SlideShare a Scribd company logo
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG
CHỦ NHIỆM: BS.CKII. DƯƠNG LIÊM CHỨC
BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG NCKH
CẤP CƠ SỞ
KIÊN GIANG, THÁNG 3 NĂM 2020
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ
CÔNG TÁC TƯ VẤN, THAM VẤN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI
BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG
Nâng cao
SHL của NB
đối với BV,
đồng thời đề
suất các giải
pháp hữu
hiệu và thiết
thực trong
hoạt động tư
vấn, tham
vấn và hỗ trợ
NB đối với
tình hình hiện
nay
ĐẶT VẤN ĐỀ
CTXH là
một nghề,
hoạt động
chuyên
nghiệp
nhằm trợ,
giúp đỡ các
cá nhân, GĐ
và CĐ giải
quyết,
phòng ngừa
các vấn đề
XH hiện nay.
Thủ tướng
CP ban
hành QĐ
32/2010/QĐ-
TTg ngày
15/03/10
phê duyệt
Đề án phát
triển nghề
CTXH trong
2010-2020
NVCTXH BV
có vai trò
quan trọng
trong mối
quan hệ
giữa tinh
thần và thể
chất của NB,
người xung
quanh và hệ
thống NVYT
ĐẶT VẤN ĐỀ
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
ĐỐI TƯỢNG VÀ PPNC
NỘI DUNG BÁO CÁO
MỤC TIÊU
1. Khảo sát sự hài lòng của NB về công tác tư
vấn, tham vấn và hỗ trợ NB trong hoạt động
công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Kiên Giang năm 2020;
2. Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng
của NB về công tác tư vấn, tham vấn và hỗ
trợ NB.
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
5
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
CTXH là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân,
nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục
việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo
những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các
mục tiêu đó (Viện Khoa học Lao động XH (2013)).
CTXH là hoạt động mang tính chuyên môn, được
thực hiện theo các nguyên tắc và phương pháp
riêng nhằm hỗ trợ các cá nhân, gia đình, nhóm xã
hội và cộng đồng dân cư trong việc giải quyết các
vấn đề của họ. Qua đó, CTXH theo đuổi mục tiêu
vì hạnh phúc cho con người và tiến bộ xã hội.
Nhiệm vụ CTXH của bệnh viện:
 Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH.
 Thông tin, truyền thông và phổ biến, GDPL.
 Vận động tiếp nhận tài trợ.
 Hỗ trợ NVYT.
 Đào tạo và bồi dưỡng.
 Tổ chức đội ngũ CTV làm CTXH của BV
 Tổ chức hoạt động từ thiện, CTXH của BV tại
cộng đồng.
Chức năng của CTXH:
 Phòng ngừa
 Trị liệu
 Phục hồi
 Phát triển
Tiến trình Công tác xã hội:
 Xác định vấn đề
 Phân tích vấn đề
 Lập kế hoạch giải quyết vấn đề
 Quyết định và thực hiện kế hoạch
 Lượng giá – kết thúc hoặc tiếp tục giúp đỡ
Nhân viên CTXH: Là những người được đào tạo
một cách chuyên nghiệp về CTXH sử dụng những
kiến thức và kỹ năng của mình nhằm: Giúp rõ trách
nhiệm của mình đối với phát triển chung
Mục đích:
 Cung cấp DVXH.
 Tăng khả năng giải
quyết, đối phó.
 Tiếp cận nguồn lực.
 Thiết lập MQH thuân
lợi giữa họ và môi
trường của họ.
Vai trò:
 Giáo dục
 Chiếc cầu nối
 Tạo điều kiện
 Người trung gian
 Tư vấn và biện hộ
 NCKH & điều phối
 Lập kế hoạch
Kỹ năng cần có:
 Lắng nghe & giao tiếp.
 Tổng hợp dữ liệu.
 Duy trì MQH giúp đỡ trong chuyên môn.
 Quan sát và đánh giá các hành vi ngôn ngữ.
 Đánh giá nhu cầu BN để ưu tiên giải quyết.
 Dàn xếp và hòa giải.
 Cầu nối trung gian giữa các tổ chức.
 Khai thác và sử dụng các nguồn lực.
 Tạo lòng tin và khuyến khích BN.
 Trao đổi tình cảm tế nhị, lòng tin và yên tâm.
 Làm rõ nhu cầu của BN một cách chính xác.
Nguyên tắc đạo đức:
 Chấp nhận thân chủ
 Tôn trọng quyền tự quyết của thân chủ
 Cá biệt hoá
 Giữ bí mật
 Ý thức về chính mình
 Tính chất nghề nghiệp của mối tương quan
giữa NVCTXH và BN
TƯ VẤN, THAM VẤN VÀ HỖ TRỢ NB:
Tư vấn là hình thức mà một người có chuyên
môn trong một lĩnh vực nào đó sẽ giảng giải, cắt
nghĩa hay đưa ra lời khuyên cho bạn trong một
vấn đề hay một khía cạnh của cuộc sống. Tư
vấn thường mang tính chất quan hệ một chiều.
Ví dụ: tư vấn bảo hiểm, tư vấn mua nhà, …
Tư vấn tâm lý là một hoạt động mà nhà chuyên
môn sẽ đóng góp ý kiến, cho lời khuyên của
mình đến người bệnh dựa trên những hiểu biết,
kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để giúp họ
giải quyết vấn đề của mình.
Tham vấn giúp kiến tạo một MQH giữa nhà
tham vấn và thân chủ của mình. Đó là một quá
trình tương tác nhằm giúp đỡ thân chủ cải thiện
cuộc sống bằng cách khai thác, nhận thức và
thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi
của họ, thông qua trò chuyện trực tiếp qua điện
thoại mà không cần phải gặp trực tiếp.
Tham vấn tâm lý là quá trình tương tác giữa
nhà tham vấn và thân chủ thông qua sự trao đổi,
chia sẻ thân mật, chân tình giúp thân chủ hiểu
và chấp nhận thực tế, tự tìm thấy tiềm năng của
bản thân để giải quyết vấn đề của chính mình.
NVCTXH tham gia vào hầu hết quá trình chăm
sóc và hỗ trợ NB từ lúc đến BV, trong điều trị, và
đến khi xuất viện quay trở lại với cuộc sống
thường ngày, được coi “Đại diện NB” sát cánh
đồng hành như người thân, còn là cầu nối giữa
NVYT và NB, gia đình để quá trình điều trị được
diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả tốt nhất.
Hỗ trợ NB trong CTXH đóng vai trò quan trọng
giúp giải quyết vấn đề tâm lý – xã hội, những khó
khăn trong việc tiếp cận nguồn lực của NB, người
nhà và NVYT, trợ giúp NB vượt qua khó khăn,
hướng đến SHL và nâng cao chất lượng KCB.
SỰ HÀI LÒNG CỦA NB:
