SlideShare a Scribd company logo
Müşteri Đlişkileri
 Yönetimi
  (CRM)
           “Müşteri Đlişkileri
           Yönetimi (CRM)”  ÖZKAN
 YÖNETĐM
DANIŞMANLIK
           Memet Özkan
www.danismend.com
Müşteri Đlişkileri
 Yönetimi      Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM) Nedir ?
  (CRM)


      Mevcut
                    Müşter
                       i mi,            Müşterimizi yeterince
   organizasyonumuz,               tüketici
                             mi?        iyi tanımıyoruz.
   müşteriye hızlı yanıt                   ma mı?
                        Satış mı, pazarla
     veremiyor.

                                     Müşteri sayısı, ziyaret
        Müşteriyle temas noktaları Toptancı mı, bayi m
                               i?    sayısı, teklif sayısı artıyor,
          çoğalıyor, kontrol
                                     başa çıkamıyoruz.
           edemiyoruz.

                                MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ
    Kârlı-kârsız müşterilerimizi                (CRM), bilişim teknolojileri ve
      ayırt edemiyoruz.                  pazarlama konseptini kullanarak,
                                müşteri beklentilerini saptama ve
  ÖZKAN
                                  gereksinimlerini karşılama
 YÖNETĐM       Müşteri şikayetleri                yöntemleridir.
DANIŞMANLIK
www.danismend.com
              artıyor !
                                                  2
Müşteri Đlişkileri  Müşteri Đlişkileri Yönetimi’nin (CRM) Önemi
 Yönetimi
  (CRM)       Nedir?                 “Đşimiz ne”
                   Kalite, sunan tarafından dayatılamaz,       sorusunun
                      müşteri tarafından algılanır.        cevabı, üretici
   Mallar geri gelir,                   Guaspari         tarafından değil,
   müşteriler gelmez                                   müşteri
                                           tarafından verilir.
     Rober Peach
                                              Drucker   Müşteriler sadece                              Müşteriler daha fazla
    eşyaları satın                              umar ve talep ederler,
   almazlar, aynı                               çünkü bilirler ki daha
  zamanda beklentileri                              fazlasını alabilirler.
   de satın alırlar.
                                         Hammer & Champy
      Albracht


               Gerçek kâr, sadık müşterilerden
               elde edilir, sadece memnun        Cevap müşteri, şimdi
  ÖZKAN            olmuş müşterilerden değil.        sorunuzu sorunuz.
 YÖNETĐM
DANIŞMANLIK
                      Aguayo               Raul
www.danismend.com
                                                      3
Müşteri Đlişkileri    Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM)
 Yönetimi
  (CRM)        Yol Haritası                      Segmantasyon
                                        modelleri


    PROJE SPONSORU
                          Fiziki ve
                          sanal noktalar
               Demografik ve                   Segmantasyon
               psikografik bilgiler
                                        ve pazarlama
                                         politikaları
 Pazarlama ve satış                  Müşteri
 departmanı önderliği                 temas
                           noktalarının
                  Müşteri      saptanması
                veritabanının
    CRM           tanımlanması
organizasyonunun
  ÖZKAN
  belirlenmesi
 YÖNETĐM
DANIŞMANLIK
                                   Pazarlama inovasyonları
www.danismend.com
                                                4
Müşteri Đlişkileri  Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM)
 Yönetimi
  (CRM)       Unsurları
                         CRM
                         CRM
                       uygulamaları
                       uygulamaları
                 Müşteri            Pazarlama
                  lisanı           inovasyonları
            Đtiraz          CRM
                         CRM        Segmantasyon
            yönetimi        metodolojileri
                       metodolojileri
                  Analitik    Operasyonel Kampanya
                  CRM          CRM      yönetimi
           Şikayet        Müşteri
           yönetimi              Đşbirlikçi
                 Stratejik               Kanal
                              CRM
                 CRM                 yönetimi
                      Đnteraktif
             Đçerik
                       CRM
             yönetimi                 Satış
                  Müşteri veri        fırsatları
                           Đş
                    tabanı   zekası
  ÖZKAN
 YÖNETĐM
DANIŞMANLIK
www.danismend.com
                                          5
Müşteri Đlişkileri
 Yönetimi      Proje sonunda kazanacaklarınız neler?
  (CRM)
           Satış öncesi itirazlarda azalma, satışta belirgin hız artışı

