SlideShare a Scribd company logo
L Ë N D A : A F T Ë S I M I P Ë R J E T Ë N .
P U N O I : A R M I R V E L I A J , A U R E L D E D J A , B R I K E L A
U K A , D A J A N A G Ë R D A N I , E G L A N T I N A M Ë R Z H E K U ,
E L I D O N A H A F U Z I .
K L A S A : X I I - F
P R A N O I : M Ë S U E S E
Demtimet e kockave, kyçeve
dhe muskujve.
FRAKTURA
Fraktura është një ndërprerje e plotë ose e pjesshme e
vazhdimësisë së kockës. Ndodh atëherë kur kocka është
subjekt i një force të ushtruar mbi të dhe stresi i ushtruar
është më i madh se sa ajo mund të absorvojë. Shfaqen si
pasojë e rrëzimeve, goditjeve, aksidenteve. Gjithsesi
frakturat mund të shfaqen gjatë një aktiviteti normal ose
pas një dëmtimi minimal në rastet kur kockat vuajnë si
rrjedhojë e ndonjë sëmundjeje si kanceri metastatik apo
osteoporoza. Kjo njihet ndryshe edhe si frakturë
patologjike. Përveç dëmtimit të kockave mund të
përfshihen edhe struktura të tjera që rezultojnë në dëme
të indeve të buta, hemorragji në muskuj dhe
artikulacione, repturë të tendinave, dislokacione,
luksacione, dëmtim të nervave dhe enëve të gjakut.
Eglantina Mërzheku
Lloje to frakturave
Frakturë
e
pjesshme,
ndodh
dëmtim i
pjesshëm
i kockës,
por pa e
ndarë atë.
Elidona Hafuzi
Frakturë e
plotë,
përfshinë
ato raste
kur kocka
ndahet
plotësisht
në dy
pjesë.
Elidona Hafuzi
 Frakturë e hapur ose e përbërë, kocka është e
dëmtuar duke dëmtuar njëkohësisht edhe
lëkurën dhe membranat mukozale.
 Frakturat e hapura janë të gradës së parë (plagë
e pastër <1cm), të gradës së dytë (plagë më e
madhe pa dëmtim të indeve të buta) dhe të
gradës së tretë (me dëmtim të indeve të buta).
Elidona Hafuzi
Frakturë e mbyllur, kocka
është e thyer, kurse lëkura
është e padëmtuar.
Elidona Hafuzi
Frakturë pa ndërprerje, në
këtë rast kocka është dëmtuar,
ndërsa fragmentet kockore
qëndrojnë në pozicionin e tyre
normal.
 Frakturë me ndërprerje,
përfshin ato raste kur kocka
është e dëmtuar duke ndarë
fragmentet kockore.
Frakturë kominutive, kocka
është e shpërbërë në shumë
pjesë të tjera. Elidona Hafuzi
Thyerja e eshtrave
 Kur ka plagë të
hapur, vërehet se ajo
shpon lëkurën. Kur
nuk ka plagë të hapur
rrezikon të dëmtojë
lëkurën, kontrollohet
me kujdes me dy
duart. Dëmtimi
i shtyllës kurrizore
njihet nga dhimbjet e
mëdha në shpinë, në
vendin e goditjes, të
enjturit, mpirja e
këmbëve dhe
lëvizjeve të
vështirësuara.
Eglantina Mërzheku
Veprimet për dhënien e ndihmës së
parë për rastet e thyerjes së eshtrave:
 Në qoftë se thyerja është e hapur, ffillimisht
ndalohet gjakderdhja. Lidhet plaga pastaj
bëhet mobilimi (fashimi). Fashimi bëhet në
gjendjen që është pa bërë përpjekje për të