Theo Hansemark và Albinsson (2004),
“SHL của NB là một thái độ tổng thể của NB đối
với một nhà cung cấp DV, hoặc một cảm xúc
phản ứng với sự khác biệt giữa những gì NB dự
đoán trước và những gì họ tiếp nhận, đối với sự
đáp ứng nhu cầu, mục tiêu hay mong muốn”
SHL là sự so sánh giữa lợi ích thực tế cảm
nhận được và những kỳ vọng. Nếu lợi ích thực
tế không như kỳ vọng thì NB sẽ thất vọng. Còn
nếu lợi ích thực tế đáp ứng với kỳ vọng đã đặt ra
thì NB sẽ hài lòng.
YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SHL CỦA NB:
1. SHL của NB với chất lượng hoạt động CTXH
Điều kiện để chăm sóc sức khỏe NB có chất
lượng là: năng lực của BV phải tốt: cơ sở hạ tầng
phải đảm bảo; trang thiết bị hiện đại, phù hợp; tổ
chức BV phù hợp. Nội dung CSSK NB có chất
lượng là: phương pháp chẩn đoán bệnh đúng; kỹ
thuật điều trị an toàn, phù hợp; CSĐD toàn diện.
2. MQH giữa SHL và chất lượng CTXH
Còn Zeithalm và Bitner (2000) cho rằng SHL của
KH bị tác động bởi nhiều yếu tố: chất lượng sản
phẩm, chất lượng DV, giá cả, yếu tố tình huống,
yếu tố cá nhân. là hai khái niệm khác nhau nhưng
liên hệ chặt chẽ với nhau.
CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
1. Nghiên cứu trong nước
Trần Đình Tuấn (2015) về CTXH trong BV,
cho ta thấy Các dịch vụ CTXH BV như sau:
Lượng giá các nhu cầu vật chất, tâm lý, xã hội
của BN và gia đình, lượng giá các yếu tố cộng
đồng và XH ảnh hưởng đến sức khỏe và trị liệu,
cung cấp các DV can thiệp để giúp BN và gia
đình thích ứng và đạt được trạng thái an sinh tốt
nhất có thể, hỗ trợ đối thoại giữa BN, gia đình,
và nhóm trị liệu, thực hiện thủ tục để BN được
hưởng các DV đó, can thiệp khủng hoảng, hòa
giải các mâu thuẫn, ... Tuy nhiên, chưa có NC
nào đánh giá SHL của NB trong CTXH.
CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
2. Nghiên cứu nước ngoài
Theo Zeithaml & Bitner (2000), SHL của
người bệnh là sự đánh giá của người bệnh về
một sản phẩm hay một DV đã đáp ứng được
nhu cầu và mong đợi của họ. Kotler (2000), định
nghĩa: “SHL như là một cảm giác hài lòng hoặc
thất vọng của một người bằng kết quả của việc
so sánh thực tế nhận được của sản phẩm (hay
kết quả) trong mối liên hệ với những mong đợi
của họ” [38]. SHL của người bệnh là việc người
bệnh căn cứ vào những hiểu biết của mình đối
với một sản phẩm hay DV mà hình thành nên
những đánh giá hoặc phán đoán chủ quan.
Tiêu chuẩn chọn: Người bệnh và người nhà
người bệnh đến khám và điều trị tại BV trong
thời gian NC.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Người bệnh là người nhà của nhân viên BV
- Người bệnh tinh thần không tỉnh táo.
- Người bệnh < 18 tuổi.
- Người bệnh không muốn tham gia nghiên cứu.
Thời gian: Từ ngày 04/2020 đến 08/2020
Địa điểm: Tại tất cả các khoa trong BV.
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt
ngang.
Phương pháp tập hợp và phân tích tài liệu:
 Thu thập và phân tích tài liệu liên quan như:
Các bài báo, tạp chí, các nghiên cứu liên
quan đến lĩnh vực CTXH.
 Những chính sách, văn bản, đề án, tài liệu về
nội dung CSSK làm cơ sở pháp lý và tính cấp
thiết cho việc nghiên cứu.
 Tài liệu, báo cáo, đề án về công tác CSSK từ
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.
Phương pháp PVS:
Cỡ mẫu:
 n: Số NB sẽ được điều tra.
 z2 1- α/2 = 1,96 với độ tin cậy 95%.
 p: Ước tính tỷ lệ 50% NB có nhu cầu chăm
sóc và được đáp ứng các nhu cầu chăm sóc.
 d: Sai số dự kiến 5%, d = 0,05.
Vậy cỡ mẫu là: n = 1,962 * 0.5 (0.5)/0,052 = 384
Cách chọn mẫu: Chọn tất cả bệnh nhân hoặc
thân nhân đến phòng CTXH tư vấn và cần hỗ trợ
cho đến khi đủ mẫu nghiên cứu.
Nội dung nghiên cứu
1. Đặc điểm chung: Họ và tên, tuổi, giới tính,
trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống và
tình trạng bệnh tật, có tham gia BHYT hay không.
2. SHLcủa NB về hoạt động tư vấn, tham vấn
và hỗ trợ NB của bệnh viện: Hài lòng chung NB;
Hài lòng về khả năng tiếp cận; Hài lòng về sự
minh bạch thông tin và thủ tục đăng ký, tư vấn,
tham vấn và hỗ trợ NB khi đến phòng; Sự hài lòng
về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ; Hài
lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của
nhân viên; Hài lòng về chất lượng tư vấn, tham
vấn; Sự hài lòng của NB về hoạt động tư vấn,
tham vấn và hỗ trợ NB tại khoa khám bệnh
2. SHLcủa NB về hoạt động tư vấn, tham vấn
và hỗ trợ NB của bệnh viện(TT): Tỷ lệ NB hài
lòng về hoạt động tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB
tại các khoa lâm sàng trong BV; Mức độ hài lòng
của NB và người nhà NB; Mong đợi của NB và
người nhà đối với việc tổ chức các hoạt động
CTXH tại BV; Những trở ngại, khó khăn của NB và
người nhà khi đến khám và điều trị bệnh.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng
- Yếu tố ảnh hưởng hài lòng về kỹ năng và thái độ
của nhân viên y tế.
- Tỷ lệ hài lòng với tất cả 5 nhóm yếu tố.
Cách thức xây dựng bảng hỏi: Dựa vào mục tiêu
nghiên cứu, bảng hỏi gồm 30 câu hỏi:
 Phần 1: Những thông tin chung về BN.
 Phần 2: Xác định tỷ lệ hài lòng về tư vấn, tham
vấn và hỗ trợ NB tại BVĐK Kiên Giang;
 Phần 3: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự
hài lòng của người bệnh.
24
Thông tin chung về BN.
KẾT QUẢ
Tỷ lệ HL của NB về công tác tư vấn, tham
vấn và hỗ trợ NB
Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến SHL của NB
Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%)
