SlideShare a Scribd company logo
18/11/2014
1
Dijkbeheergroep: 1 jaar verder
7de Trefdag Dijkinspectie & -onderhoud
Zwijnaarde, 18 november 2014
Leen Vincke (GEO)
Dijkbeheergroep: 1 jaar verder
6de Trefdag Dijkinspectie en –onderhoud 12 december 2013
18/11/2014
2
Dijkbeheergroep: 1 jaar verder
• Samenwerkingsovereenkomst dijkenbeheer
• Lopende onderzoeksprojecten
• Doorkijk naar jaarprogramma 2015
Samenwerkingsovereenkomst
• Wie: partners – werking stuurgroep en werkgroep
• Wat: hoofddoelstellingen – wat willen we bereiken
• Hoe: jaarprogramma & rollende meerjarenplanning
• Finale versie ter goedkeuring en ondertekening
18/11/2014
3
Samenwerkingsovereenkomst
• Wie: partners – werking stuurgroep en werkgroep
WERKGROEP
Samenwerkingsovereenkomst
Hoofddoelstelling: professionalisering ‘dijken’ beheer in Vlaanderen
• uitbouwen van een geïntegreerd dijk- en oeverbeheer in Vlaanderen;
• ondersteunen bij de zorgplicht van de beheerders, door het ontwikkelen
van algemene richtlijnen en beheerstrategieën;
• opzetten en onderhouden van optimale communicatielijnen tussen de
betrokken partners;
• opbouwen van een kenniscentrum dijkenbeheer met WL en GEO als
kennisbeheerders en –schakelaars, AGIV als technisch ondersteunende
dienst en W&Z, DS, MDK en VMM als dataleveranciers en
kennisgebruikers.
• methodologisch onderzoek naar het faalgedrag van dijken en het
beproeven van innovatieve dijkmonitoringstechnieken;
• professionaliseren, uniformeren en afstemmen van het dijk(data)beheer
door het uitwerken van een geïntegreerd IT-project
18/11/2014
4
Samenwerkingsovereenkomst
Hoofddoelstelling: professionalisering ‘dijken’ beheer in Vlaanderen
• professionaliseren, uniformeren en afstemmen van het dijk(data)beheer
door het uitwerken van een geïntegreerd IT-project dat:
 een overzichtelijk en overkoepelend beheer van dijkdata mogelijk
maakt door het koppelen van de bestaande databanken en het naast
elkaar visualiseren van alle beschikbare gegevens;
 een communicatieplatform mogelijk maakt voor uitwisseling van
gegevens en kennis tussen de verschillende partners;
 preventief ingrijpen bij nakend dijkfalen mogelijk maakt, door de
uitbouw van een online monitoring- en voorspellingssysteem;
 effectief en efficiënt dijkonderhoud mogelijk maakt;
 de historiek van dijkvakken permanent bijwerkt.
Samenwerkingsovereenkomst
• Hoe: jaarprogramma & rollende meerjarenplanning
• Finale versie ter goedkeuring en ondertekening
18/11/2014
5
Dijkbeheergroep: 1 jaar verder
• Samenwerkingsovereenkomst dijkenbeheer
• Lopende onderzoeksprojecten
• Doorkijk naar jaarprogramma 2015
Lopende onderzoeksthema’s
• Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk)
18/11/2014
6
Lopende onderzoeksthema’s
• Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk)
• Meet- en monitoringstechnieken
• Basisgegevens dijk
• Inspecties
• Detailmonitoring
Lopende onderzoeksthema’s
• Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk)
• Meet- en monitoringstechnieken
• Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…)
18/11/2014
7
…
Lopende onderzoeksthema’s
Dijkdatabeheer
DOV
WATER
INFO
AGIV
Toetsing
Inspectie
Berekenings-
modellen
GIS
WEB
LOKAAL
Databank
Tool continue
monitoring
WEBSERVICES!
Viewer
OVERZICHT, COMMUNICATIE, AUTOMATISERING, PRIORITERING
• Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk)
• Meet- en monitoringstechnieken
• Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…)
Prioriteringskaarten in opmaak (sturen van inspecties, grondonderzoek,
monitoring,…)
Aanmaken GIS-kaarten:
Lokalisatie en geometrische gegevens (hoogtekaart kruin en binnenteen)
Verschil maatgevend hoogwater - achterland
Classificering dijken op basis van schadekaarten
Beschikbaarheid basisgegevens (o.a. geotechnische gegevens)
? ‘Gevoelige’ dijkvakken (instabiliteit, terugkerend onderhoud,…)
Lopende onderzoeksthema’s
Kans klein
Gevolg groot
Kans groter
Gevolgen
kleiner
18/11/2014
8
Lopende onderzoeksthema’s
• Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk)
• Meet- en monitoringstechnieken
• Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…)
Lopende onderzoeksthema’s
• Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk)
• Meet – en monitoringstechnieken
• Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…)
• Aanpak inspectie (o.a. faciliteren cursus dijkinspectie)
• Onderzoek:
Afdeklagen
Bresproeven
Zandleemdijken
Stroming doorheen dijken
Waterkeringsmuren
Bekleding en oeververdediging
….
INSPECTIE
DATABEHEER
TOETSING
ONDERHOUD METEN & MONITORING
AANLEG
18/11/2014
9
Dijkbeheergroep: 1 jaar verder
• Samenwerkingsovereenkomst dijkenbeheer
• Lopende onderzoeksprojecten
• Doorkijk naar jaarprogramma 2015
Opzet Jaarprogramma 2015
 Vertrekkend van doelstellingen SWO
 Koppeling naar thema’s werkgroep
• Inventariseren basisgegevens (per beheergebied), ontwikkelen bestaande
tool bij elk v/d beheerders
• Opstellen prioriteringskaarten
• Maken verschilkaarten geometrie dijk (hoogte, talud, bodempeil)
• Inzet meettechnieken
• Opstellen algemene richtlijnen (visuele) dijkinspectie, inspectieformulier
• Faciliteren cursus dijkinspectie
• Ontwikkelen tool continue monitoring
18/11/2014
10
Dijkbeheergroep: 1 jaar verder
Bedankt voor uw aandacht!

