SlideShare a Scribd company logo
1
COMM-PASS
komplexné portfólio služieb
manažérske vzdelávanie, tréningy, poradenstvo a biznis
programy
COMM-PASS Social Brain Leadership 2030
Workshopy a Biznis Programy – Inovatívny systém manažérskeho
vzdelávania
(manažérske vzdelávanie a rozvoj & biznis hodnota)
2
COMM-PASS
Social Brain Leadership 2030
INSPIRE & ASPIRE
Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain
zvyšovanie biznis
hodnoty firmy
zvyšovanie kvality
života manažérov
prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania
a rozvoja a ľudí
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
3
COMM-PASS
Social Brain Leadership 2030
INSPIRE & ASPIRE
Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain
3. SMART Line
Social Brain Development
4. Modulové
workshopy
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
1. Manažérske
tréningy
a poradenstvo
2. Manažérske a
biznis programy
Operational Excellence Programy
4
1. SLUŽBY –
MANAŽÉRSKY ROZVOJ
VZDELÁVANIE, TRÉNINGY
A PORADENSTVO
2. MANAŽÉRSKE &
BIZNIS PROGRAMY
ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS
3. REFERENCIE &
SKÚSENOSTI
ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
5
COMM-PASS
Social Brain Leadership 2030
INSPIRE & ASPIRE
Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
1. Manažérske tréningy
a poradenstvo
6
COMM-PASS tréningy a poradenstvo
inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
BIZNIS PROJEKTY
sociálne učenie a manažérsky
rozvoj – biznis projekty –
reálne biznis výsledky
MANAŽÉRSKY ROZVOJ
komplexný program rozvoja
manažérskeho a ľudského
potenciálu
FIREMNÝ ROZVOJ
biznis ciele a benefity, lepšie
firemné výsledky a rastúca
hodnota firmy
VEDECKÉ FAKTY
výskumy neurovedy,
TOP manažérske trendy,
podpora zdravia a vitality
1. Manažérsky rozvoj
2. Projektový
manažment
4. Vitality manažment 5. Coaching
7. Procesný
manažment
8. Poradenstvo –
consulting
COMM-PASS služby – komplexný rozvoj manažérskeho a ľudského potenciálu, zvyšovanie biznis hodnoty
firmy a plnenie firemných cieľov, realizácia biznis projektov
3. SMART Brain
6. Osobnostný rozvoj
9. COMM-PASS
Solutions
Kompetenčné a odborné programy
„knowledge driven“
Projektové biznis programy
„business driven“
Manažérsky orientované programy
„people driven“
10. Teambuilding
11. COMM-PASS
Inspire
12. COMM-PASS Live
7
COMM-PASS tréningy a poradenstvo
inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
1. Manažérsky rozvoj
2. Projektový
manažment
3. SMART Brain
 aktívne manažérske vzdelávanie –
workshopy a tréningy
 inovácie, rozvoj a zlepšovanie
manažérskych zručností
 komplexný program rozvoja
manažérskeho a ľudského potenciálu
 tvorba biznis hodnoty a lepšie plnenie
firemných cieľov
 kompexný program implementácie a
rozvoja projektového manažmentu
 manažérske know – how a manažérske
zručnosti (soft skills) / technické know –
how a technické zručnosti efektívneho
riadenia projektov
 biznis aplikácie projektového manažmentu
 aktívny rozvoj mozgu a zdravie mozgu
 najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v
praxi
 sociálne učenie a moderné formy učenia a
rozvoja
 ľudský mozog a manažérska výkonnosť a
produktivita
 mozgové mapy a manažérske zručnosti
4. Vitality manažment 5. Coaching 6. Osobnostný rozvoj
 vedecké fakty a nové chápanie
manažérskej reality – manažérsky štýl
ovplyvňuje naše zdravie
 nedostatok pohybu a fatálne následky na
zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu
a tela
 predchádzanie syndrómu
vyhorenia, schopnosť koncentrácie,
