZD)           Goethe-Zertifikat B2           Goethe-Zertifikat C1            Zentrale Oberstufen-prüfung (ZOP)


                                                                                                                Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
                               Fit in Deutsch 1 (Fit 1)       Fit in Deutsch 2 (Fit 2)       Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j)  Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB)                       Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
                                                                                                                Prüfung Wirstchaftsdeutsch International
                                                                                                                (PWD)

                               Grundstufe Deutsch 1 (GD 1)      Grundstufe Deutsch 2 (GD 2)     Zertifikat Deutsch (ZD)
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH (ÖSD)                                                                     Mittelstufe Deutsch (MD)         Oberstufe Deutsch (OD)           Wirschaftssprache Deutsch (WD)
                               Kompetenz in Deutsch 1 (KD 1)     Kompetenz in Deutsch 2 (KD 2)    Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j)
                                                                  Pàgina 4

More Related Content

Viewers also liked

Scrapbook (libro de retales)
Scrapbook (libro de retales)Scrapbook (libro de retales)
Scrapbook (libro de retales)
VIOLETA CRISTIÀ
 
Treballem la frase 1
Treballem la frase 1Treballem la frase 1
Treballem la frase 1
VIOLETA CRISTIÀ
 
Ens divertim llegint
Ens divertim llegintEns divertim llegint
Ens divertim llegint
VIOLETA CRISTIÀ
 
Silenci d’hivern
Silenci d’hivernSilenci d’hivern
Silenci d’hivern
VIOLETA CRISTIÀ
 
El regal
El regalEl regal
Felicitacions nadal
Felicitacions nadalFelicitacions nadal
Felicitacions nadalLaia Lila
 
Valentine’s cards
Valentine’s cardsValentine’s cards
Valentine’s cards
VIOLETA CRISTIÀ
 
Apats
ApatsApats
Unit 3 FARM ANIMALS
Unit 3 FARM ANIMALSUnit 3 FARM ANIMALS
Unit 3 FARM ANIMALS
VIOLETA CRISTIÀ
 
Inko k, un recurs educatiu
Inko k, un recurs educatiuInko k, un recurs educatiu
Inko k, un recurs educatiuVIOLETA CRISTIÀ
 
Poema és aquesta nostra classemajus
Poema és aquesta nostra classemajusPoema és aquesta nostra classemajus
Poema és aquesta nostra classemajus
Laia Lila
 
Correspondència epistolar
Correspondència epistolarCorrespondència epistolar
Correspondència epistolarVIOLETA CRISTIÀ
 

Viewers also liked (20)

Scrapbook (libro de retales)
Scrapbook (libro de retales)Scrapbook (libro de retales)
Scrapbook (libro de retales)
 
Treballem la frase 1
Treballem la frase 1Treballem la frase 1
Treballem la frase 1
 
Love
LoveLove
Love
 
Ens divertim llegint
Ens divertim llegintEns divertim llegint
Ens divertim llegint
 
Silenci d’hivern
Silenci d’hivernSilenci d’hivern
Silenci d’hivern
 
Bo
BoBo
Bo
 
El regal
El regalEl regal
El regal
 
Felicitacions nadal
Felicitacions nadalFelicitacions nadal
Felicitacions nadal
 
Com fer una crítica
Com fer una críticaCom fer una crítica
Com fer una crítica
 
Valentine’s cards
Valentine’s cardsValentine’s cards
Valentine’s cards
 
Mut platja
Mut platjaMut platja
Mut platja
 
Parc de nadal 2014
Parc de nadal 2014Parc de nadal 2014
Parc de nadal 2014
 
Apats
ApatsApats
Apats
 
Colours
ColoursColours
Colours
 
Unit 3 FARM ANIMALS
Unit 3 FARM ANIMALSUnit 3 FARM ANIMALS
Unit 3 FARM ANIMALS
 
Inko k, un recurs educatiu
Inko k, un recurs educatiuInko k, un recurs educatiu
Inko k, un recurs educatiu
 
Poema és aquesta nostra classemajus
Poema és aquesta nostra classemajusPoema és aquesta nostra classemajus
Poema és aquesta nostra classemajus
 
Correspondència epistolar
Correspondència epistolarCorrespondència epistolar
Correspondència epistolar
 
