SlideShare a Scribd company logo
ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων
www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394
Γιορτή του Αθλητισμού
Μέσα σε μία ή δύο ημέρες
Πολλές ομάδες, Συνεχείς αγώνες για 3 έως 8 ώρες!
Έτοιμο αγωνιστικό πρόγραμμα, επιτόπου Κλήρωση
Αλυτάρχης, Διαιτητές, Γιατρός, Γραμματεία
Έπαθλα – Δώρα - Χορηγοί
Ιστότοπος & συστήματα προβολής
Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν τις diathesis sports days! Είτε οι
συμμετέχοντες είναι αθλητικοί σύλλογοι, είτε ερασιτέχνες-λάτρεις των
ομαδικών sports, σίγουρα θα λατρέψουν τις διοργανώσεις μας, που στόχο
έχουν να αποτελέσουν μία ΓΙΟΡΤΗ του αθλητισμού. Διότι πεποίθησή μας είναι
ότι ο αθλητισμός είναι το ΕΥ ΖΗΝ του ανθρώπου & θέλουμε να συμβάλλουμε
στη σωστή & υγιή ανάπτυξή του.
Σας παρουσιάζουμε έναν εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης & διεξαγωγής
αυτοτελών πρωταθλημάτων μίας ή δύο ημερών, με την κατάθεση της
εμπειρίας & της γνώσης μας.
Υπεύθυνοι διοργανώσεων
Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων
www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394
Χρόνος & τρόπος διεξαγωγής
Αυτό είναι το βασικό σημείο που χαρακτηρίζει ΟΛΑ τα diathesis
sports days. Υπάρχει μία σταθερή & αυστηρώς εφαρμοσμένη
σχέση με το χρόνο. Η ευελιξία στο αγωνιστικό Πρόγραμμα & η
προσαρμογή του αναλόγως των συμμετοχών είναι το βασικό μας
όπλο!
Γενικοί κανόνες
• Ένα τουρνουά διεξάγεται σε αθλητικό χώρο που διαθέτει 1 έως 4 γήπεδα.
Ανάλογος με τον αριθμό των γηπέδων είναι & ο μέγιστος αριθμός
συμμετεχουσών ομάδων. Για κάθε γήπεδο αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον 3 &
μέγιστο 8 ομάδες. Άρα, στα τουρνουά μας μπορούν να συμμετάσχουν από
3 έως & 32 ομάδες (sport event «γίγας»).
• Όσες & να είναι οι ομάδες, σχηματίζουν ομίλους της τάξεως των 8 ομάδων
το μέγιστο. Εάν υπάρχουν πολλά γήπεδα & πολλές ομάδες, ο Αλυτάρχης
χωρίζει τις ομάδες με κλήρωση. Δεν ενδείκνυται η διεξαγωγή τουρνουά με
9 & πλέον ομάδες σε ένα μόνο γήπεδο. Σε περίπτωση πολλών
συμμετοχών & έλλειψης χώρου, τηρείται σειρά προτεραιότητας.
• Το κάθε τουρνουά προκηρύσσεται με δημοσίευση σε ιστότοπο της
εταιρείας τουλάχιστον 10 μέρες πριν & τοιχοκολλάται στο χώρο διεξαγωγής
ή & αλλού. Η προκήρυξη περιλαμβάνει: πότε & πού θα διεξαχθεί το
τουρνουά, σε πόσα γήπεδα & τί διαστάσεων, πόσες ομάδες δύναται να
φιλοξενήσει, σε τι είδους αθλητές απευθύνεται ανά επίπεδο & ηλικία, ποιά
είναι τα έπαθλα & τα δώρα, ποιό το κόστος συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι
Υπεύθυνοι διοργανώσεων
Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων
www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394
πρέπει να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους καταβάλλοντας το 50 % του
τιμήματος τουλάχιστον 3 μέρες πριν. Ειδάλλως, η θέση μιας ομάδας δεν
είναι κατοχυρωμένη & βέβαια δε συμμετέχει στην απονομή των δώρων
από τη Διάθεση.
• Η εξόφληση γίνεται την ημέρα διεξαγωγής το αργότερο, πριν την έναρξη
του τουρνουά. Εάν ομάδα που έχει κατοχυρώσει τη συμμετοχή της δεν
προσέλθει, τότε η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
• Ο γενικός υπεύθυνος της διοργάνωσης λέγεται Αλυτάρχης. Αυτός
διεξάγει με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο την κλήρωση του πρωταθλήματος
πριν την έναρξή του παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων, κληρώνει ή
ορίζει τους διαιτητές, εκτελεί χρέη γραμματείας του τουρνουά, έχει την
