SlideShare a Scribd company logo
6Aika – Avoimet innovaatioalustat ja nopeat kokeilut
• Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu yhdistävät omat innovaatio- ja
kehitysympäristönsä avoimien innovaatioalustojen verkostoiksi.
• Tavoitteena vahvistaa Suomen kilpailukykyä synnyttämällä palvelusektorille uutta
osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.
• Oulussa keskitytään langattoman teknologian ja virtuaaliympäristöjen
hyödyntämiseen uusien palveluiden luomiseksi.
L Ä H T Ö T I L A N N E
1
6Aika – Avoimet innovaatioalustat ja nopeat kokeilut
Oulun kaupunki on tehnyt strategisen
päätöksen, jolla halutaan edistää
kokeilukulttuuria.
Kaupungin ja yritysten välinen yhteistyö
on keskeistä digitalisaatiossa.
L Ä H T Ö T I L A N N E
2
Mitä nopeat kokeilut
ovat?
Nopeat kokeilut
Mitä?
• Yhteiskehittämistä määritetyn teeman ympärillä.
• Käyttäjien tarpeet ja palveluiden kehittäjät kohtaavat, käyttäjät mukana
kehitystyössä
• Kehittäjille nopea palaute miten palvelu toimii oikeassa ympäristössä ja millaisia
kumppaneita tarvitaan
• Nopeat kokeilut vauhdittavat uuden syntymistä auttamalla aikaisen vaiheen
prototyypit nopeaan käytännön testaukseen
• Nopeissa kokeiluissa hankitaan kokeilu – ei tuotetta tai palvelua
N O P E A T K O K E I L U T
4
Nopeat kokeilut
Miksi?
• Kokeilujen avulla saadaan käyttäjiltä palaute ja kokemukset
• Kokeilujen avulla halutaan tunnistaa, millaiset ratkaisut toimivat ja mihin suuntaan
kehitystä kannattaa viedä
• Ydin käyttäjälähtöisyys ja osallistava yhteiskehittäminen
• Nopeissa kokeiluissa testatut ratkaisut auttavat määrittelemään myöhemmin
mahdollisesti hankittavan tuotteen-/palvelun ominaisuuksia
• Fasilitoinnin ja viestinnän näkökulmasta kokeiluohjelma on tehokkaampi tapa
edetä kuin yksittäiset kokeilut ja kokeilujen oppeja voidaan hyödyntää laajemmin
N O P E A T K O K E I L U T
5
Hyötyjä aiemmista nopeista kokeiluista
• Yritykset voivat käyttää kokeilun tuloksia markkinointi-
materiaalina.
• Asiakastietoa ja käsitys loppukäyttäjien tarpeista.
• Palautteen avulla tuotteen ominaisuuksien kehittäminen
ja uusien ominaisuuksien luominen jatkossa.
• Fail fast: teknologian / palvelun puutteet havaittiin
nopeasti, pienin kustannuksin ja niistä opittiin.
• Kokeilujen testikäyttäjät jatkoivat ja syvensivät
sisällönluomista testaamaansa opaskartta-sovellukseen.
N O P E A T K O K E I L U T
6
Oppeja aiemmista nopeista kokeiluista
• Kokeiluihin osallistuvien käyttäjien hankkiminen täytyy
tapahtua houkuttelevasti, massaviestintä ei välttämättä
riitä.
• Käyttäjäkokeilujen ajankohta on syytä suunnitella
huolella, jotta kokeilu tavoittaa mahdollisimman paljon
käyttäjiä
• Yhtäaikainen jatkuva tuotekehitys ja testaaminen ei ole
ollut kaikilla tehokkain toimintatapa – tuotteen
levittäminen ei välttämättä ole optimaalista.
• Kokeilun eri vaiheet kannattaa aikatauluttaa siten, että
vaiheiden tuloksiin ehtii reagoida.