Rúbrica 2 eso
Rúbrica 2 esoRúbrica 2 eso
Rúbrica 2 eso
 
Demanar un favor
Demanar un favorDemanar un favor
Demanar un favor
 

More from VIOLETA CRISTIÀ

Classdojo
ClassdojoClassdojo
Classdojo
VIOLETA CRISTIÀ
 
Llibret calendari
Llibret calendariLlibret calendari
Llibret calendari
VIOLETA CRISTIÀ
 
Objectius 2020
Objectius 2020Objectius 2020
Objectius 2020
VIOLETA CRISTIÀ
 
Dissenyem un prototip
Dissenyem un prototipDissenyem un prototip
Dissenyem un prototip
VIOLETA CRISTIÀ
 
Prototip fitxa resum
Prototip fitxa resumPrototip fitxa resum
Prototip fitxa resum
VIOLETA CRISTIÀ
 
Busca un Sant Jordi...
Busca un Sant Jordi...Busca un Sant Jordi...
Busca un Sant Jordi...
VIOLETA CRISTIÀ
 
Comprensió oral per a cicle inicial
Comprensió oral per a cicle inicialComprensió oral per a cicle inicial
Comprensió oral per a cicle inicial
VIOLETA CRISTIÀ
 
Postals de nadal 17
Postals de nadal 17Postals de nadal 17
Postals de nadal 17
VIOLETA CRISTIÀ
 
Joc Roald Dahl
Joc Roald DahlJoc Roald Dahl
Joc Roald Dahl
VIOLETA CRISTIÀ
 
Biografia Roald Dahl
Biografia Roald DahlBiografia Roald Dahl
Biografia Roald Dahl
VIOLETA CRISTIÀ
 
Descomposem, cicle inicial
Descomposem, cicle inicialDescomposem, cicle inicial
Descomposem, cicle inicial
VIOLETA CRISTIÀ
 
Poema La vella Quaresma
Poema La vella QuaresmaPoema La vella Quaresma
Poema La vella Quaresma
VIOLETA CRISTIÀ
 
Comprensió oral per a cicle inicial
 Comprensió oral per a cicle inicial Comprensió oral per a cicle inicial
Comprensió oral per a cicle inicial
VIOLETA CRISTIÀ
 
Per què celebrem Dijous gras?
Per què celebrem Dijous gras?Per què celebrem Dijous gras?
Per què celebrem Dijous gras?
VIOLETA CRISTIÀ
 
Joc - racó G / J (cicle inicial)
Joc - racó G / J (cicle inicial)Joc - racó G / J (cicle inicial)
Joc - racó G / J (cicle inicial)
VIOLETA CRISTIÀ
 
Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)
VIOLETA CRISTIÀ
 
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
VIOLETA CRISTIÀ
 
Les hores 1/4 Cicle inicial
Les hores 1/4 Cicle inicialLes hores 1/4 Cicle inicial
Les hores 1/4 Cicle inicial
VIOLETA CRISTIÀ
 
La g i la j Cicle inicial (sense correcció)
La g i la j Cicle inicial (sense correcció)La g i la j Cicle inicial (sense correcció)
La g i la j Cicle inicial (sense correcció)
VIOLETA CRISTIÀ
 
La g i la j Cicle inicial (amb correcció)
La g i la j Cicle inicial (amb correcció)La g i la j Cicle inicial (amb correcció)
La g i la j Cicle inicial (amb correcció)
VIOLETA CRISTIÀ
 

More from VIOLETA CRISTIÀ (20)

Classdojo
ClassdojoClassdojo
Classdojo
 
Llibret calendari
Llibret calendariLlibret calendari
Llibret calendari
 
Objectius 2020
Objectius 2020Objectius 2020
Objectius 2020
 
Dissenyem un prototip
Dissenyem un prototipDissenyem un prototip
Dissenyem un prototip
 
Prototip fitxa resum
Prototip fitxa resumPrototip fitxa resum
Prototip fitxa resum
 
Busca un Sant Jordi...
Busca un Sant Jordi...Busca un Sant Jordi...
Busca un Sant Jordi...
 
