SlideShare a Scribd company logo
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 1/17
Mã đề thi BMD 2012
LỜI TỔNG KẾT
Trước tiên, BoxMath xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã hết lỏng ủng hộ BM
trong quá trình ra đề thi, quá trình diễn ra cuộc thi cũng như những lời góp ý sâu sắc cho đề thi. Chính sự
ủng hộ của các bạn đã luôn là động lực thúc giục chúng tôi nỗ lực hết sức mình miệt mài soạn đề, rà soát đề
để rồi lại tập trung làm ra đáp án chi tiết này.
Sau khi công việc soạn đáp án hoàn thành, chúng tôi cũng đã nghiêm túc xem xét lại đề thi để rút
kinh nghiệm. Ở đề thi này, ban ra đề xin gửi tới bạn đọc lời xin lỗi chân thành nhất vì những sai sót kĩ thuật
và kiến thức không đáng có. Lỗi sai phần nhiều là do sự chủ quan của người ra đề khi không kiểm tra lại
tính toán của mình. Tất cả các lỗi sai đó, chúng tôi đã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung ở trong đáp án chi tiết này.
Thêm vào đó là một số hạn chế như nhầm lẫn kiến thức giữa phần Chuẩn và Nâng cao, phân bố độ khó giữa
hai phần chưa hợp lí, thiếu câu hỏi lí thuyết ở một số mảng kiến thức bắt buộc. Đây là những kinh nghiệm
quý báu để ban ra đề có thể có những sản phẩm tốt hơn trong tương lai.
Đề thi có những bài tập khó, đòi hỏi sự suy luận cao, tư duy nhanh nhưng đều được điều chỉnh chọn
lọc để độ khó chỉ ngang tầm với đề thi đại học khối A năm 2010 và 2011. Nhiều ý tưởng, chúng tôi lấy trực
tiếp từ các đề thi này, các bạn có thể kiểm chứng qua đáp án chi tiết dưới đây.
Cuối cùng, xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia cuộc thi thử lần này của BoxMath.
Hẹn gặp lại các bạn trong những đề thi số V được tổ chức vào trung tuần tháng 6 sắp tới.
ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn hai amin no đơn chức hở là đồng đẳng kế tiếp thu được sản phẩm có
2 2
: 7 :13CO H OV V = . Nếu cho 24,9 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với hỗn hợp Y gồm hai axit HCOOH và
3CH COOH có tỉ lệ số mol là 1:3 thì khối lượng muối thu được là:
A. 54,6 B. 50,4 C. 58,8 D. 26,1
Giải. Gọi CTPT trung bình của hai amin là 2 3n n
C H N+
. Từ phản ứng cháy suy ra
2 7
1,75
132 3
n
n
n
= Þ =
+
.
Suy ra CTPT trung bình là 1,75 6,5C H N hay 2RNH với 25,5.R = và 2
0,6RNHn =
CTPT trung bình của hỗn hợp Y là 'R COOH với
1.1 3.5
' 11,5
4
R
+
= =
Phản ứng: 2 3' 'RNH R COOH RNH OOCR+ ®
Suy ra 0,6(25,5 61 11,5) 58,8m = + + =
Bài tập tương tự. Cho hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) và hỗn hợp Y chứa CH3OH
và C2H5OH (tỉ lệ mol là 2:3). 16,96 gam hỗn hợp X tác dụng với 8,08 gam hỗn hợp Y (có xúc tác H2SO4
đặc) thu được m gam este (hiệu suất các phản ứng là 80%). Giá trị của m là?
Đáp số: 12,064 gam
Câu 2. Cho các chất sau: 3 2 3 2 3 4 3, , , , , ( ) , ( ) , ,CH COOH HCl HNO NaOH CH COONa Cu OH Al OH NH NO
2 3, .,AgCl Ag O KNO Số chất điện li mạnh trong các chất trên là:
A. 6 B. 5 C. 7 D. 8
DIỄN ĐÀN BOXMATH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ IV NĂM 2012
Môn thi: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút (20h00 – 21h30)
Ngày thi 20-5-2012
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 2/17
Giải. Các chất được gạch chân
(Nhiều bạn băn khoăn ở chất AgCl, chúng tôi xin có bàn luận như sau:
SGK Hóa học 11 NC viết “Tất cả các chất đều ít nhiều tan trong nước. Thí dụ, ở 25o
C độ hoà tan của
4BaSO là 1,0.10 5-
mol/l, của AgCl là 1,2.10 5-
mol/l, của 3CaCO là 6,9.10 5-
mol/l, của 2( )Fe OH là
5,8.10 6-
mol/l.”
Với các muối rất ít tan như AgCl, tất cả các phân tử nếu tan trong nước thì đều phân li nên có thể coi đó là
chất điện li mạnh. Với các bazơ nếu như 2( )Fe OH , dù có tan trong nước nhưng không xảy ra sự phân li
hoàn toàn nên vẫn là chất điện li yếu.)
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm glyxerol, axit 2-ol-propanoic, andehit fomic, frutozo thu được
58,24 lít 2CO (đktc) và 54 gam nước. Thành phần phần trăm khối lượng của glyxerol trong hỗn hợp là:
A. 43,8% B. 23,4% C. 35,1% D. 46,7%
Giải.
Trừ glyxerol, ba chất còn lại đều có CTPT là 2( ) .nCH O Dựa vào phản ứng cháy suy ra
3 2,6 0,4
4 3 1,4
x ny x
x ny ny
+ = =ì ì
Ûí í
+ = =î î
Suy ra
3 8 3
0,4.92 36,8C H Om = = và
2( ) .30 42nCH Om y n= =
3 8 3
% 46,7%C H OmÞ =
Bài tập tương tự. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit
oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết
tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như
thế nào?
A. Giảm 7,38 gam B. Tăng 2,7 gam C. Tăng 7,92 gam D. Giảm 7,74 gam
Bài tập tương tự. Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt chát hoàn toàn 3,08 gam X thu
được 2,16 gam nước. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:
A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75%
Bài tập tương tự. Để hòa tan vừa hết 15,2 gam hỗn hợp X gồm MgO, CaO, Fe cần 600 ml dung dịch HCl
1M thu được khí H2 và dung dịch Y. Khối lượng MgCl2 trong dung dịch Y là:
A. 11,4 gam B. 9,5 gam C. 7,6 gam D. 13,3 gam
Câu 4. Cho các chất 2 2 2 3 3 3 2, , , , , , , , , , , .C Si Al Zn Cl Br N HCl CH NH Cl CH CH CHCl KBr CuCl= Số chất
tác dụng với dung dịch NaOH chỉ sử dụng điều kiện nhiệt độ là:
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
Giải. Các chất phản ứng được gạch chân
(Nhiều bạn bỏ quên phản ứng của Si với NaOH)
Bài tập tương tự. Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol
benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng
là:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 5. Khi thủy phân 30,3 gam một peptit A thu được 37,5 gam một aminoaxita - . A là
A. Dipeptit B. Tripeptit C. Tetrapeptit D. Pentapeptit
Giải.
Bảo toàn khối lượng suy ra 2
37,5 30,3
0,4( ).
18
H On mol
-
= = CTCT của A là [ ] .nH HNRCO OH Phản ứng xảy
ra:
2 2[ ] ( 1)nH HNRCO OH n H O nNH RCOOH+ - ®
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 3/17
Suy ra
0,4 37,5
(37,25 ) 93,75 (32,75 14 ) 93,75
1 61
n
n R n m
n R
= Þ - = Þ - =
- +
Do 14 32,75m < và m nguyên nên 1m = hoặc 2.m = Thử chọn suy ra 1, 5.m n= = Đáp án D.
Câu 6. Cho hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với 2H là 18,5. Biết một amin có phân
tử khối nhỏ hơn có số mol nhỏ hơn 0,15. X tác dụng với dung dịch 3FeCl dư thu được kết tủa A. Đem A
nung đến khối lượng không đổi thi được 8 gam chất rắn. Tổng số mol khí và hơi thu dược sau khi đốt cháy
hoàn toàn hỗn hợp X là
A. 1,38 B. 1,32 C. 1,44 D. 1,5
Giải. Khối lượng PT trung bình của X: 37M = . Suy ra có 1 amin là 5 ( 31)CH N =
Từ phản ứng với 3,FeCl dễ dàng suy ra 0,3.aminn =
Gọi x, y, M lần lượt là số mol của hai amin và khối lượng phân tử của amin có PTK lớn hơn.
( 0,15; 37)y M> ³
Suy ra:
.31 .
37 1,8 ( 31) 0,15( 31) 43
x y M
M y M M M
x y
+
= = Þ = - > - Þ <
+
Vậy M = 41. Amin còn lại là 2CH C NHº - . Suy ra 0,18; 0,12,y x= = dễ dàng tính được tổng số mol khí
là 1,2.
(Thật xin lỗi các bạn vì đề ra có sai sót. Phải sửa “amin có PTK lớn hơn” thành “amin có PTK nhỏ hơn”
như ở trên)
Bài tập tương tự. (KB 2010, MĐ 174, Câu 13) Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X
so với 2H bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít 2CO (các thể tích khí đo ở đktc).
Công thức của ankan và anken lần lượt là
A. CH4 và C2H4 B. C2H6 và C2H4 C. CH4 và C3H6 D. CH4 và C4H8
Câu 7. Cho các phản ứng sau
a. 2 2 33 3 5I H O HIO HI+ ® +
b. 22 2HgO Hg O® +
c. 2 3 2 4 24 3K SO K SO K S® +
d. 3 22 2 3KClO KCl O® +
e. 2 22Fe HCl FeCl H+ ® +
f. 2 2 3 2CH CH HCl CH CH Cl= + ®
g. 3 2 2 3 2CH CHO Br H O CH COOH HBr+ + ® +
h. 3 2CaCO CaO CO® +
i. 4 2 4 2 22KMnO K MnO MnO O® + +
j. 2 3HCHO H CH OH+ ®
Số phản ứng oxi hóa khử nội phân tử là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Giải. Đáp án được đóng khung
(Các phản ứng a. và c. là phản ứng tự oxi hóa khử)
Câu 8. Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol 4CuSO . Sau phản ứng kết thúc thu
được chất rắn gồm hai kim loại. Muốn thỏa mãn được điều kiện đó thì:
A. x z y< < B. z x³ C. x z x y£ < + D. z x y= +
Giải. Hai kim loại là Cu và Fe (dư, có thể chưa phản ứng hoặc chỉ phản ứng một phần)
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 4/17
Câu 9. Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa 9,17 gam hỗn hợp 4CuSO
và NaCl cho tới khi nước bắt đầu điện phân ở một trong hai điện cực thì dừng lại và thu được dung dịch X.
Thêm vào X một lượng Zn vừa đủ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và chất rắn. Lại điện
phân dung dịch Y đến khi ở cả hai điện cực nước đều bị điện phân thì thu được dung dịch Z. Z hòa tan được
thêm một lượng Zn nữa. Tổng khối lượng Zn bị hòa tan là 5,2 gam. Phần trăm khối lượng NaCl trong hỗn
hợp ban đầu là:
A. 12,76 B. 71,72 C. 11,96 D. 12,76 hoặc 11,96
Giải. Gọi a và b lần lượt là số mol của 4CuSO và NaCl 160 58,5 9,17 (1)a bÞ + =
*TH1. Nếu b < 2a thì X chứa 2
2
b
a mol Cu +æ ö
-ç ÷
è ø
: X hòa tan được
2
b
a mol Zn
æ ö
-ç ÷
è ø
Lúc điện phân Y: 2
2 2
2a2a 2a
2
2e ; 2 4 4e
b bb b
a
Zn Zn H O O H+ +
® -- -
-
+ ® ® + +
Zn bị hòa tan thêm
2
b
a mol
æ ö
-ç ÷
è ø
do phản ứng 2
22 ZnH Zn H+ +
+®+
Z 2a 0,08 (2)nn b= - =å . Giải hệ (1)(2) suy ra 0,05; 0,02a b= = (thỏa mãn 2b a< )
% 12,76%mNaClÞ =
*TH2. Nếu b > 2a thì X chứa ( 2 )b a molCl-
- cùng các ion 2
4 , .SO Na- +
X không phản ứng với Zn.
Lúc điện phân Y:
a a a
2 2
a
2
2 22 2
2 2 ;2 2 2
b b b b
Cl e H O e OHC Hl- -
- - - -
+® + ® +
Zn bị hòa tan thêm
2
b
a mol
æ ö
-ç ÷
è ø
do phản ứng 2 22Zn OH ZnO H- -
+ ® +
0,08 2a 0,16 (2')
2
Zn
b
n a b= - = Þ - =å . Giải hệ (1)(2’) thì hệ vô nghiệm.
Vậy chọn đáp án A.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thu được 2 2
: 8:7H O COV V = . Khi X phản ứng với clo tạo ra được
hỗn hợp gồm nhiều hơn 3 đồng phân monoclo. Số lượng các chất thỏa mãn tính chất trên là:
A. 7 B. 5 C. 4 D. 6
Giải. Dễ dàng tìm được X là 7 16.C H Các chất phù hợp với điều kiện là:
· Heptan
· 2-metylhexan
· 3-metylhexan
· 2,2-đimetylpentan
· 2,3-đimetylpentan
Câu 11. Cho các chất 2 5 3 6 5 2 5 3 6 5 2, , , , , , ,C H OH CH COOH C H OH C H ONa CH COONa C H ONa H O
( )3 22 , ., HCH C Cl CH CH u OH- - Trong số các chất trên, số cặp chất phản ứng với nhau là:
A. 10 B. 9 C. 11 D. 12
Giải. Các phản ứng xảy ra là: 2 5 3C H OH CH COOH+ , 3 2 5CH COOH C H ONa+ , 3 6 5CH COOH C H ONa+ ,
3 2( )CH COOH Cu OH+ , 6 5 2 5C H OH C H ONa+ , 2 5C H ONa HCl+ , 2CH COONa HCl+ , 6 5C H ONa HCl+ ,
2 2 5H O C H ONa+ , 2 2 3H O CH CH CH+ = - , 2 3CH CH CH HCl= - + , 2 5C H OH HCl+
Câu 12. Oxi hóa hết hỗn hợp các ancol đơn chức có công thức phân tử là 2 6C H O và 3 8C H O cần 40 gam
CuO thu được chất rắn X, hỗn hợp khí và hơi Y có tỉ khối với 2H là 16,9. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 5/17
2( )Cu OH trong NaOH thu được kết tủa đỏ và dung dịch Z. Làm khô kết tủa cân nặng 57,6 gam. Z có thể
tác dụng với n mol 2Br khan sử dụng xúc tác. Giá trị của n là:
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,18125 D. 0,4
Giải. Hỗn hợp các ancol bao gồm 3 2 5 3 3, , ( )CH CHO C H OH CH CH OH CH- - . Từ phản ứng với CuO suy ra
0,5.ancoln = X là Cu, Y là hỗn hợp gồm 3 2 5, ,CH CHO C H CHO axeton và hơi nước. Gọi số mol của các chất
trong Y là x, y, z và (x + y + z). Do 33,8 3: 2 0,3, 0,. 2..Y
x
M x y z
y z
= Þ Þ = Þ = + =
+
Kết tủa đỏ là 2Cu O và 2
0,4 0,4.Cu O RCHOn n x y= Þ = + = Vậy 0,1 0,1axeton bromn z n= = Þ =
Câu 13. Cho m gam 2Cl phản ứng với dung dịch A gồm 0,4 mol KI và 0,6 mol KBr thu được 109,45 gam
các đơn chất X,Y,Z. Cho X,Y,Z phản ứng hoàn toàn với Fe dư thì khối lượng muối thu được là
A. 158,45 B. 137,45 C. 143,05 D. 90,25
Giải. Sản phầm gồm có 0,2 mol 2I , 0,3 mol 2Br và 0,15 mol 2Cl
Muối tạo ra là 0,2 mol 2FeI , 0,2 mol 3FeBr , 0,1 mol 3FeCl . Suy ra m = 137,45
Câu 14. Sắt pirit tác dụng với dung dịch 2 4H SO đặc nóng thu được phân tử muối sắt III và muối sắt II có tỉ
lệ số mol là 2:3. Hệ số tối giãn của 2SO (sản phẩm khử duy nhất) trong cân bằng phản ứng là:
A. 36 B. 51 C. 30 D. 47
Giải. 2 2 4 2 4 3 4 2 27 102 2 ( ) 3 51 51FeS H SO Fe SO FeSO SO H O+ ® + + +
Câu 15. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:9. Hòa tan m gam X bằng dung dịch
3HNO thu được 0,336 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), dung dịch Y và cố 0,75m gam kim loại không
tan. Giá trị của m là:
A. 5,25 gam B. 5,040 gam C. 4,095 gam D. 1,365 gam
Giải. Ta có : (4.56):(9.64) 7 :18 % 72% 0,72 0,75Fe Cu Cum m mCu m m m= = Þ = Þ = < . Vậy Fe phải dư sau
phản ứng, trong dung dịch chỉ tạo muối 2
.Fe +
Đồng thời Cu chưa hề phản ứng (vì dư Fe nên không thể tạo
muối 2
Cu +
)
Ta có 0,015NOn mol= nên khối lượng sắt phản ứng:
3
.0,015.56 1,26( )
2
Fem gam= = và bằng 0,25m. Suy ra
m = 5,04
(Có nhiều bạn nhầm lẫn 4:9 là tỉ lệ khối lượng nhé)
Câu 16. Hỗn hợp A gồm 2 este đồng phân đơn chức phản ứng hoàn toàn với 0,03 mol NaOH thu được
5,56 gam chất rắn trong đó có duy nhất một muối B (B có thể phản ứng với 2Br tạo ra muối cacbonat). Hỗn
hợp sản phẩm hữu cơ còn lại gồm 1 ancol và 1 andehit đều đơn chức phản ứng với không đến 0,03 mol 2Br .
Nếu cho X phản ứng tráng bạc thì thu được 2,16 gam Ag . Đốt cháy A thu được 8,8 gam 2CO cần V lít 2O
ở đktc. Giá trị của V là
A. 5,04 B. 20,16 C. 4,48 D. 5,6
Giải. B là HCOONa. Gọi x là số mol muối HCOONa, ta có
78 40(0,03 ) 5,56 0,02 0,02estex x x n+ - = Þ = Þ =
Gọi a và b lần lượt là số mol của andehit và ancol, suy ra 0,02estea b n+ = =
Do hai este đồng phân nen ancol và andehit có cùng số liên kết p . Gọi k là số liên kết p có trong một phân
tử ancol và andehit, thì ( ) 0,03 1,5 1k a b k k+ < Þ < Þ =
Lại có 4Cn = nên CTPT của A là 4 6 2.C H O Dễ dàng tính được đáp án A.
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 6/17
Câu 17. Công thức phân tử của thủy tinh loại thường là
A. 2 2. .6Na O CaO SiO
B. 2 3 3 2. .6Na CO CaCO SiO
C. 2 3 3 2. .Na SiO CaSiO K O
D. 2 2. .K O CaO SiO
Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức hở X thì có nhận xét 2 2
: 8:9CO On n = . Nếu cho m gam X vào
300 ml dung dịch KOH 0,9M rồi cô cạn dung dịch thu được 28,62 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 22 B. 22,68 C. 21,5 D. 20,5
Giải. Ta có 0,45 3.brom
brom
este
n
n
n
= Þ < Gọi k là số liên kết p có trong phân tử este, suy ra 1 < k < 4
{2;3}kÞ Î
PTPƯ cháy suy ra
3 1 9
3 4( 1) 3 2; 4
2 8
n k
n k k n
n
- -
= Þ = + Þ = = . Este là 4 6 2C H O
Ta lại có 0,27( )KOHn mol=
*TH1. Nếu KOH phản ứng hết. Các muối có thể tạo ra là 3 2 3, ,HCOOK CH COOK C H COOK đều có khối
lượng khác 28,62 gam
*TH2. KOH dư. Gọi x là số mol este phản ứng
( 83) (0,27 ).56 28,62x R xÞ + + - =
( 27) 13,5x RÞ + = . Do
13,5
0,27 27 50
0,27
x R< Þ + > =
2 323R R C HÞ > Þ = (Vì phân tử có một liên kết đôi ở gốc cacbon)
27; 0,025; 21,5%R x mÞ = = =
Bài tập tương tự. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết p nhỏ hơn 3),
thu được thể tích khí 2CO bằng 6/7 thể tích khí 2O đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho
m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được
12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 10,56 B. 7,20 C. 8,88 D. 6,66
Câu 19. Hấp thụ hoàn toàn V lít 2CO vào dung dịch 2( )Ca OH a M thì thu được 1m gam kết tủa. Cùng hấp
thụ (V + 3,36) lít 2CO vào dung dịch 2( )Ca OH thì thu được 2m gam kết tủa. Biết 1 2: 3: 2m m = . Nếu thêm
(V + V1) lít 2CO vào dung dịch 2( )Ca OH trên thì thu được lượng kết tủa cực đại. Biết 1m bằng 3/7 khối
lượng kết tủa cực đại. Giá trị của V1 là
A. 0,672 B. 1,493 C. 2,016 D. 1,008
Giải. Do khi thêm (V + V1) lít vẫn tạo được lượng kết tủa cực đại nên chỉ xảy ra trường hợp thể hiện ở sơ
đồ.
Ta có
7
.3 3 4
3
a x x x= - = (với x là số mol khí 2CO để tạo 1m gam kết tủa)
V V + 3,36
CO23x a b 2x
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 7/17
Tương tự 27 5b x x x-= = . Vậy 1
4
.22,4 .0,15.22.4 1,493( )
4 5
V a lit= = =
+
(Đề bài phải bổ sung giả thiết như trên thì mới có thể làm được. Chân thành xin lỗi các bạn vì thiếu sót này)
Câu 20. Cho các muối 4 2 3 2 3 3 3 3 4, , , , , , ,AgCl NH Cl K HPO KH PO AlCl NaNO Na PO KHS . Số muối trung hòa
là
A. 5 B. 6 C. 7 D. 4
Giải. Muối trung hòa là muối mà gốc axit không còn khả năng phân li ra H +
. Các muối trung hòa được
gạch chân.
Câu 21. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 3K CO (kali cacbonat) và 2 3X CO vào nước chỉ thu được dung
dịch A. Cho A tác dụng hết với dung dịch 3HNO dư, thu được dung dịch X và 4,48 lít 2CO (đktc). Cô cạn
dung dịch B và nung ở 400o
C đến khối lượng không đổi thu được 10,2 gam chất rắn D. Giá trị của m là:
A. 3,8 gam B. 7,4 gam C. 21,72 gam D. 17,8 gam
Giải. Vì 2 3X CO tan trong nước nên phải là muối của kim loại kiềm hoặc amoni.
Nếu là 2 3X CO là muối của kim loại kiềm. Gọi x và y lần lượt là số mol của các muối.
Ta có hệ
0,2
2x.(39 46) 2 .( 46) 10,2
x y
y M
+ =ì
í
+ + + =î
. Hệ này vô nghiệm vì 2( ).46 18,4 10,2x y+ = >
Vậy 2 3X CO là 4 2 3( ) .NH CO Suy ra chất rắn B chỉ là 2.KNO
Từ đó dễ dàng tính được: 2 3K CO 0,06 mol; 4 2 3( )NH CO 0,14 mol. Suy ra m = 21,72 gam
(Không nhiều bạn làm đúng bài này do bỏ quên khả năng X là amoni
Do tính nhầm số mol K2CO3 mà đã cho ra đáp án sai. BBT xin sửa lại kết quả là m = 21,72 như trên)
Câu 22. Cho các chất hữu cơ : 2 2 2 3 2 2 3 2 3, , ( ) , ,CH Cl CH CH COOCH HCOOCH C Cl CH CH CH CCl= - =
[ ]2 5 3 3 3 32 2 32
( ) , ,CH COOCHCl CH CH CH COOC H COOC C CHC CH H CH H= = - . Khi thủy phân trong
môi trường kiềm số chất sau khi thủy phân cho sản phẩm có phản ứng tráng gương là
A. 2 B 3 C. 4 D. 5
Giải. Các chất thỏa mãn được gạch chân
Câu 23. Cho 24,8 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm thổ R và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl
dư thu được 55,5 gam muối khan. Hòa tan 19,84 gam X vào 2H O dư rồi cho tác dụng với Al dư thì tổng số
mol 2H thu được sau phản ứng là
A. 1,2 B. 1,36 C. 1,5 D. 1,66
Giải.
x
2 2
2
2
x
R HCl RCl H+ ® + ; 2 2
2
2
y y
RO HCl RCl H+ ® +
Suy ra
. .( 16) 24,8 (1)
( )( 71) 55,5 (2)
x R y R
x y R
+ + =ì
í
+ + =î
71 55 31,7x yÞ + = (Trừ (1) cho (2))
31,7 31,7 55,5 55,5
55. 96,29 71 .71 124,30
71 55 31,7 31,7
x y RÞ < + < Þ = < + < =
(40)R CaÞ =
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 8/17
Ta có hệ
40x 56 24,8 (1') 0,2
0,5 (2') 0,3
y x
x y y
+ = =ì ì
Ûí í
+ = =î î
Trong 18,94 gam X có 0,16 mol Ca và 0,24 mol CaO, phản ứng tạo ra tổng cộng 1,36 mol 2H
Cách khác. Các bạn có thể giả sử hỗn hợp chỉ có kim loại hoặc chỉ có oxit cũng tìm được khoảng giá trị của
R. Từ đó suy ra R = Ca (40)