Tuổi (Trung bình)
- Cao nhất: 74 tuổi
- Thấp nhất: 18 tuổi
Từ 18 – 39 tuổi
Từ 40 – 59 tuổi
≥ 60 tuổi
Địa chỉ
Thành thị
Nông thôn
Giới
Nam
Nữ
Trình độ văn hóa
Không biết chữ
Cấp I, II, III
Trung cấp, cao đẵng
Đại học và trên đại học
Nghề nghiệp
Hưu trí
Cán bộ CCVC
Buôn bán
Nông dân, công nhân
Học sinh, sinh viên
Khác nếu có
1. Đặc điểm chung của đối tượng NC
Bảng 3.6. Hài lòng chung người bệnh
Nội dung Số lượng Tỷ lệ
Rất không hài lòng
Không hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất hài lòng
27
S
T
T
Yếu tố / điều kiện
Sự hài lòng
Không HL Hài lòng
Mức
độ 1
(%)
Mức
độ 2
(%)
Mức
độ 3
(%)
Mức độ
4
(%)
Mức độ
5
(%)
SHL
chung
(%)
1
Các biển báo, chỉ dẫn đường đến BV
rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm.
2
Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường
đến phòng CTXH rõ ràng, dễ hiểu, dễ
tìm.
3
Có thể tìm hiểu các thông tin và đăng
ký tư vấn qua điện thoại, trang tin
điện tử của bệnh viện (website) thuận
tiện.
Các chính sách hỗ trợ cho NB có
hoàn cảnh khó khăn tại BV
Có chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho
nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia
đình, thảm họa, thiên tai
Tư vấn, cung cấp thông tin khi có chỉ
định chuyển tuyến sơ sở khám bệnh
Bảng 3.7. Hài lòng về khả năng tiếp cận
28
Bảng 3.8. Hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục
đăng ký, tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB khi đến phòng
S
TT
Yếu tố / điều kiện
Sự hài lòng
Không HL Hài lòng
Mức độ
1
(%)
Mức độ
2
(%)
Mức độ
3
(%)
Mức độ
4
(%)
Mức độ
5
(%)
SHL
chung
(%)
1 Quy trình tư vấn, tham vấn và hỗ
trợ NB được niêm yết rõ ràng,
công khai, dễ hiểu.
2 Các quy trình, thủ tục đăng ký tư
vấn và hỗ trợ NB được cải cách
đơn giản, thuận tiện.
3 NVYT tiếp đón, hướng dẫn NB làm
các thủ tục niềm nở, tận tình.
4 Được xếp hàng theo thứ tự trước
sau khi tư vấn, tham vấn
5 Đánh giá thời gian được bác sỹ
khám và tư vấn sức khỏe.
29
Bảng 3.9. Sự hài lòng cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ
S
TT
Yếu tố / điều kiện
Sự hài lòng
Không HL Hài lòng
Mức
độ 1
(%)
Mức
độ 2
(%)
Mức
độ 3
(%)
Mức
độ 4
(%)
Mức độ
5
(%)
SHL
chung
(%)
1 Có phòng tư vấn thoáng mát vào mùa
hè; kín gió và ấm áp vào mùa đông.
2 Phòng chờ có đủ ghế ngồi cho người
bệnh và sử dụng tốt.
3 Phòng có quạt (điều hòa) đầy đủ, hoạt
động thường xuyên.
Được bảo đảm sự riêng tư khi tư vấn
các vấn đề nhạy cảm.
Nhà vệ sinh thuận tiện, sử dụng tốt,
sạch sẽ.
Môi trường trong khuôn viên bệnh viện
xanh, sạch, đẹp.
Chung nhóm cơ sở vật chất khoa
phòng
30
Bảng 3.10. Hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của
nhân viên
S
T
T
Yếu tố / điều kiện
Sự hài lòng
Không HL Hài lòng
Mức độ
1
(%)
Mức
độ 2
(%)
Mức
độ 3
(%)
Mức
độ 4
(%)
Mức độ
5
(%)
SHL
chung
(%)
1 Nhân viên có lời nói, thái độ, giao
tiếp đúng mực.
2 Nhân viên phục vụ có lời nói, thái
độ, giao tiếp đúng mực.
3 Được nhân viên y tế tôn trọng, đối
xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ.
4 Năng lực chuyên môn của bác sỹ,
điều dưỡng đáp ứng mong đợi.
31
Nội dung Số lượng Tỉ lệ
Hỗ trợ thuốc men, giảm chi phí khám và điều trị
Cải cách các thủ tục hồ sơ bệnh nhân
Đơn giản các thủ tục, khám và điều trị bệnh
Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ
Hỗ trợ tư vấn về tâm lý
Chính sách hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân khó khăn
Xây dựng Qũy hỗ trợ Vì người nghèo tại bệnh viện
Nâng cao năng lực trong công tác vận động, kết nối các nhà MTQ
trong việc hỗ trợ các NB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đầu tư hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn,
y đức cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, NVYT
Đổi mới các hình thức quảng bá, truyền thông về các dịch vụ xã hội
đang được cung cấp
Đầu tư về cơ sở hạ tầng
Đội ngũ cán bộ cần phối hợp tuyên truyền các hoạt động CTXH cho
NB trong quá trình KCB để người dân tiếp cận được nhiều hơn
Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân dịch vụ, dự án,
chương trình đang hoạt động triển khai tại BV hiện nay
Bảng 3.15. Mong đợi của NB và người nhà đối với việc tổ chức hoạt động CTXH
32
Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%)
Chờ đợi lâu
Thiếu trang thiết bị
Không được hướng dẫn
Bác sĩ không nhiệt tình giải thích khi giải đáp thắc
mắc của người bệnh và người nhà bệnh nhân
Dịch vụ chưa được đầu tư
Không có
Bảng 3.16. Những trở ngại, khó khăn của người bệnh và người nhà khi
đến khám và điều trị
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG NB
33
Bảng 3.17. Yếu tố ảnh hưởng hài lòng về kỹ năng và thái độ của NVYT
Yếu tố ảnh hưởng Kỹ năng và thái độ P(Chi-square)
Hài lòng Không hài lòng
Tần suất(n) Tỉ lệ (%) Tần suất(n) Tỉ lệ (%)
Giới
(1)Nam
(2) Nữ
Tuổi
(1)Từ 18-35 tuổi
(2)Từ 36 - 59
(3)>= 60 tuổi
Trình độ học vấn
Không đi học
Dưới phổ thông
Trên phổ thông
34
Bảng 3.18. Tỷ lệ hài lòng với tất cả 5 nhóm yếu tố (Hltatca)
Yếu tố ảnh hưởng
Hài lòng tất cả ORajd
hiệu chỉnh
exp(B)
P
Sig
Hài lòng
(%)
Không hài
lòng (%)
Giới
Nam
Nữ
Tuổi
Từ 18-35 tuổi
Từ 36 - 59
Từ 60 tuổi trở lên
Trình độ học vấn
Không đi học
Dưới phổ thông
Trên phổ thông
Tỷ lệ hài lòng về hoạt
động tư vấn, tham
vấn và hỗ trợ NB
Tìm hiểu các yếu tố
ảnh hưởng đến sự
hài lòng của NB
KẾT LUẬN
35
KẾT LUẬN
Congtactuvannam2020

