SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Else Gammelgaard Madsen
22. maj 2018
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 2
Indhold
Introduktion 3
Overblik 4
Hvad jeg værdsætter ved mig selv 5
Mine forhåbninger 6
Mine bekymringer 7
Mit eftermæle 8
Spørgsmål til eftertanke 9
Spørgsmål til handling 10
Insights Deeper Discovery-hjulet 11
Mine arketyper - top ti 12
Mine evaluatorsvar – gennemsnit 13
Mine evaluatorsvar – spredning 14
Mine svar fra evaluatoren 15
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 3
Introduktion
Insights Deeper Discovery Profilen er baseret på Else Gammelgaard Madsens svar fra den præferencebaserede
evaluator, som blev udfyldt 22. maj 2018.
Profilen er en udvidelse af Insights Discovery Personprofilen og udgør en del af Insights Discovery-læringssystemet;
et system der er bygget op omkring den personlighedsmodel, som først blev skabt af den schweiziske psykolog Carl
Gustav Jung. Modellen blev publiceret i hans bog "Psykologiske typer" fra 1921 og blev siden videreudviklet i
efterfølgende skriftlige værker. Jungs arbejde med personlighed og præferencer er siden blevet kimen til forståelsen
af personligheden og har været genstand for tusinder af lærdes forskning helt til i dag.
Brug denne profil til at udforske din personlige rejse yderligere og øge din forståelse for, hvordan du bliver opfattet
på din arbejdsplads. Profilen vil hjælpe dig til at øge dit selvværd og identificere det eftermæle, du ønsker at
efterlade, når du afslutter et kapitel i dit liv.
Del de vigtige aspekter med dine venner og kolleger. Bed om feedback fra dem vedrørende områder, der virker
særligt relevante for dig, og udarbejd din handlingsplan.
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 4
Overblik
Else Gammelgaard vil aktivt søge at samarbejde med andre, da hun tror på, at helheden er mere end summen af de
enkelte dele. Hun er af natur generøs og imødekommende over for sine personlige relationer. Hun er ivrig efter at
involvere andre og sørger for, at alles synspunkter bliver hørt. Else Gammelgaard værdsætter andres synspunkter
og har en tendens til at se det bedste i alt og alle omkring sig. I sin stræben efter anerkendelse og påskønnelse
prioriterer Else Gammelgaard typisk andres ønsker og behov højere end sine egne, og hun kan derfor ende med en
følelse af, at hun står tomhændet tilbage når dagen er omme. Hun kan blive rådvild, hvis andre beder hende om
noget, som er i modstrid med det, hun føler er rigtigt.
Hun gør altid en ekstra indsats for at hjælpe til, når der virkelig er brug for det. Hun er drevet af en indre styrke og
loyalitet, og holder fast ved sine egne værdier, mens hun samtidig respekterer andres. I sit ønske om at forsvare
sine værdier kan hun til tider fornægte, hvad der er det mest fornuftige. Hun bidrager til at skabe en
samarbejdsorienteret atmosfære, ved at få alle til at føle sig som en del af teamet. Else Gammelgaard kan være
meget diplomatisk i sin måde at overbringe dårlige nyheder på og har en evne til at formulere sit budskab på den
mest acceptable måde. Else Gammelgaard kan have en tendens til at tage andres smerte og problemer på sig.
Hun elsker at føre mennesker sammen og se hvad der kommer ud af deres samarbejde. Hun nyder at arbejde på at
hjælpe sig selv og andre med at flytte deres grænser og øge deres potentiale. Hun kan komme til at svigte andre,
fordi hun har urealistiske forventninger, som hun ikke kan opfylde. Hun kan blive så overbevist om, at noget kan lade
sig gøre, at hun nægter at acceptere et nej. Hun vil med jævne mellemrum lade sig afspore fra øjeblikkets fokus, og
hun vil som regel gerne tage andre med sig. Hendes grænseløse energi og positivitet hjælper med at fordrive
negative attituder.
Hun kan blive forblændet af spændingen ved det nye omkring sig og derfor ikke se tingene for hvad de er. Hun har
evnen til at håndtere mange projekter samtidig, og stadig være munter og optimistisk. Hun har en passion for alt
hvad der er nyt og spændende og er aldrig bange for at besøge nye steder eller møde nye mennesker. Andre
betragter hende som uforfærdet og modig og lader sig inspirere af hendes entusiasme. Når hun bliver begejstret
over en ny mulighed, vil hun til tider prøve for hårdt på at overbevise andre om fordelene ved den. Hun elsker at
skubbe andres grænser og få dem til at handle, for derved at øge chancen for succes.
Hun ser verden som et sted med ubegrænsede muligheder for at gøre en positiv forskel. Hun viser en ægte
interesse i andres forslag og nyder at udveksle og udforske ideer sammen med andre eksperter. Hun kan til tider
føle sig misforstået, da andre ikke nødvendigvis sætter samme pris på hendes eventyrlyst, som hun selv gør. Hun er
opmærksom på andres behov og vil søge utrætteligt efter en løsning, som kan hjælpe med at opfylde disse behov.
Hun kan til tider blive overdrevent følsom over for det, der sker omkring hende og reagere uforudsigeligt. Else
Gammelgaard vil som regel uselvisk sørge for at være til rådighed og gøre hvad der kræves af hende.
Hun håber altid på det bedste og tror på, at det bedste vil ske. I en dialog med andre elsker hun at udforske
mulighederne og gør sig store anstrengelser for at sørge for, at alle bliver hørt, og at alles ideer bliver vurderet på
lige vilkår. Hun har en tilbøjelighed til at blive meget begejstret, hvis døren til nye muligheder åbnes, men kan blive
voldsomt skuffet, hvis den lukkes igen. Hun ønsker at øge andres forventninger, men er samtidig forstående over for
grænserne for deres aktuelle situation. Andre kan se hendes ønsketænkning som naiv og urealistisk. De valg, hun
træffer i livet, er vejledt af hendes stærke intuition og hendes instinkt for at støtte andre.
Else Gammelgaard kan somme tider ikke lade være med at fortælle om sine skøre ideer - selv når andre mener, at
hun er gået fra forstanden! Hun vil tage det personligt, når hun føler, at hendes ideer bliver afvist. Else
Gammelgaard har evnen til at fængsle sine kolleger med spændende historier og synspunkter, hvis hun får bare en
halv chance til det. Hun kan se andres bedste sider, før de selv gør det. I samtaler ser Else Gammelgaard den
underliggende betydning bag hvert et udsagn og finder en måde at tilkendegive sine følelser på. Den eventyrlyst,
hun bringer med sig til sine projekter, smitter ofte af på andre.
Hun kan underholde andre i lang tid ved at fortælle anekdoter fra sin fortid. Hun finder konflikt og disharmoni næsten
utåleligt og vil undgå det for enhver pris. Hun elsker at have det sjovt og spille sammen med andre - så længe alle
holder sig til reglerne. Hun kan blive ved med at gentage den samme historie og irritere dem, som allerede har hørt
hende fortælle den igen og igen. Den samhørighed, hun føler med alle levende væsener, gør det lettere for andre at
føle sig godt tilpas i hendes selskab. Fordi hun har en yderst følsom opfattelsesevne, oplever hun ofte, at hun ved
noget, uden at hun egentlig er klar over, hvorfor hun ved det.
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 5
Hvad jeg værdsætter ved mig selv
At kunne ære, respektere og værdsætte, at du er unik, er afgørende for et godt selvværd. Det er først, når vi virkelig
værdsætter os selv, at vi kan begynde at opleve, hvem vi i virkeligheden er.
● Jeg vil på entusiastisk vis samle folk om at støtte dem, som har behov for det.
● Min selskabelighed og indlevelse sætter mig i stand til at engagere mig fuldt ud i mine samtaler med andre.
● Jeg inspirerer andre til at flytte deres grænser for, hvad de tror er muligt.
● Jeg er både fordomsfri og åbenhjertig.
● Jeg overvejer, hvordan andre vil blive påvirket, når jeg er i færd med at gøre noget, som de måske ville finde