           Satış sonrası şikayetlerde azalma, memnuniyette artış

           Artan dikey ve çapraz satış fırsatları

           Kurumsal marka değerinde artış

           Yeni ürün ve yeni hizmete yönelik inovasyonlar

           Ürün ve hizmet maliyetlerinde optimizasyonlar

           Mevcut müşteri sadakatinin artırılması için yeni fırsatlar
  ÖZKAN
 YÖNETĐM       Yeni müşteriye yönelik inovasyonlar
DANIŞMANLIK
www.danismend.com
                                           6
Müşteri Đlişkileri
 Yönetimi      Neden Yönetim Danışmanlığı Almalısınız?
  (CRM)
                1             2             3
           Türkiye’de KOBI’lerin               Çağımız, uzmanlaşma
                        Sadece eğitim almak   çağıdır. Nasıl ki
           oranı yüksek seviyede   tek başına başarılı iş
           (%99) olmasına                   hastalandığınızda
                        sonuçlarını       doktora, mali sorunlarda
           rağmen “profesyonel    garantilemez.
           yönetim teknikleri” ile              mali müşavire, hukuki
                        Eğitimlerin,       sorunlarda avukata
           ilgili bilgi ve      konusunda deneyimli
           deneyimler büyük                  gidiyorsanız, işletmenin
                        ve uzman         profesyonel yönetimi ile
           şirketlerde toplanmış   danışmanlar
           durumdadır. KOBI                  ilgili konularda da uzman
                        tarafından bizzat    ve deneyimli
           yöneticileri ve      yürütülen projelerle
           sahipleri, bu bilgi                danışmanlara
                        şirket içinde hayata   başvurmalısınız. Yönetim
           birikimine en       geçirilmesi gerekiyor.
           ekonomik biçimde,                 danışmanlık disiplini gün
                        Danışmanlık, işletme   geçtikçe detayları artan,
           ancak dışarıdan      yönetimi ile birlikte
           alınacak proje bazlı                literatürde daha çok yer
  ÖZKAN                    “elini taşın altına
 YÖNETĐM      danışmanlıklarla sahip               alan ve uzmanlığa ihtiyaç
DANIŞMANLIK
                        sokmak”tır.       duyan konulardandır.
           olabilirler.
www.danismend.com
                                                  7
Müşteri Đlişkileri    Özkan Yönetim Danışmanlık
 Yönetimi
  (CRM)
             (Memet Özkan) kimdir?

           • Sektör deneyimleri
             • Özkan Yönetim Danışmanlık firmasının kurucusu Memet Özkan, 9 Eylül
              Üniversitesi ĐĐBF Kamu Yönetimi bölümü 1986 mezunudur. 1988 yılından bu
              yana Ege Đhracatçı Birlikleri, Vestel Elektronik, Ege Endüstri, Vestelkom,
              Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Linen, T-Systems Türkiye, IAS, EDAK, Ege Pres,
              KOBIDER, KESIAD, TOSBI, BTM, Norm Cıvata, Eko Depar, Nora vd.
              şti’lerde yöneticilikten danışmanlığa kadar değişik pozisyonlarda çalışmıştır.
           • Başarı öyküleri
             • 2001 yılında KALDER'den "Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkin Yönetim"
              konusunda mansiyon ödülü, Đnsan kaynakları zirvesinde şirketiyle beraber
              “Performans Yönetimi” ödülü almış, çok sayıda ERP-CRM projesinin ve
              Tübitak ARGE desteği kazanan bir projenin yöneticiliğini yapmıştır. ERP
              üzerine yazılmış bir kitapçığı ve işletme-yönetim konularında yayınlanmış
              sayısı 200’ün üzerinde makalesi vardır.
           •  Güncel
             • Halen EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da bilişim danışmanı, MPM (Milli
              Prodüktivite Merkezi)nde dış danışman ve TSE Standart Dergisi sürekli köşe
  ÖZKAN          yazarıdır. ERP, CRM, Pazarlama Yönetimi, Đnsan Kaynakları Performans
 YÖNETĐM          Yönetimi ve Kurumsallaşma (yeniden yapılanma) konularında danışmanlık
DANIŞMANLIK         ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.
www.danismend.com
                                                       8
Müşteri Đlişkileri
 Yönetimi      Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM)
  (CRM)
           TEŞEKKÜR EDERĐZ

           www.danismend.com

           bilgi@danismend.com
  ÖZKAN
 YÖNETĐM
DANIŞMANLIK
www.danismend.com
                             9

