SlideShare a Scribd company logo
DHALOOTNII KUN……?
Kuulaa Jiloo Xachee tiin
Dhalatan dhalchan;dhalchan bakka of buusan;fakkaataa kee kan dhiiga kee irraa
kalaqame;kan yoo sitti aggatan(aggaaman)rifatu kan yoo si rukutan dhiigu dhallii
kee…..kan bakka si bu’us isuma. Eeyyee dhalatan malee hin dhalchan;dhalchan/dhalan
malees bakka of hin buusan. Garuu,dhalachuun ykn dhaluun qoftii gahaa miti. kan
dhalu/dhalchu dhaluu waan danda’uuf qofaa miti kaayyoo qaba. dhaluun galma isa
dhumaa miti dhalachuunis akkasuma yoo fakkaataa fi gaaddisa ofii dhalchan malee yoo
foon ofii fakkaatan malee yoo galma dhalataniif gahan malee.
Kan gaafa gammachuu qofa ililchu,kan ijjii imimmaanii roobsitee onneen gammachuu
facaastu osoo hin ta’in kan yoo qormaannii du’aan boodaas jiraate sii wajjiin qoramu
fakkaattiin kee ;bakka bu’aan kee gaaddisnii. hin ta’u taanaan maseenuunis filannoo
tokkoodha. Hundumaafuu dhaloota gaafa jennu sadarkaa garaa garaa qabachuu ni
mala. Tokkoon tokkoon keenya maatii keenyaaf,biyya keenyaaf darbes addunyaafis
dhaloota kan deemsa abbaa guutuu taasisu. Garuu,dhaloonnii har’aa dhaloota eessa
ture?dhaloota amma eessa jiru?dhaloota fuulduraaf eessatti deemu? “Jibbicha korma
ta’u haada irratti beekan”jetti maanguddoon yoo mammaaktu.kanaan dura cabaaluqoota
garaa garaa irraa kan ka’e yoo tokko oobjatu innii kaan hin rafneeyyuu ta’a
oobjachuuf;oobjuunis duddaa fi garaa turte wal hin simtu.yoo kaan dammaqu ammo
kaan ni huursa(kurruufa) hirriibaan booji’amee.garuu,kan akka rafetti hafu reeffa qofa.
Amma garuu haallii ciisichaa waan itti tole hin fakkaatu. Kaa hirribaa dammaqee ofiin
gunguma,innii kaan iddoo ciisichaa jijjiiratee waan iddoo isa jijjiirsise sana yaada
dhiphuu,gadadoo,rakkina: iddootti deebi’uufis kan hidhee sun hiika,kaan idduma ciisutti
asii achi gargaggala,kaan of hooqa wahittuu nyaataa jira wahittuu hirriiba dhorke.
Hunduu dhunfaan dhiphata.yaada isaanii walitti ibsachuuf amantii guutuu wal irraa hin
arganne. garuu waan tokkoon wal fakkaatu:gadadoo yaadu furmaata wixinu.yaadnii
isaanii iddoo tokkotti waan nanna’aa jiru fakkaata.
Abjuun duddaa fi garaa turte har’a yoo tokko abjuun aduu argu innii kaan
baatii(ji’a)arga.”kun kiyya moo kiyyaa miti?”,”kun ana moo anaa miti?”gaaffiileen jedhan
gaaffii xiinsammuu turan amma garuu haa ta’us haa baatuus gaaffii akkasii kaasuun
qaanii ta’aa waan dhufe fakkaata. Dhaloonnii kun waan hedduun wal akkeessaa jira:
hidhii wal ilaalaa jira(“afaan kam haasa’aa jira/ti?”),maqaa wal xiinxalaa jira(“maqaan
kee Caaltuudhaa?,Boruudhaa? Galmoodhaa?maqaa bareedaa qabda!”) ,harka wal ilaalaa
jira(micciiraa,gumee) uffatas akkasuma. kana males yoo dubbatu,yoo barreessuus ta’ee
yoo yaadu handhurtii isaa waan walitti jirtu fakkaatti;walitti jirtis. Dhiiga tokko,fedhii
tokko qabu,madaa tokkotti dhukkuba waan ta’eef. Kanaafuu,dhalootnii kun jijjiiramaa
jiraa laata???? Yeroof dhiisa!
HORAA BULAA DEEBANAA!