risikabelt.
● Jeg vil give en person en chance, hvis jeg har en stærk mavefornemmelse om vedkommende.
● Jeg har en tendens til at overraske folk midt i en samtale ved at bringe et tilfældigt emne på banen, som jeg
pludselig kommer til at tænke på.
● Jeg får somme tider usædvanlige ideer, som jeg kan blive meget begejstret over.
● Jeg stoler generelt på andre mennesker og føler, at der er en dybere mening med enhver personlig
forbindelse.
● Jeg holder meget af at fortælle andre små anekdoter fra mit liv.
Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 6
Mine forhåbninger
Vi har alle visse idealer, ambitioner, forhåbninger og drømme. Nedenstående udsagn, som er baseret på dine
personlige præferencer, er Insights Discovery-læringssystemets bud på, hvad nogle af disse forhåbninger kunne
være for dig.
Mine forhåbninger:
1. At jeg vil kunne hjælpe andre og blive påskønnet for det.
2. At jeg vil kunne skabe fred og se andre komme godt ud af det med hinanden.
3. At jeg vil kunne inspirere andre ved at åbne deres øjne for nye muligheder.
4. At jeg vil kunne påtage mig mange spændende, inspirerende og interessante projekter.
5. At jeg vil kunne værdsætte de muligheder, der åbner sig for mig.
6. At jeg vil kunne være åben over for at prøve noget nyt, hvis det vil være til nytte for mig selv eller andre.
7. At jeg vil kunne samarbejde med mennesker, som er interesserede i at udforske livets mindre håndgribelige
sider.
8. At jeg vil kunne opdage de forskellige ting, jeg har til fælles med andre.
9. At jeg vil kunne lytte til tanker, der opstår ubevidst i mit hoved, og at jeg vil forstå deres betydning.
10. At jeg vil kunne finde en engagerende måde at fortælle om mine observationer på.
Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 7
Mine bekymringer
Sammen med vores forhåbninger har vi alle situationer, som vi enten frygter eller bekymrer os om. Baseret på dine
svar fra evaluatoren vil nedenstående udsagn angive nogle af dine mulige bekymringer.
Mine bekymringer:
1. At jeg ikke vil blive involveret i noget, der måske kan få langvarige konsekvenser for mig selv og andre.
2. At jeg vil blive inddraget i en konflikt, som jeg ikke vil kunne løse.
3. At andre ikke vil vise interesse for det, som jeg har at sige, og at de ikke vil engagere sig i de ideer, som jeg
ønsker at udforske.
4. At jeg vil køre fast, og at selv min naturligt entusiastiske natur ikke vil kunne hjælpe mig fri.
5. At jeg vil blive kompromisløs i mit ønske om at skabe forandringer.
6. At mine muligheder vil blive begrænsede, og at jeg vil føle mig nedtrykt og værdiløs.
7. At jeg vil blive affærdiget af andre, som ikke forstår mig.
8. At jeg vil blive hæmmet, fordi andre ikke deler mine synspunkter.
9. At jeg ikke vil blive værdsat for min indsigt.
10. At andre ikke vil lytte til mig eller værdsætte mine erfaringer.
Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 8
Mit eftermæle
Til tider må vi alle overveje den indflydelse, som vi har i vores nuværende rolle. De følgende udsagn kan hjælpe dig
med at skabe et tydeligere billede af den forskel, som du gerne vil gøre, og af hvordan du gerne vil huskes af andre.
● Jeg var venlig og tilnærmelig, og andre kunne slappe af og være sig selv omkring mig.
● Jeg var følsom og lydhør over for alle, der havde det svært.
● Jeg fik det bedste frem hos andre og hjalp dem til at få mest muligt ud af deres potentiale.
● Min overbevisning, mit engagement og min entusiasme hjalp med at motivere andre.
● Jeg lagde altid vægt på vigtigheden af at afprøve nye og anderledes ting.
● Jeg var parat til at tage dristige beslutninger, men altid under hensyntagen til dem, som stod mig nær.
● Jeg underholdte andre med mine spændende historier.
● Jeg tænkte anderledes og holdt fast i muligheden for store ideer, og stimulerede derved andres interesse.
● Jeg vidste altid, hvad der var behov for, selv hvis det var usagt.
● Jeg udtrykte altid min påskønnelse - selv af de små ting, som andre måske ikke bemærkede.
Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 9
Spørgsmål til eftertanke
De følgende spørgsmål er baseret på nogle af de præferencer, som du anvender mindst. Betragt disse som
spørgsmål til eftertanke og nedskriv eventuelle tanker eller ideer som spørgsmålene giver dig.
Hvordan kan du fundere din typiske fremgangsmåde på mere robust tænkning og forskning, så du får bevis for, at
din tilgang er den rigtige?
I hvilken del af din tilværelse kunne du drage fordel af at tage et standpunkt og holde fast ved det? Hvad kunne der
opnås ved dette?
Hvis du er forvirret og ude af stand til at forstå noget, hvad gør du så for at finde mening med situationen?
Hvad kunne bidrage til at skabe en smule mere struktur og organisation i dit liv?
Hvad skal du gøre for at komme videre med noget, som du har udskudt?
Hvad kunne du gøre for at få mere kontrol over et specifikt område af dit liv?
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 10
Spørgsmål til handling
De følgende spørgsmål er baseret på nogle af de områder, hvor du måske til tider kan komme til at overstrække dig.
Disse områder vil typisk kræve en del opmærksomhed så sørg for at indprente dig de handlinger og næste skridt,
som du vil foretage i relation til de mest relevante spørgsmål.
Hvornår har du talt uden om et emne i stedet for at konfrontere det direkte?
Bliver du særligt vred eller ked af det, når du føler, at du bliver kritiseret? Hvorfor?
Hvornår har du måske været for ivrig efter at få andre til at tilslutte sig dit synspunkt? Hvordan bevarer du en
win-win-tankegang i sådanne situationer?
Hvornår har du affejet modstridende råd eller meninger og foretrukket at fokusere på synspunkter, der er på linje
med dit eget? Hvornår er det vigtigt at se værdien af eventuelle advarsler?
Hvornår er du blevet såret over noget der, set i bakspejlet, faktisk ikke var som du oprindeligt troede?
Hvornår ville det være bedre for andre, hvis du holdt dig lidt tilbage i stedet for at tilføje flere ideer til diskussionen?
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 11
Insights Deeper Discovery-hjulet
Else Gammelgaard Madsen
22. maj 2018
Ingeniøren
Udfordreren
Eventyreren
Oprøreren
Erobreren
Krigeren
U
dforskeren
Faderen
Rebellen
Atleten
Gambleren
Iværksætteren
Pionéren
Innovatoren
Guruen
Entertaineren
Prinsen
Am
bassadøren
Kongen
Kunstneren
Komponisten
Livsnyderen
Healeren
PoetenVejlederen
Elskeren
M
entoren
M
oderen
Ledsageren
Lægen
Dommeren
Advokaten
Eleven
Troldmanden
Opfinderen
Initiativtageren
FilosoffenForskeren
Søgeren
Arkitekten
Vismanden
Skriveren
Tjeneren
Eneboeren Coachen
Alkymisten Navigatøren
Læreren
Beskytteren
Menneskevennen
Trøsteren
Profeten
Englen
Drømmeren
Inspektøren
Kommandøren
Værten
Detevigebarn
VandrerenRådgiveren
Strategen
Teoretikeren
Gourmeten
Spøgefuglen
Fortælleren
Frelseren
Ridderen
Jongløren
Magikeren
Vogteren
Befrieren
Diplomaten
Frelseren
1
Englen
2
Entertaineren
3
Pionéren
4
Menneskevennen
5
Ridderen
6Fortælleren
7
Trøsteren
8
Elskeren
9
Spøgefuglen
10
1. Frelseren FF°(n) 6. Ridderen NF°
2. Englen F°F(n) 7. Fortælleren FN°
3. Entertaineren FN 8. Trøsteren N°F
4. Pionéren NF 9. Elskeren F°N°
5. Menneskevennen F°N 10. Spøgefuglen FS°
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 12
Mine arketyper - top ti
Arketyper repræsenterer personlige karakteristika, adfærdsmønstre, billeder og symboler, som er universelt
genkendelige. Ud af Deeper Discoverys 72 mulige arketyper er her angivet de ti, som dine evaluatorsvar havde den
stærkeste korrelation med.
1. Frelseren FF°(n)
Hjælper andre af ægte medfølelse.
2. Englen F°F(n)
Indlever sig i andres situation og giver med glæde hjælp, når der er brug for det.