ευθύνη της απόδοσης των επάθλων & των δώρων. Αν ο Αλυτάρχης έχει &
την ιδιότητα του διαιτητή, μπορεί να ξεκουράσει κάποιον από τους διαιτητές
του τουρνουά, εφόσον χρειαστεί.
• Οι ομάδες υποχρεούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής του
τουρνουά 1 ώρα πριν την έναρξή του. Έχουν την ευθύνη να έχουν
ομοιόμορφες εμφανίσεις ή διακριτικά προπόνησης. Αυτά μπορεί να τα
παρέχει & ο χώρος διεξαγωγής.
• Οι διαιτητές εφαρμόζουν τους κανονισμούς των αθλημάτων ανά ηλικιακή
κατηγορία & ελέγχουν πειθαρχικά αθλητές & άλλους αγωνιστικούς
παράγοντες. Την ευθύνη για την επιλογή των διαιτητών θα έχει
αποκλειστικά η εταιρία μας & για τον ορισμό αυτών ο Αλυτάρχης.
• Ο γιατρός αγώνων έχει τα γνωστά καθήκοντα, ενώ μπορεί να εκτελεί &
χρέη βοηθού γραμματείας του Αλυτάρχη. H εταιρεία μας συνεργάζεται με
προσωπικό εξειδικευμένο σε Πρώτες Βοήθειες.
Υπεύθυνοι διοργανώσεων
Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων
www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394
• Τα έπαθλα & τα δώρα ορίζονται στην προκήρυξη του τουρνουά από την
εταιρεία ΔΙΑΘΕΣΗ. Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες λαμβάνουν έπαθλα ή &
δώρα. Τα έπαθλα είναι Κύπελλο για τον πρώτο, κύπελλα, πιάτα ή πλακέτες
για το 2
ο
& τον 3
ο
, μετάλλια ή βεβαιώσεις συμμετοχής & κατάταξης για τους
υπόλοιπους.
• Ο ρυθμός διεξαγωγής των αγώνων για κάθε ομάδα ποικίλει ανάλογα τον
αριθμό των ομάδων & των γηπέδων. Ο Αλυτάρχης του αγώνα είναι ο
αρμόδιος να καθορίσει τους αγώνες, χρησιμοποιώντας τους έτοιμους
σχετικούς πίνακες της διοργανώτριας εταιρείας. Ο στόχος είναι να
παίξουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους. Αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω
πολλών ομάδων & λίγων γηπέδων, τότε θα παίξουν μεταξύ τους όσο το
δυνατόν περισσότερες. Όλα αυτά είναι στην ευθύνη του Αλυτάρχη &
καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της διοργανώτριας εταιρείας πριν την
έναρξη του τουρνουά.
• Συχνότητα παιχνιδιών για κάθε ομάδα
Κάθε ομάδα που συμμετέχει θα παίξει τουλάχιστον 1 (ένα) 25λεπτο
παιχνίδι ανά 2 ώρες & το μέγιστο 1 (ένα) 25λεπτο παιχνίδι ανά
1 ώρα. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να παίξει μία ομάδα 2 συνεχόμενα
παιχνίδια. Ωστόσο, στο τέλος του τουρνουά θα ισχύσουν σίγουρα οι
προαναφερόμενες συχνότητες παιχνιδιών. Μέλημά μας είναι να υπάρχει
ομαλή ροή των αγώνων & αυτό ακριβώς επιτυχγάνουμε με τη μελετημένη
επεξεργασία του αγωνιστικού προγράμματος.
-----------------------------------------------------------------------------
Επισήμανση * : H ΔΙΑΘΕΣΗ παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης & προβολής στην
αθλητική εγκατάσταση. Δεν ευθύνεται για τις οικονομικές συναλλαγές της με
αθλητές & προσωπικό.
Υπεύθυνοι διοργανώσεων
Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων
www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394
Άλλα γενικά θέματα
Μαραθώνιος !
Ο ρυθμός των συνεχών αγώνων είναι λίγο άγνωστος για το χώρο
των ομαδικών αθλημάτων & ειδικά του ποδοσφαίρου. Οι ομάδες
πρέπει να έχουν επαρκή αριθμό αθλητών, καθώς η κούραση δε θα
ευνοεί τις ολιγάριθμες ομάδες.
Απεικόνιση
Η εταιρεία μας λαμβάνει ψηφιακό υλικό από τη διοργάνωση & έχει δικαίωμα
να το αναρτήσει στον ιστότοπό της ή να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς
σκοπούς. Επίσης, αναρτά τα αποτελέσματα του τουρνουά στη σχετική
ιστοσελίδα της.
Κλήρωση
Η κληρώσεις που θα χρειαστεί να γίνουν είτε για διαχωρισμό ομάδων σε
ομίλους, είτε για τη σειρά των αγώνων, είτε για τον ορισμό των διαιτητών είναι
