SlideShare a Scribd company logo
Division of Iligan City
ILIGAN CITY NATIONAL HIGH SCHOOL
Poblacion, Iligan City
School Iligan City National High School Grade Level Grade 9
Teacher Michelle L. Aban Learning Areas Araling Panlipunan 9
Teaching Dates & Time November 7 - 11, 2016 Quarter Third Quarter
Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa
pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa
mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran.
Pamantayang Pagganap (Performance Standard) .Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang
pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa
pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran.
Pamantayan sa Pagkatuto
(Learning Competencies)/
Session
Day 1
Pagpapakompleto ng mga requirements sa
ikalawang markahan tulad ng portfolios,
reflection paper etc.
Day 2
Nailalarawan ang paikot na daloy ng
ekonomiya
Day 3
Natataya ang bahaging ginagampanan
ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng
ekonomiya.
I. Layunin Tatalakayin ang kabuoang natutunan sa
ikalawang markahan sa asignaturang
Ekonomiks.
Mabibigyang halaga ang mga konseptong
demand, suplay at pamilihan sa pang –
araw araw na gawain.
Nakagagawa ng reflection paper at
naicompile ang mga kabuoang activities
para sa ikalawang markahan.
Natutukoy ang kahulugan ang salitang
makroekonomiks.
Nabibigyhang kahalagahan ang
pagbabahagi at kooperasyon ng mga
bumubuo sa paikot na daloy ng
ekonomiya.
Naisasagawa ang isang sayaw awit na
pangkatang gawain upang lubos na
maintindihan ang paikot na daloy ng
ekonomiya.
Nasusuri ang papel na ginagampanan
at epekto ng sambahayan, bahay kalakal,
pamahalaan at panlabas na sektor sa
ekonomiya ng bansa.
Nabibigyang kahalagahan ang pag –
iimpok, pamumuhunanm, pagluluwas at
oag –aangkat.
Nasasagot ang GAWAIN 5 sa pahina
239.
II. Paksa/ Nilalaman Pagpapasulat ng Reflection Paper at Pagko -
compile ng Portfolios
Paikot na daloy ng Ekonomiya Mga Modelo ng Pambansang Ekonomiya
Batayan sa Pagtuturo EKONOMIKS LM 103-212 EKONOMIKS LM 228 - 231 EKONOMIKS LM 231 – 238
Gabay sa Pagtuturo Batayang Aklat: Ekonomiks
Kagamitan: Portfolio
Learning Code: AP9MYK – lla to IIj - 13
Batayang Aklat: Ekonomiks
Kagamitan: Cartolinas at mga larawan
Learning Code: AP9MYK – llIa - 1
Batayang Aklat: Ekonomiks
Kagamitan: Cartolinas at mga larawan
Learning Code: AP9MYK – llIa – 2
III. Pamamaraan
1. Pagganyak at
Balik – Aral
2. Paglinang ng
Aralin (Activities)
3. Paunlarin
(Analysis)
4. Pagnilayan
(Abstraction)
5. Isasabuhay
(Application)
1. Pagkakaroon ng open forum tungkol sa
kanilang mga natutuhan sa nakaraang
markahan.
2. Sila ay bibigyan ng pagkakataon na
magsulat ng kanilang reflection paper
tungkol sa mga nalaman nila batay sa mga
aralin sa Ekonomiks.
3. Sila rin ay bibigyan ng pagkakataon na i-
arrange ang kanilang mga activities na
ginawa mula indibidwal hanggang
pangkatan na gawain.
4. E-momonito ng guro ang kanilang mga
ginawang reflection papers at portfolios.
5. Kokolektahin ang mga output ng bawat
mag-aaral limang minuto bago matapos
ang sesyon.
1.Magpapakita ng isang larawan upang suriin
