SlideShare a Scribd company logo
1
CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER©
Korte samenvatting
DOCENT:
TOINE VAN DE GOOLBERG
DOCENT / HERSTEL- EN FYSIEKE TRAINER
PRAKTIJKDOCENT:
EVERT VAN DE GOOLBERG, FYSIEKE TRAINER
WWW.TOINEVANDEGOOLBERG.NL
ERKEND DOOR
NGS
ATLETIEKUNIE
2

INHOUD CURSUS ALLROUND
CONDITIE/HERSTELTRAINER©
Theorie Praktijk
1. Sportanalyse volgens de Rehaboom® Dynamisch stretchen+stabiliteit
2. De Rehaboom® Loop ABC
3. Het Kracht Revalidatie Systeem (KRS)
volgens de Rehaboom®
Toepassing KRS© in de sport
4. Het Rug Revalidatie Systeem (RRS)
volgens de Rehaboom®
Toepassen oefenkaarten RRS©
in de sport
5. Sprongkracht testen
volgens de Rehaboom®
Gebruik contactmat
6. Een programma samenstellen
volgens de Rehaboom®
Praktijkopdrachten en
trainingsschema’s

© Toine van de Goolberg 533
3

INHOUD CURSUS ALLROUND
CONDITIE/HERSTELTRAINER©
Theorie Praktijk
7. Opbouw kracht volgens de
Rehaboom®
Protocollen krachttraining©
8. Opbouw snelheid volgens de
Rehaboom®
Protocollen snelheid©
9. Opbouw uithoudingsvermogen volgens
de Rehaboom®
Protocollen
uithoudingsvermogen©
10. Opbouw plyometrie volgens de
Rehaboom®
Protocollen plyometrie©
11. Complextrainingen volgens de
Rehaboom®
Protocollen complextraining©
12. Programma’s samenstellen volgens de
Rehaboom®
Praktijk opdrachten en
trainingsschema’s

© Toine van de Goolberg 534
4

ANALYSE FORMULIER SPORTREVALIDATIE
VOLGENS DE REHABOOM®
REMODELLERINGSFASE TEAMSPORT
Begin
Reha
Midden
Reha
Eind
Reha
Eigenschappen
Sportrelevant
Korps
Mariniers
Uithoudingsvermogen
O Aërobe capaciteit (KH) X
O Aëroob vermogen (vet) X
X Aëroob vermogen (KH) X
X Anaërobe lactische capaciteit X
X Anaërobe alactische capaciteit O
X Anaëroob lactisch vermogen O
Kracht
X Aërobe kracht X
X Maximale kracht X
X Snelkracht X
X Explosieve kracht O
X Prestretch X
Snelheid
X Reactiesnelheid X
X Startsnelheid X
X Acceleratiesnelheid O
X Maximale snelheid O
Coördinatie
X X Cyclisch X
X X Acyclisch X
O = niet van belang
X = het kruisjesverloop geeft eveneens de Rehaboom aan

