SlideShare a Scribd company logo
Habilitats Digitals i Eines 2.0



Formació Permanent ICE curs 2013-2014

Tere Vida
Món Digital
Sessió 1


Món Digital · Internet a tot arreu
Món Digital · Internet al dia a dia
Món Digital· Internet a les persones
Món Digital
Com ens influeix?
Canvis en la forma de pensar, de llegir, d’aprendre…
Perill d’nfoxicació, estupidesa, interrupcions, dependència
Sensació d’inseguretat vers la nostra privacitat i intimitat
Necessitem desenvolupar habilitats per adaptar-nos millor en aquest nou context

Disposem d’eines i entorns que ho faliciten i fan possible
Les eines ens ajuden a …
Aprendre i
ensenyar

Crear i
produir

Gestionar la
identitat

Buscar i
trobar

Gestionar
privacitat

Organitzar

Compartir
ACTIVITAT: Mapa de les nostres eines digitals
Pensem quines son les eines que fem servim.
Les anotem i les compartim a Wordle.
http://www.wordle.net/create
BUSCAR i TROBAR informació
Sessió 1


BUSCAR i TROBAR informació
1

2

3

4

• Cercador Google

•Com fer una recerca eficaç

•Altres serveis útils com Google Alerts

•Les subscripcions RSS
•Provem Feedly i Scoop.it

5
BUSCAR informació · Google

Per què Google?

El buscador més
utilitzat i la
página més
visitada del món

Fàcil i senzill,
ràpid i complet

Rastreja els
continguts de la
web, els indexe i
classifica fent
servir un
algoritme
exclusiu
(PageRank)

Queremos que Google sea el otro tercio de tu cerebro » Sergey Brin

Tot
s’emmagatzema
de forma
distribuida en
clusters o
centres de dades
repartits per tot
el món
BUSCAR informació · Google

 Cóm fer recerques de forma eficaç
 Recerca ràpida
 Recerca avançada
 Operadors de recerca
ACTIVITAT Juguem a fer recerques?
Per parelles farem una competició a veure qui sou els més ràpids en trobar aquests enigmes a la web fent servir
el cercador Google.
Preparats?
TROBAR informació · Google
 Google Alerts

 Un servei que permet fer el seguiment

(monitorització) d’una marca, una notícia, un interès
concret.

 Accès a Goggle Alerts
BUSCAR informació · RSS
 Els RSS i els Feeds
 RSS es un format per publicar continguts que

s’actualitzen i que es poden compartir com ara els
blogs
 El Feed és el contenidor o canal (com l’adreça) que
permet compartir el contingut a la xarxa en format
RSS
 Un lector de feeds és una aplicació que ens permet
visualitzar diversos continguts web que han estat
publicats en format RSS
BUSCAR informació · Eines
 Feedly: ens ajuda a agrupar en un mateix lloc les

publicacions dels blocs que li indiquem



Tutorial per fer servir aquesta eina
BUSCAR informació · Eines
 Scoop.it: una eina on filtrar, agrupar i compartir

informació de forma atractiva (Content Curator)




Veure video de presentació

Tutorial per fer servir aquesta eina


Ejemple de JuanMiMuñoz
Eines per COMPARTIR i CREAR
Sessió 2


Eines per COMPATIR i CREAR
1

2

3

• Qué son els tags, etiquetes o marcadors socials
• Delicious, una eina per gestionar marcadors socials
• Qué és el núvol o “cloudcomputing”

4

• Serveis per emmagatzemar i compartir dades al núvol: Drop
Box, Wetransfer i SlideShare

5

• Compartir documents amb altres persones i dispositius: Google
Drive i Evernote
COMPARTIR informació · Tags
 Un Tag es una forma evolucionada al web 2.0 dels

marcadors o favorits dels navegadors
 Els Tags o etiquetes són paraules que s’associen a

una informació o dada que trobem a Internet (el
post d’un blog, una fotografía, una pàgina web, un
perfil…)
 Una forma de classificar i categoritzar la informació

flexible i dinàmica
COMPARTIR informació · Del.icio.us
 Delicious: és una eina que ens permet gestionar els

nostres marcadors o etiquetes



Veure video de presentació



Exemple de Genís Roca
COMPARTIR informació
 Característiques comunes d‘aquestes eines

 Ús contextualitzat
 Des de qualsevol plataforma
 Amb el mateix usuari
Consells pràctic per etiquetar


Primer de tot, pensa i planifica



Fes servir un número reduït



Utilitza un llenguatge natural



Crea etiquetes de dues paraules



Fes servir símbols per destacar el més important



Crea una etiqueta comodí o neutre



Pren-te el teu temps



Si no les fas servir...a la paperera!!
ACTIVITAT : Recerca de blogs i etiquetatge
Trieu una d’aquestes tres eines i fem una primera pràctica.
El núvol


Eines per COMPARTIR · El núvol
El núvol és un espai extern als
nostres equips on
s’emmagatzemen dades i
arxius.

Es pot accedir amb una
identificació personal.

Sempre accessible, des de
qualsevol lloc, hora i dispositiu.

Amb aquest sistema els
nostres equips no requereixen
de tanta capacitat o memòria
i, a més, es facilita el poder
compartir amb altres la
informació.

Moltes empreses, ofereixen un
espai al núvol com a servei
gratuït, i altres serveis més
complets amb modalitat
premium…etc

Cal ser responsables a l’hora
de fer servir aquests serveis (la
fiabilitat del servei, els
interessos comercials, la
seguretat i privacitat de les
nostres dades…)
Eines per COMPARTIR · Drop Box
 DropBox: per desar i compartir arxius des de

diferents dispositius



Veure video de presentació
Eines per COMPARTIR · Slide Share
 SlideShare: Especialment indicat per desar i

compartir presentacions i publicacions



Exemple de Dolors Reig
Eines per COMPARTIR · WeTransfer
 Wetransfer: molt útil per intercanviar arxius de gran

capacitat.
Eines per COMPARTIR Documents
 El núvol també ens permet compartir espais per a la

cocreació de documents i projectes com ara Google
Drive o Evernote
ACTIVITAT: Fem una demostració de com compartir un
document
Per equips, farem una creació compartida en temps real utilitzant Google Drive.
BEATRIZ ALONSO