3. Entertaineren FN
Er udadvendt og sjov og har en evne til at improvisere på spontan vis.
4. Pionéren NF
En passioneret skaber, der gør, hvad ingen andre før har gjort og deler sine ideer med stor entusiasme.
5. Menneskevennen F°N
Er drevet af en indre passion om at forbedre verden og udforsker konstant nye områder, hvor der kan gøres
noget godt.
6. Ridderen NF°
Accepterer villigt opgaver, der kræver mod, loyalitet, ridderlighed og ære, og bevarer troen på, at opgaven kan
løses.
7. Fortælleren FN°
Engagerer og tryllebinder med fantastiske historier.
8. Trøsteren N°F
Lytter til samtalen og forstår det, der ikke bliver sagt og opmuntrer andre til at dele deres følelser.
9. Elskeren F°N°
Kan relatere til alt levende gennem en intens indre følelse og tror på, at vi alle er del af en dybere
sammenhæng.
10. Spøgefuglen FS°
Bruger på frygtløs vis sin humoristiske sans til at skabe åbenhed i svære situationer.
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 13
Mine evaluatorsvar – gennemsnit
Søjlediagrammet angiver omfanget af din typiske brug af de otte jungianske præferencer. Jo højere søjlen er, desto
hyppigere vil du benytte denne præference. De ti arketyper under grafen er dem, som bedst repræsenterer dine
mest anvendte præferencer.
100100
7575
5050
2525
00
%%
IntroversionIntroversion EkstraversionEkstraversion
FF
FølelseFølelse
F°F°
FølelseFølelse
NN
IntuitionIntuition
N°N°
IntuitionIntuition
S°S°
SansningSansning
SS
SansningSansning
TT
TænkningTænkning
T°T°
TænkningTænkning
88.988.9
11
83.383.3
22
72.372.3
33
72.272.2
44
63.063.0
55
59.359.3
66
44.444.4
77
42.642.6
88
Frelseren FF°(n) Ridderen NF°
Englen F°F(n) Fortælleren FN°
Entertaineren FN Trøsteren N°F
Pionéren NF Elskeren F°N°
Menneskevennen F°N Spøgefuglen FS°
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 14
Mine evaluatorsvar – spredning
Søjlediagrammet angiver spredningen af dine svar for hver af de otte jungianske præferencer. Jo længere søjlen er,
desto mere forskellige er dine vurderinger ved de evaluatorudsagn, som er knyttet til den pågældende præference.
En kortere søjle angiver, at du havde en mere konsekvent score. De lodrette sorte linjer viser tilstedeværelsen af
eventuelle udsagn, som du vurderede markant anderledes end de andre evaluatorudsagn, som er knyttet til den
pågældende præference.
AltidAltid
MegetMeget ofteofte
OfteOfte
NogleNogle gangegange
SjældentSjældent
MegetMeget sjældentsjældent
AldrigAldrig
IntroversionIntroversion EkstraversionEkstraversion
FF
FølelseFølelse
F°F°
FølelseFølelse
NN
IntuitionIntuition
N°N°
IntuitionIntuition
S°S°
SansningSansning
SS
SansningSansning
TT
TænkningTænkning
T°T°
TænkningTænkning
Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 15
Mine svar fra evaluatoren
Altid
Jeg har et stærkt ønske om at inspirere og motivere andre.
Det er vigtigt for mig at acceptere andres forskellighed.
Jeg finder det let at tale med andre mennesker.
Jeg opnår mine mål med venlighed og kærlighed.
Jeg nyder at møde nye mennesker.
Meget ofte
Jeg forstår og værdsætter alles synspunkter på lige fod.
Jeg søger aktivt nye muligheder.
Jeg påvirker humøret omkring mig i en positiv retning.
Jeg bemærker små detaljer, som andre måske overser.
Jeg nyder at bruge tid på at udforske muligheder.
Jeg træffer mine egne beslutninger frem for at følge andres.
Jeg fokuserer på at møde andres behov, når jeg opbygger relationer.
Jeg afsætter tid til at søge efter en større mening i mit liv.
Jeg har det fint med at være centrum for alles opmærksomhed.
Jeg vil gerne være med til at generere ideerne i starten af nye projekter.
Jeg er munter, hjertelig og livlig.
Jeg trækker på mine personlige erfaringer, når jeg træffer mine beslutninger.
Jeg lader mig fascinere af tilfældigheder og spekulererer over deres betydning.
Jeg fortolker meningen bag drømme og begivenheder i mit liv.
Jeg er opmærksom på andres behov.
Jeg har det fint med at skulle håndtere større grupper af mennesker.
Jeg søger aktivt mulighederne i enhver situation.
Mine ideer opstår pludseligt gennem inspirerede øjeblikke.
Jeg foretrækker innovative løsninger frem for konventionelle løsninger.
Jeg opnår personlig tilfredsstillelse ved at hjælpe andre.
Jeg er tålmodig overfor andre.
Jeg holder styr på mine forpligtelser og sikrer, at jeg får gjort, hvad jeg lover.
Jeg nyder at socialisere i større forsamlinger.
Jeg har det fint med at vælge en ny retning uden at vide, hvor den fører hen.
Jeg er forstående over for mine venner og kollegers behov.
Jeg har let ved at få nye venner.
Jeg har et stærkt instinkt, der hjælper mig med at forudsige fremtiden.
Ofte
Jeg er velorganiseret og effektiv.
Jeg gør mig umage med at holde tingene på deres rette plads.
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 16
Ofte
Jeg bemærker hurtigt forandringer i mine omgivelser.
Jeg nyder at skabe nye teorier ved at sammenkæde eksisterende ideer fra forskellige discipliner.
Jeg finder mening i at dagdrømme.
Jeg søger mønstre og forbindelser mellem begivenheder, der ikke umiddelbart virker relaterede.
Jeg nyder at rydde op.
Jeg er opmærksom på verden omkring mig og i stand til at opfange og lagre både personlige og faktuelle data.
Jeg husker tydeligt detaljerne fra tidligere samtaler.
Jeg har et internt kort, der præcist registrerer mine omgivelser.
Jeg har en klar og præcis forventning om, hvor tingene skal være.
Nogle gange
Jeg fortaber mig i mine spekulationer og lader mine tanker vandre.
Jeg kan huske, hvordan jeg reagerede på situationer, der fandt sted for længe siden.
Jeg sikrer mig, at mine følelser ikke påvirker mine ræsonnementer.
Jeg holder orden på tingene, så jeg altid har dem ved hånden.
Jeg forfølger det, jeg vil have, til jeg får det.
Jeg er fokuseret i min stræben efter at nå mine mål.
Jeg bekræfter min uafhængighed gennem handling.
Jeg grubler længe over de muligheder, der ligger åbne for mig.
Jeg organiserer og strukturerer mine daglige aktiviteter.
Jeg tager mig tid til at overveje alle muligheder før jeg træffer mine beslutninger.
Jeg gennemtænker fortidige begivenheder objektivt uden at fordreje kendsgerningerne.
Jeg finder gennemtænkte, rationelle og objektive løsninger på de problemer jeg møder.
Jeg bekymrer mig for andre, selvom jeg ikke kender dem personligt.
Jeg er forsigtig, når jeg træffer mine beslutninger.
Jeg bliver drevet af en stærk vilje.
Jeg har en metodisk og logisk tilgang til komplekse problemstillinger.
Jeg nyder at udforske koncepter og abstrakte meninger.
Jeg indgår gerne i konflikter for at sikre en optimal løsning.
Jeg gør god brug af mine effektive organisatoriske evner.
Sjældent
Jeg løser problemer ved at gennemtænke tingene på kritisk og rationel vis.
Jeg kan genkalde mig information i præcis og detaljeret form.
Jeg nyder at regne ud, hvordan de enkelte dele af en løsning fungerer sammen.
Det er vigtigt for mig at udforske mine ideer gennem stimulerende diskussioner.
Jeg foretrækker at kende alle kendsgerninger, før jeg diskuterer et emne med andre.
Jeg når frem til mine konklusioner ved at analysere objektive data.
Jeg skaber orden for at kunne styre og kontrollere mine omgivelser.
© The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 17
Sjældent
Jeg er direkte og går lige til sagen.
Meget sjældent
Jeg indtager et fast og urokkeligt standpunkt i vigtige diskussioner.
Min ligefremme attitude ansporer folk omkring mig til at få tingene til at ske hurtigt.
Aldrig
www.insights.com
Insights Discovery og Insights Læringssystemer er skabt af Andi og Andy Lothian.
Insights, Insights Discovery og Insightshjulet er registrerede varemærker tilhørende The Insights Group Ltd.
US Patent Application Number 13/192392

