SlideShare a Scribd company logo
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU THI LẠI NĂM HỌC 2008-2009

                                Môn thi lại
                                                ĐTB
TT    Họ và chữ lót  tên   Lớp                                 Ghi chú
                                                các
                    Toán  Lí  Hoá  Sinh   Văn    Sử  Địa  NN  môn
                                           3,
1  Phạm Tấn      Khang  6/2                        2     5,5
                        3,      3,
2  Dương Thị Mộng   Lành  6/2     0      1                  5,3
                                       3,  3,
3  Ngô Văn Ngọc    Lợi   6/2                     2   0      5,1
                                       2,
4  Đặng Văn      Năm   6/2                     9         5,3
                              3,
5  Đặng Hồng      Phước  6/2            3                  5,2
                                       2,
6  Dương Ngọc     Quây  6/2                     7         5,6
                                          3,
7  Hồ Hữu       Tính  6/2                        1      5,1
                        3,
8  Hồ Ngọc       Trang  6/2     1                        6,2
                        3,
9  Lê Trọng      Hữu   6/3     4                        5,3
                                          3,
10  Nguyễn Thị Bích   Kiều  6/3                        1      5,9
                                       3,
11  Nguyễn Gia     Như   6/3                     4         6,3
                                       3,
12  Đỗ Đình       Thắng  6/3                     4         5,8
                                       2,
13  Nguyễn Thị Kim   Cương  6/4                     6         6,0
                                       3,  2,
14  Trần Thị Hoàng   Lan   6/4                     4   5      5,4
                              2,
15  Phạm Thanh     Sơn   6/4            9                  5,0
                                       2,
16  Dương Đức      Tài   6/4                     2         5,5
                        4,          3,    2,  3,
18  Phạm Hoàng     Anh   6/5     2           1    6   8      4,5
                        2,          3,    2,  2,
19  Trần Văn      Dây   6/5     7           4    5   1      4,5
                        3,      3,    3,    2,  2,
20  Nguyễn Đức     Hậu   6/5     4      2    3    8   5      4,2
                        4,          2,    3,  3,
21  Châu Thanh     Hậu   6/5     1           7    6   2      4,5
                        2,      3,    3,    3,  2,
22  Diệp Văn      Lễ   6/5     9      4    3    5   9      4,4
                                        1   1
        Cộng:           -  8    -  5    5    3   0   -
                                   2,
27  Lâm Hoài      Phong  7/2  4,8             8             5,1
                                   4,
28  Châu Thanh     Phong  7/2  4,8             4             5,7
                              4,    2,    3,
29  Trương Bé      Tâm   7/2            0    7    7         4,6
Môn thi lại
                                                 ĐTB
TT    Họ và chữ lót  tên   Lớp                                 Ghi chú
                                                 các
                    Toán  Lí   Hoá  Sinh    Văn   Sử  Địa  NN  môn
                                     4,
31  Đặng Anh      Nhựt   7/3  4,5               7            5,5
                                     4,
32  Phạm Văn      Thum   7/3  3,9               7            5,2
                                     3,   3,  3,
33  Phạm Hữu      Vinh   7/3  3,5               9   0   8     4,3
                                     4,
34  Cao Văn       Vinh   7/3  4,3               9            5,4
                                     4,
42  Nguyễn Thị     Chót   7/4  4,9               7            5,6
                                     4,   2,
43  Hồ Quốc       Đạt   7/4  3,5               9   5        5,0
                                3,     3,
44  Phạm Văn Phước   Hưng   7/4  4,0         6     5            4,7
                                     4,
45  Võ Ngọc       Huy   7/4  3,8               0            5,1
                                     4,
46  Nguyễn Văn     Lý`   7/4  4,9               0            5,4
                                     3,      3,
47  Phan Hoàng     Phương  7/4  4,1               2      6     4,7
                                     4,
48  Diệp Hữu      Tâm   7/4  4,3               5            5,4

        Cộng:           14    -   -  2     15   3   2   -
                            3,            3,
49  Trần Phúc      Lợi   8/4         2            1        4,9
                            3,        3,   3,  2,
50  Cao Văn       Năm   8/4  3,6      5         4   3   5     4,1
                        3,
51  Đỗ Thị Bích     Ngọc   8/4     3                         5,7

