SlideShare a Scribd company logo
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
(Đáp án - thang điểm có 04 trang)
Câu Ý Nội dung Điểm
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Trình bày khái quát về Biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biển
nước ta.
1,00
- Là một biển rộng (diện tích hơn 3,4 triệu km2
). 0,25
- Tương đối kín, được bao bọc bởi lục địa và các vòng cung đảo. 0,25
- Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25
1
- Thiên tai vùng ven biển: Bão, sạt lở bờ biển; cát bay, cát chảy... 0,25
Đô thị hoá ở nước ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ dân thành thị của Việt
Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới?
1,00
- Đặc điểm của đô thị hoá:
+ Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp. 0,25
+ Tỉ lệ dân thành thị tăng. 0,25
+ Phân bố đô thị không đều giữa các vùng. 0,25
I
(2,0 đ)
2
- Nguyên nhân tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức
trung bình của thế giới là do quá trình công nghiệp hoá còn chậm, trình
độ phát triển kinh tế còn thấp...
0,25
Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ
sản nước ta.
1,50
- Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng. 0,25
- Vùng biển có nguồn lợi hải sản khá phong phú. 0,25
II
(3,0 đ)
- Có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm. 0,25
- Dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá... 0,25
- Có nhiều đảo, vũng, vịnh tạo điều kiện hình thành các bãi cho cá đẻ. 0,25
1
- Nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trũng ở vùng đồng bằng. 0,25
2 Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại
sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh
tế và bảo vệ an ninh vùng biển?
1,50
a) Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. 1,00
- Nghề làm muối phát triển ở nhiều địa phương, nhất là ở Duyên hải Nam
Trung Bộ. Hiện nay, việc sản xuất muối công nghiệp đem lại năng suất cao.
0,25
- Khai thác dầu mỏ ở vùng thềm lục địa đã được đẩy mạnh, phục vụ xuất
khẩu và nhà máy lọc dầu trong nước.
0,25
- Khai thác khí thiên nhiên dùng cho sản xuất điện, đạm...; khai thác
một số loại khoáng sản khác (ti tan, cát thuỷ tinh).
0,25
- Phải hết sức tránh để xảy ra các sự cố môi trường trong thăm dò, khai
thác, vận chuyển và chế biến dầu khí.
0,25
2
b) Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển
kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển?
0,50
- Tạo điều kiện để nước ta tiến ra biển và đại dương nhằm khai thác có
hiệu quả các nguồn lợi ở vùng biển, hải đảo và thềm lục địa; đồng thời
các đảo và quần đảo cũng là nơi có nhiều khả năng để phát triển kinh tế.
0,25
- Là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền và là cơ sở để khẳng định chủ
quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.
0,25
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ
cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010.
2,00
a) Xử lí số liệu. 0,50
III
(3,0 đ)
- Tính cơ cấu:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)
Chia ra
Năm Tổng số Kinh tế
Nhà nước
Kinh tế
ngoài Nhà nước
Khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài
2006 100,0 30,5 31,2 38,3
2010 100,0 23,3 35,5 41,2
0,25
- Tính bán kính đường tròn (r): 0,25
Cho r2006 = 1,0 đơn vị bán kính thì r2010 =
811182
485844
= 1,29 đơn vị bán kính.
b) Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn. 1,50
1
QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
3
Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo
thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và
giải thích.
1,002
a) Nhận xét: 0,50
- Quy mô: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 gấp 1,7 lần năm 2006. 0,25
- Cơ cấu: Tỉ trọng thấp nhất thuộc khu vực kinh tế Nhà nước (KVNN),
cao hơn là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (KVNNN) và cao nhất là khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài (KVĐTNN); tỉ trọng của KVĐTNN và
KVNNN tăng, tỉ trọng của KVNN giảm.
0,25
b) Giải thích: 0,50
- Quy mô giá trị sản xuất ngày càng lớn; tỉ trọng của KVNNN,
KVĐTNN chiếm ưu thế và tăng là do kết quả của công cuộc Đổi mới và
chủ trương đa dạng hoá các thành phần kinh tế.
0,25
- Trong khi đó, KVNN tuy tăng về giá trị sản xuất, nhưng tăng chậm hơn
nhiều so với hai khu vực còn lại dẫn đến tỉ trọng giảm.
0,25
PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển nông
nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2,00
a) Thuận lợi: 1,50
- Diện tích lớn (khoảng 4 triệu ha). 0,25
- Đất là tài nguyên quan trọng nhất với ba nhóm đất chính. 0,25
- Nhóm đất phù sa ngọt màu mỡ nhất (chiếm 30% diện tích đồng bằng),
phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu.
0,25
IV.a
(2,0 đ)
- Khí hậu mang tính chất cận xích đạo; tổng số giờ nắng nhiều; chế độ
nhiệt cao, ổn định; lượng mưa lớn.
0,25
- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 0,25
- Tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng. 0,25
b) Khó khăn: 0,50
- Mùa khô kéo dài, nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua
và chua mặn trong đất...
0,25
- Đất phèn, đất mặn chiếm phần lớn diện tích đồng bằng, gặp khó khăn
trong việc sử dụng và cải tạo (do thiếu nước trong mùa khô). Hơn nữa,
một vài loại đất lại thiếu dinh dưỡng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước.
0,25
Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta.
Tại sao sử dụng hợp lí đất đai ở đây trở thành vấn đề rất quan trọng?
2,00
a) Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta. 1,50
IV.b
(2,0 đ)
- Đất thích hợp cho trồng rừng và cây lâu năm. 0,25
- Trước đây, diện tích nương rẫy không ngừng mở rộng. 0,25
- Hiện nay:
+ Đẩy mạnh thâm canh ở những nơi có khả năng tưới tiêu. 0,25
4
+ Chuyển một phần nương rẫy thành vườn cây ăn quả, cây công nghiệp... 0,25
+ Các mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp đang được phổ biến. 0,25
- Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp với sự hỗ trợ
tích cực của công nghiệp chế biến mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, cần
phải cân đối với việc bảo vệ và phát triển rừng.
0,25
b) Tại sao sử dụng hợp lí đất đai ở đây trở thành vấn đề rất quan trọng? 0,50
- Đảm bảo hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường. 0,25
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước trong điều kiện khí hậu nhiệt đới
ẩm gió mùa, tài nguyên đất rất dễ bị suy thoái.
0,25
ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II + III + IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 điểm
--------- Hết ---------