ROSER BADIA

NURIA AMENOS

JOSEFINA CARRERA

MONICA ANGLADA

F. JAVIER DE LA FUENTE

SUSANA APARICIO

MAHJOUB HIMI

FERRAN SECO

MONTSERRAT TERMES

ELENA JACAS

ALEXANDRINA PETROVA

TANIA MARTINEZ

ROSER PIÑOL

OSCAR MASCARILLA

Ma. ASUNCIÓN RAFANELL

MONICA MATO

MONTSERRAT SANTIAGO

Podeu triar entre aquestes 3 temàtiques: una recepta de cuina,
un indret turístic o un personatge famòs
Un de vosaltres ha de crear el document des de Google Drive i convidar al altres per afegir-se amb permisos per editar.
Acordeu una primera estructura del document i repartiu-vos les tasques de forma que pogueu treballar tots al mateix
moment sobre el document.
Els blogs


Eines per CREAR Blogs
 En qué es diferencia un blog?
 Major protagonisme de l’autor
 Especialització

 Freqüència d’actualització
 Presència de links
 Publicació immediata
 Pocs mitjans i sofisticació
Eines per CREAR Blogs
 Disposem de

moltes eines a
mida de les
nostres
necessitats i de
la naturalesa
de les dades
que volem
crear i
compartir…

Text

Video Vlog

Fotografias

Audio

Wordpress

Vimeo

Fotolog

Podcasting

Blogger

Youtube
Eines per CREAR Blog


Recomanacions d’estil










Redacció clara i directa
Estil informal, busca la complicitat i el diàlieg amb el
lector
Curós amb la ortografia i la gramàtica
Facilita la lectura amb frases i paràgrafs curts. Cada
paràgraf, una idea, negretes…etc
Fer-lo visual, mínim 1 imatge
Pensa en els patrons de lectura de l’Internauta
(escanejadors i metòdics)
Escriptura en piràmide invertida



Orientacions d’escriptura per la web
Eines per CREAR Blog


Altres recomanacions per un blog personal










Valora la compra d’un domini propi
Utilitza una plataforma potent
Fixa un ritme d’actualització i calendaritza
No parlis només de tu
Inclou elements per vincular-ho a les xarxes socials
Dóna presència a altres autors
Sigues curòs en l’etiquetatge i categorització
Deixa espai als teus lectors i SEMPRE respon als
seus comentaris
Fes seguiment de la teva “marca personal”
ACTIVITAT: Fem un post amb Blogger
Tria una noticia de la premsa que et sembli interessant i trasllada-la a un post aportant la teva visió personal.
Afegeix com a mínim 1 imatge, 2 enllaços i 1 document de SlideShare.
Eines per RELACIONAR-SE
Sessió 3


Eines de RELACIÓ
1
2
3

4
5

• Comunitats virtuals i xarxes socials

• Twitter
• Linkedin
• Facebook
• El Community Management
Eines de RELACIÓ
 Comunitats virtuals i xarxes socials
Comunitat Virtual
•
•
•
•
•
•

Xarxa Social

Objectiu comú
Identitat colectiva
Reconeixement
Normes i eines
Jerarquia
Compromís i lideratge

•Comparteixen una
connexió
•Perfil públic, node
•Xarxa radial
•Sense jerarquia
•Veure i navegar



Socionomía, el llibre de Dolors Reig
Eines de RELACIÓ · Twitter
 Twitter (2006)







Microbloging (missatges curts), el SMS d’Internet
Màxim 140 caracters
Sense instal.lació de software, accés web
Més de 500 milions d’usuaris, 130 milions de tuits
al dia
Capaç de redefinir el periodisme i la política
Compartir el present en 1º persona, qué estic
fent, qué estic veient, qué estic pensant, qué està
passant, qué opino…aquí i ara
Eines de RELACIÓ · Twitter
Twitters

Piuladors, Tuiters, Tuitaires

Follower

Seguidor

Following

Seguint

Tweet

Tweet, Tuit, Piulada, Missatge

Retweet

Retweet, Retuitar, Retuitejar, repiular

Update

Actualitzar, Tuitar, Tuitejar, Piular

Direct Message

Missatge directe

Mention

Menció d’un tuiter @

Timeline

Linia del temps

Hastag

Tema de conversa #

Trending Topic

Tema de moda
Eines de RELACIÓ · Twitter
Bones pràctiques a Twitter
El teu perfil t’ha
identifcar
clarament

Personalitza el teu
compte

Per que et
segueixin, has de
seguir

Vigila amb el follow
massiu

Capta els teus
contactes personals

Busca llista de
followings
interessants del teu
sector

Fes llistes i aprofita
el teu perfil
prescriptor

Participa de forma
habitual

No parlis només de
tu

Controla el nombre
de tuits

Sigues agraït

Tria un nom que et
representi @
ACTIVITAT: obre el teu propi compte a Twitter
Obra el teu propi compte i crea la teva primera xarxa de followings. Busca a Internet Twitters interessants de
seguir del teu sector o interès. Aviam qui és el que aconsegueix més followers en 20 minuts!!!
Eines de RELACIÓ · Twitter
Escurçador de URL’s
com Bit.ly

Per publicar imatges
Twitpic

Per publicar
microvideos Vine

Per organitzar la teva
activitat TweetDeck i
Hootsuite

Per programar les
piulades Buffer i
Twitterfeed

Per gestionar
followers, followings i
unfollows Friend or
Follow

Per buscar a Twitter
Topsy
ACTIVITAT: fem unes piulades?
Tria un d’aquests hastags per iniciar i practicar una conversa al Twitter. Fes les teves pròpies piluades incloent
enllaços i imatges.
Practica amb les opcions de retweet, direct message…etc
Eines de RELACIÓ · Linkedin
 Linkedin (2003)








Red Social Professional
Adreçada a professionals i empreses que
volen estar en contacte, obtenir
informació i consultar opinions
La 3ª xarxa social amb més usuaris actius,
més de 200 milions i 5 milions d’empreses
(Re) Orientar la nostra carrera
professional
Identificar talent, obtenir clients, socis…
• Personalitza la URL
amb el teu nom
• Fes servir paraules
clau al “Titular” i
“Extracto”