Bài tập tương tự. (Bài 1, Tuyển tập các bài toán hóa học hay và lời giải của diễn đàn BoxMath, 2011)
Hỗn hợp A gồm muối sunfit, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M. Cho 17,775 gam hỗn hợp
A vào dung dịch 2( )Ba OH dư tạo thành 24,5275 gam hỗn hợp kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch và cho kết tủa
tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy còn 2,33 gam chất rắn. Kim loại kiềm M là:
A. Li B. K C. Rb D. Na
Câu 24. Dung dịch X gồm 3CH COOH xM và HCl 0,001M. Giá trị pH của dung dịch X là 2,33
5
( 1,75.10 ).aK -
= Giá trị của x là:
A. 1 B. 2 C. 0,5 D. 0,833
Giải. Đáp án A. 1
Câu 25. Chỉ có giấy quỳ ẩm, lửa và giấy tẩm dung dịch muối X người ta có thể phân biệt được 4 lọ chứa 4
khí riêng biệt O2, N2, H2S, Cl2 do có hiện tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lênkhí (2) làm mất màu
giấy quỳkhí (3) làm giấy có tẩm dung dịch muối X hóa đen. Chọn phát biểu không đúng:
A. Khí (1) là 2O X là muối 4CuSO B. Khí (2) là 2Cl X là 3 2( )Pb NO
C. Khí (3) là 2Cl Khí còn lại là 2N D. X là 4CuSO khí (3) là 2H S
Câu 26. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu và 12 gam CuO cần tối thiểu bao nhiêu ml dung
dịch hỗn hợp HCl 1M và 3NaNO 0,12M (sản phẩm khử duy nhất là )NO
A. 833 ml B. 866 ml C. 633 ml D. 700 ml
Giải. Có 0,15 mol Cu và 0,15 mol CuO
2
2
0,30,15
2CuO H Cu H O+ +
+ ® +
2
3 2
0,15 0,4 0,1
3 8 2 2 3 4Cu H NO NO Cu H O+ - +
+ + ® + +
Vậy phải cần 0,7 mol H +
và 0,1 mol 3NO-
Gọi V(l) là thể tích cần tối thiểu cần dùng
.1 0,7 0,7
.0,12 0,1 0,833
V V
V V
³ ³ì ì
Þí í
³ ³î î
Vậy cần chọn 833 ml
Câu 27. Hãy chọn nhận định đúng.
A. Nguyên tố có cấu hình electron ở phân lớp cuối cùng ns1
luôn là kim loại.
B. Nguyên tố có cấu hình electron ở phân lớp cuối cùng np4
có thể là kim loại.
C. Nguyên tố có cấu hình electron ở phân lớp cuối cùng ns2
luôn thể hiện tính khử.
D. Tất cả đều sai.
Giải. A sai vì 1s1
là H là phi kim
B đúng, với chu kì n, thì nếu số e ở phân lớp p nhỏ hơn (n - 1) là kim loại. Với các nguyên tố trên thì có
phân lớp e cuối cùng là 6p4
, 7p4
thỏa mãn điều kiện.
C vì 1s2
là He trơ, không thể hiện tính chất hóa học
D sai vì B đúng.
(Trong đề thi được phát, đề ra là chọn nhận định sai. Xin sửa lại là chọn nhận định đúng như trên. BBT
chân thành xin lỗi các bạn vì lỗi kĩ thuật này)
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 9/17
Câu 28. Hỗn hợp A gồm Al và 2 3Fe O có khối lượng phân tử trung bình là AM . Tiến hành phản ứng nhiệt
nhôm, sau một thời gian thu được hỗn hợp B có khối lượng phân tử trung bình là BM . Quan hệ giữa AM và
BM là:
A. A BM M B. A BM M= C. A BM M D. Tất cả đều chưa chính xác
Giải. Phản ứng: 2Al + Fe2O3 ®Al2O3 + 2Fe. Khối lượng và số mol không đổi, chọn B.
Câu 29. Hỗn hợp A gồm các hidrocacbon 2 2 2 2 2, ,x x y y z zC H C H C H+ - mạch thẳng được cho ở điều kiện thích
hợp để tồn tại ở dạng khí ( x y z£ £ ). Đốt cháy A thu được thể tích 2CO và 2H O bằng nhau. Cho A tác
dụng với lượng vừa đủ 72 gam brom trong dung dịch thấy thoát ra 3,36 lít khí. Đốt cháy lần lượt mỗi khí thì
thu được lần lượt 1 2 3, ,n n n mol khí 2CO (đktc). Biết 1 2 3 1 2 30,0225( ) . . .n n n n n n+ + = Đốt cháy một hỗn hợp B
khác cũng chứa 3 hidrocacbon trên thì thu được n mol 2CO và 9 gam nước. Biết khối lượng của B là 8,25
gam, giá trị của n là
A. 0,625 B. 0,604 C. 0,9 D. Đáp án khác
Giải. (BBT xin sửa lại đề ra, thay các thể tích 1 2 3, ,V V V thành số mol 1 2 3, ,n n n )
Gọi a, b, c lần lượt là số mol của các hidrocacbon.
Từ 2 2CO H OV V a c= Þ =
Từ phản ứng với brom, ta có
2 0,45
0,15
b c
a
+ =ì
í
=î
Suy ra 0,15a b c= = =
Do 1 2 3 1 2 3
3
0,150,022 ( ).0,0225 (0,15) .5( ) . . . (*)x y zn n n n xyn n z x y z xyzÞ + + = Þ + + =+ + =
Do x y z£ £ nên 3 3 1,2,3{ }xyz z xy xy£ Þ £ Þ Î
Nếu 1xy = thì 1, 1x y= = , thay vào (*) suy ra 2 z z+ = (loại)
Nếu 2xy = thì 1, 2x y= = , thay vào (*) suy ra 3z = (nhận)
Nếu 3xy = thì 1, 3x y= = , thay vào (*) suy ra 2z = (loại)
Vậy 1, 2, 3x y z= = =
Ba hidrocacbon là 4 2 4 3 4, ,CH C H C H có CTPT trung bình là 4xC H
4 2 2 2
0,50,25
( 1) 2xC H x O xCO H O+ + ® +
Suy ra
4
8,25
34 2,5
0,25xC HM x= = Þ =
2 2,5.0,25 0,625COnÞ = =
Câu 30. Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven ?
A. HCHO B. 2H S C. 2CO D. 2SO
Câu 31. Hòa tan hoàn toàn 41,15 gam hỗn hợp X gồm , , ,ZnO FeO MgO CuO vào dung dịch HCl dư, cô
cạn dung dịch sau phản ứng thu được 72,775 gam muối khan. Mặt khác, nếu cho hỗn hợp X tác dụng với
dung dịch 3HNO dư , cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 111 gam muối khan. % khối lượng của
FeO trong X là:
A. 17,50% B. 21,87% C. 26,25% D. 34,99%
Giải.
72,775 41,15
.2 1,15( )
71 16Cl
n mol-
-
= =
-
Nếu phản ứng của X với 3HNO chỉ tạo muối sắt II thì khối lượng muối là
1 41,15 0,575.(2.62 16) 103,25m = + - =
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 10/17
Thực tế, do 3HNO dư nên tạo muối sắt III và khối lượng muối 2 111( )m gam=
Chênh lệch giữa 2m và 1m là do chênh lệch 1 nhóm 3NO-
của hai muối sắt.
3
111 103,25 0,125.72
0,125( ) % .100% 21,87%
62 41,15
FeO FeONO
n n mol m-
-
= = = Þ = =
Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (X được tạo thành từ các amino axit chỉ chứa 1 nhóm
2NH- và 1 nhóm COOH- ) cần 58,8 lít 2O (đktc) thu được 2,2 mol 2CO và 1,85 mol 2H O. Nếu cho 0,1
mol X thuỷ phân hoàn toàn trong 500 ml dung dịch NaOH 2M thu được m gam chất rắn. Số liên kết peptit
trong X và giá trị m lần lượt là
A. 8 và 92,9 gam B. 8 và 96,9gam C. 9 và 92,9 gam D. 9 và 96,9 gam
Giải. Do các aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm 2NH- và 1 nhóm COOH- . Gọi A là 1 aminoaxit tổng quát để tạo
peptit X. Vậy X là: ( 1) 2kA k H O- - (0,1 mol).
Vậy số mol nguyên tử O trong X là 2 .0,1 ( 1).0,1k k- -
Từ phản ứng X + 58,8 lít O2 → 2,2 mol CO2 + 1,85 mol H2O, bảo toàn nguyên tố O, ta có:
( ) 1( )O trong Xn mol=
Vậy có 2 .0,1 ( 1).0,1 1 9.k k k- - = ® = Có 8 liên kết peptit. Suy ra 2
9
. 0,45( )
2
N peptitn n mol= =
Bảo toàn khối lượng với phản ứng cháy suy ra ( ) 58,7( )m X gam=
Khi thuỷ phân X trong NaOH : 2(9 8 2 ) 9A H O NaOH muoi H O- + ® +
Vậy khối lượng chất rắn thu được là: 58,7 0,5.2.40 18.0,1 96,9m gam= + - =
Câu 33. Chọn phát biểu đúng.
A. Axit nucleic là một polieste của axit photphoric và đường ribozơ
B. Hemoglobin có dạng cầu, chỉ tan trong huyết tương và không tan trong nước
C. Prôtêin đơn giản là prôtêin được tạo thành từ 2 đến 10 phân tử aminoaxita -
D. Nếu phân từ chứa n gốc aminoaxita - khác nhau thì số đồng phân peptit là n!
Giải. A sai. Phải là đường pentozơ.
B sai vì hemoglobin tan được trong nước.
C sai vì prôtêin đơn giản là prôtêin cấu tạo chỉ bởi aminoaxita -
Câu 34. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam kim loại M với oxi thu được 9,28 gam chất rắn. Nếu cho 5,04 gam M
tác dụng hết với dung dịch 3HNO dư thu được dung dịch X và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Thể
tích NO (đktc) thu được là:
A. 1,344 lít B. 2,016 lít C. 1,792 lít D. 2,24 lít
Giải. Gọi n là số oxi hóa của M khi phản ứng với oxi, suy ra 21M n= . Với n nguyên thì không có kim loại
thỏa mãn, do đó M là Fe với 8 / 3n =
Từ đó dễ dàng xác định được 0,09NO Fen n mol= =
Câu 35. Phản ứng nào sau đây không tạo ra HI?
A. 2 5 2 3C H NH CH I+ ®
B. 4 2
o
t
CH I+ ¾¾®
C. 3Anilin CH I+ ®
D. 3 2 2
o
t
CH CH CH CH I H O= - + ¾¾®
Giải. Do HI có tính khử mạnh và liên kết C I- có độ bền khá kém so với các halogen khác nên nếu tạo ra,
HI sẽ khử ancol về chất ban đầu.
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 11/17
(Trong phạm vi chương trình phổ thông, phản ứng B cũng có thể coi như không xảy ra theo SGK Hóa học
11 NC, trang 139)
Câu 36. Hai bình kín A, B đều có dung tích không đổi V lít chứa không khí (21% oxi và 79% nitơ về thể
tích). Cho vào cả hai bình những lượng như nhau hỗn hợp ZnS và 2FeS . Trong bình B còn thêm một ít bột
S (không dư). Sau khi đốt cháy hết hỗn hợp sunfua và lưu huỳnh, lúc đó trong bình A oxi chiếm 3,68% thể
tích, trong bình B nitơ chiếm 83,16% thể tích. % thể tích của 2SO trong bình A là
A. 13,16% B. 3,68% C. 83,16% D. 21%
Giải. Ta thấy ở bình B có thêm phản ứng: S + O2 → SO2
Nhận xét lượng mol oxi phản ứng bao nhiêu thì lượng mol SO2 thêm vào bấy nhiêu, tức là không tăng
(giảm) số mol hỗn hợp khí (tức là không tăng (giảm) thể tích). Suy ra thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng ở B
và A là như nhau; mà lượng N2 ở A và B là như nhau
22
% % 83,16%.N trong BN trong AV VÞ = =
2 2
2
% 100% % % 100% 3,68% 83,16% 13,16%.O NSO trong AV V VÞ = - = - - =-
Câu 37. Trong một bình kín dung tích không đổi chứa hh A gồm etan và một ankin (đều ở thể khí) có tỉ lệ
số mol là 1:1. Thêm oxi vào bình thì được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với 2H là 18. Đốt cháy hoàn toàn hỗn
hợp B sau đó đưa về 0o
C thấy hh khí trong bình có tỉ khối so với 2H là 21,4665. Công thức ankin là:
A. 2 2C H B. 3 4C H C. 4 6C H D. 5 8C H
Giải. Ankin thể khí, do đó có số nguyên tử C nhỏ hơn 5.
Đặt: 2 6C H : a mol; 2 2n nC H - : a mol; 2O : b mol.
Gọi hỗn hợp sau khi đốt là hỗn hợp C ta có: MB.nB = MC.nC
: : 21,4665:18 1,2B C C Bn n M MÞ = = =
Chọn: 1,2Bn mol= suy ra 18.2.1,2 43,2( )Bm gam= =
Ta có: 2 1,2(1)a b+ = và 30 (14 2) 32 43,2(2)a n a b+ - + = .Từ (2) suy ra
2,4
14 36 32.(2 ) 43,2 14 36 32.1,2 43,2 14 36 4,8
7 18
na a a b na a na a a
n
- + + = Þ - + = Þ - = Þ =
-
Mà 2 1,2a suy ra 0,6a hay
2,4
0,6 7 18 4 3,14
7 18
n n
n
 Þ - Þ 
-
Vậy 4n = . Suy ra ankin là 4 6.C H
Câu 38. Trong các phản ứng sau:
a. 2 4NaClO KI H SO+ + ®
b. 3C HNO+ ®
c. 2 4HI H SO+ ®
d. 3 2KI O H O+ + ®
e. 4 4 2 2 3 2( )NH Al SO Na CO H O+ + ®
Số phản ứng có tổng hệ số cân bằng nhỏ hơn hoặc bằng 13 và sản phẩm có 2 khí là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Giải.
(1) NaClO + 2KI + H2SO4 I2 + NaCl + K2SO4 + H2O
(2) 3C + 4HNO3 CO2#+ 4NO# + H2O
(3) 8HI + H2SO4 4I2 + H2S# + 4H2O
(4) 2KI + O3 + H2O I2 + O2# + 2KOH
(5) NH4Al(SO4)2 + 2Na2CO3 + H2O NH3#+ Al(OH)3$ + CO2#+ H2O
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 12/17
Các phản ứng có tổng hệ số cân bằng nhỏ hơn hoặc bằng 13 và sản phẩm có 2 khí là: (2), (5)
Câu 39. Hỗn hợp A gồm bột Al và M. Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam A bằng dung dịch HCl dư thì thu được
6,72 lít khí (đktc). Nếu nung nóng 17,2 gam A trong không khí thì thu được chất rắn nặng 20,4 gam. Lấy
17,2 gam A tác dụng vừa đủ với 2 4H SO đặc, nóng thu được V lít (đktc) khí 2SO duy nhất và dung dịch B.
Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là:
A. 13,44 lít B. 22,4 lít C. 16,8 lít D. 26,88 lít
Giải.
- Nếu M là kim loại đứng trước H: 2 0,3Hn mol= , suy ra số mol e trao đổi 0,6( )en mol= , suy ra
2 2.0,6: 4 0,3( )On mol= = . Khối lượng chất rắn thu được 17,2 32.0,3 26,8 20,4m gam gam= + = (loại).
- Nếu M là kim loại đứng sau H: 2 0,3Hn mol= , suy ra số mol Al trong 8,6 gam A là 0,2Aln mol= ® mchất
rắn mAl2O3 = 0,2.102 = 20,4 gam (loại).
Vậy M phải là phi kim, khi nung với 2O thì tạo oxit là chất khí. Vì A tác dụng với 2 4H SO đặc, nóng chỉ
thu được 2SO duy nhất ® M là S .
Dễ dàng tính được trong 17,2 gam A chứa 0,4 mol Al và 0,2 mol S .
Suy ra: Số mol e trao đổi: 0,4.3 0,2.4 2( )en mol= + = Þ 2
1,2
2
e
SO S
n
n n mol= + =
(Một bài tập hóa học hay phải không nào? Hầu hết các bạn đều không nghĩ tới khả năng M là phi kim)
Câu 40. Cho V1 lít hỗn hợp A gồm N2 và NO có số mol bằng nhau, V2 lít hỗn hợp B gồm hai hidrocacbon
đồng đẳng liên tiếp. Biết V1 + V2 = 1. Lấy V1 lít hỗn hợp A và 0,4V2 lít hỗn hợp B đốt cháy vừa đủ thì thu
được hỗn hợp sản phẩm C gồm khí và hơi nước. Nếu cho C đi qua dung dịch axit sunfuric đặc dư thì còn lại
1 lít khí D. Nếu cho D đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì tổng thể khí thoát ra và thể tích bị hấp thụ bởi axit
sunfuric ở trên là 1,2 lít. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là
A. 4CH và 2 6C H B. 2 6C H và 3 8C H
C. 2 4C H và 3 6C H D. 3 6C H và 4 8C H
Giải. Giả sử có y mol 2N và y mol NO trong 1V lít A; z mol 2 2 2n n kC H + - ( k nguyên dương, 0n )
Không mất tính tổng quát, giả sử 2 1y z+ =
Phản ứng đốt cháy tạo ra y mol 2N và y mol 2NO cùng 0,4nz mol 2CO và 0,4( 1 )n k z+ - mol 2H O
Suy ra
0,4 2
1:1
2
nz y
y z
+
=
+
. Suy ra 2,5.n =
Ta lại có 2NO và 2CO bị hấp thụ bởi dung dịch 2( )Ca OH nên
0,4.2,5. 0,4 0,4
1,2 1,4 0,4 2,4 1,2
2
1,4 ( 0,2 0,4 ) 0 0,4 0,2 0 0,5 0.
y z z kz
y z kz y z
y z
y z k k k k
+ + -
= Û + - = +
+
Þ + - + = Þ - Þ Þ =
Vậy chọn đáp án B
Bài tập tương tự. Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn
toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu
cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều
kiện). Công thức phân tử của hai hidrocacbon là:
A. 4CH và 2 6C H B. 2 4C H và 3 6C H
C. 2 6C H và 3 8C H D. 3 6C H và 4 8C H
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 13/17
II. PHẦN RIÊNG
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41. Cho dãy chuyển hóa sau
52
2 2 5 3
/ O ( )
1:1( )
o
C H OH K H tHCl
CH CH CH C H CH X Y++
= - - ¾¾¾® ¾¾¾¾¾¾¾®
(X, Y là các sản phẩm chính)
Tên gọi của Y là
A. 3-etyl but-1-en
B. 3-etyl but-2-en
C. 3-metyl pent-2-en
D. 3-etyl but-2-ol
Giải. X là 3 2 5 3( ) ( )CH CH Cl CH C H CH- - - ; Y là 3 2 5 3( )CH CH CH C H CH- = - , viết lại thành
3 3 2 5( )CH CH CH CH C H- = - (3-metyl pent-2-en)
Câu 42. Chất nào sau đây không tác dụng với HBr :
A. 2O B. Anilin C. Ag D. Valin
Giải. Bạc không tác dụng được với HBr.
Câu 43. A là hỗn hợp các muối 3 2 3 2( ) , ( )Cu NO Fe NO và 3 3( )Fe NO . Trong đó N chiếm 16,03% về khối
lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 65,5 gam muối A . Lọc kết tủa thu được đem nung
trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam oxit ?
A. 25 B. 34 C. 27 D. 23
Giải. Có
0,1603.65,5
0,75( )
14
Nn mol= = , suy ra ( )3
0,75NO
n mol- =
Do đó khối lượng kim loại là: ( )65,5 62.0,75 19 .klm gam= - =
Nếu như không nung trong không khí, oxit chứa
3
1
0,375( )
2
O NO
n n mol-= = . Nhưng thực tế, muối sắt II tạo
2 3,Fe O nên 19 0,375.16 25( ) (1)oxit kl Om m m gam + = + =
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của các muối. Suy ra
19
64 56( ) 19
56
x y z x y z+ + = Þ + + 
Khối lượng oxit nung được là
19
.80 ( ).80 80( ) .80 27,14 (2)
56
m x y z x y z m m= + + = + + Þ Þ 
Từ (1) và (2), suy ra 25 m 27,14. Chọn đáp án C.
Câu 44. Sắp xếp các chất theo thứ tự giảm dần tính bazo:
A. 2 5 6 5 2 3C H ONa NaOH C H ONa Na CO HCOONa 
B. 2 3 6 5 2 5HCOONa Na CO C H ONa NaOH C H ONa  
C. 2 3 2 5 6 5NaOH Na CO C H ONa C H ONa HCOONa  
D. 2 5 6 5 2 3C H ONa C H ONa NaOH Na CO HCOONa  
(Ở phương án A, đề thi có chút sai sót. BBT xin sửa 6 5C H OH thành 6 5C H ONa , đây chỉ là lỗi đánh
máy, các bạn có thể suy luận ra lỗi sai trên từ các phương án khác)
Câu 45. Hợp chất X có công thức phân tử 8 8C H . 1 mol X có khả năng kết hợp tối đa 4 mol 2H nhưng chỉ
kết hợp được tối đa 1 mol 2Br (ở trạng thái dung dịch). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là:
A. 1 B. 2 C. 4 D. Không có chất thỏa mãn.
Giải. Chỉ có Stiren C6H5-CH=CH2 thỏa mãn
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 14/17
Câu 46. Dung dịch X có chứa các ion 3 2 3
4, , ,Fe SO Al Cl+ - + -
. Chia dung dịch thành hai phần bằng nhau.
- Phần 1 tác dụng với lượng dư khí 2H S (được sục vào dung dịch) thu được 2,4 gam kết tủa
- Phần 2 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch 2BaCl thu được 46,6 gam kết tủa và dung dịch Y. Tiếp
tục thêm lượng dư dung dịch 3AgNO vào dung dịch Y thy được 107,625 gam kết tủa.
Tổng khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch X là
A. 85,45 B. 42,725 C. 46,733 D. Dữ kiện đề ra vô lí
Giải.
P1. 3 3
22 2 2Fe H S Fe S H+ + +
+ ® + +
Kết tủa duy nhất là D (Chú ý: 3
Al +
không có tính oxi hóa mạnh nên không phản ứng với 2H S )
30,075( ) 0,15( )S Fe
n mol n mol+= Þ =
P2. Kết tủa là 4BaSO . Sau phản ứng còn 0,4 mol Cl-
từ (1) cùng 3 3
,Fe Al+ +
và Cl-
ban đầu. Tổng số mol
Cl-
: 0,75( )AgCln n mol= =
Vậy ban đầu có 0,75 0,4 0,35( )mol Cl-
- =
Bảo toàn điện tích suy ra: 3 0,1Al
n + = , từ đó 0,15.56 0,2.96 0,1.27 0,35.35.5 42,725( )m gam= + + + =
Kết luận: 2 85,45( )Xm m gam= =
(Nhiều bạn quên nhân đôi nhé)
Câu 47. Cho 56,7 gam xenlulozo tác dụng với 56,7 gam 3HNO có trong hỗn hợp 3HNO và 2 4H SO đặc
nóng tạo ra m gam sản phẩm hữu cơ X. Giá trị của m là
A. 89,78 B. 94,95 C. 105,3 D. 97,2
Giải.
C1. Ta có 3
0,9
2 3
0,35
HNO
xenlulozo
n
n
 = 
0,35 0,15
2x 3 0,9 0,2
x y x
y y
+ = =ì ì
Þ Þí í
+ = =î î
0,15.252 0,2.297 97,2mÞ = + =
C2. Chú ý 2 3
0,9.H O HNOn n= = Bảo toàn khối lượng: 56,7 56,7 0,9.18 97,2m = + - =
Câu 48. Thủy phân este E thu được axit cacboxylic A và hỗn hợp B gồm hai ancol đơn chức là đồng đẳng
kế tiếp của nhau. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,65 gam E cần vừa đúng 500 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được
m gam muối và x gam ancol B. Giá trị của m là?
A. 3,4 B. 4,8 C. 4,1 D. 3,7
Giải. Ta dễ nhận thấy E là este hai chức. Suy ra
1
0,025( ) 146
2
este NaOH En n mol M= = Þ = . Gọi CTPT của
este là 2( ')R COOR , thì 2 ' 58R R+ =
Do hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nên 2' 29 15 ' 29 0 28 14( )R R R R CH¹ Þ  Þ  Þ = -
(Chú ý: ' 15R vì ancol có PTK nhỏ nhất là 3CH OH . Nếu ' 29R = thì hai ancol phải là 3CH OH và
3 7C H OH không kế tiếp nhau)
Muối là 2 2( ) 148.0,025 3,7CH COONa mÞ = =
Câu 49. Chọn phát biểu đúng nhất
A. Có thể dùng dung dịch NaOH để nhận biết 2 dung dịch natriphenolat và phenylamoniclorua
B. Phenol còn dược gọi là axit phenic và có tính axit mạnh hơn axit cacbonic
C. Naphtalen được dùng để sản xuất thuốc nổ công nghiệp
D. Naphtalen bị oxi hóa bởi dung dịch 4KMnO tạo ra anhidrit phtalic
Giải. B sai vì phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 15/17
C sai vì naphtalen không dùng làm thuốc nổ (Phenol hoặc toluen mới thường dùng làm nguyên liệu sản xuất
thuốc nổ công nghiệp)
D sai vì naphtalen không bị oxi hóa bởi 4KMnO
A đúng, Natriphenolat tạo dung dịch đồng nhất với dung dịch NaOH. Còn với phenyl amoni clorua thì tạo
anilin tan ít trong nước nên tách lớp.
Câu 50. Crom có thể tác dụng với dung dịch nào sau đây?
A. HCl loãng nóng B. 2 4H SO đặc nguội C. 3HNO đặc nguội D. NaOH loãng nóng
Giải. 2 22 ( , )Cr HCl l n CrCl H+ ® +
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51. Cho sơ đồ sau
1 2
2
1 2
Y Z
X
N M
A A A
CuS A C CuCl
B B B
+ +
+
+ +
¾¾® ¾¾®
® ® ¾¾®
¾¾® ¾¾®


