SlideShare a Scribd company logo
Interculturaliteit... een workshop voor beursstudenten.
Inhoud Introductie Cultuur, een kwestie van ijsbergen Wat is cultuur ? Dimensies van cultuur Cultuur als communicatiemodel Cultuur: the Indian Disease De cultuurshock Internationale competenties Uitsmijter
Wat is cultuur ?
Cultuur als ijsberg
Cultuur als ijsberg 10% van de ijsberg is zichtbaar, 90% bevindt zich onder water. Waarneembare elementen zijn vaak het eerste contact met een nieuwe cultuur, zijn makkelijk imiteerbaar, maar slaan zichtbaar nergens op.
Cultuur als ijsberg De onzichtbare elementen zijn de drijfveren achter het zichtbare gedrag. Ze geven ‘zin’ en vormen een gedeelde set van oplossingen voor universele problemen. Zowel de zichtbare als de onzichtbare elementen worden aangepast en doorgegeven binnen de groep.
Cultuur: een poging tot definitie Cultuur is een set van gedeelde oplossingen voor universele problemen in verband met externe adaptatie en interne integratie, die geëvolueerd zijn doorheen de tijd en over de generaties worden doorgegeven.
Cultuur werkt dus... verklarend Het vertelt ons hoe en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. evaluerend Het reikt criteria aan om de daden van groepen of individuen te wegen.
Cultuur werkt dus... psychisch versterkend Het biedt ondersteuning in tijden van angst en crisis. integrerend Het laat ons toe te systematiseren en ordenen.
Dimensies van cultuur Beschrijf eens in vijf woorden de Duitse cultuur.
Dimensies van cultuur Geert Hofstede, op zoek naar de belangrijkste culturele dimensies die ervoor zorgen dat mensen van elkaar verschillen. Op zoek naar een manier om ‘culturen’ te vergelijken. 53 landen, 70 IBM-vestigingen
Dimensies van cultuur: Machtsafstand De mate waarin minder machtige leden van instituties of organisaties verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Een hoge score betekent dat zowel leiders als volgers de graad van ongelijkheid in de samenleving ondersteunen.
Dimensies van cultuur: Machtsafstand Lage machtsafstand Ongelijkheid moet geminimaliseerd worden. Wederzijdse afhankelijkheid Een hiërarchie is een ongelijkheid in rol Decentralisatie Consulteren Afkeuren van privileges Hoge machtsafstand Ongelijkheid wordt verwacht en is wenselijk. Afhankelijkheid van de superieuren Een hiërarchie reflecteert de maatschappij. Centralisatie Bevelen Goedkeuren van privileges
Dimensies van cultuur: Machtsafstand 56.5 Gemiddelde 49 Zuid-Afrika 64 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 65 België 70 Marokko 77 India 78 Ecuador 85 Suriname 94 Filipijnen
Dimensies van cultuur: Individualisme Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: iedereen wordt geacht uitsluitend voor zichzelf en zijn/haar naaste familie te zorgen. Een samenleving is collectivistisch als de individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen die hun leven lang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke trouw.
Dimensies van cultuur: Individualisme Laag individualisme Wij. Individu wordt geïdentificeerd aan de hand van de groep. Groepsbelang primeert op eigenbelang. Relaties zijn belangrijker dan taken of resultaten. Hoog individualisme Ik. Individu wordt geïdentificeerd aan de hand van de eigen persoon. Eigenbelang primeert op groepsbelang. Taakgericht.
Dimensies van cultuur: Individualisme 64 Gemiddelde 8 Ecuador 27 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 32 Filipijnen 46 Marokko 47 Suriname 48 India 65 Zuid-Afrika 75 België
Dimensies van cultuur: Masculiniteit Een samenleving is masculien als sociale sekserollen duidelijk gescheiden zijn: mannen worden geacht assertief, hard en gericht op materieel succes te zijn; vrouwen behoren bescheiden, teder en gericht op de kwaliteit van het leven te zijn. Een samenleving is feminien als sociale sekserollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het leven.
Dimensies van cultuur: Masculiniteit Laag masculien Kwaliteit van het leven en zorg voor anderen. Mensen en relaties zijn belangrijk. In familieverband houden zowel vader als moeder zich met emoties bezig. Compromis en onderhandeling. Hoog masculien Materieel succes en vooruitgang. Geld en materiële zaken zijn belangrijk. In familieverband houden vaders zich met feiten bezig, moeders met emoties. Gelijk/gewin halen.
Dimensies van cultuur: Masculiniteit 50.2 Gemiddelde 27 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 37 Suriname 54 België 53 Marokko 56 India 63 Ecuador 63 Zuid-Afrika 64 Filipijnen
Dimensies van cultuur: Onzekerheidsvermijding Onzekerheidsvermijding is de mate waarin leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in nerveuze spanning en in behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels.