• ”Kokeilu kannattaa – loppukäyttäjät tietävät paremmin
mitä haluavat kuin ratkaisuja kehittävä yritys!”
N O P E A T K O K E I L U T
7
Projektin roolit
Innovaatioalustan ja nopeiden kokeilujen roolit
Toimintaympäristön
omistaja
Päättää ja vastaa alustan
toiminnasta, johtaa alustan
elinkaaren ohjausryhmää.
Panostus erityisesti
alkuvaiheen toimissa, kuten
sääntöjen sopimisessa.
Kehittäjät
Tuotteiden, palveluiden ja
uusien liiketoimintamallien
kehittäjäyritykset, joiden
tuotteet tai palvelut
osallistuvat nopeisiin
kokeiluihin.
Fasilitaattori
Järjestää yrityskumppaneiden
valinnan, vastaa alustan ja
nopeiden kokeilujen
päivittäisestä toiminnasta sekä
mahdollistaa toimijoiden
onnistumisen alustalla,
esimerkiksi poistamalla esteitä
ja viestimällä sidosryhmille.
R O O L I T
9
Käyttäjät
Tuotteita tai palveluita
käyttävät henkilöt, auttavat
tuotteiden tai palveluiden
testaamisessa ja
yhteiskehityksessä.
Ohjausryhmä:
Osallistuminen tarpeen mukaan, esimerkiksi yhteistyökumppaneiden valintaraadissa, yhteisten sääntöjen sopimisessa sekä projektiin
kuuluvissa yhteisissä tapaamisissa.
Aikataulu, vaiheistus ja
säännöt
Nopeiden kokeilujen aikatauluraami
N O P E A T K O K E I L U T
11
1. Avoin
tarjouskierros
2. Valinta
3.
Kokeilukierros
(max 4kk)
4. ArviointiTeemat Opit
Alustan
ohjausryhm
ä
Arviointiraati
Käyttäjät ja
kokemukset
Lessons
learned
1kk 2kk 3kk 4kk 5kk
12.1
Kick off
15.1. – 9.2.
Suunnitteluvaihe
12.2. – 4.5.
Nopeiden kokeilujen toteutusvaihe,
Yritykset suorittavat nopeita kokeiluja
7.5
Lopetus,
palautekeskustelu yritysten
kanssa, 2. maksuerä
7.5. – 18.5
Arviointi,
loppuraportti
0kk
12.2
Suunnitelmien
läpikäynti,
1.maksuerä
Viikot 11 ja 15,
Tapaamiset yritysten
ja fasilitaattorin
välillä
Säännöt ja rajoitteet
Kokeilujen säännöt ja rajoitteet
• Kaupungin henkilöiden projektiin käytettävissä oleva työmäärä on 1-2 HTP
• Yritykset vastaavat tapahtumiensa järjestämisestä
Mitä Oulun kaupunki voi tehdä / missä voi auttaa?
• Löytää tarvittavat kontaktit asioiden edistämiseksi, auttaa käyttäjien kontaktoimisessa ja
viestinnässä
• Selventää kaupungin prosesseja ja käytäntöjä, esittää testikohteita
• Antaa dataa käyttöön
Missä Oulun kaupunki ei voi auttaa?
• Yritysten liiketoiminnan edistämisessä
N O P E A T K O K E I L U T
12
Yrityskohtaiset
etenemissuunnitelmat
Yhteenveto,
onnistumisen mittarit
Onnistumisen mittarit
Yritykset
• Oltiinko kokeiluihin tyytyväisiä?
• Saatiinko tuotteen/palvelun jatkokehitykseen relevantteja oppeja?
Oulun kaupunki
• Saatiinko uusia ajatuksia tai hyötyä kokeilujen tuloksista?
Y H T E E N V E T O
15
Oulun Yliopiston tarjonta
PATIO-käyttäjäfoorumi "koekäyttäjien" rekrytointiin
•https://www.patiolla.fi/
•~1000 rekisteröitynyttä henkilöä, joista voidaan profiilin
perusteella seuloa koekäyttäjiksi kutsuttavat henkilöt
17
Oulun yliopiston tarjoamaa tukea
nopeille kokeiluille
Professori Timo Ojala
Oulun yliopisto
Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskus
12.1.2018
18