More Related Content

What's hot

10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm
Suleyman Bayindir
 
Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)
Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)
Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)
Bahman Huseynli
 
Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimiMüşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi
sedadoc
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 1
Musteri iliskileri Yonetimi - 1Musteri iliskileri Yonetimi - 1
Musteri iliskileri Yonetimi - 1
Aretiasus
 
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM - Müşteri İlişkileri YönetimiCRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kaan Yıldızgöz
 
Bölüm 4 satışta i̇letişimin rolü
Bölüm 4 satışta i̇letişimin rolüBölüm 4 satışta i̇letişimin rolü
Bölüm 4 satışta i̇letişimin rolü
ersinweb
 
Satis Teknikleri
Satis TeknikleriSatis Teknikleri
Satis Teknikleri
omer
 
Satiş sihirleri
Satiş sihirleriSatiş sihirleri
Satiş sihirleri
muratservi
 
Müşteri Sadakati
Müşteri Sadakati Müşteri Sadakati
Müşteri Sadakati
ilker KALDI
 
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
Suleyman Bayindir
 
Satışın Temel Adımları
Satışın Temel AdımlarıSatışın Temel Adımları
Satışın Temel Adımları
Eray Adiguzel
 
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesiMusteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
HENCOOPS Gilimor Gıda
 
Bölüm 6 satışta sunum
Bölüm 6  satışta sunumBölüm 6  satışta sunum
Bölüm 6 satışta sunum
ersinweb
 
Yaratıcı Satış Teknikleri
Yaratıcı Satış TeknikleriYaratıcı Satış Teknikleri
Yaratıcı Satış Teknikleri
Taylan Demirkaya
 
Stratejik Pazarlama
Stratejik PazarlamaStratejik Pazarlama
Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.
Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.
Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.
ersinweb
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 6
Musteri iliskileri Yonetimi - 6Musteri iliskileri Yonetimi - 6
Musteri iliskileri Yonetimi - 6
Aretiasus
 
Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?
Dr.Hakan Tetik
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Musteri iliskileri Yonetimi - 2Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Aretiasus
 

What's hot (20)

10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi crm
 
Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)
Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)
Müşteri Portföyü Yönetimi (Bahman Huseynli)
 
Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimiMüşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 1
Musteri iliskileri Yonetimi - 1Musteri iliskileri Yonetimi - 1
Musteri iliskileri Yonetimi - 1
 
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM - Müşteri İlişkileri YönetimiCRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
 
Bölüm 4 satışta i̇letişimin rolü
Bölüm 4 satışta i̇letişimin rolüBölüm 4 satışta i̇letişimin rolü
Bölüm 4 satışta i̇letişimin rolü
 
Satis Teknikleri
Satis TeknikleriSatis Teknikleri
Satis Teknikleri
 
Satiş sihirleri
Satiş sihirleriSatiş sihirleri
Satiş sihirleri
 
Müşteri Sadakati
Müşteri Sadakati Müşteri Sadakati
Müşteri Sadakati
 
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
10. bölüm müşteri ilişkileri yönetimi
 
Satışın Temel Adımları
Satışın Temel AdımlarıSatışın Temel Adımları
Satışın Temel Adımları
 
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesiMusteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
Musteri iliskileri yonetimi CRM ve Starbucks incelemesi
 
Bölüm 6 satışta sunum
Bölüm 6  satışta sunumBölüm 6  satışta sunum
Bölüm 6 satışta sunum
 
Yaratıcı Satış Teknikleri
Yaratıcı Satış TeknikleriYaratıcı Satış Teknikleri
Yaratıcı Satış Teknikleri
 
Stratejik Pazarlama
Stratejik PazarlamaStratejik Pazarlama
Stratejik Pazarlama
 
Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.
Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.
Bbölüm 2 satışçılık mesleği +bölüm 3 tüketim psikolojisi ve s.a.m.
 
