SlideShare a Scribd company logo
ConcreetRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Jaargang 8 | Nummer 25
Maart 2015
PERSOONLIJK
“Onze bedrijfs­
leider woont
op de boerderij”
WERKNEMER IN BEELD
”Ik werk bij een
leuk bedrijf met
toekomst”
REPORTAGE
”We hebben
­dezelfde
aanpakkers­
mentaliteit”
2
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | INHOUD
Concreet Relatiemagazine van AB Zuid-Holland Hoofdredactie Christel Slootmaekers Tekst en eindredactie Ingrid Rompa, C&I-Tekst Vormgeving www.erikhuizer.nl Fotografie
Lex van Dorp Druk Drukkerij van der Eems, Easterein. Dit magazine is gedrukt op MC Silk. Oplage: 3250 Contact info@abzuidholland.nl www.abzuidholland.nl Vestiging De Lier
(hoofdkantoor) T 0174 51 04 66 F 0174 51 02 52 Leehove 62 | 2678 MC De Lier Vestiging Hazerswoude-Dorp T 0172 23 17 57 F 0172 23 13 92 Duitslandlaan 23 2391 PC
Hazerswoude-Dorp Vestiging Stellendam T 0187 49 12 88 F 0187 49 99 38 Voorstraat 10 3251 BD Stellendam Heeft u vragen of opmerkingen over Concreet, dan kunt u mailen naar:
cslootmaekers@abzuidholland.nl.
INHOUD
COLOFON
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS
4
Klauwbekapper Arno
geeft jongeren praktijkles
Edudelta heeft aangegeven
meer te willen investeren in
praktijklessen. Leren doe je
tenslotte het snelst en beste in
de praktijk! AB Zuid-Holland heeft
gehoor gegeven aan de wens
van de school en verzorgt sinds
enkele maanden praktijklessen
op diverse veehouderijen in Zuid-
Holland.
Bedrijfsverzorger Arno van Leeuwen is één van
de ervaren klauwbekappers van AB Zuid-Holland.
Hij geeft de jongeren les in het klauwbekappen
van koeien. Tijdens de lessen deelt hij met veel
plezier zijn kennis en vaardigheden met de ‘nieuwe
generatie’ klauwbekappers. ‘’De scholieren vinden
de lessen heel leuk en leerzaam’’, aldus Arno. In de
praktijk leren jongeren het snelst. ‘’Tot op bepaalde
hoogte mogen ze fouten maken. Als het nodig is,
grijp ik in en vertel ik waarom de handeling anders
moet.’’
ONLINE
AANVRAGEN
Snel vakkundig personeel
online aanvragen?
Dit kan ook via onze website
www.abzuidholland.nl
Volg ons via
en
Heeft
u vragen over
uw specifieke situatie?
Neem contact op met uw
relatiebeheerder! Zij kennen
alle ins en outs over de Wet werk
en zekerheid. Wij zijn telefonisch
bereikbaar via 0174-510466.
U kunt ons ook benaderen via
www.abzuidholland.nl.
Wijzigingen Wet werk en zekerheid
Het arbeidsrecht gaat door de Wet werk en zekerheid (Wwz), op het gebied van
ontslag en flexibel personeel, flink veranderen. De bedoeling van de maatregelen
is om het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in
de samenleving. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen
flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij een tweedeling tussen
mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd.
Inlenersbeloning toepassen per 30 maart 2015
‘Gelijk werk, gelijk loon’. De inlenersbeloning is erop
gericht dat de uitzendkracht vanaf de eerste dag bij een
opdrachtgever recht heeft op dezelfde beloning als vaste
medewerkers bij de opdrachtgever (voor hetzelfde werk).
De volgende componenten moeten worden toegepast:
1. geldende periodeloon in de schaal;
2. arbeidsduurverkorting toepassen;
3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren,
onregelmatigheid en ploegentoeslag;
4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de
opdrachtgever bepaald;
5. onbelaste onkostenvergoeding, zoals reiskosten, etc.
(mits fiscaal toelaatbaar);
6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever
bepaald.
In de praktijk zal de nieuwe regeling leiden tot een wijziging
van het loon en daarmee tot een wijziging van het uurtarief
en eventuele reiskosten.
Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015
Volgens de nieuwe Wet werk en zekerheid hebben
werknemers, na 2 jaar dienstverband bij ontslag op initiatief
van de werkgever, recht op een financiële vergoeding.
Deze transitievergoeding is zowel voor werknemers
met een vast contract als voor medewerkers met een
tijdelijk contract van toepassing. De transitievergoeding
bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een
dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per
gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer
heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is C 75.000 of 1
jaarsalaris bij een hoger inkomen dan C 75.000. Afwijkingen
zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer
verwijtbaar zijn aan het ontslag.
Arbeidscontracten per 1 juli 2015
De uitzendperiode wordt langer en kan tot maximaal
5,5 jaar duren. Vanaf 24 maanden gaat echter wel de
transitievergoeding gelden. De duur van uitzendcontracten
voor Fase A blijft 78 weken. Fase B gaat van 8 contracten
in 2 jaar naar 6 contracten in 4 jaar. Voor personeel dat
rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst gaat, is de
ketenregeling van toepassing. Deze wordt gewijzigd van
3 contracten in 3 jaar naar 3 contracten in 2 jaar. Na een
onderbreking van minimaal 6 maanden, begint de keten
weer opnieuw.
Aanzegtermijn per 1 januari 2015
Contracten voor 6 maanden of langer moeten aangezegd
worden. Dat wil zeggen dat de medewerker minimaal
1 maand van te voren schriftelijk bevestigd krijgt of het
contract wel of niet verlengd wordt.
Op de flyer bij deze Concreet staan alle wijzigingen in
het kort beschreven.
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS
5
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | COVER
6 7
VOLGEND JAAR VIERT MEERMAN GROEP HET 60-JARIG JUBILEUM.
HET FEEST VINDT PLAATS IN HET NIEUWE PAND DAT BINNENKORT
WORDT GEBOUWD. “WE GROEIEN HIER EEN BEETJE UIT ONZE JAS”,
LACHT ILSE MEERMAN. “VOORAL ALS HET GAAT OM HET BUITEN-
TERREIN; DE OPSLAGRUIMTE VAN ONZE NIEUWE KUBOTA-
GRAAFMACHINES. WE WILLEN ALLES OP ÉÉN LOCATIE HEBBEN.”
Op de huidige locatie in Vlaardingen
bevinden zich onder meer een
werkplaats, het magazijn en kantoor-
ruimten. “In de werkplaats werken
vijf monteurs. Zij houden zich bezig
met reparaties, onderhoud en het
opbouwen van extra functies op de
machines. De graafmachines moeten
ook elk jaar gekeurd worden.” Buiten
staat onder meer de voorraad nieuwe
machines. “Onze huurmachines staan
op een aantal locaties, onder andere
bij onze dealers. Onze klanten zijn
tuinders, loonbedrijven, bouwbedrijven
en kabelleggers.”
Familiebedrijf
Meerman Groep is een echt familie-
bedrijf. Er werken momenteel 26
mensen, verdeeld over de verschil-
lende bedrijven: Meerman Technisch
Buro, Meerman machines, Meerrent
en Meerman Sany. “Het bedrijf is
opgericht door mijn opa als technisch
handelsbureau. Nu is mijn vader
eigenaar en commercieel/algemeen
directeur. Mijn broer en ik volgen hem
straks op. Ik doe de aftersales en mijn
broer is accountmanager. Hij heeft zijn
eigen regio. We hebben negen
dealers in het land die de Kubota-
verkoop doen. Hij pakt het gebied
Zuid-Holland.”
Het bedrijf is opgericht in 1956. “Je
moet dan echt denken aan handel.
Mijn opa verkocht alles wat met infra
te maken had: verkeersborden,
landmeetapparatuur et cetera. We zijn
op datzelfde spoor doorgegaan én we
hebben ons sterk verbreed. Destijds is
hij al begonnen met het plaatsen van
vangrails. Mijn opa heeft toen onder
meer de aanbesteding naar zich toe
getrokken van de A12. Het was echt
een entrepreneur. Hij zag kansen en
deed er iets mee.”
Op een gegeven moment kwam hij in
aanraking met een graafmachine op
een beurs in München, vult financieel
directeur Victor van den Berg aan.
“Vervolgens besloot hij minigraaf-
machines naar Nederland te halen
vanuit Japan. Die is hij toen gaan
verkopen. Dat is inmiddels 34 jaar
geleden. Hij zag een verandering in de
markt, het aanscherpen van arbeids-
voorwaarden, en is daar op in gaan
spelen. Wij zijn volop doorgegaan met
grondverzetmachines. Dat is onze
grootste tak. We verkopen en verhuren
voornamelijk Kubota minigravers.
Dat is wereldwijd de nummer 1. In
Nederland zijn wij al 30 jaar marktleider.”
Intensieve samenwerking
De kracht van het bedrijf is de
intensieve samenwerking van de
medewerkers, menen Ilse en Victor.
“We hebben echt een familiecultuur.
Hierdoor zitten we altijd overal
bovenop. Er zijn korte lijnen, waardoor
de communicatie simpel gaat. We
weten heel goed wat er speelt en we
kunnen snel inspelen op vragen van
klanten, zelfs in het weekend of ’s
nachts omdat we werken met
roulerende diensten. De flexibiliteit die
we aan de dag leggen bepaalt onze
klanttevredenheid. Daarmee onder-
scheiden wij ons van de grijze massa.”
Behalve een familiecultuur binnen het
bedrijf is er een Kubota-gevoel. “De
machinisten voelen zich helemaal
verbonden met de graafmachines en
dat is geweldig om te zien.”
Wat ons bedrijf ook uniek maakt is dat
we ons bezig houden met verschil-
lende activiteiten die elkaar
versterken, meent Victor. “We spelen
in op de behoefte van de markt.
Mensen kunnen hier onder meer voor
lange of korte tijd een machine huren.
Wij kunnen daar heel snel in schakelen.
We zijn zeker geen logge organisatie
die jaren nodig heeft voor een stukje
planvorming. Dat Rotterdamse gevoel,
de aanpakkersmentaliteit, vind je terug
in ons bedrijf en daar zijn we trots op.
De samenwerking met AB Zuid-
Holland is daar ook op gebaseerd.
We zijn allemaal doeners.”
FAMILIEGEVOEL BIJ MEERMANGROEP
“We zijn allemaal doeners”
“Prima ervaring met AB Zuid-Holland”
Meerman Groep maakt sinds september vorig jaar gebruik van medewerkers van AB Zuid-Holland. “Ons bedrijf
levert en plaatst vangrails op bedrijfsterreinen, haventerreinen en provinciale wegen”, vertelt Victor. “Een vang-
railmonteur is iemand die fysiek sterk is, gewend is met weer en wind buiten te werken en een technisch gevoel
heeft.” Hij is vijf jaar geleden in contact gekomen met AB Zuid-Holland. “Ik kende de organisatie van vroeger als
boerenhulpdienst in de land- en tuinbouw. Op die manier hebben we een oud-bedrijfsverzorger aangenomen die
zich wat breder wilde oriënteren. We hadden daar een goede ervaring mee. Vorig jaar zochten we opnieuw iemand.
We konden niemand vinden, dus hebben we de vraag uitgezet bij AB Zuid-Holland. Wij hebben een goede naam in
de markt, dus daar heb je de juiste mensen voor nodig. Sinds een paar weken werkt Rein Hagenaars voor ons
bedrijf. Hij bevalt heel goed en het is de bedoeling dat hij uiteindelijk bij ons in vaste dienst komt werken.”
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGEConcreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE
98 9
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD
Simon onderhoudt bomen en tuinen
“De afwisseling
spreekt me erg aan”
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD
Ik ben hovenier en dat is echt mijn passie
vertelt Simon van der Knaap (31). Hij heeft
een hoveniersopleiding, niveau vier en is
werkzaam bij AB Zuid-Holland sinds 2008.
“Wat me vooral erg aanspreekt is de
afwisseling; je komt op heel veel plekken.
Voor mij is dat een echte uitdaging. Ik houd
me bezig met het onderhoud en aanleg van
tuinen en ook een stukje boomverzorging af
en toe.” Simon is getrouwd en werd zeer
recentelijk vader van een zoon.
Het onderhoud is heel divers, vertelt hij
enthousiast. “De ene keer is dat onkruidvrij
houden van de tuin en rond deze tijd
beginnen we met voorjaarsbeurten. Dat is
dus vaste planten bij de grond afknippen,
zodat ze allemaal weer fris kunnen uitlopen.
En ik kijk de bomen bijvoorbeeld na op rare
takken, zodat ze elkaar niet verdringen en
alles voldoende licht kan krijgen. Dat geldt
ook voor de heesters: de oude bloemen eruit
knippen en hier en daar wat verjongingssnoei
toepassen.”
“Fruitbomen
snoeien is echt
een vak apart”
Daarnaast volgt hij een cursus fruitbomen
snoeien. “Ik snoei in de winterperiode – van
november tot april - bij de fruittelers van
peren en appels. Dat is echt een vak apart. Er
ging een wereld voor me open toen ik daar
aan begon. Bij een fruitteler gaat het
natuurlijk om de productie. Je gaat door met
de takken die de goede plek hebben. En alles
wat in de weg zit voor het fruit haal je weg.
Hier en daar laat je een scheut staan met een
bloemknop. Een tak met een bloemknop zal
niet snel gaan groeien. Die gaat eerst fruit
produceren. De takken met bladknoppen haal
je als eerste weg. Zo wordt het echt een
klassieke fruittak met kort hout erop die
vruchtknoppen kweekt. Als ik klaar ben, heb
ik een compacte boom over waar je dwars
doorheen kunt kijken. Aan het eind van de
zomer zie je dan al wat de boom het jaar erop
gaat doen qua fruit. Dat vind ik fantastisch om
te zien en leuk om te volgen.”
131312
Kennis Transfer Centrum Zegveld is een jaar geleden
opgericht. “We hebben de boerderij van Wageningen UR
gekocht als proefboerderij/ onderzoekboerderij, met circa
60 ondernemers waaronder veel agrariërs. AB Zuid-
Holland participeert daar ook in. De boerderij wordt
gerund onder KTC en in samenwerking met het
Veenweide Innovatie Centrum (VIC) doen we diverse
onderzoeken. Daarnaast is onze hoofdactiviteit koeien
melken.”
Het KTC houdt zich als melkveebedrijf op de Veenweide
bezig met het onderzoeken van diverse zaken in verband
met vernatting, slechte draagkracht en bodemdaling. “Er
wordt bekeken wat we daar samen aan kunnen doen op
een onderbouwde manier. De provincie vindt het een
goede zaak, dus zij willen dat financieel ondersteunen.” In
het kader van het waterpeil worden diverse onderzoeken
gedaan. Onder andere met onderwaterdrainage in het
land. En we gaan dit jaar ook een beweidingsproef doen;
dus op welke manier je veenland beter kunt beweiden.
We willen bovendien iets doen met cranberry- en
miscanthusteelt. Dit zouden alternatieve teelten kunnen
zijn op zeer moerassig land.”
Energie
KTC is ook aan het bekijken of ze iets met energie kunnen
doen. “Een soort voorbeeldbedrijf voor energie dus.
Energiezuinigheid, energieopwekking et cetera. Er is
vanwege de overheid best veel te doen over energie en
we willen als proefboerderij wel uittesten of je er iets
extra’s mee kunt doen.”
“We zijn al volop
aan het melken”
De participanten zijn er allemaal van overtuigd dat het KTC
belangrijk is, weet Bert. “Al het veehouderijonderzoek leek
uit het westen weg te gaan. Alles zou worden geconcentreerd
in Friesland in het kader van de problematiek omtrent
bodemdalingen en eventuele wet- en regelgeving daarop.
En als er geen goed onderzoek is waar je zelf wat in kunt
sturen, gaat het voor ons gevoel niet goed. In Friesland
praten ze namelijk heel anders over veen en klei. Tja, het
is gewoon een ander gebied.”
Kennis Transfer Centrum Zegveld bestaat 1 jaar
“Het onderzoek
is hier leidend”
DIT IS ONZE LIGBOXENSTAL, WIJST BERT DE GROOT, BESTUURSLID VAN KENNIS
TRANSFER CENTRUM ZEGVELD (KTC). “HET IS GEEN MODERNE STAL, MAAR WEL HEEL
PRAKTISCH. DE KOEIEN LOPEN VRIJ ROND EN KUNNEN ZELF HET VOER HALEN.
SPECIAAL VOOR DE ONDERZOEKEN HEBBEN WE GEKOZEN VOOR TWEE RASSEN DIE
ECHT UIT ELKAAR LIGGEN: JERSEYS EN DE HOLSTEIN FRIESIAN. BOVENDIEN ZIJN WE EEN
PUBLIEKSBOERDERIJ, DUS DAN IS HET OOK LEUK ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN HEBT
LOPEN.”
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJKConcreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK
11
Handen uit
de mouwen!
10
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | DE WERKWEEK VAN…
Medewerker Technische Dienst
De werkweek van
Peter Kouwenhoven
Maandag 6.45 uur
Ik werk bij Hatek Lastechniek BV in Wateringen. In de
avonduren volg ik de opleiding middenkader Engineering
in Rotterdam. Vroeger heette dat Werktuigbouwkunde.
Het is een MBO+ opleiding. Ik werk hier op dit moment
drie dagen in de week: maandag, dinsdag en donderdag.
Het zijn best lange dagen. Ik sta op om kwart voor zeven,
ik ga rond half acht de deur uit en ’s avonds om half tien
ben ik weer thuis.
Dinsdag 8.00 uur
Ik werk bij de afdeling Technische Dienst. Ik houd me
vooral bezig met de techniek achter het lassen, dus
onderhoud, storingen en reparaties van lasapparatuur.
De ene dag werk ik op locatie bij een klant en de
andere dag werk ik bij Hatek binnen. Daar doen we
reparaties in de werkplaats. Hier worden ook machines
gebracht. Stel dat er een ventilator is afgebroken in de
machine, dan haal ik hem uit elkaar en vervang ik dat
onderdeel. Het gaat om verschillende lasmachines
afkomstig van technische bedrijven.
Woensdag 11.00 uur
De afgelopen zeven jaar heb ik in de sportwereld
gewerkt. Ik was heel actief in de outdoor wereld en in
de fitness. De klimsport is echt een passie van me. Ik
probeer nog steeds twee keer in de week in de klimhal
te zijn. Vaak op woensdag of in het weekend, samen
met mijn vriendin en dochtertje Noah van bijna een
jaar. Mijn vriendin klimt ook en de kleine kruipt daar