More Related Content

What's hot

Socorro pesadilla
Socorro pesadillaSocorro pesadilla
Socorro pesadilla
trixegl
 
Apresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibeApresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibe
Teresa Cristina Bock
 
Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know!
 Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know! Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know!
Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know!
Tjgdigital Signs
 
Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
camilaa92
 
Harry Coumnas Is An Astronaut
Harry Coumnas Is An AstronautHarry Coumnas Is An Astronaut
Harry Coumnas Is An Astronaut
kevin8smith
 
Cavernas azules de mármol en chile
Cavernas azules de mármol en chileCavernas azules de mármol en chile
Cavernas azules de mármol en chile
Juan Ignacio B.
 
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilenaCavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
CarmenAlicia .
 
Bill Gates Dice A Los Adolescentes12
Bill Gates Dice A Los Adolescentes12Bill Gates Dice A Los Adolescentes12
Bill Gates Dice A Los Adolescentes12
Andrés Jiménez
 
Vacaciones en paz
Vacaciones en pazVacaciones en paz
Vacaciones en paz
Joaquin Sanchez
 
Fallen i fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i fallen (lauren kate)
Mariana Correia
 
Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)
Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)
Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)
Bahar Abdi Dawid
 
25º domingo to a
25º domingo to a 25º domingo to a
25º domingo to a
Alberto Castro
 
Il Clima Polare
Il Clima PolareIl Clima Polare
Il Clima Polare
voglio10geografia
 
Muleta
MuletaMuleta
Dominicano
DominicanoDominicano
Dominicano
jose cruz
 

What's hot (18)

Dedicadoa rachelcorrie
Dedicadoa rachelcorrieDedicadoa rachelcorrie
Dedicadoa rachelcorrie
 
Socorro pesadilla
Socorro pesadillaSocorro pesadilla
Socorro pesadilla
 
Apresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibeApresentação1 peruibe
Apresentação1 peruibe
 
Taps funeral militar
Taps funeral militarTaps funeral militar
Taps funeral militar
 
Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know!
 Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know! Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know!
Digital menu boards for restaurants- all you wanted to know!
 
Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
Presentación "LA ESCUELA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
 
Harry Coumnas Is An Astronaut
Harry Coumnas Is An AstronautHarry Coumnas Is An Astronaut
Harry Coumnas Is An Astronaut
 
Cavernas azules de mármol en chile
Cavernas azules de mármol en chileCavernas azules de mármol en chile
Cavernas azules de mármol en chile
 
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilenaCavernas azules de marmol en la patagonia chilena
Cavernas azules de marmol en la patagonia chilena
 
Bill Gates Dice A Los Adolescentes12
Bill Gates Dice A Los Adolescentes12Bill Gates Dice A Los Adolescentes12
Bill Gates Dice A Los Adolescentes12
 
Vacaciones en paz
Vacaciones en pazVacaciones en paz
Vacaciones en paz
 
Fallen i fallen (lauren kate)
Fallen i  fallen (lauren kate)Fallen i  fallen (lauren kate)
Fallen i fallen (lauren kate)
 
Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)
Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)
Finqillee fi goguu bishaan haramaya fi xinniqqee (baharudin abdi)
 
25º domingo to a
25º domingo to a 25º domingo to a
25º domingo to a
 
Il Clima Polare
Il Clima PolareIl Clima Polare
Il Clima Polare
 
Ikigai
IkigaiIkigai
Ikigai
 
Muleta
MuletaMuleta
Muleta
 
Dominicano
DominicanoDominicano
Dominicano
 

Viewers also liked

The Hunt for the Campus Cat
The Hunt for the Campus CatThe Hunt for the Campus Cat
The Hunt for the Campus Cat
connoralbinson
 
El poder de la comunicacion
El poder de la comunicacionEl poder de la comunicacion
El poder de la comunicacion
Froilan Severino
 
Power point FERNANDA GUAMAN
Power point FERNANDA GUAMANPower point FERNANDA GUAMAN
Power point FERNANDA GUAMAN
ferchitagcorrea
 