pozornosti a emocionálna stabilita
 zmena je radosť a inšpirácia – zmena je
krok vpred
 najnovšie zistenia neurovedy
a manažérsky coaching
 nové a inšpiratívne pohľady –
prekonávanie terajších hraníc –
spochybňovanie status quo
 dynamika, prekonávanie pasivity a
skutočná chuť napredovať
 spokojnosť v práci, sebauspokojenie a
radosť
 vnútroná naplnenosť a vyrovnanosť
 vlastná iniciatívnosť, sebarozvoj a aktívny
rast
 tímová podpora – vzájomná spoliupráca a
rozvoj
 sociálne učenie a aktívna podpora
komunity
8
COMM-PASS tréningy a poradenstvo
inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
7. Procesný
manažment
8. Poradenstvo –
consulting
9. COMM-PASS
Solutions
 schopnosť definovať a vidieť proces v
súvislostiach
 eliminovanie duplicitných činností a
činností bez pridanej hodnoty (výrobné aj
administratívne oblasti)
 metódy ako aktívne meniť a zefektívňovať
procesy
 stav firemných procesov a ich vplyv na
fungovanie tímu, oddelenia a
vlastnej práce
 manažérske poradenstvo – business &
management consulting
 interim manažment a projektová
implementácia
 tvorba a aplikácia manažérskych nástrojov
 nové skúsenosti, akcia a podpora pri
dosahovaní vašich biznis a projektových
cieľov
 riešenia konkrétnych manažérskych
problémov a výziev
 riešenia konkrétnych biznis výziev
 realizácia riešení v priamej spolupráci so
zainteresovanými manažérmi a expertami
firmy
 reálne problémy – reálne riešenia:
aplikácia manažérskeho vzdelávania,
projektov a consultingu
10. Teambuilding
11. COMM-PASS
Inspire
12. COMM-PASS Live
 aktívny rozvoj vitality, manažérskeho know
- how a zdravého životného štýlu vo
firmách
 Aktívna prevencia, Syndróm vyhorenia
 Relaxácia a stres
 Ergonómia, hlboký stabilizačný systém
 Diagnostika, Autoterapie
 Zdravé dni - vitálne dni
 manažérske a biznis inovácie & inšpirácie
vo firmách
 krátke, dynamické a praktické prezentácie
/ workshopy v trvaní 1 – 3 hodiny
 podpora povedomia a vnímania vybraných
firemných tém a manažérskych oblastí
 1 HOUR CHALLENGE – špeciálny
podporný projekt
 podpora COMM-PASS Live: vybraným
skupinám účastníkov poskytujeme
individuálne zvýhodnené podmienky účasti
 študenti a absolventi hľadajúci si prácu,
dobrovoľníctvo – expertní dobrovoľníci,
dobrovoľníci, matky na materskej
dovolenke, pracujúci seniori
9
1. SLUŽBY –
MANAŽÉRSKY ROZVOJ
VZDELÁVANIE, TRÉNINGY
A PORADENSTVO
2. MANAŽÉRSKE &
BIZNIS PROGRAMY
ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS
3. REFERENCIE &
SKÚSENOSTI
ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
10
COMM-PASS
Social Brain Leadership 2030
INSPIRE & ASPIRE
Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
2. Manažérske a biznis
programy
Operational Excellence Programy
11
BIZNIS PROJEKTY
sociálne učenie a manažérsky
rozvoj – biznis projekty –
reálne biznis výsledky
MANAŽÉRSKY ROZVOJ
komplexný program rozvoja
manažérskeho a ľudského
potenciálu
FIREMNÝ ROZVOJ
biznis ciele a benefity, lepšie
firemné výsledky a rastúca
hodnota firmy
VEDECKÉ FAKTY
výskumy neurovedy,
TOP manažérske trendy,
podpora zdravia a vitality
1. Inovácie a zmena 2020
Operational Excellence Program
2. Akadémia projektového
manažmentu
4. Realizácia
firemných cieľov
5. Modulové –
katalógové workshopy
7. Vitality manažment
8. Benefičné
projekty, CSR
10. COMM-PASS
Inspire
11. COMM-PASS Live
3. Implementácia
projektového manažmentu
6. SMART Brain
9. COMM-PASS
Solutions
COMM-PASS programy
maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
COMM-PASS manažérske a biznis programy – špecializované programy manažérskeho rozvoja a