αρμοδιότητα του Αλυτάρχη. Αυτός δύναται να χρησιμοποιήσει διάφορους
τρόπους, είτε με λογισμικό, είτε με κληρωτίδα, είτε με χαρτιά. Πάντα όμως
πρέπει να μεριμνά για τη διαφάνεια & το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Σημεία ενδιαφέροντος
Εάν υπάρχει διαθέσιμη μικροφωνική εγκατάσταση από το χώρο διεξαγωγής,
μπορούν να γίνονται ανακοινώσεις από τον Αλυτάρχη.
Εγγύηση αγώνων
Υπεύθυνοι διοργανώσεων
Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων
www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394
Σε κάθε προκήρυξη αναγράφεται ο ελάχιστος αριθμός αγώνων που θα παίξει
η κάθε ομάδα. Εάν, ωστόσο, λόγω μειωμένων συμμετοχών δεν καταστεί
εφικτό αυτό, τότε οι διοργανωτές επιστρέφουν τα αναλογούντα χρήματα ανά
αγώνα.
Τιμολογιακή πολιτική
Για κάθε αγώνα της, κάθε ομάδα θα χρεώνεται με προκαθορισμένο ποσό.
Αυτό θα ανακοινώνεται στην Προκήρυξη του κάθε Τουρνουά & ποικίλει ανά
ηλικιακή κατηγορία. Ενδέχεται να υπάρχει κόστος συμμετοχής & ανά αθλητή
αντί ανά ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει έκπτωση για τις ομάδες
που θα συμμετάσχουν με μεγάλο αριθμό αθλητών. Το τελικό κόστος
συμμετοχής είναι συνάρτηση και άλλων παραμέτρων, όπως πχ το κόστος
ενοικίασης γηπέδων από την εταιρεία μας.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ειδικοί κανόνες για ποδοσφαιρικά «diathesis sport days»
Χρόνος διεξαγωγής αγώνων
Ο κάθε αγώνας διαρκεί 25 λεπτά. Υπάρχει 5 λεπτών ανάπαυλα & αρχίζει
αμέσως ο επόμενος αγώνας. Οπότε, εντός 1 ώρας διεξάγονται σε κάθε
γήπεδο 2 αγώνες 25 λεπτών. Αυτό γίνεται για τουλάχιστον 3 ώρες & το
μέγιστο για 8 ώρες.
Σύστημα Βαθμολογίας
Η βαθμολόγηση των ομάδων γίνεται με το ευρέως διαδεδομένο σύστημα 3-1-0
για Νίκη, Ισοπαλία & Ήττα αντίστοιχα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε κατά
σειρά για την τελική κατάταξη: το μεταξύ τους αποτέλεσμα, η συνολική
διαφορά τερμάτων, ο αριθμός των κόκκινων καρτών, ο αριθμός των κίτρινων
Υπεύθυνοι διοργανώσεων
Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων
www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394
καρτών. Στην περίπτωση που υπάρχει & πάλι ισοβαθμία, τότε θα γίνει
Κλήρωση με ευθύνη του Αλυτάρχη.
Διαιτητές
Η εταιρεία μας -μεταξύ άλλων- έχει ως αντικείμενο εργασιών τη διοργάνωση
αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων, εν όλω ή εν μέρει. Οι διαιτητές με τους
οποίους συνεργαζόμαστε είναι εν ενεργεία & μη. Προέρχονται κυρίως από το
Σύνδεσμο Διαιτητών ποδοσφαίρου Δυτικής Αττικής.
Αγωνιστικά θέματα
Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει όσους αθλητές θέλει στον πάγκο της, εφόσον
είναι δηλωμένοι στο Φύλλο Αγώνων. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς
διακοπή του αγώνα απεριόριστα & από συγκεκριμένο σημείο αλλαγών.
Εάν αθλητής δεχθεί κόκκινη κάρτα, με 2 κίτρινες ή απευθείας, μπορεί να
αντικατασταθεί αφού περάσουν 2 λεπτά. Το χρόνο αυτό κρατάει ο διαιτητής.
Μετά την παρέλευση του 2λέπτου, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον
ποδοσφαιριστή. Παίκτης που αποβλήθηκε δε μπορεί να επανέλθει στο
συγκεκριμένο παιχνίδι.
Οι κόκκινες & κίτρινες κάρτες δε μετράνε στην παρουσία του ποδοσφαιριστή
στη συνέχεια του τουρνουά. Εξαιρούνται σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα,
για τα οποία ο Αλυτάρχης δύναται να αποβάλει μερικώς ή οριστικώς
ποδοσφαιριστή, προπονητή ή & ολόκληρη ομάδα από το τουρνουά.
Υπεύθυνοι διοργανώσεων
Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247