ito ng mga mag-aaral at sila ay tatawagin
upang sagutin ang mga sumusunod na
katanungan:
a. Tukuyin kung anong sektor ng
ekonomiya ang makikita sa larawan.
b.Ano kaya ang mangyayari kung hindi
kabilang sa paikot na daloy ang mga
bahay – kalakalan?
c.Sa paanong paraan nagkakaroon ng
ugnayan ang iba’t – ibang sektor ng
ekonomiya?
2.Gagawa ang mga mag – aaral ng isang
pangkatang gawain na Sayaw Awit upang
maipresenta nila ang kanilang naintindihan
sa konseptong tinalakay sa malikhaing
pamamaraan. Sila ay bibigyan ng 15 minuto
upang paghandaan ito. Bawat 6 na pangkat
ay bibigyan lamang ng 2 – 3 minuto na
pagkakataong magpresent sa harapan ng
buong klase. Ang kriteria sa pagbigay ng
marka sa gawaing ito ay ang sumusunod:
 Nilalaman at Kaayusan – 20
 Pagiging Malikhain – 15
 Pagkakaisa – 10
3.Bakit kaya kailangan ang pag-uugnayan ng
sambahayan at bahay kalakal?
1. Pagpapakita ng mga talasalitaan kung
saan ang bawat mag-aaral ay lalahok
sa “STOP and PLAY THE MUSIC”. Ang
unang mag – aaral ay ipapasa ang
isang stuffed toy sa kapwa mag-aaral.
Sa bawat paghinto ng tugtog, kung sino
man ang nakakuha ng stuffed toy ay
pupunta sila sa harapan at isusulat sa
kanilang sariling mga salita ang ibig
sabihin nito base sa kanilang
nalalaman.
2. Pagkatapos ng talakayan, sasagutin ng
mga mag – aaral ang Gawain 5. Ang
kanilang final output ay mamarkahan
base sa sumusunod na kriteria:
 Nilalaman – 20
 Pagiging Malikhain - 10
3. Para sa iyo, ano ang sektor na
tatanggalin o idadagdag kung ikaw ang
gagawa ng sarili mong paikot na daloy
ng produkto at serbisyo? Bakit?
4. Sa nalaman ninyo ngayon, paano
makatutulong ang pamahalaan upang
maging balance ang ekonomiya ng
bansa?
5. Sa nangyaring kaganapan sa ibang
bansa ngayon, kailangan pa bang
4.Ano ang mangyayari sa ekonomiya ng isang
bansa kung hindi tumugon ang isa sa mga
sekto na ito?
5.Nakatulong ba ang paikot na daloy ng
produkto at sebisyo sa paglalarawan ng
ekonomiya? Bakit?
isama ang panlabas na sektor sa paikot
na daloy ng produkto at serbisyo?
IV. Ebalwasyon Gaano ba kahalaga ang mga natutunan
ninyong konsepto sa ikalawang markahan ng
asignaturang Ekonomiks? Bakit ito mahalaga?
Bilang isang mag-aaral at mamamayan ng
bansang Pilipinas, paano ka magiging bahagi
ng gawaing pang – ekonomiya ng bansa?
Ano ang iyong damdamin sa pamamalakad
ng pamahalaan sa ekonomiya n gating
bansa? (Natutuwa? Kontento?
Nabubuwisit? Nangangamba?) Bakit?
V. Kasunduan Takdang Aralin:
1. Suriin ang tungkol sa konsepto ng
daloy ng pamilihan.
2. Ang 6 na pangkat ay inatasan na
magdala ng mga musical instruments
para sa susunod na pangkatang
gawain.
Takdang Aralin:
1. Suriin ang mga modelo ng pambansang
ekonomiya.
2. Maghanda ng isa piso para sa
photocopy sa susunod na indibidwal na
gawain.
3. Magdala ng mga art materials,
construction paper etc.
Takdang Aralin:
1. Suriin ang konsepto ng pambansang
kita.
2. Magdala ng mga art materials,
construction paper etc para sa
susunod na indibidwal na gawain.
PAGNINILAY:
Inihanda ni: Bb. Michelle L. Aban Ipinasa kay: G. James Alynn D. Ladlad
Teacher I Department Head AP First Shift