zvyšovania biznis hodnoty firmy
Kompetenčné a odborné programy
„knowledge driven“
Projektové biznis programy
„business driven“
Manažérsky orientované programy
„people driven“
12
1. Inovácie a zmena 2020
Operational Excellence Program
2. Akadémia projektového
manažmentu
3. Implementácia
projektového manažmentu
 program dosahovania prevádzkovej
excelentnosti
 aktívny manažérsky rozvoj a biznis
inovácie
 strategický plán tvorby a realizácie inovácii
vo firme
 realizácia zmien a adaptácia na nové
biznis podmienky
 zlepšovanie kľúčových oblastí naprieč
celou firmou
 realizácia projektov s dopadom na celé
spektrum firmy
 komplexný manažérsky rozvojový program
Projekt. man.
 od začiatočníkov v projektovom
manažmente až po exekutívnu úroveň a
pokročilé stupne riadenia projektov
 manažérske zručnosti pre projektového
manažéra
 svetové štandardy projektového riadenia
 moderné agilné prístupy a možností
získania certifikácie
 zavádzanie – implementácia projektového
manažmentu a integrácia projektov do
fungovania firmy
 zavádzanie a tvorba PMO – project
management office
 zavádzanie postupov, procedúr a
štandardov riadenia projektov vo firme
 zavádzanie a postupná tvorba projektovej
kultúry firmy
4. Realizácia
firemných cieľov
5. Modulové –
katalógové workshopy
6. SMART Brain
 pyramída cieľov – rolovanie a zadávanie
firemných cieľov od TOP manažmentu
(holdingové ciele) cez stredný manažment
až po líniových manažérov, vrátane cieľov
jednotivých pracovníkov
 priebežné vyhodnocovanie plnenia
firemných cieľov
 celoročné vyhodnotenie cieľov a príprava
nových cieľov
 modulový systém manažérskeho
vzdelávania
 nové manažérske zručnosti, návyky a
know – how s využitím štandardizovaných
blokov workshopov
 kombinovanie workshopov podľa
individuálnych potrieb firmy a manažérov
 prehľadnosť, komplexnosť a variabilita
vzdelávania
 najnovšie výskumy neurovedy v praxi
manažéra
 neuroplasticita mozgu v praxi, aktívny
rozvoj mozgu
 neuroleadership a neurocoaching
 najnovšie fakty o fungovaní ľudského
mozgu
 kreativita a aktívny rozvoj mozgu v praxi
manažéra
 mozgové mapy a manažérske zručnosti
COMM-PASS programy
maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
13
7. Vitality manažment
8. Benefičné projekty,
CSR
 vedecké fakty a nové chápanie
manažérskej reality – manažérsky štýl
ovplyvňuje naše zdravie
 nedostatok pohybu a fatálne následky na
zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu
a tela
 predchádzanie syndrómu
vyhorenia, schopnosť koncentrácie,
pozornosti a emocionálna stabilita
 podpora študentov, doktorantov,
profesorov a univerzít
 aktívne učenie a podpora komunity
 vzájomná podpora a zdieľanie – mladé
talenty, seniori, matky po materskej
dovolenke
 CSR, sociálne učenie a spoločenský
rozmer a dopad vzdelávania, benefičný
rozmer vzdelávania
 tvorba a implementácia biznis riešení
 projektové biznis programy – „business
driven“
 nastavenie kľúčových faktorov úspechu
potrebných pri riešení konkrétnych biznis
výziev
 podpora dosahovanie biznis cieľov
 podpora riešení biznis a manažérskych
problémov
COMM-PASS programy
maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
9. COMM-PASS
Solutions
10. COMM-PASS
Inspire
11. COMM-PASS Live
 manažérske a biznis inovácie & inšpirácie
vo firmách
 krátke, dynamické a praktické prezentácie
/ workshopy v trvaní 1 – 3 hodiny
 podpora povedomia a vnímania vybraných
firemných tém a manažérskych oblastí
 1 HOUR CHALLENGE – špeciálny
podporný projekt
 podpora COMM-PASS Live: vybraným
skupinám účastníkov poskytujeme