More Related Content

What's hot

Thong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xu
Thong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xuThong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xu
Thong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xuphongbaodinh
 
Ban tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoi
Ban tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoiBan tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoi
Ban tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoiWE Link
 
Văn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tế
Văn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tếVăn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tế
Văn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tếjackjohn45
 
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹCâu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹThanh Liem Vo
 
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
tâm lý bệnh nhân
tâm lý bệnh nhântâm lý bệnh nhân
tâm lý bệnh nhânThanh Liem Vo
 
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duong
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duongCac nghien cuu dien hinh cua dieu duong
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duongThanh Liem Vo
 
TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI
TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI
TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI nataliej4
 
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua Thanh Liem Vo
 
Quy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giang
Quy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giangQuy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giang
Quy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giangLuanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Giao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoe
Giao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoeGiao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoe
Giao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoeangTrnHong
 
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...anh hieu
 
4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgd4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgdminhphuongpnt07
 
Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt Nam
Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt NamĐánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt Nam
Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt NamLuanvan84
 

What's hot (19)

Thong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xu
Thong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xuThong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xu
Thong tu 07 2014 bo y te ve quy tac ung xu
 
Ban tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoi
Ban tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoiBan tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoi
Ban tin TLH Dong Tay so 5: Tam ly hoc nguoi cao tuoi
 
Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện công lập
Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện công lậpĐánh giá sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện công lập
Đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện công lập
 
Luận văn: Kỹ năng giao tiếp với người bệnh của nhân viên y tế, 9đ
Luận văn: Kỹ năng giao tiếp với người bệnh của nhân viên y tế, 9đLuận văn: Kỹ năng giao tiếp với người bệnh của nhân viên y tế, 9đ
Luận văn: Kỹ năng giao tiếp với người bệnh của nhân viên y tế, 9đ
 
Văn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tế
Văn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tếVăn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tế
Văn hóa và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ công đoàn ngành y tế
 
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹCâu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
 
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...
Kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi...
 
tâm lý bệnh nhân
tâm lý bệnh nhântâm lý bệnh nhân
tâm lý bệnh nhân
 
Quản trị mối quan hệ khách hàng tại ngân hàng BIDV Thăng Long
Quản trị mối quan hệ khách hàng tại ngân hàng BIDV Thăng LongQuản trị mối quan hệ khách hàng tại ngân hàng BIDV Thăng Long
Quản trị mối quan hệ khách hàng tại ngân hàng BIDV Thăng Long
 
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...
Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám g...
 
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duong
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duongCac nghien cuu dien hinh cua dieu duong
Cac nghien cuu dien hinh cua dieu duong
 
TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI
TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI
TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI
 
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
 
Quy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giang
Quy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giangQuy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giang
Quy tac ung xu cua nhan vien y te benh vien da khoa trung tam tinh an giang
 
Giao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoe
Giao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoeGiao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoe
Giao trinh-truyen-thong-giao-duc-suc-khoe
 
4 tong hop.doc
4 tong hop.doc4 tong hop.doc
4 tong hop.doc
 
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Công Đoàn Thanh ...
 
4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgd4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgd
 
Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt Nam
Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt NamĐánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt Nam
Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HSSV tại cơ quan BHXH Việt Nam
 

Similar to Congtactuvannam2020

Cay wonca đhyhgđ online 2014
Cay wonca đhyhgđ online 2014Cay wonca đhyhgđ online 2014
Cay wonca đhyhgđ online 2014Hop nguyen ba
 
21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tế
21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tế21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tế
21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tếGia Hue Dinh
 
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y teMot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y tebuithucthang
 
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN nataliej4
 
Bài 1 tu van vdsk online
Bài 1 tu van vdsk onlineBài 1 tu van vdsk online
Bài 1 tu van vdsk onlineHop nguyen ba
 
3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)khanh-itims
 
Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)Thanh Nguyen
 
Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyện
Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyệnCẩm nang đội công tác xã hội tình nguyện
Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyệnnataliej4
 
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 

Similar to Congtactuvannam2020 (20)

Cay wonca đhyhgđ online 2014
Cay wonca đhyhgđ online 2014Cay wonca đhyhgđ online 2014
Cay wonca đhyhgđ online 2014
 
Quản lý công tác xã hội đối với người tâm thần tại tỉnh Thái Bình
Quản lý công tác xã hội đối với người tâm thần tại tỉnh Thái BìnhQuản lý công tác xã hội đối với người tâm thần tại tỉnh Thái Bình
Quản lý công tác xã hội đối với người tâm thần tại tỉnh Thái Bình
 
21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tế
21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tế21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tế
21.1.2014 đạo đức của người cán bộ y tế
 
Luận văn: Sự hài lòng của người khám bệnh BHYT tỉnh Gia Lai
Luận văn: Sự hài lòng của người khám bệnh BHYT tỉnh Gia LaiLuận văn: Sự hài lòng của người khám bệnh BHYT tỉnh Gia Lai
Luận văn: Sự hài lòng của người khám bệnh BHYT tỉnh Gia Lai
 