Conventions
ConventionsConventions
Conventions
sevcan1997
 
Tridu
TriduTridu
Math
MathMath
Revision 7 ligia
Revision 7 ligiaRevision 7 ligia
Revision 7 ligia
Kada Mileth Valoyes
 
RAMEN
RAMENRAMEN
СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП...
 СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП... СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП...
СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП...
Alex Grebeshkov
 
Livros
LivrosLivros
INFORMACION IMPORTANTE
INFORMACION IMPORTANTEINFORMACION IMPORTANTE
INFORMACION IMPORTANTE
mario2210
 
La inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldes
La inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldesLa inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldes
La inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldes
Kaarlá Dávila
 
Power arequipa
Power arequipaPower arequipa
Power arequipa
jbarturen
 
Raising awareness via art installations
Raising awareness via art installationsRaising awareness via art installations
Raising awareness via art installations
Peggy Brannigan, MBA
 
Brief
BriefBrief
Writing Example
Writing ExampleWriting Example
Writing Example
Kathryn Utter
 
Anexo comunicación no verbal
Anexo comunicación no verbalAnexo comunicación no verbal
Anexo comunicación no verbal
Diego Ramirez
 
Sandra coyne resume v7[1]
Sandra coyne  resume v7[1]Sandra coyne  resume v7[1]
Sandra coyne resume v7[1]
CloudSmartz, IPLogic
 
Compact emergency lamp using power leds
Compact emergency lamp using power ledsCompact emergency lamp using power leds
Compact emergency lamp using power leds
sudhakar5472
 

Viewers also liked (19)

The Hunt for the Campus Cat
The Hunt for the Campus CatThe Hunt for the Campus Cat
The Hunt for the Campus Cat
 
El poder de la comunicacion
El poder de la comunicacionEl poder de la comunicacion
El poder de la comunicacion
 
Power point FERNANDA GUAMAN
Power point FERNANDA GUAMANPower point FERNANDA GUAMAN
Power point FERNANDA GUAMAN
 
Conventions
ConventionsConventions
Conventions
 
Tridu
TriduTridu
Tridu
 
Math
MathMath
Math
 
Revision 7 ligia
Revision 7 ligiaRevision 7 ligia
Revision 7 ligia
 
RAMEN
RAMENRAMEN
RAMEN
 
СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП...
 СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП... СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП...
СТРАТЕГІЯ «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПЕРЕВАГ КОМП...
 
Livros
LivrosLivros
Livros
 
INFORMACION IMPORTANTE
INFORMACION IMPORTANTEINFORMACION IMPORTANTE
INFORMACION IMPORTANTE
 
La inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldes
La inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldesLa inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldes
La inmensidad e infinidad de las neuronas rebeldes
 
Power arequipa
Power arequipaPower arequipa
Power arequipa
 
Raising awareness via art installations
Raising awareness via art installationsRaising awareness via art installations
Raising awareness via art installations
 
Brief
BriefBrief
Brief
 
Writing Example
Writing ExampleWriting Example
Writing Example
 
Anexo comunicación no verbal
Anexo comunicación no verbalAnexo comunicación no verbal
Anexo comunicación no verbal
 
Sandra coyne resume v7[1]
Sandra coyne  resume v7[1]Sandra coyne  resume v7[1]
Sandra coyne resume v7[1]
 
Compact emergency lamp using power leds
Compact emergency lamp using power ledsCompact emergency lamp using power leds
Compact emergency lamp using power leds
 

Similar to Dhalootnii kun

Jedhi Malee (just do it).pdf
Jedhi Malee       (just do it).pdfJedhi Malee       (just do it).pdf
Jedhi Malee (just do it).pdf
Desalechali1
 
Qoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdfQoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdf
walaansoodhokataa
 
Hiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdf
Hiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdfHiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdf
Hiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdf
Desalechali1
 
Mammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuunMammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mohammed Abdo
 
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumnBarnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Tagesu( Obsaa) Abdisa( Abdiisaa)
 
Beekeeping.pptx
Beekeeping.pptxBeekeeping.pptx
Beekeeping.pptx
LammiiEdae
 
KALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdf
KALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdfKALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdf
KALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdf
Desalechali1
 
Hidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdf
Hidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdfHidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdf
Hidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdf
Desalechali1
 
Barnoota dhuugaa Wangeelaa
Barnoota dhuugaa WangeelaaBarnoota dhuugaa Wangeelaa
Barnoota dhuugaa Wangeelaa
Tagesu( Obsaa) Abdisa( Abdiisaa)
 
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumnBarnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Tagesu( Obsaa) Abdisa( Abdiisaa)
 
BAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdf
BAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdfBAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdf
BAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdf
Desalechali1
 
4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx
MohammedAbdela7
 
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfOromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - Poverty.pdf
Oromo - Poverty.pdfOromo - Poverty.pdf
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxAdaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Jaafar47
 
JIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUU
JIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUUJIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUU
JIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUU
Desalechali1
 
Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Dhalootnii kun (20)

Jedhi Malee (just do it).pdf
Jedhi Malee       (just do it).pdfJedhi Malee       (just do it).pdf
Jedhi Malee (just do it).pdf
 
Safuu jaalalaa
Safuu jaalalaaSafuu jaalalaa
Safuu jaalalaa
 
Qoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdfQoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdf
 
Hiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdf
Hiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdfHiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdf
Hiriyummaa fi Deebii'anii wal arguu .pdf
 
Mammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuunMammaaksota hubachuu fi hiikuun
Mammaaksota hubachuu fi hiikuun
 
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumnBarnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
 
Beekeeping.pptx
Beekeeping.pptxBeekeeping.pptx
Beekeeping.pptx
 
KALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdf
KALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdfKALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdf
KALLATTII (Qajeelfamootaa fi Falaasamoota Jireenyaa Barbaachisoo ).pdf
 
Hidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdf
Hidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdfHidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdf
Hidhaa Jaalalaa :imlaa maatii koo !!.pdf
 
Barnoota dhuugaa Wangeelaa
Barnoota dhuugaa WangeelaaBarnoota dhuugaa Wangeelaa
Barnoota dhuugaa Wangeelaa
 
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumnBarnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
 
BAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdf
BAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdfBAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdf
BAALLEE KITAABAA KEESSAA (OF FOYYEESSUU).pdf
 
4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx
 
Burqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaaBurqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaa
 
Burqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaaBurqaa gammachuu dhugaa
Burqaa gammachuu dhugaa
 
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfOromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
 
Oromo - Poverty.pdf
Oromo - Poverty.pdfOromo - Poverty.pdf
Oromo - Poverty.pdf
 
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxAdaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
 
JIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUU
JIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUUJIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUU
JIREENYA SALPHAA FI GAMMACHUU QABU JIRAACHUU
 
Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
 

More from kula jilo

Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016
Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016
Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016
kula jilo
 
BORANA OROMO CALENDER
BORANA OROMO CALENDERBORANA OROMO CALENDER
BORANA OROMO CALENDER
kula jilo
 
Kula jilo
Kula jiloKula jilo
Kula jilo
kula jilo
 
Booruu
BooruuBooruu
Booruu
kula jilo
 
Basic stat
Basic statBasic stat
Basic stat
kula jilo
 
Patho word
Patho wordPatho word
Patho word
kula jilo
 
2.04.02 bovine babesiosis
2.04.02 bovine babesiosis2.04.02 bovine babesiosis
2.04.02 bovine babesiosis
kula jilo
 

More from kula jilo (7)

Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016
Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016
Clinical Pathology Laboratory Report by Kula Jilo 2016
 
BORANA OROMO CALENDER
BORANA OROMO CALENDERBORANA OROMO CALENDER
BORANA OROMO CALENDER
 
Kula jilo
Kula jiloKula jilo
Kula jilo
 
Booruu
BooruuBooruu
Booruu
 
Basic stat
Basic statBasic stat
Basic stat
 
Patho word
Patho wordPatho word
Patho word
 
2.04.02 bovine babesiosis
2.04.02 bovine babesiosis2.04.02 bovine babesiosis
2.04.02 bovine babesiosis
 