More Related Content

More from diathesis

remvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdfremvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdf
diathesis
 
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdfETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
diathesis
 
Didwflex 1st
Didwflex 1stDidwflex 1st
Didwflex 1st
diathesis
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
diathesis
 
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
diathesis
 
A4neofyhs
A4neofyhsA4neofyhs
A4neofyhs
diathesis
 
League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016
diathesis
 
A4ptyxiouxoi
A4ptyxiouxoiA4ptyxiouxoi
A4ptyxiouxoi
diathesis
 
Afisa2015christmas
Afisa2015christmasAfisa2015christmas
Afisa2015christmas
diathesis
 

More from diathesis (9)

remvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdfremvi_poihth-2022.pdf
remvi_poihth-2022.pdf
 
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdfETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
ETSI_DAMASA_TH_GYROEIDH_ALWPEKIA-2022.pdf
 
Didwflex 1st
Didwflex 1stDidwflex 1st
Didwflex 1st
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018
 
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2016 - Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
 
A4neofyhs
A4neofyhsA4neofyhs
A4neofyhs
 
League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016League West Attica - Πάσχα 2016
League West Attica - Πάσχα 2016
 
A4ptyxiouxoi
A4ptyxiouxoiA4ptyxiouxoi
A4ptyxiouxoi
 
Afisa2015christmas
Afisa2015christmasAfisa2015christmas
Afisa2015christmas
 

Diathesis sport days

  • 1. ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394 Γιορτή του Αθλητισμού Μέσα σε μία ή δύο ημέρες Πολλές ομάδες, Συνεχείς αγώνες για 3 έως 8 ώρες! Έτοιμο αγωνιστικό πρόγραμμα, επιτόπου Κλήρωση Αλυτάρχης, Διαιτητές, Γιατρός, Γραμματεία Έπαθλα – Δώρα - Χορηγοί Ιστότοπος & συστήματα προβολής Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν τις diathesis sports days! Είτε οι συμμετέχοντες είναι αθλητικοί σύλλογοι, είτε ερασιτέχνες-λάτρεις των ομαδικών sports, σίγουρα θα λατρέψουν τις διοργανώσεις μας, που στόχο έχουν να αποτελέσουν μία ΓΙΟΡΤΗ του αθλητισμού. Διότι πεποίθησή μας είναι ότι ο αθλητισμός είναι το ΕΥ ΖΗΝ του ανθρώπου & θέλουμε να συμβάλλουμε στη σωστή & υγιή ανάπτυξή του. Σας παρουσιάζουμε έναν εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης & διεξαγωγής αυτοτελών πρωταθλημάτων μίας ή δύο ημερών, με την κατάθεση της εμπειρίας & της γνώσης μας. Υπεύθυνοι διοργανώσεων Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