lekker rond. Zij krijgt het klimmen echt met de paplepel
ingegoten.
Donderdag 14.00 uur
Ik zit nu in een overgangsperiode, in verband met mijn
omscholing. Om die reden ben ik bij AB Zuid-Holland
terecht gekomen. Ik zocht een baan in de techniek. Ik
heb een aantal uitzendbureaus aangeschreven en
vervolgens mocht ik bij AB op gesprek komen. Nu werk
ik nog een paar dagen in de sportschool, maar dat gaat
de komende periode veranderen. Waarschijnlijk kan ik
binnenkort vijf dagen per week bij Hatek aan de slag in
een leer-werktraject. Het bevalt me hier heel goed!
Vrijdag 17.00 uur
Naast mijn werk en studie wil ik natuurlijk ook aan-
dacht besteden aan mijn gezin. Ik lig vaker naast mijn
dochtertje in bed als ze ligt te slapen dan dat ik overdag
met haar kan spelen. Dat is soms wel jammer. Mijn
vriendin steunt me enorm. We hebben een betere
toekomst als ik deze opleiding afrond. Er is veel vraag
naar technisch personeel. Het probleemoplossend
denken vind ik heel interessant. Ik vind het een uitda-
ging om te begrijpen waar de techniek over gaat.
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS
AB Zuid-Holland richt zich ook op
andere branches. Bestuursvoor-
zitter Tonk Vonk Noordegraaf
vindt dat deze branches goed
passen bij de nuchtere men-
taliteit van de organisatie.
“AB Zuid-Holland heeft zich gedurende een langlo-
pende periode van crisis goed kunnen handhaven
in haar eigen markt. Daar zijn we heel blij mee.
We zien echter nog steeds een schaalvergroting
van de agrarische bedrijven. Mede daardoor
daalt het ledental. Om het rendement van onze
organisatie nog meer te versterken, zet AB
Zuid-Holland nog meer in op branches, zoals
techniek, loonwerk, groen, grond- weg- en
waterbouw, infra en bouw. Ik vind dat een goede
zaak, want wij hebben hiervoor immers de
faciliteiten en de backoffice. Daarnaast hebben we
een uniek product.”
Passen deze branches wel bij AB Zuid-Holland?
“AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve
eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt.
‘AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve
eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt.
Ik denk dat de branches waarop we ons richten, goed
passen bij onze nuchtere no-nonsens mentaliteit.
Handen uit de mouwen!’’
15
Bedrijfsleider op het KTC is Cornelis
de Groot. Hij wordt fulltime
ingehuurd via AB Zuid-Holland. “Hij
regelt de zaken op bedrijfstechnisch
gebied”, legt Bert uit. “Hij melkt de
koeien en als er onderzoeken zijn
moet hij dat regelen.” Op dit
moment worden 49 koeien
gemolken: Holstein Friesian en
Jerseys. “De Jerseys zijn veel kleiner
en lichter. Dat hebben we expres
gedaan, omdat we dachten dat dit
misschien beter uitpakt op het veen.
Daarnaast staan ze er om bekend
dat ze efficiënt melk geven. Niet zo
veel, maar ze gaan wel heel efficiënt
met voer om. En ook met wat
slechtere kwaliteit voer. Hierdoor is
het wellicht een goed alternatief
voor een aantal bedrijven op
veenweide.” Het melken is onlangs
van start gegaan. “We hadden geen
quotum; daarom hebben we in het
najaar jongvee gekocht wat allemaal
aan het afkalven is. Dat ging iets
sneller dan we dachten, dus Cornelis
is al volop aan het melken.”
In totaal komen er 120 koeien te
staan. “Kijk, hier is de jongveestal”,
toont Cornelis. “Ik heb een afdakje
gemaakt tegen de kou. Daar gaan ze
allemaal onder liggen.” Aan de
andere kant van de stal drinkt een
kalfje aan de drinkautomaat. “Ja, zo
kunnen ze de hele dag melk drinken.
Ze hebben een zender om en een
scanner leest dan wanneer ze
drinken. Dat gaat best. Ik kijk ook
nog eens twee keer per dag of ze
allemaal gedronken hebben.”
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK
Hij houdt zich nu bezig met het
onderhoud, schoonmaken en
schilderwerk van heftrucks. “Van
origine ben ik stukadoor. Dit is de
eerste baan waar ik met techniek te
maken heb. Het is een prettig bedrijf
met toekomst. Het is misschien
mogelijk hier een vast dienstverband
te krijgen. Dat zou ik best willen. Het
is een uitdagende baan en ik kan
lekker sparen voor thuis.”
Patryck is getrouwd en heeft twee
kinderen van een en twee jaar. Zijn
gezin woont in Polen, in een klein
dorpje. “Ik heb daar een boerderij.
Die wordt nu gerund door mijn
vrouw en vader. Ik probeer elke zes
weken voor een of anderhalve week
naar huis te gaan. Jaap van der Spek
gaat daar heel soepel mee om.”
Soms is het best moeilijk om zo ver
uit elkaar te leven, knikt Patryck.
“We missen elkaar, maar zo is het
leven. Het is niet anders. Hier kan ik
meer verdienen dan in Polen. Mijn
doel is hier zoveel mogelijk te
werken om mijn boerderij in Polen
groter te kunnen opzetten, zodat ik
er van kan leven. Het bedrijf moet
wel rendabel genoeg zijn om mijn
gezin te onderhouden. Eerder ga ik
niet terug naar Polen. Het geld dat ik
verdien investeer ik dus in mijn
bedrijf. Beetje bij beetje. Ik hoop
over vijf jaar te kunnen terugkeren.”
“LEUK OM NIEUWE
DINGEN TE LEREN”
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | WERKNEMER IN BEELD
14
IK BEN VIA MIJN VADER BIJ AB ZUID-HOLLAND TERECHT GEKOMEN,
VERTELT PATRYCK GWOSDEK (27). “HIJ HEEFT JARENLANG BIJ AB
GEWERKT. ZELF WERK IK NU CIRCA ZEVEN JAAR IN NEDERLAND. EERST
BIJ EEN BOOMKWEKER EN TOEN HET WERK KLAAR WAS, BEN IK BIJ
JAAP VAN DER SPEK TERECHT GEKOMEN.” HIJ DOET NU HEEL ANDER
WERK, MAAR DAT MAAKT HEM NIETS UIT. “IK BEN GEWEND OM VAN
ALLES TE DOEN EN IK VIND HET SOWIESO LEUK OM NIEUWE DINGEN TE
LEREN. IK PAK ALLES AAN.”
“HIER
VERDIEN IK
MEER DAN
IN POLEN”
Cornelis heeft tijdens zijn studie
Agrarisch ondernemerschap in
Dronten bij verschillende
AB-organisaties gewerkt. “Hier ben ik
half december begonnen”, vertelt hij.
“Ik doe alle dagelijkse
werkzaamheden, zoals melken,
voeren, vee-verzorging, landwerk,
administratie, onderzoeken et cetera.”
Cornelis werkt én woont op de
boerderij. “Het is een unieke functie
binnen AB. Voordeel van wonen op
het werk is dat je snel kunt
bijspringen als er iets aan de hand is.
En het scheelt veel reistijd.” Hij vindt
het echt een uitdaging om zelfstandig
een bedrijf te runnen. “En het is
interessant om ook een stukje breder
te kijken qua onderzoek.”
Boer plus
Cornelis is ‘boer plus’, meent Bert.
“Dit is veel lastiger te managen,
omdat vanuit het onderzoek soms
andere dingen moeten gebeuren dan
je als bedrijfsleider zou willen. Maar
het onderzoek is leidend.” Cornelis
knikt: “Het is niet moeilijk, maar je
moet je er op aanpassen. Je moet
bijvoorbeeld bij de voerproef drie
verschillende rantsoenen voeren en
dat kost extra tijd. Met die
beweidingsproeven zal het op een
gegeven moment ook zo zijn dat
een koe minder melk geeft dan een
andere koe. Wij moeten dat toch
volhouden, want dat is de proef. Een
normale boer vindt zijn koeien
belangrijker dan het onderzoek.
Natuurlijk is het hier ook zo dat de
gezondheid van de dieren en het
dierenwelzijn voorop staan.”
Ook met de gezondheid van Cornelis
wordt rekening gehouden. “Als hij
ziek wordt, zorgt AB Zuid-Holland
voor vervanging”, vertelt Bert.
Voor mijn eigen bedrijf – ik run een
melkveehouderijbedrijf samen met
mijn zoon - zijn wij lid van de reductie-
regeling van AB Zuid-Holland. Als mijn
zoon of ik iets gaan mankeren, komt
een bedrijfsverzorger vervangend
werk doen. We krijgen dan korting
op het tarief.” Drie jaar terug hebben
ze gebruik gemaakt van deze
regeling. “Mijn zoon had zijn pols
gebroken op wintersport. Er is toen
regelmatig een bedrijfsverzorger
langsgekomen. De samenwerking
met AB Zuid-Holland gaat heel goed.
Als je ze nodig hebt, kun je ze bellen
en dan zijn ze er met zeer
gekwalificeerde mensen. Prima!”
“Ik kan snel
bijspringen”
Cornelis de Groot
3
HÉT SUCCES ZIT ‘M IN DE MENSEN
Hét succes zit ‘m in onze mensen
en daar ben ik bijzonder trots
op. Onlangs was een van onze
medewerkers 40 jaar in dienst. Een
fantastisch en ook wel uitzonderlijk
jubileum in de huidige flexibele
arbeidsmarkt. Desalniettemin
vinden wij het van belang te
investeren in vakkundig personeel
én om medewerkers aan onze
organisatie te binden, zodat klanten
en leden zo goed mogelijk bediend
kunnen worden.
Daarbij vinden we het evenzo
belangrijk onze medewerkers
een plezierige en uitdagende
werkomgeving te bieden door
hen te plaatsen bij diverse
opdrachtgevers waar werknemers
veel kunnen leren, mogelijkheden
krijgen verder te ontwikkelen en
talenten maximaal tot hun recht
laten komen.
Op pagina 8 leest u een reportage
over de Meerman Groep uit
Vlaardingen. Volgens Ilse en Victor is
de kracht van het technische bedrijf
de intensieve samenwerking van de
medewerkers. Die betrokkenheid
van de medewerkers bepaalt voor
een groot deel het succes van
bedrijven, zo ook voor AB Zuid-
Holland. Op bladzijde 12 vertelt
ambitieuze Peter hoe zijn werkweek
bij Hatek Lastechniek eruit ziet.
Naast zijn werk volgt hij de
opleiding middenkader Engineering.
Daarbij heeft hij diverse hobby’s en
een gezin. Ook medewerker Patryck
is van nature streberig aangelegd
(lees pagina 17). Hij houdt zich bezig
met het onderhouden van heftrucks
en heeft net als Peter een bijzonder
doel voor ogen.
Kortom, goed, vakkundig én
tevreden personeel is in mijn
ogen de succesfactor voor iedere
onderneming.
Hét succes zit ‘m echt in
de mensen!
Wim Kauffman
directeur
WAARSCHIJNLIJK IS HET U OPGEVALLEN DAT ONS MAGAZINE
EEN RESTYLE HEEFT ONDERGAAN. EN NIET ZONDER REDEN!
DE AGRARISCHE SECTOR IS VAN OORSPRONG ONS DOMEIN,
MAAR AB ZUID-HOLLAND IS OOK STERK VERTEGENWOORDIGD
IN ANDERE BRANCHES, ZOALS TECHNIEK, GROEN, LOONWERK,
GROND- WEG- EN WATERBOUW, INFRA EN BOUW. WÉL NOG
STEEDS MET DEZELFDE NUCHTERE MENTALITEIT ALS IN HET
VERLEDEN: MET DE VOETEN IN DE KLEI!
4
Heeft
u vragen over
uw specifieke situatie?
Neem contact op met uw
relatiebeheerder! Zij kennen
alle ins en outs over de Wet werk
en zekerheid. Wij zijn telefonisch
bereikbaar via 0174-510466.
U kunt ons ook benaderen via
www.abzuidholland.nl.
Wijzigingen Wet werk en zekerheid
Het arbeidsrecht gaat door de Wet werk en zekerheid (Wwz), op het gebied van
ontslag en flexibel personeel, flink veranderen. De bedoeling van de maatregelen
is om het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeids­verhoudingen in
de samenleving. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen
flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij een tweedeling tussen
mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd.
Inlenersbeloning toepassen per 30 maart 2015
‘Gelijk werk, gelijk loon’. De inlenersbeloning is erop
gericht dat de uitzendkracht vanaf de eerste dag bij een
opdrachtgever recht heeft op dezelfde beloning als vaste
medewerkers bij de opdrachtgever (voor hetzelfde werk).
De volgende componenten moeten worden toegepast:
1. geldende periodeloon in de schaal;
2. arbeidsduurverkorting toepassen;
3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren,
onregelmatigheid en ploegentoeslag;
4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de
opdrachtgever bepaald;
5. onbelaste onkostenvergoeding, zoals reiskosten, etc.
(mits fiscaal toelaatbaar);
6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever
bepaald.
In de praktijk zal de nieuwe regeling leiden tot een wijziging
van het loon en daarmee tot een wijziging van het uurtarief
en eventuele reiskosten.
Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015
Volgens de nieuwe Wet werk en zekerheid hebben
werknemers, na 2 jaar dienstverband bij ontslag op initiatief
van de werkgever, recht op een financiële vergoeding.
Deze transitievergoeding is zowel voor werknemers
met een vast contract als voor medewerkers met een
tijdelijk contract van toepassing. De transitievergoeding
bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een
dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per
gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer
heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is C 75.000 of 1
jaarsalaris bij een hoger inkomen dan C 75.000. Afwijkingen
zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer
verwijtbaar zijn aan het ontslag.
Arbeidscontracten per 1 juli 2015
De uitzendperiode wordt langer en kan tot maximaal
5,5 jaar duren. Vanaf 24 maanden gaat echter wel de
transitievergoeding gelden. De duur van uitzendcontracten
voor Fase A blijft 78 weken. Fase B gaat van 8 contracten
in 2 jaar naar 6 contracten in 4 jaar. Voor personeel dat
rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst gaat, is de
ketenregeling van toepassing. Deze wordt gewijzigd van
3 contracten in 3 jaar naar 3 contracten in 2 jaar. Na een
onderbreking van minimaal 6 maanden, begint de keten
weer opnieuw.
Aanzegtermijn per 1 januari 2015
Contracten voor 6 maanden of langer moeten aangezegd
worden. Dat wil zeggen dat de medewerker minimaal
1 maand van te voren schriftelijk bevestigd krijgt of het
contract wel of niet verlengd wordt.
Op de flyer bij deze Concreet staan alle wijzigingen in
het kort beschreven.
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS
Klauwbekapper Arno
geeft jongeren praktijkles
Edudelta heeft aangegeven
meer te willen investeren in
praktijklessen. Leren doe je
tenslotte het snelst en beste in
de praktijk! AB Zuid-Holland heeft
gehoor gegeven aan de wens
van de school en verzorgt sinds
enkele maanden praktijklessen
op diverse veehouderijen in Zuid-
Holland.
Bedrijfsverzorger Arno van Leeuwen is één van
de ervaren klauwbekappers van AB Zuid-Holland.
Hij geeft de jongeren les in het klauwbekappen
van koeien. Tijdens de lessen deelt hij met veel
plezier zijn kennis en vaardigheden met de ‘nieuwe
generatie’ klauwbekappers. ‘’De scholieren vinden
de lessen heel leuk en leerzaam’’, aldus Arno. In de
praktijk leren jongeren het snelst. ‘’Tot op bepaalde
hoogte mogen ze fouten maken. Als het nodig is,
grijp ik in en vertel ik waarom de handeling anders
moet.’’
ONLINE
AANVRAGEN
Snel vakkundig personeel
online aanvragen?
Dit kan ook via onze website
www.abzuidholland.nl
Volg ons via
en
5
6
VOLGEND JAAR VIERT MEERMAN GROEP HET 60-JARIG JUBILEUM.
HET FEEST VINDT PLAATS IN HET NIEUWE PAND DAT BINNENKORT
WORDT GEBOUWD. “WE GROEIEN HIER EEN BEETJE UIT ONZE JAS”,
LACHT ILSE MEERMAN. “VOORAL ALS HET GAAT OM HET BUITEN­
TERREIN; DE OPSLAGRUIMTE VAN ONZE NIEUWE KUBOTA-­
GRAAF­MACHINES. WE WILLEN ALLES OP ÉÉN LOCATIE HEBBEN.”
Op de huidige locatie in Vlaardingen
bevinden zich onder meer een
werkplaats, het magazijn en kantoor-
ruimten. “In de werkplaats werken
vijf monteurs. Zij houden zich bezig
met reparaties, onderhoud en het
­opbouwen van extra functies op de
machines. De graafmachines moeten
ook elk jaar gekeurd worden.” Buiten
staat onder meer de voorraad nieuwe
machines. “Onze huurmachines staan
op een aantal locaties, onder andere
bij onze dealers. Onze klanten zijn
tuinders, loonbedrijven, bouwbedrijven
en kabelleggers.”
Familiebedrijf
Meerman Groep is een echt familie-
bedrijf. Er werken momenteel 26
mensen, verdeeld over de verschil-
lende bedrijven: Meerman Technisch
Buro, Meerman machines, Meerrent
en Meerman Sany. “Het bedrijf is
opgericht door mijn opa als technisch
handelsbureau. Nu is mijn vader
eigenaar en commercieel/algemeen
directeur. Mijn broer en ik volgen hem
straks op. Ik doe de aftersales en mijn
broer is accountmanager. Hij heeft zijn
eigen regio. We hebben negen
dealers in het land die de Kubota-
verkoop doen. Hij pakt het gebied
Zuid-Holland.”
Het bedrijf is opgericht in 1956. “Je
moet dan echt denken aan handel.
Mijn opa verkocht alles wat met infra
te maken had: verkeersborden,
landmeetapparatuur et cetera. We zijn
op datzelfde spoor doorgegaan én we
hebben ons sterk verbreed. Destijds is
hij al begonnen met het plaatsen van
vangrails. Mijn opa heeft toen onder
meer de aanbesteding naar zich toe
getrokken van de A12. Het was echt
een entrepreneur. Hij zag kansen en
deed er iets mee.”
Op een gegeven moment kwam hij in
aanraking met een graafmachine op
een beurs in München, vult financieel
directeur Victor van den Berg aan.
“Vervolgens besloot hij minigraaf­
machines naar Nederland te halen
vanuit Japan. Die is hij toen gaan
verkopen. Dat is inmiddels 34 jaar
geleden. Hij zag een verandering in de
markt, het aanscherpen van arbeids-
voorwaarden, en is daar op in gaan
spelen. Wij zijn volop doorgegaan met
grondverzetmachines. Dat is onze
grootste tak. We verkopen en verhuren
voornamelijk Kubota minigravers.
Dat is wereldwijd de nummer 1. In
Nederland zijn wij al 30 jaar marktleider.”
Intensieve samenwerking
De kracht van het bedrijf is de
intensieve samenwerking van de
medewerkers, menen Ilse en Victor.
“We hebben echt een familiecultuur.
Hierdoor zitten we altijd overal
bovenop. Er zijn korte lijnen, waardoor
de communicatie simpel gaat. We
