SlideShare a Scribd company logo
De professionele
             praktijk als
            onderneming

           Adviezen uit een onderzoek
            Drs. Steven P.M. de Waal
                       Utrecht, 7 juni 2000
      This report is solely for the use of our clients. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced
     for distribution outside the client organization without prior written approval of Public SPACE Foundation.
Nieuwegracht 58, 3512 LT Utrecht, The Netherlands, +31 (0)6 462 06 336, secr. +31 (0)6 535 11 939, info@public-space.com
Introductie
Public SPACE is een private, onafhankelijke Denktank
op het gebied van dynamiek en ondernemerschap in en
voor de publieke zaak.
Recente publicatie: ‘Strategisch Management voor de
Publieke Zaak”(Lemma 2008)
Onderzoek op eigen initiatief naar het professioneel
ondernemerschap in de 1e lijnszorg (start 2006,
afronding sept 2008). Methodieken: interviews alle
stakeholders landelijk niveau, best practices onderzoek,
analyse beleidsrapporten, ronde tafels in binnen- en
buitenland.


                              1
Belangrijkste Conclusies
 Er is al heel veel dynamiek en ook onrust, maar omslag van
 verdediging naar klantgerichte innovatie nodig;
 Huidige schaalvergroting is vooral monodisicplinair en
 kostengericht;
 Geografische samenhang blijft hard nodig, maar moet via
 ondernemerschap/op maat en kan niet via blauwdrukken;
 Huidige NMa regels belemmeren dit;
 Huidige financiering te outputgericht, ook te weinig oog voor
 noodzaak samenhang en samenwerking;
 Vele allianties van buiten traditionele 1e lijn komen eraan
                                 2
Kansrijke gebieden voor ondernemerschap
a. Chronische en ouderenzorg;
b. Preventie;
c.  Substitutie;
d. Poortwachter en Vertrouwenspersoon


Acute en urgente zorg is zorgenkindje 1e lijn:
•  Verwarring met zorg buiten kantooruren. Meer initiatief
   nodig/mogelijk van individuele partijen. Biedt
   concurrentievoordeel;
•  HAP heeft t.o.v. SEH nauwelijks toegevoegde waarde, behalve
   in gebieden op grote afstand van ziekenhuis en houdt
   verwarring in stand.                                  3
ROLMODELLEN in de zorg
((X)=gedelegeerd)
         Zorginhoud  Ondernemer-  Bedrijfsvoering
               schap
Professioneel     X      X       X/(X)
Ondernemer
Chef de        X      X      -/ (X)
Clinique
Zorgprofessio-    X      -       -
neel leiderHoofdaanne-      _     X       (X)
mer
Onderaanne-      _     _        X
mer

                               4
Allianties met Derden?
  Binnen eerste lijn:            Buiten eerste lijn:
       Multi-   Gemeenten en    ZH / VH / GZ /
      disciplinair   overheid        GGZ
     Mono-      Professional      Thuiszorg
    disciplinair
                        Strategische
             Combinaties       partner
             zijn mogelijk     bedrijfsleven
        Solo

                      Strategische
                        partner
              Backoffice-  zorgverzekeraar
              combinatie
                                  5
Voorzet voor sterke combinaties
       Ondersteu- Backoffice  Zorg   (Mede-)
       ning    Partner   Partner  Eigenaar
Gemeenten X       X      _     _