More Related Content

Similar to DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Testaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestaus
Testaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestausTestaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestaus
Testaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestaus
Tieturi Oy
 
Merja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisun
Merja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisunMerja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisun
Merja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisun
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointiAnnukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Kokeileva Suomi
 
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech
 
Kokeilijan työkalupakki
Kokeilijan työkalupakkiKokeilijan työkalupakki
Kokeilijan työkalupakki
Kokeileva Suomi
 
UAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsr
UAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsrUAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsr
UAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsr
VirtuaaliAMK-verkosto
 
Resurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto Sykli
Resurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto SykliResurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto Sykli
Resurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto Sykli
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Liikennekokeilijan opas
Liikennekokeilijan opasLiikennekokeilijan opas
Liikennekokeilijan opas
Mikko Annala
 
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihankeReijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
GBC Finland
 
Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä
Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissäScrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä
Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä
Jyri Vuorinen
 
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
TimoAro
 
Alustatalouden tiekartta - esiselvitys
Alustatalouden tiekartta - esiselvitysAlustatalouden tiekartta - esiselvitys
Alustatalouden tiekartta - esiselvitys
shonkone
 
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Nordic Morning
 
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoilleAnnukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Kokeileva Suomi
 
4K
4K4K
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Kokeileva Suomi
 
Sap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esitykset
Sap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esityksetSap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esitykset
Sap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esitykset
Qentinel
 
Julkishallinnon IT-hankinnat @Mearra
Julkishallinnon IT-hankinnat @MearraJulkishallinnon IT-hankinnat @Mearra
Julkishallinnon IT-hankinnat @Mearra
Marko Taipale
 
Lean it aamiaisseminaari2016_06
Lean it aamiaisseminaari2016_06Lean it aamiaisseminaari2016_06
Lean it aamiaisseminaari2016_06
Pentti Virtanen
 

Similar to DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Metsokankaan yhtenäisperuskoulu (20)

Testaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestaus
Testaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestausTestaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestaus
Testaus 2013 Antti Auer Kettera hyväksymistestaus
 
Merja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisun
Merja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisunMerja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisun
Merja Kuparinen: Näin otimme käyttöön Valtion yhteisen viestintaratkaisun
 
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointiAnnukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
Annukka Berg: Kokeiluklinikka - erityisteemana arviointi
 
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
 
Kokeilijan työkalupakki
Kokeilijan työkalupakkiKokeilijan työkalupakki
Kokeilijan työkalupakki
 
UAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsr
UAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsrUAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsr
UAE-hanke AgileAMK-malli 0.5 vsr
 
Resurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto Sykli
Resurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto SykliResurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto Sykli
Resurssivirrat haltuun -seminaari: Taru Uotila Suomen ympäristöopisto Sykli
 
Liikennekokeilijan opas
Liikennekokeilijan opasLiikennekokeilijan opas
Liikennekokeilijan opas
 
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
Mitä voimme oppia alueellisista työllisyyskokeiluista?
 
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihankeReijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
Reijo Kohonen - Tekesin Living Labs -aktivointihanke
 
Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä
Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissäScrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä
Scrum-menetelmän käyttö Pirkanmaalaisissa ohjelmistoyrityksissä
 
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
 
Alustatalouden tiekartta - esiselvitys
Alustatalouden tiekartta - esiselvitysAlustatalouden tiekartta - esiselvitys
Alustatalouden tiekartta - esiselvitys
 
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
Verkko kukoistamaan: Case Kekkilä, strategiasta lanseeraukseen.
 
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoilleAnnukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
Annukka Berg: Yhteinen kieli kokeilijoille
 
4K
4K4K
4K
 
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
Annukka Berg: Kokeilujen muotoilu, tekeminen ja tilaaminen - järjestystä koke...
 
Sap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esitykset
Sap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esityksetSap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esitykset
Sap Finug hosted by Qentinel 12.3.2019, esitykset
 
Julkishallinnon IT-hankinnat @Mearra
Julkishallinnon IT-hankinnat @MearraJulkishallinnon IT-hankinnat @Mearra
Julkishallinnon IT-hankinnat @Mearra
 
Lean it aamiaisseminaari2016_06
Lean it aamiaisseminaari2016_06Lean it aamiaisseminaari2016_06
Lean it aamiaisseminaari2016_06
 

More from Suomen eOppimiskeskus ry

SeOppi 2/2019
SeOppi 2/2019SeOppi 2/2019
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuOpettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Suomen eOppimiskeskus ry
 
SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019SeOppi 1/2019
SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018SeOppi 2/2018
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaDigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
Suomen eOppimiskeskus ry
 
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoDigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Mediatiedot SeOppi 2/2018
Mediatiedot SeOppi 2/2018Mediatiedot SeOppi 2/2018
Mediatiedot SeOppi 2/2018
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena VainioPoluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Opettajan tekijänoikeus -työkirja
Opettajan tekijänoikeus -työkirjaOpettajan tekijänoikeus -työkirja
Opettajan tekijänoikeus -työkirja
Suomen eOppimiskeskus ry
 
SeOppi 1/2018
SeOppi 1/2018SeOppi 1/2018
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Open Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne Rongas
Open Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne RongasOpen Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne Rongas
Open Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne Rongas
Suomen eOppimiskeskus ry
 