Satiş prim sistemi hkda slideshare
Satiş prim sistemi hkda slideshareSatiş prim sistemi hkda slideshare
Satiş prim sistemi hkda slideshare
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 6
Musteri iliskileri Yonetimi - 6Musteri iliskileri Yonetimi - 6
Musteri iliskileri Yonetimi - 6
 
Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?Müşteri deneyimi nedir ?
Müşteri deneyimi nedir ?
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Musteri iliskileri Yonetimi - 2Musteri iliskileri Yonetimi - 2
Musteri iliskileri Yonetimi - 2
 

Similar to Crm musteri iliskileri yonetimi

Lineris SAP CRM Etkileşim Merkezi Çözümü
Lineris SAP CRM Etkileşim Merkezi ÇözümüLineris SAP CRM Etkileşim Merkezi Çözümü
Lineris SAP CRM Etkileşim Merkezi Çözümü
itelligence TR
 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptxMÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
rabbittank1
 
CRM
CRMCRM
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileriElektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Suleyman Bayindir
 
CRM ve Dogrudan Pazarlama
CRM ve Dogrudan PazarlamaCRM ve Dogrudan Pazarlama
CRM ve Dogrudan Pazarlama
Elif Nağme Gür
 
Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
Univerist
 
C R M 9 Hafta Musteri Analizi
C R M 9 Hafta Musteri AnaliziC R M 9 Hafta Musteri Analizi
C R M 9 Hafta Musteri Analizi
Burhan Kadakal
 
Ercüment Güney
Ercüment GüneyErcüment Güney
Ercüment Güney
konaklama
 
Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimiMüşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi
mercangrel1
 
Turk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin Parmaksiz
Turk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin ParmaksizTurk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin Parmaksiz
Turk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin Parmaksiz
M. Yalcin Parmaksiz
 
Abdullah Bozgeyik Mua Stanitim
Abdullah Bozgeyik Mua StanitimAbdullah Bozgeyik Mua Stanitim
Abdullah Bozgeyik Mua Stanitim
abss
 
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & EğitimlerDOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
İsmet Barutcugil
 
Sigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Sigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama FikirleriSigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Sigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Dataport
 
Oteller İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Oteller İçin Interaktif Pazarlama FikirleriOteller İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Oteller İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Dataport
 
Philosophy of CRM
Philosophy of CRMPhilosophy of CRM
Philosophy of CRM
Berfu Tekbaş
 
satis becerileri
 satis becerileri satis becerileri
satis becerileri
kesinkesin
 
Business canvas pro yeni
Business canvas pro  yeniBusiness canvas pro  yeni
Business canvas pro yeni
ayset
 
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMarka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Melih Cılga
 

Similar to Crm musteri iliskileri yonetimi (20)

Lineris SAP CRM Etkileşim Merkezi Çözümü
Lineris SAP CRM Etkileşim Merkezi ÇözümüLineris SAP CRM Etkileşim Merkezi Çözümü
Lineris SAP CRM Etkileşim Merkezi Çözümü
 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptxMÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME - gizem n diyan.pptx
 
CRM
CRMCRM
CRM
 
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileriElektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
 
CRM ve Dogrudan Pazarlama
CRM ve Dogrudan PazarlamaCRM ve Dogrudan Pazarlama
CRM ve Dogrudan Pazarlama
 
Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
Çağdaş Yönetim Teknikleri - Müşteri İlişkileri Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
 
C R M 9 Hafta Musteri Analizi
C R M 9 Hafta Musteri AnaliziC R M 9 Hafta Musteri Analizi
C R M 9 Hafta Musteri Analizi
 
M I Y7
M I Y7M I Y7
M I Y7
 
Ercüment Güney
Ercüment GüneyErcüment Güney
Ercüment Güney
 
Müşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimiMüşteri ilişkileri yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi
 
M I Y1
M I Y1M I Y1
M I Y1
 
Turk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin Parmaksiz
Turk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin ParmaksizTurk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin Parmaksiz
Turk Bilisim Dernegi - TBD - CRM semineri - sunumu - Yalcin Parmaksiz
 