weten heel goed wat er speelt en we
kunnen snel inspelen op vragen van
klanten, zelfs in het weekend of ’s
nachts omdat we werken met
roulerende diensten. De flexibiliteit die
we aan de dag leggen bepaalt onze
klanttevredenheid. Daarmee onder-
scheiden wij ons van de grijze massa.”
Behalve een familiecultuur binnen het
bedrijf is er een Kubota-gevoel. “De
machinisten voelen zich helemaal
verbonden met de graafmachines en
dat is geweldig om te zien.”
Wat ons bedrijf ook uniek maakt is dat
we ons bezig houden met verschil-
lende activiteiten die elkaar
versterken, meent Victor. “We spelen
in op de behoefte van de markt.
Mensen kunnen hier onder meer voor
lange of korte tijd een machine huren.
Wij kunnen daar heel snel in schakelen.
We zijn zeker geen logge organisatie
die jaren nodig heeft voor een stukje
planvorming. Dat Rotterdamse gevoel,
de aanpakkers­mentaliteit, vind je terug
in ons bedrijf en daar zijn we trots op.
De samenwerking met AB Zuid-­
Holland is daar ook op ge­baseerd.
We zijn allemaal doeners.”
FAMILIEGEVOEL BIJ MEERMANGROEP
“We zijn allemaal doeners”
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | Cover
7
“Prima ervaring met AB Zuid-Holland”
Meerman Groep maakt sinds september vorig jaar gebruik van medewerkers van AB Zuid-Holland. “Ons bedrijf
levert en plaatst vangrails op bedrijfsterreinen, haventerreinen en provinciale wegen”, vertelt Victor. “Een vang-
railmonteur is iemand die fysiek sterk is, gewend is met weer en wind buiten te werken en een technisch gevoel
heeft.” Hij is vijf jaar geleden in contact gekomen met AB Zuid-Holland. “Ik kende de organisatie van vroeger als
boerenhulpdienst in de land- en tuinbouw. Op die manier hebben we een oud-bedrijfsverzorger aangenomen die
zich wat breder wilde oriënteren. We hadden daar een goede ervaring mee. Vorig jaar zochten we opnieuw iemand.
We konden niemand vinden, dus hebben we de vraag uitgezet bij AB Zuid-Holland. Wij hebben een goede naam in
de markt, dus daar heb je de juiste mensen voor nodig. Sinds een paar weken werkt Rein Hagenaars voor ons
bedrijf. Hij bevalt heel goed en het is de bedoeling dat hij uiteindelijk bij ons in vaste dienst komt werken.”
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE
8
Simon onderhoudt bomen en tuinen
“De afwisseling
spreekt me erg aan”
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD
99
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD
Ik ben hovenier en dat is echt mijn passie
vertelt Simon van der Knaap (31). Hij heeft
een hoveniersopleiding, niveau vier en is
werkzaam bij AB Zuid-Holland sinds 2008.
“Wat me vooral erg aanspreekt is de
afwisseling; je komt op heel veel plekken.
Voor mij is dat een echte uitdaging. Ik houd
me bezig met het onderhoud en aanleg van
tuinen en ook een stukje boomverzorging af
en toe.” Simon is getrouwd en werd zeer
recentelijk vader van een zoon.
Het onderhoud is heel divers, vertelt hij
enthousiast. “De ene keer is dat onkruidvrij
houden van de tuin en rond deze tijd
beginnen we met voorjaarsbeurten. Dat is
dus vaste planten bij de grond afknippen,
zodat ze allemaal weer fris kunnen uitlopen.
En ik kijk de bomen bijvoorbeeld na op rare
takken, zodat ze elkaar niet verdringen en
alles voldoende licht kan krijgen. Dat geldt
ook voor de heesters: de oude bloemen eruit
knippen en hier en daar wat verjongingssnoei
toepassen.”
“Fruitbomen
snoeien is echt
een vak apart”
Daarnaast volgt hij een cursus fruitbomen
snoeien. “Ik snoei in de winterperiode – van
november tot april - bij de fruittelers van
peren en appels. Dat is echt een vak apart. Er
ging een wereld voor me open toen ik daar
aan begon. Bij een fruitteler gaat het
natuurlijk om de productie. Je gaat door met
de takken die de goede plek hebben. En alles
wat in de weg zit voor het fruit haal je weg.
Hier en daar laat je een scheut staan met een
bloemknop. Een tak met een bloemknop zal
niet snel gaan groeien. Die gaat eerst fruit
produceren. De takken met bladknoppen haal
je als eerste weg. Zo wordt het echt een
klassieke fruittak met kort hout erop die
vruchtknoppen kweekt. Als ik klaar ben, heb
ik een compacte boom over waar je dwars
doorheen kunt kijken. Aan het eind van de
zomer zie je dan al wat de boom het jaar erop
gaat doen qua fruit. Dat vind ik fantastisch om
te zien en leuk om te volgen.”
10
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | DE WERKWEEK VAN…
Medewerker Technische Dienst
De werkweek van
Peter Kouwenhoven
Maandag 6.45 uur
Ik werk bij Hatek Lastechniek BV in Wateringen. In de
avonduren volg ik de opleiding middenkader Engineering
in Rotterdam. Vroeger heette dat Werktuig­bouw­kunde.
Het is een MBO+ opleiding. Ik werk hier op dit moment
drie dagen in de week: maandag, dinsdag en donderdag.
Het zijn best lange dagen. Ik sta op om kwart voor zeven,
ik ga rond half acht de deur uit en ’s avonds om half tien
ben ik weer thuis.
Dinsdag 8.00 uur
Ik werk bij de afdeling Technische Dienst. Ik houd me
vooral bezig met de techniek achter het lassen, dus
onderhoud, storingen en reparaties van lasapparatuur.
De ene dag werk ik op locatie bij een klant en de
andere dag werk ik bij Hatek binnen. Daar doen we
reparaties in de werkplaats. Hier worden ook machines
gebracht. Stel dat er een ventilator is afgebroken in de
machine, dan haal ik hem uit elkaar en vervang ik dat
onderdeel. Het gaat om verschillende lasmachines
afkomstig van technische bedrijven.
Woensdag 11.00 uur
De afgelopen zeven jaar heb ik in de sportwereld
gewerkt. Ik was heel actief in de outdoor wereld en in
de fitness. De klimsport is echt een passie van me. Ik
probeer nog steeds twee keer in de week in de klimhal
te zijn. Vaak op woensdag of in het weekend, samen
met mijn vriendin en dochtertje Noah van bijna een
jaar. Mijn vriendin klimt ook en de kleine kruipt daar
lekker rond. Zij krijgt het klimmen echt met de paplepel
ingegoten.
Donderdag 14.00 uur
Ik zit nu in een overgangsperiode, in verband met mijn
omscholing. Om die reden ben ik bij AB Zuid-Holland
terecht gekomen. Ik zocht een baan in de techniek. Ik
heb een aantal uitzendbureaus aangeschreven en
vervolgens mocht ik bij AB op gesprek komen. Nu werk
ik nog een paar dagen in de sportschool, maar dat gaat
de komende periode veranderen. Waarschijnlijk kan ik
binnenkort vijf dagen per week bij Hatek aan de slag in
een leer-werktraject. Het bevalt me hier heel goed!
Vrijdag 17.00 uur
Naast mijn werk en studie wil ik natuurlijk ook aan-
dacht besteden aan mijn gezin. Ik lig vaker naast mijn
dochtertje in bed als ze ligt te slapen dan dat ik overdag
met haar kan spelen. Dat is soms wel jammer. Mijn
vriendin steunt me enorm. We hebben een betere
toekomst als ik deze opleiding afrond. Er is veel vraag
naar technisch personeel. Het probleemoplossend
denken vind ik heel interessant. Ik vind het een uitda-
ging om te begrijpen waar de techniek over gaat.
11
Handen uit
de mouwen!
Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS
AB Zuid-Holland richt zich ook op
andere branches. Bestuursvoor-
zitter Tonk Vonk Noordegraaf
vindt dat deze branches goed
passen bij de nuchtere men-
taliteit van de organisatie.
“AB Zuid-Holland heeft zich gedurende een langlo-
pende periode van crisis goed kunnen handhaven
in haar eigen markt. Daar zijn we heel blij mee.
We zien echter nog steeds een schaalvergroting
van de agrarische bedrijven. Mede daardoor
daalt het ledental. Om het rendement van onze
organisatie nog meer te versterken, zet AB
Zuid-Holland nog meer in op branches, zoals
techniek, loonwerk, groen, grond- weg- en
waterbouw, infra en bouw. Ik vind dat een goede
zaak, want wij hebben hiervoor immers de
faciliteiten en de backoffice. Daarnaast hebben we
een uniek product.”
Passen deze branches wel bij AB Zuid-Holland?
“AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve
eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt.
‘AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve
eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt.
Ik denk dat de branches waarop we ons richten, goed
passen bij onze nuchtere no-nonsens mentaliteit.
Handen uit de mouwen!’’
12
Kennis Transfer Centrum Zegveld bestaat 1 jaar
“Het onderzoek
is hier leidend”
DIT IS ONZE LIGBOXENSTAL, WIJST BERT DE GROOT, BESTUURSLID VAN KENNIS
TRANSFER CENTRUM ZEGVELD (KTC). “HET IS GEEN MODERNE STAL, MAAR WEL HEEL
PRAKTISCH. DE KOEIEN LOPEN VRIJ ROND EN KUNNEN ZELF HET VOER HALEN.
SPECIAAL VOOR DE ONDERZOEKEN HEBBEN WE GEKOZEN VOOR TWEE RASSEN DIE
ECHT UIT ELKAAR LIGGEN: JERSEYS EN DE HOLSTEIN FRIESIAN. BOVENDIEN ZIJN WE EEN
PUBLIEKSBOERDERIJ, DUS DAN IS HET OOK LEUK ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN HEBT
LOPEN.”
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK
1313
Kennis Transfer Centrum Zegveld is een jaar geleden
opgericht. “We hebben de boerderij van Wageningen UR
gekocht als proefboerderij/ onderzoekboerderij, met circa
60 ondernemers waaronder veel agrariërs. AB Zuid-
Holland participeert daar ook in. De boerderij wordt
gerund onder KTC en in samenwerking met het
Veenweide Innovatie Centrum (VIC) doen we diverse
onderzoeken. Daarnaast is onze hoofdactiviteit koeien
melken.”
Het KTC houdt zich als melkveebedrijf op de Veenweide
bezig met het onderzoeken van diverse zaken in verband
met vernatting, slechte draagkracht en bodemdaling. “Er
wordt bekeken wat we daar samen aan kunnen doen op
een onderbouwde manier. De provincie vindt het een
goede zaak, dus zij willen dat financieel ondersteunen.” In
het kader van het waterpeil worden diverse onderzoeken
gedaan. Onder andere met onderwaterdrainage in het
land. En we gaan dit jaar ook een beweidingsproef doen;
dus op welke manier je veenland beter kunt beweiden.
We willen bovendien iets doen met cranberry- en
miscanthusteelt. Dit zouden alternatieve teelten kunnen
zijn op zeer moerassig land.”
Energie
KTC is ook aan het bekijken of ze iets met energie kunnen
doen. “Een soort voorbeeldbedrijf voor energie dus.
Energiezuinigheid, energieopwekking et cetera. Er is
vanwege de overheid best veel te doen over energie en
we willen als proefboerderij wel uittesten of je er iets
extra’s mee kunt doen.”
“We zijn al volop
aan het melken”
De participanten zijn er allemaal van overtuigd dat het KTC
belangrijk is, weet Bert. “Al het veehouderijonderzoek leek
uit het westen weg te gaan. Alles zou worden geconcentreerd
in Friesland in het kader van de problematiek omtrent
bodem­dalingen en eventuele wet- en regelgeving daarop.
En als er geen goed onderzoek is waar je zelf wat in kunt
sturen, gaat het voor ons gevoel niet goed. In Friesland
praten ze namelijk heel anders over veen en klei. Tja, het
is gewoon een ander gebied.”
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK
Bedrijfsleider op het KTC is Cornelis
de Groot. Hij wordt fulltime
ingehuurd via AB Zuid-Holland. “Hij
regelt de zaken op bedrijfstechnisch
gebied”, legt Bert uit. “Hij melkt de
koeien en als er onderzoeken zijn
moet hij dat regelen.” Op dit
moment worden 49 koeien
gemolken: Holstein Friesian en
Jerseys. “De Jerseys zijn veel kleiner
en lichter. Dat hebben we expres
gedaan, omdat we dachten dat dit
misschien beter uitpakt op het veen.
Daarnaast staan ze er om bekend
dat ze efficiënt melk geven. Niet zo
veel, maar ze gaan wel heel efficiënt
met voer om. En ook met wat
slechtere kwaliteit voer. Hierdoor is
het wellicht een goed alternatief
voor een aantal bedrijven op
veenweide.” Het melken is onlangs
van start gegaan. “We hadden geen
quotum; daarom hebben we in het
najaar jongvee gekocht wat allemaal
aan het afkalven is. Dat ging iets
sneller dan we dachten, dus Cornelis
is al volop aan het melken.”
In totaal komen er 120 koeien te
staan. “Kijk, hier is de jongveestal”,
toont Cornelis. “Ik heb een afdakje
gemaakt tegen de kou. Daar gaan ze
allemaal onder liggen.” Aan de
andere kant van de stal drinkt een
kalfje aan de drinkautomaat. “Ja, zo
kunnen ze de hele dag melk drinken.
Ze hebben een zender om en een
scanner leest dan wanneer ze
drinken. Dat gaat best. Ik kijk ook
nog eens twee keer per dag of ze
allemaal gedronken hebben.”
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK
14
Cornelis heeft tijdens zijn studie
Agrarisch ondernemerschap in
Dronten bij verschillende
AB-organisaties gewerkt. “Hier ben ik
half december begonnen”, vertelt hij.
“Ik doe alle dagelijkse
werkzaamheden, zoals melken,
voeren, vee-verzorging, landwerk,
administratie, onderzoeken et cetera.”
Cornelis werkt én woont op de
boerderij. “Het is een unieke functie
binnen AB. Voordeel van wonen op
het werk is dat je snel kunt
bijspringen als er iets aan de hand is.
En het scheelt veel reistijd.” Hij vindt
het echt een uitdaging om zelfstandig
een bedrijf te runnen. “En het is
interessant om ook een stukje breder
te kijken qua onderzoek.”
Boer plus
Cornelis is ‘boer plus’, meent Bert.
“Dit is veel lastiger te managen,
omdat vanuit het onderzoek soms
andere dingen moeten gebeuren dan
je als bedrijfsleider zou willen. Maar
het onderzoek is leidend.” Cornelis
knikt: “Het is niet moeilijk, maar je
moet je er op aanpassen. Je moet
bijvoorbeeld bij de voerproef drie
verschillende rantsoenen voeren en
dat kost extra tijd. Met die
beweidingsproeven zal het op een
gegeven moment ook zo zijn dat
een koe minder melk geeft dan een
andere koe. Wij moeten dat toch
volhouden, want dat is de proef. Een
normale boer vindt zijn koeien
belangrijker dan het onderzoek.
Natuurlijk is het hier ook zo dat de
gezondheid van de dieren en het
dierenwelzijn voorop staan.”
Ook met de gezondheid van Cornelis
wordt rekening gehouden. “Als hij
ziek wordt, zorgt AB Zuid-Holland
voor vervanging”, vertelt Bert.
Voor mijn eigen bedrijf – ik run een
melkveehouderijbedrijf samen met
mijn zoon - zijn wij lid van de reductie­
regeling van AB Zuid-Holland. Als mijn
zoon of ik iets gaan mankeren, komt
een bedrijfsverzorger vervangend
werk doen. We krijgen dan korting
op het tarief.” Drie jaar terug hebben
ze gebruik gemaakt van deze
regeling. “Mijn zoon had zijn pols
gebroken op wintersport. Er is toen
regelmatig een bedrijfsverzorger
langsgekomen. De samenwerking
met AB Zuid-Holland gaat heel goed.
Als je ze nodig hebt, kun je ze bellen
en dan zijn ze er met zeer
gekwalificeerde mensen. Prima!”
“Ik kan snel
bijspringen”
Cornelis de Groot
15
Hij houdt zich nu bezig met het
onderhoud, schoonmaken en
schilderwerk van heftrucks. “Van
origine ben ik stukadoor. Dit is de
eerste baan waar ik met techniek te
maken heb. Het is een prettig bedrijf
met toekomst. Het is misschien
mogelijk hier een vast dienstverband
te krijgen. Dat zou ik best willen. Het
is een uitdagende baan en ik kan
lekker sparen voor thuis.”
Patryck is getrouwd en heeft twee
kinderen van een en twee jaar. Zijn
gezin woont in Polen, in een klein
dorpje. “Ik heb daar een boerderij.
Die wordt nu gerund door mijn
vrouw en vader. Ik probeer elke zes
weken voor een of anderhalve week
naar huis te gaan. Jaap van der Spek
gaat daar heel soepel mee om.”
Soms is het best moeilijk om zo ver
uit elkaar te leven, knikt Patryck.
“We missen elkaar, maar zo is het
leven. Het is niet anders. Hier kan ik
meer verdienen dan in Polen. Mijn
doel is hier zoveel mogelijk te
werken om mijn boerderij in Polen
groter te kunnen opzetten, zodat ik
er van kan leven. Het bedrijf moet
wel rendabel genoeg zijn om mijn
gezin te onderhouden. Eerder ga ik
niet terug naar Polen. Het geld dat ik
verdien investeer ik dus in mijn
bedrijf. Beetje bij beetje. Ik hoop
over vijf jaar te kunnen terugkeren.”
“LEUK OM NIEUWE
DINGEN TE LEREN”
Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | WERKNEMER IN BEELD
IK BEN VIA MIJN VADER BIJ AB ZUID-HOLLAND TERECHT GEKOMEN,
VERTELT PATRYCK GWOSDEK (27). “HIJ HEEFT JARENLANG BIJ AB
GEWERKT. ZELF WERK IK NU CIRCA ZEVEN JAAR IN NEDERLAND. EERST
BIJ EEN BOOMKWEKER EN TOEN HET WERK KLAAR WAS, BEN IK BIJ
JAAP VAN DER SPEK TERECHT GEKOMEN.” HIJ DOET NU HEEL ANDER
WERK, MAAR DAT MAAKT HEM NIETS UIT. “IK BEN GEWEND OM VAN
ALLES TE DOEN EN IK VIND HET SOWIESO LEUK OM NIEUWE DINGEN TE
LEREN. IK PAK ALLES AAN.”
“HIER
­VERDIEN IK
MEER DAN
IN POLEN”
GEZOCHT:
Technische
Talenten!
BEN JIJ TECHNISCH
AANGELEGD EN ZOEK JE
EEN AFWISSELENDE EN
VERANTWOORDELIJKE
UITDAGING? DAN
­ONTMOETEN WIJ
JOU GRAAG!
Voor diverse opdrachtgevers komen
wij graag in contact met gedreven en
zelfstandige personen (voor functies
als onderhoudsmonteur, lasser en CNC
draaier). Heb je affiniteit met techniek,
heb je technisch inzicht en ben je in
staat nauwkeurig te werken? Neem
dan nu contact op met Marieke Verhoef
via telefoonnummer: 0174-510466 of
e-mail werken@abzuidholland.nl.
Kijk voor meer vacatures
op www.abzuidholland.nl
of blijf op de hoogte via