More Related Content

Similar to DLL-reflection.docx

Modyul ap
Modyul apModyul ap
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
MelodyJaneNavarrete2
 
lesson-plan-Grade-9-2.pdf
lesson-plan-Grade-9-2.pdflesson-plan-Grade-9-2.pdf
lesson-plan-Grade-9-2.pdf
JoshuaGo12
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
GladysValencia13
 
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
DIEGO Pomarca
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 
Y3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptxY3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptx
airabustamante1
 
Ekonomiks Teaching Guide Part 1
Ekonomiks Teaching Guide Part 1Ekonomiks Teaching Guide Part 1
Ekonomiks Teaching Guide Part 1
Byahero
 
impormal na sector lesson plan detaileed.docx
impormal na sector lesson plan detaileed.docximpormal na sector lesson plan detaileed.docx
impormal na sector lesson plan detaileed.docx
nalynGuantiaAsturias
 
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
ChephiaBragat
 
Budget of Work Araling Panlipunan 10
 Budget of Work Araling Panlipunan 10 Budget of Work Araling Panlipunan 10
Budget of Work Araling Panlipunan 10
edmond84
 
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
EDITHA HONRADEZ
 
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
AlreiMea1
 
AP 9 & 10 Com. 1-8.pdf
AP 9 & 10 Com. 1-8.pdfAP 9 & 10 Com. 1-8.pdf
AP 9 & 10 Com. 1-8.pdf
JoanMarieLactaotao
 
Lesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IX
Lesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IXLesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IX
Lesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IX
SheinaAnoc
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)
Crystal Mae Salazar
 
Budget of work 4
Budget of work  4Budget of work  4
Budget of work 4
Jared Ram Juezan
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
Glenn Rivera
 

Similar to DLL-reflection.docx (20)

Modyul ap
Modyul apModyul ap
Modyul ap
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
lesson-plan-Grade-9-2.pdf
lesson-plan-Grade-9-2.pdflesson-plan-Grade-9-2.pdf
lesson-plan-Grade-9-2.pdf
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
 
4th qtr module 2 tg
4th qtr module 2 tg4th qtr module 2 tg
4th qtr module 2 tg
 
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Y3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptxY3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptx
 
Ekonomiks tg part 1 (2)
Ekonomiks tg part 1 (2)Ekonomiks tg part 1 (2)
Ekonomiks tg part 1 (2)
 
Ekonomiks Teaching Guide Part 1
Ekonomiks Teaching Guide Part 1Ekonomiks Teaching Guide Part 1
Ekonomiks Teaching Guide Part 1
 
impormal na sector lesson plan detaileed.docx
impormal na sector lesson plan detaileed.docximpormal na sector lesson plan detaileed.docx
impormal na sector lesson plan detaileed.docx
 
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
AralPan9_q4_mod19_GampaninNgMamamayangPilipinoSaPambansangKaunlaran_v5 (1) (1...
 
Budget of Work Araling Panlipunan 10
 Budget of Work Araling Panlipunan 10 Budget of Work Araling Panlipunan 10
Budget of Work Araling Panlipunan 10
 
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
57191541 edukasyong-an-at-pangkabuhayan
 
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
 
AP 9 & 10 Com. 1-8.pdf
AP 9 & 10 Com. 1-8.pdfAP 9 & 10 Com. 1-8.pdf
AP 9 & 10 Com. 1-8.pdf
 
Lesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IX
Lesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IXLesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IX
Lesson Plan sa Araling Panlipunan Grade IX
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (number heads together)
 
Budget of work 4
Budget of work  4Budget of work  4
Budget of work 4
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
 

More from FlongYlanan1

seafoods-160206102236 (1).pptx
seafoods-160206102236 (1).pptxseafoods-160206102236 (1).pptx
seafoods-160206102236 (1).pptx
FlongYlanan1
 
DLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.docDLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.doc
FlongYlanan1
 
TLE LESSON PLAN- week 1.docx
TLE LESSON PLAN- week 1.docxTLE LESSON PLAN- week 1.docx
TLE LESSON PLAN- week 1.docx
FlongYlanan1
 
math 7 week 7.1.docx
math 7 week 7.1.docxmath 7 week 7.1.docx
math 7 week 7.1.docx
FlongYlanan1
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.docEkon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
FlongYlanan1
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.docEkon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.doc
FlongYlanan1
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK8.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK8.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK8.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK8.docx
FlongYlanan1
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK6.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK6.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK6.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK6.docx
FlongYlanan1
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK3.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK3.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK3.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK3.docx
FlongYlanan1
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK1.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK1.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK1.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK1.docx
FlongYlanan1
 
Quarter 4 tle week 1 meat.pptx
Quarter 4 tle week 1 meat.pptxQuarter 4 tle week 1 meat.pptx
Quarter 4 tle week 1 meat.pptx
FlongYlanan1
 
Assigned Areas.docx
Assigned Areas.docxAssigned Areas.docx
Assigned Areas.docx
FlongYlanan1
 

More from FlongYlanan1 (13)

seafoods-160206102236 (1).pptx
seafoods-160206102236 (1).pptxseafoods-160206102236 (1).pptx
seafoods-160206102236 (1).pptx
 
DLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.docDLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.doc
 
TLE LESSON PLAN- week 1.docx
TLE LESSON PLAN- week 1.docxTLE LESSON PLAN- week 1.docx
TLE LESSON PLAN- week 1.docx
 
math 7 week 7.1.docx
math 7 week 7.1.docxmath 7 week 7.1.docx
math 7 week 7.1.docx
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.docEkon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.docEkon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 19 - 20.doc
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK8.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK8.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK8.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK8.docx
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK6.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK6.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK6.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK6.docx
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK3.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK3.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK3.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK3.docx
 
TLE 10 QUARTER2 WEEK1.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK1.docxTLE 10 QUARTER2 WEEK1.docx
TLE 10 QUARTER2 WEEK1.docx
 
Quarter 4 tle week 1 meat.pptx
Quarter 4 tle week 1 meat.pptxQuarter 4 tle week 1 meat.pptx
Quarter 4 tle week 1 meat.pptx
 
Assigned Areas.docx
Assigned Areas.docxAssigned Areas.docx
Assigned Areas.docx
 
bIRHtDAY.docx
bIRHtDAY.docxbIRHtDAY.docx
bIRHtDAY.docx
 

Recently uploaded

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
RustomBelandres
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
RossAntonius
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 

Recently uploaded (12)