Ziekenhui-  X     X      X     _!
zen
Zorgaanbie _/?     _/?     X     (X)
ders Care
Zorgverze-  X     X      _     X!
keraars
Leveran-   X     X      _     _
ciers
Retail    X     X      _     X!
                             6
De missie van Public SPACE:
“Creating Winning Strategies for the Common Good”
Onze missie is de strategische innovatie in het
publieke domein, gericht op een zo intelligent en
creatief mogelijke aanpak van maatschappelijke
vraagstukken.
                                  ONS DENKKADER
Onze filosofie: de opkomende civil society zal de
bestaande verhoudingen en strategieën in de
publieke sector fundamenteel wijzigen. Er moet
veel meer gebruik gemaakt worden van
maatschappelijk ondernemerschap en actief
burgerschap. We zijn op onbekend terrein.
Ideologisch verankerde rolopvattingen bieden geen
houvast meer. Een open, lerende houding naar de
toekomst vanuit een herdefinitie van algemeen
belang is nodig.
We doen dat door 3 sporen:
a.Adoptie van nieuwe concrete maatschappelijke
initiatieven en deze openlijk steunen;
b.Innovatief meedenken over belangrijke
maatschappelijke vraagstukken die binnen
bestaande kaders maar niet worden opgelost en
hierover verslag doen;
c.Langjarig eigen onderzoek naar fundamentele
kwesties en structurele trends die we hieruit
analyseren.
Tevens het in stand houden van een onafhankelijke
Denktank van intellectueel geïnteresseerde
bestuurders opererend in de frontlinie van       Maatschappelijke partijen kunnen met ons
maatschappelijke trends.                samenwerken door:
We verspreiden onze ideeen actief via deelname     voorleggen eigen maatschappelijk initiatief,
aan en zelf organiseren van maatschappelijke en    samenwerken in onderzoek, vragen om
politieke debatten en via boeken, website, lezingen,  congresbijdragen of strategische consultancy, als gast
interviews, manifesten en ronde tafels.        op uitnodiging in Denktank meedoen,
                            publiciteitskanalen openstellen voor onze ideeën.
                            De Public SPACE Foundation opereert op non profit
                            basis, inkomsten komen voort uit vergoedingen voor
                            research, consultancy, lezingen en boeken.


                                                        7

More Related Content

Similar to De professionele praktijk als onderneming

Leaflet O&O Fondsen
Leaflet O&O FondsenLeaflet O&O Fondsen
Leaflet O&O Fondsen
Johan Stuiver
 
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Jan Jacobs
 
Cases Inhousedag
Cases InhousedagCases Inhousedag
Cases Inhousedag
Annick Peels
 
Casusbeschrijvingen
CasusbeschrijvingenCasusbeschrijvingen
Casusbeschrijvingen
Berenschot
 
Corporate presentatie HRD adviesbureau GITP
Corporate presentatie HRD adviesbureau GITPCorporate presentatie HRD adviesbureau GITP
Corporate presentatie HRD adviesbureau GITP
GITP
 
Het nieuwe non profitmanagement 10032016
Het nieuwe non profitmanagement 10032016Het nieuwe non profitmanagement 10032016
Het nieuwe non profitmanagement 10032016
Tom_Bosman
 
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen KankerHRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
HRmagazine
 
Reputatiegroep - Perspectief 2015
Reputatiegroep - Perspectief 2015Reputatiegroep - Perspectief 2015
Reputatiegroep - Perspectief 2015
Reputatiegroep
 
Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010
jandemey
 
Berenschot - Brochure Subsidie & Innovatieadvies
Berenschot - Brochure Subsidie & InnovatieadviesBerenschot - Brochure Subsidie & Innovatieadvies
Berenschot - Brochure Subsidie & Innovatieadvies
mverheijen
 
Marketing en Communicatie in de Zorg
Marketing en Communicatie in de ZorgMarketing en Communicatie in de Zorg
Marketing en Communicatie in de Zorg
Guido Kerkhof
 
Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]
Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]
Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]
VanDoorenAdvies
 
training-partnership-in-de-zorg
training-partnership-in-de-zorgtraining-partnership-in-de-zorg
training-partnership-in-de-zorg
Arjan Kouwen
 
Whitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategieWhitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategie
Bijgespijkerd.nl
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord OndernemenMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Piet Rosseel
 
Brochure Subsidie- & Innovatieadvies
Brochure Subsidie- & InnovatieadviesBrochure Subsidie- & Innovatieadvies
Brochure Subsidie- & Innovatieadvies
Johan Stuiver
 
De reputatie van de corporatiesector
De reputatie van de corporatiesectorDe reputatie van de corporatiesector
De reputatie van de corporatiesector
MKW Platform
 
Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)
Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)
Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)
Drs Alcanne Houtzaager MA
 