More Related Content

Similar to Dijkbeheergroep 1 jaar verder

2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking
2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking
2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking
Hans Hoornstra
 
Regiobib Meetjesland
Regiobib MeetjeslandRegiobib Meetjesland
Regiobib Meetjesland
COMEET
 
Workshop infosessie interreg
Workshop infosessie interreg Workshop infosessie interreg
Workshop infosessie interreg
Departement Omgeving - Vlaamse overheid
 
310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling
310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling
310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling
KING
 
BIMopen 2014; Arcadis
BIMopen 2014; ArcadisBIMopen 2014; Arcadis
BIMopen 2014; Arcadis
BIMopen
 
DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed
DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - NurmohamedDSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed
DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed
Deltares
 
Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING
Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KINGWerkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING
Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING
KING
 
Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014
Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014
Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014
CROW
 
02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...
02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...
02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...
Deltares
 
20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren
20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren 20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren
20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren
COMEET
 
Samenwerking volgens de best value aanpak
Samenwerking volgens de best value aanpakSamenwerking volgens de best value aanpak
Samenwerking volgens de best value aanpak
Best Value Group
 
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
OperatieNUP
 
Plenair interreg uitleg
Plenair interreg uitlegPlenair interreg uitleg
Plenair interreg uitleg
Boris de Jong
 
Plenair interreg uitleg
Plenair interreg uitlegPlenair interreg uitleg
Plenair interreg uitleg
Boris de Jong
 
Ws8 2 presentatie limburgs klimaatfonds
Ws8 2 presentatie limburgs klimaatfondsWs8 2 presentatie limburgs klimaatfonds
Realisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerd
Realisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerdRealisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerd
Realisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerd
VNG Realisatie
 
Stand van zaken Regiobib Meetjesland
Stand van zaken Regiobib MeetjeslandStand van zaken Regiobib Meetjesland
Stand van zaken Regiobib Meetjesland
COMEET
 
Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016
Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016
Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016
HOlink
 
SEPA themadag - Cegeka 27-06
SEPA themadag - Cegeka 27-06SEPA themadag - Cegeka 27-06
SEPA themadag - Cegeka 27-06
Cegeka Nederland
 
Presentation about innovation in the national high water protection programm ...
Presentation about innovation in the national high water protection programm ...Presentation about innovation in the national high water protection programm ...
Presentation about innovation in the national high water protection programm ...
Rijkswatertaat
 

Similar to Dijkbeheergroep 1 jaar verder (20)

2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking
2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking
2 presentatie jeroen en sjoerd uw samenwerking
 
Regiobib Meetjesland
Regiobib MeetjeslandRegiobib Meetjesland
Regiobib Meetjesland
 
Workshop infosessie interreg
Workshop infosessie interreg Workshop infosessie interreg
Workshop infosessie interreg
 
310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling
310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling
310317 Leveranciersbijeenkomst ipv6 ontwikkeling
 
BIMopen 2014; Arcadis
BIMopen 2014; ArcadisBIMopen 2014; Arcadis
BIMopen 2014; Arcadis
 
DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed
DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - NurmohamedDSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed
DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed
 
Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING
Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KINGWerkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING
Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING
 
Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014
Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014
Monitoren en benchmarken van beeldkwaliteit | Dag van de Openbare Ruimte 2014
 
02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...
02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...
02 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - D-HYDRO Suite voor samenwerking Nederlan...
 