Fes xarxa

• Completa al 100%,
per fer-lo més visible
a les recerques
• Inclou una foto formal
i clara per ser
reconegut
• Demana
recomanacions
• Inclou links de la teva
empresa, blog…etc
• Procura afegir
contingut multimedia

Optimitza

Crea el teu perfil

Eines de RELACIÓ · Linkedin

• Primer, amb els que
coneixes
• Segon, amb els que
son de la teva mateixa
empresa, organització
• Actualitza el teu estat
per aparèixer als
timeline dels teus
contactes
• Comparteix el que
estàs fent, enllaços i
notícies del teu sector
ACTIVITAT: fem networking amb Linkedin
Crea el teu perfil a Linkedin. Segueix les indicacions que hem presentat per optimitzar-lo i fes una xarxa de
contactes professionals.
Explora la opció dels Grups i les pàgines d’Empresa
Eines de RELACIÓ
 Altres eines per elaborar un perfil

professional i/o currículum
 7 aplicaciones gratuitas para crear tu

currículum online y bajarlo en PDF
 10 sitios donde publicar un currículum
vitae en Internet
 L’exemple de Barack Obama a re.vu
Eines de RELACIÓ · Facebook



Humor Facebook
Eines de RELACIÓ · Facebook
 Facebook (2004)








La xarxa social de major implantació al món
occidental
Més de 1.000 milions d’usuaris actius al mes.
600 a travès de plataformes mòvils
El 85% dels internautes fa servir Facebook, el
70% té més de 25 anys, el 47,5% té una mitja de
30,5 anys
Bàsicament orientada al oci i l’entreteniment
Gran interès de les marques per fer-se un espai
Eines de RELACIÓ · Facebook
Perfil

Grup

Pàgina

Reservat a persones

Unir a persones
interesades en un
mateix tema

Reservat a les
marques i
organitzacions

Vinculat a una adreça
de correu electrònic

Compartir informació
, coneixement i
debatre

Creació i
administració gratuïta

Oberts, tancats o
secrets

La vinculació és a
través de la opció ME
GUSTA

Selecció de membres
per part del creador
del grup

Els vinculats reben les
novetats a la seva
pàgina d’inici

Serveis de promoció,
audiències…
Eines de RELACIÓ · Facebook
 Consells per crear i dinamitzar una pàgina
 Tria bé el nom de la pàgina i la URL
 Inclou una imatge atractiva de portada i canvia-la








sovint per tenir més visibilitat i interaccions
Fes servir les eines que facilita Facebook per
promocionar-la
Adapta el llenguatge (espai d’oci) i fomenta la
participació
Controla l’extensió de les publicacions
Aporta valor
Defineix i controla el ritme de publicació
Selecciona bé los “hitos” i “historias” destacades
Inspirat dels que coneixes i ho fan prou bé
Eines de RELACIÓ · Facebook
 Consells per aconseguir seguidors










Convida als contactes del teu perfil personal o
professional amb la opció “sugerir página”
Fes servir la teva bases de dades de contactes en el
cas que tinguis una newsletter o similar
Fes promoció offline
Inclou widgets de Facebook al teu web, blog…etc
Pensa en accions puntuals tipus concurs
Inverteix en publicitat amb Facebook Ads
ACTIVITAT: Com és la pàgina de la UB al Facebook?
Visita la pàgina i navega per seu storyline fins al mes de setembre. Fixa’t en aspectes tant de format com de
contingut. Per parelles haureu de compartir i valorar quina és la seva estratègia de comunicació i de relació.
Eines de RELACIÓ · Community Management
 La gestió estratègica d’una comunitat a les xarxes

socials requereix del Community Management
 escoltar la comunitat (monitorització)
 establir converses amb ella
 analitzar i elaborar estratègies
 fer arribar informació de valor a la organització
Eines de RELACIÓ · Community Management
 Perfils i tasques

Editor de
Medis Socials

Community
Manager

Tria el
contingut i
l’elabora

Gestiona la
comunitat,
modera,
detecta
necessitats,
fidelitza,
dialoga...

Manager
estratègic de
Medis Socials

Analista de
Medis Socials

Defineix i
desenvolupa
el PLA DE
MEDIS
SOCIALS

Evalua el
resultat, defi
neix les
métriques
per mesurar
el rendiment
i fa informes

 Cada perfil requereix de coneixements i habilitats

diferents
Eines de RELACIÓ · El Pla de Medis Socials
 Totes les accions del

CM han de formar
part d’una pla
estratègic de
presència de la
organització o la
marca als Medis
Social. Aquestes son
les fases per
l’elaboració d’un Pla
de Medis Socials:

Anàlisi dels
antecedents

Análisi del sector i de
la competència

Disenyar el pla
d’acció

Definir l’estratègia

COM

Defiir l’equip i
recursos

QUE

Fixar protocol de
contingencia en cas
de crisis

Definir els nostres
propis objectius:
quantitatius i
qualitatius

Identificar el nostre
públic objectiu i en
quins MS està
present

Defiir la medició dels
resultats

Revisió del PLA
Eines de RELACIÓ · El Pla de Medis Socials
 El contingut és LA CLAU

 Fer bon contingut
 Triar bé les plataformes
 Una bona adaptació
 Destacar i ser diferents, crear una personalitat o estil

propi
 Donar la mateixa importància al FONS i a la FORMA
Eines per ENSENYAR i APRENDRE
Sessió 4


Eines per ENSENYAR i APRENDRE
1

2

3

4

• El nou rol del professorat
• Plataformes educatives i Entorns virtuals
d’aprenentatge
• Els Mooc’s

• Eines 2.0 per a l’aula
Eines per ENSENYAR i APRENDRE


Encetem el darrer bloc amb una presentació del professor
Manuel Area Moreira de la Universidad de La Laguna sobre la
Docencia Virtual



Conferencia Manuel Area Moreira
Eines per ENSENYAR i APRENDRE
 Plataformes educatives



Una eina que integra serveis i aplicacions que
permeten interactuar a diferents usuaris amb
finalitats pedagògiques/educatives
Exemples d’usos
 Gestió económica i acadèmica entre un centre

i les famílies dels alumnes
 Distribució de continguts educatius digitals

 Mapa conceptual sobre Plataformes

Educatives
Eines per ENSENYAR i APRENDRE
 Entorns (Ambients) Virtuals

d’Aprenentatge






Son espais dissenyats per la interacció
entre els alumnes i els professors.
Inclouen eines que permeten organitzar i
distribuir continguts, materials i
desenvolupar activitats pedagògiques com
ara cursos.
Moodle és una de les més utilitzades pel
món acadèmic.