More Related Content

Similar to Insights Deeper Discovery Profile

ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)
ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)
ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)
Full Circle Image
 
StrengthsProfile-3662688
StrengthsProfile-3662688StrengthsProfile-3662688
StrengthsProfile-3662688
Sanne Jacobsen
 
Fulde karakter styrke rapport
Fulde karakter styrke rapportFulde karakter styrke rapport
Fulde karakter styrke rapport
Henrik Troest
 
Foredrag om salg for business danmark 2013
Foredrag om salg for business danmark 2013Foredrag om salg for business danmark 2013
Foredrag om salg for business danmark 2013
Business Danmark
 
Par weekend seminar oktober 2012
Par weekend seminar oktober 2012Par weekend seminar oktober 2012
Par weekend seminar oktober 2012
Kirsten Seidenfaden
 
20150226 sandbox oplæg_martabolette
20150226 sandbox oplæg_martabolette20150226 sandbox oplæg_martabolette
20150226 sandbox oplæg_martabolette
Anna Nielsen
 
Resultat af spørgeskema
Resultat af spørgeskemaResultat af spørgeskema
Resultat af spørgeskema
Faizan M. Syed
 

Similar to Insights Deeper Discovery Profile (17)

ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)
ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)
ElseGammelgaardMadsen - 29 Supporterende Hjælper (Klassisk)
 
Komfo seminar: Få mere ud af din spildtid på sociale medier med Trine-Maria K...
Komfo seminar: Få mere ud af din spildtid på sociale medier med Trine-Maria K...Komfo seminar: Få mere ud af din spildtid på sociale medier med Trine-Maria K...
Komfo seminar: Få mere ud af din spildtid på sociale medier med Trine-Maria K...
 