© Toine van de Goolberg 001d
5
D
DE
E R
RE
EH
HA
AB
BO
OO
OM
M®
®
STROOMSCHEMA (SPORT)REVALIDATIE
W
We
ed
ds
st
tr
ri
ij
jd
d (
(2
26
6)
)
A
Ag
gi
il
li
it
ty
y t
tr
ra
ai
in
ni
in
ng
g (
(2
25
5)
)
V
Va
ar
ri
ia
ab
be
el
le
e m
me
et
th
ho
od
de
e (
(2
24
4)
)
L
La
ac
ct
ti
is
sc
ch
h v
ve
er
rm
mo
og
ge
en
n (
(2
23
3)
)
C
Co
om
mp
pl
le
ex
x m
me
et
th
ho
od
de
e (
(2
22
2)
)
P
Pl
ly
yo
om
me
et
tr
ri
ie
e (
(2
21
1)
)
C
Cy
yc
cl
li
is
sc
ch
h V
Vo
o (
(2
20
0)
) S
Sp
pe
ec
ci
if
fi
ie
ek
ke
e k
kr
ra
ac
ch
ht
t (
(1
18
8)
) A
Al
la
ac
ct
ti
is
sc
ch
h v
ve
er
rm
mo
og
ge
en
n (
(1
19
9)
)
A
Ac
cy
yc
cl
li
is
sc
ch
h V
Vo
o (
(1
17
7)
) K
Kr
ra
ac
ch
ht
ti
im
mi
it
ta
at
ti
ie
e (
(1
16
6)
)
E
Ex
xp
pl
lo
os
si
ie
ev
ve
e k
kr
ra
ac
ch
ht
t (
(1
15
5)
)
S
Sn
ne
el
lk
kr
ra
ac
ch
ht
t (
(1
13
3)
) A
Al
la
ac
ct
ti
is
sc
ch
he
e c
ca
ap
pa
ac
ci
it
te
ei
it
t (
(1
14
4)
)
W
We
er
rp
p A
AB
BC
C (
(1
12
2)
) S
Su
up
pr
ra
am
ma
ax
xi
im
ma
al
le
e k
kr
ra
ac
ch
ht
t (
(1
11
1)
)
M
Ma
ax
xi
im
ma
al
le
e k
kr
ra
ac
ch
ht
t (
(1
10
0)
)
S
Sp
pr
ro
on
ng
g A
AB
BC
C (
(9
9)
)
L
La
ac
ct
ti
is
sc
ch
he
e c
ca
ap
pa
ac
ci
it
te
ei
it
t (
(8
8)
)
H
Hy
yp
pe
er
rt
tr
ro
of
fi
ie
e (
(7
7)
)
L
Lo
oo
op
p A
AB
BC
C (
(6
6)
) A
Aë
ër
ro
oo
ob
b v
ve
er
rm
mo
og
ge
en
n (
(5
5)
)
K
Kr
ra
ac
ch
ht
tu
ui
it
th
ho
ou
ud
di
in
ng
gs
sv
ve
er
rm
mo
og
ge
en
n (
(3
3)
) A
Aë
ër
ro
ob
be
e c
ca
ap
pa
ac
ci
it
te
ei
it
t (
(4
4)
)
I
Im
mi
it
ta
at
ti
ie
e (
(2
2)
)
S
St
ta
ab
bi
il
li
it
te
ei
it
t (
(1
1)
)
S
Sn
ne
el
lh
he
ei
id
d K
Kr
ra
ac
ch
ht
t U
Ui
it
th
ho
ou
ud
di
in
ng
gs
sv
ve
er
rm
mo
og
ge
en
n
D
De
e R
Re
eh
ha
ab
bo
oo
om
m®
® s
st
tr
ro
oo
om
ms
sc
ch
he
em
ma
a (
(s
sp
po
or
rt
t)
)r
re
ev
va
al
li
id
da
at
ti
ie
e,
, m
ma
aa
ar
rt
t 2
20
00
03
3,
, c
co
op
py
yr
ri
ig
gh
ht
t T
To
oi
in
ne
e v
va
an
n d
de
e G
Go
oo
ol
lb
be
er
rg
g.
.
Fysiotherapeutische technieken
Diagnose
6

TOEPASSINGEN VAN DE REHABOOM® OP VERSCHILLENDE
NIVEAUS
Niveau Groepen 1 2 3 4 5
1 Stabiliteit X X X X X
2 Imitatie oefeningen X X X X X
3 Krachtuithoudingsvermogen X X X X X
4 Aërobe capaciteit O X! X X X
5 Loop ABC X X X X X
6 Aëroob vermogen X X X X X
7 Hypertrofie X O X O O
8 Lactische capaciteit X X X X O
9 Sprongen ABC X X X X O
10 Maximale kracht X O O O O
11 Supramaximale kracht X O O O O
12 Werp ABC X X X X X
13 Snelkracht X X X X O
14 Alactische capaciteit X X X O O
15 Alactisch vermogen X X X X O
16 Explosieve kracht X X X O O
17 Acyclisch V0 X X X X O
18 Cyclisch V0 X X X X O
19 Krachtimitatie X X O O O
20 Specifieke kracht X X O O O
21 Plyometrie X X O O O
22 Lactisch vermogen X X X X O
23 Complex methode X X O O O
24 Variabele methode X O O O O
25 Agility training X X O O O
1. Topsport volwassenen (> 20 jaar)
2. Topsport jeugd (tot ca. 17 jaar)
3. Breedtesport volwassenen (2x trainen per week)
4. Breedtesport jeugd (2x trainen per week)
5. Hobbysporter (ADL+) (1x sporten per week)
Het betreft teamsporters (explosief)