Dimensies van cultuur: Onzekerheidsvermijding Lage onzekerheidsvermijding Elke dag wordt aanvaard zoals hij komt. Agressie en emotie worden niet getoond. Niet meer regels dan strikt noodzakelijk. Precisie en punctualiteit moeten aangeleerd worden. Tolerantie voor verandering Hoge onzekerheidsvermijding Constante mogelijkheden dat dingen fout lopen. Agressie en emotie mogen getoond wanneer toepasselijk. Emotionele nood aan regels, zelfs als ze niet werken. Precisie en punctualiteit worden geacht aangeboren te zijn. Verzet tegen verandering
Dimensies van cultuur: Onzekerheidsvermijding 65 Gemiddelde 40 India 44 Filipijnen 49 Zuid-Afrika 52 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 67 Ecuador 68 Marokko 92 Suriname 94 België
De multiculturele intelligentietest Welk woord hoort niet thuis in het rijtje ? Man – Jumbojet – Trui – Potlood Licht – Schemer – Schaduw- Duister Welk woord hoort niet bij verjaardag ? Cadeaus – Werken – Gebak - Bloemen
Cultuur als communicatiemodel: David Pinto Cultuur bepaalt communicatie Onderscheid tussen moderne/grofmazige culturen en traditionele/fijnmazige culturen. Web van (on)zichtbare regels waaraan je je dient te houden.
Cultuur als communicatiemodel: David Pinto Fijnmazig/Traditioneel Indirecte communicatie Non-verbaal via omwegen Tussenpersonen Emotioneel Gedrag is afhankelijk van de rol Grofmazig/Modern Directe communicatie Verbaal, schrift Kritisch Oog in oog Rationeel Gedrag is afhankelijk van de persoon
Cultuur als communicatiemodel: David Pinto Fijnmazig/Traditioneel Openlijke confrontaties worden vermeden Eer is belangrijker dan de feiten Conflicten worden ontlopen en slepen aan Agressie geoorloofd Grofmazig/Modern Directe confrontaties worden aangegaan Feiten zijn belangrijker Snelle afhandeling van conflicten. Agressie is onbeschaafd
Cultuur: the Indian Disease Cultuur is een set van gedeelde oplossingen voor universele problemen in verband met externe adaptatie en interne integratie, die geëvolueerd zijn doorheen de tijd en over de generaties worden doorgegeven.
De cultuurshock Een gevoel van ontworteling, soms zelfs van frustratie en verwerping, van revolte en angst; of op een meer positieve noot, een staat van verwondering, van fascinatie, kortom, een tegelijkertijd emotionele en intellectuele ervaring die voortkomt bij al wie in contact treedt met het/de vreemde. Margalit Cohen-Emerique
De cultuurshock fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 tijd optimisme
De cultuurshock Fase 1: de Honeymoon-fase staat van euforie alles is nieuw en (ver)wonderlijk verschillen worden nog niet zo sterk waargenomen 1
De cultuurshock Fase 2: de Desintegratie-fase verwarring en desoriëntatie groeiend gevoel van verschillend zijn psychologische isolatie 2
De cultuurshock Fase 3: de Reïntegratie-fase de gastcultuur wordt verworpen beschermreactie: stereotypering, veralgemening en negatief beoordelen keuzemoment: terugkeren of oplossen 3
De cultuurshock Fase 4: de Autonomie-fase groeiende gevoeligheid voor de aspecten van de gastcultuur verwerven van culturele vaardigheden culturele kameleon 4
De cultuurshock Fase 5: de Onafhankelijkheids-fase verhoogd zelf- en cultureel bewustzijn, onafhankelijk van een specifieke cultuur. uitgebreid referentiekader 5
De Reverse Culture Shock Fase 6: de Terugkeer Gelijkaardige cyclus bij terugkeer Frustratie over het niet-begrijpen Omgekeerde heimwee Verandering versus de groep Graduele acceptatie
Interculturele competenties Interculturele competenties draaien rond het vinden van creatieve manieren om schijnbaar contradictorische elementen tussen groepen en culturen om te zetten in complementaire delen van een geïntegreerd geheel. Het is niet wat cultuur a van cultuur b kan leren en omgekeerd, maar wel over hoe cultuur a en b kunnen samenwerken.
Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa Bewust zijn van het belang van communicatie Je kan niet niet communiceren Communicatie is culturele uitwisseling Basisregels voor interculturele communicatie: luisteren genuanceerd zijn openstaan voor ideeën van anderen risico’s nemen humor
Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa In staat zijn tot zelfkritiek Kennis van je eigen cultuur De vooronderstellingen van je eigen denken en handelen in vraag durven stellen
Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa Een teamspeler zijn delen van verantwoordelijkheden aanvaarden van culturele verschillen in de uitvoering van taken vertrouwen hebben in de anderen ook vanzelfsprekendheden communiceren
Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa In staat zijn tot conflictbeheersing Basisregels voor conflictbeheersing: respecteren van tradities geduld eigen limieten kennen diplomatie
Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa Geloven in het opzetten van een partnerschap Kunnen je plan trekken creatief en inventief zijn om met beperkte middelen goed te kunnen werken. think out of the box
Tot slot...
Intercultureel ontmoeten is... ...veel wachten
Intercultureel ontmoeten is... ...geven en ontvangen
Intercultureel ontmoeten is... ...durven duiken