Dhalootnii kun

 • 1. DHALOOTNII KUN……? Kuulaa Jiloo Xachee tiin Dhalatan dhalchan;dhalchan bakka of buusan;fakkaataa kee kan dhiiga kee irraa kalaqame;kan yoo sitti aggatan(aggaaman)rifatu kan yoo si rukutan dhiigu dhallii kee…..kan bakka si bu’us isuma. Eeyyee dhalatan malee hin dhalchan;dhalchan/dhalan malees bakka of hin buusan. Garuu,dhalachuun ykn dhaluun qoftii gahaa miti. kan dhalu/dhalchu dhaluu waan danda’uuf qofaa miti kaayyoo qaba. dhaluun galma isa dhumaa miti dhalachuunis akkasuma yoo fakkaataa fi gaaddisa ofii dhalchan malee yoo foon ofii fakkaatan malee yoo galma dhalataniif gahan malee. Kan gaafa gammachuu qofa ililchu,kan ijjii imimmaanii roobsitee onneen gammachuu facaastu osoo hin ta’in kan yoo qormaannii du’aan boodaas jiraate sii wajjiin qoramu fakkaattiin kee ;bakka bu’aan kee gaaddisnii. hin ta’u taanaan maseenuunis filannoo tokkoodha. Hundumaafuu dhaloota gaafa jennu sadarkaa garaa garaa qabachuu ni mala. Tokkoon tokkoon keenya maatii keenyaaf,biyya keenyaaf darbes addunyaafis dhaloota kan deemsa abbaa guutuu taasisu. Garuu,dhaloonnii har’aa dhaloota eessa ture?dhaloota amma eessa jiru?dhaloota fuulduraaf eessatti deemu? “Jibbicha korma ta’u haada irratti beekan”jetti maanguddoon yoo mammaaktu.kanaan dura cabaaluqoota garaa garaa irraa kan ka’e yoo tokko oobjatu innii kaan hin rafneeyyuu ta’a oobjachuuf;oobjuunis duddaa fi garaa turte wal hin simtu.yoo kaan dammaqu ammo kaan ni huursa(kurruufa) hirriibaan booji’amee.garuu,kan akka rafetti hafu reeffa qofa.
 • 2. Amma garuu haallii ciisichaa waan itti tole hin fakkaatu. Kaa hirribaa dammaqee ofiin gunguma,innii kaan iddoo ciisichaa jijjiiratee waan iddoo isa jijjiirsise sana yaada dhiphuu,gadadoo,rakkina: iddootti deebi’uufis kan hidhee sun hiika,kaan idduma ciisutti asii achi gargaggala,kaan of hooqa wahittuu nyaataa jira wahittuu hirriiba dhorke. Hunduu dhunfaan dhiphata.yaada isaanii walitti ibsachuuf amantii guutuu wal irraa hin arganne. garuu waan tokkoon wal fakkaatu:gadadoo yaadu furmaata wixinu.yaadnii isaanii iddoo tokkotti waan nanna’aa jiru fakkaata. Abjuun duddaa fi garaa turte har’a yoo tokko abjuun aduu argu innii kaan baatii(ji’a)arga.”kun kiyya moo kiyyaa miti?”,”kun ana moo anaa miti?”gaaffiileen jedhan gaaffii xiinsammuu turan amma garuu haa ta’us haa baatuus gaaffii akkasii kaasuun qaanii ta’aa waan dhufe fakkaata. Dhaloonnii kun waan hedduun wal akkeessaa jira: hidhii wal ilaalaa jira(“afaan kam haasa’aa jira/ti?”),maqaa wal xiinxalaa jira(“maqaan kee Caaltuudhaa?,Boruudhaa? Galmoodhaa?maqaa bareedaa qabda!”) ,harka wal ilaalaa jira(micciiraa,gumee) uffatas akkasuma. kana males yoo dubbatu,yoo barreessuus ta’ee yoo yaadu handhurtii isaa waan walitti jirtu fakkaatti;walitti jirtis. Dhiiga tokko,fedhii tokko qabu,madaa tokkotti dhukkuba waan ta’eef. Kanaafuu,dhalootnii kun jijjiiramaa jiraa laata???? Yeroof dhiisa! HORAA BULAA DEEBANAA!