© Toine van de Goolberg 407
7
KRACHT REVALIDATIE SYSTEEM (KRS©) VOLGENS DE REHABOOM®
VERSCHIJNINGSVORMEN
KRS Methode % Max Serie Herhaling Seriepauze
1 Coördinatie ± 10 4 15 ½ (<)
2 UHV I ± 20 4 31-40 ½
3 UHV II ± 40 4 21-30 1
4 UHV III ± 50 4 13-20 1
5 Hypertrofie ± 60 4 8-12 1
6 Rekrutering I 80 4 5-7 2
7 Rekrutering II 90 4 3-4 2
8 Rekrutering III 100 4 1-2 3
9 Snelkracht 60 4 (>)10 1-2
10 Explosieve Kracht 30 4 (<) (>)10 1-2
8

KRACHT REVALIDATIE SYSTEEM (KRS©)
VOLGENS DE REHABOOM®
ANALYSE
KRS Herhaling ADL Duursport Explosieve
Sport
Korps
Mariniers
1 15 + + + +
2 31-40 - + - +
3 21-30 - + - +
4 13-20 + + + +
5 8-12 - - + +
6 5-7 - - + +
7 3-4 - - + +
8 1-2 - - + +
9 (>)10 - - + +
10 (>)10 - - +

© Toine van de Goolberg 052
VOORBEELD DAGPROGRAMMA KRS
OEFENING KRS
1 KRS 1 KRS 4 KRS 6
2 KRS 2 KRS 6 KRS 7
3 KRS 3 KRS 7 KRS 9
4 KRS 2 KRS 5 KRS 10
5 KRS 1 KRS 4 KRS 4
9
10

METHODISCHE OPBOUW RUG REVALIDATIE SYSTEEM
(RRS) VOLGENS DE REHABOOM®
Bewegingsstructuur Oefening
1 Axiale compressie Squat
2 Extensie stabiliteit Bendover barbell row
3 Latero/rotatoire stabiliteit Front/Side raises diagonal
4 Extensie Full Range, langzaam Goodmorning
5 Rotatie in extensie, langzaam Barbell rotation
6 Extensie snel Roman chair
7 Rotatie in extensie snel One-armed Barbell row
8 Flexie, langzaam Leg raises
9 Flexie snel Leg raises
10 Rotatie in flexie snel Bendover dumbbell row
Instroom Rehaboom® (sport)
11 Loop ABC Frequentie training
12 Sprong ABC Prestretch jumps
13 Werp ABC etc. etc. Medicinebal werpen

Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom®
11

RRS© KAART 7 ROTATIE BEWEGINGEN SNEL
IN EXTENSIE
concentrisch/excentrisch combineren
Oefening Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
KG HH KG HH KG HH KG HH
 Barbell Rotation
 Step ups
 Bendover Barbell Row,
one-armed
 Bendover Dumbbell Row,
one-armed
 Roman Chair
 ……………………………
Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom® 
© Toine van de Goolberg
12

ORGANISATIESYSTEMEN KRACHT
1. Isometrische methode
2. Body Building methode
3. Herhalingsmethode
4. Brede piramide
5. Smalle piramide
6. Contrastmethode

© Toine van de Goolberg 021a
VOORBEELD DAGPROGRAMMA
OEFENSTOFKEUS
KLASSIEK KRACHTPROGRAMMA
OEFENING
1 Squat OE Benen
2 Dumbbell press BE Borst
3 Snatch OE + BE ‘Alles’
4 Revers fly Rug Rug
5 Russian twist buik Buik
13
©Toine van de Goolberg
14
VIAD TEST
15
16
LEEFTIJD EN TRAININGSMIDDELEN
Trainingsmiddel Leeftijd
0.9 t/m
0.12
Leeftijd
0.13 t/m
0.16
Leeftijd
0.17 t/m
0.23
TD Tempoduur X X X
EI Extensieve interval (X) X
II Intensieve interval X
FP Fosfaatpool lopen X X
HO Hoofdoefeningen kracht (X) X
VS Verticale sprongen X
HS Horizontale sprongen X
ST Starts X X X
SP Sprint X X X
ABC Loop/sprong ABC X X X
PL Planken X X X
©Toine van de Goolberg
17

HET SCHRIJVEN VAN TRAININGSPROGRAMMA’S
VOLGENS DE REHABOOM®
De besproken voorbeelden zijn een greep vanuit het veldwerk.
Alles gecontroleerd, dus geprotocolleerd uitgevoerd. Stopwatch,
meetlint, variabel werpmateriaal, speedladder, pylonen,
elektronische tijdmeting, hartslagmeter en andere kleine materialen
zijn belangrijke hulpmiddelen. De werkelijke omvang wordt
vanuit de uitvoering (techniek en snelheid) continu bijgestuurd.
Train datgene wat (nog) niet wordt beheerst. Te weinig arbeid
geeft underload en derhalve geen effect. Teveel gaat ten koste van
de kwaliteit en verhoogt de kans op recidiverende letsels. Pas dus
op met het naar de letter kopiëren van deze dagprogramma’s.