Infografia animada sobre Moodle
Eines per ENSENYAR i APRENDRE


Característiques








Accés online
Faciliten la gestió i l’administració al professor
Canvia el rol del professor (de transmissor a creador de
materials i mètodes) i de l’alumne (investiga, busca, analitza,
connecta, intercanvia)
Permet generar i publicar contingut (plantilles) interactiu i
personalitzat
Inclouen eines que promouen l’aprenentatge colaboratiu i
participatiu
Permeten registrar i obtenir dades de valor dels i pels
professors i alumnes
Eines per ENSENYAR i APRENDRE
 Moocs (Massive Open Online Course)










Una modalitat de curs universitari que s’ofereix de forma
gratuïta sota la filosofia d’alliberar el coneixement
Ha de ser un curs orientat a l’aprenentatge on es pugui
acreditar-ne la superació)
Massiu, abast global, ilimitat
Concepció connectivista, quants més nodes, més
possibilitats d’aprendre
En línia, no requereix assistència a l’aula
Obert, amb materials accessibles i gratuïts a Internet
ACTIVITAT: Mooc’s: una moda o el futur de l’educació superior?
Aquest moviment està creant un debat entorn al paper de les universitats i de l’aprenentatge al llarg de la vida.
Busqueu informació sobre els MOOCS a Internet. Feu servir aquest organitzador visual per expressar el vostre
pensament i visió entorn aquest tema.
Veig…

Penso…

Em pregunto…
Eines per ENSENYAR i APRENDRE


Internet, a més de ser una font de continguts per a
l’aprenentatge també posa al nostre abast eines 2.0 per crear i
compartir els nostres propis continguts i materials a l’aula:








Mapes i diagrames (Bubbl.us, Freemind…)
Línies de temps (Timerime, My Heritage…)
Activitats educatives (Ardora, Testeando…)
Targetes didàctiques (Flashcards Exchange, Quizlet…)
Infografies (Infogr.am…)
Llibres digitals (Calameo…)
…


Blog Xarxa TIC amb catàleg de eines 2.0 i tutorials
ACTIVITAT: reflexió i avaluació
Et convidem a fer una reflexió sobre l’ús pràctic dels continguts d’aquest curs a la teva tasca professional.
Pensa i anota a la primera columna d’aquesta taula quines habilitats estan relacionades
amb les teves tasques professionals. Després identifica quines eines feies servir per
desenvolupar-les ABANS del curs i proposa quines faries o t’agradaria fer servir DESPRES
del curs.
HABILITAT

TASCA

EINES ABANS

EINES DESPRES

Trobar i buscar
Organitzar
Compartir
Crear
Relacionar-se
Ensenyar i aprendre
Valora i reflexiona sobre el nivell de canvi i transformació entre la columna ABANS i
DESPRES i recull una frase a mode de conclusió.
 Moltes gràcies per la vostra participació

Tere Vida
tvidam@gmail.com
@terevida
http://www.linkedin.com/in/te
revida

More Related Content

Viewers also liked

Eines digitals per l'universitari 2.0
Eines digitals per l'universitari 2.0Eines digitals per l'universitari 2.0
Eines digitals per l'universitari 2.0
Pau Mateu Samblás
 
Pla de mitjans
Pla de mitjansPla de mitjans
Pla de mitjans
LauAyuso
 
Unidad 10 la comunicacion
Unidad 10 la comunicacionUnidad 10 la comunicacion
Unidad 10 la comunicacion
patriciaaso
 
Mapas mentales y mapas conceptuales
Mapas mentales y mapas conceptualesMapas mentales y mapas conceptuales
Mapas mentales y mapas conceptuales
Jordi Guim
 
Scratch i Arduino
Scratch i ArduinoScratch i Arduino
Scratch i Arduino
Antoni Ubieto
 
medios de comunicacion masivos
medios de comunicacion masivosmedios de comunicacion masivos
medios de comunicacion masivos
Matias Billault Aguirre
 
"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai
"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai
"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai
Francesc Casadella
 
Desfile De Modas Semana del Colegio
Desfile De Modas Semana del ColegioDesfile De Modas Semana del Colegio
Desfile De Modas Semana del Colegio
cuartoccalasanz
 

Viewers also liked (8)

Eines digitals per l'universitari 2.0
Eines digitals per l'universitari 2.0Eines digitals per l'universitari 2.0
Eines digitals per l'universitari 2.0
 
Pla de mitjans
Pla de mitjansPla de mitjans
Pla de mitjans
 
Unidad 10 la comunicacion
Unidad 10 la comunicacionUnidad 10 la comunicacion
Unidad 10 la comunicacion
 
Mapas mentales y mapas conceptuales
Mapas mentales y mapas conceptualesMapas mentales y mapas conceptuales
Mapas mentales y mapas conceptuales
 
Scratch i Arduino
Scratch i ArduinoScratch i Arduino
Scratch i Arduino
 
medios de comunicacion masivos
medios de comunicacion masivosmedios de comunicacion masivos
medios de comunicacion masivos
 
"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai
"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai
"Webs, Blogs, Xarxes Socials i Eines 2.0" per Digitals Girona al CoEspai
 
Desfile De Modas Semana del Colegio
Desfile De Modas Semana del ColegioDesfile De Modas Semana del Colegio
Desfile De Modas Semana del Colegio
 

Similar to Curs Habilitats Digitals i Eines 2.0

Curs ice 2013 s1
Curs ice 2013 s1Curs ice 2013 s1
Curs ice 2013 s1
Tere Vida
 
Com perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socials
Com perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socialsCom perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socials
Com perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socials
Federació Salut Mental Catalunya
 
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Metodologia 2punt0
 
Eines i recursos 2.0 per a una tardor decisiva
Eines i recursos 2.0 per a una tardor decisivaEines i recursos 2.0 per a una tardor decisiva
Eines i recursos 2.0 per a una tardor decisiva
Oriol Lladó
 