More Related Content

Viewers also liked

Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
Global Green Connections
 
Universidad del tolima
Universidad del tolimaUniversidad del tolima
Universidad del tolima
heidymontoya
 
La responsabilidad
La responsabilidadLa responsabilidad
La responsabilidad
Lizeth Zumaya
 
EXPERIENCE LETTER-ALFARAA
EXPERIENCE LETTER-ALFARAAEXPERIENCE LETTER-ALFARAA
EXPERIENCE LETTER-ALFARAA
Farhan khan
 
Ir 2014
Ir 2014Ir 2014
1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
budokampsport
 
Ecw course
Ecw courseEcw course
Ecw course
shubcoep
 
Concept pgs 29 openbare commentaarronde
Concept pgs 29 openbare commentaarrondeConcept pgs 29 openbare commentaarronde
Concept pgs 29 openbare commentaarronde
Geert Henk Wijnants
 
(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht
(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht
(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht
Geert Henk Wijnants
 
Introducing Process Insight Rev 8
Introducing Process Insight Rev 8Introducing Process Insight Rev 8
Introducing Process Insight Rev 8
Andrew Ruddick
 
canal rural
canal ruralcanal rural
canal rural
Meio & Mensagem
 
Properties of Regular Expressions
Properties of Regular ExpressionsProperties of Regular Expressions
Properties of Regular Expressions
Shiraz316
 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones sanitariasInstalaciones sanitarias
Instalaciones sanitarias
arabela GUEVARA VASQUEZ
 