  • 2. ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394 Χρόνος & τρόπος διεξαγωγής Αυτό είναι το βασικό σημείο που χαρακτηρίζει ΟΛΑ τα diathesis sports days. Υπάρχει μία σταθερή & αυστηρώς εφαρμοσμένη σχέση με το χρόνο. Η ευελιξία στο αγωνιστικό Πρόγραμμα & η προσαρμογή του αναλόγως των συμμετοχών είναι το βασικό μας όπλο! Γενικοί κανόνες • Ένα τουρνουά διεξάγεται σε αθλητικό χώρο που διαθέτει 1 έως 4 γήπεδα. Ανάλογος με τον αριθμό των γηπέδων είναι & ο μέγιστος αριθμός συμμετεχουσών ομάδων. Για κάθε γήπεδο αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον 3 & μέγιστο 8 ομάδες. Άρα, στα τουρνουά μας μπορούν να συμμετάσχουν από 3 έως & 32 ομάδες (sport event «γίγας»). • Όσες & να είναι οι ομάδες, σχηματίζουν ομίλους της τάξεως των 8 ομάδων το μέγιστο. Εάν υπάρχουν πολλά γήπεδα & πολλές ομάδες, ο Αλυτάρχης χωρίζει τις ομάδες με κλήρωση. Δεν ενδείκνυται η διεξαγωγή τουρνουά με 9 & πλέον ομάδες σε ένα μόνο γήπεδο. Σε περίπτωση πολλών συμμετοχών & έλλειψης χώρου, τηρείται σειρά προτεραιότητας. • Το κάθε τουρνουά προκηρύσσεται με δημοσίευση σε ιστότοπο της εταιρείας τουλάχιστον 10 μέρες πριν & τοιχοκολλάται στο χώρο διεξαγωγής ή & αλλού. Η προκήρυξη περιλαμβάνει: πότε & πού θα διεξαχθεί το τουρνουά, σε πόσα γήπεδα & τί διαστάσεων, πόσες ομάδες δύναται να φιλοξενήσει, σε τι είδους αθλητές απευθύνεται ανά επίπεδο & ηλικία, ποιά είναι τα έπαθλα & τα δώρα, ποιό το κόστος συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι Υπεύθυνοι διοργανώσεων Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
  • 3. ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394 πρέπει να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους καταβάλλοντας το 50 % του τιμήματος τουλάχιστον 3 μέρες πριν. Ειδάλλως, η θέση μιας ομάδας δεν είναι κατοχυρωμένη & βέβαια δε συμμετέχει στην απονομή των δώρων από τη Διάθεση. • Η εξόφληση γίνεται την ημέρα διεξαγωγής το αργότερο, πριν την έναρξη του τουρνουά. Εάν ομάδα που έχει κατοχυρώσει τη συμμετοχή της δεν προσέλθει, τότε η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. • Ο γενικός υπεύθυνος της διοργάνωσης λέγεται Αλυτάρχης. Αυτός διεξάγει με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο την κλήρωση του πρωταθλήματος πριν την έναρξή του παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων, κληρώνει ή ορίζει τους διαιτητές, εκτελεί χρέη γραμματείας του τουρνουά, έχει την ευθύνη της απόδοσης των επάθλων & των δώρων. Αν ο Αλυτάρχης έχει & την ιδιότητα του διαιτητή, μπορεί να ξεκουράσει κάποιον από τους διαιτητές του τουρνουά, εφόσον χρειαστεί. • Οι ομάδες υποχρεούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής του τουρνουά 1 ώρα πριν την έναρξή του. Έχουν την ευθύνη να έχουν ομοιόμορφες εμφανίσεις ή διακριτικά προπόνησης. Αυτά μπορεί να τα παρέχει & ο χώρος διεξαγωγής. • Οι διαιτητές εφαρμόζουν τους κανονισμούς των αθλημάτων ανά ηλικιακή κατηγορία & ελέγχουν πειθαρχικά αθλητές & άλλους αγωνιστικούς παράγοντες. Την ευθύνη για την επιλογή των διαιτητών θα έχει αποκλειστικά η εταιρία μας & για τον ορισμό αυτών ο Αλυτάρχης. • Ο γιατρός αγώνων έχει τα γνωστά καθήκοντα, ενώ μπορεί να εκτελεί & χρέη βοηθού γραμματείας του Αλυτάρχη. H εταιρεία μας συνεργάζεται με προσωπικό εξειδικευμένο σε Πρώτες Βοήθειες. Υπεύθυνοι διοργανώσεων Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