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y teMot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
 
Công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đ
Công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đCông tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đ
Công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đ
 
16 phcn benh_tamthan
16 phcn benh_tamthan16 phcn benh_tamthan
16 phcn benh_tamthan
 
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH ViỆN
 
Đẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.doc
Đẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.docĐẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.doc
Đẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.doc
 
Bài 1 tu van vdsk online
Bài 1 tu van vdsk onlineBài 1 tu van vdsk online
Bài 1 tu van vdsk online
 
Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Thành Phố Cần Thơ.docx
Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Thành Phố Cần Thơ.docxBáo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Thành Phố Cần Thơ.docx
Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Thành Phố Cần Thơ.docx
 
Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế Cấp Xã Tại Hà Nội, HAY
Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế Cấp Xã Tại Hà Nội, HAYQuản Lý Nhà Nước Về Y Tế Cấp Xã Tại Hà Nội, HAY
Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế Cấp Xã Tại Hà Nội, HAY
 
3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
3. ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
 
Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
Ho so gay quy nby sua cc+pt( nhom ngoi nha binh yen)
 
Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyện
Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyệnCẩm nang đội công tác xã hội tình nguyện
Cẩm nang đội công tác xã hội tình nguyện
 
I02 1
I02 1I02 1
I02 1
 
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
 
Luận văn: Phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc người HIV/AIDS, HAY
Luận văn: Phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc người HIV/AIDS, HAYLuận văn: Phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc người HIV/AIDS, HAY
Luận văn: Phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc người HIV/AIDS, HAY
 
Luận văn: Hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế
Luận văn: Hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế Luận văn: Hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế
Luận văn: Hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế
 
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Với Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Tại Bệnh Viện...
 

More from Minh Hòa Lê

2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revisedMinh Hòa Lê
 
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  finalBao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat finalMinh Hòa Lê
 
Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1Minh Hòa Lê
 
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ctCt01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ctMinh Hòa Lê
 
Ct02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ctCt02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ctMinh Hòa Lê
 
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiucThuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiucMinh Hòa Lê
 
Luanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglienLuanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglienMinh Hòa Lê
 
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoiMinh Hòa Lê
 
Baocaoluanansuythanman
BaocaoluanansuythanmanBaocaoluanansuythanman
BaocaoluanansuythanmanMinh Hòa Lê
 

More from Minh Hòa Lê (20)

1326212
13262121326212
1326212
 
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
 
0406 82bc
0406 82bc0406 82bc
0406 82bc
 
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  finalBao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat final
 
Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1
 
02050004525
0205000452502050004525
02050004525
 
02050004705
0205000470502050004705
02050004705
 
A01 ngocanh
A01 ngocanhA01 ngocanh
A01 ngocanh
 
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ctCt01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
 
Ct02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ctCt02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ct
 
Ctxh can ban
Ctxh can banCtxh can ban
Ctxh can ban
 
Doankimthang
DoankimthangDoankimthang
Doankimthang
 
Tailieunhapmonctxh
TailieunhapmonctxhTailieunhapmonctxh
Tailieunhapmonctxh
 
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiucThuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
 
Ttngothuykhiem
TtngothuykhiemTtngothuykhiem
Ttngothuykhiem
 
Luanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglienLuanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglien
 
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
 
Giaiphapctxh2019
Giaiphapctxh2019Giaiphapctxh2019
Giaiphapctxh2019
 
Giaiphapctxh2018
Giaiphapctxh2018Giaiphapctxh2018
Giaiphapctxh2018
 
Baocaoluanansuythanman
BaocaoluanansuythanmanBaocaoluanansuythanman
Baocaoluanansuythanman
 

Recently uploaded

SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạHongBiThi1
 
4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptx
4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptx4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptx
4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptxMyThaoAiDoan
 
NCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdfHongBiThi1
 
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạnSINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạnHongBiThi1
 
SGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạn
SGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạnSGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạn
SGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạnHongBiThi1
 
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩHongBiThi1
 
SGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạHongBiThi1
 
Sgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhật
Sgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhậtSgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhật
Sgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhậtHongBiThi1
 
SGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải học
SGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải họcSGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải học
SGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải họcHongBiThi1
 
Bài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdf
Bài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdfBài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdf
Bài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdftnguyeny5
 
NCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqe
NCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqeNCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqe
NCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqeHongBiThi1
 
Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...
Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...
Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...Phngon26
 
NCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạn
NCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạnNCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạn
NCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạnHongBiThi1
 
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạHongBiThi1
 
NCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạ
NCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạNCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạ
NCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạHongBiThi1
 
SGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạn
SGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạnSGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạn
SGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạnHongBiThi1
 
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bsNCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bsHongBiThi1
 
Bai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdf
Bai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdfBai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdf
Bai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdffdgdfsgsdfgsdf
 
SGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạ
SGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạSGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạ
SGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạfdgdfsgsdfgsdf
 
SGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạ
SGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạSGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạ
SGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạfdgdfsgsdfgsdf
 

Recently uploaded (20)

SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
 
4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptx
4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptx4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptx
4A - Chức năng vận động của vỏ não ppt.pptx
 
NCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Gãy xương hở- BS. Phùng Ngọc Hòa.pdf
 
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạnSINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
 
SGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạn
SGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạnSGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạn
SGK cũ dọa vỡ tử cung.pdf hay nha các bạn
 
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
 
SGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Trật khớp háng Y4.pdf rất hay các bạn ạ
 
Sgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhật
Sgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhậtSgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhật
Sgk mới ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.pdf rất hay và cập nhật
 
SGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải học
SGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải họcSGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải học
SGK cũ Thai lưu trong tử cung cần phải học
 
Bài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdf
Bài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdfBài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdf
Bài giảng lâm sàng Xuất huyết não Y5.pdf
 
NCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqe
NCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqeNCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqe
NCT_TRAT KHOP HANG-OK.pdf sadfquefhjeaqe
 
Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...
Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...
Quyết định số 313/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4...
 
NCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạn
NCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạnNCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạn
NCT_gãy 2 xưowng cang chân.pdf hay nha các bạn
 
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
 
NCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạ
NCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạNCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạ
NCT_TRAT KHOP KHUYU.pdf cần phải xem nhiều ạ
 
SGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạn
SGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạnSGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạn
SGK Trật khớp vai Y4.pdf hay nha các bạn
 
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bsNCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
 
Bai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdf
Bai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdfBai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdf
Bai giang san phu khoa sau DH-y ha noi.pdf
 
SGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạ
SGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạSGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạ
SGK sản huế tiền sản giật.pdf quan trọng các bạn ạ
 
SGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạ
SGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạSGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạ
SGK sản huế dọa vỡ tử cung.pdf hay các bạn ạ
 

Congtactuvannam2020

 • 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG CHỦ NHIỆM: BS.CKII. DƯƠNG LIÊM CHỨC BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG NCKH CẤP CƠ SỞ KIÊN GIANG, THÁNG 3 NĂM 2020 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN, THAM VẤN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG
 • 2. Nâng cao SHL của NB đối với BV, đồng thời đề suất các giải pháp hữu hiệu và thiết thực trong hoạt động tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB đối với tình hình hiện nay ĐẶT VẤN ĐỀ CTXH là một nghề, hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ, giúp đỡ các cá nhân, GĐ và CĐ giải quyết, phòng ngừa các vấn đề XH hiện nay. Thủ tướng CP ban hành QĐ 32/2010/QĐ- TTg ngày 15/03/10 phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH trong 2010-2020 NVCTXH BV có vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa tinh thần và thể chất của NB, người xung quanh và hệ thống NVYT
 • 3. ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ ĐỐI TƯỢNG VÀ PPNC NỘI DUNG BÁO CÁO
 • 4. MỤC TIÊU 1. Khảo sát sự hài lòng của NB về công tác tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB trong hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2020; 2. Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của NB về công tác tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB.
 • 5. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CTXH là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó (Viện Khoa học Lao động XH (2013)). CTXH là hoạt động mang tính chuyên môn, được thực hiện theo các nguyên tắc và phương pháp riêng nhằm hỗ trợ các cá nhân, gia đình, nhóm xã hội và cộng đồng dân cư trong việc giải quyết các vấn đề của họ. Qua đó, CTXH theo đuổi mục tiêu vì hạnh phúc cho con người và tiến bộ xã hội.
 • 6. Nhiệm vụ CTXH của bệnh viện:  Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về CTXH.  Thông tin, truyền thông và phổ biến, GDPL.  Vận động tiếp nhận tài trợ.  Hỗ trợ NVYT.  Đào tạo và bồi dưỡng.  Tổ chức đội ngũ CTV làm CTXH của BV  Tổ chức hoạt động từ thiện, CTXH của BV tại cộng đồng.
 • 7. Chức năng của CTXH:  Phòng ngừa  Trị liệu  Phục hồi  Phát triển Tiến trình Công tác xã hội:  Xác định vấn đề  Phân tích vấn đề  Lập kế hoạch giải quyết vấn đề  Quyết định và thực hiện kế hoạch  Lượng giá – kết thúc hoặc tiếp tục giúp đỡ
 • 8. Nhân viên CTXH: Là những người được đào tạo một cách chuyên nghiệp về CTXH sử dụng những kiến thức và kỹ năng của mình nhằm: Giúp rõ trách nhiệm của mình đối với phát triển chung Mục đích:  Cung cấp DVXH.  Tăng khả năng giải quyết, đối phó.  Tiếp cận nguồn lực.  Thiết lập MQH thuân lợi giữa họ và môi trường của họ. Vai trò:  Giáo dục  Chiếc cầu nối  Tạo điều kiện  Người trung gian  Tư vấn và biện hộ  NCKH & điều phối  Lập kế hoạch
 • 9. Kỹ năng cần có:  Lắng nghe & giao tiếp.  Tổng hợp dữ liệu.  Duy trì MQH giúp đỡ trong chuyên môn.  Quan sát và đánh giá các hành vi ngôn ngữ.  Đánh giá nhu cầu BN để ưu tiên giải quyết.  Dàn xếp và hòa giải.  Cầu nối trung gian giữa các tổ chức.  Khai thác và sử dụng các nguồn lực.  Tạo lòng tin và khuyến khích BN.  Trao đổi tình cảm tế nhị, lòng tin và yên tâm.  Làm rõ nhu cầu của BN một cách chính xác.
 • 10. Nguyên tắc đạo đức:  Chấp nhận thân chủ  Tôn trọng quyền tự quyết của thân chủ  Cá biệt hoá  Giữ bí mật  Ý thức về chính mình  Tính chất nghề nghiệp của mối tương quan giữa NVCTXH và BN
 • 11. TƯ VẤN, THAM VẤN VÀ HỖ TRỢ NB: Tư vấn là hình thức mà một người có chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó sẽ giảng giải, cắt nghĩa hay đưa ra lời khuyên cho bạn trong một vấn đề hay một khía cạnh của cuộc sống. Tư vấn thường mang tính chất quan hệ một chiều. Ví dụ: tư vấn bảo hiểm, tư vấn mua nhà, … Tư vấn tâm lý là một hoạt động mà nhà chuyên môn sẽ đóng góp ý kiến, cho lời khuyên của mình đến người bệnh dựa trên những hiểu biết, kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để giúp họ giải quyết vấn đề của mình.
 • 12. Tham vấn giúp kiến tạo một MQH giữa nhà tham vấn và thân chủ của mình. Đó là một quá trình tương tác nhằm giúp đỡ thân chủ cải thiện cuộc sống bằng cách khai thác, nhận thức và thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của họ, thông qua trò chuyện trực tiếp qua điện thoại mà không cần phải gặp trực tiếp. Tham vấn tâm lý là quá trình tương tác giữa nhà tham vấn và thân chủ thông qua sự trao đổi, chia sẻ thân mật, chân tình giúp thân chủ hiểu và chấp nhận thực tế, tự tìm thấy tiềm năng của bản thân để giải quyết vấn đề của chính mình.