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 

DLL-reflection.docx

  • 1. Division of Iligan City ILIGAN CITY NATIONAL HIGH SCHOOL Poblacion, Iligan City School Iligan City National High School Grade Level Grade 9 Teacher Michelle L. Aban Learning Areas Araling Panlipunan 9 Teaching Dates & Time November 7 - 11, 2016 Quarter Third Quarter Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. Pamantayang Pagganap (Performance Standard) .Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. Pamantayan sa Pagkatuto (Learning Competencies)/ Session Day 1 Pagpapakompleto ng mga requirements sa ikalawang markahan tulad ng portfolios, reflection paper etc. Day 2 Nailalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya Day 3 Natataya ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. I. Layunin Tatalakayin ang kabuoang natutunan sa ikalawang markahan sa asignaturang Ekonomiks. Mabibigyang halaga ang mga konseptong demand, suplay at pamilihan sa pang – araw araw na gawain. Nakagagawa ng reflection paper at naicompile ang mga kabuoang activities para sa ikalawang markahan. Natutukoy ang kahulugan ang salitang makroekonomiks. Nabibigyhang kahalagahan ang pagbabahagi at kooperasyon ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. Naisasagawa ang isang sayaw awit na pangkatang gawain upang lubos na maintindihan ang paikot na daloy ng ekonomiya. Nasusuri ang papel na ginagampanan at epekto ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor sa ekonomiya ng bansa. Nabibigyang kahalagahan ang pag – iimpok, pamumuhunanm, pagluluwas at oag –aangkat. Nasasagot ang GAWAIN 5 sa pahina 239. II. Paksa/ Nilalaman Pagpapasulat ng Reflection Paper at Pagko - compile ng Portfolios Paikot na daloy ng Ekonomiya Mga Modelo ng Pambansang Ekonomiya
  • 2. Batayan sa Pagtuturo EKONOMIKS LM 103-212 EKONOMIKS LM 228 - 231 EKONOMIKS LM 231 – 238 Gabay sa Pagtuturo Batayang Aklat: Ekonomiks Kagamitan: Portfolio Learning Code: AP9MYK – lla to IIj - 13 Batayang Aklat: Ekonomiks Kagamitan: Cartolinas at mga larawan Learning Code: AP9MYK – llIa - 1 Batayang Aklat: Ekonomiks Kagamitan: Cartolinas at mga larawan Learning Code: AP9MYK – llIa – 2 III. Pamamaraan 1. Pagganyak at Balik – Aral 2. Paglinang ng Aralin (Activities) 3. Paunlarin (Analysis) 4. Pagnilayan (Abstraction) 5. Isasabuhay (Application) 1. Pagkakaroon ng open forum tungkol sa kanilang mga natutuhan sa nakaraang markahan. 2. Sila ay bibigyan ng pagkakataon na magsulat ng kanilang reflection paper tungkol sa mga nalaman nila batay sa mga aralin sa Ekonomiks. 3. Sila rin ay bibigyan ng pagkakataon na i- arrange ang kanilang mga activities na ginawa mula indibidwal hanggang pangkatan na gawain. 4. E-momonito ng guro ang kanilang mga ginawang reflection papers at portfolios. 5. Kokolektahin ang mga output ng bawat mag-aaral limang minuto bago matapos ang sesyon. 1.Magpapakita ng isang larawan upang suriin ito ng mga mag-aaral at sila ay tatawagin upang sagutin ang mga sumusunod na katanungan: a. Tukuyin kung anong sektor ng ekonomiya ang makikita sa larawan. b.Ano kaya ang mangyayari kung hindi kabilang sa paikot na daloy ang mga bahay – kalakalan? c.Sa paanong paraan nagkakaroon ng ugnayan ang iba’t – ibang sektor ng ekonomiya? 2.Gagawa ang mga mag – aaral ng isang pangkatang gawain na Sayaw Awit upang maipresenta nila ang kanilang naintindihan sa konseptong tinalakay sa malikhaing pamamaraan. Sila ay bibigyan ng 15 minuto upang paghandaan ito. Bawat 6 na pangkat ay bibigyan lamang ng 2 – 3 minuto na pagkakataong magpresent sa harapan ng buong klase. Ang kriteria sa pagbigay ng marka sa gawaing ito ay ang sumusunod:  Nilalaman at Kaayusan – 20  Pagiging Malikhain – 15  Pagkakaisa – 10 3.Bakit kaya kailangan ang pag-uugnayan ng sambahayan at bahay kalakal? 1. Pagpapakita ng mga talasalitaan kung saan ang bawat mag-aaral ay lalahok sa “STOP and PLAY THE MUSIC”. Ang unang mag – aaral ay ipapasa ang isang stuffed toy sa kapwa mag-aaral. Sa bawat paghinto ng tugtog, kung sino man ang nakakuha ng stuffed toy ay pupunta sila sa harapan at isusulat sa kanilang sariling mga salita ang ibig sabihin nito base sa kanilang nalalaman. 2. Pagkatapos ng talakayan, sasagutin ng mga mag – aaral ang Gawain 5. Ang kanilang final output ay mamarkahan base sa sumusunod na kriteria:  Nilalaman – 20  Pagiging Malikhain - 10 3. Para sa iyo, ano ang sektor na tatanggalin o idadagdag kung ikaw ang gagawa ng sarili mong paikot na daloy ng produkto at serbisyo? Bakit? 4. Sa nalaman ninyo ngayon, paano makatutulong ang pamahalaan upang maging balance ang ekonomiya ng bansa? 5. Sa nangyaring kaganapan sa ibang bansa ngayon, kailangan pa bang
  • 3. 4.Ano ang mangyayari sa ekonomiya ng isang bansa kung hindi tumugon ang isa sa mga sekto na ito? 5.Nakatulong ba ang paikot na daloy ng produkto at sebisyo sa paglalarawan ng ekonomiya? Bakit? isama ang panlabas na sektor sa paikot na daloy ng produkto at serbisyo? IV. Ebalwasyon Gaano ba kahalaga ang mga natutunan ninyong konsepto sa ikalawang markahan ng asignaturang Ekonomiks? Bakit ito mahalaga? Bilang isang mag-aaral at mamamayan ng bansang Pilipinas, paano ka magiging bahagi ng gawaing pang – ekonomiya ng bansa? Ano ang iyong damdamin sa pamamalakad ng pamahalaan sa ekonomiya n gating bansa? (Natutuwa? Kontento? Nabubuwisit? Nangangamba?) Bakit? V. Kasunduan Takdang Aralin: 1. Suriin ang tungkol sa konsepto ng daloy ng pamilihan. 2. Ang 6 na pangkat ay inatasan na magdala ng mga musical instruments para sa susunod na pangkatang gawain. Takdang Aralin: 1. Suriin ang mga modelo ng pambansang ekonomiya. 2. Maghanda ng isa piso para sa photocopy sa susunod na indibidwal na gawain. 3. Magdala ng mga art materials, construction paper etc. Takdang Aralin: 1. Suriin ang konsepto ng pambansang kita. 2. Magdala ng mga art materials, construction paper etc para sa susunod na indibidwal na gawain. PAGNINILAY: Inihanda ni: Bb. Michelle L. Aban Ipinasa kay: G. James Alynn D. Ladlad Teacher I Department Head AP First Shift