20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren
20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren 20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren
20171023 Presentatie Regiobib - Studiedag Regionaal Collectioneren
 
Samenwerking volgens de best value aanpak
Samenwerking volgens de best value aanpakSamenwerking volgens de best value aanpak
Samenwerking volgens de best value aanpak
 
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
 
Plenair interreg uitleg
Plenair interreg uitlegPlenair interreg uitleg
Plenair interreg uitleg
 
Plenair interreg uitleg
Plenair interreg uitlegPlenair interreg uitleg
Plenair interreg uitleg
 
Ws8 2 presentatie limburgs klimaatfonds
Ws8 2 presentatie limburgs klimaatfondsWs8 2 presentatie limburgs klimaatfonds
Ws8 2 presentatie limburgs klimaatfonds
 
Realisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerd
Realisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerdRealisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerd
Realisatiedag 21 juni Nijverdal Digitaal duurzaam georganiseerd
 
Stand van zaken Regiobib Meetjesland
Stand van zaken Regiobib MeetjeslandStand van zaken Regiobib Meetjesland
Stand van zaken Regiobib Meetjesland
 
Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016
Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016
Resultaat Europese aanbesteding Studielink - Bote Folkertsma - HOlink2016
 
SEPA themadag - Cegeka 27-06
SEPA themadag - Cegeka 27-06SEPA themadag - Cegeka 27-06
SEPA themadag - Cegeka 27-06
 
Presentation about innovation in the national high water protection programm ...
Presentation about innovation in the national high water protection programm ...Presentation about innovation in the national high water protection programm ...
Presentation about innovation in the national high water protection programm ...
 

More from Waterbouwkundig Laboratorium

MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
Waterbouwkundig Laboratorium
 
4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet
4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet
4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet
Waterbouwkundig Laboratorium
 
3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?
3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?
3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?
Waterbouwkundig Laboratorium
 
1_Hoe we onze data online beschikbaar maken
1_Hoe we onze data online beschikbaar maken1_Hoe we onze data online beschikbaar maken
1_Hoe we onze data online beschikbaar maken
Waterbouwkundig Laboratorium
 
6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!
6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!
6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!
Waterbouwkundig Laboratorium
 
2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde
2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde
2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde
Waterbouwkundig Laboratorium
 
2_Getij in het Schelde-estuarium
2_Getij in het Schelde-estuarium2_Getij in het Schelde-estuarium
2_Getij in het Schelde-estuarium
Waterbouwkundig Laboratorium
 
1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...
1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...
1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...
Waterbouwkundig Laboratorium
 
6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
Waterbouwkundig Laboratorium
 
5_Zwevende stof
5_Zwevende stof5_Zwevende stof
3_Het debiet in de Zeeschelde
3_Het debiet in de Zeeschelde3_Het debiet in de Zeeschelde
3_Het debiet in de Zeeschelde
Waterbouwkundig Laboratorium
 
4_Fysische parameters
4_Fysische parameters4_Fysische parameters
4_Fysische parameters
Waterbouwkundig Laboratorium
 
Niet onze dijken, maar wij worden slimmer
Niet onze dijken, maar wij worden slimmerNiet onze dijken, maar wij worden slimmer
Niet onze dijken, maar wij worden slimmer
Waterbouwkundig Laboratorium
 
Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data
Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde dataDijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data
Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data
Waterbouwkundig Laboratorium
 
The International Levee Handbook
The International Levee HandbookThe International Levee Handbook
The International Levee Handbook
Waterbouwkundig Laboratorium
 
Luyten coherens a numerical tool for the management of the marine coastal e...
Luyten coherens  a numerical tool for the management of the marine coastal e...Luyten coherens  a numerical tool for the management of the marine coastal e...
Luyten coherens a numerical tool for the management of the marine coastal e...
Waterbouwkundig Laboratorium
 
Smolders the 3 d unstructured scaldis model
Smolders the 3 d unstructured scaldis modelSmolders the 3 d unstructured scaldis model
Smolders the 3 d unstructured scaldis model
Waterbouwkundig Laboratorium
 
Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...
Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...
Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...
Waterbouwkundig Laboratorium
 
Schindfessel large eddy simulations of an open-channel confluence
Schindfessel large eddy simulations of an open-channel confluenceSchindfessel large eddy simulations of an open-channel confluence
Schindfessel large eddy simulations of an open-channel confluence
Waterbouwkundig Laboratorium
 
Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...
Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...
Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...
Waterbouwkundig Laboratorium
 

More from Waterbouwkundig Laboratorium (20)

MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westersc...
 
