SlideShare a Scribd company logo
Dios Ama sika langwa (2X).
Ay! Ay! Dongdong-ay
sidong ila-a-ay.
Insali-salidummay.
Jalusam na maila (2X).
Ay! Ay! Dongdong-ay
sidong ila-a-ay.
Insali-salidummay.
Idjaton mi kan sik-a (2X).
Ay! Ay! Dongdong-ay
sidong ila-a-ay.
Insali-salidummay.
Undiko amin rikna (2X).
Ay! Ay! Dongdong-ay
sidong ila-a-ay.
Insali-salidummay.
Ag-agem mantuwili (2X).
Ay! Ay! Dongdong-ay
sidong ila-a-ay.
Insali-salidummay.
Awatom puspusomi (2X).
Ay! Ay! Dongdong-ay
sidong ila-a-ay.
Insali-salidummay. (END)

More Related Content

More from Bryan Farol

INTAY AMIN SABATEN.ppt
INTAY AMIN SABATEN.pptINTAY AMIN SABATEN.ppt
INTAY AMIN SABATEN.ppt
Bryan Farol
 
NAARIAN NGA ILI.ppt
NAARIAN NGA ILI.pptNAARIAN NGA ILI.ppt
NAARIAN NGA ILI.ppt
Bryan Farol
 
PASANGBAYEN.ppt
PASANGBAYEN.pptPASANGBAYEN.ppt
PASANGBAYEN.ppt
Bryan Farol
 
SIRARAGSAKTAYO.ppt
SIRARAGSAKTAYO.pptSIRARAGSAKTAYO.ppt
SIRARAGSAKTAYO.ppt
Bryan Farol
 
SUMREKTAY A SIRARAG-O.ppt
SUMREKTAY A SIRARAG-O.pptSUMREKTAY A SIRARAG-O.ppt
SUMREKTAY A SIRARAG-O.ppt
Bryan Farol
 

More from Bryan Farol (6)

INTAY AMIN SABATEN.ppt
INTAY AMIN SABATEN.pptINTAY AMIN SABATEN.ppt
INTAY AMIN SABATEN.ppt
 
NAARIAN NGA ILI.ppt
NAARIAN NGA ILI.pptNAARIAN NGA ILI.ppt
NAARIAN NGA ILI.ppt
 
PASANGBAYEN.ppt
PASANGBAYEN.pptPASANGBAYEN.ppt
PASANGBAYEN.ppt
 
SIRARAGSAKTAYO.ppt
SIRARAGSAKTAYO.pptSIRARAGSAKTAYO.ppt
SIRARAGSAKTAYO.ppt
 
SUMREKTAY A SIRARAG-O.ppt
SUMREKTAY A SIRARAG-O.pptSUMREKTAY A SIRARAG-O.ppt
SUMREKTAY A SIRARAG-O.ppt
 
Fiesta mass
Fiesta massFiesta mass
Fiesta mass
 

DIOS AMA SIKA LANGWA - Ayyeng.ppt

  • 1. Dios Ama sika langwa (2X). Ay! Ay! Dongdong-ay sidong ila-a-ay. Insali-salidummay. Jalusam na maila (2X). Ay! Ay! Dongdong-ay sidong ila-a-ay. Insali-salidummay.
  • 2. Idjaton mi kan sik-a (2X). Ay! Ay! Dongdong-ay sidong ila-a-ay. Insali-salidummay. Undiko amin rikna (2X). Ay! Ay! Dongdong-ay sidong ila-a-ay. Insali-salidummay.
  • 3. Ag-agem mantuwili (2X). Ay! Ay! Dongdong-ay sidong ila-a-ay. Insali-salidummay. Awatom puspusomi (2X). Ay! Ay! Dongdong-ay sidong ila-a-ay. Insali-salidummay. (END)