individuálne zvýhodnené podmienky účasti
 študenti a absolventi hľadajúci si prácu,
dobrovoľníctvo – expertní dobrovoľníci,
dobrovoľníci, matky na materskej
dovolenke, pracujúci seniori
14
COMM-PASS
Social Brain Leadership 2030
INSPIRE & ASPIRE
Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
3. SMART Line
Social Brain Development
15
COMM-PASS SMART Line
Social Brain Development
1. SMART HR 2. SMART Change
4. SMART Projekty
5. SMART Goals –
efektívna realizácia
firemných cieľov
7. SMART Sales
8. SMART Marketing
& Branding
Manažérske biznis programy SMART Line – dosahovanie prevádzkovej excelentnosti, realizácia manažérskeho
rozvoja a biznis inovácie, strategický plán realizácie inovácii, realizácia zmien a adaptácia na nové biznis
podmienky, projekty naprieč firmou
3. SMART Manažér
6. SMART Procesy
9. SMART Inovácia
2020
Kompetenčné a odborné programy
„knowledge driven“
Projektové biznis programy
„business driven“
Manažérsky orientované programy
„people driven“
10. SMART
Administratíva
11. SMART Výroba 12. SMART Brain
12. SMART Vitality
13. SMART
teambuilding
16
COMM-PASS
Social Brain Leadership 2030
INSPIRE & ASPIRE
Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
4. Modulové workshopy
17
BIZNIS PROJEKTY
sociálne učenie a manažérsky
rozvoj – biznis projekty –
reálne biznis výsledky
MANAŽÉRSKY ROZVOJ
komplexný program rozvoja
manažérskeho a ľudského
potenciálu
FIREMNÝ ROZVOJ
biznis ciele a benefity, lepšie
firemné výsledky a rastúca
hodnota firmy
VEDECKÉ FAKTY
výskumy neurovedy,
TOP manažérske trendy,
podpora zdravia a vitality
Sekcia I. – Projektový a
procesný manažment
Sekcia II. – Leadership,
tímová práca a change
manažment
Sekcia IV. – Finančný
manažment
Sekcia V. – Plánovanie a
time manažment
Sekcia VII. – Komunikácia a
riešenie konfliktov
Sekcia VIII. – Predajné
zručnosti a starostlivosť o
zákazníka
Sekcia X. – Sebapoznanie a
osobnostný rozvoj
manažéra
Sekcia XI. – LEAN, 5S
workshopy, impelmentácia
a audity
Sekcia III. – Efektívne
riadenie a manažérske
nástroje
Sekcia VI. – Motivácia a
hodnotenie zamestnancov
Sekcia IX. – Prezentačné a
vyjednávacie zručnosti
Vybrané katalógové moduly workshopov slúžia ako východiskové prvky a manažérske témy, z ktorých
bude podľa individuálnych potrieb klienta vystavaný program manažérskeho rozvoja
Kompetenčné a odborné programy
„knowledge driven“
Projektové biznis programy
„business driven“
Manažérsky orientované programy
„people driven“
COMM-PASS modulové workshopy
inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
18
COMM-PASS modulové workshopy
inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
Sekcia I. – Projektový a
procesný manažment
Sekcia II. – Leadership,
tímová práca a change
manažment
Sekcia III. – Efektívne
riadenie a manažérske
nástroje
 Projektový manažment I. & II.
 Nástroje a postupy efektívneho riadenia a
realizácie projektov
 Projektový manažment v kocke
 Procesný manažment I. & II.
 Základné princípy štíhlej výroby
 Nástroje a postupy efektívneho riadenia a
realizácie projektov – podrobný popis
 Leadership – riadenie a vedenie ľudí
 Efektívny líniový manažér
 Som naozaj majster?
 Vedenie tímov a ľudí
 Efektívne riadenie a budovanie tímu
 Manažment riadenia zmien – Change
management
 CPC© – PYRAMÍDA CIEĽOV
 MRS© – MANAŽÉRSKY A
REPORTOVACÍ SYSTÉM
 Strategický rozvoj spoločnosti a firemná
kultúra
 Efektivita vo vlastnej práci I.
 Efektivita vo vlastnej práci a v práci tímu II.
Sekcia IV. – Finančný
manažment
Sekcia V. – Plánovanie a
time manažment
Sekcia VI. – Motivácia a