More Related Content

Similar to Cultuur, een kwestie van ijsbergen

Module 2b nl
Module 2b nlModule 2b nl
Module 2b nl
websule
 
Vreemde eenden in de bijt duiding vaardigheden
Vreemde eenden in de bijt  duiding vaardighedenVreemde eenden in de bijt  duiding vaardigheden
Vreemde eenden in de bijt duiding vaardigheden
PIME
 
Dilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to change
Dilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to changeDilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to change
Dilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to change
angela van de Loo
 
Dilemma denken
Dilemma denkenDilemma denken
Dilemma denken
Angela van de Loo
 
Mcm module 2a nl
Mcm  module 2a nlMcm  module 2a nl
Mcm module 2a nl
websule
 
Radicalisme domestique
Radicalisme domestiqueRadicalisme domestique
Radicalisme domestique
Drs. M. Négraoui
 
Organisatiecultuur een antropologische visie
Organisatiecultuur een antropologische visieOrganisatiecultuur een antropologische visie
Organisatiecultuur een antropologische visie
Innovation OIC
 
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijsHoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Studio Globo vzw
 
Aleidis Deville
Aleidis DevilleAleidis Deville
Aleidis Deville
Commissie
 
Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.
Drs. M. Négraoui
 
Radicalisme domestique...
Radicalisme domestique...Radicalisme domestique...
Radicalisme domestique...
Drs. M. Négraoui
 
Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.
Drs. M. Négraoui
 
College 3 Pos
College 3 PosCollege 3 Pos
College 3 Pos
Cornelis Numan
 
Verdiepingstraining Wmj Handout
Verdiepingstraining Wmj HandoutVerdiepingstraining Wmj Handout
Verdiepingstraining Wmj Handout
Willem Flach
 
Verwerking Artikel Kim
Verwerking Artikel KimVerwerking Artikel Kim
Verwerking Artikel Kim
Kim Houthoofd
 
Interculturele communicatie
Interculturele communicatieInterculturele communicatie
Interculturele communicatie
Patrick Proost
 
Scholen integeren
Scholen integerenScholen integeren
Scholen integeren
LPC
 
Diversiteit je team: vloek of zegen
Diversiteit je team: vloek of zegenDiversiteit je team: vloek of zegen
Diversiteit je team: vloek of zegen
Ingrid Larik
 
Radicalisme domestique
Radicalisme domestiqueRadicalisme domestique
Radicalisme domestique
Drs. M. Négraoui
 

Similar to Cultuur, een kwestie van ijsbergen (20)