Comprensió oral per a cicle inicial
Comprensió oral per a cicle inicialComprensió oral per a cicle inicial
Comprensió oral per a cicle inicial
 
Postals de nadal 17
Postals de nadal 17Postals de nadal 17
Postals de nadal 17
 
Joc Roald Dahl
Joc Roald DahlJoc Roald Dahl
Joc Roald Dahl
 
Biografia Roald Dahl
Biografia Roald DahlBiografia Roald Dahl
Biografia Roald Dahl
 
Descomposem, cicle inicial
Descomposem, cicle inicialDescomposem, cicle inicial
Descomposem, cicle inicial
 
Poema La vella Quaresma
Poema La vella QuaresmaPoema La vella Quaresma
Poema La vella Quaresma
 
Comprensió oral per a cicle inicial
 Comprensió oral per a cicle inicial Comprensió oral per a cicle inicial
Comprensió oral per a cicle inicial
 
Per què celebrem Dijous gras?
Per què celebrem Dijous gras?Per què celebrem Dijous gras?
Per què celebrem Dijous gras?
 
Joc - racó G / J (cicle inicial)
Joc - racó G / J (cicle inicial)Joc - racó G / J (cicle inicial)
Joc - racó G / J (cicle inicial)
 
Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: 1/4 (cicle inicial)
 
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
 
Les hores 1/4 Cicle inicial
Les hores 1/4 Cicle inicialLes hores 1/4 Cicle inicial
Les hores 1/4 Cicle inicial
 
La g i la j Cicle inicial (sense correcció)
La g i la j Cicle inicial (sense correcció)La g i la j Cicle inicial (sense correcció)
La g i la j Cicle inicial (sense correcció)
 
La g i la j Cicle inicial (amb correcció)
La g i la j Cicle inicial (amb correcció)La g i la j Cicle inicial (amb correcció)
La g i la j Cicle inicial (amb correcció)
 

