SlideShare a Scribd company logo
HBK, Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici, br. 68.
Uvjeti primanja sakramenta potvrde.
Priprava za sakrament potvrde podrazumijeva barem tri godine pohađanja župne
kateheze poslije prve pričesti te redovito sudjelovanje na nedjeljnom euharistijskom slavlju.
Jedan od preduvjeta za sakrament potvrde je pohađanje školskog vjeronauka, ali on ne može
zamijeniti niti nadomjestiti župnu katehezu. To znači da se nikako ne može prihvatiti praksa
oslanjanja samo na školski vjeronauk odnosno vjeroučitelja u školi što se tiče priprave za krizmu,
a zanemarivanja župnih katehetskih susreta, pogotovo u »godini krizme«. Vjeroučitelj u školi
dužan je slijediti školski vjeronaučni program, koji ne može u svemu nadomjestiti ono što onaj
koji želi slaviti sakrament potvrde i uključiti se u župnu zajednicu treba u njoj dobiti. Katehetski
susreti moraju se održavati u župnoj zajednici koja se mora pobrinuti za prikladne prostore
odnosno katehetske dvorane. Oni ne mogu biti imitacija a osobito ne ponavljanje školskoga
vjeronauka već imaju specifičan sadržaj i metodologiju katehetskog slavlja.
Stupanj znanja o sakramentu potvrde koji se traži od kandidata ovisit će i o samom
kandidatu, tj. o njegovim talentima. Osim potrebnog znanja kršćanskih istina treba isticati i
iskustvo kršćanskog života. Provjera znanja i aktivnosti u životu mjesne Crkve može se obaviti i
pred zajednicom vjernika.
O vjeronauku u školi i župnoj katehezi – Poruka hrvatskih biskupa, br. 4:
Dragi vjernici! Znamo da odgoj djece i mladih ima više oblika. To su u prvom redu obi-
teljski, školski i župni odgoj. Premda se kroz vjeronauk u školi sustavno upoznaje katolička vjera
u svim njezinim dimenzijama, tj. u učenju, slavljenju i življenju, ipak je za cjelovit odgoj potrebno
uključivanje u određenu crkvenu, odnosno župnu zajednicu, u kojoj se raste i živi u vjeri, a što
se postiže župnom katehezom. Ona, naime, potiče duhovno, liturgijsko, sakramentalno i
apostolsko sazrijevanje u crkvenoj zajednici. Osobit naglasak stavlja se na iskustvo vjere koje se
najdjelotvornije uči, slavi i živi u konkretnoj župnoj zajednici, što se posebno očituje u njezinom
liturgijskom slavlju i životu.
Premda između vjeronauka u školi i kateheze u župi postoji jasna razlika, ipak oni su
nerazrješivo vezani. Imajući to na pameti potpuno je razumljivo, što se za pristup sakramentima
pomirenja, euharistije i potvrde traži redovito pohađanje i vjeronauka u školi i župne kateheze.
Zakonik kanonskog prava
Kan. 889 - § 1. Za primanje potvrde sposobna je svaka i samo krštena osoba koja još nije
potvrđena.
§ 2. Da bi tko, izvan smrtne pogibelji, dopušteno primio potvrdu, zahtijeva se, ako je
sposoban služiti se razumom, da je prikladno poučen, pravo raspoložen i sposoban obnoviti
krsna obećanja.
Kan. 890 - Vjernici su obvezni primiti sakrament potvrde pravodobno; neka roditelji i pastiri
duša, osobito župnici, vode brigu da se vjernici za njegovo primanje pravo pouče i da mu u
prikladno vrijeme pristupe.