Module 2b nl
Module 2b nlModule 2b nl
Module 2b nl
 
Vreemde eenden in de bijt duiding vaardigheden
Vreemde eenden in de bijt  duiding vaardighedenVreemde eenden in de bijt  duiding vaardigheden
Vreemde eenden in de bijt duiding vaardigheden
 
Dilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to change
Dilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to changeDilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to change
Dilemma denken + wicked problems | Target Point, guide to change
 
Dilemma denken
Dilemma denkenDilemma denken
Dilemma denken
 
Mcm module 2a nl
Mcm  module 2a nlMcm  module 2a nl
Mcm module 2a nl
 
Iccol2
Iccol2Iccol2
Iccol2
 
Radicalisme domestique
Radicalisme domestiqueRadicalisme domestique
Radicalisme domestique
 
Organisatiecultuur een antropologische visie
Organisatiecultuur een antropologische visieOrganisatiecultuur een antropologische visie
Organisatiecultuur een antropologische visie
 
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijsHoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
 
Aleidis Deville
Aleidis DevilleAleidis Deville
Aleidis Deville
 
Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.
 
Radicalisme domestique...
Radicalisme domestique...Radicalisme domestique...
Radicalisme domestique...
 
Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.Radicalisme domestique.
Radicalisme domestique.
 
College 3 Pos
College 3 PosCollege 3 Pos
College 3 Pos
 
Verdiepingstraining Wmj Handout
Verdiepingstraining Wmj HandoutVerdiepingstraining Wmj Handout
Verdiepingstraining Wmj Handout
 
Verwerking Artikel Kim
Verwerking Artikel KimVerwerking Artikel Kim
Verwerking Artikel Kim
 
Interculturele communicatie
Interculturele communicatieInterculturele communicatie
Interculturele communicatie
 
Scholen integeren
Scholen integerenScholen integeren
Scholen integeren
 
Diversiteit je team: vloek of zegen
Diversiteit je team: vloek of zegenDiversiteit je team: vloek of zegen
Diversiteit je team: vloek of zegen
 
Radicalisme domestique
Radicalisme domestiqueRadicalisme domestique
Radicalisme domestique
 