Cursxarxessocialsiinternet
CursxarxessocialsiinternetCursxarxessocialsiinternet
Cursxarxessocialsiinternet
Gemma H Aguilar
 
PLE - PLN
PLE - PLNPLE - PLN
PLE - PLN
xavier suñé
 
Sessio web justicia
Sessio web justiciaSessio web justicia
Sessio web justicia
Autoritas Consulting
 
Podem arribar a una Administració 2.0?
Podem arribar a una Administració 2.0?Podem arribar a una Administració 2.0?
Podem arribar a una Administració 2.0?
Carlos Guadián
 
Power Tecno
Power TecnoPower Tecno
Power Tecno
lmezcua
 
Internet i xarxes locals
Internet i xarxes localsInternet i xarxes locals
Internet i xarxes locals
mireia_jp
 
1a sessió comunicacio 2.0
1a sessió comunicacio 2.01a sessió comunicacio 2.0
1a sessió comunicacio 2.0
Fundación Esplai
 
Competic inicial
Competic inicialCompetic inicial
Competic inicial
mariacarmevilaplana
 
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes SocialsCurs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Albert Del Amor
 
Pautes social media - LH
Pautes social media - LHPautes social media - LH
Pautes social media - LH
CulturaLH
 
Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats
Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats
Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats
Mònica Ramoneda
 
Formació metodologia amb WordPress 4
Formació metodologia amb WordPress 4Formació metodologia amb WordPress 4
Formació metodologia amb WordPress 4
Fundación Esplai
 
Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional
Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional
Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional
Bernadette Farriol
 
presentacion
presentacionpresentacion
presentacion
xatxo
 

Similar to Curs Habilitats Digitals i Eines 2.0 (20)

Curs ice 2013 s1
Curs ice 2013 s1Curs ice 2013 s1
Curs ice 2013 s1
 
Com perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socials
Com perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socialsCom perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socials
Com perdre la por a les noves tecnologies: eines 2.0 i xarxes socials
 
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4Dinamització associativa 2.0 sessió 4
Dinamització associativa 2.0 sessió 4
 
Eines i recursos 2.0 per a una tardor decisiva
Eines i recursos 2.0 per a una tardor decisivaEines i recursos 2.0 per a una tardor decisiva
Eines i recursos 2.0 per a una tardor decisiva
 
Cursxarxessocialsiinternet
CursxarxessocialsiinternetCursxarxessocialsiinternet
Cursxarxessocialsiinternet
 
Sessiounescocat 2
Sessiounescocat 2Sessiounescocat 2
Sessiounescocat 2
 
PLE - PLN
PLE - PLNPLE - PLN
PLE - PLN
 
Sessio web justicia
Sessio web justiciaSessio web justicia
Sessio web justicia
 
Podem arribar a una Administració 2.0?
Podem arribar a una Administració 2.0?Podem arribar a una Administració 2.0?
Podem arribar a una Administració 2.0?
 
Power Tecno
Power TecnoPower Tecno
Power Tecno
 
Internet i xarxes locals
Internet i xarxes localsInternet i xarxes locals
Internet i xarxes locals
 
1a sessió comunicacio 2.0
1a sessió comunicacio 2.01a sessió comunicacio 2.0
1a sessió comunicacio 2.0
 
Competic inicial
Competic inicialCompetic inicial
Competic inicial
 
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes SocialsCurs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
Curs Introducció al 2.0 i Xarxes Socials
 
Pautes social media - LH
Pautes social media - LHPautes social media - LH
Pautes social media - LH
 
PLE PLE MALLORCA
PLE PLE MALLORCA PLE PLE MALLORCA
PLE PLE MALLORCA
 
Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats
Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats
Eines 2.0 per al treball col·laboratiu i l'exposició de resultats
 
Formació metodologia amb WordPress 4
Formació metodologia amb WordPress 4Formació metodologia amb WordPress 4
Formació metodologia amb WordPress 4
 
Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional
Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional
Marca personal, construint una activitat digital per a l'activitat professional
 