  • 4. ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394 • Τα έπαθλα & τα δώρα ορίζονται στην προκήρυξη του τουρνουά από την εταιρεία ΔΙΑΘΕΣΗ. Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες λαμβάνουν έπαθλα ή & δώρα. Τα έπαθλα είναι Κύπελλο για τον πρώτο, κύπελλα, πιάτα ή πλακέτες για το 2 ο & τον 3 ο , μετάλλια ή βεβαιώσεις συμμετοχής & κατάταξης για τους υπόλοιπους. • Ο ρυθμός διεξαγωγής των αγώνων για κάθε ομάδα ποικίλει ανάλογα τον αριθμό των ομάδων & των γηπέδων. Ο Αλυτάρχης του αγώνα είναι ο αρμόδιος να καθορίσει τους αγώνες, χρησιμοποιώντας τους έτοιμους σχετικούς πίνακες της διοργανώτριας εταιρείας. Ο στόχος είναι να παίξουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους. Αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω πολλών ομάδων & λίγων γηπέδων, τότε θα παίξουν μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερες. Όλα αυτά είναι στην ευθύνη του Αλυτάρχη & καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της διοργανώτριας εταιρείας πριν την έναρξη του τουρνουά. • Συχνότητα παιχνιδιών για κάθε ομάδα Κάθε ομάδα που συμμετέχει θα παίξει τουλάχιστον 1 (ένα) 25λεπτο παιχνίδι ανά 2 ώρες & το μέγιστο 1 (ένα) 25λεπτο παιχνίδι ανά 1 ώρα. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να παίξει μία ομάδα 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Ωστόσο, στο τέλος του τουρνουά θα ισχύσουν σίγουρα οι προαναφερόμενες συχνότητες παιχνιδιών. Μέλημά μας είναι να υπάρχει ομαλή ροή των αγώνων & αυτό ακριβώς επιτυχγάνουμε με τη μελετημένη επεξεργασία του αγωνιστικού προγράμματος. ----------------------------------------------------------------------------- Επισήμανση * : H ΔΙΑΘΕΣΗ παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης & προβολής στην αθλητική εγκατάσταση. Δεν ευθύνεται για τις οικονομικές συναλλαγές της με αθλητές & προσωπικό. Υπεύθυνοι διοργανώσεων Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
  • 5. ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394 Άλλα γενικά θέματα Μαραθώνιος ! Ο ρυθμός των συνεχών αγώνων είναι λίγο άγνωστος για το χώρο των ομαδικών αθλημάτων & ειδικά του ποδοσφαίρου. Οι ομάδες πρέπει να έχουν επαρκή αριθμό αθλητών, καθώς η κούραση δε θα ευνοεί τις ολιγάριθμες ομάδες. Απεικόνιση Η εταιρεία μας λαμβάνει ψηφιακό υλικό από τη διοργάνωση & έχει δικαίωμα να το αναρτήσει στον ιστότοπό της ή να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, αναρτά τα αποτελέσματα του τουρνουά στη σχετική ιστοσελίδα της. Κλήρωση Η κληρώσεις που θα χρειαστεί να γίνουν είτε για διαχωρισμό ομάδων σε ομίλους, είτε για τη σειρά των αγώνων, είτε για τον ορισμό των διαιτητών είναι αρμοδιότητα του Αλυτάρχη. Αυτός δύναται να χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους, είτε με λογισμικό, είτε με κληρωτίδα, είτε με χαρτιά. Πάντα όμως πρέπει να μεριμνά για τη διαφάνεια & το αδιάβλητο της διαδικασίας. Σημεία ενδιαφέροντος Εάν υπάρχει διαθέσιμη μικροφωνική εγκατάσταση από το χώρο διεξαγωγής, μπορούν να γίνονται ανακοινώσεις από τον Αλυτάρχη. Εγγύηση αγώνων Υπεύθυνοι διοργανώσεων Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