        Cộng:           1  1    2     -   1   2   1   -
                                   Bình Thành, ngày 27 tháng 05 năm 2009
                                        HIỆU TRƯỞNG
Danh SáCh HọC Sinh YếU Thi LạI NăM HọC 2008

More Related Content

Viewers also liked

7 key ways to drive revenue using li updated
7 key ways to drive revenue using li updated7 key ways to drive revenue using li updated
7 key ways to drive revenue using li updated
mbieler
 
Lesson_04_ist402_google_adwords_02
Lesson_04_ist402_google_adwords_02Lesson_04_ist402_google_adwords_02
Lesson_04_ist402_google_adwords_02
Jim Jansen
 
Digitally networked action in european mass protest
Digitally networked action in european mass protestDigitally networked action in european mass protest
Digitally networked action in european mass protest
polnet
 
Music Row\'s Newest Star
Music Row\'s Newest StarMusic Row\'s Newest Star
Music Row\'s Newest Star
lizabetht
 
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access PanelAAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
Penn State Press
 
Indy 2009
Indy 2009Indy 2009
Indy 2009
rlantz
 
The Use of Query Reformulation to Predict Future User Actions
The Use of Query Reformulation to Predict Future User ActionsThe Use of Query Reformulation to Predict Future User Actions
The Use of Query Reformulation to Predict Future User Actions
Jim Jansen
 
lesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesses
lesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesseslesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesses
lesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesses
Jim Jansen
 
Performensation Blog Articles June - Dec 2010
Performensation Blog Articles June - Dec 2010Performensation Blog Articles June - Dec 2010
Performensation Blog Articles June - Dec 2010
PERFORMENSATION
 
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement PlansMunicipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
OHM Advisors
 
проект детская библия
проект детская библияпроект детская библия
проект детская библияbagira231185
 
Thanks for the Memory
Thanks for the MemoryThanks for the Memory
Thanks for the Memory
Guy Harrison
 
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of UtilitiesSmart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
OHM Advisors
 
How to Turn Your Website into a Sales funnel
How to Turn Your Website into a Sales funnelHow to Turn Your Website into a Sales funnel
How to Turn Your Website into a Sales funnel
Jason Rudland
 
Landform-based Erosion Control for Stormwater Management
Landform-based Erosion Control for Stormwater ManagementLandform-based Erosion Control for Stormwater Management
Landform-based Erosion Control for Stormwater Management
OHM Advisors
 
Conectores_Slides
Conectores_SlidesConectores_Slides
Conectores_Slides
Rosannys
 

Viewers also liked (16)

7 key ways to drive revenue using li updated
7 key ways to drive revenue using li updated7 key ways to drive revenue using li updated
7 key ways to drive revenue using li updated
 
Lesson_04_ist402_google_adwords_02
Lesson_04_ist402_google_adwords_02Lesson_04_ist402_google_adwords_02
Lesson_04_ist402_google_adwords_02
 
Digitally networked action in european mass protest
Digitally networked action in european mass protestDigitally networked action in european mass protest
Digitally networked action in european mass protest
 
Music Row\'s Newest Star
Music Row\'s Newest StarMusic Row\'s Newest Star
Music Row\'s Newest Star
 
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access PanelAAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
 
Indy 2009
Indy 2009Indy 2009
Indy 2009
 
The Use of Query Reformulation to Predict Future User Actions
The Use of Query Reformulation to Predict Future User ActionsThe Use of Query Reformulation to Predict Future User Actions
The Use of Query Reformulation to Predict Future User Actions
 
lesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesses
lesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesseslesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesses
lesson_03 Setting up Adwords Accounts, Adwords, and Selecting Businesses
 
Performensation Blog Articles June - Dec 2010
Performensation Blog Articles June - Dec 2010Performensation Blog Articles June - Dec 2010
Performensation Blog Articles June - Dec 2010
 
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement PlansMunicipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
 
проект детская библия
проект детская библияпроект детская библия
проект детская библия
 
Thanks for the Memory
Thanks for the MemoryThanks for the Memory
Thanks for the Memory
 
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of UtilitiesSmart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
Smart Water & Sewer Systems: The Future of Utilities
 
How to Turn Your Website into a Sales funnel
How to Turn Your Website into a Sales funnelHow to Turn Your Website into a Sales funnel
How to Turn Your Website into a Sales funnel
 