VoksenpæDagogisk Kursus Fokus
VoksenpæDagogisk Kursus FokusVoksenpæDagogisk Kursus Fokus
VoksenpæDagogisk Kursus Fokus
 
StrengthsProfile-3662688
StrengthsProfile-3662688StrengthsProfile-3662688
StrengthsProfile-3662688
 
Smalltalk & Netværkskort, tips og tricks
Smalltalk & Netværkskort, tips og tricksSmalltalk & Netværkskort, tips og tricks
Smalltalk & Netværkskort, tips og tricks
 
Fulde karakter styrke rapport
Fulde karakter styrke rapportFulde karakter styrke rapport
Fulde karakter styrke rapport
 
Foredrag om salg for business danmark 2013
Foredrag om salg for business danmark 2013Foredrag om salg for business danmark 2013
Foredrag om salg for business danmark 2013
 
Par weekend seminar oktober 2012
Par weekend seminar oktober 2012Par weekend seminar oktober 2012
Par weekend seminar oktober 2012
 
Insights Discovery Profile: Motivating Inspirer
Insights Discovery Profile: Motivating InspirerInsights Discovery Profile: Motivating Inspirer
Insights Discovery Profile: Motivating Inspirer
 
Lyst til at lære
Lyst til at læreLyst til at lære
Lyst til at lære
 
20150226 sandbox oplæg_martabolette
20150226 sandbox oplæg_martabolette20150226 sandbox oplæg_martabolette
20150226 sandbox oplæg_martabolette
 
Sansestærk magasinet
Sansestærk magasinetSansestærk magasinet
Sansestærk magasinet
 
Sansestærk Magasinet
Sansestærk MagasinetSansestærk Magasinet
Sansestærk Magasinet
 
ESTJ-rapport-dk(1)
ESTJ-rapport-dk(1)ESTJ-rapport-dk(1)
ESTJ-rapport-dk(1)
 
Oplæg - 2023 - Albertslund oplæg 1 - PP5.pptx
Oplæg - 2023 - Albertslund oplæg 1 - PP5.pptxOplæg - 2023 - Albertslund oplæg 1 - PP5.pptx
Oplæg - 2023 - Albertslund oplæg 1 - PP5.pptx
 
Præsentation Værdier Claus Lindgren 170118
Præsentation Værdier Claus Lindgren 170118Præsentation Værdier Claus Lindgren 170118
Præsentation Værdier Claus Lindgren 170118
 
Resultat af spørgeskema
Resultat af spørgeskemaResultat af spørgeskema
Resultat af spørgeskema
 

More from Full Circle Image

Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger
Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger
Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger
Full Circle Image
 
Appreciative Inquiry Slideshare
Appreciative Inquiry SlideshareAppreciative Inquiry Slideshare
Appreciative Inquiry Slideshare
Full Circle Image
 

More from Full Circle Image (7)

InsightsTransformational Leadership Profile - Else Gammelgaard Madsen
InsightsTransformational Leadership Profile - Else Gammelgaard MadsenInsightsTransformational Leadership Profile - Else Gammelgaard Madsen
InsightsTransformational Leadership Profile - Else Gammelgaard Madsen
 
How to create and inspire trust in leadership
How to create and inspire trust in leadershipHow to create and inspire trust in leadership
How to create and inspire trust in leadership
 
Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger
Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger
Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger
 
Trin til at opnå dit personlige bedste look
Trin til at opnå dit personlige bedste lookTrin til at opnå dit personlige bedste look
Trin til at opnå dit personlige bedste look
 
Appreciative Inquiry Slideshare
Appreciative Inquiry SlideshareAppreciative Inquiry Slideshare
Appreciative Inquiry Slideshare
 
The Thinking Invironment
The Thinking InvironmentThe Thinking Invironment
The Thinking Invironment
 
LøSningsfokuseret Coaching Slideshare
LøSningsfokuseret Coaching  SlideshareLøSningsfokuseret Coaching  Slideshare
LøSningsfokuseret Coaching Slideshare
 