Doc570397251 120822033023-phpapp02

 • 1. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES ANGLÈS USUARI BÀSIC - BASIC USER USUARI INDEPENDENT - INDEPENDENT USER USUARI AVANÇAT - PROFICIENT USER A1 A2 B1 B2 C1 C2 CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini (Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage) (Effective Operational Proficiency) (Mastery) 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 4: B2.1 Nivell 6 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 FCE: B2 CAE CPE Nivell 5: B2.2 Nivell 4: B2.1 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 Elementary: A2.1 Intermediate / PET: B1.1 Pre-Advanced / FCE: B2.1 UPC Merit School Beginner Pre-Intermediate: A2.2 Upper-Intermediate: B1.2 Advanced A: B2.2 Advanced B / CAE Advanced C / CPE Nivell 4: B2.1 Nivell 6: C1.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 7: C1.2 Nivell 8: C2.1 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2.2 Anglès IV: B2.1 Anglès VI: C1.1 URV Servei Lingüístic Anglès I Anglès II Anglès III Anglès V: B2.2 Anglès VII: C1.2 Anglès IV: B2.1 Anglès VI: C1.1 Servei de Llengües Modernes (SLM) Anglès I Anglès II Anglès III Anglès V: B2.2 Anglès VII: C1.2 UdG Suficiència II i avançat I: B2.1 Domini funcional efectiu I: C1.1 Assignatures llicenciatures Intermedi II Avançat II: B2.2 Domini funcional efectiu II: C1.2 Nivell 4: B2.1 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 Advanced 1: C1.1 UAO Servei d'Idiomes Estrangers Elementary Pre-Intermediate Intermediate / PET Upper-Intermediate Advanced 2: C1.2 Communication-Professional Anglès A1.1 Anglès A2.1 Anglès B1.1 Anglès B2.1 Escola de Llengües Anglès A1.2 Anglès A2.2 Anglès B1.2 Anglès B2.2 Anglès 1A Anglès 2A Assignatures antigues Anglès 3A Anglès 1B Anglès 2B UOC Anglès II: B2.1 Assignatures llicenciatures Anglès I Anglès III: B2.2 Idioma Modern I: B2.1 Assignatures Graus Idioma Modern II: B2.2 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 Upper-Intermediate: B2.1 Higher: C1.1 BRITISH COUNCIL (BC) Elementary Pre-Intermediate Intermediate: B1.1 Proficiency First Certificate: B2.2 Advanced: C1.2 INSTITUT D'ESTUDIS NORD-AMERICANS (IEN) Basic Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced Proficiency Certificate of Proficiency in English (CPE) Certificate in Advanced English (CAE): General English Exams Key English Test (KET) Preliminary English Test (PET) First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE): Qualificacions B o C Qualificació A Business English Certificates (BEC) BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher International Certificate in Financial English (ICFE) ICFE Vantage ICFE: Effective Operational Proficiency CAMBRIDGE ESOL International Legal English Certificate (ILEC) ILEC Vantage ILEC: Effective Operational Proficiency International English Language Testing System IELTS 1.0 - 3.5 IELTS 3.0 IELTS 3.5 / 4.0 / 4.5 IELTS 5.0 / 5.5 / 6.0 IELTS 6.5 / 7.0 IELTS 7,5+ (IELTS) Business Language Testing System (BULATS) BULATS 0 - 19 BULATS 20 - 39 BULATS 40 - 59 BULATS 60 - 74 BULATS 75 - 89 BULATS 90 - 100 Test of English as a Foreign Language - Internet based TOEFL IBT 57 - 86 TOEFL IBT 87 - 109 TOEFL IBT 110 - 120 (TOEFL IBT) 45 - 60 61 - 79 80 - 120 EDUCATIONAL Test of English as a Foreign Language - Computer based TOEFL CBT 137+ (ACLES) TOEFL CBT TOEFL CBT 220+ (ACLES) TOEFL CBT TESTING SERVICE (TOEFL CBT) 133 - 170 173 - 210 213 - 247 250 - 300 (ETS) Test of English as a Foreign Language - Paper based TOEFL PBT 457+ (ACLES) TOEFL PBT TOEFL PBT 560+ (ACLES) TOEFL PBT (TOEFL PBT) 450 - 497 500 - 547 550 - 597 600 - 677 Test of English for International Communication (TOEIC) TOEIC ≥ 120 TOEIC ≥ 225 TOEIC ≥ 550 TOEIC ≥ 785 TOEIC ≥ 945 Integrated Skills in English (ISE) ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV TRINITY COLLEGE Grade 7: B2.1 Grade 3: A2.1 Grade 5: B1.1 Graded Examinations in Spoken English (GESE) Grade 2: A1 Grade 8: B2.2 Grade 12: C2 Grade 4: A2.2 Grade 6: B1.2 Grade 9: B2.3 LONDON TEST OF ENGLISH (LTE) Level A1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Certificate of Competency in English UNIVERSITY OF MICHIGAN Certificate of Proficiency in English (ECPE) (ECCE) English for Tourism / Jetset ESOL B1 / CAMBRA DE COMERÇ DE LONDRES ELSA B1 Pàgina 1