Aef (aris van veldhuisen) de positie van het ggd in het sociaal domein...
Aef (aris van veldhuisen)  de positie van het ggd in het sociaal domein...Aef (aris van veldhuisen)  de positie van het ggd in het sociaal domein...
Aef (aris van veldhuisen) de positie van het ggd in het sociaal domein...
Boris de Jong
 

Similar to De professionele praktijk als onderneming (20)

Leaflet O&O Fondsen
Leaflet O&O FondsenLeaflet O&O Fondsen
Leaflet O&O Fondsen
 
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
 
Cases Inhousedag
Cases InhousedagCases Inhousedag
Cases Inhousedag
 
Casusbeschrijvingen
CasusbeschrijvingenCasusbeschrijvingen
Casusbeschrijvingen
 
Corporate presentatie HRD adviesbureau GITP
Corporate presentatie HRD adviesbureau GITPCorporate presentatie HRD adviesbureau GITP
Corporate presentatie HRD adviesbureau GITP
 
Het nieuwe non profitmanagement 10032016
Het nieuwe non profitmanagement 10032016Het nieuwe non profitmanagement 10032016
Het nieuwe non profitmanagement 10032016
 
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen KankerHRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
 
Reputatiegroep - Perspectief 2015
Reputatiegroep - Perspectief 2015Reputatiegroep - Perspectief 2015
Reputatiegroep - Perspectief 2015
 
Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010Ondernemers Coverstory Feb 2010
Ondernemers Coverstory Feb 2010
 
Berenschot - Brochure Subsidie & Innovatieadvies
Berenschot - Brochure Subsidie & InnovatieadviesBerenschot - Brochure Subsidie & Innovatieadvies
Berenschot - Brochure Subsidie & Innovatieadvies
 
Marketing en Communicatie in de Zorg
Marketing en Communicatie in de ZorgMarketing en Communicatie in de Zorg
Marketing en Communicatie in de Zorg
 
Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]
Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]
Trends en ontwikkelingen_sponsoring_sm[1]
 
training-partnership-in-de-zorg
training-partnership-in-de-zorgtraining-partnership-in-de-zorg
training-partnership-in-de-zorg
 
Whitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategieWhitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategie
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord OndernemenMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 
Brochure Subsidie- & Innovatieadvies
Brochure Subsidie- & InnovatieadviesBrochure Subsidie- & Innovatieadvies
Brochure Subsidie- & Innovatieadvies
 
De reputatie van de corporatiesector
De reputatie van de corporatiesectorDe reputatie van de corporatiesector
De reputatie van de corporatiesector
 
KiB12016_publicatie
KiB12016_publicatieKiB12016_publicatie
KiB12016_publicatie
 
Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)
Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)
Impact SWOT BCG matrix KANSEN (2)
 
Aef (aris van veldhuisen) de positie van het ggd in het sociaal domein...
Aef (aris van veldhuisen)  de positie van het ggd in het sociaal domein...Aef (aris van veldhuisen)  de positie van het ggd in het sociaal domein...
Aef (aris van veldhuisen) de positie van het ggd in het sociaal domein...
 

More from Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)

Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 
Building Business febr. 2009
Building Business febr. 2009Building Business febr. 2009
Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011
Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011
Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 
EHMA Innovations in home care
EHMA Innovations in home careEHMA Innovations in home care
Stand van de stadlezing 2009 rene boomkens
Stand van de stadlezing 2009 rene boomkensStand van de stadlezing 2009 rene boomkens
The future of professional entrepreneurship in primary care
The future of professional entrepreneurship in primary careThe future of professional entrepreneurship in primary care
The future of professional entrepreneurship in primary care
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 
An exploration of future hospital care in 10 countries
An exploration of future hospital care in 10 countriesAn exploration of future hospital care in 10 countries
An exploration of future hospital care in 10 countries
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 
Visie op de toekomst van de maatschappelijke onderneming
Visie op de toekomst van de maatschappelijke ondernemingVisie op de toekomst van de maatschappelijke onderneming
Visie op de toekomst van de maatschappelijke onderneming
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 
Het Experiment 4/2005
Het Experiment 4/2005Het Experiment 4/2005
Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'
Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'
Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'
Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)
 