More Related Content

What's hot

De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013
De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013
De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013
dethinet
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trongDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
onthitot .com
 
Da 2 48
Da 2 48Da 2 48
Da 2 48
Phi Phi
 
Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10
ntquangbs
 
De thi thu tot nghiep mon dia 2013
De thi thu tot nghiep mon dia 2013De thi thu tot nghiep mon dia 2013
De thi thu tot nghiep mon dia 2013
adminseo
 
Bai 36 lop 9
Bai 36 lop 9Bai 36 lop 9
Bai 36 lop 9
ANHBUILAN1
 
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
dethinet
 
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
De ctdia gdthpt_tn_k10
De ctdia gdthpt_tn_k10De ctdia gdthpt_tn_k10
De ctdia gdthpt_tn_k10
ntquangbs
 
De thi thu mon dia lop 12
De thi thu mon dia lop 12De thi thu mon dia lop 12
De thi thu mon dia lop 12
adminseo
 

What's hot (10)

De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013
De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013
De thi va dap an mon dia ly khoi c 2013
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trongDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
 
Da 2 48
Da 2 48Da 2 48
Da 2 48
 
Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10
 
De thi thu tot nghiep mon dia 2013
De thi thu tot nghiep mon dia 2013De thi thu tot nghiep mon dia 2013
De thi thu tot nghiep mon dia 2013
 
Bai 36 lop 9
Bai 36 lop 9Bai 36 lop 9
Bai 36 lop 9
 
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
 
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
 
De ctdia gdthpt_tn_k10
De ctdia gdthpt_tn_k10De ctdia gdthpt_tn_k10
De ctdia gdthpt_tn_k10
 
De thi thu mon dia lop 12
De thi thu mon dia lop 12De thi thu mon dia lop 12
De thi thu mon dia lop 12
 

Similar to Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao

Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh dia khoi c - nam 2012
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh dia khoi c - nam 2012Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh dia khoi c - nam 2012
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh dia khoi c - nam 2012
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon dia khoi c - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon dia khoi c - nam 2009Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon dia khoi c - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon dia khoi c - nam 2009
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
thuyvan2015
 
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
Linh Nguyễn
 
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
onthitot24h
 
De thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoaDe thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoa
Linh Nguyễn
 
Tai lieu luyen thi mon dia de thi dh mon dia khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon dia  de thi dh mon dia khoi c - nam 2008Tai lieu luyen thi mon dia  de thi dh mon dia khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon dia de thi dh mon dia khoi c - nam 2008
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giangDe thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
onthitot .com
 