presentacion
presentacionpresentacion
presentacion
 

Curs Habilitats Digitals i Eines 2.0

 • 1. Habilitats Digitals i Eines 2.0  Formació Permanent ICE curs 2013-2014 Tere Vida
 • 3. Món Digital · Internet a tot arreu
 • 4. Món Digital · Internet al dia a dia
 • 5. Món Digital· Internet a les persones
 • 6. Món Digital Com ens influeix? Canvis en la forma de pensar, de llegir, d’aprendre… Perill d’nfoxicació, estupidesa, interrupcions, dependència Sensació d’inseguretat vers la nostra privacitat i intimitat Necessitem desenvolupar habilitats per adaptar-nos millor en aquest nou context Disposem d’eines i entorns que ho faliciten i fan possible
 • 7. Les eines ens ajuden a … Aprendre i ensenyar Crear i produir Gestionar la identitat Buscar i trobar Gestionar privacitat Organitzar Compartir
 • 8. ACTIVITAT: Mapa de les nostres eines digitals Pensem quines son les eines que fem servim. Les anotem i les compartim a Wordle. http://www.wordle.net/create
 • 9. BUSCAR i TROBAR informació Sessió 1 
 • 10. BUSCAR i TROBAR informació 1 2 3 4 • Cercador Google •Com fer una recerca eficaç •Altres serveis útils com Google Alerts •Les subscripcions RSS •Provem Feedly i Scoop.it 5
 • 11. BUSCAR informació · Google Per què Google? El buscador més utilitzat i la página més visitada del món Fàcil i senzill, ràpid i complet Rastreja els continguts de la web, els indexe i classifica fent servir un algoritme exclusiu (PageRank) Queremos que Google sea el otro tercio de tu cerebro » Sergey Brin Tot s’emmagatzema de forma distribuida en clusters o centres de dades repartits per tot el món
 • 12. BUSCAR informació · Google  Cóm fer recerques de forma eficaç  Recerca ràpida  Recerca avançada  Operadors de recerca
 • 13. ACTIVITAT Juguem a fer recerques? Per parelles farem una competició a veure qui sou els més ràpids en trobar aquests enigmes a la web fent servir el cercador Google. Preparats?
 • 14. TROBAR informació · Google  Google Alerts  Un servei que permet fer el seguiment (monitorització) d’una marca, una notícia, un interès concret.  Accès a Goggle Alerts
 • 15. BUSCAR informació · RSS  Els RSS i els Feeds  RSS es un format per publicar continguts que s’actualitzen i que es poden compartir com ara els blogs  El Feed és el contenidor o canal (com l’adreça) que permet compartir el contingut a la xarxa en format RSS  Un lector de feeds és una aplicació que ens permet visualitzar diversos continguts web que han estat publicats en format RSS
 • 16. BUSCAR informació · Eines  Feedly: ens ajuda a agrupar en un mateix lloc les publicacions dels blocs que li indiquem  Tutorial per fer servir aquesta eina
 • 17. BUSCAR informació · Eines  Scoop.it: una eina on filtrar, agrupar i compartir informació de forma atractiva (Content Curator)   Veure video de presentació Tutorial per fer servir aquesta eina  Ejemple de JuanMiMuñoz
 • 18. Eines per COMPARTIR i CREAR Sessió 2 
 • 19. Eines per COMPATIR i CREAR 1 2 3 • Qué son els tags, etiquetes o marcadors socials • Delicious, una eina per gestionar marcadors socials • Qué és el núvol o “cloudcomputing” 4 • Serveis per emmagatzemar i compartir dades al núvol: Drop Box, Wetransfer i SlideShare 5 • Compartir documents amb altres persones i dispositius: Google Drive i Evernote
 • 20. COMPARTIR informació · Tags  Un Tag es una forma evolucionada al web 2.0 dels marcadors o favorits dels navegadors  Els Tags o etiquetes són paraules que s’associen a una informació o dada que trobem a Internet (el post d’un blog, una fotografía, una pàgina web, un perfil…)  Una forma de classificar i categoritzar la informació flexible i dinàmica
 • 21. COMPARTIR informació · Del.icio.us  Delicious: és una eina que ens permet gestionar els nostres marcadors o etiquetes  Veure video de presentació  Exemple de Genís Roca
 • 22. COMPARTIR informació  Característiques comunes d‘aquestes eines  Ús contextualitzat  Des de qualsevol plataforma  Amb el mateix usuari
 • 23. Consells pràctic per etiquetar  Primer de tot, pensa i planifica  Fes servir un número reduït  Utilitza un llenguatge natural  Crea etiquetes de dues paraules  Fes servir símbols per destacar el més important  Crea una etiqueta comodí o neutre  Pren-te el teu temps  Si no les fas servir...a la paperera!!
 • 24. ACTIVITAT : Recerca de blogs i etiquetatge Trieu una d’aquestes tres eines i fem una primera pràctica.
 • 26. Eines per COMPARTIR · El núvol El núvol és un espai extern als nostres equips on s’emmagatzemen dades i arxius. Es pot accedir amb una identificació personal. Sempre accessible, des de qualsevol lloc, hora i dispositiu. Amb aquest sistema els nostres equips no requereixen de tanta capacitat o memòria i, a més, es facilita el poder compartir amb altres la informació. Moltes empreses, ofereixen un espai al núvol com a servei gratuït, i altres serveis més complets amb modalitat premium…etc Cal ser responsables a l’hora de fer servir aquests serveis (la fiabilitat del servei, els interessos comercials, la seguretat i privacitat de les nostres dades…)
 • 27. Eines per COMPARTIR · Drop Box  DropBox: per desar i compartir arxius des de diferents dispositius  Veure video de presentació
 • 28. Eines per COMPARTIR · Slide Share  SlideShare: Especialment indicat per desar i compartir presentacions i publicacions  Exemple de Dolors Reig
 • 29. Eines per COMPARTIR · WeTransfer  Wetransfer: molt útil per intercanviar arxius de gran capacitat.
 • 30. Eines per COMPARTIR Documents  El núvol també ens permet compartir espais per a la cocreació de documents i projectes com ara Google Drive o Evernote
 • 31. ACTIVITAT: Fem una demostració de com compartir un document Per equips, farem una creació compartida en temps real utilitzant Google Drive.
 • 32. BEATRIZ ALONSO ROSER BADIA NURIA AMENOS JOSEFINA CARRERA MONICA ANGLADA F. JAVIER DE LA FUENTE SUSANA APARICIO MAHJOUB HIMI FERRAN SECO MONTSERRAT TERMES ELENA JACAS ALEXANDRINA PETROVA TANIA MARTINEZ ROSER PIÑOL OSCAR MASCARILLA Ma. ASUNCIÓN RAFANELL MONICA MATO MONTSERRAT SANTIAGO Podeu triar entre aquestes 3 temàtiques: una recepta de cuina, un indret turístic o un personatge famòs Un de vosaltres ha de crear el document des de Google Drive i convidar al altres per afegir-se amb permisos per editar. Acordeu una primera estructura del document i repartiu-vos les tasques de forma que pogueu treballar tots al mateix moment sobre el document.
 • 34. Eines per CREAR Blogs  En qué es diferencia un blog?  Major protagonisme de l’autor  Especialització  Freqüència d’actualització  Presència de links  Publicació immediata  Pocs mitjans i sofisticació