Abdullah Bozgeyik Mua Stanitim
Abdullah Bozgeyik Mua StanitimAbdullah Bozgeyik Mua Stanitim
Abdullah Bozgeyik Mua Stanitim
 
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & EğitimlerDOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
DOOR Training Tanıtım Sunumu & Eğitimler
 
Sigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Sigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama FikirleriSigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Sigorta Sektörü İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
 
Oteller İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Oteller İçin Interaktif Pazarlama FikirleriOteller İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
Oteller İçin Interaktif Pazarlama Fikirleri
 
Philosophy of CRM
Philosophy of CRMPhilosophy of CRM
Philosophy of CRM
 
satis becerileri
 satis becerileri satis becerileri
satis becerileri
 
Business canvas pro yeni
Business canvas pro  yeniBusiness canvas pro  yeni
Business canvas pro yeni
 
Marka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde OptimizasyonMarka Stratejisinde Optimizasyon
Marka Stratejisinde Optimizasyon
 

Crm musteri iliskileri yonetimi

 • 1. Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM) “Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM)” ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK Memet Özkan www.danismend.com
 • 2. Müşteri Đlişkileri Yönetimi Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM) Nedir ? (CRM) Mevcut Müşter i mi, Müşterimizi yeterince organizasyonumuz, tüketici mi? iyi tanımıyoruz. müşteriye hızlı yanıt ma mı? Satış mı, pazarla veremiyor. Müşteri sayısı, ziyaret Müşteriyle temas noktaları Toptancı mı, bayi m i? sayısı, teklif sayısı artıyor, çoğalıyor, kontrol başa çıkamıyoruz. edemiyoruz. MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ Kârlı-kârsız müşterilerimizi (CRM), bilişim teknolojileri ve ayırt edemiyoruz. pazarlama konseptini kullanarak, müşteri beklentilerini saptama ve ÖZKAN gereksinimlerini karşılama YÖNETĐM Müşteri şikayetleri yöntemleridir. DANIŞMANLIK www.danismend.com artıyor ! 2
 • 3. Müşteri Đlişkileri Müşteri Đlişkileri Yönetimi’nin (CRM) Önemi Yönetimi (CRM) Nedir? “Đşimiz ne” Kalite, sunan tarafından dayatılamaz, sorusunun müşteri tarafından algılanır. cevabı, üretici Mallar geri gelir, Guaspari tarafından değil, müşteriler gelmez müşteri tarafından verilir. Rober Peach Drucker Müşteriler sadece Müşteriler daha fazla eşyaları satın umar ve talep ederler, almazlar, aynı çünkü bilirler ki daha zamanda beklentileri fazlasını alabilirler. de satın alırlar. Hammer & Champy Albracht Gerçek kâr, sadık müşterilerden elde edilir, sadece memnun Cevap müşteri, şimdi ÖZKAN olmuş müşterilerden değil. sorunuzu sorunuz. YÖNETĐM DANIŞMANLIK Aguayo Raul www.danismend.com 3
 • 4. Müşteri Đlişkileri Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM) Yönetimi (CRM) Yol Haritası Segmantasyon modelleri PROJE SPONSORU Fiziki ve sanal noktalar Demografik ve Segmantasyon psikografik bilgiler ve pazarlama politikaları Pazarlama ve satış Müşteri departmanı önderliği temas noktalarının Müşteri saptanması veritabanının CRM tanımlanması organizasyonunun ÖZKAN belirlenmesi YÖNETĐM DANIŞMANLIK Pazarlama inovasyonları www.danismend.com 4
