SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Hazırlayan:
Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL
(İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)
Yasin DANYAL
2
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Giriş
 Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında
Teknoparklar
 Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı
 Çanakkale Teknopark
 Sonuç ve Öneriler
Yasin DANYAL
3
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Giriş
 Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında
Teknoparklar
 Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı
 Çanakkale Teknopark
 Sonuç ve Öneriler
Yasin DANYAL
4
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Teknoparklar, ülkelerin yöneticileri ile uzman
kişilerin bir araya geldiği, işletmelerin uluslararası
rekabet gücünü arttıran yerlerdir.
 Teknogirişimlerin (start-up) şekillendirdiği, dünya
ekonomisine yön veren alanlar olarak hızla
yayılmaktadırlar.
Yasin DANYAL
5
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
6
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Giriş
 Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında
Teknoparklar
 Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı
 Çanakkale Teknopark
 Sonuç ve Öneriler
Yasin DANYAL
7
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Teknoparklar, ülkelerin yöneticileri ile uzman
kişilerin bir araya geldiği, uluslararası rekabet
gücünü arttırarak dünya ekonomisine yeni bir yön
veren alanlar olarak, hızla yayılmaktadır.
 Teknoloji geliştirme bölgesi, teknokent, bilim
parkı, araştırma parkı, teknopark, vs. adlar altında
yer alan alanlar; iki ana konu hedeflenerek
geliştirilmiş modeller olarak karşımıza
çıkmaktadırlar.
Yasin DANYAL
8
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
9
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Çanakkale Teknopark, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, özel sektör ve kamu sektörünün ortak
çalışma alanıdır.
 Çanakkale Teknopark’ta, ileri teknoloji çalışma
alanı yaratılarak, yurt içinden veya yurt dışından
girişimcilere, çalışma alanı yaratılmaya
çalışılmaktadır.
 Üreten bir toplum yaratılarak, ülkenin ihracat
gücünün artacağı düşünülmektedir.
Yasin DANYAL
10
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
11
Ali Şahin ÖRNEK
Tablo 1. International Association Of Science Parks And Areas Of Innovation (IASP) Membership Growth 2001-2013.
(http://www.iasp.ws/tr/facts-and-
figures?p_p_id=iaspfactsfigures_WAR_iaspfactsfiguresportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view
&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=image&id-image=37202)
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Giriş
 Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında
Teknoparklar
 Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı
 Çanakkale Teknopark
 Sonuç ve Öneriler
Yasin DANYAL
12
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Eski Delft Teknoloji Üniversitesi profesörü olan
Hans Wissema’a göre, 21.yüzyılda üniversitelerin
köklü bir değişime uğradığı, bilim temelli, tek
disiplinli kurumlar olmaktan çıkarak, global bilgi
merkezi olma yolunda ilerledikleri ifade
edilmektedir.
 3’üncü kuşak üniversiteler, yarattıkları bilginin
kullanımının ve ticari etkinlik haline
getirilmesinin etkin bir biçimde peşindedirler.
Yasin DANYAL
13
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
14
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 En önemli özelliği İngilizce eğitim verilmesidir.
 En temel farklılık interaktif eğitim verilmesidir.
 Uzaktan eğitim ön plana çıkmaya başlamaktadır.
 Endüstri ile işbirliği derinleşmektedir.
Yasin DANYAL
15
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
16
Ali Şahin ÖRNEK
Tablo 4. Katma Değer Tablosu
Malzeme Piyasa Değeri Malzeme Piyasa Değeri
1 Kg Kimyasal madde 2 USD 1 Kg Metal 5 USD
1 Kg Plastik 10 USD 1 Kg Bilgisayar 500 USD
1 Kg İşlemci (Pentium-4) 2.000 USD 1 Kg Savaş Uçağı (F-16) 5.000 USD
1 Kg Füze (Tomahawk) 10.000 USD 1 Kg Altın 15.000 USD
1 Kg Füze (Patriot) 20.000 USD 1 Kg Uydu (Uzay Mekiği) 500.000 USD
(Marangoz, 2013: 259)
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Giriş
 Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında
Teknoparklar
 Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı
 Çanakkale Teknopark
 Sonuç ve Öneriler
Yasin DANYAL
17
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Çanakkale Teknopark, yasal olarak Çanakkale
Teknopark Anonim Şirketi olarak kayıtlıdır.
 Üniversite bağlantısını %52 oranla ÇOMÜ
oluşturmaktadır.
 Müteakiben eşit hisselerle Çanakkale Ticaret
Borsası ve Biga Maden’den sonra Inspark
Computer, Ala Süt ve Güre Salça takip etmektedir.
 Çanakkale Teknopark’ın web sayfasına göre,
amaçları aşağıda sıralanmıştır.
Yasin DANYAL
18
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
19
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Yüksek teknoloji üretiminin, Çanakkale’de gelişmesini
sağlamaktır.