© Toine van de Goolberg 531
www.toinevandegoolberg.nl
Schrijf gratis in bij Toines Tips voor meer informatie
over trainingstechnische zaken
18
19
Literatuur
• De Rehaboom® een methodische aanpak in de sportrevalidatie
– Auteur Toine van de Goolberg
– Uitgeverij Reed Business, Amsterdam 2005-2007-2011
– ISBN 978 90 352 2773 6
20
Artikel 11 Auteursrechten
Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld
cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten
bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om
het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan
derden ter beschikking te stellen.

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

CURSUS ALLROUND CONDITIE_HERSTELTRAINER.PDF

 • 1. 1 CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER© Korte samenvatting DOCENT: TOINE VAN DE GOOLBERG DOCENT / HERSTEL- EN FYSIEKE TRAINER PRAKTIJKDOCENT: EVERT VAN DE GOOLBERG, FYSIEKE TRAINER WWW.TOINEVANDEGOOLBERG.NL ERKEND DOOR NGS ATLETIEKUNIE
 • 2. 2  INHOUD CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER© Theorie Praktijk 1. Sportanalyse volgens de Rehaboom® Dynamisch stretchen+stabiliteit 2. De Rehaboom® Loop ABC 3. Het Kracht Revalidatie Systeem (KRS) volgens de Rehaboom® Toepassing KRS© in de sport 4. Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom® Toepassen oefenkaarten RRS© in de sport 5. Sprongkracht testen volgens de Rehaboom® Gebruik contactmat 6. Een programma samenstellen volgens de Rehaboom® Praktijkopdrachten en trainingsschema’s  © Toine van de Goolberg 533
 • 3. 3  INHOUD CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER© Theorie Praktijk 7. Opbouw kracht volgens de Rehaboom® Protocollen krachttraining© 8. Opbouw snelheid volgens de Rehaboom® Protocollen snelheid© 9. Opbouw uithoudingsvermogen volgens de Rehaboom® Protocollen uithoudingsvermogen© 10. Opbouw plyometrie volgens de Rehaboom® Protocollen plyometrie© 11. Complextrainingen volgens de Rehaboom® Protocollen complextraining© 12. Programma’s samenstellen volgens de Rehaboom® Praktijk opdrachten en trainingsschema’s  © Toine van de Goolberg 534
 • 4. 4  ANALYSE FORMULIER SPORTREVALIDATIE VOLGENS DE REHABOOM® REMODELLERINGSFASE TEAMSPORT Begin Reha Midden Reha Eind Reha Eigenschappen Sportrelevant Korps Mariniers Uithoudingsvermogen O Aërobe capaciteit (KH) X O Aëroob vermogen (vet) X X Aëroob vermogen (KH) X X Anaërobe lactische capaciteit X X Anaërobe alactische capaciteit O X Anaëroob lactisch vermogen O Kracht X Aërobe kracht X X Maximale kracht X X Snelkracht X X Explosieve kracht O X Prestretch X Snelheid X Reactiesnelheid X X Startsnelheid X X Acceleratiesnelheid O X Maximale snelheid O Coördinatie X X Cyclisch X X X Acyclisch X O = niet van belang X = het kruisjesverloop geeft eveneens de Rehaboom aan  © Toine van de Goolberg 001d