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö OulussaDigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
Suomen eOppimiskeskus ry
 
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
Suomen eOppimiskeskus ry
 

More from Suomen eOppimiskeskus ry (20)

SeOppi 2/2019
SeOppi 2/2019SeOppi 2/2019
SeOppi 2/2019
 
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuOpettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
 
SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019
 
SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018
 
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
 
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
 
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaDigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
 
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoDigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
 
Mediatiedot SeOppi 2/2018
Mediatiedot SeOppi 2/2018Mediatiedot SeOppi 2/2018
Mediatiedot SeOppi 2/2018
 
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena VainioPoluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
 
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
 
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
 
Opettajan tekijänoikeus -työkirja
Opettajan tekijänoikeus -työkirjaOpettajan tekijänoikeus -työkirja
Opettajan tekijänoikeus -työkirja
 
SeOppi 1/2018
SeOppi 1/2018SeOppi 1/2018
SeOppi 1/2018
 
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
 
Open Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne Rongas
Open Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne RongasOpen Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne Rongas
Open Education Week: Jaa jotain -teemaviikon avaus - Anne Rongas
 
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
 
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö OulussaDigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
 
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
 
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
 

DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

 • 1. 6Aika – Avoimet innovaatioalustat ja nopeat kokeilut • Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu yhdistävät omat innovaatio- ja kehitysympäristönsä avoimien innovaatioalustojen verkostoiksi. • Tavoitteena vahvistaa Suomen kilpailukykyä synnyttämällä palvelusektorille uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. • Oulussa keskitytään langattoman teknologian ja virtuaaliympäristöjen hyödyntämiseen uusien palveluiden luomiseksi. L Ä H T Ö T I L A N N E 1
 • 2. 6Aika – Avoimet innovaatioalustat ja nopeat kokeilut Oulun kaupunki on tehnyt strategisen päätöksen, jolla halutaan edistää kokeilukulttuuria. Kaupungin ja yritysten välinen yhteistyö on keskeistä digitalisaatiossa. L Ä H T Ö T I L A N N E 2
 • 4. Nopeat kokeilut Mitä? • Yhteiskehittämistä määritetyn teeman ympärillä. • Käyttäjien tarpeet ja palveluiden kehittäjät kohtaavat, käyttäjät mukana kehitystyössä • Kehittäjille nopea palaute miten palvelu toimii oikeassa ympäristössä ja millaisia kumppaneita tarvitaan • Nopeat kokeilut vauhdittavat uuden syntymistä auttamalla aikaisen vaiheen prototyypit nopeaan käytännön testaukseen • Nopeissa kokeiluissa hankitaan kokeilu – ei tuotetta tai palvelua N O P E A T K O K E I L U T 4
 • 5. Nopeat kokeilut Miksi? • Kokeilujen avulla saadaan käyttäjiltä palaute ja kokemukset • Kokeilujen avulla halutaan tunnistaa, millaiset ratkaisut toimivat ja mihin suuntaan kehitystä kannattaa viedä • Ydin käyttäjälähtöisyys ja osallistava yhteiskehittäminen • Nopeissa kokeiluissa testatut ratkaisut auttavat määrittelemään myöhemmin mahdollisesti hankittavan tuotteen-/palvelun ominaisuuksia • Fasilitoinnin ja viestinnän näkökulmasta kokeiluohjelma on tehokkaampi tapa edetä kuin yksittäiset kokeilut ja kokeilujen oppeja voidaan hyödyntää laajemmin N O P E A T K O K E I L U T 5