hodnotenie zamestnancov
 Finančný manažment - basic
 Finančný manažment - advanced
 Finančný manažment v biznis
súvislostiach
 Finančný manažment pre nefinančných
manažérov
 Projektový manažment pre finančných
manažérov
 SMART Time Management I.
 SMART Time Management II.
 Time manažment a delegovanie
 Príprava a realizácia úspešného plánu I.
 Príprava a realizácia úspešného plánu II.
 Motivácia jedinca a tímu I.
 Motivácia jedinca a tímu II.
 Hodnotenie, rozvoj a motivovanie ľudí
 SMART Appraisal process
19
COMM-PASS modulové workshopy
inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
 Komunikácia a riešenie konfliktov
 Efektívny míting – facilitácia tímových
stretnutí a vedenie porád
 Efektívny komunikačný mix
 Projektová komunikácia
 Líniová komunikácia
 Predajné zručnosti I.
 Predajné zručnosti II.
 Telefonické zručnosti
 Spokojný zákazník
 Starostlivosť o zákazníka
 CRM – Riadenie vzťahov so zákazníkom
 Efektívna prezentácia
 Prezentačné zručnosti I.
 Prezentačné zručnosti II.
 Exekutívna prezentácia
 Vyjednávacie zručnosti I.
 Vyjednávacie zručnosti II.
Sekcia X. – Sebapoznanie a
osobnostný rozvoj
manažéra
Sekcia XI. – LEAN, 5S
workshopy, impelmentácia a
audity
 Sebapoznanie I.
 Sebapoznanie manažéra II.
 Osobnostný rozvoj - basic
 Osobnostný rozvoj - advanced
 Stress management
 LEAN workshopy
 LEAN implementácia, audit
 5S workshopy
 5S implementácia, audit
 Projektový manažment a LEAN
 Six sigma v praxi manažéra
 Six sigma v biznis administratíve
 Efektivita a kvalita HR procesov
Sekcia VII. – Komunikácia a
riešenie konfliktov
Sekcia VIII. – Predajné
zručnosti a starostlivosť o
zákazníka
Sekcia IX. – Prezentačné
a vyjednávacie zručnosti
20
1. SLUŽBY –
MANAŽÉRSKY ROZVOJ
VZDELÁVANIE, TRÉNINGY
A PORADENSTVO
2. MANAŽÉRSKE &
BIZNIS PROGRAMY
ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS
3. REFERENCIE &
SKÚSENOSTI
ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
21Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
22
Benefične podporujeme
študentov, doktorantov,
profesorov a Univerzity
ďalšie referencie a skúsenosti manažérov nájdete na webe
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS
s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
23
COMM-PASS
O firme
♦ Spoločnosť COMM-PASS sa dlhodobo venuje manažérskym tréningom,
konzultingu, osobnostnému rozvoju, coachingu a projektovej implementácii.
♦ Naším klientom prinášame inováciu, flexibilitu a moderné prístupy a metódy.
Naše skúsenosti vychádzajú z otestovaných, spoľahlivých a na výsledok
orientovaných metód.
♦ Kombinácia skúseností tímu našich profesionálnych odborníkov s moderným a
dynamickým know-how tvorí základ spokojnosti a úspešnosti klienta.
♦ Jedinečnosť nášho prístupu podtrhuje poznanie unikátnych biznis potrieb a
individuálnosti každého klienta.
♦ Spoločná spolupráca, kvalita, prepracované a neustále inovované know-how
dokazuje, že zmena k lepšiemu je možná pre klientov z najrozličnejších oblastí a
odvetví.
detailné informácie http://www.commpass.sk
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho
písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
24
Marián Minárik
minarikm@commpass.sk / 0907 400 392
www.commpass.sk
Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho
písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
Práve ste si prečítali exekutívny sumár.
Ak máte záujem o ďalšie informácie, nájdete ich na webe, prípadne si vyžiadajte ďalšie odborné
prezentácie alebo si dohodnite informatívne osobné stretnutie.