4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet
4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet
4_Stilstaan is achteruitgaan: de nood tot optimalisatie van het meetnet
 
3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?
3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?
3_Hebben morfologie en hydrodynamiek iets te maken met waterkwaliteit?
 
1_Hoe we onze data online beschikbaar maken
1_Hoe we onze data online beschikbaar maken1_Hoe we onze data online beschikbaar maken
1_Hoe we onze data online beschikbaar maken
 
6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!
6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!
6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!
 
2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde
2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde
2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde
 
2_Getij in het Schelde-estuarium
2_Getij in het Schelde-estuarium2_Getij in het Schelde-estuarium
2_Getij in het Schelde-estuarium
 
1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...
1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...
1_MONEOS, veel werelden en één realiteit: de genese van geïntegreerde monitor...
 
6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
6_Sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
 
5_Zwevende stof
5_Zwevende stof5_Zwevende stof
5_Zwevende stof
 
3_Het debiet in de Zeeschelde
3_Het debiet in de Zeeschelde3_Het debiet in de Zeeschelde
3_Het debiet in de Zeeschelde
 
4_Fysische parameters
4_Fysische parameters4_Fysische parameters
4_Fysische parameters
 
Niet onze dijken, maar wij worden slimmer
Niet onze dijken, maar wij worden slimmerNiet onze dijken, maar wij worden slimmer
Niet onze dijken, maar wij worden slimmer
 
Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data
Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde dataDijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data
Dijkenverkenner: uw portaal tot dijkgerelateerde data
 
The International Levee Handbook
The International Levee HandbookThe International Levee Handbook
The International Levee Handbook
 
Luyten coherens a numerical tool for the management of the marine coastal e...
Luyten coherens  a numerical tool for the management of the marine coastal e...Luyten coherens  a numerical tool for the management of the marine coastal e...
Luyten coherens a numerical tool for the management of the marine coastal e...
 
Smolders the 3 d unstructured scaldis model
Smolders the 3 d unstructured scaldis modelSmolders the 3 d unstructured scaldis model
Smolders the 3 d unstructured scaldis model
 
Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...
Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...
Soares frazao modelling fast transient flows and morphological evolution in r...
 
Schindfessel large eddy simulations of an open-channel confluence
Schindfessel large eddy simulations of an open-channel confluenceSchindfessel large eddy simulations of an open-channel confluence
Schindfessel large eddy simulations of an open-channel confluence
 
Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...
Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...
Decrop numerical and experimental modelling of near field overflow dredging p...
 