 1’inci kuşak üniversite eğitimci, 2’nci kuşak üniversite
araştırmacı yetiştirirken, yeni nesil olan, 3’üncü kuşak
bir üniversite olarak, eğitim ve araştırmacıyı,
girişimciye dönüştürmektir.
Yasin DANYAL
20
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
21
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Giriş
 Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında
Teknoparklar
 Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı
 Çanakkale Teknopark
 Sonuç ve Öneriler
Yasin DANYAL
22
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Ulusların kaderini günümüzde yenilik ve Ar&Ge’ye
olan bağlılık belirlemektedir.
 Yenilik ve Ar&Ge’ye önem veren toplumlar önemli
kalkınma hamleleri gerçekleştirmektedirler.
 Zemini teknoparklar olan kuruluşlara önemin
daha fazla belirtilmesine ihtiyaç vardır.
 Ülkelerin yöneticileri ile uzman kişilerin daha
fazla istişare ederek çalışmaları gereken bir
platformdur.
Yasin DANYAL
23
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
24
Ali Şahin ÖRNEK
Yasin DANYAL
25
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Bakanlık bünyesinde kurulacak, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Genel Müdürlüğü
kapsamında tüm teknoparkların projeleri devamlı
suratle taranmalı, ortak projelerin yönetim ve
finansman düzeyinde koordinesi kurulmalıdır.
 Genel müdürlük tarafından devamlı suretle
teknoparkların katma değer artışları sınanmalı ve
buna gore destekler verilmelidir.
Yasin DANYAL
26
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
 Endüstri başta olmak üzere özellikle çalışan
kesime ulaşılmalı, uzaktan eğitim faktörü
kullanımalıdır.
 Çanakkale Teknopark ivedi IASP’ye üye olmalı ve
buradan maddi ve manevi destek yolları
aranmalıdır.
 Çanakkale Teknopark’ın hissedarları arasına yerel
yönetimler de girmelidir.
Yasin DANYAL
27
Ali Şahin ÖRNEK
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK
ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK
Yasin DANYAL
28
Ali Şahin ÖRNEK
Hazırlayan:
Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL
(İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 

Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark

 • 1. Hazırlayan: Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL (İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)
 • 3. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Giriş  Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında Teknoparklar  Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı  Çanakkale Teknopark  Sonuç ve Öneriler Yasin DANYAL 3 Ali Şahin ÖRNEK
 • 4. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Giriş  Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında Teknoparklar  Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı  Çanakkale Teknopark  Sonuç ve Öneriler Yasin DANYAL 4 Ali Şahin ÖRNEK
 • 5. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Teknoparklar, ülkelerin yöneticileri ile uzman kişilerin bir araya geldiği, işletmelerin uluslararası rekabet gücünü arttıran yerlerdir.  Teknogirişimlerin (start-up) şekillendirdiği, dünya ekonomisine yön veren alanlar olarak hızla yayılmaktadırlar. Yasin DANYAL 5 Ali Şahin ÖRNEK
 • 7. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Giriş  Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında Teknoparklar  Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı  Çanakkale Teknopark  Sonuç ve Öneriler Yasin DANYAL 7 Ali Şahin ÖRNEK
 • 8. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Teknoparklar, ülkelerin yöneticileri ile uzman kişilerin bir araya geldiği, uluslararası rekabet gücünü arttırarak dünya ekonomisine yeni bir yön veren alanlar olarak, hızla yayılmaktadır.  Teknoloji geliştirme bölgesi, teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, teknopark, vs. adlar altında yer alan alanlar; iki ana konu hedeflenerek geliştirilmiş modeller olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Yasin DANYAL 8 Ali Şahin ÖRNEK
 • 10. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Çanakkale Teknopark, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, özel sektör ve kamu sektörünün ortak çalışma alanıdır.  Çanakkale Teknopark’ta, ileri teknoloji çalışma alanı yaratılarak, yurt içinden veya yurt dışından girişimcilere, çalışma alanı yaratılmaya çalışılmaktadır.  Üreten bir toplum yaratılarak, ülkenin ihracat gücünün artacağı düşünülmektedir. Yasin DANYAL 10 Ali Şahin ÖRNEK