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phuc
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phucDe thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phuc
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phuc
onthitot .com
 
Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2
adminseo
 
Khóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Khóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông HồngKhóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Khóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013
adminseo
 
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 
THONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdf
THONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdfTHONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdf
THONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdf
Brothers61
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9
Bùi Khánh
 
Bài 6 tiết 1
Bài 6 tiết 1Bài 6 tiết 1
Bài 6 tiết 1
Vân Nguyễn
 
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 

Similar to Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao (20)

Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh dia khoi c - nam 2012
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh dia khoi c - nam 2012Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh dia khoi c - nam 2012
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh dia khoi c - nam 2012
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon dia khoi c - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon dia khoi c - nam 2009Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon dia khoi c - nam 2009
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon dia khoi c - nam 2009
 
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
 
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
 
7 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k157 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k15
 
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
 
De thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoaDe thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoa
 
Tai lieu luyen thi mon dia de thi dh mon dia khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon dia  de thi dh mon dia khoi c - nam 2008Tai lieu luyen thi mon dia  de thi dh mon dia khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon dia de thi dh mon dia khoi c - nam 2008
 
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giangDe thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
 
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phuc
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phucDe thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phuc
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-da-phuc
 
Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2
 
Khóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Khóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông HồngKhóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Khóa luận Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
 
De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013
 
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
THONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdf
THONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdfTHONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdf
THONG TIN KDC BIANG VILLAGE.pdf
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 9
 
Slideee
SlideeeSlideee
Slideee
 
Bài 6 tiết 1
Bài 6 tiết 1Bài 6 tiết 1
Bài 6 tiết 1
 
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
 
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
Khóa luận tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình Thiết kế kỹ thuật tuyến đườ...
 

More from dethinet

Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
dethinet
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
dethinet
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
dethinet
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
dethinet
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
dethinet
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
dethinet
 
De thi dai học mon van khoi d nam 2013
De thi dai học mon van khoi d nam 2013De thi dai học mon van khoi d nam 2013
De thi dai học mon van khoi d nam 2013
dethinet
 
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
dethinet
 
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
dethinet
 
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
dethinet
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
dethinet
 
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
dethinet
 
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
dethinet
 
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
dethinet
 
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
dethinet
 

More from dethinet (20)

Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Tiếng Anh khối D năm 2013
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lịch Sử khối C năm 2013
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Lý khối A năm 2013
 
De thi dai học mon van khoi d nam 2013
De thi dai học mon van khoi d nam 2013De thi dai học mon van khoi d nam 2013
De thi dai học mon van khoi d nam 2013
 
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi c nam 2013
 
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
 
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
 
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon sinh khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon hoa khoi b nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon Toan khoi B nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon lich su khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon tieng anh khoi d nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013 1
 
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
De thi dai hoc mon van khoi d nam 2013
 
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
 
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
De thi va dap an mon tieng anh khoi d 2013
 
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
De thi va dap an mon lich su khoi c nam 2013
 

Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao

 • 1. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C (Đáp án - thang điểm có 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Trình bày khái quát về Biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biển nước ta. 1,00 - Là một biển rộng (diện tích hơn 3,4 triệu km2 ). 0,25 - Tương đối kín, được bao bọc bởi lục địa và các vòng cung đảo. 0,25 - Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 0,25 1 - Thiên tai vùng ven biển: Bão, sạt lở bờ biển; cát bay, cát chảy... 0,25 Đô thị hoá ở nước ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới? 1,00 - Đặc điểm của đô thị hoá: + Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp. 0,25 + Tỉ lệ dân thành thị tăng. 0,25 + Phân bố đô thị không đều giữa các vùng. 0,25 I (2,0 đ) 2 - Nguyên nhân tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới là do quá trình công nghiệp hoá còn chậm, trình độ phát triển kinh tế còn thấp... 0,25 Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản nước ta. 1,50 - Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng. 0,25 - Vùng biển có nguồn lợi hải sản khá phong phú. 0,25 II (3,0 đ) - Có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm. 0,25 - Dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá... 0,25 - Có nhiều đảo, vũng, vịnh tạo điều kiện hình thành các bãi cho cá đẻ. 0,25 1 - Nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trũng ở vùng đồng bằng. 0,25 2 Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển? 1,50 a) Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. 1,00 - Nghề làm muối phát triển ở nhiều địa phương, nhất là ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện nay, việc sản xuất muối công nghiệp đem lại năng suất cao. 0,25 - Khai thác dầu mỏ ở vùng thềm lục địa đã được đẩy mạnh, phục vụ xuất khẩu và nhà máy lọc dầu trong nước. 0,25 - Khai thác khí thiên nhiên dùng cho sản xuất điện, đạm...; khai thác một số loại khoáng sản khác (ti tan, cát thuỷ tinh). 0,25 - Phải hết sức tránh để xảy ra các sự cố môi trường trong thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí. 0,25
 • 2. 2 b) Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển? 0,50 - Tạo điều kiện để nước ta tiến ra biển và đại dương nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lợi ở vùng biển, hải đảo và thềm lục địa; đồng thời các đảo và quần đảo cũng là nơi có nhiều khả năng để phát triển kinh tế. 0,25 - Là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền và là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo. 0,25 Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010. 2,00 a) Xử lí số liệu. 0,50 III (3,0 đ) - Tính cơ cấu: CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%) Chia ra Năm Tổng số Kinh tế Nhà nước Kinh tế ngoài Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2006 100,0 30,5 31,2 38,3 2010 100,0 23,3 35,5 41,2 0,25 - Tính bán kính đường tròn (r): 0,25 Cho r2006 = 1,0 đơn vị bán kính thì r2010 = 811182 485844 = 1,29 đơn vị bán kính. b) Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn. 1,50 1 QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
 • 3. 3 Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 1,002 a) Nhận xét: 0,50 - Quy mô: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 gấp 1,7 lần năm 2006. 0,25 - Cơ cấu: Tỉ trọng thấp nhất thuộc khu vực kinh tế Nhà nước (KVNN), cao hơn là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (KVNNN) và cao nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (KVĐTNN); tỉ trọng của KVĐTNN và KVNNN tăng, tỉ trọng của KVNN giảm. 0,25 b) Giải thích: 0,50 - Quy mô giá trị sản xuất ngày càng lớn; tỉ trọng của KVNNN, KVĐTNN chiếm ưu thế và tăng là do kết quả của công cuộc Đổi mới và chủ trương đa dạng hoá các thành phần kinh tế. 0,25 - Trong khi đó, KVNN tuy tăng về giá trị sản xuất, nhưng tăng chậm hơn nhiều so với hai khu vực còn lại dẫn đến tỉ trọng giảm. 0,25 PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 2,00 a) Thuận lợi: 1,50 - Diện tích lớn (khoảng 4 triệu ha). 0,25 - Đất là tài nguyên quan trọng nhất với ba nhóm đất chính. 0,25 - Nhóm đất phù sa ngọt màu mỡ nhất (chiếm 30% diện tích đồng bằng), phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu. 0,25 IV.a (2,0 đ) - Khí hậu mang tính chất cận xích đạo; tổng số giờ nắng nhiều; chế độ nhiệt cao, ổn định; lượng mưa lớn. 0,25 - Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 0,25 - Tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng. 0,25 b) Khó khăn: 0,50 - Mùa khô kéo dài, nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua và chua mặn trong đất... 0,25 - Đất phèn, đất mặn chiếm phần lớn diện tích đồng bằng, gặp khó khăn trong việc sử dụng và cải tạo (do thiếu nước trong mùa khô). Hơn nữa, một vài loại đất lại thiếu dinh dưỡng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước. 0,25 Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta. Tại sao sử dụng hợp lí đất đai ở đây trở thành vấn đề rất quan trọng? 2,00 a) Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta. 1,50 IV.b (2,0 đ) - Đất thích hợp cho trồng rừng và cây lâu năm. 0,25 - Trước đây, diện tích nương rẫy không ngừng mở rộng. 0,25 - Hiện nay: + Đẩy mạnh thâm canh ở những nơi có khả năng tưới tiêu. 0,25
 • 4. 4 + Chuyển một phần nương rẫy thành vườn cây ăn quả, cây công nghiệp... 0,25 + Các mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp đang được phổ biến. 0,25 - Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp với sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chế biến mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, cần phải cân đối với việc bảo vệ và phát triển rừng. 0,25 b) Tại sao sử dụng hợp lí đất đai ở đây trở thành vấn đề rất quan trọng? 0,50 - Đảm bảo hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường. 0,25 - Đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, tài nguyên đất rất dễ bị suy thoái. 0,25 ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II + III + IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 điểm --------- Hết ---------