  • 6. ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394 Σε κάθε προκήρυξη αναγράφεται ο ελάχιστος αριθμός αγώνων που θα παίξει η κάθε ομάδα. Εάν, ωστόσο, λόγω μειωμένων συμμετοχών δεν καταστεί εφικτό αυτό, τότε οι διοργανωτές επιστρέφουν τα αναλογούντα χρήματα ανά αγώνα. Τιμολογιακή πολιτική Για κάθε αγώνα της, κάθε ομάδα θα χρεώνεται με προκαθορισμένο ποσό. Αυτό θα ανακοινώνεται στην Προκήρυξη του κάθε Τουρνουά & ποικίλει ανά ηλικιακή κατηγορία. Ενδέχεται να υπάρχει κόστος συμμετοχής & ανά αθλητή αντί ανά ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει έκπτωση για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν με μεγάλο αριθμό αθλητών. Το τελικό κόστος συμμετοχής είναι συνάρτηση και άλλων παραμέτρων, όπως πχ το κόστος ενοικίασης γηπέδων από την εταιρεία μας. ----------------------------------------------------------------------------------------- Ειδικοί κανόνες για ποδοσφαιρικά «diathesis sport days» Χρόνος διεξαγωγής αγώνων Ο κάθε αγώνας διαρκεί 25 λεπτά. Υπάρχει 5 λεπτών ανάπαυλα & αρχίζει αμέσως ο επόμενος αγώνας. Οπότε, εντός 1 ώρας διεξάγονται σε κάθε γήπεδο 2 αγώνες 25 λεπτών. Αυτό γίνεται για τουλάχιστον 3 ώρες & το μέγιστο για 8 ώρες. Σύστημα Βαθμολογίας Η βαθμολόγηση των ομάδων γίνεται με το ευρέως διαδεδομένο σύστημα 3-1-0 για Νίκη, Ισοπαλία & Ήττα αντίστοιχα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε κατά σειρά για την τελική κατάταξη: το μεταξύ τους αποτέλεσμα, η συνολική διαφορά τερμάτων, ο αριθμός των κόκκινων καρτών, ο αριθμός των κίτρινων Υπεύθυνοι διοργανώσεων Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247
  • 7. ΔΙΑΘΕΣΗ - Οργάνωση εκδηλώσεων www.diathesis.gr Τηλ : 2112214416, Φαξ:2103001394 καρτών. Στην περίπτωση που υπάρχει & πάλι ισοβαθμία, τότε θα γίνει Κλήρωση με ευθύνη του Αλυτάρχη. Διαιτητές Η εταιρεία μας -μεταξύ άλλων- έχει ως αντικείμενο εργασιών τη διοργάνωση αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων, εν όλω ή εν μέρει. Οι διαιτητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι εν ενεργεία & μη. Προέρχονται κυρίως από το Σύνδεσμο Διαιτητών ποδοσφαίρου Δυτικής Αττικής. Αγωνιστικά θέματα Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει όσους αθλητές θέλει στον πάγκο της, εφόσον είναι δηλωμένοι στο Φύλλο Αγώνων. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς διακοπή του αγώνα απεριόριστα & από συγκεκριμένο σημείο αλλαγών. Εάν αθλητής δεχθεί κόκκινη κάρτα, με 2 κίτρινες ή απευθείας, μπορεί να αντικατασταθεί αφού περάσουν 2 λεπτά. Το χρόνο αυτό κρατάει ο διαιτητής. Μετά την παρέλευση του 2λέπτου, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον ποδοσφαιριστή. Παίκτης που αποβλήθηκε δε μπορεί να επανέλθει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι κόκκινες & κίτρινες κάρτες δε μετράνε στην παρουσία του ποδοσφαιριστή στη συνέχεια του τουρνουά. Εξαιρούνται σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ο Αλυτάρχης δύναται να αποβάλει μερικώς ή οριστικώς ποδοσφαιριστή, προπονητή ή & ολόκληρη ομάδα από το τουρνουά. Υπεύθυνοι διοργανώσεων Δημόπουλος Β. 6989703851, Παλίλης Β. 6984084247