 • 13. NVCTXH tham gia vào hầu hết quá trình chăm sóc và hỗ trợ NB từ lúc đến BV, trong điều trị, và đến khi xuất viện quay trở lại với cuộc sống thường ngày, được coi “Đại diện NB” sát cánh đồng hành như người thân, còn là cầu nối giữa NVYT và NB, gia đình để quá trình điều trị được diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả tốt nhất. Hỗ trợ NB trong CTXH đóng vai trò quan trọng giúp giải quyết vấn đề tâm lý – xã hội, những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực của NB, người nhà và NVYT, trợ giúp NB vượt qua khó khăn, hướng đến SHL và nâng cao chất lượng KCB.
 • 14. SỰ HÀI LÒNG CỦA NB: Theo Hansemark và Albinsson (2004), “SHL của NB là một thái độ tổng thể của NB đối với một nhà cung cấp DV, hoặc một cảm xúc phản ứng với sự khác biệt giữa những gì NB dự đoán trước và những gì họ tiếp nhận, đối với sự đáp ứng nhu cầu, mục tiêu hay mong muốn” SHL là sự so sánh giữa lợi ích thực tế cảm nhận được và những kỳ vọng. Nếu lợi ích thực tế không như kỳ vọng thì NB sẽ thất vọng. Còn nếu lợi ích thực tế đáp ứng với kỳ vọng đã đặt ra thì NB sẽ hài lòng.
 • 15. YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SHL CỦA NB: 1. SHL của NB với chất lượng hoạt động CTXH Điều kiện để chăm sóc sức khỏe NB có chất lượng là: năng lực của BV phải tốt: cơ sở hạ tầng phải đảm bảo; trang thiết bị hiện đại, phù hợp; tổ chức BV phù hợp. Nội dung CSSK NB có chất lượng là: phương pháp chẩn đoán bệnh đúng; kỹ thuật điều trị an toàn, phù hợp; CSĐD toàn diện. 2. MQH giữa SHL và chất lượng CTXH Còn Zeithalm và Bitner (2000) cho rằng SHL của KH bị tác động bởi nhiều yếu tố: chất lượng sản phẩm, chất lượng DV, giá cả, yếu tố tình huống, yếu tố cá nhân. là hai khái niệm khác nhau nhưng liên hệ chặt chẽ với nhau.
 • 16. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1. Nghiên cứu trong nước Trần Đình Tuấn (2015) về CTXH trong BV, cho ta thấy Các dịch vụ CTXH BV như sau: Lượng giá các nhu cầu vật chất, tâm lý, xã hội của BN và gia đình, lượng giá các yếu tố cộng đồng và XH ảnh hưởng đến sức khỏe và trị liệu, cung cấp các DV can thiệp để giúp BN và gia đình thích ứng và đạt được trạng thái an sinh tốt nhất có thể, hỗ trợ đối thoại giữa BN, gia đình, và nhóm trị liệu, thực hiện thủ tục để BN được hưởng các DV đó, can thiệp khủng hoảng, hòa giải các mâu thuẫn, ... Tuy nhiên, chưa có NC nào đánh giá SHL của NB trong CTXH.
 • 17. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2. Nghiên cứu nước ngoài Theo Zeithaml & Bitner (2000), SHL của người bệnh là sự đánh giá của người bệnh về một sản phẩm hay một DV đã đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của họ. Kotler (2000), định nghĩa: “SHL như là một cảm giác hài lòng hoặc thất vọng của một người bằng kết quả của việc so sánh thực tế nhận được của sản phẩm (hay kết quả) trong mối liên hệ với những mong đợi của họ” [38]. SHL của người bệnh là việc người bệnh căn cứ vào những hiểu biết của mình đối với một sản phẩm hay DV mà hình thành nên những đánh giá hoặc phán đoán chủ quan.
 • 18. Tiêu chuẩn chọn: Người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị tại BV trong thời gian NC. Tiêu chuẩn loại trừ: - Người bệnh là người nhà của nhân viên BV - Người bệnh tinh thần không tỉnh táo. - Người bệnh < 18 tuổi. - Người bệnh không muốn tham gia nghiên cứu. Thời gian: Từ ngày 04/2020 đến 08/2020 Địa điểm: Tại tất cả các khoa trong BV. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
 • 19. Phương pháp tập hợp và phân tích tài liệu:  Thu thập và phân tích tài liệu liên quan như: Các bài báo, tạp chí, các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực CTXH.  Những chính sách, văn bản, đề án, tài liệu về nội dung CSSK làm cơ sở pháp lý và tính cấp thiết cho việc nghiên cứu.  Tài liệu, báo cáo, đề án về công tác CSSK từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.
 • 20. Phương pháp PVS: Cỡ mẫu:  n: Số NB sẽ được điều tra.  z2 1- α/2 = 1,96 với độ tin cậy 95%.  p: Ước tính tỷ lệ 50% NB có nhu cầu chăm sóc và được đáp ứng các nhu cầu chăm sóc.  d: Sai số dự kiến 5%, d = 0,05. Vậy cỡ mẫu là: n = 1,962 * 0.5 (0.5)/0,052 = 384 Cách chọn mẫu: Chọn tất cả bệnh nhân hoặc thân nhân đến phòng CTXH tư vấn và cần hỗ trợ cho đến khi đủ mẫu nghiên cứu.
 • 21. Nội dung nghiên cứu 1. Đặc điểm chung: Họ và tên, tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống và tình trạng bệnh tật, có tham gia BHYT hay không. 2. SHLcủa NB về hoạt động tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB của bệnh viện: Hài lòng chung NB; Hài lòng về khả năng tiếp cận; Hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục đăng ký, tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB khi đến phòng; Sự hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ; Hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên; Hài lòng về chất lượng tư vấn, tham vấn; Sự hài lòng của NB về hoạt động tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB tại khoa khám bệnh
 • 22. 2. SHLcủa NB về hoạt động tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB của bệnh viện(TT): Tỷ lệ NB hài lòng về hoạt động tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB tại các khoa lâm sàng trong BV; Mức độ hài lòng của NB và người nhà NB; Mong đợi của NB và người nhà đối với việc tổ chức các hoạt động CTXH tại BV; Những trở ngại, khó khăn của NB và người nhà khi đến khám và điều trị bệnh. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng - Yếu tố ảnh hưởng hài lòng về kỹ năng và thái độ của nhân viên y tế. - Tỷ lệ hài lòng với tất cả 5 nhóm yếu tố.