Biết 1 2, , ,A A A C là hợp chất của lưu huỳnh; 1 2, ,B B B là hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại. Chất C là:
A. 3 2( )Cu NO B. AgCl C. 4CuSO D. 2 4Ag SO
Giải. Các phương trình là
CuS + 1,5O2 CuO(B) + SO2(A)
SO2 + Br2 + 2H20 2HBr + H2SO4 (A1)
H2SO4 + Ag2O Ag2SO4(A2) + H2O
CuO + H2 Cu (B1) + H2O
Cu + Cl2 CuCl2(B2)
H2SO4 + Cu CuSO4 + SO2 + H2O
Ag2SO4 + CuCl2 2 AgCl$ + CuSO4 ( C)
Câu 52. Khi khử hoàn toàn natridicromat bằng than thu được oxi kim loại, muối cacbonat và một chất khí
có tính khử. Tính khối lượng oxit kim loại biết đã dùng 24 gam than và hiệu suất là 80%.
A. 152 B. 121,6 C. 304 D. 243
Giải. 2 2 7 2 3 2 32Na Cr O C Na CO Cr O CO+ ® + +
Câu 53. Cho các chất rắn sau gồm 2 2 3 4, , , , , ( ) , , , ( ) , ,PbI Fe FeO AgCl AgBr Cu OH Cu Al Al OH NH Cl
2, ( ) .Zn Zn OH Số chất rắn tan được trong dung dịch 3NH loãng là
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Giải. Các chất tan được được gạch chân
(Nhiều bạn bỏ quên chất 4NH Cl nhé)
Câu 54. Cho 0,9 gam bột đơn chất M tác dụng với lượng dư dung dịch 2 4H SO đặc, nóng dư thu được khí X
(biết 2SO là sản phẩm khử). Thu toàn bộ khí X vào dung dịch 2( )Ca OH dư thấy xuất hiện 25,5 gam kết tủa.
Nếu cho 0,18 gam M tác dụng với dung dịch 3HNO đặc, nóng dư thì thể tích khí Y thu được (đktc) là bao
nhiêu (biết 2NO là sản phẩm khử duy nhất)?
A.1,12 lít B. 1,68 lít C.1,904 lít D. 2,24 lít
Giải.
Giả sử khí A là 2SO duy nhất.
- Nếu M là kim loại ® 3 2
25,5
0,2125 0,2125
120
CaSO SOn mol n mol= = ® =
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 16/17
® Số mol e trao đổi = 0,2125.2 = 0,425 mol
Dễ thấy
0,9
M = 2,12n
2.0,2125
n
= ® Loại
- Nếu M là S: 2 4 2 22 3 2S H SO SO H O+ ® +
Dễ thấy 2
3.0,9
3 0,084375 0,2125
32
SO Sn n mol= = = ® Loại
Vậy A phải có khí khác. Vì 2SO là sản phẩm khử duy nhất nên khí còn lại phải là hợp chất của M . Dễ
dàng xác định được M là Cacbon.
· 2 4 2 2 22 2 2C H SO CO SO H O+ ® + +
2 2C CO SOn = 0,015 n = 0,015 mol; n = 0,03 mol®
m(kết tủa) = 0,015.100 + 0,03.120 = 5,1 (phù hợp với đề bài)
· 3 2 24 2 4 2C HNO CO NO H O+ ® - + +
2 2
0,015 4.0,015 0,075Y CO NOn n n mol= + = + = ® V = 1,68 lít
Câu 55. Hãy chọn nhận định đúng.
A. Độ bền của ion 3 3 3
Fe Co Ni+ + +
 