 • 11. Yasin DANYAL 11 Ali Şahin ÖRNEK Tablo 1. International Association Of Science Parks And Areas Of Innovation (IASP) Membership Growth 2001-2013. (http://www.iasp.ws/tr/facts-and- figures?p_p_id=iaspfactsfigures_WAR_iaspfactsfiguresportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view &p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=image&id-image=37202)
 • 12. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Giriş  Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında Teknoparklar  Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı  Çanakkale Teknopark  Sonuç ve Öneriler Yasin DANYAL 12 Ali Şahin ÖRNEK
 • 13. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Eski Delft Teknoloji Üniversitesi profesörü olan Hans Wissema’a göre, 21.yüzyılda üniversitelerin köklü bir değişime uğradığı, bilim temelli, tek disiplinli kurumlar olmaktan çıkarak, global bilgi merkezi olma yolunda ilerledikleri ifade edilmektedir.  3’üncü kuşak üniversiteler, yarattıkları bilginin kullanımının ve ticari etkinlik haline getirilmesinin etkin bir biçimde peşindedirler. Yasin DANYAL 13 Ali Şahin ÖRNEK
 • 15. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  En önemli özelliği İngilizce eğitim verilmesidir.  En temel farklılık interaktif eğitim verilmesidir.  Uzaktan eğitim ön plana çıkmaya başlamaktadır.  Endüstri ile işbirliği derinleşmektedir. Yasin DANYAL 15 Ali Şahin ÖRNEK
 • 16. Yasin DANYAL 16 Ali Şahin ÖRNEK Tablo 4. Katma Değer Tablosu Malzeme Piyasa Değeri Malzeme Piyasa Değeri 1 Kg Kimyasal madde 2 USD 1 Kg Metal 5 USD 1 Kg Plastik 10 USD 1 Kg Bilgisayar 500 USD 1 Kg İşlemci (Pentium-4) 2.000 USD 1 Kg Savaş Uçağı (F-16) 5.000 USD 1 Kg Füze (Tomahawk) 10.000 USD 1 Kg Altın 15.000 USD 1 Kg Füze (Patriot) 20.000 USD 1 Kg Uydu (Uzay Mekiği) 500.000 USD (Marangoz, 2013: 259)
 • 17. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Giriş  Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında Teknoparklar  Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı  Çanakkale Teknopark  Sonuç ve Öneriler Yasin DANYAL 17 Ali Şahin ÖRNEK
 • 18. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Çanakkale Teknopark, yasal olarak Çanakkale Teknopark Anonim Şirketi olarak kayıtlıdır.  Üniversite bağlantısını %52 oranla ÇOMÜ oluşturmaktadır.  Müteakiben eşit hisselerle Çanakkale Ticaret Borsası ve Biga Maden’den sonra Inspark Computer, Ala Süt ve Güre Salça takip etmektedir.  Çanakkale Teknopark’ın web sayfasına göre, amaçları aşağıda sıralanmıştır. Yasin DANYAL 18 Ali Şahin ÖRNEK
 • 20. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Yüksek teknoloji üretiminin, Çanakkale’de gelişmesini sağlamaktır.  1’inci kuşak üniversite eğitimci, 2’nci kuşak üniversite araştırmacı yetiştirirken, yeni nesil olan, 3’üncü kuşak bir üniversite olarak, eğitim ve araştırmacıyı, girişimciye dönüştürmektir. Yasin DANYAL 20 Ali Şahin ÖRNEK
 • 22. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Giriş  Yenilik ve Ar&Ge İlişkisi Bağlamında Teknoparklar  Teknoparkların Dünya’ya ve Türkiye’ye Katkısı  Çanakkale Teknopark  Sonuç ve Öneriler Yasin DANYAL 22 Ali Şahin ÖRNEK
 • 23. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Ulusların kaderini günümüzde yenilik ve Ar&Ge’ye olan bağlılık belirlemektedir.  Yenilik ve Ar&Ge’ye önem veren toplumlar önemli kalkınma hamleleri gerçekleştirmektedirler.  Zemini teknoparklar olan kuruluşlara önemin daha fazla belirtilmesine ihtiyaç vardır.  Ülkelerin yöneticileri ile uzman kişilerin daha fazla istişare ederek çalışmaları gereken bir platformdur. Yasin DANYAL 23 Ali Şahin ÖRNEK
 • 25. Yasin DANYAL 25 Ali Şahin ÖRNEK DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Bakanlık bünyesinde kurulacak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Genel Müdürlüğü kapsamında tüm teknoparkların projeleri devamlı suratle taranmalı, ortak projelerin yönetim ve finansman düzeyinde koordinesi kurulmalıdır.  Genel müdürlük tarafından devamlı suretle teknoparkların katma değer artışları sınanmalı ve buna gore destekler verilmelidir.
 • 27. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK  Endüstri başta olmak üzere özellikle çalışan kesime ulaşılmalı, uzaktan eğitim faktörü kullanımalıdır.  Çanakkale Teknopark ivedi IASP’ye üye olmalı ve buradan maddi ve manevi destek yolları aranmalıdır.  Çanakkale Teknopark’ın hissedarları arasına yerel yönetimler de girmelidir. Yasin DANYAL 27 Ali Şahin ÖRNEK
 • 28. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YENİLİĞİN GİDEREK ARTAN ÖNEMİ VE ÇANAKKALE TEKNOPARK Yasin DANYAL 28 Ali Şahin ÖRNEK
 • 29. Hazırlayan: Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL (İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)