Cultuur, een kwestie van ijsbergen

 • 1. Interculturaliteit... een workshop voor beursstudenten.
 • 2. Inhoud Introductie Cultuur, een kwestie van ijsbergen Wat is cultuur ? Dimensies van cultuur Cultuur als communicatiemodel Cultuur: the Indian Disease De cultuurshock Internationale competenties Uitsmijter
 • 5. Cultuur als ijsberg 10% van de ijsberg is zichtbaar, 90% bevindt zich onder water. Waarneembare elementen zijn vaak het eerste contact met een nieuwe cultuur, zijn makkelijk imiteerbaar, maar slaan zichtbaar nergens op.
 • 6. Cultuur als ijsberg De onzichtbare elementen zijn de drijfveren achter het zichtbare gedrag. Ze geven ‘zin’ en vormen een gedeelde set van oplossingen voor universele problemen. Zowel de zichtbare als de onzichtbare elementen worden aangepast en doorgegeven binnen de groep.
 • 7. Cultuur: een poging tot definitie Cultuur is een set van gedeelde oplossingen voor universele problemen in verband met externe adaptatie en interne integratie, die geëvolueerd zijn doorheen de tijd en over de generaties worden doorgegeven.
 • 8. Cultuur werkt dus... verklarend Het vertelt ons hoe en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. evaluerend Het reikt criteria aan om de daden van groepen of individuen te wegen.
 • 9. Cultuur werkt dus... psychisch versterkend Het biedt ondersteuning in tijden van angst en crisis. integrerend Het laat ons toe te systematiseren en ordenen.
 • 10. Dimensies van cultuur Beschrijf eens in vijf woorden de Duitse cultuur.
 • 11. Dimensies van cultuur Geert Hofstede, op zoek naar de belangrijkste culturele dimensies die ervoor zorgen dat mensen van elkaar verschillen. Op zoek naar een manier om ‘culturen’ te vergelijken. 53 landen, 70 IBM-vestigingen
 • 12. Dimensies van cultuur: Machtsafstand De mate waarin minder machtige leden van instituties of organisaties verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Een hoge score betekent dat zowel leiders als volgers de graad van ongelijkheid in de samenleving ondersteunen.
 • 13. Dimensies van cultuur: Machtsafstand Lage machtsafstand Ongelijkheid moet geminimaliseerd worden. Wederzijdse afhankelijkheid Een hiërarchie is een ongelijkheid in rol Decentralisatie Consulteren Afkeuren van privileges Hoge machtsafstand Ongelijkheid wordt verwacht en is wenselijk. Afhankelijkheid van de superieuren Een hiërarchie reflecteert de maatschappij. Centralisatie Bevelen Goedkeuren van privileges
 • 14. Dimensies van cultuur: Machtsafstand 56.5 Gemiddelde 49 Zuid-Afrika 64 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 65 België 70 Marokko 77 India 78 Ecuador 85 Suriname 94 Filipijnen
 • 15. Dimensies van cultuur: Individualisme Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: iedereen wordt geacht uitsluitend voor zichzelf en zijn/haar naaste familie te zorgen. Een samenleving is collectivistisch als de individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen die hun leven lang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke trouw.
 • 16. Dimensies van cultuur: Individualisme Laag individualisme Wij. Individu wordt geïdentificeerd aan de hand van de groep. Groepsbelang primeert op eigenbelang. Relaties zijn belangrijker dan taken of resultaten. Hoog individualisme Ik. Individu wordt geïdentificeerd aan de hand van de eigen persoon. Eigenbelang primeert op groepsbelang. Taakgericht.
 • 17. Dimensies van cultuur: Individualisme 64 Gemiddelde 8 Ecuador 27 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 32 Filipijnen 46 Marokko 47 Suriname 48 India 65 Zuid-Afrika 75 België
 • 18. Dimensies van cultuur: Masculiniteit Een samenleving is masculien als sociale sekserollen duidelijk gescheiden zijn: mannen worden geacht assertief, hard en gericht op materieel succes te zijn; vrouwen behoren bescheiden, teder en gericht op de kwaliteit van het leven te zijn. Een samenleving is feminien als sociale sekserollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het leven.
 • 19. Dimensies van cultuur: Masculiniteit Laag masculien Kwaliteit van het leven en zorg voor anderen. Mensen en relaties zijn belangrijk. In familieverband houden zowel vader als moeder zich met emoties bezig. Compromis en onderhandeling. Hoog masculien Materieel succes en vooruitgang. Geld en materiële zaken zijn belangrijk. In familieverband houden vaders zich met feiten bezig, moeders met emoties. Gelijk/gewin halen.
 • 20. Dimensies van cultuur: Masculiniteit 50.2 Gemiddelde 27 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 37 Suriname 54 België 53 Marokko 56 India 63 Ecuador 63 Zuid-Afrika 64 Filipijnen
 • 21. Dimensies van cultuur: Onzekerheidsvermijding Onzekerheidsvermijding is de mate waarin leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in nerveuze spanning en in behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels.