 • 23. Cách thức xây dựng bảng hỏi: Dựa vào mục tiêu nghiên cứu, bảng hỏi gồm 30 câu hỏi:  Phần 1: Những thông tin chung về BN.  Phần 2: Xác định tỷ lệ hài lòng về tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB tại BVĐK Kiên Giang;  Phần 3: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh.
 • 24. 24 Thông tin chung về BN. KẾT QUẢ Tỷ lệ HL của NB về công tác tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến SHL của NB
 • 25. Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Tuổi (Trung bình) - Cao nhất: 74 tuổi - Thấp nhất: 18 tuổi Từ 18 – 39 tuổi Từ 40 – 59 tuổi ≥ 60 tuổi Địa chỉ Thành thị Nông thôn Giới Nam Nữ Trình độ văn hóa Không biết chữ Cấp I, II, III Trung cấp, cao đẵng Đại học và trên đại học Nghề nghiệp Hưu trí Cán bộ CCVC Buôn bán Nông dân, công nhân Học sinh, sinh viên Khác nếu có 1. Đặc điểm chung của đối tượng NC
 • 26. Bảng 3.6. Hài lòng chung người bệnh Nội dung Số lượng Tỷ lệ Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng
 • 27. 27 S T T Yếu tố / điều kiện Sự hài lòng Không HL Hài lòng Mức độ 1 (%) Mức độ 2 (%) Mức độ 3 (%) Mức độ 4 (%) Mức độ 5 (%) SHL chung (%) 1 Các biển báo, chỉ dẫn đường đến BV rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm. 2 Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến phòng CTXH rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm. 3 Có thể tìm hiểu các thông tin và đăng ký tư vấn qua điện thoại, trang tin điện tử của bệnh viện (website) thuận tiện. Các chính sách hỗ trợ cho NB có hoàn cảnh khó khăn tại BV Có chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, thảm họa, thiên tai Tư vấn, cung cấp thông tin khi có chỉ định chuyển tuyến sơ sở khám bệnh Bảng 3.7. Hài lòng về khả năng tiếp cận
 • 28. 28 Bảng 3.8. Hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục đăng ký, tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB khi đến phòng S TT Yếu tố / điều kiện Sự hài lòng Không HL Hài lòng Mức độ 1 (%) Mức độ 2 (%) Mức độ 3 (%) Mức độ 4 (%) Mức độ 5 (%) SHL chung (%) 1 Quy trình tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB được niêm yết rõ ràng, công khai, dễ hiểu. 2 Các quy trình, thủ tục đăng ký tư vấn và hỗ trợ NB được cải cách đơn giản, thuận tiện. 3 NVYT tiếp đón, hướng dẫn NB làm các thủ tục niềm nở, tận tình. 4 Được xếp hàng theo thứ tự trước sau khi tư vấn, tham vấn 5 Đánh giá thời gian được bác sỹ khám và tư vấn sức khỏe.
 • 29. 29 Bảng 3.9. Sự hài lòng cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ S TT Yếu tố / điều kiện Sự hài lòng Không HL Hài lòng Mức độ 1 (%) Mức độ 2 (%) Mức độ 3 (%) Mức độ 4 (%) Mức độ 5 (%) SHL chung (%) 1 Có phòng tư vấn thoáng mát vào mùa hè; kín gió và ấm áp vào mùa đông. 2 Phòng chờ có đủ ghế ngồi cho người bệnh và sử dụng tốt. 3 Phòng có quạt (điều hòa) đầy đủ, hoạt động thường xuyên. Được bảo đảm sự riêng tư khi tư vấn các vấn đề nhạy cảm. Nhà vệ sinh thuận tiện, sử dụng tốt, sạch sẽ. Môi trường trong khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Chung nhóm cơ sở vật chất khoa phòng
 • 30. 30 Bảng 3.10. Hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên S T T Yếu tố / điều kiện Sự hài lòng Không HL Hài lòng Mức độ 1 (%) Mức độ 2 (%) Mức độ 3 (%) Mức độ 4 (%) Mức độ 5 (%) SHL chung (%) 1 Nhân viên có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. 2 Nhân viên phục vụ có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. 3 Được nhân viên y tế tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ. 4 Năng lực chuyên môn của bác sỹ, điều dưỡng đáp ứng mong đợi.
 • 31. 31 Nội dung Số lượng Tỉ lệ Hỗ trợ thuốc men, giảm chi phí khám và điều trị Cải cách các thủ tục hồ sơ bệnh nhân Đơn giản các thủ tục, khám và điều trị bệnh Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ Hỗ trợ tư vấn về tâm lý Chính sách hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân khó khăn Xây dựng Qũy hỗ trợ Vì người nghèo tại bệnh viện Nâng cao năng lực trong công tác vận động, kết nối các nhà MTQ trong việc hỗ trợ các NB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đầu tư hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, y đức cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, NVYT Đổi mới các hình thức quảng bá, truyền thông về các dịch vụ xã hội đang được cung cấp Đầu tư về cơ sở hạ tầng Đội ngũ cán bộ cần phối hợp tuyên truyền các hoạt động CTXH cho NB trong quá trình KCB để người dân tiếp cận được nhiều hơn Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân dịch vụ, dự án, chương trình đang hoạt động triển khai tại BV hiện nay Bảng 3.15. Mong đợi của NB và người nhà đối với việc tổ chức hoạt động CTXH
 • 32. 32 Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Chờ đợi lâu Thiếu trang thiết bị Không được hướng dẫn Bác sĩ không nhiệt tình giải thích khi giải đáp thắc mắc của người bệnh và người nhà bệnh nhân Dịch vụ chưa được đầu tư Không có Bảng 3.16. Những trở ngại, khó khăn của người bệnh và người nhà khi đến khám và điều trị
 • 33. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG NB 33 Bảng 3.17. Yếu tố ảnh hưởng hài lòng về kỹ năng và thái độ của NVYT Yếu tố ảnh hưởng Kỹ năng và thái độ P(Chi-square) Hài lòng Không hài lòng Tần suất(n) Tỉ lệ (%) Tần suất(n) Tỉ lệ (%) Giới (1)Nam (2) Nữ Tuổi (1)Từ 18-35 tuổi (2)Từ 36 - 59 (3)>= 60 tuổi Trình độ học vấn Không đi học Dưới phổ thông Trên phổ thông
 • 34. 34 Bảng 3.18. Tỷ lệ hài lòng với tất cả 5 nhóm yếu tố (Hltatca) Yếu tố ảnh hưởng Hài lòng tất cả ORajd hiệu chỉnh exp(B) P Sig Hài lòng (%) Không hài lòng (%) Giới Nam Nữ Tuổi Từ 18-35 tuổi Từ 36 - 59 Từ 60 tuổi trở lên Trình độ học vấn Không đi học Dưới phổ thông Trên phổ thông
 • 35. Tỷ lệ hài lòng về hoạt động tư vấn, tham vấn và hỗ trợ NB Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của NB KẾT LUẬN 35 KẾT LUẬN