Insights Deeper Discovery Profile

 • 2. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 2 Indhold Introduktion 3 Overblik 4 Hvad jeg værdsætter ved mig selv 5 Mine forhåbninger 6 Mine bekymringer 7 Mit eftermæle 8 Spørgsmål til eftertanke 9 Spørgsmål til handling 10 Insights Deeper Discovery-hjulet 11 Mine arketyper - top ti 12 Mine evaluatorsvar – gennemsnit 13 Mine evaluatorsvar – spredning 14 Mine svar fra evaluatoren 15
 • 3. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 3 Introduktion Insights Deeper Discovery Profilen er baseret på Else Gammelgaard Madsens svar fra den præferencebaserede evaluator, som blev udfyldt 22. maj 2018. Profilen er en udvidelse af Insights Discovery Personprofilen og udgør en del af Insights Discovery-læringssystemet; et system der er bygget op omkring den personlighedsmodel, som først blev skabt af den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung. Modellen blev publiceret i hans bog "Psykologiske typer" fra 1921 og blev siden videreudviklet i efterfølgende skriftlige værker. Jungs arbejde med personlighed og præferencer er siden blevet kimen til forståelsen af personligheden og har været genstand for tusinder af lærdes forskning helt til i dag. Brug denne profil til at udforske din personlige rejse yderligere og øge din forståelse for, hvordan du bliver opfattet på din arbejdsplads. Profilen vil hjælpe dig til at øge dit selvværd og identificere det eftermæle, du ønsker at efterlade, når du afslutter et kapitel i dit liv. Del de vigtige aspekter med dine venner og kolleger. Bed om feedback fra dem vedrørende områder, der virker særligt relevante for dig, og udarbejd din handlingsplan.
 • 4. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 4 Overblik Else Gammelgaard vil aktivt søge at samarbejde med andre, da hun tror på, at helheden er mere end summen af de enkelte dele. Hun er af natur generøs og imødekommende over for sine personlige relationer. Hun er ivrig efter at involvere andre og sørger for, at alles synspunkter bliver hørt. Else Gammelgaard værdsætter andres synspunkter og har en tendens til at se det bedste i alt og alle omkring sig. I sin stræben efter anerkendelse og påskønnelse prioriterer Else Gammelgaard typisk andres ønsker og behov højere end sine egne, og hun kan derfor ende med en følelse af, at hun står tomhændet tilbage når dagen er omme. Hun kan blive rådvild, hvis andre beder hende om noget, som er i modstrid med det, hun føler er rigtigt. Hun gør altid en ekstra indsats for at hjælpe til, når der virkelig er brug for det. Hun er drevet af en indre styrke og loyalitet, og holder fast ved sine egne værdier, mens hun samtidig respekterer andres. I sit ønske om at forsvare sine værdier kan hun til tider fornægte, hvad der er det mest fornuftige. Hun bidrager til at skabe en samarbejdsorienteret atmosfære, ved at få alle til at føle sig som en del af teamet. Else Gammelgaard kan være meget diplomatisk i sin måde at overbringe dårlige nyheder på og har en evne til at formulere sit budskab på den mest acceptable måde. Else Gammelgaard kan have en tendens til at tage andres smerte og problemer på sig. Hun elsker at føre mennesker sammen og se hvad der kommer ud af deres samarbejde. Hun nyder at arbejde på at hjælpe sig selv og andre med at flytte deres grænser og øge deres potentiale. Hun kan komme til at svigte andre, fordi hun har urealistiske forventninger, som hun ikke kan opfylde. Hun kan blive så overbevist om, at noget kan lade sig gøre, at hun nægter at acceptere et nej. Hun vil med jævne mellemrum lade sig afspore fra øjeblikkets fokus, og hun vil som regel gerne tage andre med sig. Hendes grænseløse energi og positivitet hjælper med at fordrive negative attituder. Hun kan blive forblændet af spændingen ved det nye omkring sig og derfor ikke se tingene for hvad de er. Hun har evnen til at håndtere mange projekter samtidig, og stadig være munter og optimistisk. Hun har en passion for alt hvad der er nyt og spændende og er aldrig bange for at besøge nye steder eller møde nye mennesker. Andre betragter hende som uforfærdet og modig og lader sig inspirere af hendes entusiasme. Når hun bliver begejstret over en ny mulighed, vil hun til tider prøve for hårdt på at overbevise andre om fordelene ved den. Hun elsker at skubbe andres grænser og få dem til at handle, for derved at øge chancen for succes. Hun ser verden som et sted med ubegrænsede muligheder for at gøre en positiv forskel. Hun viser en ægte interesse i andres forslag og nyder at udveksle og udforske ideer sammen med andre eksperter. Hun kan til tider føle sig misforstået, da andre ikke nødvendigvis sætter samme pris på hendes eventyrlyst, som hun selv gør. Hun er opmærksom på andres behov og vil søge utrætteligt efter en løsning, som kan hjælpe med at opfylde disse behov. Hun kan til tider blive overdrevent følsom over for det, der sker omkring hende og reagere uforudsigeligt. Else Gammelgaard vil som regel uselvisk sørge for at være til rådighed og gøre hvad der kræves af hende. Hun håber altid på det bedste og tror på, at det bedste vil ske. I en dialog med andre elsker hun at udforske mulighederne og gør sig store anstrengelser for at sørge for, at alle bliver hørt, og at alles ideer bliver vurderet på lige vilkår. Hun har en tilbøjelighed til at blive meget begejstret, hvis døren til nye muligheder åbnes, men kan blive voldsomt skuffet, hvis den lukkes igen. Hun ønsker at øge andres forventninger, men er samtidig forstående over for grænserne for deres aktuelle situation. Andre kan se hendes ønsketænkning som naiv og urealistisk. De valg, hun træffer i livet, er vejledt af hendes stærke intuition og hendes instinkt for at støtte andre. Else Gammelgaard kan somme tider ikke lade være med at fortælle om sine skøre ideer - selv når andre mener, at hun er gået fra forstanden! Hun vil tage det personligt, når hun føler, at hendes ideer bliver afvist. Else Gammelgaard har evnen til at fængsle sine kolleger med spændende historier og synspunkter, hvis hun får bare en halv chance til det. Hun kan se andres bedste sider, før de selv gør det. I samtaler ser Else Gammelgaard den underliggende betydning bag hvert et udsagn og finder en måde at tilkendegive sine følelser på. Den eventyrlyst, hun bringer med sig til sine projekter, smitter ofte af på andre. Hun kan underholde andre i lang tid ved at fortælle anekdoter fra sin fortid. Hun finder konflikt og disharmoni næsten utåleligt og vil undgå det for enhver pris. Hun elsker at have det sjovt og spille sammen med andre - så længe alle holder sig til reglerne. Hun kan blive ved med at gentage den samme historie og irritere dem, som allerede har hørt hende fortælle den igen og igen. Den samhørighed, hun føler med alle levende væsener, gør det lettere for andre at føle sig godt tilpas i hendes selskab. Fordi hun har en yderst følsom opfattelsesevne, oplever hun ofte, at hun ved noget, uden at hun egentlig er klar over, hvorfor hun ved det.
 • 5. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 5 Hvad jeg værdsætter ved mig selv At kunne ære, respektere og værdsætte, at du er unik, er afgørende for et godt selvværd. Det er først, når vi virkelig værdsætter os selv, at vi kan begynde at opleve, hvem vi i virkeligheden er. ● Jeg vil på entusiastisk vis samle folk om at støtte dem, som har behov for det. ● Min selskabelighed og indlevelse sætter mig i stand til at engagere mig fuldt ud i mine samtaler med andre. ● Jeg inspirerer andre til at flytte deres grænser for, hvad de tror er muligt. ● Jeg er både fordomsfri og åbenhjertig. ● Jeg overvejer, hvordan andre vil blive påvirket, når jeg er i færd med at gøre noget, som de måske ville finde risikabelt. ● Jeg vil give en person en chance, hvis jeg har en stærk mavefornemmelse om vedkommende. ● Jeg har en tendens til at overraske folk midt i en samtale ved at bringe et tilfældigt emne på banen, som jeg pludselig kommer til at tænke på. ● Jeg får somme tider usædvanlige ideer, som jeg kan blive meget begejstret over. ● Jeg stoler generelt på andre mennesker og føler, at der er en dybere mening med enhver personlig forbindelse. ● Jeg holder meget af at fortælle andre små anekdoter fra mit liv. Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