Landform-based Erosion Control for Stormwater Management
Landform-based Erosion Control for Stormwater ManagementLandform-based Erosion Control for Stormwater Management
Landform-based Erosion Control for Stormwater Management
 
Conectores_Slides
Conectores_SlidesConectores_Slides
Conectores_Slides
 

Recently uploaded

BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
MinhSangPhmHunh
 

Recently uploaded (19)

BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
 

Danh SáCh HọC Sinh YếU Thi LạI NăM HọC 2008

 • 1. DANH SÁCH HỌC SINH YẾU THI LẠI NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi lại ĐTB TT Họ và chữ lót tên Lớp Ghi chú các Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN môn 3, 1 Phạm Tấn Khang 6/2 2 5,5 3, 3, 2 Dương Thị Mộng Lành 6/2 0 1 5,3 3, 3, 3 Ngô Văn Ngọc Lợi 6/2 2 0 5,1 2, 4 Đặng Văn Năm 6/2 9 5,3 3, 5 Đặng Hồng Phước 6/2 3 5,2 2, 6 Dương Ngọc Quây 6/2 7 5,6 3, 7 Hồ Hữu Tính 6/2 1 5,1 3, 8 Hồ Ngọc Trang 6/2 1 6,2 3, 9 Lê Trọng Hữu 6/3 4 5,3 3, 10 Nguyễn Thị Bích Kiều 6/3 1 5,9 3, 11 Nguyễn Gia Như 6/3 4 6,3 3, 12 Đỗ Đình Thắng 6/3 4 5,8 2, 13 Nguyễn Thị Kim Cương 6/4 6 6,0 3, 2, 14 Trần Thị Hoàng Lan 6/4 4 5 5,4 2, 15 Phạm Thanh Sơn 6/4 9 5,0 2, 16 Dương Đức Tài 6/4 2 5,5 4, 3, 2, 3, 18 Phạm Hoàng Anh 6/5 2 1 6 8 4,5 2, 3, 2, 2, 19 Trần Văn Dây 6/5 7 4 5 1 4,5 3, 3, 3, 2, 2, 20 Nguyễn Đức Hậu 6/5 4 2 3 8 5 4,2 4, 2, 3, 3, 21 Châu Thanh Hậu 6/5 1 7 6 2 4,5 2, 3, 3, 3, 2, 22 Diệp Văn Lễ 6/5 9 4 3 5 9 4,4 1 1 Cộng: - 8 - 5 5 3 0 - 2, 27 Lâm Hoài Phong 7/2 4,8 8 5,1 4, 28 Châu Thanh Phong 7/2 4,8 4 5,7 4, 2, 3, 29 Trương Bé Tâm 7/2 0 7 7 4,6
 • 2. Môn thi lại ĐTB TT Họ và chữ lót tên Lớp Ghi chú các Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN môn 4, 31 Đặng Anh Nhựt 7/3 4,5 7 5,5 4, 32 Phạm Văn Thum 7/3 3,9 7 5,2 3, 3, 3, 33 Phạm Hữu Vinh 7/3 3,5 9 0 8 4,3 4, 34 Cao Văn Vinh 7/3 4,3 9 5,4 4, 42 Nguyễn Thị Chót 7/4 4,9 7 5,6 4, 2, 43 Hồ Quốc Đạt 7/4 3,5 9 5 5,0 3, 3, 44 Phạm Văn Phước Hưng 7/4 4,0 6 5 4,7 4, 45 Võ Ngọc Huy 7/4 3,8 0 5,1 4, 46 Nguyễn Văn Lý` 7/4 4,9 0 5,4 3, 3, 47 Phan Hoàng Phương 7/4 4,1 2 6 4,7 4, 48 Diệp Hữu Tâm 7/4 4,3 5 5,4 Cộng: 14 - - 2 15 3 2 - 3, 3, 49 Trần Phúc Lợi 8/4 2 1 4,9 3, 3, 3, 2, 50 Cao Văn Năm 8/4 3,6 5 4 3 5 4,1 3, 51 Đỗ Thị Bích Ngọc 8/4 3 5,7 Cộng: 1 1 2 - 1 2 1 - Bình Thành, ngày 27 tháng 05 năm 2009 HIỆU TRƯỞNG