 • 5. 5 D DE E R RE EH HA AB BO OO OM M® ® STROOMSCHEMA (SPORT)REVALIDATIE W We ed ds st tr ri ij jd d ( (2 26 6) ) A Ag gi il li it ty y t tr ra ai in ni in ng g ( (2 25 5) ) V Va ar ri ia ab be el le e m me et th ho od de e ( (2 24 4) ) L La ac ct ti is sc ch h v ve er rm mo og ge en n ( (2 23 3) ) C Co om mp pl le ex x m me et th ho od de e ( (2 22 2) ) P Pl ly yo om me et tr ri ie e ( (2 21 1) ) C Cy yc cl li is sc ch h V Vo o ( (2 20 0) ) S Sp pe ec ci if fi ie ek ke e k kr ra ac ch ht t ( (1 18 8) ) A Al la ac ct ti is sc ch h v ve er rm mo og ge en n ( (1 19 9) ) A Ac cy yc cl li is sc ch h V Vo o ( (1 17 7) ) K Kr ra ac ch ht ti im mi it ta at ti ie e ( (1 16 6) ) E Ex xp pl lo os si ie ev ve e k kr ra ac ch ht t ( (1 15 5) ) S Sn ne el lk kr ra ac ch ht t ( (1 13 3) ) A Al la ac ct ti is sc ch he e c ca ap pa ac ci it te ei it t ( (1 14 4) ) W We er rp p A AB BC C ( (1 12 2) ) S Su up pr ra am ma ax xi im ma al le e k kr ra ac ch ht t ( (1 11 1) ) M Ma ax xi im ma al le e k kr ra ac ch ht t ( (1 10 0) ) S Sp pr ro on ng g A AB BC C ( (9 9) ) L La ac ct ti is sc ch he e c ca ap pa ac ci it te ei it t ( (8 8) ) H Hy yp pe er rt tr ro of fi ie e ( (7 7) ) L Lo oo op p A AB BC C ( (6 6) ) A Aë ër ro oo ob b v ve er rm mo og ge en n ( (5 5) ) K Kr ra ac ch ht tu ui it th ho ou ud di in ng gs sv ve er rm mo og ge en n ( (3 3) ) A Aë ër ro ob be e c ca ap pa ac ci it te ei it t ( (4 4) ) I Im mi it ta at ti ie e ( (2 2) ) S St ta ab bi il li it te ei it t ( (1 1) ) S Sn ne el lh he ei id d K Kr ra ac ch ht t U Ui it th ho ou ud di in ng gs sv ve er rm mo og ge en n D De e R Re eh ha ab bo oo om m® ® s st tr ro oo om ms sc ch he em ma a ( (s sp po or rt t) )r re ev va al li id da at ti ie e, , m ma aa ar rt t 2 20 00 03 3, , c co op py yr ri ig gh ht t T To oi in ne e v va an n d de e G Go oo ol lb be er rg g. . Fysiotherapeutische technieken Diagnose
 • 6. 6  TOEPASSINGEN VAN DE REHABOOM® OP VERSCHILLENDE NIVEAUS Niveau Groepen 1 2 3 4 5 1 Stabiliteit X X X X X 2 Imitatie oefeningen X X X X X 3 Krachtuithoudingsvermogen X X X X X 4 Aërobe capaciteit O X! X X X 5 Loop ABC X X X X X 6 Aëroob vermogen X X X X X 7 Hypertrofie X O X O O 8 Lactische capaciteit X X X X O 9 Sprongen ABC X X X X O 10 Maximale kracht X O O O O 11 Supramaximale kracht X O O O O 12 Werp ABC X X X X X 13 Snelkracht X X X X O 14 Alactische capaciteit X X X O O 15 Alactisch vermogen X X X X O 16 Explosieve kracht X X X O O 17 Acyclisch V0 X X X X O 18 Cyclisch V0 X X X X O 19 Krachtimitatie X X O O O 20 Specifieke kracht X X O O O 21 Plyometrie X X O O O 22 Lactisch vermogen X X X X O 23 Complex methode X X O O O 24 Variabele methode X O O O O 25 Agility training X X O O O 1. Topsport volwassenen (> 20 jaar) 2. Topsport jeugd (tot ca. 17 jaar) 3. Breedtesport volwassenen (2x trainen per week) 4. Breedtesport jeugd (2x trainen per week) 5. Hobbysporter (ADL+) (1x sporten per week) Het betreft teamsporters (explosief)  © Toine van de Goolberg 407
 • 7. 7 KRACHT REVALIDATIE SYSTEEM (KRS©) VOLGENS DE REHABOOM® VERSCHIJNINGSVORMEN KRS Methode % Max Serie Herhaling Seriepauze 1 Coördinatie ± 10 4 15 ½ (<) 2 UHV I ± 20 4 31-40 ½ 3 UHV II ± 40 4 21-30 1 4 UHV III ± 50 4 13-20 1 5 Hypertrofie ± 60 4 8-12 1 6 Rekrutering I 80 4 5-7 2 7 Rekrutering II 90 4 3-4 2 8 Rekrutering III 100 4 1-2 3 9 Snelkracht 60 4 (>)10 1-2 10 Explosieve Kracht 30 4 (<) (>)10 1-2
 • 8. 8  KRACHT REVALIDATIE SYSTEEM (KRS©) VOLGENS DE REHABOOM® ANALYSE KRS Herhaling ADL Duursport Explosieve Sport Korps Mariniers 1 15 + + + + 2 31-40 - + - + 3 21-30 - + - + 4 13-20 + + + + 5 8-12 - - + + 6 5-7 - - + + 7 3-4 - - + + 8 1-2 - - + + 9 (>)10 - - + + 10 (>)10 - - +  © Toine van de Goolberg 052