 • 5. Müşteri Đlişkileri Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM) Yönetimi (CRM) Unsurları CRM CRM uygulamaları uygulamaları Müşteri Pazarlama lisanı inovasyonları Đtiraz CRM CRM Segmantasyon yönetimi metodolojileri metodolojileri Analitik Operasyonel Kampanya CRM CRM yönetimi Şikayet Müşteri yönetimi Đşbirlikçi Stratejik Kanal CRM CRM yönetimi Đnteraktif Đçerik CRM yönetimi Satış Müşteri veri fırsatları Đş tabanı zekası ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 5
 • 6. Müşteri Đlişkileri Yönetimi Proje sonunda kazanacaklarınız neler? (CRM) Satış öncesi itirazlarda azalma, satışta belirgin hız artışı Satış sonrası şikayetlerde azalma, memnuniyette artış Artan dikey ve çapraz satış fırsatları Kurumsal marka değerinde artış Yeni ürün ve yeni hizmete yönelik inovasyonlar Ürün ve hizmet maliyetlerinde optimizasyonlar Mevcut müşteri sadakatinin artırılması için yeni fırsatlar ÖZKAN YÖNETĐM Yeni müşteriye yönelik inovasyonlar DANIŞMANLIK www.danismend.com 6
 • 7. Müşteri Đlişkileri Yönetimi Neden Yönetim Danışmanlığı Almalısınız? (CRM) 1 2 3 Türkiye’de KOBI’lerin Çağımız, uzmanlaşma Sadece eğitim almak çağıdır. Nasıl ki oranı yüksek seviyede tek başına başarılı iş (%99) olmasına hastalandığınızda sonuçlarını doktora, mali sorunlarda rağmen “profesyonel garantilemez. yönetim teknikleri” ile mali müşavire, hukuki Eğitimlerin, sorunlarda avukata ilgili bilgi ve konusunda deneyimli deneyimler büyük gidiyorsanız, işletmenin ve uzman profesyonel yönetimi ile şirketlerde toplanmış danışmanlar durumdadır. KOBI ilgili konularda da uzman tarafından bizzat ve deneyimli yöneticileri ve yürütülen projelerle sahipleri, bu bilgi danışmanlara şirket içinde hayata başvurmalısınız. Yönetim birikimine en geçirilmesi gerekiyor. ekonomik biçimde, danışmanlık disiplini gün Danışmanlık, işletme geçtikçe detayları artan, ancak dışarıdan yönetimi ile birlikte alınacak proje bazlı literatürde daha çok yer ÖZKAN “elini taşın altına YÖNETĐM danışmanlıklarla sahip alan ve uzmanlığa ihtiyaç DANIŞMANLIK sokmak”tır. duyan konulardandır. olabilirler. www.danismend.com 7
 • 8. Müşteri Đlişkileri Özkan Yönetim Danışmanlık Yönetimi (CRM) (Memet Özkan) kimdir? • Sektör deneyimleri • Özkan Yönetim Danışmanlık firmasının kurucusu Memet Özkan, 9 Eylül Üniversitesi ĐĐBF Kamu Yönetimi bölümü 1986 mezunudur. 1988 yılından bu yana Ege Đhracatçı Birlikleri, Vestel Elektronik, Ege Endüstri, Vestelkom, Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Linen, T-Systems Türkiye, IAS, EDAK, Ege Pres, KOBIDER, KESIAD, TOSBI, BTM, Norm Cıvata, Eko Depar, Nora vd. şti’lerde yöneticilikten danışmanlığa kadar değişik pozisyonlarda çalışmıştır. • Başarı öyküleri • 2001 yılında KALDER'den "Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkin Yönetim" konusunda mansiyon ödülü, Đnsan kaynakları zirvesinde şirketiyle beraber “Performans Yönetimi” ödülü almış, çok sayıda ERP-CRM projesinin ve Tübitak ARGE desteği kazanan bir projenin yöneticiliğini yapmıştır. ERP üzerine yazılmış bir kitapçığı ve işletme-yönetim konularında yayınlanmış sayısı 200’ün üzerinde makalesi vardır. • Güncel • Halen EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da bilişim danışmanı, MPM (Milli Prodüktivite Merkezi)nde dış danışman ve TSE Standart Dergisi sürekli köşe ÖZKAN yazarıdır. ERP, CRM, Pazarlama Yönetimi, Đnsan Kaynakları Performans YÖNETĐM Yönetimi ve Kurumsallaşma (yeniden yapılanma) konularında danışmanlık DANIŞMANLIK ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. www.danismend.com 8
 • 9. Müşteri Đlişkileri Yönetimi Müşteri Đlişkileri Yönetimi (CRM) (CRM) TEŞEKKÜR EDERĐZ www.danismend.com bilgi@danismend.com ÖZKAN YÖNETĐM DANIŞMANLIK www.danismend.com 9