 • 22. Dimensies van cultuur: Onzekerheidsvermijding Lage onzekerheidsvermijding Elke dag wordt aanvaard zoals hij komt. Agressie en emotie worden niet getoond. Niet meer regels dan strikt noodzakelijk. Precisie en punctualiteit moeten aangeleerd worden. Tolerantie voor verandering Hoge onzekerheidsvermijding Constante mogelijkheden dat dingen fout lopen. Agressie en emotie mogen getoond wanneer toepasselijk. Emotionele nood aan regels, zelfs als ze niet werken. Precisie en punctualiteit worden geacht aangeboren te zijn. Verzet tegen verandering
 • 23. Dimensies van cultuur: Onzekerheidsvermijding 65 Gemiddelde 40 India 44 Filipijnen 49 Zuid-Afrika 52 Oost-Afrika, waaronder Tanzania 67 Ecuador 68 Marokko 92 Suriname 94 België
 • 24. De multiculturele intelligentietest Welk woord hoort niet thuis in het rijtje ? Man – Jumbojet – Trui – Potlood Licht – Schemer – Schaduw- Duister Welk woord hoort niet bij verjaardag ? Cadeaus – Werken – Gebak - Bloemen
 • 25. Cultuur als communicatiemodel: David Pinto Cultuur bepaalt communicatie Onderscheid tussen moderne/grofmazige culturen en traditionele/fijnmazige culturen. Web van (on)zichtbare regels waaraan je je dient te houden.
 • 26. Cultuur als communicatiemodel: David Pinto Fijnmazig/Traditioneel Indirecte communicatie Non-verbaal via omwegen Tussenpersonen Emotioneel Gedrag is afhankelijk van de rol Grofmazig/Modern Directe communicatie Verbaal, schrift Kritisch Oog in oog Rationeel Gedrag is afhankelijk van de persoon
 • 27. Cultuur als communicatiemodel: David Pinto Fijnmazig/Traditioneel Openlijke confrontaties worden vermeden Eer is belangrijker dan de feiten Conflicten worden ontlopen en slepen aan Agressie geoorloofd Grofmazig/Modern Directe confrontaties worden aangegaan Feiten zijn belangrijker Snelle afhandeling van conflicten. Agressie is onbeschaafd
 • 28. Cultuur: the Indian Disease Cultuur is een set van gedeelde oplossingen voor universele problemen in verband met externe adaptatie en interne integratie, die geëvolueerd zijn doorheen de tijd en over de generaties worden doorgegeven.
 • 29. De cultuurshock Een gevoel van ontworteling, soms zelfs van frustratie en verwerping, van revolte en angst; of op een meer positieve noot, een staat van verwondering, van fascinatie, kortom, een tegelijkertijd emotionele en intellectuele ervaring die voortkomt bij al wie in contact treedt met het/de vreemde. Margalit Cohen-Emerique
 • 30. De cultuurshock fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 tijd optimisme
 • 31. De cultuurshock Fase 1: de Honeymoon-fase staat van euforie alles is nieuw en (ver)wonderlijk verschillen worden nog niet zo sterk waargenomen 1
 • 32. De cultuurshock Fase 2: de Desintegratie-fase verwarring en desoriëntatie groeiend gevoel van verschillend zijn psychologische isolatie 2
 • 33. De cultuurshock Fase 3: de Reïntegratie-fase de gastcultuur wordt verworpen beschermreactie: stereotypering, veralgemening en negatief beoordelen keuzemoment: terugkeren of oplossen 3
 • 34. De cultuurshock Fase 4: de Autonomie-fase groeiende gevoeligheid voor de aspecten van de gastcultuur verwerven van culturele vaardigheden culturele kameleon 4
 • 35. De cultuurshock Fase 5: de Onafhankelijkheids-fase verhoogd zelf- en cultureel bewustzijn, onafhankelijk van een specifieke cultuur. uitgebreid referentiekader 5
 • 36. De Reverse Culture Shock Fase 6: de Terugkeer Gelijkaardige cyclus bij terugkeer Frustratie over het niet-begrijpen Omgekeerde heimwee Verandering versus de groep Graduele acceptatie
 • 37. Interculturele competenties Interculturele competenties draaien rond het vinden van creatieve manieren om schijnbaar contradictorische elementen tussen groepen en culturen om te zetten in complementaire delen van een geïntegreerd geheel. Het is niet wat cultuur a van cultuur b kan leren en omgekeerd, maar wel over hoe cultuur a en b kunnen samenwerken.
 • 38. Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa Bewust zijn van het belang van communicatie Je kan niet niet communiceren Communicatie is culturele uitwisseling Basisregels voor interculturele communicatie: luisteren genuanceerd zijn openstaan voor ideeën van anderen risico’s nemen humor
 • 39. Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa In staat zijn tot zelfkritiek Kennis van je eigen cultuur De vooronderstellingen van je eigen denken en handelen in vraag durven stellen
 • 40. Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa Een teamspeler zijn delen van verantwoordelijkheden aanvaarden van culturele verschillen in de uitvoering van taken vertrouwen hebben in de anderen ook vanzelfsprekendheden communiceren
 • 41. Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa In staat zijn tot conflictbeheersing Basisregels voor conflictbeheersing: respecteren van tradities geduld eigen limieten kennen diplomatie
 • 42. Interculturele competenties Onderzoek Cimic – Suzanne Monkasa Geloven in het opzetten van een partnerschap Kunnen je plan trekken creatief en inventief zijn om met beperkte middelen goed te kunnen werken. think out of the box
 • 45. Intercultureel ontmoeten is... ...geven en ontvangen
 • 46. Intercultureel ontmoeten is... ...durven duiken