rivendosur ashtin me forcë në gjendjen e
mëparshme., tendoset fort dhe me fasho
shumë të gjatë që të mbështjellë mundësisht
edhe nyjet e afërta. Vendoset anësia e thyer
në pozicion të qetë duke përdorur një shami
trekëndëshe si mbajtëse të krahut. Si fiksues
mund të shërbeje edhe një kravatë
trekëndëshe ose shami tjetër trekëndëshe.
Eglantina Mërzheku
Ndihma e parë në rastin e
thyerjes së shtyllës kurrizore:
 Të plagosurin duhet me ngadalë dhe me kujdes
ta nxjerrim nga mjeti(në raste aksidentesh
rrugore), pa u ngutur. Në asnjë mënyrë të mos
e lakojmë shtyllën kurrizore. Transportin e tij
duhet ta bëjnë tre deri në katër persona, ku
njëri domosdo duhet të mbajë pjesën e shtyllës
kurrizore me të dyja duart poshtë. Kur personi
me shtyllë kurrizore të dëmtuar është pa
vetëdije vendoset në pozicion të shtrirë barkas
me një mbështjellës nën ije dhe pjesën e
kraharorit. Transportimi kërkon para së
gjithash komoditet dhe jo shpejtësi.
Eglantina Mërzheku
Përdredhja
 Vjen nga dalja e
ashtit nga gëzhoja
e nyjes (spostimi
i kokave të
kockave), dëmtim
i ligamenteve që
shfaqet me
dhimbje dhe
enjtje,
pamundësia e
lëvizjes dhe
mbështetjes në
këmbë.
Brikela Uka
Veprimet për dhënien e ndihmës së parë për
rastet e lëndimit të nyjeve (përdredhja):
 Bëhet kompreso
me ujë të ftohtë
dhe akull. Nuk
lejohet lëvizja e
artikulacionit.
Tek prejardhja
është i
nevojshëm
fiksimi i nyjeve
dhe më pas
bëhet fashimi
komplet i nyjes
dhe i dy nyjeve
fqinjie.
Brikela Uka
Tërheqjet muskulare
 Tërheqjet muskulare janë ndër
dëmtimet më të zakonshme që
ndodhin si rezultat i mbingarkesës
së aktivitetit fizik. Simptomat e
kësaj situate përfshijnë dhimbje të
forta, ënjtje në zonën e dëmtuar,
dobësi dhe vështirësi, apo edhe
paaftësi për të përdorur këta
muskuj.
Aurel Dedja
 Muskujt që dëmtohen më shpesh janë të
kofshës, pulpës, muskujt e ijeve, si dhe të
shpatullave. Në këto raste rekomandohet
pushim i aktivitetit fizik, kompresa me
akull dhe qetësues të dhimbjeve. Në qoftë se
situata zgjat më tepër se 3-4 ditë problemi
kërkon trajtim nga mjeku specialist.
Aurel Dedja
Dëmtimi i ligamenteve
 Në vendin e dytë qëndron dëmtimi i
ligamenteve që mbajnë të lidhura të
gjitha strukturat kockore dhe
muskulore që formojnë gjurin. Këto
dëmtime mund të vijnë nga goditjet e
drejtpërdrejta në gju, vrapimet e
shpejta dhe rrëzimet. Dhimbjet në
këtë rast janë shume të forta, ka ënjtje
të shprehur dhe vështirësi deri në
pamundësi për të ecur. Këto dëmtime
kërkojnë zakonisht ndërhyrje
kirurgjikale.
Armir Veliaj
Megjithatë, edhe ndërhyrja
kirurgjikale është në varësi të
dëmtimit, moshës dhe
gjendjes shëndetësore të
pacientit. Rehabilitimi dhe
trajtimi fizioterapeutik është i