B. Độ bền của ion 3 2
M M+ +
 (với , ,M Fe Co Ni= )
C. Độ bền của ion 2 2 2
Fe Co Ni+ + +
 
D. Tính kim loại của Fe Co Ni 
Giải. A sai vì 3
Fe +
có cấu hình e bán bão hòa ® Bền nhất trong số 3
M +
B sai vì 3
Fe +
có cấu hình e bán bão hòa ® Bền hơn 2
Fe +
C đúng vì cấu hình electron ổn định dần (bão hòa dần) từ 2
Fe +
đến 2
Ni +
D sai vì Fe có tính kim loại mạnh hơn (theo dãy điện hóa)
Câu 56. Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta được một chất khí duy
nhất có thể tích tăng thêm 2%. Tính phần trăm thể tích ozon trong hỗn hợp ban đầu. Biết thể tích các khí
được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.
A. 2% B. 4% C. 6% D. 8%
Giải. Gọi số mol oxi và ozon ban đầu là a và b
Phản ứng:
,5
3
1
22 3
bb
O O®
Số mol hỗn hợp sau phản ứng 1,5n a b= +
Sô mol khí tăng 1,5 ( ) 0,5n a b a b bD = + - + =
Theo đề bài ta có
0,5 .100
2% 24
b
a b
a
V
b
= Þ =
+
D =
3
100
% 4%.
25
O
b
V
b
Þ = =
Câu 57. Chọn phát biểu sai
A. Phenolfomandehit là polime trùng ngưng
B. Cao su clopren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp
C. Polime ( 2 3 2 3 2( ) ( ))CH CH CH CH C CH CH CH- = - n được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp
của 2 3CH CH CH= - và 2 3 2( )CH C CH CH CH= - =
D. Sản phẩm phụ khi điều chế cao su buna là: ( 2 3 2( ) )CH CH CH CH- - n
Giải. D sai. Sản phẩm phụ chỉ có thể là ( 2 2( ) )nCH CH CH CH- =
Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 17/17
Câu 58. Có bốn chất thơm : 6 5 2 6 5 3 6 5 2 6 6(1), (2), (3), (4).C H NH C H CH C H NO C H- - - Sắp xếp các chất
theo thứ tự tăng dần về khả năng thế nhóm 2NO (tác nhân là 3 2 4/HNO H SO ) ở vòng benzene:
A. (1) (2) (3) (4) B. (3) (4) (2) (1)
C. (3) (1) (4) (2) D. (3) (2) (4) (2)
Câu 59. Hợp chất A có công thức XY2 có tổng số electron là 58, và Y chiếm 53,33% về khối lượng. Trong
hạt nhân X, số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân Y, số nơtron bằng số proton. Hòa tan 2,4
gam XY2 bằng dung dịch 2 4H SO đặc, nóng thì thu được bao nhiêu lít khí 2SO (đktc), là sản phẩm khử suy
nhất. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
A. 3,36 lít B. 5,6 lít C. 4,928 lít D. 2,24 lít
Giải. A có số electron là 58. Theo định luật bảo toàn điện tích, A có số proton là 58.
Vì A chỉ chứa 1 nguyên tử X nên số nơtron của A là 58 4 62.N = + =
Vậy khối lượng phân tử của A là: 58 62 120AM = + =
®
120.53,33%
32 ( )
2
YM S= = 120 32.2 56( )XM FeÞ = - = ® A là FeS2.
Số mol electron trao đổi 0,02.11 0,22en mol= = Þ 2 2
2 0,15
2
e
SO FeS
n
n n mol= + = .
Câu 60. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng tạo môi trường lạnh và khô thuận lợi
bảo quả thực phẩm. Nước đá khô là:
A. CO rắn B. 2CO rắn C. 2I rắn D. Fomalin rắn
Giải. Đáp án B.
Đề thi và đáp án được thực hiện bởi Box Hóa học, diễn đàn Boxmath.vn; và được đăng tải chính thức tại
topic: http://boxmath.vn/4rum/f250/thong-bao-ve-de-thi-thu-hoa-hoc-so-4-a-30947/
Mọi thắc mắc về Đề thi và Đáp án, các bạn có thể gửi phản hồi trong topic trên, hoặc gửi email về địa chỉ
hoahoc.boxmath@gmail.com
Cảm ơn các thành viên tham gia ra đề thi và làm đáp án: F7T7, duytay, Hoàng Thị Thùy Dương ĐHĐT

More Related Content

What's hot

Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
dethinet
 
Nguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoaNguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoa
Trần Dương
 
[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013
[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013
[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013
GiaSư NhaTrang
 
Cach giai nhanh bai toan thuy phan peptit
Cach giai nhanh bai toan thuy phan peptitCach giai nhanh bai toan thuy phan peptit
Cach giai nhanh bai toan thuy phan peptit
Lang Nguyen
 
Axitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap an
Axitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap anAxitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap an
Axitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap an
Khoa Trần Huy
 
Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013
Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013
Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013
Webdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
dethinet
 
Đề thi đại học 2015 môn Hóa Học
Đề thi đại học 2015 môn Hóa HọcĐề thi đại học 2015 môn Hóa Học
Đề thi đại học 2015 môn Hóa Học
tuituhoc
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoa
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoaDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoa
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoa
onthitot .com
 
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
webdethi
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn
Megabook
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
Megabook
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
onthitot .com
 
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối AĐề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối A
tuituhoc
 
Bài tập Andehit
Bài tập Andehit Bài tập Andehit
Bài tập Andehit
youngunoistalented1995
 
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
schoolantoreecom
 
Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013
Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013
Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013
hvty2010
 
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
truongthoa
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 

What's hot (20)

Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
 
Nguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoaNguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoa
 
[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013
[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013
[Www.giasunhatrang.net]hoa khoi a_2013
 
Cach giai nhanh bai toan thuy phan peptit
Cach giai nhanh bai toan thuy phan peptitCach giai nhanh bai toan thuy phan peptit
Cach giai nhanh bai toan thuy phan peptit
 
Axitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap an
Axitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap anAxitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap an
Axitcacboxylic thi dai hoc 20072013 co dap an
 
Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013
Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013
Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2013
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
 
Đề thi đại học 2015 môn Hóa Học
Đề thi đại học 2015 môn Hóa HọcĐề thi đại học 2015 môn Hóa Học
Đề thi đại học 2015 môn Hóa Học
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoa
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoaDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoa
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-nguyen-thai-hoc-khanh-hoa
 
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 1 - Megabook.vn
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Hóa học số 4 - Megabook.vn
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
 
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối AĐề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối A
 
Bài tập Andehit
Bài tập Andehit Bài tập Andehit
Bài tập Andehit
 
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
 
Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013
Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013
Giải rất chi tiết đề Hóa khối A 2013
 
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
Giai chi tiet de thi thu dai hoc mon hoa so 9
 
Halogen 4
Halogen 4Halogen 4
Halogen 4
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
 

Viewers also liked

Bai tap peptit va protein
Bai tap peptit va proteinBai tap peptit va protein
Bai tap peptit va protein
Thai Nguyen Hoang
 
Lenlink presentation
Lenlink presentationLenlink presentation
(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...
(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...
(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...
Development and Policies Research Center (DEPOCEN)
 
Chuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tế
Chuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tếChuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tế
Chuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tế
baconga
 
Chinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng Tuyền
Chinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng TuyềnChinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng Tuyền
Chinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng Tuyền
Tuyền Trần Trọng
 
Bai 22 ve tranh co dong
Bai 22 ve tranh co dongBai 22 ve tranh co dong
Bai 22 ve tranh co dong
nguyennamdkz
 
Khám phản xạ
Khám phản xạKhám phản xạ
Khám phản xạ
Dr NgocSâm
 
Tác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIV
Tác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIVTác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIV
Tác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIV
Ống Nghe Littmann 3M
 
Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_
Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_
Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_
ntmtam80
 
Bài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị Xuyến
Bài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị XuyếnBài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị Xuyến
Bài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị Xuyến
cuonganh247
 
Sinh lý phát triển trẻ sơ sinh
Sinh lý phát triển trẻ sơ sinhSinh lý phát triển trẻ sơ sinh
Sinh lý phát triển trẻ sơ sinh
Bs Đặng Phước Đạt
 
GIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
GIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌGIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
GIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Hương Chu
 
B12 thuốc tiêm
B12 thuốc tiêmB12 thuốc tiêm
B12 thuốc tiêm
Ngô Nguyễn Quỳnh Anh
 
Năng lượng đại dương
Năng lượng đại dươngNăng lượng đại dương
Năng lượng đại dương
Tan Nguyen Huu
 
VAI TRÒ CỦA NƯỚC
VAI TRÒ CỦA NƯỚCVAI TRÒ CỦA NƯỚC
VAI TRÒ CỦA NƯỚC
Danh Pm
 
Huong dan su dung activ inspire
Huong dan su dung activ inspireHuong dan su dung activ inspire
Huong dan su dung activ inspire
hoasongy
 
Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi
DUONG Trong Tan
 
Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11
cheminor
 

Viewers also liked (20)

Bai tap peptit va protein
Bai tap peptit va proteinBai tap peptit va protein
Bai tap peptit va protein
 
Lenlink presentation
Lenlink presentationLenlink presentation
Lenlink presentation
 
(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...
(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...
(2) Giới thiệu về thống kê cho các ngành khoa học xã hội_Bài giảng 2: Thống k...
 
Chuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tế
Chuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tếChuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tế
Chuong 3 quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tế
 
Chuong 14
Chuong 14Chuong 14
Chuong 14
 
Chinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng Tuyền
Chinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng TuyềnChinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng Tuyền
Chinh phục điểm 8, 9, 10, quyển 1 vô cơ - Trần Trọng Tuyền
 
Bai 22 ve tranh co dong
Bai 22 ve tranh co dongBai 22 ve tranh co dong
Bai 22 ve tranh co dong
 
Khám phản xạ
Khám phản xạKhám phản xạ
Khám phản xạ
 
Tác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIV
Tác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIVTác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIV
Tác động lâu dài của nhiễm HIV và điều trị kháng HIV
 
Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_
Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_
Cac chuyen _de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_toan_lop_7_
 
Bài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị Xuyến
Bài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị XuyếnBài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị Xuyến
Bài giảng: Tư tưởng chính trị Mác Lênin - TS Trịnh Thị Xuyến
 
Sinh lý phát triển trẻ sơ sinh
Sinh lý phát triển trẻ sơ sinhSinh lý phát triển trẻ sơ sinh
Sinh lý phát triển trẻ sơ sinh
 
Biodiesel
BiodieselBiodiesel
Biodiesel
 
GIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
GIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌGIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
GIỚI THIỆU 1 LOẠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
 
B12 thuốc tiêm
B12 thuốc tiêmB12 thuốc tiêm
B12 thuốc tiêm
 
Năng lượng đại dương
Năng lượng đại dươngNăng lượng đại dương
Năng lượng đại dương
 
VAI TRÒ CỦA NƯỚC
VAI TRÒ CỦA NƯỚCVAI TRÒ CỦA NƯỚC
VAI TRÒ CỦA NƯỚC
 
Huong dan su dung activ inspire
Huong dan su dung activ inspireHuong dan su dung activ inspire
Huong dan su dung activ inspire
 
Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi Luyện cách hỏi
Luyện cách hỏi
 
Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11
 

Similar to Dap an chi tiet hoa iv 2012 cua box math

Thi thu hoa hoc iv box math
Thi thu hoa hoc iv box mathThi thu hoa hoc iv box math
Thi thu hoa hoc iv box math
traitimbenphai
 
Chuyenbentre hoa
Chuyenbentre hoaChuyenbentre hoa
Chuyenbentre hoa
tuantb2007
 
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai
Phong Phạm
 
Đề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối B
tuituhoc
 
Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485
vjt_chjen
 
Microsoft word thi bd đh hoa-485
Microsoft word  thi bd đh hoa-485Microsoft word  thi bd đh hoa-485
Microsoft word thi bd đh hoa-485
vjt_chjen
 
Microsoft word thi bd đh hoa-485
Microsoft word  thi bd đh hoa-485Microsoft word  thi bd đh hoa-485
Microsoft word thi bd đh hoa-485
vjt_chjen
 
Microsoft word thi bd đh hoa-485
Microsoft word  thi bd đh hoa-485Microsoft word  thi bd đh hoa-485
Microsoft word thi bd đh hoa-485
vjt_chjen
 
Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014
Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014
Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014
Quang Ngô
 
De thihoama322khoiblaniii
De thihoama322khoiblaniiiDe thihoama322khoiblaniii
De thihoama322khoiblaniii
Nma Cvth
 
Cac dang bai tap este co ban va nan cao
Cac dang bai tap este co ban va nan caoCac dang bai tap este co ban va nan cao
Cac dang bai tap este co ban va nan cao
Perte1
 
De thi thu mon hoa moi nhat 2013
De thi thu mon hoa moi nhat 2013De thi thu mon hoa moi nhat 2013
De thi thu mon hoa moi nhat 2013
adminseo
 
De hoa a_m537_nam2007
De hoa a_m537_nam2007De hoa a_m537_nam2007
De hoa a_m537_nam2007
hoangyen94
 
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8
Webdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
 
De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)
SEO by MOZ
 
De thi dai hoc mon hoa (27)
De thi dai hoc mon hoa (27)De thi dai hoc mon hoa (27)
De thi dai hoc mon hoa (27)
SEO by MOZ
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1
Webdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
 
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1
Webdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
 
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Anh Pham Duy
 

Similar to Dap an chi tiet hoa iv 2012 cua box math (20)

Thi thu hoa hoc iv box math
Thi thu hoa hoc iv box mathThi thu hoa hoc iv box math
Thi thu hoa hoc iv box math
 
Chuyenbentre hoa
Chuyenbentre hoaChuyenbentre hoa
Chuyenbentre hoa
 
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai
{Nguoithay.org} de thi thu mon hoa hoc truong thpt vu quang lan 1 co loi giai
 
Đề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2014 môn Hóa Học khối B
 
Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485Thi bd đh hoa 485
Thi bd đh hoa 485
 
Microsoft word thi bd đh hoa-485
Microsoft word  thi bd đh hoa-485Microsoft word  thi bd đh hoa-485
Microsoft word thi bd đh hoa-485
 
Microsoft word thi bd đh hoa-485
Microsoft word  thi bd đh hoa-485Microsoft word  thi bd đh hoa-485
Microsoft word thi bd đh hoa-485
 
Microsoft word thi bd đh hoa-485
Microsoft word  thi bd đh hoa-485Microsoft word  thi bd đh hoa-485
Microsoft word thi bd đh hoa-485
 
Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014
Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014
Giai chi tiet de thi hoa khoi b 2014
 
De thihoama322khoiblaniii
De thihoama322khoiblaniiiDe thihoama322khoiblaniii
De thihoama322khoiblaniii
 
Cac dang bai tap este co ban va nan cao
Cac dang bai tap este co ban va nan caoCac dang bai tap este co ban va nan cao
Cac dang bai tap este co ban va nan cao
 
De thi thu mon hoa moi nhat 2013
De thi thu mon hoa moi nhat 2013De thi thu mon hoa moi nhat 2013
De thi thu mon hoa moi nhat 2013
 
De hoa a_m537_nam2007
De hoa a_m537_nam2007De hoa a_m537_nam2007
De hoa a_m537_nam2007
 
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 8
 
De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)De thi dai hoc mon hoa (11)
De thi dai hoc mon hoa (11)
 
De thi dai hoc mon hoa (27)
De thi dai hoc mon hoa (27)De thi dai hoc mon hoa (27)
De thi dai hoc mon hoa (27)
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1
Bộ đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án - đề số 1
 
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1
[webdiemthi.vn] de thi thu dai hoc mon hoa so 1
 
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 

More from traitimbenphai

Trich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoaTrich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoa
traitimbenphai
 
95 de da_mh_t_nhat_k15
95 de da_mh_t_nhat_k1595 de da_mh_t_nhat_k15
95 de da_mh_t_nhat_k15
traitimbenphai
 
93 de da_mh_t_trung_k15
93 de da_mh_t_trung_k1593 de da_mh_t_trung_k15
93 de da_mh_t_trung_k15
traitimbenphai
 
92 de da_mh_t_phap_k15
92 de da_mh_t_phap_k1592 de da_mh_t_phap_k15
92 de da_mh_t_phap_k15
traitimbenphai
 
8 de da_mh_t_anh_k15
8 de da_mh_t_anh_k158 de da_mh_t_anh_k15
8 de da_mh_t_anh_k15
traitimbenphai
 
6 de da-mh_lich_su_k15
6 de da-mh_lich_su_k156 de da-mh_lich_su_k15
6 de da-mh_lich_su_k15
traitimbenphai
 
4 de da_mh_sinh_hoc_k15
4 de da_mh_sinh_hoc_k154 de da_mh_sinh_hoc_k15
4 de da_mh_sinh_hoc_k15
traitimbenphai
 
3 de da_mh_hoa_hoc_k15
3 de da_mh_hoa_hoc_k153 de da_mh_hoa_hoc_k15
3 de da_mh_hoa_hoc_k15
traitimbenphai
 

More from traitimbenphai (13)

Trich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoaTrich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoa
 
Cv 374
Cv 374Cv 374
Cv 374
 
94 de da_mh_t_duc_k15
94 de da_mh_t_duc_k1594 de da_mh_t_duc_k15
94 de da_mh_t_duc_k15
 
95 de da_mh_t_nhat_k15
95 de da_mh_t_nhat_k1595 de da_mh_t_nhat_k15
95 de da_mh_t_nhat_k15
 
93 de da_mh_t_trung_k15
93 de da_mh_t_trung_k1593 de da_mh_t_trung_k15
93 de da_mh_t_trung_k15
 
92 de da_mh_t_phap_k15
92 de da_mh_t_phap_k1592 de da_mh_t_phap_k15
92 de da_mh_t_phap_k15
 
91 de da_mh_t_nga_k15
91 de da_mh_t_nga_k1591 de da_mh_t_nga_k15
91 de da_mh_t_nga_k15
 
8 de da_mh_t_anh_k15
8 de da_mh_t_anh_k158 de da_mh_t_anh_k15
8 de da_mh_t_anh_k15
 
7 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k157 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k15
 
6 de da-mh_lich_su_k15
6 de da-mh_lich_su_k156 de da-mh_lich_su_k15
6 de da-mh_lich_su_k15
 
4 de da_mh_sinh_hoc_k15
4 de da_mh_sinh_hoc_k154 de da_mh_sinh_hoc_k15
4 de da_mh_sinh_hoc_k15
 
3 de da_mh_hoa_hoc_k15
3 de da_mh_hoa_hoc_k153 de da_mh_hoa_hoc_k15
3 de da_mh_hoa_hoc_k15
 
2 de da-mh_vat_li_k15
2 de da-mh_vat_li_k152 de da-mh_vat_li_k15
2 de da-mh_vat_li_k15
 