Zorg voor een gezond leven
Zorg voor een gezond levenZorg voor een gezond leven

More from Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI) (20)

Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
Public SPACE Een betere zorg voor jeugd (Over Decentralisatie Jeugdzorg)
 
Building Business febr. 2009
Building Business febr. 2009Building Business febr. 2009
Building Business febr. 2009
 
Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011
Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011
Essay 'Een land in angst en zonder koers' Juni 2011
 
EHMA Innovations in home care
EHMA Innovations in home careEHMA Innovations in home care
EHMA Innovations in home care
 
Visitatie van woningcorporaties
Visitatie van woningcorporatiesVisitatie van woningcorporaties
Visitatie van woningcorporaties
 
Ondernemerschap in de eerste lijn
Ondernemerschap in de eerste lijnOndernemerschap in de eerste lijn
Ondernemerschap in de eerste lijn
 
Stand van de stadlezing 2009 rene boomkens
Stand van de stadlezing 2009 rene boomkensStand van de stadlezing 2009 rene boomkens
Stand van de stadlezing 2009 rene boomkens
 
Stand van de stadlezing 2010 Ulf Hackauf
Stand van de stadlezing 2010 Ulf HackaufStand van de stadlezing 2010 Ulf Hackauf
Stand van de stadlezing 2010 Ulf Hackauf
 
The future of professional entrepreneurship in primary care
The future of professional entrepreneurship in primary careThe future of professional entrepreneurship in primary care
The future of professional entrepreneurship in primary care
 
An exploration of future hospital care in 10 countries
An exploration of future hospital care in 10 countriesAn exploration of future hospital care in 10 countries
An exploration of future hospital care in 10 countries
 
Visie op de toekomst van de maatschappelijke onderneming
Visie op de toekomst van de maatschappelijke ondernemingVisie op de toekomst van de maatschappelijke onderneming
Visie op de toekomst van de maatschappelijke onderneming
 
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering? Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering?
 
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor Liberalisering?
 
Het Experiment 4/2005
Het Experiment 4/2005Het Experiment 4/2005
Het Experiment 4/2005
 
De geest van marktwerking ziekenhuizen
De geest van marktwerking ziekenhuizenDe geest van marktwerking ziekenhuizen
De geest van marktwerking ziekenhuizen
 
Advies auditraad visitatie woningcorporaties
Advies auditraad visitatie woningcorporatiesAdvies auditraad visitatie woningcorporaties
Advies auditraad visitatie woningcorporaties
 
Belle van Zuijlen presentatie
Belle van Zuijlen presentatieBelle van Zuijlen presentatie
Belle van Zuijlen presentatie
 
Stand vd stad_-_agnes_verweij
Stand vd stad_-_agnes_verweijStand vd stad_-_agnes_verweij
Stand vd stad_-_agnes_verweij
 
Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'
Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'
Recensie 'Naar een intelligente en verbonden overheid'
 
Zorg voor een gezond leven
Zorg voor een gezond levenZorg voor een gezond leven
Zorg voor een gezond leven
 