 • 6. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 6 Mine forhåbninger Vi har alle visse idealer, ambitioner, forhåbninger og drømme. Nedenstående udsagn, som er baseret på dine personlige præferencer, er Insights Discovery-læringssystemets bud på, hvad nogle af disse forhåbninger kunne være for dig. Mine forhåbninger: 1. At jeg vil kunne hjælpe andre og blive påskønnet for det. 2. At jeg vil kunne skabe fred og se andre komme godt ud af det med hinanden. 3. At jeg vil kunne inspirere andre ved at åbne deres øjne for nye muligheder. 4. At jeg vil kunne påtage mig mange spændende, inspirerende og interessante projekter. 5. At jeg vil kunne værdsætte de muligheder, der åbner sig for mig. 6. At jeg vil kunne være åben over for at prøve noget nyt, hvis det vil være til nytte for mig selv eller andre. 7. At jeg vil kunne samarbejde med mennesker, som er interesserede i at udforske livets mindre håndgribelige sider. 8. At jeg vil kunne opdage de forskellige ting, jeg har til fælles med andre. 9. At jeg vil kunne lytte til tanker, der opstår ubevidst i mit hoved, og at jeg vil forstå deres betydning. 10. At jeg vil kunne finde en engagerende måde at fortælle om mine observationer på. Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
 • 7. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 7 Mine bekymringer Sammen med vores forhåbninger har vi alle situationer, som vi enten frygter eller bekymrer os om. Baseret på dine svar fra evaluatoren vil nedenstående udsagn angive nogle af dine mulige bekymringer. Mine bekymringer: 1. At jeg ikke vil blive involveret i noget, der måske kan få langvarige konsekvenser for mig selv og andre. 2. At jeg vil blive inddraget i en konflikt, som jeg ikke vil kunne løse. 3. At andre ikke vil vise interesse for det, som jeg har at sige, og at de ikke vil engagere sig i de ideer, som jeg ønsker at udforske. 4. At jeg vil køre fast, og at selv min naturligt entusiastiske natur ikke vil kunne hjælpe mig fri. 5. At jeg vil blive kompromisløs i mit ønske om at skabe forandringer. 6. At mine muligheder vil blive begrænsede, og at jeg vil føle mig nedtrykt og værdiløs. 7. At jeg vil blive affærdiget af andre, som ikke forstår mig. 8. At jeg vil blive hæmmet, fordi andre ikke deler mine synspunkter. 9. At jeg ikke vil blive værdsat for min indsigt. 10. At andre ikke vil lytte til mig eller værdsætte mine erfaringer. Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
 • 8. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 8 Mit eftermæle Til tider må vi alle overveje den indflydelse, som vi har i vores nuværende rolle. De følgende udsagn kan hjælpe dig med at skabe et tydeligere billede af den forskel, som du gerne vil gøre, og af hvordan du gerne vil huskes af andre. ● Jeg var venlig og tilnærmelig, og andre kunne slappe af og være sig selv omkring mig. ● Jeg var følsom og lydhør over for alle, der havde det svært. ● Jeg fik det bedste frem hos andre og hjalp dem til at få mest muligt ud af deres potentiale. ● Min overbevisning, mit engagement og min entusiasme hjalp med at motivere andre. ● Jeg lagde altid vægt på vigtigheden af at afprøve nye og anderledes ting. ● Jeg var parat til at tage dristige beslutninger, men altid under hensyntagen til dem, som stod mig nær. ● Jeg underholdte andre med mine spændende historier. ● Jeg tænkte anderledes og holdt fast i muligheden for store ideer, og stimulerede derved andres interesse. ● Jeg vidste altid, hvad der var behov for, selv hvis det var usagt. ● Jeg udtrykte altid min påskønnelse - selv af de små ting, som andre måske ikke bemærkede. Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
 • 9. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 9 Spørgsmål til eftertanke De følgende spørgsmål er baseret på nogle af de præferencer, som du anvender mindst. Betragt disse som spørgsmål til eftertanke og nedskriv eventuelle tanker eller ideer som spørgsmålene giver dig. Hvordan kan du fundere din typiske fremgangsmåde på mere robust tænkning og forskning, så du får bevis for, at din tilgang er den rigtige? I hvilken del af din tilværelse kunne du drage fordel af at tage et standpunkt og holde fast ved det? Hvad kunne der opnås ved dette? Hvis du er forvirret og ude af stand til at forstå noget, hvad gør du så for at finde mening med situationen? Hvad kunne bidrage til at skabe en smule mere struktur og organisation i dit liv? Hvad skal du gøre for at komme videre med noget, som du har udskudt? Hvad kunne du gøre for at få mere kontrol over et specifikt område af dit liv?
 • 10. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 10 Spørgsmål til handling De følgende spørgsmål er baseret på nogle af de områder, hvor du måske til tider kan komme til at overstrække dig. Disse områder vil typisk kræve en del opmærksomhed så sørg for at indprente dig de handlinger og næste skridt, som du vil foretage i relation til de mest relevante spørgsmål. Hvornår har du talt uden om et emne i stedet for at konfrontere det direkte? Bliver du særligt vred eller ked af det, når du føler, at du bliver kritiseret? Hvorfor? Hvornår har du måske været for ivrig efter at få andre til at tilslutte sig dit synspunkt? Hvordan bevarer du en win-win-tankegang i sådanne situationer? Hvornår har du affejet modstridende råd eller meninger og foretrukket at fokusere på synspunkter, der er på linje med dit eget? Hvornår er det vigtigt at se værdien af eventuelle advarsler? Hvornår er du blevet såret over noget der, set i bakspejlet, faktisk ikke var som du oprindeligt troede? Hvornår ville det være bedre for andre, hvis du holdt dig lidt tilbage i stedet for at tilføje flere ideer til diskussionen?
 • 11. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 11 Insights Deeper Discovery-hjulet Else Gammelgaard Madsen 22. maj 2018 Ingeniøren Udfordreren Eventyreren Oprøreren Erobreren Krigeren U dforskeren Faderen Rebellen Atleten Gambleren Iværksætteren Pionéren Innovatoren Guruen Entertaineren Prinsen Am bassadøren Kongen Kunstneren Komponisten Livsnyderen Healeren PoetenVejlederen Elskeren M entoren M oderen Ledsageren Lægen Dommeren Advokaten Eleven Troldmanden Opfinderen Initiativtageren FilosoffenForskeren Søgeren Arkitekten Vismanden Skriveren Tjeneren Eneboeren Coachen Alkymisten Navigatøren Læreren Beskytteren Menneskevennen Trøsteren Profeten Englen Drømmeren Inspektøren Kommandøren Værten Detevigebarn VandrerenRådgiveren Strategen Teoretikeren Gourmeten Spøgefuglen Fortælleren Frelseren Ridderen Jongløren Magikeren Vogteren Befrieren Diplomaten Frelseren 1 Englen 2 Entertaineren 3 Pionéren 4 Menneskevennen 5 Ridderen 6Fortælleren 7 Trøsteren 8 Elskeren 9 Spøgefuglen 10 1. Frelseren FF°(n) 6. Ridderen NF° 2. Englen F°F(n) 7. Fortælleren FN° 3. Entertaineren FN 8. Trøsteren N°F 4. Pionéren NF 9. Elskeren F°N° 5. Menneskevennen F°N 10. Spøgefuglen FS°