Da vaša radost bude potpuna – Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima (HBK), br. 53.:
Pitanje ispisa iz vjeronauka u školi
U novije vrijeme postoje i nedoumice s obzirom na djecu koja se ispisuju iz vjeronauka
kao školskoga predmeta. To se, sukladno iskustvima, čini najčešće nakon prve pričesti, da bi se
ponovno upisivala prije samoga slavlja svete potvrde. Taj problem govori kako dio roditelja o
tome ne vodi pravu brigu, a neki očito čak to djeci i predlažu, jer se žele više posvetiti drugim
sadržajima i aktivnostima. Dok je potrebno poštivati slobodu djece, jer se vjeronauk slobodno
izabire kao što se iz njega može slobodno ispi sati, ipak valja imati na umu situaciju u takvim
obiteljima, postupiti s određenim taktom, ali uz jasne postavke. Onima, od roditelja pa i nekih
drugih župljana, koji ne shvaćaju punu važnost vjeronauka u školi, valja trajno posvješćivati da
on predstavlja prvi temeljni korak i u pripremi za sakramente i život po vjeri, naravno za one
koji zaista žele biti kršćani. Opći direktorij za katehezu, naime, izričito kaže da je prijeko
potrebno da vjeronauk u školi zadržava dimenziju evanđeoske priprave.
To znači da župna kateheza pretpostavlja određenu podlogu, prvo sustavno znanje koje
se na potpuniji način može steći u školi. Pritom, ako se i dogodi već navedeno odustajanje, treba
jasno reći da se slavlje krizme, kako je već ranije spomenuto, ne mora nužno poklapati s
određenim razredom škole, računajući da se ide na slavlje kada idu i svi drugi. Trebat će
roditeljima otvorenije pojasniti da dijete pristupa nekomu sakramentu kada bude prošlo
određenu pripravu, pa makar se to moralo dogovorno odgoditi za kasniju dob. Dakako, to
uključuje i osnovnu zainteresiranost i uključenost roditelja. Još i više, valja uvijek naglašavati da
je primanje određenoga sakramenta uvjetovano i temeljnom osobnom zrelošću primjerenoj
dobi. Uz to je potrebno imati na umu stav Hrvatske biskupske konferencije da je vjeronauk u
školi jedan od preduvjeta za uključivanje u župnu katehezu i slavlje sakramenata. U svakom
slučaju valja imati razumijevanja, poznavajući situaciju u kojoj poneka djeca žive, posebno što
se tiče ranjenih ili rastavljenih roditelja. Dakako, o nekim osjetljivijim slučajevima trebat će
konzultirati i nadležne biskupijske urede.

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Dijelovi nekih dokumenata Crkve o pouci za sakrament potvrde.pdf

  • 1. HBK, Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici, br. 68. Uvjeti primanja sakramenta potvrde. Priprava za sakrament potvrde podrazumijeva barem tri godine pohađanja župne kateheze poslije prve pričesti te redovito sudjelovanje na nedjeljnom euharistijskom slavlju. Jedan od preduvjeta za sakrament potvrde je pohađanje školskog vjeronauka, ali on ne može zamijeniti niti nadomjestiti župnu katehezu. To znači da se nikako ne može prihvatiti praksa oslanjanja samo na školski vjeronauk odnosno vjeroučitelja u školi što se tiče priprave za krizmu, a zanemarivanja župnih katehetskih susreta, pogotovo u »godini krizme«. Vjeroučitelj u školi dužan je slijediti školski vjeronaučni program, koji ne može u svemu nadomjestiti ono što onaj koji želi slaviti sakrament potvrde i uključiti se u župnu zajednicu treba u njoj dobiti. Katehetski susreti moraju se održavati u župnoj zajednici koja se mora pobrinuti za prikladne prostore odnosno katehetske dvorane. Oni ne mogu biti imitacija a osobito ne ponavljanje školskoga vjeronauka već imaju specifičan sadržaj i metodologiju katehetskog slavlja. Stupanj znanja o sakramentu potvrde koji se traži od kandidata ovisit će i o samom kandidatu, tj. o njegovim talentima. Osim potrebnog znanja kršćanskih istina treba isticati i iskustvo kršćanskog života. Provjera znanja i aktivnosti u životu mjesne Crkve može se obaviti i pred zajednicom vjernika. O vjeronauku u školi i župnoj