De professionele praktijk als onderneming

 • 1. De professionele praktijk als onderneming Adviezen uit een onderzoek Drs. Steven P.M. de Waal Utrecht, 7 juni 2000 This report is solely for the use of our clients. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval of Public SPACE Foundation. Nieuwegracht 58, 3512 LT Utrecht, The Netherlands, +31 (0)6 462 06 336, secr. +31 (0)6 535 11 939, info@public-space.com
 • 2. Introductie Public SPACE is een private, onafhankelijke Denktank op het gebied van dynamiek en ondernemerschap in en voor de publieke zaak. Recente publicatie: ‘Strategisch Management voor de Publieke Zaak”(Lemma 2008) Onderzoek op eigen initiatief naar het professioneel ondernemerschap in de 1e lijnszorg (start 2006, afronding sept 2008). Methodieken: interviews alle stakeholders landelijk niveau, best practices onderzoek, analyse beleidsrapporten, ronde tafels in binnen- en buitenland. 1
 • 3. Belangrijkste Conclusies Er is al heel veel dynamiek en ook onrust, maar omslag van verdediging naar klantgerichte innovatie nodig; Huidige schaalvergroting is vooral monodisicplinair en kostengericht; Geografische samenhang blijft hard nodig, maar moet via ondernemerschap/op maat en kan niet via blauwdrukken; Huidige NMa regels belemmeren dit; Huidige financiering te outputgericht, ook te weinig oog voor noodzaak samenhang en samenwerking; Vele allianties van buiten traditionele 1e lijn komen eraan 2
 • 4. Kansrijke gebieden voor ondernemerschap a. Chronische en ouderenzorg; b. Preventie; c. Substitutie; d. Poortwachter en Vertrouwenspersoon Acute en urgente zorg is zorgenkindje 1e lijn: • Verwarring met zorg buiten kantooruren. Meer initiatief nodig/mogelijk van individuele partijen. Biedt concurrentievoordeel; • HAP heeft t.o.v. SEH nauwelijks toegevoegde waarde, behalve in gebieden op grote afstand van ziekenhuis en houdt verwarring in stand. 3
 • 5. ROLMODELLEN in de zorg ((X)=gedelegeerd) Zorginhoud Ondernemer- Bedrijfsvoering schap Professioneel X X X/(X) Ondernemer Chef de X X -/ (X) Clinique Zorgprofessio- X - - neel leider Hoofdaanne- _ X (X) mer Onderaanne- _ _ X mer 4
 • 6. Allianties met Derden? Binnen eerste lijn: Buiten eerste lijn: Multi- Gemeenten en ZH / VH / GZ / disciplinair overheid GGZ Mono- Professional Thuiszorg disciplinair Strategische Combinaties partner zijn mogelijk bedrijfsleven Solo Strategische partner Backoffice- zorgverzekeraar combinatie 5
 • 7. Voorzet voor sterke combinaties Ondersteu- Backoffice Zorg (Mede-) ning Partner Partner Eigenaar Gemeenten X X _ _ Ziekenhui- X X X _! zen Zorgaanbie _/? _/? X (X) ders Care Zorgverze- X X _ X! keraars Leveran- X X _ _ ciers Retail X X _ X! 6
 • 8. De missie van Public SPACE: “Creating Winning Strategies for the Common Good” Onze missie is de strategische innovatie in het publieke domein, gericht op een zo intelligent en creatief mogelijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken. ONS DENKKADER Onze filosofie: de opkomende civil society zal de bestaande verhoudingen en strategieën in de publieke sector fundamenteel wijzigen. Er moet veel meer gebruik gemaakt worden van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap. We zijn op onbekend terrein. Ideologisch verankerde rolopvattingen bieden geen houvast meer. Een open, lerende houding naar de toekomst vanuit een herdefinitie van algemeen belang is nodig. We doen dat door 3 sporen: a.Adoptie van nieuwe concrete maatschappelijke initiatieven en deze openlijk steunen; b.Innovatief meedenken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken die binnen bestaande kaders maar niet worden opgelost en hierover verslag doen; c.Langjarig eigen onderzoek naar fundamentele kwesties en structurele trends die we hieruit analyseren. Tevens het in stand houden van een onafhankelijke Denktank van intellectueel geïnteresseerde bestuurders opererend in de frontlinie van Maatschappelijke partijen kunnen met ons maatschappelijke trends. samenwerken door: We verspreiden onze ideeen actief via deelname voorleggen eigen maatschappelijk initiatief, aan en zelf organiseren van maatschappelijke en samenwerken in onderzoek, vragen om politieke debatten en via boeken, website, lezingen, congresbijdragen of strategische consultancy, als gast interviews, manifesten en ronde tafels. op uitnodiging in Denktank meedoen, publiciteitskanalen openstellen voor onze ideeën. De Public SPACE Foundation opereert op non profit basis, inkomsten komen voort uit vergoedingen voor research, consultancy, lezingen en boeken. 7