More Related Content

More from COMM-PASS

UKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTUUKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTU
COMM-PASS
 
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMUEFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
COMM-PASS
 
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
COMM-PASS
 
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
COMM-PASS
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
COMM-PASS
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
COMM-PASS
 
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRAKOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
COMM-PASS
 
Manazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASSManazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASS
COMM-PASS
 
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
COMM-PASS
 
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndromeSyndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
COMM-PASS
 
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
COMM-PASS
 
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
COMM-PASS
 
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
COMM-PASS
 
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
COMM-PASS
 
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblastiAko „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
COMM-PASS
 
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
COMM-PASS
 
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
COMM-PASS
 
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
COMM-PASS
 
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľovPrekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
COMM-PASS
 
Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?
Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?
Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?
COMM-PASS
 

More from COMM-PASS (20)

UKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTUUKONČENIE PROJEKTU
UKONČENIE PROJEKTU
 
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMUEFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
 
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
Manuál pre účastníkov - ako prebieha projektový manažment pre HR Profesionálo...
 
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
MANAŽÉRSKE VYJADRENIA - KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉH...
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 2. ČASŤ
 
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
ZMENY NA PROJEKTOCH – 1. ČASŤ
 
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRAKOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
KOMUNIKÁCIA A EFEKTÍVNY REPORTING V PRAXI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
 
Manazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASSManazerske videa COMM-PASS
Manazerske videa COMM-PASS
 
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
Projektovy manazment pre HR profesionalov - Uvodne zadanie projektu - Projekt...
 
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndromeSyndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
Syndróm vyhorenia z pohľadu HR manažéra - burn out syndrome
 
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
Skúsenosti a referencie Projektový manažment pre HR profesionálov Basic - júl...
 
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
Prax potrebuje projektový manažment - Keď vízia a motivácia nie sú iba slová ...
 
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
7 dobrých inš pirácií k lepším projektom
 
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
Úloha líderstva v projektovom manažmente - 12 krokov úspešného lídra - projek...
 
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblastiAko „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
Ako „uriadiť“ zmeny v pracovnej oblasti
 
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
7 KROKOV K CIEĽU - s nadšením a radosťou (ako dosiahnuť úspech vlastnými silami)
 
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
UČENIE NIE JE CIEĽ ... ale prostriedok, ako dosahovať svoje ciele - TRI FÁZY ...
 
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
Zmeny sú u nás vítané - ako plánovať a riadiť zmeny (change management v praxi)
 
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľovPrekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
Prekonávan ie prekážok a dosahovanie cieľov
 
Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?
Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?
Sebahodnota, zručnosti a šťastie - Akú rolu hrajú pri dosahovaní úspechu?
 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie (workshopy, tréningy, poradenstvo)