domosdoshëm pas ndërhyrjes
kirurgjikale, në mënyrë që
pacienti të rifitojë funksionin
e mëparshëm.
Armir Veliaj
Mjaft delikatë janë edhe
ligamentet në pjesën e
pasme të kupës së gjurit, të
cilat bëjnë lidhjen e
strukturave të kofshës me
ato të kërcirit. Zakonisht
këto dëmtime shkojnë
bashkë më ato të gjurit.
Armir Veliaj
Dhimbjet e shpinës së këmbëve
 Personat që vrapojnë shpesh dhe
gjatë mund të kenë dhimbje të
shputës dhe të shpinës së
këmbëve, si edhe të zonave
përreth tyre. Këto mund të vijnë
si rezultat i dëmtimeve të
përsëritura që mund të ndodhin
të vrapuesit, apo tek ata te cilët
sapo e kanë filluar ushtrimin.
Dajana Gërdani
Dajana Gërdani
 Prandaj për fillestarët rekomandohet
që ushtrimi fizik të fillojë gradualisht
në mënyre që muskujt të mos pësojnë
sforcime të menjëhershme.
Rekomandohet gjithashtu të përdoren
këpucë atletike të posaçme për të
siguruar një komfort maksimal dhe
uljen e rrezikut të dëmtimeve. Në
rastet e dëmtimeve rekomandohen
pushime, kompresa me akull, si edhe
imobilizim të zonës së dëmtuar.
Dajana Gërdani
Thyerjet kockore
 Kur muskujt nuk janë më në gjendje për të
përballuar aktivitetin fizik dhe sforcoja
është shumë e madhe si rezultat i goditjeve
gjatë rrëzimeve në pozicione të ndryshme
mund të ndodhin fraktura (thyerje
kockore).
 Këto janë më të shpeshta kur kemi rritje të
aktivitetit fizik në mënyrë të përshpejtuar.
Shumica e frakturave ndodhin në këmbë
dhe në gjunjë. Mjaft të shpeshta janë edhe
ato të legenit. Femrat janë më të prirura për
të pësuar fraktura se sa ndodh tek
meshkujt. Dajana Gërdani
Dhimbjet e shpinës
 Gjatë ushtrimit të aktiviteteve fizike, janë
të shumtë personat që ankohen edhe për
dhimbje të shpinës. Për këto raste mund të
jenë të nevojshme ekzaminime mjekësore
më specifike për të përjashtuar në radhë të
parë probleme shëndetësore të shpinës.
Nga dëmtimet e shpinës, por edhe të
strukturave përkatëse të zonës së legenit
mund të preken shpesh personat që
ushtrojnë biçikletën.
Eglantina Mërzheku
Dëmtimi i muskujve dhe
ligamenteve të bërrylit
 Dëmtimi i muskujve dhe ligamenteve të bërrylit është i
zakonshëm për personat që ushtrohen në paralele, që
luajnë tenis, apo edhe për piktorët që e mbajnë krahun
ne pozicione të caktuara. Këto dëmtime mund të
shkaktojnë dhimbje që kërkojnë pushime te gjata të
këtyre lëvizjeve.
 Gjithashtu, ato mund të kërkojnë edhe lidhje të veçanta,
apo edhe mbajtëse të veçanta në zonën e parakrahut, të
cilat mund të ndihmojnë në uljen e presionit në zonën e
ndaluar. Në varësi të dhimbjes përdoren edhe llojet e
ndryshme të preparateve qetësuese.
Brikela Uka
Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve

More Related Content

What's hot

Zemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakutZemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakut
AndiKrasniqi4
 
Uji eshte jete
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
sonja prendi
 
RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME
RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME
RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME
gregorjupa
 
Projekt droga
Projekt drogaProjekt droga
Projekt droga
Ermal Troksi
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8
 
Biologji tema fotosinteza
Biologji tema fotosintezaBiologji tema fotosinteza
Biologji tema fotosinteza
OrgesaIbri
 
Lasgush
LasgushLasgush
Lasgush
nonavet
 
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
Fatjon Cane
 
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shkollë
 
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Fleurati
 
Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit Egi Zenelaj
 
Don kishoti
Don kishotiDon kishoti
Don kishoti
Armando Selvija
 
Duhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliEgi Zenelaj
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku
 
lasgush poradeci
lasgush poradecilasgush poradeci
lasgush poradeciornela rama
 
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
manomano46
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
sindi21
 
Veriu i shqiperise
Veriu i shqiperiseVeriu i shqiperise
Veriu i shqiperise
#MesueseAurela Elezaj
 
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
#MesueseAurela Elezaj
 

What's hot (20)

Zemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakutZemra dhe Enet e gjakut
Zemra dhe Enet e gjakut
 
Uji eshte jete
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
 
RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME
RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME
RENDESIA E PERBERJEVE ORGANIKE NE JETEN E PERDITSHME
 
Projekt droga
Projekt drogaProjekt droga
Projekt droga
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
 
Biologji tema fotosinteza
Biologji tema fotosintezaBiologji tema fotosinteza
Biologji tema fotosinteza
 
Lasgush
LasgushLasgush
Lasgush
 
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
 
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
 
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
 
Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit
 
Don kishoti
Don kishotiDon kishoti
Don kishoti
 
Duhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
 
lasgush poradeci
lasgush poradecilasgush poradeci
lasgush poradeci
 
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
 
Veriu i shqiperise
Veriu i shqiperiseVeriu i shqiperise
Veriu i shqiperise
 
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
Babai i Filozofisë....Aristoteli !!!!
 

More from Egla Mërzheku

Sipermarrja
SipermarrjaSipermarrja
Sipermarrja
Egla Mërzheku
 
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
Egla Mërzheku
 
Elektrostatika
ElektrostatikaElektrostatika
Elektrostatika
Egla Mërzheku
 
Projekt Gjeografi
Projekt GjeografiProjekt Gjeografi
Projekt Gjeografi
Egla Mërzheku
 
Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)
Egla Mërzheku
 
Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!
Egla Mërzheku
 

More from Egla Mërzheku (6)

Sipermarrja
SipermarrjaSipermarrja
Sipermarrja
 
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i u...
 
Elektrostatika
ElektrostatikaElektrostatika
Elektrostatika
 
Projekt Gjeografi
Projekt GjeografiProjekt Gjeografi
Projekt Gjeografi
 
Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)
 
Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!
 

Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve

 • 1. L Ë N D A : A F T Ë S I M I P Ë R J E T Ë N . P U N O I : A R M I R V E L I A J , A U R E L D E D J A , B R I K E L A U K A , D A J A N A G Ë R D A N I , E G L A N T I N A M Ë R Z H E K U , E L I D O N A H A F U Z I . K L A S A : X I I - F P R A N O I : M Ë S U E S E Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve.
 • 2. FRAKTURA Fraktura është një ndërprerje e plotë ose e pjesshme e vazhdimësisë së kockës. Ndodh atëherë kur kocka është subjekt i një force të ushtruar mbi të dhe stresi i ushtruar është më i madh se sa ajo mund të absorvojë. Shfaqen si pasojë e rrëzimeve, goditjeve, aksidenteve. Gjithsesi frakturat mund të shfaqen gjatë një aktiviteti normal ose pas një dëmtimi minimal në rastet kur kockat vuajnë si rrjedhojë e ndonjë sëmundjeje si kanceri metastatik apo osteoporoza. Kjo njihet ndryshe edhe si frakturë patologjike. Përveç dëmtimit të kockave mund të përfshihen edhe struktura të tjera që rezultojnë në dëme të indeve të buta, hemorragji në muskuj dhe artikulacione, repturë të tendinave, dislokacione, luksacione, dëmtim të nervave dhe enëve të gjakut. Eglantina Mërzheku
 • 3. Lloje to frakturave Frakturë e pjesshme, ndodh dëmtim i pjesshëm i kockës, por pa e ndarë atë. Elidona Hafuzi
 • 4. Frakturë e plotë, përfshinë ato raste kur kocka ndahet plotësisht në dy pjesë. Elidona Hafuzi
 • 5.  Frakturë e hapur ose e përbërë, kocka është e dëmtuar duke dëmtuar njëkohësisht edhe lëkurën dhe membranat mukozale.  Frakturat e hapura janë të gradës së parë (plagë e pastër <1cm), të gradës së dytë (plagë më e madhe pa dëmtim të indeve të buta) dhe të gradës së tretë (me dëmtim të indeve të buta). Elidona Hafuzi
 • 6. Frakturë e mbyllur, kocka është e thyer, kurse lëkura është e padëmtuar. Elidona Hafuzi
 • 7. Frakturë pa ndërprerje, në këtë rast kocka është dëmtuar, ndërsa fragmentet kockore qëndrojnë në pozicionin e tyre normal.  Frakturë me ndërprerje, përfshin ato raste kur kocka është e dëmtuar duke ndarë fragmentet kockore. Frakturë kominutive, kocka është e shpërbërë në shumë pjesë të tjera. Elidona Hafuzi
 • 8. Thyerja e eshtrave  Kur ka plagë të hapur, vërehet se ajo shpon lëkurën. Kur nuk ka plagë të hapur rrezikon të dëmtojë lëkurën, kontrollohet me kujdes me dy duart. Dëmtimi i shtyllës kurrizore njihet nga dhimbjet e mëdha në shpinë, në vendin e goditjes, të enjturit, mpirja e këmbëve dhe lëvizjeve të vështirësuara. Eglantina Mërzheku
 • 9. Veprimet për dhënien e ndihmës së parë për rastet e thyerjes së eshtrave:  Në qoftë se thyerja është e hapur, ffillimisht ndalohet gjakderdhja. Lidhet plaga pastaj bëhet mobilimi (fashimi). Fashimi bëhet në gjendjen që është pa bërë përpjekje për të rivendosur ashtin me forcë në gjendjen e mëparshme., tendoset fort dhe me fasho shumë të gjatë që të mbështjellë mundësisht edhe nyjet e afërta. Vendoset anësia e thyer në pozicion të qetë duke përdorur një shami trekëndëshe si mbajtëse të krahut. Si fiksues mund të shërbeje edhe një kravatë trekëndëshe ose shami tjetër trekëndëshe. Eglantina Mërzheku
 • 10. Ndihma e parë në rastin e thyerjes së shtyllës kurrizore:  Të plagosurin duhet me ngadalë dhe me kujdes ta nxjerrim nga mjeti(në raste aksidentesh rrugore), pa u ngutur. Në asnjë mënyrë të mos e lakojmë shtyllën kurrizore. Transportin e tij duhet ta bëjnë tre deri në katër persona, ku njëri domosdo duhet të mbajë pjesën e shtyllës kurrizore me të dyja duart poshtë. Kur personi me shtyllë kurrizore të dëmtuar është pa vetëdije vendoset në pozicion të shtrirë barkas me një mbështjellës nën ije dhe pjesën e kraharorit. Transportimi kërkon para së gjithash komoditet dhe jo shpejtësi. Eglantina Mërzheku
 • 11. Përdredhja  Vjen nga dalja e ashtit nga gëzhoja e nyjes (spostimi i kokave të kockave), dëmtim i ligamenteve që shfaqet me dhimbje dhe enjtje, pamundësia e lëvizjes dhe mbështetjes në këmbë. Brikela Uka