 • 9. VOORBEELD DAGPROGRAMMA KRS OEFENING KRS 1 KRS 1 KRS 4 KRS 6 2 KRS 2 KRS 6 KRS 7 3 KRS 3 KRS 7 KRS 9 4 KRS 2 KRS 5 KRS 10 5 KRS 1 KRS 4 KRS 4 9
 • 10. 10  METHODISCHE OPBOUW RUG REVALIDATIE SYSTEEM (RRS) VOLGENS DE REHABOOM® Bewegingsstructuur Oefening 1 Axiale compressie Squat 2 Extensie stabiliteit Bendover barbell row 3 Latero/rotatoire stabiliteit Front/Side raises diagonal 4 Extensie Full Range, langzaam Goodmorning 5 Rotatie in extensie, langzaam Barbell rotation 6 Extensie snel Roman chair 7 Rotatie in extensie snel One-armed Barbell row 8 Flexie, langzaam Leg raises 9 Flexie snel Leg raises 10 Rotatie in flexie snel Bendover dumbbell row Instroom Rehaboom® (sport) 11 Loop ABC Frequentie training 12 Sprong ABC Prestretch jumps 13 Werp ABC etc. etc. Medicinebal werpen  Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom®
 • 11. 11  RRS© KAART 7 ROTATIE BEWEGINGEN SNEL IN EXTENSIE concentrisch/excentrisch combineren Oefening Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 KG HH KG HH KG HH KG HH  Barbell Rotation  Step ups  Bendover Barbell Row, one-armed  Bendover Dumbbell Row, one-armed  Roman Chair  …………………………… Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom®  © Toine van de Goolberg
 • 12. 12  ORGANISATIESYSTEMEN KRACHT 1. Isometrische methode 2. Body Building methode 3. Herhalingsmethode 4. Brede piramide 5. Smalle piramide 6. Contrastmethode  © Toine van de Goolberg 021a
 • 13. VOORBEELD DAGPROGRAMMA OEFENSTOFKEUS KLASSIEK KRACHTPROGRAMMA OEFENING 1 Squat OE Benen 2 Dumbbell press BE Borst 3 Snatch OE + BE ‘Alles’ 4 Revers fly Rug Rug 5 Russian twist buik Buik 13 ©Toine van de Goolberg
 • 14. 14
 • 16. 16 LEEFTIJD EN TRAININGSMIDDELEN Trainingsmiddel Leeftijd 0.9 t/m 0.12 Leeftijd 0.13 t/m 0.16 Leeftijd 0.17 t/m 0.23 TD Tempoduur X X X EI Extensieve interval (X) X II Intensieve interval X FP Fosfaatpool lopen X X HO Hoofdoefeningen kracht (X) X VS Verticale sprongen X HS Horizontale sprongen X ST Starts X X X SP Sprint X X X ABC Loop/sprong ABC X X X PL Planken X X X ©Toine van de Goolberg
 • 17. 17  HET SCHRIJVEN VAN TRAININGSPROGRAMMA’S VOLGENS DE REHABOOM® De besproken voorbeelden zijn een greep vanuit het veldwerk. Alles gecontroleerd, dus geprotocolleerd uitgevoerd. Stopwatch, meetlint, variabel werpmateriaal, speedladder, pylonen, elektronische tijdmeting, hartslagmeter en andere kleine materialen zijn belangrijke hulpmiddelen. De werkelijke omvang wordt vanuit de uitvoering (techniek en snelheid) continu bijgestuurd. Train datgene wat (nog) niet wordt beheerst. Te weinig arbeid geeft underload en derhalve geen effect. Teveel gaat ten koste van de kwaliteit en verhoogt de kans op recidiverende letsels. Pas dus op met het naar de letter kopiëren van deze dagprogramma’s.  © Toine van de Goolberg 531
 • 18. www.toinevandegoolberg.nl Schrijf gratis in bij Toines Tips voor meer informatie over trainingstechnische zaken 18
 • 19. 19 Literatuur • De Rehaboom® een methodische aanpak in de sportrevalidatie – Auteur Toine van de Goolberg – Uitgeverij Reed Business, Amsterdam 2005-2007-2011 – ISBN 978 90 352 2773 6
 • 20. 20 Artikel 11 Auteursrechten Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.