 • 35. Eines per CREAR Blogs  Disposem de moltes eines a mida de les nostres necessitats i de la naturalesa de les dades que volem crear i compartir… Text Video Vlog Fotografias Audio Wordpress Vimeo Fotolog Podcasting Blogger Youtube
 • 36. Eines per CREAR Blog  Recomanacions d’estil        Redacció clara i directa Estil informal, busca la complicitat i el diàlieg amb el lector Curós amb la ortografia i la gramàtica Facilita la lectura amb frases i paràgrafs curts. Cada paràgraf, una idea, negretes…etc Fer-lo visual, mínim 1 imatge Pensa en els patrons de lectura de l’Internauta (escanejadors i metòdics) Escriptura en piràmide invertida  Orientacions d’escriptura per la web
 • 37. Eines per CREAR Blog  Altres recomanacions per un blog personal          Valora la compra d’un domini propi Utilitza una plataforma potent Fixa un ritme d’actualització i calendaritza No parlis només de tu Inclou elements per vincular-ho a les xarxes socials Dóna presència a altres autors Sigues curòs en l’etiquetatge i categorització Deixa espai als teus lectors i SEMPRE respon als seus comentaris Fes seguiment de la teva “marca personal”
 • 38. ACTIVITAT: Fem un post amb Blogger Tria una noticia de la premsa que et sembli interessant i trasllada-la a un post aportant la teva visió personal. Afegeix com a mínim 1 imatge, 2 enllaços i 1 document de SlideShare.
 • 40. Eines de RELACIÓ 1 2 3 4 5 • Comunitats virtuals i xarxes socials • Twitter • Linkedin • Facebook • El Community Management
 • 41. Eines de RELACIÓ  Comunitats virtuals i xarxes socials Comunitat Virtual • • • • • • Xarxa Social Objectiu comú Identitat colectiva Reconeixement Normes i eines Jerarquia Compromís i lideratge •Comparteixen una connexió •Perfil públic, node •Xarxa radial •Sense jerarquia •Veure i navegar  Socionomía, el llibre de Dolors Reig
 • 42. Eines de RELACIÓ · Twitter  Twitter (2006)       Microbloging (missatges curts), el SMS d’Internet Màxim 140 caracters Sense instal.lació de software, accés web Més de 500 milions d’usuaris, 130 milions de tuits al dia Capaç de redefinir el periodisme i la política Compartir el present en 1º persona, qué estic fent, qué estic veient, qué estic pensant, qué està passant, qué opino…aquí i ara
 • 43. Eines de RELACIÓ · Twitter Twitters Piuladors, Tuiters, Tuitaires Follower Seguidor Following Seguint Tweet Tweet, Tuit, Piulada, Missatge Retweet Retweet, Retuitar, Retuitejar, repiular Update Actualitzar, Tuitar, Tuitejar, Piular Direct Message Missatge directe Mention Menció d’un tuiter @ Timeline Linia del temps Hastag Tema de conversa # Trending Topic Tema de moda
 • 44. Eines de RELACIÓ · Twitter Bones pràctiques a Twitter El teu perfil t’ha identifcar clarament Personalitza el teu compte Per que et segueixin, has de seguir Vigila amb el follow massiu Capta els teus contactes personals Busca llista de followings interessants del teu sector Fes llistes i aprofita el teu perfil prescriptor Participa de forma habitual No parlis només de tu Controla el nombre de tuits Sigues agraït Tria un nom que et representi @
 • 45. ACTIVITAT: obre el teu propi compte a Twitter Obra el teu propi compte i crea la teva primera xarxa de followings. Busca a Internet Twitters interessants de seguir del teu sector o interès. Aviam qui és el que aconsegueix més followers en 20 minuts!!!
 • 46. Eines de RELACIÓ · Twitter Escurçador de URL’s com Bit.ly Per publicar imatges Twitpic Per publicar microvideos Vine Per organitzar la teva activitat TweetDeck i Hootsuite Per programar les piulades Buffer i Twitterfeed Per gestionar followers, followings i unfollows Friend or Follow Per buscar a Twitter Topsy
 • 47. ACTIVITAT: fem unes piulades? Tria un d’aquests hastags per iniciar i practicar una conversa al Twitter. Fes les teves pròpies piluades incloent enllaços i imatges. Practica amb les opcions de retweet, direct message…etc
 • 48. Eines de RELACIÓ · Linkedin  Linkedin (2003)      Red Social Professional Adreçada a professionals i empreses que volen estar en contacte, obtenir informació i consultar opinions La 3ª xarxa social amb més usuaris actius, més de 200 milions i 5 milions d’empreses (Re) Orientar la nostra carrera professional Identificar talent, obtenir clients, socis…
 • 49. • Personalitza la URL amb el teu nom • Fes servir paraules clau al “Titular” i “Extracto” Fes xarxa • Completa al 100%, per fer-lo més visible a les recerques • Inclou una foto formal i clara per ser reconegut • Demana recomanacions • Inclou links de la teva empresa, blog…etc • Procura afegir contingut multimedia Optimitza Crea el teu perfil Eines de RELACIÓ · Linkedin • Primer, amb els que coneixes • Segon, amb els que son de la teva mateixa empresa, organització • Actualitza el teu estat per aparèixer als timeline dels teus contactes • Comparteix el que estàs fent, enllaços i notícies del teu sector
 • 50. ACTIVITAT: fem networking amb Linkedin Crea el teu perfil a Linkedin. Segueix les indicacions que hem presentat per optimitzar-lo i fes una xarxa de contactes professionals. Explora la opció dels Grups i les pàgines d’Empresa
 • 51. Eines de RELACIÓ  Altres eines per elaborar un perfil professional i/o currículum  7 aplicaciones gratuitas para crear tu currículum online y bajarlo en PDF  10 sitios donde publicar un currículum vitae en Internet  L’exemple de Barack Obama a re.vu
 • 52. Eines de RELACIÓ · Facebook  Humor Facebook
 • 53. Eines de RELACIÓ · Facebook  Facebook (2004)       La xarxa social de major implantació al món occidental Més de 1.000 milions d’usuaris actius al mes. 600 a travès de plataformes mòvils El 85% dels internautes fa servir Facebook, el 70% té més de 25 anys, el 47,5% té una mitja de 30,5 anys Bàsicament orientada al oci i l’entreteniment Gran interès de les marques per fer-se un espai
 • 54. Eines de RELACIÓ · Facebook Perfil Grup Pàgina Reservat a persones Unir a persones interesades en un mateix tema Reservat a les marques i organitzacions Vinculat a una adreça de correu electrònic Compartir informació , coneixement i debatre Creació i administració gratuïta Oberts, tancats o secrets La vinculació és a través de la opció ME GUSTA Selecció de membres per part del creador del grup Els vinculats reben les novetats a la seva pàgina d’inici Serveis de promoció, audiències…