 • 12. Veprimet për dhënien e ndihmës së parë për rastet e lëndimit të nyjeve (përdredhja):  Bëhet kompreso me ujë të ftohtë dhe akull. Nuk lejohet lëvizja e artikulacionit. Tek prejardhja është i nevojshëm fiksimi i nyjeve dhe më pas bëhet fashimi komplet i nyjes dhe i dy nyjeve fqinjie. Brikela Uka
 • 13. Tërheqjet muskulare  Tërheqjet muskulare janë ndër dëmtimet më të zakonshme që ndodhin si rezultat i mbingarkesës së aktivitetit fizik. Simptomat e kësaj situate përfshijnë dhimbje të forta, ënjtje në zonën e dëmtuar, dobësi dhe vështirësi, apo edhe paaftësi për të përdorur këta muskuj. Aurel Dedja
 • 14.  Muskujt që dëmtohen më shpesh janë të kofshës, pulpës, muskujt e ijeve, si dhe të shpatullave. Në këto raste rekomandohet pushim i aktivitetit fizik, kompresa me akull dhe qetësues të dhimbjeve. Në qoftë se situata zgjat më tepër se 3-4 ditë problemi kërkon trajtim nga mjeku specialist. Aurel Dedja
 • 15. Dëmtimi i ligamenteve  Në vendin e dytë qëndron dëmtimi i ligamenteve që mbajnë të lidhura të gjitha strukturat kockore dhe muskulore që formojnë gjurin. Këto dëmtime mund të vijnë nga goditjet e drejtpërdrejta në gju, vrapimet e shpejta dhe rrëzimet. Dhimbjet në këtë rast janë shume të forta, ka ënjtje të shprehur dhe vështirësi deri në pamundësi për të ecur. Këto dëmtime kërkojnë zakonisht ndërhyrje kirurgjikale. Armir Veliaj
 • 16. Megjithatë, edhe ndërhyrja kirurgjikale është në varësi të dëmtimit, moshës dhe gjendjes shëndetësore të pacientit. Rehabilitimi dhe trajtimi fizioterapeutik është i domosdoshëm pas ndërhyrjes kirurgjikale, në mënyrë që pacienti të rifitojë funksionin e mëparshëm. Armir Veliaj
 • 17. Mjaft delikatë janë edhe ligamentet në pjesën e pasme të kupës së gjurit, të cilat bëjnë lidhjen e strukturave të kofshës me ato të kërcirit. Zakonisht këto dëmtime shkojnë bashkë më ato të gjurit. Armir Veliaj
 • 18. Dhimbjet e shpinës së këmbëve  Personat që vrapojnë shpesh dhe gjatë mund të kenë dhimbje të shputës dhe të shpinës së këmbëve, si edhe të zonave përreth tyre. Këto mund të vijnë si rezultat i dëmtimeve të përsëritura që mund të ndodhin të vrapuesit, apo tek ata te cilët sapo e kanë filluar ushtrimin. Dajana Gërdani
 • 20.  Prandaj për fillestarët rekomandohet që ushtrimi fizik të fillojë gradualisht në mënyre që muskujt të mos pësojnë sforcime të menjëhershme. Rekomandohet gjithashtu të përdoren këpucë atletike të posaçme për të siguruar një komfort maksimal dhe uljen e rrezikut të dëmtimeve. Në rastet e dëmtimeve rekomandohen pushime, kompresa me akull, si edhe imobilizim të zonës së dëmtuar. Dajana Gërdani
 • 21. Thyerjet kockore  Kur muskujt nuk janë më në gjendje për të përballuar aktivitetin fizik dhe sforcoja është shumë e madhe si rezultat i goditjeve gjatë rrëzimeve në pozicione të ndryshme mund të ndodhin fraktura (thyerje kockore).  Këto janë më të shpeshta kur kemi rritje të aktivitetit fizik në mënyrë të përshpejtuar. Shumica e frakturave ndodhin në këmbë dhe në gjunjë. Mjaft të shpeshta janë edhe ato të legenit. Femrat janë më të prirura për të pësuar fraktura se sa ndodh tek meshkujt. Dajana Gërdani
 • 22. Dhimbjet e shpinës  Gjatë ushtrimit të aktiviteteve fizike, janë të shumtë personat që ankohen edhe për dhimbje të shpinës. Për këto raste mund të jenë të nevojshme ekzaminime mjekësore më specifike për të përjashtuar në radhë të parë probleme shëndetësore të shpinës. Nga dëmtimet e shpinës, por edhe të strukturave përkatëse të zonës së legenit mund të preken shpesh personat që ushtrojnë biçikletën. Eglantina Mërzheku
 • 23. Dëmtimi i muskujve dhe ligamenteve të bërrylit  Dëmtimi i muskujve dhe ligamenteve të bërrylit është i zakonshëm për personat që ushtrohen në paralele, që luajnë tenis, apo edhe për piktorët që e mbajnë krahun ne pozicione të caktuara. Këto dëmtime mund të shkaktojnë dhimbje që kërkojnë pushime te gjata të këtyre lëvizjeve.  Gjithashtu, ato mund të kërkojnë edhe lidhje të veçanta, apo edhe mbajtëse të veçanta në zonën e parakrahut, të cilat mund të ndihmojnë në uljen e presionit në zonën e ndaluar. Në varësi të dhimbjes përdoren edhe llojet e ndryshme të preparateve qetësuese. Brikela Uka