 • 6. Hyötyjä aiemmista nopeista kokeiluista • Yritykset voivat käyttää kokeilun tuloksia markkinointi- materiaalina. • Asiakastietoa ja käsitys loppukäyttäjien tarpeista. • Palautteen avulla tuotteen ominaisuuksien kehittäminen ja uusien ominaisuuksien luominen jatkossa. • Fail fast: teknologian / palvelun puutteet havaittiin nopeasti, pienin kustannuksin ja niistä opittiin. • Kokeilujen testikäyttäjät jatkoivat ja syvensivät sisällönluomista testaamaansa opaskartta-sovellukseen. N O P E A T K O K E I L U T 6
 • 7. Oppeja aiemmista nopeista kokeiluista • Kokeiluihin osallistuvien käyttäjien hankkiminen täytyy tapahtua houkuttelevasti, massaviestintä ei välttämättä riitä. • Käyttäjäkokeilujen ajankohta on syytä suunnitella huolella, jotta kokeilu tavoittaa mahdollisimman paljon käyttäjiä • Yhtäaikainen jatkuva tuotekehitys ja testaaminen ei ole ollut kaikilla tehokkain toimintatapa – tuotteen levittäminen ei välttämättä ole optimaalista. • Kokeilun eri vaiheet kannattaa aikatauluttaa siten, että vaiheiden tuloksiin ehtii reagoida. • ”Kokeilu kannattaa – loppukäyttäjät tietävät paremmin mitä haluavat kuin ratkaisuja kehittävä yritys!” N O P E A T K O K E I L U T 7
 • 9. Innovaatioalustan ja nopeiden kokeilujen roolit Toimintaympäristön omistaja Päättää ja vastaa alustan toiminnasta, johtaa alustan elinkaaren ohjausryhmää. Panostus erityisesti alkuvaiheen toimissa, kuten sääntöjen sopimisessa. Kehittäjät Tuotteiden, palveluiden ja uusien liiketoimintamallien kehittäjäyritykset, joiden tuotteet tai palvelut osallistuvat nopeisiin kokeiluihin. Fasilitaattori Järjestää yrityskumppaneiden valinnan, vastaa alustan ja nopeiden kokeilujen päivittäisestä toiminnasta sekä mahdollistaa toimijoiden onnistumisen alustalla, esimerkiksi poistamalla esteitä ja viestimällä sidosryhmille. R O O L I T 9 Käyttäjät Tuotteita tai palveluita käyttävät henkilöt, auttavat tuotteiden tai palveluiden testaamisessa ja yhteiskehityksessä. Ohjausryhmä: Osallistuminen tarpeen mukaan, esimerkiksi yhteistyökumppaneiden valintaraadissa, yhteisten sääntöjen sopimisessa sekä projektiin kuuluvissa yhteisissä tapaamisissa.
 • 11. Nopeiden kokeilujen aikatauluraami N O P E A T K O K E I L U T 11 1. Avoin tarjouskierros 2. Valinta 3. Kokeilukierros (max 4kk) 4. ArviointiTeemat Opit Alustan ohjausryhm ä Arviointiraati Käyttäjät ja kokemukset Lessons learned 1kk 2kk 3kk 4kk 5kk 12.1 Kick off 15.1. – 9.2. Suunnitteluvaihe 12.2. – 4.5. Nopeiden kokeilujen toteutusvaihe, Yritykset suorittavat nopeita kokeiluja 7.5 Lopetus, palautekeskustelu yritysten kanssa, 2. maksuerä 7.5. – 18.5 Arviointi, loppuraportti 0kk 12.2 Suunnitelmien läpikäynti, 1.maksuerä Viikot 11 ja 15, Tapaamiset yritysten ja fasilitaattorin välillä
 • 12. Säännöt ja rajoitteet Kokeilujen säännöt ja rajoitteet • Kaupungin henkilöiden projektiin käytettävissä oleva työmäärä on 1-2 HTP • Yritykset vastaavat tapahtumiensa järjestämisestä Mitä Oulun kaupunki voi tehdä / missä voi auttaa? • Löytää tarvittavat kontaktit asioiden edistämiseksi, auttaa käyttäjien kontaktoimisessa ja viestinnässä • Selventää kaupungin prosesseja ja käytäntöjä, esittää testikohteita • Antaa dataa käyttöön Missä Oulun kaupunki ei voi auttaa? • Yritysten liiketoiminnan edistämisessä N O P E A T K O K E I L U T 12
 • 15. Onnistumisen mittarit Yritykset • Oltiinko kokeiluihin tyytyväisiä? • Saatiinko tuotteen/palvelun jatkokehitykseen relevantteja oppeja? Oulun kaupunki • Saatiinko uusia ajatuksia tai hyötyä kokeilujen tuloksista? Y H T E E N V E T O 15
 • 17. PATIO-käyttäjäfoorumi "koekäyttäjien" rekrytointiin •https://www.patiolla.fi/ •~1000 rekisteröitynyttä henkilöä, joista voidaan profiilin perusteella seuloa koekäyttäjiksi kutsuttavat henkilöt 17
 • 18. Oulun yliopiston tarjoamaa tukea nopeille kokeiluille Professori Timo Ojala Oulun yliopisto Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskus 12.1.2018 18