 • 55. Eines de RELACIÓ · Facebook  Consells per crear i dinamitzar una pàgina  Tria bé el nom de la pàgina i la URL  Inclou una imatge atractiva de portada i canvia-la        sovint per tenir més visibilitat i interaccions Fes servir les eines que facilita Facebook per promocionar-la Adapta el llenguatge (espai d’oci) i fomenta la participació Controla l’extensió de les publicacions Aporta valor Defineix i controla el ritme de publicació Selecciona bé los “hitos” i “historias” destacades Inspirat dels que coneixes i ho fan prou bé
 • 56. Eines de RELACIÓ · Facebook  Consells per aconseguir seguidors       Convida als contactes del teu perfil personal o professional amb la opció “sugerir página” Fes servir la teva bases de dades de contactes en el cas que tinguis una newsletter o similar Fes promoció offline Inclou widgets de Facebook al teu web, blog…etc Pensa en accions puntuals tipus concurs Inverteix en publicitat amb Facebook Ads
 • 57. ACTIVITAT: Com és la pàgina de la UB al Facebook? Visita la pàgina i navega per seu storyline fins al mes de setembre. Fixa’t en aspectes tant de format com de contingut. Per parelles haureu de compartir i valorar quina és la seva estratègia de comunicació i de relació.
 • 58. Eines de RELACIÓ · Community Management  La gestió estratègica d’una comunitat a les xarxes socials requereix del Community Management  escoltar la comunitat (monitorització)  establir converses amb ella  analitzar i elaborar estratègies  fer arribar informació de valor a la organització
 • 59. Eines de RELACIÓ · Community Management  Perfils i tasques Editor de Medis Socials Community Manager Tria el contingut i l’elabora Gestiona la comunitat, modera, detecta necessitats, fidelitza, dialoga... Manager estratègic de Medis Socials Analista de Medis Socials Defineix i desenvolupa el PLA DE MEDIS SOCIALS Evalua el resultat, defi neix les métriques per mesurar el rendiment i fa informes  Cada perfil requereix de coneixements i habilitats diferents
 • 60. Eines de RELACIÓ · El Pla de Medis Socials  Totes les accions del CM han de formar part d’una pla estratègic de presència de la organització o la marca als Medis Social. Aquestes son les fases per l’elaboració d’un Pla de Medis Socials: Anàlisi dels antecedents Análisi del sector i de la competència Disenyar el pla d’acció Definir l’estratègia COM Defiir l’equip i recursos QUE Fixar protocol de contingencia en cas de crisis Definir els nostres propis objectius: quantitatius i qualitatius Identificar el nostre públic objectiu i en quins MS està present Defiir la medició dels resultats Revisió del PLA
 • 61. Eines de RELACIÓ · El Pla de Medis Socials  El contingut és LA CLAU  Fer bon contingut  Triar bé les plataformes  Una bona adaptació  Destacar i ser diferents, crear una personalitat o estil propi  Donar la mateixa importància al FONS i a la FORMA
 • 62. Eines per ENSENYAR i APRENDRE Sessió 4 
 • 63. Eines per ENSENYAR i APRENDRE 1 2 3 4 • El nou rol del professorat • Plataformes educatives i Entorns virtuals d’aprenentatge • Els Mooc’s • Eines 2.0 per a l’aula
 • 64. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Encetem el darrer bloc amb una presentació del professor Manuel Area Moreira de la Universidad de La Laguna sobre la Docencia Virtual  Conferencia Manuel Area Moreira
 • 65. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Plataformes educatives   Una eina que integra serveis i aplicacions que permeten interactuar a diferents usuaris amb finalitats pedagògiques/educatives Exemples d’usos  Gestió económica i acadèmica entre un centre i les famílies dels alumnes  Distribució de continguts educatius digitals  Mapa conceptual sobre Plataformes Educatives
 • 66. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Entorns (Ambients) Virtuals d’Aprenentatge    Son espais dissenyats per la interacció entre els alumnes i els professors. Inclouen eines que permeten organitzar i distribuir continguts, materials i desenvolupar activitats pedagògiques com ara cursos. Moodle és una de les més utilitzades pel món acadèmic.  Infografia animada sobre Moodle
 • 67. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Característiques       Accés online Faciliten la gestió i l’administració al professor Canvia el rol del professor (de transmissor a creador de materials i mètodes) i de l’alumne (investiga, busca, analitza, connecta, intercanvia) Permet generar i publicar contingut (plantilles) interactiu i personalitzat Inclouen eines que promouen l’aprenentatge colaboratiu i participatiu Permeten registrar i obtenir dades de valor dels i pels professors i alumnes
 • 68. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Moocs (Massive Open Online Course)       Una modalitat de curs universitari que s’ofereix de forma gratuïta sota la filosofia d’alliberar el coneixement Ha de ser un curs orientat a l’aprenentatge on es pugui acreditar-ne la superació) Massiu, abast global, ilimitat Concepció connectivista, quants més nodes, més possibilitats d’aprendre En línia, no requereix assistència a l’aula Obert, amb materials accessibles i gratuïts a Internet
 • 69. ACTIVITAT: Mooc’s: una moda o el futur de l’educació superior? Aquest moviment està creant un debat entorn al paper de les universitats i de l’aprenentatge al llarg de la vida. Busqueu informació sobre els MOOCS a Internet. Feu servir aquest organitzador visual per expressar el vostre pensament i visió entorn aquest tema.
 • 71. Eines per ENSENYAR i APRENDRE  Internet, a més de ser una font de continguts per a l’aprenentatge també posa al nostre abast eines 2.0 per crear i compartir els nostres propis continguts i materials a l’aula:        Mapes i diagrames (Bubbl.us, Freemind…) Línies de temps (Timerime, My Heritage…) Activitats educatives (Ardora, Testeando…) Targetes didàctiques (Flashcards Exchange, Quizlet…) Infografies (Infogr.am…) Llibres digitals (Calameo…) …  Blog Xarxa TIC amb catàleg de eines 2.0 i tutorials
 • 72. ACTIVITAT: reflexió i avaluació Et convidem a fer una reflexió sobre l’ús pràctic dels continguts d’aquest curs a la teva tasca professional.
 • 73. Pensa i anota a la primera columna d’aquesta taula quines habilitats estan relacionades amb les teves tasques professionals. Després identifica quines eines feies servir per desenvolupar-les ABANS del curs i proposa quines faries o t’agradaria fer servir DESPRES del curs. HABILITAT TASCA EINES ABANS EINES DESPRES Trobar i buscar Organitzar Compartir Crear Relacionar-se Ensenyar i aprendre Valora i reflexiona sobre el nivell de canvi i transformació entre la columna ABANS i DESPRES i recull una frase a mode de conclusió.
 • 74.  Moltes gràcies per la vostra participació Tere Vida tvidam@gmail.com @terevida http://www.linkedin.com/in/te revida