Shillington
ShillingtonShillington
Shillington
Kara Tieman
 

Viewers also liked (17)

Home 1
Home 1Home 1
Home 1
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
 
Universidad del tolima
Universidad del tolimaUniversidad del tolima
Universidad del tolima
 
La responsabilidad
La responsabilidadLa responsabilidad
La responsabilidad
 
EXPERIENCE LETTER-ALFARAA
EXPERIENCE LETTER-ALFARAAEXPERIENCE LETTER-ALFARAA
EXPERIENCE LETTER-ALFARAA
 
Ir 2014
Ir 2014Ir 2014
Ir 2014
 
1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
1. Grupputveckling, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet
 
Ecw course
Ecw courseEcw course
Ecw course
 
Concept pgs 29 openbare commentaarronde
Concept pgs 29 openbare commentaarrondeConcept pgs 29 openbare commentaarronde
Concept pgs 29 openbare commentaarronde
 
(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht
(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht
(4) 19 mei16 compliance en systeemgericht toezicht
 
Organigrama
OrganigramaOrganigrama
Organigrama
 
Introducing Process Insight Rev 8
Introducing Process Insight Rev 8Introducing Process Insight Rev 8
Introducing Process Insight Rev 8
 
Tom elysse venice
Tom elysse veniceTom elysse venice
Tom elysse venice
 
canal rural
canal ruralcanal rural
canal rural
 
Properties of Regular Expressions
Properties of Regular ExpressionsProperties of Regular Expressions
Properties of Regular Expressions
 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones sanitariasInstalaciones sanitarias
Instalaciones sanitarias
 
Shillington
ShillingtonShillington
Shillington
 

Similar to Concreet 2015

Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012
HetOndernemersBelang
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015
Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015
Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015
CNV Vakcentrale
 
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312
HetOndernemersBelang
 
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011
HetOndernemersBelang
 
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Tess ter Avest
 
WERKkrant week 16 2015
WERKkrant week 16 2015WERKkrant week 16 2015
WERKkrant week 16 2015
Support Team MaxMind
 
Unizo Limburg Magazine (maart 2012)
Unizo Limburg Magazine (maart 2012)Unizo Limburg Magazine (maart 2012)
Unizo Limburg Magazine (maart 2012)
focus35alken
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation Adecco
JokeKooistra
 
Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112
Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112
Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112
HetOndernemersBelang
 
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
HetOndernemersBelang
 
R070 0311 Hob West Brabant Noord
R070 0311 Hob West Brabant NoordR070 0311 Hob West Brabant Noord
R070 0311 Hob West Brabant Noord
managerbob
 
Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312
Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312
Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312
HetOndernemersBelang
 
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011
HetOndernemersBelang
 
Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014
HetOndernemersBelang
 
Tom Koken Met Nr 6 2011
Tom Koken Met Nr 6 2011Tom Koken Met Nr 6 2011
Tom Koken Met Nr 6 2011
duinhste
 
Chapeau Tebecon Lr
Chapeau Tebecon LrChapeau Tebecon Lr
Chapeau Tebecon Lr
prettiggetikt
 
Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015
Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015
Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015
CNV Vakcentrale
 

Similar to Concreet 2015 (20)

Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Amsterdam 01 2012
 
IM-prove nummer 6
IM-prove nummer 6IM-prove nummer 6
IM-prove nummer 6
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015
Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015
Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015
 
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 0312
 
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang 't Gooi 05 2011
 
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
 
Je bedrijfmv lr
Je bedrijfmv lrJe bedrijfmv lr
Je bedrijfmv lr
 
WERKkrant week 16 2015
WERKkrant week 16 2015WERKkrant week 16 2015
WERKkrant week 16 2015
 
Unizo Limburg Magazine (maart 2012)
Unizo Limburg Magazine (maart 2012)Unizo Limburg Magazine (maart 2012)
Unizo Limburg Magazine (maart 2012)
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation Adecco
 
Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112
Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112
Magazine Het Ondernemersbelang Groningen 0112
 
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang Limburg Zuid 04-2014
 
R070 0311 Hob West Brabant Noord
R070 0311 Hob West Brabant NoordR070 0311 Hob West Brabant Noord
R070 0311 Hob West Brabant Noord
 
Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312
Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312
Magazine Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 0312
 
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 05 2011
 
Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014
Magazine Hét Ondernemersbelang IJmond 04-2014
 
Tom Koken Met Nr 6 2011
Tom Koken Met Nr 6 2011Tom Koken Met Nr 6 2011
Tom Koken Met Nr 6 2011
 
Chapeau Tebecon Lr
Chapeau Tebecon LrChapeau Tebecon Lr
Chapeau Tebecon Lr
 
Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015
Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015
Open brief ing uitzendkrachten dd 9 april 2015
 