Dap an chi tiet hoa iv 2012 cua box math

 • 1. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 1/17 Mã đề thi BMD 2012 LỜI TỔNG KẾT Trước tiên, BoxMath xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã hết lỏng ủng hộ BM trong quá trình ra đề thi, quá trình diễn ra cuộc thi cũng như những lời góp ý sâu sắc cho đề thi. Chính sự ủng hộ của các bạn đã luôn là động lực thúc giục chúng tôi nỗ lực hết sức mình miệt mài soạn đề, rà soát đề để rồi lại tập trung làm ra đáp án chi tiết này. Sau khi công việc soạn đáp án hoàn thành, chúng tôi cũng đã nghiêm túc xem xét lại đề thi để rút kinh nghiệm. Ở đề thi này, ban ra đề xin gửi tới bạn đọc lời xin lỗi chân thành nhất vì những sai sót kĩ thuật và kiến thức không đáng có. Lỗi sai phần nhiều là do sự chủ quan của người ra đề khi không kiểm tra lại tính toán của mình. Tất cả các lỗi sai đó, chúng tôi đã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung ở trong đáp án chi tiết này. Thêm vào đó là một số hạn chế như nhầm lẫn kiến thức giữa phần Chuẩn và Nâng cao, phân bố độ khó giữa hai phần chưa hợp lí, thiếu câu hỏi lí thuyết ở một số mảng kiến thức bắt buộc. Đây là những kinh nghiệm quý báu để ban ra đề có thể có những sản phẩm tốt hơn trong tương lai. Đề thi có những bài tập khó, đòi hỏi sự suy luận cao, tư duy nhanh nhưng đều được điều chỉnh chọn lọc để độ khó chỉ ngang tầm với đề thi đại học khối A năm 2010 và 2011. Nhiều ý tưởng, chúng tôi lấy trực tiếp từ các đề thi này, các bạn có thể kiểm chứng qua đáp án chi tiết dưới đây. Cuối cùng, xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia cuộc thi thử lần này của BoxMath. Hẹn gặp lại các bạn trong những đề thi số V được tổ chức vào trung tuần tháng 6 sắp tới. ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn hai amin no đơn chức hở là đồng đẳng kế tiếp thu được sản phẩm có 2 2 : 7 :13CO H OV V = . Nếu cho 24,9 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với hỗn hợp Y gồm hai axit HCOOH và 3CH COOH có tỉ lệ số mol là 1:3 thì khối lượng muối thu được là: A. 54,6 B. 50,4 C. 58,8 D. 26,1 Giải. Gọi CTPT trung bình của hai amin là 2 3n n C H N+ . Từ phản ứng cháy suy ra 2 7 1,75 132 3 n n n = Þ = + . Suy ra CTPT trung bình là 1,75 6,5C H N hay 2RNH với 25,5.R = và 2 0,6RNHn = CTPT trung bình của hỗn hợp Y là 'R COOH với 1.1 3.5 ' 11,5 4 R + = = Phản ứng: 2 3' 'RNH R COOH RNH OOCR+ ® Suy ra 0,6(25,5 61 11,5) 58,8m = + + = Bài tập tương tự. Cho hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) và hỗn hợp Y chứa CH3OH và C2H5OH (tỉ lệ mol là 2:3). 16,96 gam hỗn hợp X tác dụng với 8,08 gam hỗn hợp Y (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam este (hiệu suất các phản ứng là 80%). Giá trị của m là? Đáp số: 12,064 gam Câu 2. Cho các chất sau: 3 2 3 2 3 4 3, , , , , ( ) , ( ) , ,CH COOH HCl HNO NaOH CH COONa Cu OH Al OH NH NO 2 3, .,AgCl Ag O KNO Số chất điện li mạnh trong các chất trên là: A. 6 B. 5 C. 7 D. 8 DIỄN ĐÀN BOXMATH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ IV NĂM 2012 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút (20h00 – 21h30) Ngày thi 20-5-2012
 • 2. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 2/17 Giải. Các chất được gạch chân (Nhiều bạn băn khoăn ở chất AgCl, chúng tôi xin có bàn luận như sau: SGK Hóa học 11 NC viết “Tất cả các chất đều ít nhiều tan trong nước. Thí dụ, ở 25o C độ hoà tan của 4BaSO là 1,0.10 5- mol/l, của AgCl là 1,2.10 5- mol/l, của 3CaCO là 6,9.10 5- mol/l, của 2( )Fe OH là 5,8.10 6- mol/l.” Với các muối rất ít tan như AgCl, tất cả các phân tử nếu tan trong nước thì đều phân li nên có thể coi đó là chất điện li mạnh. Với các bazơ nếu như 2( )Fe OH , dù có tan trong nước nhưng không xảy ra sự phân li hoàn toàn nên vẫn là chất điện li yếu.) Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm glyxerol, axit 2-ol-propanoic, andehit fomic, frutozo thu được 58,24 lít 2CO (đktc) và 54 gam nước. Thành phần phần trăm khối lượng của glyxerol trong hỗn hợp là: A. 43,8% B. 23,4% C. 35,1% D. 46,7% Giải. Trừ glyxerol, ba chất còn lại đều có CTPT là 2( ) .nCH O Dựa vào phản ứng cháy suy ra 3 2,6 0,4 4 3 1,4 x ny x x ny ny + = =ì ì Ûí í + = =î î Suy ra 3 8 3 0,4.92 36,8C H Om = = và 2( ) .30 42nCH Om y n= = 3 8 3 % 46,7%C H OmÞ = Bài tập tương tự. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? A. Giảm 7,38 gam B. Tăng 2,7 gam C. Tăng 7,92 gam D. Giảm 7,74 gam Bài tập tương tự. Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt chát hoàn toàn 3,08 gam X thu được 2,16 gam nước. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là: A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75% Bài tập tương tự. Để hòa tan vừa hết 15,2 gam hỗn hợp X gồm MgO, CaO, Fe cần 600 ml dung dịch HCl 1M thu được khí H2 và dung dịch Y. Khối lượng MgCl2 trong dung dịch Y là: A. 11,4 gam B. 9,5 gam C. 7,6 gam D. 13,3 gam Câu 4. Cho các chất 2 2 2 3 3 3 2, , , , , , , , , , , .C Si Al Zn Cl Br N HCl CH NH Cl CH CH CHCl KBr CuCl= Số chất tác dụng với dung dịch NaOH chỉ sử dụng điều kiện nhiệt độ là: A. 7 B. 10 C. 9 D. 8 Giải. Các chất phản ứng được gạch chân (Nhiều bạn bỏ quên phản ứng của Si với NaOH) Bài tập tương tự. Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 5. Khi thủy phân 30,3 gam một peptit A thu được 37,5 gam một aminoaxita - . A là A. Dipeptit B. Tripeptit C. Tetrapeptit D. Pentapeptit Giải. Bảo toàn khối lượng suy ra 2 37,5 30,3 0,4( ). 18 H On mol - = = CTCT của A là [ ] .nH HNRCO OH Phản ứng xảy ra: 2 2[ ] ( 1)nH HNRCO OH n H O nNH RCOOH+ - ®
 • 3. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 3/17 Suy ra 0,4 37,5 (37,25 ) 93,75 (32,75 14 ) 93,75 1 61 n n R n m n R = Þ - = Þ - = - + Do 14 32,75m < và m nguyên nên 1m = hoặc 2.m = Thử chọn suy ra 1, 5.m n= = Đáp án D. Câu 6. Cho hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với 2H là 18,5. Biết một amin có phân tử khối nhỏ hơn có số mol nhỏ hơn 0,15. X tác dụng với dung dịch 3FeCl dư thu được kết tủa A. Đem A nung đến khối lượng không đổi thi được 8 gam chất rắn. Tổng số mol khí và hơi thu dược sau khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X là A. 1,38 B. 1,32 C. 1,44 D. 1,5 Giải. Khối lượng PT trung bình của X: 37M = . Suy ra có 1 amin là 5 ( 31)CH N = Từ phản ứng với 3,FeCl dễ dàng suy ra 0,3.aminn = Gọi x, y, M lần lượt là số mol của hai amin và khối lượng phân tử của amin có PTK lớn hơn. ( 0,15; 37)y M> ³ Suy ra: .31 . 37 1,8 ( 31) 0,15( 31) 43 x y M M y M M M x y + = = Þ = - > - Þ < + Vậy M = 41. Amin còn lại là 2CH C NHº - . Suy ra 0,18; 0,12,y x= = dễ dàng tính được tổng số mol khí là 1,2. (Thật xin lỗi các bạn vì đề ra có sai sót. Phải sửa “amin có PTK lớn hơn” thành “amin có PTK nhỏ hơn” như ở trên) Bài tập tương tự. (KB 2010, MĐ 174, Câu 13) Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với 2H bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít 2CO (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là A. CH4 và C2H4 B. C2H6 và C2H4 C. CH4 và C3H6 D. CH4 và C4H8 Câu 7. Cho các phản ứng sau a. 2 2 33 3 5I H O HIO HI+ ® + b. 22 2HgO Hg O® + c. 2 3 2 4 24 3K SO K SO K S® + d. 3 22 2 3KClO KCl O® + e. 2 22Fe HCl FeCl H+ ® + f. 2 2 3 2CH CH HCl CH CH Cl= + ® g. 3 2 2 3 2CH CHO Br H O CH COOH HBr+ + ® + h. 3 2CaCO CaO CO® + i. 4 2 4 2 22KMnO K MnO MnO O® + + j. 2 3HCHO H CH OH+ ® Số phản ứng oxi hóa khử nội phân tử là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Giải. Đáp án được đóng khung (Các phản ứng a. và c. là phản ứng tự oxi hóa khử) Câu 8. Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol 4CuSO . Sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn gồm hai kim loại. Muốn thỏa mãn được điều kiện đó thì: A. x z y< < B. z x³ C. x z x y£ < + D. z x y= + Giải. Hai kim loại là Cu và Fe (dư, có thể chưa phản ứng hoặc chỉ phản ứng một phần)
 • 4. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 4/17 Câu 9. Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa 9,17 gam hỗn hợp 4CuSO và NaCl cho tới khi nước bắt đầu điện phân ở một trong hai điện cực thì dừng lại và thu được dung dịch X. Thêm vào X một lượng Zn vừa đủ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và chất rắn. Lại điện phân dung dịch Y đến khi ở cả hai điện cực nước đều bị điện phân thì thu được dung dịch Z. Z hòa tan được thêm một lượng Zn nữa. Tổng khối lượng Zn bị hòa tan là 5,2 gam. Phần trăm khối lượng NaCl trong hỗn hợp ban đầu là: A. 12,76 B. 71,72 C. 11,96 D. 12,76 hoặc 11,96 Giải. Gọi a và b lần lượt là số mol của 4CuSO và NaCl 160 58,5 9,17 (1)a bÞ + = *TH1. Nếu b < 2a thì X chứa 2 2 b a mol Cu +æ ö -ç ÷ è ø : X hòa tan được 2 b a mol Zn æ ö -ç ÷ è ø Lúc điện phân Y: 2 2 2 2a2a 2a 2 2e ; 2 4 4e b bb b a Zn Zn H O O H+ + ® -- - - + ® ® + + Zn bị hòa tan thêm 2 b a mol æ ö -ç ÷ è ø do phản ứng 2 22 ZnH Zn H+ + +®+ Z 2a 0,08 (2)nn b= - =å . Giải hệ (1)(2) suy ra 0,05; 0,02a b= = (thỏa mãn 2b a< ) % 12,76%mNaClÞ = *TH2. Nếu b > 2a thì X chứa ( 2 )b a molCl- - cùng các ion 2 4 , .SO Na- + X không phản ứng với Zn. Lúc điện phân Y: a a a 2 2 a 2 2 22 2 2 2 ;2 2 2 b b b b Cl e H O e OHC Hl- - - - - - +® + ® + Zn bị hòa tan thêm 2 b a mol æ ö -ç ÷ è ø do phản ứng 2 22Zn OH ZnO H- - + ® + 0,08 2a 0,16 (2') 2 Zn b n a b= - = Þ - =å . Giải hệ (1)(2’) thì hệ vô nghiệm. Vậy chọn đáp án A. Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X thu được 2 2 : 8:7H O COV V = . Khi X phản ứng với clo tạo ra được hỗn hợp gồm nhiều hơn 3 đồng phân monoclo. Số lượng các chất thỏa mãn tính chất trên là: A. 7 B. 5 C. 4 D. 6 Giải. Dễ dàng tìm được X là 7 16.C H Các chất phù hợp với điều kiện là: · Heptan · 2-metylhexan · 3-metylhexan · 2,2-đimetylpentan · 2,3-đimetylpentan Câu 11. Cho các chất 2 5 3 6 5 2 5 3 6 5 2, , , , , , ,C H OH CH COOH C H OH C H ONa CH COONa C H ONa H O ( )3 22 , ., HCH C Cl CH CH u OH- - Trong số các chất trên, số cặp chất phản ứng với nhau là: A. 10 B. 9 C. 11 D. 12 Giải. Các phản ứng xảy ra là: 2 5 3C H OH CH COOH+ , 3 2 5CH COOH C H ONa+ , 3 6 5CH COOH C H ONa+ , 3 2( )CH COOH Cu OH+ , 6 5 2 5C H OH C H ONa+ , 2 5C H ONa HCl+ , 2CH COONa HCl+ , 6 5C H ONa HCl+ , 2 2 5H O C H ONa+ , 2 2 3H O CH CH CH+ = - , 2 3CH CH CH HCl= - + , 2 5C H OH HCl+ Câu 12. Oxi hóa hết hỗn hợp các ancol đơn chức có công thức phân tử là 2 6C H O và 3 8C H O cần 40 gam CuO thu được chất rắn X, hỗn hợp khí và hơi Y có tỉ khối với 2H là 16,9. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ
 • 5. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 5/17 2( )Cu OH trong NaOH thu được kết tủa đỏ và dung dịch Z. Làm khô kết tủa cân nặng 57,6 gam. Z có thể tác dụng với n mol 2Br khan sử dụng xúc tác. Giá trị của n là: A. 0,1 B. 0,2 C. 0,18125 D. 0,4 Giải. Hỗn hợp các ancol bao gồm 3 2 5 3 3, , ( )CH CHO C H OH CH CH OH CH- - . Từ phản ứng với CuO suy ra 0,5.ancoln = X là Cu, Y là hỗn hợp gồm 3 2 5, ,CH CHO C H CHO axeton và hơi nước. Gọi số mol của các chất trong Y là x, y, z và (x + y + z). Do 33,8 3: 2 0,3, 0,. 2..Y x M x y z y z = Þ Þ = Þ = + = + Kết tủa đỏ là 2Cu O và 2 0,4 0,4.Cu O RCHOn n x y= Þ = + = Vậy 0,1 0,1axeton bromn z n= = Þ = Câu 13. Cho m gam 2Cl phản ứng với dung dịch A gồm 0,4 mol KI và 0,6 mol KBr thu được 109,45 gam các đơn chất X,Y,Z. Cho X,Y,Z phản ứng hoàn toàn với Fe dư thì khối lượng muối thu được là A. 158,45 B. 137,45 C. 143,05 D. 90,25 Giải. Sản phầm gồm có 0,2 mol 2I , 0,3 mol 2Br và 0,15 mol 2Cl Muối tạo ra là 0,2 mol 2FeI , 0,2 mol 3FeBr , 0,1 mol 3FeCl . Suy ra m = 137,45 Câu 14. Sắt pirit tác dụng với dung dịch 2 4H SO đặc nóng thu được phân tử muối sắt III và muối sắt II có tỉ lệ số mol là 2:3. Hệ số tối giãn của 2SO (sản phẩm khử duy nhất) trong cân bằng phản ứng là: A. 36 B. 51 C. 30 D. 47 Giải. 2 2 4 2 4 3 4 2 27 102 2 ( ) 3 51 51FeS H SO Fe SO FeSO SO H O+ ® + + + Câu 15. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:9. Hòa tan m gam X bằng dung dịch 3HNO thu được 0,336 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), dung dịch Y và cố 0,75m gam kim loại không tan. Giá trị của m là: A. 5,25 gam B. 5,040 gam C. 4,095 gam D. 1,365 gam Giải. Ta có : (4.56):(9.64) 7 :18 % 72% 0,72 0,75Fe Cu Cum m mCu m m m= = Þ = Þ = < . Vậy Fe phải dư sau phản ứng, trong dung dịch chỉ tạo muối 2 .Fe + Đồng thời Cu chưa hề phản ứng (vì dư Fe nên không thể tạo muối 2 Cu + ) Ta có 0,015NOn mol= nên khối lượng sắt phản ứng: 3 .0,015.56 1,26( ) 2 Fem gam= = và bằng 0,25m. Suy ra m = 5,04 (Có nhiều bạn nhầm lẫn 4:9 là tỉ lệ khối lượng nhé) Câu 16. Hỗn hợp A gồm 2 este đồng phân đơn chức phản ứng hoàn toàn với 0,03 mol NaOH thu được 5,56 gam chất rắn trong đó có duy nhất một muối B (B có thể phản ứng với 2Br tạo ra muối cacbonat). Hỗn hợp sản phẩm hữu cơ còn lại gồm 1 ancol và 1 andehit đều đơn chức phản ứng với không đến 0,03 mol 2Br . Nếu cho X phản ứng tráng bạc thì thu được 2,16 gam Ag . Đốt cháy A thu được 8,8 gam 2CO cần V lít 2O ở đktc. Giá trị của V là A. 5,04 B. 20,16 C. 4,48 D. 5,6 Giải. B là HCOONa. Gọi x là số mol muối HCOONa, ta có 78 40(0,03 ) 5,56 0,02 0,02estex x x n+ - = Þ = Þ = Gọi a và b lần lượt là số mol của andehit và ancol, suy ra 0,02estea b n+ = = Do hai este đồng phân nen ancol và andehit có cùng số liên kết p . Gọi k là số liên kết p có trong một phân tử ancol và andehit, thì ( ) 0,03 1,5 1k a b k k+ < Þ < Þ = Lại có 4Cn = nên CTPT của A là 4 6 2.C H O Dễ dàng tính được đáp án A.