 • 2. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES FRANCÈS USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 4: B2.1 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 4: B2.1 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Elémentaire avancé: A2.1 Supérieur: B2.1 UPC Merit School Elémentaire Intermédiaire: A2.2 Intérmediaire avancé: B1 Supérieur avancé DELF: B2.2 Nivell 4: B2.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 URV Servei Lingüístic Francès I Francès II Francès IV: B2.1 Servei de Llengües Modernes (SLM) Francès I Francès II Francès III Francès V: B2.2 UdG Llindar I: B1.1 Avançat I: B2.1 Assignatures Graus Inicial Bàsic Llindar II: B1.2 Avançat II: B2.2 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4: B2.1 UAO Servei d'Idiomes Estrangers Nivell 0 Nivell 1 Francès B2.1 Escola de Llengües Francès A1 Francès A2 Francès B.1 Francès B2.2 Assignatures antigues Francès 0 UOC Francès II: B2.1 Assignatures llicenciatures Francès I Francès III: B2.2 Idioma Modern I: B2.1 Assignatures Graus Idioma Modern II: B2.2 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 L2: A2.1 L4: B1.1 INSTITUT FRANÇAIS L1 L6 L3: A2.2 L5: B1.2 Nivell 3: B1.1 Nivell 5: B2.1 Nivell 7: C1.1 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 4: B1.2 Nivell 6: B2.2 Nivell 8: C2.2 ALLIANCE FRANÇAISE Certificat d'Études de Français Pratique 1 Certificat d'Études de Français Pratique 2 Diplôme Supérieur d'Études Françaises Diplôme des Hautes Études Françaises Diplôme de Langue Française (DL) (CEFP1) (CEFP2) Modernes (DS) (DHEF) Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) / Diplôme DELF B1 DELF B2 DALF C1 CENTRE DELF A1 DELF A2 DALF C2 Approfondi de Langue Française (DALF) DELF 1r degré (antic) DELF 2n degré (antic) DALF (antic) INTERNATIONAL D'ÉTUDES TCF Niveau 4: 400 - 499 PEDAGOGIQUES (CIEP) Test de Connaisance de Français (TCF) TCF Niveau 1: 100-199 TCF Niveau 2: 200 - 299 TCF Niveau 3: 300 - 399 TCF-DAP (Demande d'Admission TCF Niveau 5: 500 - 599 TCF Niveau 6: 600 - 699 Préalable) CHAMBRE DE Test d'Evaluation de Français (TEF) COMMERCE ET TEF 1: 69 - 203 TEF 2: 204 - 360 TEF 3: 361 - 540 TEF 4: 541 - 698 TEF 5: 699 - 833 TEF 6: 834 - 900 D'INDUSTRIE Pàgina 2
 • 3. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES ITALIÀ USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 2: B1.1 Nivell 4: B2.1 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Curs d'introducció Nivell 1 Nivell 3: B1.2 Nivell 5: B2.2 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UPC Merit School Principiant Pre-Intermig: A2.1 Intermig: B1 Post-Intermig: B2.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 URV Servei Lingüístic Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 UAO Servei d'Idiomes Estrangers Nivell 0 Nivell 1 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 Elemental 1: A2.1 Medio 1: B1.1 Avanzado 1: B2.1 Superior 1: C1.1 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA Elemental 2: A2.2 Medio 2: B1.2 Avanzado 2: B2.2 Superior 2: C1.2 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (CELI) Livello Introduttivo: CELI-IMPATTO Livello 1: CELI 1 Livello 2: CELI 2 Livello 3: CELI 3 Livello 4: CELI 4 Livello 5: CELI 5 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELL'ITALIANO COMMERCIALE (CIC) CIC Intermedio CIC Avanzato CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (CILS) CILS A1 CILS A2 CILS UNO - B1 CILS DUE - B2 CILS TRE - C1 CILS QUATTRO - C2 ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL) DELI DILI I / DILC DILI II DALI / DALC PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI (PLIDA) PLIDA A1 PLIDA A2 PLIDA B1 PLIDA B2 PLIDA C1 PLIDA C2 Pàgina 3
 • 4. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES ALEMANY USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 4: B2.1 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6 Nivell 4: B2.1.1 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.1.2 Nivell 6: B2.2 Grondstufe 2: A2.1 Mittelstufe 2: B2.1 UPC Merit School Grondstufe 1 Grondstufe 3: A2.2 Mittelstufe 1 / ZD Mittelstufe 3: B2.2 Nivell 3: B1.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 4: B1.2 Nivell B1 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1.2 URV Servei Lingüístic Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UdG Servei de Llengües Modernes (SLM) Alemany I Alemany II Alemany III Alemany IV: B2.1 Alemany V Llindar I: B1.1 Avançat I: B2.1 Assignatures Graus Inicial Bàsic Llindar II: B1.2 Avançat II: B2.2 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4: B2.1 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 B2.1 Mitjà C1.1 Superior C2.1 Superior A1.1 Elemental A2.1 Elemental B1.1 Elemental B2.2 Mitjà C1.2 Superior C2.2 Superior A1.2 Elemental A2.2 Elemental B1.2 Elemental B2.3 Mitjà C1.3 Superior C2.3 Superior B2.4 Mitjà C1.4 Superior C2.4 Superior GOETHE-INSTITUT Start Deutsch 1 (SD1) Start Deutsch 2 (SD2) Zertifikat Deutsch (ZD) Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Zertifikat C1 Zentrale Oberstufen-prüfung (ZOP) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) Fit in Deutsch 1 (Fit 1) Fit in Deutsch 2 (Fit 2) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) Prüfung Wirstchaftsdeutsch International (PWD) Grundstufe Deutsch 1 (GD 1) Grundstufe Deutsch 2 (GD 2) Zertifikat Deutsch (ZD) ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH (ÖSD) Mittelstufe Deutsch (MD) Oberstufe Deutsch (OD) Wirschaftssprache Deutsch (WD) Kompetenz in Deutsch 1 (KD 1) Kompetenz in Deutsch 2 (KD 2) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) Pàgina 4