katehezi – Poruka hrvatskih biskupa, br. 4: Dragi vjernici! Znamo da odgoj djece i mladih ima više oblika. To su u prvom redu obi- teljski, školski i župni odgoj. Premda se kroz vjeronauk u školi sustavno upoznaje katolička vjera u svim njezinim dimenzijama, tj. u učenju, slavljenju i življenju, ipak je za cjelovit odgoj potrebno uključivanje u određenu crkvenu, odnosno župnu zajednicu, u kojoj se raste i živi u vjeri, a što se postiže župnom katehezom. Ona, naime, potiče duhovno, liturgijsko, sakramentalno i apostolsko sazrijevanje u crkvenoj zajednici. Osobit naglasak stavlja se na iskustvo vjere koje se najdjelotvornije uči, slavi i živi u konkretnoj župnoj zajednici, što se posebno očituje u njezinom liturgijskom slavlju i životu. Premda između vjeronauka u školi i kateheze u župi postoji jasna razlika, ipak oni su nerazrješivo vezani. Imajući to na pameti potpuno je razumljivo, što se za pristup sakramentima pomirenja, euharistije i potvrde traži redovito pohađanje i vjeronauka u školi i župne kateheze. Zakonik kanonskog prava Kan. 889 - § 1. Za primanje potvrde sposobna je svaka i samo krštena osoba koja još nije potvrđena. § 2. Da bi tko, izvan smrtne pogibelji, dopušteno primio potvrdu, zahtijeva se, ako je sposoban služiti se razumom, da je prikladno poučen, pravo raspoložen i sposoban obnoviti krsna obećanja. Kan. 890 - Vjernici su obvezni primiti sakrament potvrde pravodobno; neka roditelji i pastiri duša, osobito župnici, vode brigu da se vjernici za njegovo primanje pravo pouče i da mu u prikladno vrijeme pristupe.
  • 2. Da vaša radost bude potpuna – Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima (HBK), br. 53.: Pitanje ispisa iz vjeronauka u školi U novije vrijeme postoje i nedoumice s obzirom na djecu koja se ispisuju iz vjeronauka kao školskoga predmeta. To se, sukladno iskustvima, čini najčešće nakon prve pričesti, da bi se ponovno upisivala prije samoga slavlja svete potvrde. Taj problem govori kako dio roditelja o tome ne vodi pravu brigu, a neki očito čak to djeci i predlažu, jer se žele više posvetiti drugim sadržajima i aktivnostima. Dok je potrebno poštivati slobodu djece, jer se vjeronauk slobodno izabire kao što se iz njega može slobodno ispi sati, ipak valja imati na umu situaciju u takvim obiteljima, postupiti s određenim taktom, ali uz jasne postavke. Onima, od roditelja pa i nekih drugih župljana, koji ne shvaćaju punu važnost vjeronauka u školi, valja trajno posvješćivati da on predstavlja prvi temeljni korak i u pripremi za sakramente i život po vjeri, naravno za one koji zaista žele biti kršćani. Opći direktorij za katehezu, naime, izričito kaže da je prijeko potrebno da vjeronauk u školi zadržava dimenziju evanđeoske priprave. To znači da župna kateheza pretpostavlja određenu podlogu, prvo sustavno znanje koje se na potpuniji način može steći u školi. Pritom, ako se i dogodi već navedeno odustajanje, treba jasno reći da se slavlje krizme, kako je već ranije spomenuto, ne mora nužno poklapati s određenim razredom škole, računajući da se ide na slavlje kada idu i svi drugi. Trebat će roditeljima otvorenije pojasniti da dijete pristupa nekomu sakramentu kada bude prošlo određenu pripravu, pa makar se to moralo dogovorno odgoditi za kasniju dob. Dakako, to uključuje i osnovnu zainteresiranost i uključenost roditelja. Još i više, valja uvijek naglašavati da je primanje određenoga sakramenta uvjetovano i temeljnom osobnom zrelošću primjerenoj dobi. Uz to je potrebno imati na umu stav Hrvatske biskupske konferencije da je vjeronauk u školi jedan od preduvjeta za uključivanje u župnu katehezu i slavlje sakramenata. U svakom slučaju valja imati razumijevanja, poznavajući situaciju u kojoj poneka djeca žive, posebno što se tiče ranjenih ili rastavljenih roditelja. Dakako, o nekim osjetljivijim slučajevima trebat će konzultirati i nadležne biskupijske urede.