 • 6. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 6/17 Câu 17. Công thức phân tử của thủy tinh loại thường là A. 2 2. .6Na O CaO SiO B. 2 3 3 2. .6Na CO CaCO SiO C. 2 3 3 2. .Na SiO CaSiO K O D. 2 2. .K O CaO SiO Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức hở X thì có nhận xét 2 2 : 8:9CO On n = . Nếu cho m gam X vào 300 ml dung dịch KOH 0,9M rồi cô cạn dung dịch thu được 28,62 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 22 B. 22,68 C. 21,5 D. 20,5 Giải. Ta có 0,45 3.brom brom este n n n = Þ < Gọi k là số liên kết p có trong phân tử este, suy ra 1 < k < 4 {2;3}kÞ Î PTPƯ cháy suy ra 3 1 9 3 4( 1) 3 2; 4 2 8 n k n k k n n - - = Þ = + Þ = = . Este là 4 6 2C H O Ta lại có 0,27( )KOHn mol= *TH1. Nếu KOH phản ứng hết. Các muối có thể tạo ra là 3 2 3, ,HCOOK CH COOK C H COOK đều có khối lượng khác 28,62 gam *TH2. KOH dư. Gọi x là số mol este phản ứng ( 83) (0,27 ).56 28,62x R xÞ + + - = ( 27) 13,5x RÞ + = . Do 13,5 0,27 27 50 0,27 x R< Þ + > = 2 323R R C HÞ > Þ = (Vì phân tử có một liên kết đôi ở gốc cacbon) 27; 0,025; 21,5%R x mÞ = = = Bài tập tương tự. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết p nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí 2CO bằng 6/7 thể tích khí 2O đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 10,56 B. 7,20 C. 8,88 D. 6,66 Câu 19. Hấp thụ hoàn toàn V lít 2CO vào dung dịch 2( )Ca OH a M thì thu được 1m gam kết tủa. Cùng hấp thụ (V + 3,36) lít 2CO vào dung dịch 2( )Ca OH thì thu được 2m gam kết tủa. Biết 1 2: 3: 2m m = . Nếu thêm (V + V1) lít 2CO vào dung dịch 2( )Ca OH trên thì thu được lượng kết tủa cực đại. Biết 1m bằng 3/7 khối lượng kết tủa cực đại. Giá trị của V1 là A. 0,672 B. 1,493 C. 2,016 D. 1,008 Giải. Do khi thêm (V + V1) lít vẫn tạo được lượng kết tủa cực đại nên chỉ xảy ra trường hợp thể hiện ở sơ đồ. Ta có 7 .3 3 4 3 a x x x= - = (với x là số mol khí 2CO để tạo 1m gam kết tủa) V V + 3,36 CO23x a b 2x
 • 7. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 7/17 Tương tự 27 5b x x x-= = . Vậy 1 4 .22,4 .0,15.22.4 1,493( ) 4 5 V a lit= = = + (Đề bài phải bổ sung giả thiết như trên thì mới có thể làm được. Chân thành xin lỗi các bạn vì thiếu sót này) Câu 20. Cho các muối 4 2 3 2 3 3 3 3 4, , , , , , ,AgCl NH Cl K HPO KH PO AlCl NaNO Na PO KHS . Số muối trung hòa là A. 5 B. 6 C. 7 D. 4 Giải. Muối trung hòa là muối mà gốc axit không còn khả năng phân li ra H + . Các muối trung hòa được gạch chân. Câu 21. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 3K CO (kali cacbonat) và 2 3X CO vào nước chỉ thu được dung dịch A. Cho A tác dụng hết với dung dịch 3HNO dư, thu được dung dịch X và 4,48 lít 2CO (đktc). Cô cạn dung dịch B và nung ở 400o C đến khối lượng không đổi thu được 10,2 gam chất rắn D. Giá trị của m là: A. 3,8 gam B. 7,4 gam C. 21,72 gam D. 17,8 gam Giải. Vì 2 3X CO tan trong nước nên phải là muối của kim loại kiềm hoặc amoni. Nếu là 2 3X CO là muối của kim loại kiềm. Gọi x và y lần lượt là số mol của các muối. Ta có hệ 0,2 2x.(39 46) 2 .( 46) 10,2 x y y M + =ì í + + + =î . Hệ này vô nghiệm vì 2( ).46 18,4 10,2x y+ = > Vậy 2 3X CO là 4 2 3( ) .NH CO Suy ra chất rắn B chỉ là 2.KNO Từ đó dễ dàng tính được: 2 3K CO 0,06 mol; 4 2 3( )NH CO 0,14 mol. Suy ra m = 21,72 gam (Không nhiều bạn làm đúng bài này do bỏ quên khả năng X là amoni Do tính nhầm số mol K2CO3 mà đã cho ra đáp án sai. BBT xin sửa lại kết quả là m = 21,72 như trên) Câu 22. Cho các chất hữu cơ : 2 2 2 3 2 2 3 2 3, , ( ) , ,CH Cl CH CH COOCH HCOOCH C Cl CH CH CH CCl= - = [ ]2 5 3 3 3 32 2 32 ( ) , ,CH COOCHCl CH CH CH COOC H COOC C CHC CH H CH H= = - . Khi thủy phân trong môi trường kiềm số chất sau khi thủy phân cho sản phẩm có phản ứng tráng gương là A. 2 B 3 C. 4 D. 5 Giải. Các chất thỏa mãn được gạch chân Câu 23. Cho 24,8 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm thổ R và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 55,5 gam muối khan. Hòa tan 19,84 gam X vào 2H O dư rồi cho tác dụng với Al dư thì tổng số mol 2H thu được sau phản ứng là A. 1,2 B. 1,36 C. 1,5 D. 1,66 Giải. x 2 2 2 2 x R HCl RCl H+ ® + ; 2 2 2 2 y y RO HCl RCl H+ ® + Suy ra . .( 16) 24,8 (1) ( )( 71) 55,5 (2) x R y R x y R + + =ì í + + =î 71 55 31,7x yÞ + = (Trừ (1) cho (2)) 31,7 31,7 55,5 55,5 55. 96,29 71 .71 124,30 71 55 31,7 31,7 x y RÞ < + < Þ = < + < = (40)R CaÞ =
 • 8. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 8/17 Ta có hệ 40x 56 24,8 (1') 0,2 0,5 (2') 0,3 y x x y y + = =ì ì Ûí í + = =î î Trong 18,94 gam X có 0,16 mol Ca và 0,24 mol CaO, phản ứng tạo ra tổng cộng 1,36 mol 2H Cách khác. Các bạn có thể giả sử hỗn hợp chỉ có kim loại hoặc chỉ có oxit cũng tìm được khoảng giá trị của R. Từ đó suy ra R = Ca (40) Bài tập tương tự. (Bài 1, Tuyển tập các bài toán hóa học hay và lời giải của diễn đàn BoxMath, 2011) Hỗn hợp A gồm muối sunfit, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M. Cho 17,775 gam hỗn hợp A vào dung dịch 2( )Ba OH dư tạo thành 24,5275 gam hỗn hợp kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch và cho kết tủa tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy còn 2,33 gam chất rắn. Kim loại kiềm M là: A. Li B. K C. Rb D. Na Câu 24. Dung dịch X gồm 3CH COOH xM và HCl 0,001M. Giá trị pH của dung dịch X là 2,33 5 ( 1,75.10 ).aK - = Giá trị của x là: A. 1 B. 2 C. 0,5 D. 0,833 Giải. Đáp án A. 1 Câu 25. Chỉ có giấy quỳ ẩm, lửa và giấy tẩm dung dịch muối X người ta có thể phân biệt được 4 lọ chứa 4 khí riêng biệt O2, N2, H2S, Cl2 do có hiện tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lênkhí (2) làm mất màu giấy quỳkhí (3) làm giấy có tẩm dung dịch muối X hóa đen. Chọn phát biểu không đúng: A. Khí (1) là 2O X là muối 4CuSO B. Khí (2) là 2Cl X là 3 2( )Pb NO C. Khí (3) là 2Cl Khí còn lại là 2N D. X là 4CuSO khí (3) là 2H S Câu 26. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu và 12 gam CuO cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và 3NaNO 0,12M (sản phẩm khử duy nhất là )NO A. 833 ml B. 866 ml C. 633 ml D. 700 ml Giải. Có 0,15 mol Cu và 0,15 mol CuO 2 2 0,30,15 2CuO H Cu H O+ + + ® + 2 3 2 0,15 0,4 0,1 3 8 2 2 3 4Cu H NO NO Cu H O+ - + + + ® + + Vậy phải cần 0,7 mol H + và 0,1 mol 3NO- Gọi V(l) là thể tích cần tối thiểu cần dùng .1 0,7 0,7 .0,12 0,1 0,833 V V V V ³ ³ì ì Þí í ³ ³î î Vậy cần chọn 833 ml Câu 27. Hãy chọn nhận định đúng. A. Nguyên tố có cấu hình electron ở phân lớp cuối cùng ns1 luôn là kim loại. B. Nguyên tố có cấu hình electron ở phân lớp cuối cùng np4 có thể là kim loại. C. Nguyên tố có cấu hình electron ở phân lớp cuối cùng ns2 luôn thể hiện tính khử. D. Tất cả đều sai. Giải. A sai vì 1s1 là H là phi kim B đúng, với chu kì n, thì nếu số e ở phân lớp p nhỏ hơn (n - 1) là kim loại. Với các nguyên tố trên thì có phân lớp e cuối cùng là 6p4 , 7p4 thỏa mãn điều kiện. C vì 1s2 là He trơ, không thể hiện tính chất hóa học D sai vì B đúng. (Trong đề thi được phát, đề ra là chọn nhận định sai. Xin sửa lại là chọn nhận định đúng như trên. BBT chân thành xin lỗi các bạn vì lỗi kĩ thuật này)
 • 9. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 9/17 Câu 28. Hỗn hợp A gồm Al và 2 3Fe O có khối lượng phân tử trung bình là AM . Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được hỗn hợp B có khối lượng phân tử trung bình là BM . Quan hệ giữa AM và BM là: A. A BM M B. A BM M= C. A BM M D. Tất cả đều chưa chính xác Giải. Phản ứng: 2Al + Fe2O3 ®Al2O3 + 2Fe. Khối lượng và số mol không đổi, chọn B. Câu 29. Hỗn hợp A gồm các hidrocacbon 2 2 2 2 2, ,x x y y z zC H C H C H+ - mạch thẳng được cho ở điều kiện thích hợp để tồn tại ở dạng khí ( x y z£ £ ). Đốt cháy A thu được thể tích 2CO và 2H O bằng nhau. Cho A tác dụng với lượng vừa đủ 72 gam brom trong dung dịch thấy thoát ra 3,36 lít khí. Đốt cháy lần lượt mỗi khí thì thu được lần lượt 1 2 3, ,n n n mol khí 2CO (đktc). Biết 1 2 3 1 2 30,0225( ) . . .n n n n n n+ + = Đốt cháy một hỗn hợp B khác cũng chứa 3 hidrocacbon trên thì thu được n mol 2CO và 9 gam nước. Biết khối lượng của B là 8,25 gam, giá trị của n là A. 0,625 B. 0,604 C. 0,9 D. Đáp án khác Giải. (BBT xin sửa lại đề ra, thay các thể tích 1 2 3, ,V V V thành số mol 1 2 3, ,n n n ) Gọi a, b, c lần lượt là số mol của các hidrocacbon. Từ 2 2CO H OV V a c= Þ = Từ phản ứng với brom, ta có 2 0,45 0,15 b c a + =ì í =î Suy ra 0,15a b c= = = Do 1 2 3 1 2 3 3 0,150,022 ( ).0,0225 (0,15) .5( ) . . . (*)x y zn n n n xyn n z x y z xyzÞ + + = Þ + + =+ + = Do x y z£ £ nên 3 3 1,2,3{ }xyz z xy xy£ Þ £ Þ Î Nếu 1xy = thì 1, 1x y= = , thay vào (*) suy ra 2 z z+ = (loại) Nếu 2xy = thì 1, 2x y= = , thay vào (*) suy ra 3z = (nhận) Nếu 3xy = thì 1, 3x y= = , thay vào (*) suy ra 2z = (loại) Vậy 1, 2, 3x y z= = = Ba hidrocacbon là 4 2 4 3 4, ,CH C H C H có CTPT trung bình là 4xC H 4 2 2 2 0,50,25 ( 1) 2xC H x O xCO H O+ + ® + Suy ra 4 8,25 34 2,5 0,25xC HM x= = Þ = 2 2,5.0,25 0,625COnÞ = = Câu 30. Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven ? A. HCHO B. 2H S C. 2CO D. 2SO Câu 31. Hòa tan hoàn toàn 41,15 gam hỗn hợp X gồm , , ,ZnO FeO MgO CuO vào dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 72,775 gam muối khan. Mặt khác, nếu cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch 3HNO dư , cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 111 gam muối khan. % khối lượng của FeO trong X là: A. 17,50% B. 21,87% C. 26,25% D. 34,99% Giải. 72,775 41,15 .2 1,15( ) 71 16Cl n mol- - = = - Nếu phản ứng của X với 3HNO chỉ tạo muối sắt II thì khối lượng muối là 1 41,15 0,575.(2.62 16) 103,25m = + - =
 • 10. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 10/17 Thực tế, do 3HNO dư nên tạo muối sắt III và khối lượng muối 2 111( )m gam= Chênh lệch giữa 2m và 1m là do chênh lệch 1 nhóm 3NO- của hai muối sắt. 3 111 103,25 0,125.72 0,125( ) % .100% 21,87% 62 41,15 FeO FeONO n n mol m- - = = = Þ = = Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (X được tạo thành từ các amino axit chỉ chứa 1 nhóm 2NH- và 1 nhóm COOH- ) cần 58,8 lít 2O (đktc) thu được 2,2 mol 2CO và 1,85 mol 2H O. Nếu cho 0,1 mol X thuỷ phân hoàn toàn trong 500 ml dung dịch NaOH 2M thu được m gam chất rắn. Số liên kết peptit trong X và giá trị m lần lượt là A. 8 và 92,9 gam B. 8 và 96,9gam C. 9 và 92,9 gam D. 9 và 96,9 gam Giải. Do các aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm 2NH- và 1 nhóm COOH- . Gọi A là 1 aminoaxit tổng quát để tạo peptit X. Vậy X là: ( 1) 2kA k H O- - (0,1 mol). Vậy số mol nguyên tử O trong X là 2 .0,1 ( 1).0,1k k- - Từ phản ứng X + 58,8 lít O2 → 2,2 mol CO2 + 1,85 mol H2O, bảo toàn nguyên tố O, ta có: ( ) 1( )O trong Xn mol= Vậy có 2 .0,1 ( 1).0,1 1 9.k k k- - = ® = Có 8 liên kết peptit. Suy ra 2 9 . 0,45( ) 2 N peptitn n mol= = Bảo toàn khối lượng với phản ứng cháy suy ra ( ) 58,7( )m X gam= Khi thuỷ phân X trong NaOH : 2(9 8 2 ) 9A H O NaOH muoi H O- + ® + Vậy khối lượng chất rắn thu được là: 58,7 0,5.2.40 18.0,1 96,9m gam= + - = Câu 33. Chọn phát biểu đúng. A. Axit nucleic là một polieste của axit photphoric và đường ribozơ B. Hemoglobin có dạng cầu, chỉ tan trong huyết tương và không tan trong nước C. Prôtêin đơn giản là prôtêin được tạo thành từ 2 đến 10 phân tử aminoaxita - D. Nếu phân từ chứa n gốc aminoaxita - khác nhau thì số đồng phân peptit là n! Giải. A sai. Phải là đường pentozơ. B sai vì hemoglobin tan được trong nước. C sai vì prôtêin đơn giản là prôtêin cấu tạo chỉ bởi aminoaxita - Câu 34. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam kim loại M với oxi thu được 9,28 gam chất rắn. Nếu cho 5,04 gam M tác dụng hết với dung dịch 3HNO dư thu được dung dịch X và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Thể tích NO (đktc) thu được là: A. 1,344 lít B. 2,016 lít C. 1,792 lít D. 2,24 lít Giải. Gọi n là số oxi hóa của M khi phản ứng với oxi, suy ra 21M n= . Với n nguyên thì không có kim loại thỏa mãn, do đó M là Fe với 8 / 3n = Từ đó dễ dàng xác định được 0,09NO Fen n mol= = Câu 35. Phản ứng nào sau đây không tạo ra HI? A. 2 5 2 3C H NH CH I+ ® B. 4 2 o t CH I+ ¾¾® C. 3Anilin CH I+ ® D. 3 2 2 o t CH CH CH CH I H O= - + ¾¾® Giải. Do HI có tính khử mạnh và liên kết C I- có độ bền khá kém so với các halogen khác nên nếu tạo ra, HI sẽ khử ancol về chất ban đầu.
 • 11. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 11/17 (Trong phạm vi chương trình phổ thông, phản ứng B cũng có thể coi như không xảy ra theo SGK Hóa học 11 NC, trang 139) Câu 36. Hai bình kín A, B đều có dung tích không đổi V lít chứa không khí (21% oxi và 79% nitơ về thể tích). Cho vào cả hai bình những lượng như nhau hỗn hợp ZnS và 2FeS . Trong bình B còn thêm một ít bột S (không dư). Sau khi đốt cháy hết hỗn hợp sunfua và lưu huỳnh, lúc đó trong bình A oxi chiếm 3,68% thể tích, trong bình B nitơ chiếm 83,16% thể tích. % thể tích của 2SO trong bình A là A. 13,16% B. 3,68% C. 83,16% D. 21% Giải. Ta thấy ở bình B có thêm phản ứng: S + O2 → SO2 Nhận xét lượng mol oxi phản ứng bao nhiêu thì lượng mol SO2 thêm vào bấy nhiêu, tức là không tăng (giảm) số mol hỗn hợp khí (tức là không tăng (giảm) thể tích). Suy ra thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng ở B và A là như nhau; mà lượng N2 ở A và B là như nhau 22 % % 83,16%.N trong BN trong AV VÞ = = 2 2 2 % 100% % % 100% 3,68% 83,16% 13,16%.O NSO trong AV V VÞ = - = - - =- Câu 37. Trong một bình kín dung tích không đổi chứa hh A gồm etan và một ankin (đều ở thể khí) có tỉ lệ số mol là 1:1. Thêm oxi vào bình thì được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với 2H là 18. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B sau đó đưa về 0o C thấy hh khí trong bình có tỉ khối so với 2H là 21,4665. Công thức ankin là: A. 2 2C H B. 3 4C H C. 4 6C H D. 5 8C H Giải. Ankin thể khí, do đó có số nguyên tử C nhỏ hơn 5. Đặt: 2 6C H : a mol; 2 2n nC H - : a mol; 2O : b mol. Gọi hỗn hợp sau khi đốt là hỗn hợp C ta có: MB.nB = MC.nC : : 21,4665:18 1,2B C C Bn n M MÞ = = = Chọn: 1,2Bn mol= suy ra 18.2.1,2 43,2( )Bm gam= = Ta có: 2 1,2(1)a b+ = và 30 (14 2) 32 43,2(2)a n a b+ - + = .Từ (2) suy ra 2,4 14 36 32.(2 ) 43,2 14 36 32.1,2 43,2 14 36 4,8 7 18 na a a b na a na a a n - + + = Þ - + = Þ - = Þ = - Mà 2 1,2a suy ra 0,6a hay 2,4 0,6 7 18 4 3,14 7 18 n n n Þ - Þ - Vậy 4n = . Suy ra ankin là 4 6.C H Câu 38. Trong các phản ứng sau: a. 2 4NaClO KI H SO+ + ® b. 3C HNO+ ® c. 2 4HI H SO+ ® d. 3 2KI O H O+ + ® e. 4 4 2 2 3 2( )NH Al SO Na CO H O+ + ® Số phản ứng có tổng hệ số cân bằng nhỏ hơn hoặc bằng 13 và sản phẩm có 2 khí là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Giải. (1) NaClO + 2KI + H2SO4 I2 + NaCl + K2SO4 + H2O (2) 3C + 4HNO3 CO2#+ 4NO# + H2O (3) 8HI + H2SO4 4I2 + H2S# + 4H2O (4) 2KI + O3 + H2O I2 + O2# + 2KOH (5) NH4Al(SO4)2 + 2Na2CO3 + H2O NH3#+ Al(OH)3$ + CO2#+ H2O