 • 12. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 12 Mine arketyper - top ti Arketyper repræsenterer personlige karakteristika, adfærdsmønstre, billeder og symboler, som er universelt genkendelige. Ud af Deeper Discoverys 72 mulige arketyper er her angivet de ti, som dine evaluatorsvar havde den stærkeste korrelation med. 1. Frelseren FF°(n) Hjælper andre af ægte medfølelse. 2. Englen F°F(n) Indlever sig i andres situation og giver med glæde hjælp, når der er brug for det. 3. Entertaineren FN Er udadvendt og sjov og har en evne til at improvisere på spontan vis. 4. Pionéren NF En passioneret skaber, der gør, hvad ingen andre før har gjort og deler sine ideer med stor entusiasme. 5. Menneskevennen F°N Er drevet af en indre passion om at forbedre verden og udforsker konstant nye områder, hvor der kan gøres noget godt. 6. Ridderen NF° Accepterer villigt opgaver, der kræver mod, loyalitet, ridderlighed og ære, og bevarer troen på, at opgaven kan løses. 7. Fortælleren FN° Engagerer og tryllebinder med fantastiske historier. 8. Trøsteren N°F Lytter til samtalen og forstår det, der ikke bliver sagt og opmuntrer andre til at dele deres følelser. 9. Elskeren F°N° Kan relatere til alt levende gennem en intens indre følelse og tror på, at vi alle er del af en dybere sammenhæng. 10. Spøgefuglen FS° Bruger på frygtløs vis sin humoristiske sans til at skabe åbenhed i svære situationer.
 • 13. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 13 Mine evaluatorsvar – gennemsnit Søjlediagrammet angiver omfanget af din typiske brug af de otte jungianske præferencer. Jo højere søjlen er, desto hyppigere vil du benytte denne præference. De ti arketyper under grafen er dem, som bedst repræsenterer dine mest anvendte præferencer. 100100 7575 5050 2525 00 %% IntroversionIntroversion EkstraversionEkstraversion FF FølelseFølelse F°F° FølelseFølelse NN IntuitionIntuition N°N° IntuitionIntuition S°S° SansningSansning SS SansningSansning TT TænkningTænkning T°T° TænkningTænkning 88.988.9 11 83.383.3 22 72.372.3 33 72.272.2 44 63.063.0 55 59.359.3 66 44.444.4 77 42.642.6 88 Frelseren FF°(n) Ridderen NF° Englen F°F(n) Fortælleren FN° Entertaineren FN Trøsteren N°F Pionéren NF Elskeren F°N° Menneskevennen F°N Spøgefuglen FS°
 • 14. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 14 Mine evaluatorsvar – spredning Søjlediagrammet angiver spredningen af dine svar for hver af de otte jungianske præferencer. Jo længere søjlen er, desto mere forskellige er dine vurderinger ved de evaluatorudsagn, som er knyttet til den pågældende præference. En kortere søjle angiver, at du havde en mere konsekvent score. De lodrette sorte linjer viser tilstedeværelsen af eventuelle udsagn, som du vurderede markant anderledes end de andre evaluatorudsagn, som er knyttet til den pågældende præference. AltidAltid MegetMeget ofteofte OfteOfte NogleNogle gangegange SjældentSjældent MegetMeget sjældentsjældent AldrigAldrig IntroversionIntroversion EkstraversionEkstraversion FF FølelseFølelse F°F° FølelseFølelse NN IntuitionIntuition N°N° IntuitionIntuition S°S° SansningSansning SS SansningSansning TT TænkningTænkning T°T° TænkningTænkning Notér venligst eventuelle tanker nedenfor:
 • 15. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 15 Mine svar fra evaluatoren Altid Jeg har et stærkt ønske om at inspirere og motivere andre. Det er vigtigt for mig at acceptere andres forskellighed. Jeg finder det let at tale med andre mennesker. Jeg opnår mine mål med venlighed og kærlighed. Jeg nyder at møde nye mennesker. Meget ofte Jeg forstår og værdsætter alles synspunkter på lige fod. Jeg søger aktivt nye muligheder. Jeg påvirker humøret omkring mig i en positiv retning. Jeg bemærker små detaljer, som andre måske overser. Jeg nyder at bruge tid på at udforske muligheder. Jeg træffer mine egne beslutninger frem for at følge andres. Jeg fokuserer på at møde andres behov, når jeg opbygger relationer. Jeg afsætter tid til at søge efter en større mening i mit liv. Jeg har det fint med at være centrum for alles opmærksomhed. Jeg vil gerne være med til at generere ideerne i starten af nye projekter. Jeg er munter, hjertelig og livlig. Jeg trækker på mine personlige erfaringer, når jeg træffer mine beslutninger. Jeg lader mig fascinere af tilfældigheder og spekulererer over deres betydning. Jeg fortolker meningen bag drømme og begivenheder i mit liv. Jeg er opmærksom på andres behov. Jeg har det fint med at skulle håndtere større grupper af mennesker. Jeg søger aktivt mulighederne i enhver situation. Mine ideer opstår pludseligt gennem inspirerede øjeblikke. Jeg foretrækker innovative løsninger frem for konventionelle løsninger. Jeg opnår personlig tilfredsstillelse ved at hjælpe andre. Jeg er tålmodig overfor andre. Jeg holder styr på mine forpligtelser og sikrer, at jeg får gjort, hvad jeg lover. Jeg nyder at socialisere i større forsamlinger. Jeg har det fint med at vælge en ny retning uden at vide, hvor den fører hen. Jeg er forstående over for mine venner og kollegers behov. Jeg har let ved at få nye venner. Jeg har et stærkt instinkt, der hjælper mig med at forudsige fremtiden. Ofte Jeg er velorganiseret og effektiv. Jeg gør mig umage med at holde tingene på deres rette plads.
 • 16. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 16 Ofte Jeg bemærker hurtigt forandringer i mine omgivelser. Jeg nyder at skabe nye teorier ved at sammenkæde eksisterende ideer fra forskellige discipliner. Jeg finder mening i at dagdrømme. Jeg søger mønstre og forbindelser mellem begivenheder, der ikke umiddelbart virker relaterede. Jeg nyder at rydde op. Jeg er opmærksom på verden omkring mig og i stand til at opfange og lagre både personlige og faktuelle data. Jeg husker tydeligt detaljerne fra tidligere samtaler. Jeg har et internt kort, der præcist registrerer mine omgivelser. Jeg har en klar og præcis forventning om, hvor tingene skal være. Nogle gange Jeg fortaber mig i mine spekulationer og lader mine tanker vandre. Jeg kan huske, hvordan jeg reagerede på situationer, der fandt sted for længe siden. Jeg sikrer mig, at mine følelser ikke påvirker mine ræsonnementer. Jeg holder orden på tingene, så jeg altid har dem ved hånden. Jeg forfølger det, jeg vil have, til jeg får det. Jeg er fokuseret i min stræben efter at nå mine mål. Jeg bekræfter min uafhængighed gennem handling. Jeg grubler længe over de muligheder, der ligger åbne for mig. Jeg organiserer og strukturerer mine daglige aktiviteter. Jeg tager mig tid til at overveje alle muligheder før jeg træffer mine beslutninger. Jeg gennemtænker fortidige begivenheder objektivt uden at fordreje kendsgerningerne. Jeg finder gennemtænkte, rationelle og objektive løsninger på de problemer jeg møder. Jeg bekymrer mig for andre, selvom jeg ikke kender dem personligt. Jeg er forsigtig, når jeg træffer mine beslutninger. Jeg bliver drevet af en stærk vilje. Jeg har en metodisk og logisk tilgang til komplekse problemstillinger. Jeg nyder at udforske koncepter og abstrakte meninger. Jeg indgår gerne i konflikter for at sikre en optimal løsning. Jeg gør god brug af mine effektive organisatoriske evner. Sjældent Jeg løser problemer ved at gennemtænke tingene på kritisk og rationel vis. Jeg kan genkalde mig information i præcis og detaljeret form. Jeg nyder at regne ud, hvordan de enkelte dele af en løsning fungerer sammen. Det er vigtigt for mig at udforske mine ideer gennem stimulerende diskussioner. Jeg foretrækker at kende alle kendsgerninger, før jeg diskuterer et emne med andre. Jeg når frem til mine konklusioner ved at analysere objektive data. Jeg skaber orden for at kunne styre og kontrollere mine omgivelser.
 • 17. © The Insights Group Ltd, 2018. All Rights Reserved Side 17 Sjældent Jeg er direkte og går lige til sagen. Meget sjældent Jeg indtager et fast og urokkeligt standpunkt i vigtige diskussioner. Min ligefremme attitude ansporer folk omkring mig til at få tingene til at ske hurtigt. Aldrig
 • 18. www.insights.com Insights Discovery og Insights Læringssystemer er skabt af Andi og Andy Lothian. Insights, Insights Discovery og Insightshjulet er registrerede varemærker tilhørende The Insights Group Ltd. US Patent Application Number 13/192392