Dijkbeheergroep 1 jaar verder

 • 1. 18/11/2014 1 Dijkbeheergroep: 1 jaar verder 7de Trefdag Dijkinspectie & -onderhoud Zwijnaarde, 18 november 2014 Leen Vincke (GEO) Dijkbeheergroep: 1 jaar verder 6de Trefdag Dijkinspectie en –onderhoud 12 december 2013
 • 2. 18/11/2014 2 Dijkbeheergroep: 1 jaar verder • Samenwerkingsovereenkomst dijkenbeheer • Lopende onderzoeksprojecten • Doorkijk naar jaarprogramma 2015 Samenwerkingsovereenkomst • Wie: partners – werking stuurgroep en werkgroep • Wat: hoofddoelstellingen – wat willen we bereiken • Hoe: jaarprogramma & rollende meerjarenplanning • Finale versie ter goedkeuring en ondertekening
 • 3. 18/11/2014 3 Samenwerkingsovereenkomst • Wie: partners – werking stuurgroep en werkgroep WERKGROEP Samenwerkingsovereenkomst Hoofddoelstelling: professionalisering ‘dijken’ beheer in Vlaanderen • uitbouwen van een geïntegreerd dijk- en oeverbeheer in Vlaanderen; • ondersteunen bij de zorgplicht van de beheerders, door het ontwikkelen van algemene richtlijnen en beheerstrategieën; • opzetten en onderhouden van optimale communicatielijnen tussen de betrokken partners; • opbouwen van een kenniscentrum dijkenbeheer met WL en GEO als kennisbeheerders en –schakelaars, AGIV als technisch ondersteunende dienst en W&Z, DS, MDK en VMM als dataleveranciers en kennisgebruikers. • methodologisch onderzoek naar het faalgedrag van dijken en het beproeven van innovatieve dijkmonitoringstechnieken; • professionaliseren, uniformeren en afstemmen van het dijk(data)beheer door het uitwerken van een geïntegreerd IT-project
 • 4. 18/11/2014 4 Samenwerkingsovereenkomst Hoofddoelstelling: professionalisering ‘dijken’ beheer in Vlaanderen • professionaliseren, uniformeren en afstemmen van het dijk(data)beheer door het uitwerken van een geïntegreerd IT-project dat:  een overzichtelijk en overkoepelend beheer van dijkdata mogelijk maakt door het koppelen van de bestaande databanken en het naast elkaar visualiseren van alle beschikbare gegevens;  een communicatieplatform mogelijk maakt voor uitwisseling van gegevens en kennis tussen de verschillende partners;  preventief ingrijpen bij nakend dijkfalen mogelijk maakt, door de uitbouw van een online monitoring- en voorspellingssysteem;  effectief en efficiënt dijkonderhoud mogelijk maakt;  de historiek van dijkvakken permanent bijwerkt. Samenwerkingsovereenkomst • Hoe: jaarprogramma & rollende meerjarenplanning • Finale versie ter goedkeuring en ondertekening
 • 5. 18/11/2014 5 Dijkbeheergroep: 1 jaar verder • Samenwerkingsovereenkomst dijkenbeheer • Lopende onderzoeksprojecten • Doorkijk naar jaarprogramma 2015 Lopende onderzoeksthema’s • Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk)
 • 6. 18/11/2014 6 Lopende onderzoeksthema’s • Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk) • Meet- en monitoringstechnieken • Basisgegevens dijk • Inspecties • Detailmonitoring Lopende onderzoeksthema’s • Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk) • Meet- en monitoringstechnieken • Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…)
 • 7. 18/11/2014 7 … Lopende onderzoeksthema’s Dijkdatabeheer DOV WATER INFO AGIV Toetsing Inspectie Berekenings- modellen GIS WEB LOKAAL Databank Tool continue monitoring WEBSERVICES! Viewer OVERZICHT, COMMUNICATIE, AUTOMATISERING, PRIORITERING • Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk) • Meet- en monitoringstechnieken • Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…) Prioriteringskaarten in opmaak (sturen van inspecties, grondonderzoek, monitoring,…) Aanmaken GIS-kaarten: Lokalisatie en geometrische gegevens (hoogtekaart kruin en binnenteen) Verschil maatgevend hoogwater - achterland Classificering dijken op basis van schadekaarten Beschikbaarheid basisgegevens (o.a. geotechnische gegevens) ? ‘Gevoelige’ dijkvakken (instabiliteit, terugkerend onderhoud,…) Lopende onderzoeksthema’s Kans klein Gevolg groot Kans groter Gevolgen kleiner
 • 8. 18/11/2014 8 Lopende onderzoeksthema’s • Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk) • Meet- en monitoringstechnieken • Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…) Lopende onderzoeksthema’s • Dijkbeeldvorming (opbouw gronddijk) • Meet – en monitoringstechnieken • Dijkdatabeheer (overzicht, communicatie, prioritering, automatisering…) • Aanpak inspectie (o.a. faciliteren cursus dijkinspectie) • Onderzoek: Afdeklagen Bresproeven Zandleemdijken Stroming doorheen dijken Waterkeringsmuren Bekleding en oeververdediging …. INSPECTIE DATABEHEER TOETSING ONDERHOUD METEN & MONITORING AANLEG
 • 9. 18/11/2014 9 Dijkbeheergroep: 1 jaar verder • Samenwerkingsovereenkomst dijkenbeheer • Lopende onderzoeksprojecten • Doorkijk naar jaarprogramma 2015 Opzet Jaarprogramma 2015  Vertrekkend van doelstellingen SWO  Koppeling naar thema’s werkgroep • Inventariseren basisgegevens (per beheergebied), ontwikkelen bestaande tool bij elk v/d beheerders • Opstellen prioriteringskaarten • Maken verschilkaarten geometrie dijk (hoogte, talud, bodempeil) • Inzet meettechnieken • Opstellen algemene richtlijnen (visuele) dijkinspectie, inspectieformulier • Faciliteren cursus dijkinspectie • Ontwikkelen tool continue monitoring
 • 10. 18/11/2014 10 Dijkbeheergroep: 1 jaar verder Bedankt voor uw aandacht!