 • 12. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 12/17 Các phản ứng có tổng hệ số cân bằng nhỏ hơn hoặc bằng 13 và sản phẩm có 2 khí là: (2), (5) Câu 39. Hỗn hợp A gồm bột Al và M. Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam A bằng dung dịch HCl dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Nếu nung nóng 17,2 gam A trong không khí thì thu được chất rắn nặng 20,4 gam. Lấy 17,2 gam A tác dụng vừa đủ với 2 4H SO đặc, nóng thu được V lít (đktc) khí 2SO duy nhất và dung dịch B. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là: A. 13,44 lít B. 22,4 lít C. 16,8 lít D. 26,88 lít Giải. - Nếu M là kim loại đứng trước H: 2 0,3Hn mol= , suy ra số mol e trao đổi 0,6( )en mol= , suy ra 2 2.0,6: 4 0,3( )On mol= = . Khối lượng chất rắn thu được 17,2 32.0,3 26,8 20,4m gam gam= + = (loại). - Nếu M là kim loại đứng sau H: 2 0,3Hn mol= , suy ra số mol Al trong 8,6 gam A là 0,2Aln mol= ® mchất rắn mAl2O3 = 0,2.102 = 20,4 gam (loại). Vậy M phải là phi kim, khi nung với 2O thì tạo oxit là chất khí. Vì A tác dụng với 2 4H SO đặc, nóng chỉ thu được 2SO duy nhất ® M là S . Dễ dàng tính được trong 17,2 gam A chứa 0,4 mol Al và 0,2 mol S . Suy ra: Số mol e trao đổi: 0,4.3 0,2.4 2( )en mol= + = Þ 2 1,2 2 e SO S n n n mol= + = (Một bài tập hóa học hay phải không nào? Hầu hết các bạn đều không nghĩ tới khả năng M là phi kim) Câu 40. Cho V1 lít hỗn hợp A gồm N2 và NO có số mol bằng nhau, V2 lít hỗn hợp B gồm hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Biết V1 + V2 = 1. Lấy V1 lít hỗn hợp A và 0,4V2 lít hỗn hợp B đốt cháy vừa đủ thì thu được hỗn hợp sản phẩm C gồm khí và hơi nước. Nếu cho C đi qua dung dịch axit sunfuric đặc dư thì còn lại 1 lít khí D. Nếu cho D đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì tổng thể khí thoát ra và thể tích bị hấp thụ bởi axit sunfuric ở trên là 1,2 lít. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là A. 4CH và 2 6C H B. 2 6C H và 3 8C H C. 2 4C H và 3 6C H D. 3 6C H và 4 8C H Giải. Giả sử có y mol 2N và y mol NO trong 1V lít A; z mol 2 2 2n n kC H + - ( k nguyên dương, 0n ) Không mất tính tổng quát, giả sử 2 1y z+ = Phản ứng đốt cháy tạo ra y mol 2N và y mol 2NO cùng 0,4nz mol 2CO và 0,4( 1 )n k z+ - mol 2H O Suy ra 0,4 2 1:1 2 nz y y z + = + . Suy ra 2,5.n = Ta lại có 2NO và 2CO bị hấp thụ bởi dung dịch 2( )Ca OH nên 0,4.2,5. 0,4 0,4 1,2 1,4 0,4 2,4 1,2 2 1,4 ( 0,2 0,4 ) 0 0,4 0,2 0 0,5 0. y z z kz y z kz y z y z y z k k k k + + - = Û + - = + + Þ + - + = Þ - Þ Þ = Vậy chọn đáp án B Bài tập tương tự. Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hidrocacbon là: A. 4CH và 2 6C H B. 2 4C H và 3 6C H C. 2 6C H và 3 8C H D. 3 6C H và 4 8C H
 • 13. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 13/17 II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41. Cho dãy chuyển hóa sau 52 2 2 5 3 / O ( ) 1:1( ) o C H OH K H tHCl CH CH CH C H CH X Y++ = - - ¾¾¾® ¾¾¾¾¾¾¾® (X, Y là các sản phẩm chính) Tên gọi của Y là A. 3-etyl but-1-en B. 3-etyl but-2-en C. 3-metyl pent-2-en D. 3-etyl but-2-ol Giải. X là 3 2 5 3( ) ( )CH CH Cl CH C H CH- - - ; Y là 3 2 5 3( )CH CH CH C H CH- = - , viết lại thành 3 3 2 5( )CH CH CH CH C H- = - (3-metyl pent-2-en) Câu 42. Chất nào sau đây không tác dụng với HBr : A. 2O B. Anilin C. Ag D. Valin Giải. Bạc không tác dụng được với HBr. Câu 43. A là hỗn hợp các muối 3 2 3 2( ) , ( )Cu NO Fe NO và 3 3( )Fe NO . Trong đó N chiếm 16,03% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 65,5 gam muối A . Lọc kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam oxit ? A. 25 B. 34 C. 27 D. 23 Giải. Có 0,1603.65,5 0,75( ) 14 Nn mol= = , suy ra ( )3 0,75NO n mol- = Do đó khối lượng kim loại là: ( )65,5 62.0,75 19 .klm gam= - = Nếu như không nung trong không khí, oxit chứa 3 1 0,375( ) 2 O NO n n mol-= = . Nhưng thực tế, muối sắt II tạo 2 3,Fe O nên 19 0,375.16 25( ) (1)oxit kl Om m m gam + = + = Gọi x, y, z lần lượt là số mol của các muối. Suy ra 19 64 56( ) 19 56 x y z x y z+ + = Þ + + Khối lượng oxit nung được là 19 .80 ( ).80 80( ) .80 27,14 (2) 56 m x y z x y z m m= + + = + + Þ Þ Từ (1) và (2), suy ra 25 m 27,14. Chọn đáp án C. Câu 44. Sắp xếp các chất theo thứ tự giảm dần tính bazo: A. 2 5 6 5 2 3C H ONa NaOH C H ONa Na CO HCOONa B. 2 3 6 5 2 5HCOONa Na CO C H ONa NaOH C H ONa C. 2 3 2 5 6 5NaOH Na CO C H ONa C H ONa HCOONa D. 2 5 6 5 2 3C H ONa C H ONa NaOH Na CO HCOONa (Ở phương án A, đề thi có chút sai sót. BBT xin sửa 6 5C H OH thành 6 5C H ONa , đây chỉ là lỗi đánh máy, các bạn có thể suy luận ra lỗi sai trên từ các phương án khác) Câu 45. Hợp chất X có công thức phân tử 8 8C H . 1 mol X có khả năng kết hợp tối đa 4 mol 2H nhưng chỉ kết hợp được tối đa 1 mol 2Br (ở trạng thái dung dịch). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là: A. 1 B. 2 C. 4 D. Không có chất thỏa mãn. Giải. Chỉ có Stiren C6H5-CH=CH2 thỏa mãn
 • 14. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 14/17 Câu 46. Dung dịch X có chứa các ion 3 2 3 4, , ,Fe SO Al Cl+ - + - . Chia dung dịch thành hai phần bằng nhau. - Phần 1 tác dụng với lượng dư khí 2H S (được sục vào dung dịch) thu được 2,4 gam kết tủa - Phần 2 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch 2BaCl thu được 46,6 gam kết tủa và dung dịch Y. Tiếp tục thêm lượng dư dung dịch 3AgNO vào dung dịch Y thy được 107,625 gam kết tủa. Tổng khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch X là A. 85,45 B. 42,725 C. 46,733 D. Dữ kiện đề ra vô lí Giải. P1. 3 3 22 2 2Fe H S Fe S H+ + + + ® + + Kết tủa duy nhất là D (Chú ý: 3 Al + không có tính oxi hóa mạnh nên không phản ứng với 2H S ) 30,075( ) 0,15( )S Fe n mol n mol+= Þ = P2. Kết tủa là 4BaSO . Sau phản ứng còn 0,4 mol Cl- từ (1) cùng 3 3 ,Fe Al+ + và Cl- ban đầu. Tổng số mol Cl- : 0,75( )AgCln n mol= = Vậy ban đầu có 0,75 0,4 0,35( )mol Cl- - = Bảo toàn điện tích suy ra: 3 0,1Al n + = , từ đó 0,15.56 0,2.96 0,1.27 0,35.35.5 42,725( )m gam= + + + = Kết luận: 2 85,45( )Xm m gam= = (Nhiều bạn quên nhân đôi nhé) Câu 47. Cho 56,7 gam xenlulozo tác dụng với 56,7 gam 3HNO có trong hỗn hợp 3HNO và 2 4H SO đặc nóng tạo ra m gam sản phẩm hữu cơ X. Giá trị của m là A. 89,78 B. 94,95 C. 105,3 D. 97,2 Giải. C1. Ta có 3 0,9 2 3 0,35 HNO xenlulozo n n = 0,35 0,15 2x 3 0,9 0,2 x y x y y + = =ì ì Þ Þí í + = =î î 0,15.252 0,2.297 97,2mÞ = + = C2. Chú ý 2 3 0,9.H O HNOn n= = Bảo toàn khối lượng: 56,7 56,7 0,9.18 97,2m = + - = Câu 48. Thủy phân este E thu được axit cacboxylic A và hỗn hợp B gồm hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,65 gam E cần vừa đúng 500 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được m gam muối và x gam ancol B. Giá trị của m là? A. 3,4 B. 4,8 C. 4,1 D. 3,7 Giải. Ta dễ nhận thấy E là este hai chức. Suy ra 1 0,025( ) 146 2 este NaOH En n mol M= = Þ = . Gọi CTPT của este là 2( ')R COOR , thì 2 ' 58R R+ = Do hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nên 2' 29 15 ' 29 0 28 14( )R R R R CH¹ Þ Þ Þ = - (Chú ý: ' 15R vì ancol có PTK nhỏ nhất là 3CH OH . Nếu ' 29R = thì hai ancol phải là 3CH OH và 3 7C H OH không kế tiếp nhau) Muối là 2 2( ) 148.0,025 3,7CH COONa mÞ = = Câu 49. Chọn phát biểu đúng nhất A. Có thể dùng dung dịch NaOH để nhận biết 2 dung dịch natriphenolat và phenylamoniclorua B. Phenol còn dược gọi là axit phenic và có tính axit mạnh hơn axit cacbonic C. Naphtalen được dùng để sản xuất thuốc nổ công nghiệp D. Naphtalen bị oxi hóa bởi dung dịch 4KMnO tạo ra anhidrit phtalic Giải. B sai vì phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.
 • 15. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 15/17 C sai vì naphtalen không dùng làm thuốc nổ (Phenol hoặc toluen mới thường dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc nổ công nghiệp) D sai vì naphtalen không bị oxi hóa bởi 4KMnO A đúng, Natriphenolat tạo dung dịch đồng nhất với dung dịch NaOH. Còn với phenyl amoni clorua thì tạo anilin tan ít trong nước nên tách lớp. Câu 50. Crom có thể tác dụng với dung dịch nào sau đây? A. HCl loãng nóng B. 2 4H SO đặc nguội C. 3HNO đặc nguội D. NaOH loãng nóng Giải. 2 22 ( , )Cr HCl l n CrCl H+ ® + B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51. Cho sơ đồ sau 1 2 2 1 2 Y Z X N M A A A CuS A C CuCl B B B + + + + + ¾¾® ¾¾® ® ® ¾¾® ¾¾® ¾¾®   Biết 1 2, , ,A A A C là hợp chất của lưu huỳnh; 1 2, ,B B B là hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại. Chất C là: A. 3 2( )Cu NO B. AgCl C. 4CuSO D. 2 4Ag SO Giải. Các phương trình là CuS + 1,5O2 CuO(B) + SO2(A) SO2 + Br2 + 2H20 2HBr + H2SO4 (A1) H2SO4 + Ag2O Ag2SO4(A2) + H2O CuO + H2 Cu (B1) + H2O Cu + Cl2 CuCl2(B2) H2SO4 + Cu CuSO4 + SO2 + H2O Ag2SO4 + CuCl2 2 AgCl$ + CuSO4 ( C) Câu 52. Khi khử hoàn toàn natridicromat bằng than thu được oxi kim loại, muối cacbonat và một chất khí có tính khử. Tính khối lượng oxit kim loại biết đã dùng 24 gam than và hiệu suất là 80%. A. 152 B. 121,6 C. 304 D. 243 Giải. 2 2 7 2 3 2 32Na Cr O C Na CO Cr O CO+ ® + + Câu 53. Cho các chất rắn sau gồm 2 2 3 4, , , , , ( ) , , , ( ) , ,PbI Fe FeO AgCl AgBr Cu OH Cu Al Al OH NH Cl 2, ( ) .Zn Zn OH Số chất rắn tan được trong dung dịch 3NH loãng là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Giải. Các chất tan được được gạch chân (Nhiều bạn bỏ quên chất 4NH Cl nhé) Câu 54. Cho 0,9 gam bột đơn chất M tác dụng với lượng dư dung dịch 2 4H SO đặc, nóng dư thu được khí X (biết 2SO là sản phẩm khử). Thu toàn bộ khí X vào dung dịch 2( )Ca OH dư thấy xuất hiện 25,5 gam kết tủa. Nếu cho 0,18 gam M tác dụng với dung dịch 3HNO đặc, nóng dư thì thể tích khí Y thu được (đktc) là bao nhiêu (biết 2NO là sản phẩm khử duy nhất)? A.1,12 lít B. 1,68 lít C.1,904 lít D. 2,24 lít Giải. Giả sử khí A là 2SO duy nhất. - Nếu M là kim loại ® 3 2 25,5 0,2125 0,2125 120 CaSO SOn mol n mol= = ® =
 • 16. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 16/17 ® Số mol e trao đổi = 0,2125.2 = 0,425 mol Dễ thấy 0,9 M = 2,12n 2.0,2125 n = ® Loại - Nếu M là S: 2 4 2 22 3 2S H SO SO H O+ ® + Dễ thấy 2 3.0,9 3 0,084375 0,2125 32 SO Sn n mol= = = ® Loại Vậy A phải có khí khác. Vì 2SO là sản phẩm khử duy nhất nên khí còn lại phải là hợp chất của M . Dễ dàng xác định được M là Cacbon. · 2 4 2 2 22 2 2C H SO CO SO H O+ ® + + 2 2C CO SOn = 0,015 n = 0,015 mol; n = 0,03 mol® m(kết tủa) = 0,015.100 + 0,03.120 = 5,1 (phù hợp với đề bài) · 3 2 24 2 4 2C HNO CO NO H O+ ® - + + 2 2 0,015 4.0,015 0,075Y CO NOn n n mol= + = + = ® V = 1,68 lít Câu 55. Hãy chọn nhận định đúng. A. Độ bền của ion 3 3 3 Fe Co Ni+ + + B. Độ bền của ion 3 2 M M+ + (với , ,M Fe Co Ni= ) C. Độ bền của ion 2 2 2 Fe Co Ni+ + + D. Tính kim loại của Fe Co Ni Giải. A sai vì 3 Fe + có cấu hình e bán bão hòa ® Bền nhất trong số 3 M + B sai vì 3 Fe + có cấu hình e bán bão hòa ® Bền hơn 2 Fe + C đúng vì cấu hình electron ổn định dần (bão hòa dần) từ 2 Fe + đến 2 Ni + D sai vì Fe có tính kim loại mạnh hơn (theo dãy điện hóa) Câu 56. Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Tính phần trăm thể tích ozon trong hỗn hợp ban đầu. Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. A. 2% B. 4% C. 6% D. 8% Giải. Gọi số mol oxi và ozon ban đầu là a và b Phản ứng: ,5 3 1 22 3 bb O O® Số mol hỗn hợp sau phản ứng 1,5n a b= + Sô mol khí tăng 1,5 ( ) 0,5n a b a b bD = + - + = Theo đề bài ta có 0,5 .100 2% 24 b a b a V b = Þ = + D = 3 100 % 4%. 25 O b V b Þ = = Câu 57. Chọn phát biểu sai A. Phenolfomandehit là polime trùng ngưng B. Cao su clopren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp C. Polime ( 2 3 2 3 2( ) ( ))CH CH CH CH C CH CH CH- = - n được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp của 2 3CH CH CH= - và 2 3 2( )CH C CH CH CH= - = D. Sản phẩm phụ khi điều chế cao su buna là: ( 2 3 2( ) )CH CH CH CH- - n Giải. D sai. Sản phẩm phụ chỉ có thể là ( 2 2( ) )nCH CH CH CH- =
 • 17. Diễn đàn BoxMath.vn – Box Hóa học Đáp án chi tiết – Đề thi thử số IV 2012 – 20/5/2012 – Trang 17/17 Câu 58. Có bốn chất thơm : 6 5 2 6 5 3 6 5 2 6 6(1), (2), (3), (4).C H NH C H CH C H NO C H- - - Sắp xếp các chất theo thứ tự tăng dần về khả năng thế nhóm 2NO (tác nhân là 3 2 4/HNO H SO ) ở vòng benzene: A. (1) (2) (3) (4) B. (3) (4) (2) (1) C. (3) (1) (4) (2) D. (3) (2) (4) (2) Câu 59. Hợp chất A có công thức XY2 có tổng số electron là 58, và Y chiếm 53,33% về khối lượng. Trong hạt nhân X, số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân Y, số nơtron bằng số proton. Hòa tan 2,4 gam XY2 bằng dung dịch 2 4H SO đặc, nóng thì thu được bao nhiêu lít khí 2SO (đktc), là sản phẩm khử suy nhất. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. A. 3,36 lít B. 5,6 lít C. 4,928 lít D. 2,24 lít Giải. A có số electron là 58. Theo định luật bảo toàn điện tích, A có số proton là 58. Vì A chỉ chứa 1 nguyên tử X nên số nơtron của A là 58 4 62.N = + = Vậy khối lượng phân tử của A là: 58 62 120AM = + = ® 120.53,33% 32 ( ) 2 YM S= = 120 32.2 56( )XM FeÞ = - = ® A là FeS2. Số mol electron trao đổi 0,02.11 0,22en mol= = Þ 2 2 2 0,15 2 e SO FeS n n n mol= + = . Câu 60. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng tạo môi trường lạnh và khô thuận lợi bảo quả thực phẩm. Nước đá khô là: A. CO rắn B. 2CO rắn C. 2I rắn D. Fomalin rắn Giải. Đáp án B. Đề thi và đáp án được thực hiện bởi Box Hóa học, diễn đàn Boxmath.vn; và được đăng tải chính thức tại topic: http://boxmath.vn/4rum/f250/thong-bao-ve-de-thi-thu-hoa-hoc-so-4-a-30947/ Mọi thắc mắc về Đề thi và Đáp án, các bạn có thể gửi phản hồi trong topic trên, hoặc gửi email về địa chỉ hoahoc.boxmath@gmail.com Cảm ơn các thành viên tham gia ra đề thi và làm đáp án: F7T7, duytay, Hoàng Thị Thùy Dương ĐHĐT