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 

Concreet 2015

 • 1. ConcreetRelatiemagazine AB Zuid-Holland Jaargang 8 | Nummer 25 Maart 2015 PERSOONLIJK “Onze bedrijfs­ leider woont op de boerderij” WERKNEMER IN BEELD ”Ik werk bij een leuk bedrijf met toekomst” REPORTAGE ”We hebben ­dezelfde aanpakkers­ mentaliteit”
 • 2. 2 Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | INHOUD Concreet Relatiemagazine van AB Zuid-Holland Hoofdredactie Christel Slootmaekers Tekst en eindredactie Ingrid Rompa, C&I-Tekst Vormgeving www.erikhuizer.nl Fotografie Lex van Dorp Druk Drukkerij van der Eems, Easterein. Dit magazine is gedrukt op MC Silk. Oplage: 3250 Contact info@abzuidholland.nl www.abzuidholland.nl Vestiging De Lier (hoofdkantoor) T 0174 51 04 66 F 0174 51 02 52 Leehove 62 | 2678 MC De Lier Vestiging Hazerswoude-Dorp T 0172 23 17 57 F 0172 23 13 92 Duitslandlaan 23 2391 PC Hazerswoude-Dorp Vestiging Stellendam T 0187 49 12 88 F 0187 49 99 38 Voorstraat 10 3251 BD Stellendam Heeft u vragen of opmerkingen over Concreet, dan kunt u mailen naar: cslootmaekers@abzuidholland.nl. INHOUD COLOFON Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS 4 Klauwbekapper Arno geeft jongeren praktijkles Edudelta heeft aangegeven meer te willen investeren in praktijklessen. Leren doe je tenslotte het snelst en beste in de praktijk! AB Zuid-Holland heeft gehoor gegeven aan de wens van de school en verzorgt sinds enkele maanden praktijklessen op diverse veehouderijen in Zuid- Holland. Bedrijfsverzorger Arno van Leeuwen is één van de ervaren klauwbekappers van AB Zuid-Holland. Hij geeft de jongeren les in het klauwbekappen van koeien. Tijdens de lessen deelt hij met veel plezier zijn kennis en vaardigheden met de ‘nieuwe generatie’ klauwbekappers. ‘’De scholieren vinden de lessen heel leuk en leerzaam’’, aldus Arno. In de praktijk leren jongeren het snelst. ‘’Tot op bepaalde hoogte mogen ze fouten maken. Als het nodig is, grijp ik in en vertel ik waarom de handeling anders moet.’’ ONLINE AANVRAGEN Snel vakkundig personeel online aanvragen? Dit kan ook via onze website www.abzuidholland.nl Volg ons via en Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met uw relatiebeheerder! Zij kennen alle ins en outs over de Wet werk en zekerheid. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0174-510466. U kunt ons ook benaderen via www.abzuidholland.nl. Wijzigingen Wet werk en zekerheid Het arbeidsrecht gaat door de Wet werk en zekerheid (Wwz), op het gebied van ontslag en flexibel personeel, flink veranderen. De bedoeling van de maatregelen is om het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij een tweedeling tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Inlenersbeloning toepassen per 30 maart 2015 ‘Gelijk werk, gelijk loon’. De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht vanaf de eerste dag bij een opdrachtgever recht heeft op dezelfde beloning als vaste medewerkers bij de opdrachtgever (voor hetzelfde werk). De volgende componenten moeten worden toegepast: 1. geldende periodeloon in de schaal; 2. arbeidsduurverkorting toepassen; 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag; 4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; 5. onbelaste onkostenvergoeding, zoals reiskosten, etc. (mits fiscaal toelaatbaar); 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. In de praktijk zal de nieuwe regeling leiden tot een wijziging van het loon en daarmee tot een wijziging van het uurtarief en eventuele reiskosten. Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 Volgens de nieuwe Wet werk en zekerheid hebben werknemers, na 2 jaar dienstverband bij ontslag op initiatief van de werkgever, recht op een financiële vergoeding. Deze transitievergoeding is zowel voor werknemers met een vast contract als voor medewerkers met een tijdelijk contract van toepassing. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is C 75.000 of 1 jaarsalaris bij een hoger inkomen dan C 75.000. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag. Arbeidscontracten per 1 juli 2015 De uitzendperiode wordt langer en kan tot maximaal 5,5 jaar duren. Vanaf 24 maanden gaat echter wel de transitievergoeding gelden. De duur van uitzendcontracten voor Fase A blijft 78 weken. Fase B gaat van 8 contracten in 2 jaar naar 6 contracten in 4 jaar. Voor personeel dat rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst gaat, is de ketenregeling van toepassing. Deze wordt gewijzigd van 3 contracten in 3 jaar naar 3 contracten in 2 jaar. Na een onderbreking van minimaal 6 maanden, begint de keten weer opnieuw. Aanzegtermijn per 1 januari 2015 Contracten voor 6 maanden of langer moeten aangezegd worden. Dat wil zeggen dat de medewerker minimaal 1 maand van te voren schriftelijk bevestigd krijgt of het contract wel of niet verlengd wordt. Op de flyer bij deze Concreet staan alle wijzigingen in het kort beschreven. Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS 5 Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | COVER 6 7 VOLGEND JAAR VIERT MEERMAN GROEP HET 60-JARIG JUBILEUM. HET FEEST VINDT PLAATS IN HET NIEUWE PAND DAT BINNENKORT WORDT GEBOUWD. “WE GROEIEN HIER EEN BEETJE UIT ONZE JAS”, LACHT ILSE MEERMAN. “VOORAL ALS HET GAAT OM HET BUITEN- TERREIN; DE OPSLAGRUIMTE VAN ONZE NIEUWE KUBOTA- GRAAFMACHINES. WE WILLEN ALLES OP ÉÉN LOCATIE HEBBEN.” Op de huidige locatie in Vlaardingen bevinden zich onder meer een werkplaats, het magazijn en kantoor- ruimten. “In de werkplaats werken vijf monteurs. Zij houden zich bezig met reparaties, onderhoud en het opbouwen van extra functies op de machines. De graafmachines moeten ook elk jaar gekeurd worden.” Buiten staat onder meer de voorraad nieuwe machines. “Onze huurmachines staan op een aantal locaties, onder andere bij onze dealers. Onze klanten zijn tuinders, loonbedrijven, bouwbedrijven en kabelleggers.” Familiebedrijf Meerman Groep is een echt familie- bedrijf. Er werken momenteel 26 mensen, verdeeld over de verschil- lende bedrijven: Meerman Technisch Buro, Meerman machines, Meerrent en Meerman Sany. “Het bedrijf is opgericht door mijn opa als technisch handelsbureau. Nu is mijn vader eigenaar en commercieel/algemeen directeur. Mijn broer en ik volgen hem straks op. Ik doe de aftersales en mijn broer is accountmanager. Hij heeft zijn eigen regio. We hebben negen dealers in het land die de Kubota- verkoop doen. Hij pakt het gebied Zuid-Holland.” Het bedrijf is opgericht in 1956. “Je moet dan echt denken aan handel. Mijn opa verkocht alles wat met infra te maken had: verkeersborden, landmeetapparatuur et cetera. We zijn op datzelfde spoor doorgegaan én we hebben ons sterk verbreed. Destijds is hij al begonnen met het plaatsen van vangrails. Mijn opa heeft toen onder meer de aanbesteding naar zich toe getrokken van de A12. Het was echt een entrepreneur. Hij zag kansen en deed er iets mee.” Op een gegeven moment kwam hij in aanraking met een graafmachine op een beurs in München, vult financieel directeur Victor van den Berg aan. “Vervolgens besloot hij minigraaf- machines naar Nederland te halen vanuit Japan. Die is hij toen gaan verkopen. Dat is inmiddels 34 jaar geleden. Hij zag een verandering in de markt, het aanscherpen van arbeids- voorwaarden, en is daar op in gaan spelen. Wij zijn volop doorgegaan met grondverzetmachines. Dat is onze grootste tak. We verkopen en verhuren voornamelijk Kubota minigravers. Dat is wereldwijd de nummer 1. In Nederland zijn wij al 30 jaar marktleider.” Intensieve samenwerking De kracht van het bedrijf is de intensieve samenwerking van de medewerkers, menen Ilse en Victor. “We hebben echt een familiecultuur. Hierdoor zitten we altijd overal bovenop. Er zijn korte lijnen, waardoor de communicatie simpel gaat. We weten heel goed wat er speelt en we kunnen snel inspelen op vragen van klanten, zelfs in het weekend of ’s nachts omdat we werken met roulerende diensten. De flexibiliteit die we aan de dag leggen bepaalt onze klanttevredenheid. Daarmee onder- scheiden wij ons van de grijze massa.” Behalve een familiecultuur binnen het bedrijf is er een Kubota-gevoel. “De machinisten voelen zich helemaal verbonden met de graafmachines en dat is geweldig om te zien.” Wat ons bedrijf ook uniek maakt is dat we ons bezig houden met verschil- lende activiteiten die elkaar versterken, meent Victor. “We spelen in op de behoefte van de markt. Mensen kunnen hier onder meer voor lange of korte tijd een machine huren. Wij kunnen daar heel snel in schakelen. We zijn zeker geen logge organisatie die jaren nodig heeft voor een stukje planvorming. Dat Rotterdamse gevoel, de aanpakkersmentaliteit, vind je terug in ons bedrijf en daar zijn we trots op. De samenwerking met AB Zuid- Holland is daar ook op gebaseerd. We zijn allemaal doeners.” FAMILIEGEVOEL BIJ MEERMANGROEP “We zijn allemaal doeners” “Prima ervaring met AB Zuid-Holland” Meerman Groep maakt sinds september vorig jaar gebruik van medewerkers van AB Zuid-Holland. “Ons bedrijf levert en plaatst vangrails op bedrijfsterreinen, haventerreinen en provinciale wegen”, vertelt Victor. “Een vang- railmonteur is iemand die fysiek sterk is, gewend is met weer en wind buiten te werken en een technisch gevoel heeft.” Hij is vijf jaar geleden in contact gekomen met AB Zuid-Holland. “Ik kende de organisatie van vroeger als boerenhulpdienst in de land- en tuinbouw. Op die manier hebben we een oud-bedrijfsverzorger aangenomen die zich wat breder wilde oriënteren. We hadden daar een goede ervaring mee. Vorig jaar zochten we opnieuw iemand. We konden niemand vinden, dus hebben we de vraag uitgezet bij AB Zuid-Holland. Wij hebben een goede naam in de markt, dus daar heb je de juiste mensen voor nodig. Sinds een paar weken werkt Rein Hagenaars voor ons bedrijf. Hij bevalt heel goed en het is de bedoeling dat hij uiteindelijk bij ons in vaste dienst komt werken.” Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGEConcreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE 98 9 Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD Simon onderhoudt bomen en tuinen “De afwisseling spreekt me erg aan” Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD Ik ben hovenier en dat is echt mijn passie vertelt Simon van der Knaap (31). Hij heeft een hoveniersopleiding, niveau vier en is werkzaam bij AB Zuid-Holland sinds 2008. “Wat me vooral erg aanspreekt is de afwisseling; je komt op heel veel plekken. Voor mij is dat een echte uitdaging. Ik houd me bezig met het onderhoud en aanleg van tuinen en ook een stukje boomverzorging af en toe.” Simon is getrouwd en werd zeer recentelijk vader van een zoon. Het onderhoud is heel divers, vertelt hij enthousiast. “De ene keer is dat onkruidvrij houden van de tuin en rond deze tijd beginnen we met voorjaarsbeurten. Dat is dus vaste planten bij de grond afknippen, zodat ze allemaal weer fris kunnen uitlopen. En ik kijk de bomen bijvoorbeeld na op rare takken, zodat ze elkaar niet verdringen en alles voldoende licht kan krijgen. Dat geldt ook voor de heesters: de oude bloemen eruit knippen en hier en daar wat verjongingssnoei toepassen.” “Fruitbomen snoeien is echt een vak apart” Daarnaast volgt hij een cursus fruitbomen snoeien. “Ik snoei in de winterperiode – van november tot april - bij de fruittelers van peren en appels. Dat is echt een vak apart. Er ging een wereld voor me open toen ik daar aan begon. Bij een fruitteler gaat het natuurlijk om de productie. Je gaat door met de takken die de goede plek hebben. En alles wat in de weg zit voor het fruit haal je weg. Hier en daar laat je een scheut staan met een bloemknop. Een tak met een bloemknop zal niet snel gaan groeien. Die gaat eerst fruit produceren. De takken met bladknoppen haal je als eerste weg. Zo wordt het echt een klassieke fruittak met kort hout erop die vruchtknoppen kweekt. Als ik klaar ben, heb ik een compacte boom over waar je dwars doorheen kunt kijken. Aan het eind van de zomer zie je dan al wat de boom het jaar erop gaat doen qua fruit. Dat vind ik fantastisch om te zien en leuk om te volgen.” 131312 Kennis Transfer Centrum Zegveld is een jaar geleden opgericht. “We hebben de boerderij van Wageningen UR gekocht als proefboerderij/ onderzoekboerderij, met circa 60 ondernemers waaronder veel agrariërs. AB Zuid- Holland participeert daar ook in. De boerderij wordt gerund onder KTC en in samenwerking met het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) doen we diverse onderzoeken. Daarnaast is onze hoofdactiviteit koeien melken.” Het KTC houdt zich als melkveebedrijf op de Veenweide bezig met het onderzoeken van diverse zaken in verband met vernatting, slechte draagkracht en bodemdaling. “Er wordt bekeken wat we daar samen aan kunnen doen op een onderbouwde manier. De provincie vindt het een goede zaak, dus zij willen dat financieel ondersteunen.” In het kader van het waterpeil worden diverse onderzoeken gedaan. Onder andere met onderwaterdrainage in het land. En we gaan dit jaar ook een beweidingsproef doen; dus op welke manier je veenland beter kunt beweiden. We willen bovendien iets doen met cranberry- en miscanthusteelt. Dit zouden alternatieve teelten kunnen zijn op zeer moerassig land.” Energie KTC is ook aan het bekijken of ze iets met energie kunnen doen. “Een soort voorbeeldbedrijf voor energie dus. Energiezuinigheid, energieopwekking et cetera. Er is vanwege de overheid best veel te doen over energie en we willen als proefboerderij wel uittesten of je er iets extra’s mee kunt doen.” “We zijn al volop aan het melken” De participanten zijn er allemaal van overtuigd dat het KTC belangrijk is, weet Bert. “Al het veehouderijonderzoek leek uit het westen weg te gaan. Alles zou worden geconcentreerd in Friesland in het kader van de problematiek omtrent bodemdalingen en eventuele wet- en regelgeving daarop. En als er geen goed onderzoek is waar je zelf wat in kunt sturen, gaat het voor ons gevoel niet goed. In Friesland praten ze namelijk heel anders over veen en klei. Tja, het is gewoon een ander gebied.” Kennis Transfer Centrum Zegveld bestaat 1 jaar “Het onderzoek is hier leidend” DIT IS ONZE LIGBOXENSTAL, WIJST BERT DE GROOT, BESTUURSLID VAN KENNIS TRANSFER CENTRUM ZEGVELD (KTC). “HET IS GEEN MODERNE STAL, MAAR WEL HEEL PRAKTISCH. DE KOEIEN LOPEN VRIJ ROND EN KUNNEN ZELF HET VOER HALEN. SPECIAAL VOOR DE ONDERZOEKEN HEBBEN WE GEKOZEN VOOR TWEE RASSEN DIE ECHT UIT ELKAAR LIGGEN: JERSEYS EN DE HOLSTEIN FRIESIAN. BOVENDIEN ZIJN WE EEN PUBLIEKSBOERDERIJ, DUS DAN IS HET OOK LEUK ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN HEBT LOPEN.” Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJKConcreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK 11 Handen uit de mouwen! 10 Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | DE WERKWEEK VAN… Medewerker Technische Dienst De werkweek van Peter Kouwenhoven Maandag 6.45 uur Ik werk bij Hatek Lastechniek BV in Wateringen. In de avonduren volg ik de opleiding middenkader Engineering in Rotterdam. Vroeger heette dat Werktuigbouwkunde. Het is een MBO+ opleiding. Ik werk hier op dit moment drie dagen in de week: maandag, dinsdag en donderdag. Het zijn best lange dagen. Ik sta op om kwart voor zeven, ik ga rond half acht de deur uit en ’s avonds om half tien ben ik weer thuis. Dinsdag 8.00 uur Ik werk bij de afdeling Technische Dienst. Ik houd me vooral bezig met de techniek achter het lassen, dus onderhoud, storingen en reparaties van lasapparatuur. De ene dag werk ik op locatie bij een klant en de andere dag werk ik bij Hatek binnen. Daar doen we reparaties in de werkplaats. Hier worden ook machines gebracht. Stel dat er een ventilator is afgebroken in de machine, dan haal ik hem uit elkaar en vervang ik dat onderdeel. Het gaat om verschillende lasmachines afkomstig van technische bedrijven. Woensdag 11.00 uur De afgelopen zeven jaar heb ik in de sportwereld gewerkt. Ik was heel actief in de outdoor wereld en in de fitness. De klimsport is echt een passie van me. Ik probeer nog steeds twee keer in de week in de klimhal te zijn. Vaak op woensdag of in het weekend, samen met mijn vriendin en dochtertje Noah van bijna een jaar. Mijn vriendin klimt ook en de kleine kruipt daar lekker rond. Zij krijgt het klimmen echt met de paplepel ingegoten. Donderdag 14.00 uur Ik zit nu in een overgangsperiode, in verband met mijn omscholing. Om die reden ben ik bij AB Zuid-Holland terecht gekomen. Ik zocht een baan in de techniek. Ik heb een aantal uitzendbureaus aangeschreven en vervolgens mocht ik bij AB op gesprek komen. Nu werk ik nog een paar dagen in de sportschool, maar dat gaat de komende periode veranderen. Waarschijnlijk kan ik binnenkort vijf dagen per week bij Hatek aan de slag in een leer-werktraject. Het bevalt me hier heel goed! Vrijdag 17.00 uur Naast mijn werk en studie wil ik natuurlijk ook aan- dacht besteden aan mijn gezin. Ik lig vaker naast mijn dochtertje in bed als ze ligt te slapen dan dat ik overdag met haar kan spelen. Dat is soms wel jammer. Mijn vriendin steunt me enorm. We hebben een betere toekomst als ik deze opleiding afrond. Er is veel vraag naar technisch personeel. Het probleemoplossend denken vind ik heel interessant. Ik vind het een uitda- ging om te begrijpen waar de techniek over gaat. Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS AB Zuid-Holland richt zich ook op andere branches. Bestuursvoor- zitter Tonk Vonk Noordegraaf vindt dat deze branches goed passen bij de nuchtere men- taliteit van de organisatie. “AB Zuid-Holland heeft zich gedurende een langlo- pende periode van crisis goed kunnen handhaven in haar eigen markt. Daar zijn we heel blij mee. We zien echter nog steeds een schaalvergroting van de agrarische bedrijven. Mede daardoor daalt het ledental. Om het rendement van onze organisatie nog meer te versterken, zet AB Zuid-Holland nog meer in op branches, zoals techniek, loonwerk, groen, grond- weg- en waterbouw, infra en bouw. Ik vind dat een goede zaak, want wij hebben hiervoor immers de faciliteiten en de backoffice. Daarnaast hebben we een uniek product.” Passen deze branches wel bij AB Zuid-Holland? “AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt. ‘AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt. Ik denk dat de branches waarop we ons richten, goed passen bij onze nuchtere no-nonsens mentaliteit. Handen uit de mouwen!’’ 15 Bedrijfsleider op het KTC is Cornelis de Groot. Hij wordt fulltime ingehuurd via AB Zuid-Holland. “Hij regelt de zaken op bedrijfstechnisch gebied”, legt Bert uit. “Hij melkt de koeien en als er onderzoeken zijn moet hij dat regelen.” Op dit moment worden 49 koeien gemolken: Holstein Friesian en Jerseys. “De Jerseys zijn veel kleiner en lichter. Dat hebben we expres gedaan, omdat we dachten dat dit misschien beter uitpakt op het veen. Daarnaast staan ze er om bekend dat ze efficiënt melk geven. Niet zo veel, maar ze gaan wel heel efficiënt met voer om. En ook met wat slechtere kwaliteit voer. Hierdoor is het wellicht een goed alternatief voor een aantal bedrijven op veenweide.” Het melken is onlangs van start gegaan. “We hadden geen quotum; daarom hebben we in het najaar jongvee gekocht wat allemaal aan het afkalven is. Dat ging iets sneller dan we dachten, dus Cornelis is al volop aan het melken.” In totaal komen er 120 koeien te staan. “Kijk, hier is de jongveestal”, toont Cornelis. “Ik heb een afdakje gemaakt tegen de kou. Daar gaan ze allemaal onder liggen.” Aan de andere kant van de stal drinkt een kalfje aan de drinkautomaat. “Ja, zo kunnen ze de hele dag melk drinken. Ze hebben een zender om en een scanner leest dan wanneer ze drinken. Dat gaat best. Ik kijk ook nog eens twee keer per dag of ze allemaal gedronken hebben.” Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK Hij houdt zich nu bezig met het onderhoud, schoonmaken en schilderwerk van heftrucks. “Van origine ben ik stukadoor. Dit is de eerste baan waar ik met techniek te maken heb. Het is een prettig bedrijf met toekomst. Het is misschien mogelijk hier een vast dienstverband te krijgen. Dat zou ik best willen. Het is een uitdagende baan en ik kan lekker sparen voor thuis.” Patryck is getrouwd en heeft twee kinderen van een en twee jaar. Zijn gezin woont in Polen, in een klein dorpje. “Ik heb daar een boerderij. Die wordt nu gerund door mijn vrouw en vader. Ik probeer elke zes weken voor een of anderhalve week naar huis te gaan. Jaap van der Spek gaat daar heel soepel mee om.” Soms is het best moeilijk om zo ver uit elkaar te leven, knikt Patryck. “We missen elkaar, maar zo is het leven. Het is niet anders. Hier kan ik meer verdienen dan in Polen. Mijn doel is hier zoveel mogelijk te werken om mijn boerderij in Polen groter te kunnen opzetten, zodat ik er van kan leven. Het bedrijf moet wel rendabel genoeg zijn om mijn gezin te onderhouden. Eerder ga ik niet terug naar Polen. Het geld dat ik verdien investeer ik dus in mijn bedrijf. Beetje bij beetje. Ik hoop over vijf jaar te kunnen terugkeren.” “LEUK OM NIEUWE DINGEN TE LEREN” Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | WERKNEMER IN BEELD 14 IK BEN VIA MIJN VADER BIJ AB ZUID-HOLLAND TERECHT GEKOMEN, VERTELT PATRYCK GWOSDEK (27). “HIJ HEEFT JARENLANG BIJ AB GEWERKT. ZELF WERK IK NU CIRCA ZEVEN JAAR IN NEDERLAND. EERST BIJ EEN BOOMKWEKER EN TOEN HET WERK KLAAR WAS, BEN IK BIJ JAAP VAN DER SPEK TERECHT GEKOMEN.” HIJ DOET NU HEEL ANDER WERK, MAAR DAT MAAKT HEM NIETS UIT. “IK BEN GEWEND OM VAN ALLES TE DOEN EN IK VIND HET SOWIESO LEUK OM NIEUWE DINGEN TE LEREN. IK PAK ALLES AAN.” “HIER VERDIEN IK MEER DAN IN POLEN” Cornelis heeft tijdens zijn studie Agrarisch ondernemerschap in Dronten bij verschillende AB-organisaties gewerkt. “Hier ben ik half december begonnen”, vertelt hij. “Ik doe alle dagelijkse werkzaamheden, zoals melken, voeren, vee-verzorging, landwerk, administratie, onderzoeken et cetera.” Cornelis werkt én woont op de boerderij. “Het is een unieke functie binnen AB. Voordeel van wonen op het werk is dat je snel kunt bijspringen als er iets aan de hand is. En het scheelt veel reistijd.” Hij vindt het echt een uitdaging om zelfstandig een bedrijf te runnen. “En het is interessant om ook een stukje breder te kijken qua onderzoek.” Boer plus Cornelis is ‘boer plus’, meent Bert. “Dit is veel lastiger te managen, omdat vanuit het onderzoek soms andere dingen moeten gebeuren dan je als bedrijfsleider zou willen. Maar het onderzoek is leidend.” Cornelis knikt: “Het is niet moeilijk, maar je moet je er op aanpassen. Je moet bijvoorbeeld bij de voerproef drie verschillende rantsoenen voeren en dat kost extra tijd. Met die beweidingsproeven zal het op een gegeven moment ook zo zijn dat een koe minder melk geeft dan een andere koe. Wij moeten dat toch volhouden, want dat is de proef. Een normale boer vindt zijn koeien belangrijker dan het onderzoek. Natuurlijk is het hier ook zo dat de gezondheid van de dieren en het dierenwelzijn voorop staan.” Ook met de gezondheid van Cornelis wordt rekening gehouden. “Als hij ziek wordt, zorgt AB Zuid-Holland voor vervanging”, vertelt Bert. Voor mijn eigen bedrijf – ik run een melkveehouderijbedrijf samen met mijn zoon - zijn wij lid van de reductie- regeling van AB Zuid-Holland. Als mijn zoon of ik iets gaan mankeren, komt een bedrijfsverzorger vervangend werk doen. We krijgen dan korting op het tarief.” Drie jaar terug hebben ze gebruik gemaakt van deze regeling. “Mijn zoon had zijn pols gebroken op wintersport. Er is toen regelmatig een bedrijfsverzorger langsgekomen. De samenwerking met AB Zuid-Holland gaat heel goed. Als je ze nodig hebt, kun je ze bellen en dan zijn ze er met zeer gekwalificeerde mensen. Prima!” “Ik kan snel bijspringen” Cornelis de Groot
 • 3. 3 HÉT SUCCES ZIT ‘M IN DE MENSEN Hét succes zit ‘m in onze mensen en daar ben ik bijzonder trots op. Onlangs was een van onze medewerkers 40 jaar in dienst. Een fantastisch en ook wel uitzonderlijk jubileum in de huidige flexibele arbeidsmarkt. Desalniettemin vinden wij het van belang te investeren in vakkundig personeel én om medewerkers aan onze organisatie te binden, zodat klanten en leden zo goed mogelijk bediend kunnen worden. Daarbij vinden we het evenzo belangrijk onze medewerkers een plezierige en uitdagende werkomgeving te bieden door hen te plaatsen bij diverse opdrachtgevers waar werknemers veel kunnen leren, mogelijkheden krijgen verder te ontwikkelen en talenten maximaal tot hun recht laten komen. Op pagina 8 leest u een reportage over de Meerman Groep uit Vlaardingen. Volgens Ilse en Victor is de kracht van het technische bedrijf de intensieve samenwerking van de medewerkers. Die betrokkenheid van de medewerkers bepaalt voor een groot deel het succes van bedrijven, zo ook voor AB Zuid- Holland. Op bladzijde 12 vertelt ambitieuze Peter hoe zijn werkweek bij Hatek Lastechniek eruit ziet. Naast zijn werk volgt hij de opleiding middenkader Engineering. Daarbij heeft hij diverse hobby’s en een gezin. Ook medewerker Patryck is van nature streberig aangelegd (lees pagina 17). Hij houdt zich bezig met het onderhouden van heftrucks en heeft net als Peter een bijzonder doel voor ogen. Kortom, goed, vakkundig én tevreden personeel is in mijn ogen de succesfactor voor iedere onderneming. Hét succes zit ‘m echt in de mensen! Wim Kauffman directeur WAARSCHIJNLIJK IS HET U OPGEVALLEN DAT ONS MAGAZINE EEN RESTYLE HEEFT ONDERGAAN. EN NIET ZONDER REDEN! DE AGRARISCHE SECTOR IS VAN OORSPRONG ONS DOMEIN, MAAR AB ZUID-HOLLAND IS OOK STERK VERTEGENWOORDIGD IN ANDERE BRANCHES, ZOALS TECHNIEK, GROEN, LOONWERK, GROND- WEG- EN WATERBOUW, INFRA EN BOUW. WÉL NOG STEEDS MET DEZELFDE NUCHTERE MENTALITEIT ALS IN HET VERLEDEN: MET DE VOETEN IN DE KLEI!
 • 4. 4 Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met uw relatiebeheerder! Zij kennen alle ins en outs over de Wet werk en zekerheid. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0174-510466. U kunt ons ook benaderen via www.abzuidholland.nl. Wijzigingen Wet werk en zekerheid Het arbeidsrecht gaat door de Wet werk en zekerheid (Wwz), op het gebied van ontslag en flexibel personeel, flink veranderen. De bedoeling van de maatregelen is om het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeids­verhoudingen in de samenleving. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij een tweedeling tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Inlenersbeloning toepassen per 30 maart 2015 ‘Gelijk werk, gelijk loon’. De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht vanaf de eerste dag bij een opdrachtgever recht heeft op dezelfde beloning als vaste medewerkers bij de opdrachtgever (voor hetzelfde werk). De volgende componenten moeten worden toegepast: 1. geldende periodeloon in de schaal; 2. arbeidsduurverkorting toepassen; 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag; 4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; 5. onbelaste onkostenvergoeding, zoals reiskosten, etc. (mits fiscaal toelaatbaar); 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. In de praktijk zal de nieuwe regeling leiden tot een wijziging van het loon en daarmee tot een wijziging van het uurtarief en eventuele reiskosten. Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 Volgens de nieuwe Wet werk en zekerheid hebben werknemers, na 2 jaar dienstverband bij ontslag op initiatief van de werkgever, recht op een financiële vergoeding. Deze transitievergoeding is zowel voor werknemers met een vast contract als voor medewerkers met een tijdelijk contract van toepassing. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is C 75.000 of 1 jaarsalaris bij een hoger inkomen dan C 75.000. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag. Arbeidscontracten per 1 juli 2015 De uitzendperiode wordt langer en kan tot maximaal 5,5 jaar duren. Vanaf 24 maanden gaat echter wel de transitievergoeding gelden. De duur van uitzendcontracten voor Fase A blijft 78 weken. Fase B gaat van 8 contracten in 2 jaar naar 6 contracten in 4 jaar. Voor personeel dat rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst gaat, is de ketenregeling van toepassing. Deze wordt gewijzigd van 3 contracten in 3 jaar naar 3 contracten in 2 jaar. Na een onderbreking van minimaal 6 maanden, begint de keten weer opnieuw. Aanzegtermijn per 1 januari 2015 Contracten voor 6 maanden of langer moeten aangezegd worden. Dat wil zeggen dat de medewerker minimaal 1 maand van te voren schriftelijk bevestigd krijgt of het contract wel of niet verlengd wordt. Op de flyer bij deze Concreet staan alle wijzigingen in het kort beschreven. Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS
 • 5. Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS Klauwbekapper Arno geeft jongeren praktijkles Edudelta heeft aangegeven meer te willen investeren in praktijklessen. Leren doe je tenslotte het snelst en beste in de praktijk! AB Zuid-Holland heeft gehoor gegeven aan de wens van de school en verzorgt sinds enkele maanden praktijklessen op diverse veehouderijen in Zuid- Holland. Bedrijfsverzorger Arno van Leeuwen is één van de ervaren klauwbekappers van AB Zuid-Holland. Hij geeft de jongeren les in het klauwbekappen van koeien. Tijdens de lessen deelt hij met veel plezier zijn kennis en vaardigheden met de ‘nieuwe generatie’ klauwbekappers. ‘’De scholieren vinden de lessen heel leuk en leerzaam’’, aldus Arno. In de praktijk leren jongeren het snelst. ‘’Tot op bepaalde hoogte mogen ze fouten maken. Als het nodig is, grijp ik in en vertel ik waarom de handeling anders moet.’’ ONLINE AANVRAGEN Snel vakkundig personeel online aanvragen? Dit kan ook via onze website www.abzuidholland.nl Volg ons via en 5
 • 6. 6 VOLGEND JAAR VIERT MEERMAN GROEP HET 60-JARIG JUBILEUM. HET FEEST VINDT PLAATS IN HET NIEUWE PAND DAT BINNENKORT WORDT GEBOUWD. “WE GROEIEN HIER EEN BEETJE UIT ONZE JAS”, LACHT ILSE MEERMAN. “VOORAL ALS HET GAAT OM HET BUITEN­ TERREIN; DE OPSLAGRUIMTE VAN ONZE NIEUWE KUBOTA-­ GRAAF­MACHINES. WE WILLEN ALLES OP ÉÉN LOCATIE HEBBEN.” Op de huidige locatie in Vlaardingen bevinden zich onder meer een werkplaats, het magazijn en kantoor- ruimten. “In de werkplaats werken vijf monteurs. Zij houden zich bezig met reparaties, onderhoud en het ­opbouwen van extra functies op de machines. De graafmachines moeten ook elk jaar gekeurd worden.” Buiten staat onder meer de voorraad nieuwe machines. “Onze huurmachines staan op een aantal locaties, onder andere bij onze dealers. Onze klanten zijn tuinders, loonbedrijven, bouwbedrijven en kabelleggers.” Familiebedrijf Meerman Groep is een echt familie- bedrijf. Er werken momenteel 26 mensen, verdeeld over de verschil- lende bedrijven: Meerman Technisch Buro, Meerman machines, Meerrent en Meerman Sany. “Het bedrijf is opgericht door mijn opa als technisch handelsbureau. Nu is mijn vader eigenaar en commercieel/algemeen directeur. Mijn broer en ik volgen hem straks op. Ik doe de aftersales en mijn broer is accountmanager. Hij heeft zijn eigen regio. We hebben negen dealers in het land die de Kubota- verkoop doen. Hij pakt het gebied Zuid-Holland.” Het bedrijf is opgericht in 1956. “Je moet dan echt denken aan handel. Mijn opa verkocht alles wat met infra te maken had: verkeersborden, landmeetapparatuur et cetera. We zijn op datzelfde spoor doorgegaan én we hebben ons sterk verbreed. Destijds is hij al begonnen met het plaatsen van vangrails. Mijn opa heeft toen onder meer de aanbesteding naar zich toe getrokken van de A12. Het was echt een entrepreneur. Hij zag kansen en deed er iets mee.” Op een gegeven moment kwam hij in aanraking met een graafmachine op een beurs in München, vult financieel directeur Victor van den Berg aan. “Vervolgens besloot hij minigraaf­ machines naar Nederland te halen vanuit Japan. Die is hij toen gaan verkopen. Dat is inmiddels 34 jaar geleden. Hij zag een verandering in de markt, het aanscherpen van arbeids- voorwaarden, en is daar op in gaan spelen. Wij zijn volop doorgegaan met grondverzetmachines. Dat is onze grootste tak. We verkopen en verhuren voornamelijk Kubota minigravers. Dat is wereldwijd de nummer 1. In Nederland zijn wij al 30 jaar marktleider.” Intensieve samenwerking De kracht van het bedrijf is de intensieve samenwerking van de medewerkers, menen Ilse en Victor. “We hebben echt een familiecultuur. Hierdoor zitten we altijd overal bovenop. Er zijn korte lijnen, waardoor de communicatie simpel gaat. We weten heel goed wat er speelt en we kunnen snel inspelen op vragen van klanten, zelfs in het weekend of ’s nachts omdat we werken met roulerende diensten. De flexibiliteit die we aan de dag leggen bepaalt onze klanttevredenheid. Daarmee onder- scheiden wij ons van de grijze massa.” Behalve een familiecultuur binnen het bedrijf is er een Kubota-gevoel. “De machinisten voelen zich helemaal verbonden met de graafmachines en dat is geweldig om te zien.” Wat ons bedrijf ook uniek maakt is dat we ons bezig houden met verschil- lende activiteiten die elkaar versterken, meent Victor. “We spelen in op de behoefte van de markt. Mensen kunnen hier onder meer voor lange of korte tijd een machine huren. Wij kunnen daar heel snel in schakelen. We zijn zeker geen logge organisatie die jaren nodig heeft voor een stukje planvorming. Dat Rotterdamse gevoel, de aanpakkers­mentaliteit, vind je terug in ons bedrijf en daar zijn we trots op. De samenwerking met AB Zuid-­ Holland is daar ook op ge­baseerd. We zijn allemaal doeners.” FAMILIEGEVOEL BIJ MEERMANGROEP “We zijn allemaal doeners” Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE
 • 7. Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | Cover 7 “Prima ervaring met AB Zuid-Holland” Meerman Groep maakt sinds september vorig jaar gebruik van medewerkers van AB Zuid-Holland. “Ons bedrijf levert en plaatst vangrails op bedrijfsterreinen, haventerreinen en provinciale wegen”, vertelt Victor. “Een vang- railmonteur is iemand die fysiek sterk is, gewend is met weer en wind buiten te werken en een technisch gevoel heeft.” Hij is vijf jaar geleden in contact gekomen met AB Zuid-Holland. “Ik kende de organisatie van vroeger als boerenhulpdienst in de land- en tuinbouw. Op die manier hebben we een oud-bedrijfsverzorger aangenomen die zich wat breder wilde oriënteren. We hadden daar een goede ervaring mee. Vorig jaar zochten we opnieuw iemand. We konden niemand vinden, dus hebben we de vraag uitgezet bij AB Zuid-Holland. Wij hebben een goede naam in de markt, dus daar heb je de juiste mensen voor nodig. Sinds een paar weken werkt Rein Hagenaars voor ons bedrijf. Hij bevalt heel goed en het is de bedoeling dat hij uiteindelijk bij ons in vaste dienst komt werken.” Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE
 • 8. 8 Simon onderhoudt bomen en tuinen “De afwisseling spreekt me erg aan” Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD
 • 9. 99 Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD Ik ben hovenier en dat is echt mijn passie vertelt Simon van der Knaap (31). Hij heeft een hoveniersopleiding, niveau vier en is werkzaam bij AB Zuid-Holland sinds 2008. “Wat me vooral erg aanspreekt is de afwisseling; je komt op heel veel plekken. Voor mij is dat een echte uitdaging. Ik houd me bezig met het onderhoud en aanleg van tuinen en ook een stukje boomverzorging af en toe.” Simon is getrouwd en werd zeer recentelijk vader van een zoon. Het onderhoud is heel divers, vertelt hij enthousiast. “De ene keer is dat onkruidvrij houden van de tuin en rond deze tijd beginnen we met voorjaarsbeurten. Dat is dus vaste planten bij de grond afknippen, zodat ze allemaal weer fris kunnen uitlopen. En ik kijk de bomen bijvoorbeeld na op rare takken, zodat ze elkaar niet verdringen en alles voldoende licht kan krijgen. Dat geldt ook voor de heesters: de oude bloemen eruit knippen en hier en daar wat verjongingssnoei toepassen.” “Fruitbomen snoeien is echt een vak apart” Daarnaast volgt hij een cursus fruitbomen snoeien. “Ik snoei in de winterperiode – van november tot april - bij de fruittelers van peren en appels. Dat is echt een vak apart. Er ging een wereld voor me open toen ik daar aan begon. Bij een fruitteler gaat het natuurlijk om de productie. Je gaat door met de takken die de goede plek hebben. En alles wat in de weg zit voor het fruit haal je weg. Hier en daar laat je een scheut staan met een bloemknop. Een tak met een bloemknop zal niet snel gaan groeien. Die gaat eerst fruit produceren. De takken met bladknoppen haal je als eerste weg. Zo wordt het echt een klassieke fruittak met kort hout erop die vruchtknoppen kweekt. Als ik klaar ben, heb ik een compacte boom over waar je dwars doorheen kunt kijken. Aan het eind van de zomer zie je dan al wat de boom het jaar erop gaat doen qua fruit. Dat vind ik fantastisch om te zien en leuk om te volgen.”
 • 10. 10 Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | DE WERKWEEK VAN… Medewerker Technische Dienst De werkweek van Peter Kouwenhoven Maandag 6.45 uur Ik werk bij Hatek Lastechniek BV in Wateringen. In de avonduren volg ik de opleiding middenkader Engineering in Rotterdam. Vroeger heette dat Werktuig­bouw­kunde. Het is een MBO+ opleiding. Ik werk hier op dit moment drie dagen in de week: maandag, dinsdag en donderdag. Het zijn best lange dagen. Ik sta op om kwart voor zeven, ik ga rond half acht de deur uit en ’s avonds om half tien ben ik weer thuis. Dinsdag 8.00 uur Ik werk bij de afdeling Technische Dienst. Ik houd me vooral bezig met de techniek achter het lassen, dus onderhoud, storingen en reparaties van lasapparatuur. De ene dag werk ik op locatie bij een klant en de andere dag werk ik bij Hatek binnen. Daar doen we reparaties in de werkplaats. Hier worden ook machines gebracht. Stel dat er een ventilator is afgebroken in de machine, dan haal ik hem uit elkaar en vervang ik dat onderdeel. Het gaat om verschillende lasmachines afkomstig van technische bedrijven. Woensdag 11.00 uur De afgelopen zeven jaar heb ik in de sportwereld gewerkt. Ik was heel actief in de outdoor wereld en in de fitness. De klimsport is echt een passie van me. Ik probeer nog steeds twee keer in de week in de klimhal te zijn. Vaak op woensdag of in het weekend, samen met mijn vriendin en dochtertje Noah van bijna een jaar. Mijn vriendin klimt ook en de kleine kruipt daar lekker rond. Zij krijgt het klimmen echt met de paplepel ingegoten. Donderdag 14.00 uur Ik zit nu in een overgangsperiode, in verband met mijn omscholing. Om die reden ben ik bij AB Zuid-Holland terecht gekomen. Ik zocht een baan in de techniek. Ik heb een aantal uitzendbureaus aangeschreven en vervolgens mocht ik bij AB op gesprek komen. Nu werk ik nog een paar dagen in de sportschool, maar dat gaat de komende periode veranderen. Waarschijnlijk kan ik binnenkort vijf dagen per week bij Hatek aan de slag in een leer-werktraject. Het bevalt me hier heel goed! Vrijdag 17.00 uur Naast mijn werk en studie wil ik natuurlijk ook aan- dacht besteden aan mijn gezin. Ik lig vaker naast mijn dochtertje in bed als ze ligt te slapen dan dat ik overdag met haar kan spelen. Dat is soms wel jammer. Mijn vriendin steunt me enorm. We hebben een betere toekomst als ik deze opleiding afrond. Er is veel vraag naar technisch personeel. Het probleemoplossend denken vind ik heel interessant. Ik vind het een uitda- ging om te begrijpen waar de techniek over gaat.
 • 11. 11 Handen uit de mouwen! Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS AB Zuid-Holland richt zich ook op andere branches. Bestuursvoor- zitter Tonk Vonk Noordegraaf vindt dat deze branches goed passen bij de nuchtere men- taliteit van de organisatie. “AB Zuid-Holland heeft zich gedurende een langlo- pende periode van crisis goed kunnen handhaven in haar eigen markt. Daar zijn we heel blij mee. We zien echter nog steeds een schaalvergroting van de agrarische bedrijven. Mede daardoor daalt het ledental. Om het rendement van onze organisatie nog meer te versterken, zet AB Zuid-Holland nog meer in op branches, zoals techniek, loonwerk, groen, grond- weg- en waterbouw, infra en bouw. Ik vind dat een goede zaak, want wij hebben hiervoor immers de faciliteiten en de backoffice. Daarnaast hebben we een uniek product.” Passen deze branches wel bij AB Zuid-Holland? “AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt. ‘AB Zuid-Holland begeeft zich al meer dan een halve eeuw op een vertrouwde manier op de arbeidsmarkt. Ik denk dat de branches waarop we ons richten, goed passen bij onze nuchtere no-nonsens mentaliteit. Handen uit de mouwen!’’
 • 12. 12 Kennis Transfer Centrum Zegveld bestaat 1 jaar “Het onderzoek is hier leidend” DIT IS ONZE LIGBOXENSTAL, WIJST BERT DE GROOT, BESTUURSLID VAN KENNIS TRANSFER CENTRUM ZEGVELD (KTC). “HET IS GEEN MODERNE STAL, MAAR WEL HEEL PRAKTISCH. DE KOEIEN LOPEN VRIJ ROND EN KUNNEN ZELF HET VOER HALEN. SPECIAAL VOOR DE ONDERZOEKEN HEBBEN WE GEKOZEN VOOR TWEE RASSEN DIE ECHT UIT ELKAAR LIGGEN: JERSEYS EN DE HOLSTEIN FRIESIAN. BOVENDIEN ZIJN WE EEN PUBLIEKSBOERDERIJ, DUS DAN IS HET OOK LEUK ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN HEBT LOPEN.” Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK
 • 13. 1313 Kennis Transfer Centrum Zegveld is een jaar geleden opgericht. “We hebben de boerderij van Wageningen UR gekocht als proefboerderij/ onderzoekboerderij, met circa 60 ondernemers waaronder veel agrariërs. AB Zuid- Holland participeert daar ook in. De boerderij wordt gerund onder KTC en in samenwerking met het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) doen we diverse onderzoeken. Daarnaast is onze hoofdactiviteit koeien melken.” Het KTC houdt zich als melkveebedrijf op de Veenweide bezig met het onderzoeken van diverse zaken in verband met vernatting, slechte draagkracht en bodemdaling. “Er wordt bekeken wat we daar samen aan kunnen doen op een onderbouwde manier. De provincie vindt het een goede zaak, dus zij willen dat financieel ondersteunen.” In het kader van het waterpeil worden diverse onderzoeken gedaan. Onder andere met onderwaterdrainage in het land. En we gaan dit jaar ook een beweidingsproef doen; dus op welke manier je veenland beter kunt beweiden. We willen bovendien iets doen met cranberry- en miscanthusteelt. Dit zouden alternatieve teelten kunnen zijn op zeer moerassig land.” Energie KTC is ook aan het bekijken of ze iets met energie kunnen doen. “Een soort voorbeeldbedrijf voor energie dus. Energiezuinigheid, energieopwekking et cetera. Er is vanwege de overheid best veel te doen over energie en we willen als proefboerderij wel uittesten of je er iets extra’s mee kunt doen.” “We zijn al volop aan het melken” De participanten zijn er allemaal van overtuigd dat het KTC belangrijk is, weet Bert. “Al het veehouderijonderzoek leek uit het westen weg te gaan. Alles zou worden geconcentreerd in Friesland in het kader van de problematiek omtrent bodem­dalingen en eventuele wet- en regelgeving daarop. En als er geen goed onderzoek is waar je zelf wat in kunt sturen, gaat het voor ons gevoel niet goed. In Friesland praten ze namelijk heel anders over veen en klei. Tja, het is gewoon een ander gebied.” Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK
 • 14. Bedrijfsleider op het KTC is Cornelis de Groot. Hij wordt fulltime ingehuurd via AB Zuid-Holland. “Hij regelt de zaken op bedrijfstechnisch gebied”, legt Bert uit. “Hij melkt de koeien en als er onderzoeken zijn moet hij dat regelen.” Op dit moment worden 49 koeien gemolken: Holstein Friesian en Jerseys. “De Jerseys zijn veel kleiner en lichter. Dat hebben we expres gedaan, omdat we dachten dat dit misschien beter uitpakt op het veen. Daarnaast staan ze er om bekend dat ze efficiënt melk geven. Niet zo veel, maar ze gaan wel heel efficiënt met voer om. En ook met wat slechtere kwaliteit voer. Hierdoor is het wellicht een goed alternatief voor een aantal bedrijven op veenweide.” Het melken is onlangs van start gegaan. “We hadden geen quotum; daarom hebben we in het najaar jongvee gekocht wat allemaal aan het afkalven is. Dat ging iets sneller dan we dachten, dus Cornelis is al volop aan het melken.” In totaal komen er 120 koeien te staan. “Kijk, hier is de jongveestal”, toont Cornelis. “Ik heb een afdakje gemaakt tegen de kou. Daar gaan ze allemaal onder liggen.” Aan de andere kant van de stal drinkt een kalfje aan de drinkautomaat. “Ja, zo kunnen ze de hele dag melk drinken. Ze hebben een zender om en een scanner leest dan wanneer ze drinken. Dat gaat best. Ik kijk ook nog eens twee keer per dag of ze allemaal gedronken hebben.” Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK 14 Cornelis heeft tijdens zijn studie Agrarisch ondernemerschap in Dronten bij verschillende AB-organisaties gewerkt. “Hier ben ik half december begonnen”, vertelt hij. “Ik doe alle dagelijkse werkzaamheden, zoals melken, voeren, vee-verzorging, landwerk, administratie, onderzoeken et cetera.” Cornelis werkt én woont op de boerderij. “Het is een unieke functie binnen AB. Voordeel van wonen op het werk is dat je snel kunt bijspringen als er iets aan de hand is. En het scheelt veel reistijd.” Hij vindt het echt een uitdaging om zelfstandig een bedrijf te runnen. “En het is interessant om ook een stukje breder te kijken qua onderzoek.” Boer plus Cornelis is ‘boer plus’, meent Bert. “Dit is veel lastiger te managen, omdat vanuit het onderzoek soms andere dingen moeten gebeuren dan je als bedrijfsleider zou willen. Maar het onderzoek is leidend.” Cornelis knikt: “Het is niet moeilijk, maar je moet je er op aanpassen. Je moet bijvoorbeeld bij de voerproef drie verschillende rantsoenen voeren en dat kost extra tijd. Met die beweidingsproeven zal het op een gegeven moment ook zo zijn dat een koe minder melk geeft dan een andere koe. Wij moeten dat toch volhouden, want dat is de proef. Een normale boer vindt zijn koeien belangrijker dan het onderzoek. Natuurlijk is het hier ook zo dat de gezondheid van de dieren en het dierenwelzijn voorop staan.” Ook met de gezondheid van Cornelis wordt rekening gehouden. “Als hij ziek wordt, zorgt AB Zuid-Holland voor vervanging”, vertelt Bert. Voor mijn eigen bedrijf – ik run een melkveehouderijbedrijf samen met mijn zoon - zijn wij lid van de reductie­ regeling van AB Zuid-Holland. Als mijn zoon of ik iets gaan mankeren, komt een bedrijfsverzorger vervangend werk doen. We krijgen dan korting op het tarief.” Drie jaar terug hebben ze gebruik gemaakt van deze regeling. “Mijn zoon had zijn pols gebroken op wintersport. Er is toen regelmatig een bedrijfsverzorger langsgekomen. De samenwerking met AB Zuid-Holland gaat heel goed. Als je ze nodig hebt, kun je ze bellen en dan zijn ze er met zeer gekwalificeerde mensen. Prima!” “Ik kan snel bijspringen” Cornelis de Groot
 • 15. 15 Hij houdt zich nu bezig met het onderhoud, schoonmaken en schilderwerk van heftrucks. “Van origine ben ik stukadoor. Dit is de eerste baan waar ik met techniek te maken heb. Het is een prettig bedrijf met toekomst. Het is misschien mogelijk hier een vast dienstverband te krijgen. Dat zou ik best willen. Het is een uitdagende baan en ik kan lekker sparen voor thuis.” Patryck is getrouwd en heeft twee kinderen van een en twee jaar. Zijn gezin woont in Polen, in een klein dorpje. “Ik heb daar een boerderij. Die wordt nu gerund door mijn vrouw en vader. Ik probeer elke zes weken voor een of anderhalve week naar huis te gaan. Jaap van der Spek gaat daar heel soepel mee om.” Soms is het best moeilijk om zo ver uit elkaar te leven, knikt Patryck. “We missen elkaar, maar zo is het leven. Het is niet anders. Hier kan ik meer verdienen dan in Polen. Mijn doel is hier zoveel mogelijk te werken om mijn boerderij in Polen groter te kunnen opzetten, zodat ik er van kan leven. Het bedrijf moet wel rendabel genoeg zijn om mijn gezin te onderhouden. Eerder ga ik niet terug naar Polen. Het geld dat ik verdien investeer ik dus in mijn bedrijf. Beetje bij beetje. Ik hoop over vijf jaar te kunnen terugkeren.” “LEUK OM NIEUWE DINGEN TE LEREN” Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | WERKNEMER IN BEELD IK BEN VIA MIJN VADER BIJ AB ZUID-HOLLAND TERECHT GEKOMEN, VERTELT PATRYCK GWOSDEK (27). “HIJ HEEFT JARENLANG BIJ AB GEWERKT. ZELF WERK IK NU CIRCA ZEVEN JAAR IN NEDERLAND. EERST BIJ EEN BOOMKWEKER EN TOEN HET WERK KLAAR WAS, BEN IK BIJ JAAP VAN DER SPEK TERECHT GEKOMEN.” HIJ DOET NU HEEL ANDER WERK, MAAR DAT MAAKT HEM NIETS UIT. “IK BEN GEWEND OM VAN ALLES TE DOEN EN IK VIND HET SOWIESO LEUK OM NIEUWE DINGEN TE LEREN. IK PAK ALLES AAN.” “HIER ­VERDIEN IK MEER DAN IN POLEN”
 • 16. GEZOCHT: Technische Talenten! BEN JIJ TECHNISCH AANGELEGD EN ZOEK JE EEN AFWISSELENDE EN VERANTWOORDELIJKE UITDAGING? DAN ­ONTMOETEN WIJ JOU GRAAG! Voor diverse opdrachtgevers komen wij graag in contact met gedreven en zelfstandige personen (voor functies als onderhoudsmonteur, lasser en CNC draaier). Heb je affiniteit met techniek, heb je technisch inzicht en ben je in staat nauwkeurig te werken? Neem dan nu contact op met Marieke Verhoef via telefoonnummer: 0174-510466 of e-mail werken@abzuidholland.nl. Kijk voor meer vacatures op www.abzuidholland.nl of blijf op de hoogte via