 • 1. 1 COMM-PASS komplexné portfólio služieb manažérske vzdelávanie, tréningy, poradenstvo a biznis programy COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 Workshopy a Biznis Programy – Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania (manažérske vzdelávanie a rozvoj & biznis hodnota)
 • 2. 2 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain zvyšovanie biznis hodnoty firmy zvyšovanie kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 • 3. 3 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain 3. SMART Line Social Brain Development 4. Modulové workshopy Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 1. Manažérske tréningy a poradenstvo 2. Manažérske a biznis programy Operational Excellence Programy
 • 4. 4 1. SLUŽBY – MANAŽÉRSKY ROZVOJ VZDELÁVANIE, TRÉNINGY A PORADENSTVO 2. MANAŽÉRSKE & BIZNIS PROGRAMY ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 • 5. 5 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 1. Manažérske tréningy a poradenstvo
 • 6. 6 COMM-PASS tréningy a poradenstvo inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál BIZNIS PROJEKTY sociálne učenie a manažérsky rozvoj – biznis projekty – reálne biznis výsledky MANAŽÉRSKY ROZVOJ komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu FIREMNÝ ROZVOJ biznis ciele a benefity, lepšie firemné výsledky a rastúca hodnota firmy VEDECKÉ FAKTY výskumy neurovedy, TOP manažérske trendy, podpora zdravia a vitality 1. Manažérsky rozvoj 2. Projektový manažment 4. Vitality manažment 5. Coaching 7. Procesný manažment 8. Poradenstvo – consulting COMM-PASS služby – komplexný rozvoj manažérskeho a ľudského potenciálu, zvyšovanie biznis hodnoty firmy a plnenie firemných cieľov, realizácia biznis projektov 3. SMART Brain 6. Osobnostný rozvoj 9. COMM-PASS Solutions Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“ 10. Teambuilding 11. COMM-PASS Inspire 12. COMM-PASS Live
 • 7. 7 COMM-PASS tréningy a poradenstvo inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál 1. Manažérsky rozvoj 2. Projektový manažment 3. SMART Brain  aktívne manažérske vzdelávanie – workshopy a tréningy  inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností  komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu  tvorba biznis hodnoty a lepšie plnenie firemných cieľov  kompexný program implementácie a rozvoja projektového manažmentu  manažérske know – how a manažérske zručnosti (soft skills) / technické know – how a technické zručnosti efektívneho riadenia projektov  biznis aplikácie projektového manažmentu  aktívny rozvoj mozgu a zdravie mozgu  najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi  sociálne učenie a moderné formy učenia a rozvoja  ľudský mozog a manažérska výkonnosť a produktivita  mozgové mapy a manažérske zručnosti 4. Vitality manažment 5. Coaching 6. Osobnostný rozvoj  vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality – manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie  nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela  predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita  zmena je radosť a inšpirácia – zmena je krok vpred  najnovšie zistenia neurovedy a manažérsky coaching  nové a inšpiratívne pohľady – prekonávanie terajších hraníc – spochybňovanie status quo  dynamika, prekonávanie pasivity a skutočná chuť napredovať  spokojnosť v práci, sebauspokojenie a radosť  vnútroná naplnenosť a vyrovnanosť  vlastná iniciatívnosť, sebarozvoj a aktívny rast  tímová podpora – vzájomná spoliupráca a rozvoj  sociálne učenie a aktívna podpora komunity
 • 8. 8 COMM-PASS tréningy a poradenstvo inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál 7. Procesný manažment 8. Poradenstvo – consulting 9. COMM-PASS Solutions  schopnosť definovať a vidieť proces v súvislostiach  eliminovanie duplicitných činností a činností bez pridanej hodnoty (výrobné aj administratívne oblasti)  metódy ako aktívne meniť a zefektívňovať procesy  stav firemných procesov a ich vplyv na fungovanie tímu, oddelenia a vlastnej práce  manažérske poradenstvo – business & management consulting  interim manažment a projektová implementácia  tvorba a aplikácia manažérskych nástrojov  nové skúsenosti, akcia a podpora pri dosahovaní vašich biznis a projektových cieľov  riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev  riešenia konkrétnych biznis výziev  realizácia riešení v priamej spolupráci so zainteresovanými manažérmi a expertami firmy  reálne problémy – reálne riešenia: aplikácia manažérskeho vzdelávania, projektov a consultingu 10. Teambuilding 11. COMM-PASS Inspire 12. COMM-PASS Live  aktívny rozvoj vitality, manažérskeho know - how a zdravého životného štýlu vo firmách  Aktívna prevencia, Syndróm vyhorenia  Relaxácia a stres  Ergonómia, hlboký stabilizačný systém  Diagnostika, Autoterapie  Zdravé dni - vitálne dni  manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách  krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 – 3 hodiny  podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí  1 HOUR CHALLENGE – špeciálny podporný projekt  podpora COMM-PASS Live: vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti  študenti a absolventi hľadajúci si prácu, dobrovoľníctvo – expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci, matky na materskej dovolenke, pracujúci seniori
 • 9. 9 1. SLUŽBY – MANAŽÉRSKY ROZVOJ VZDELÁVANIE, TRÉNINGY A PORADENSTVO 2. MANAŽÉRSKE & BIZNIS PROGRAMY ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 • 10. 10 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 2. Manažérske a biznis programy Operational Excellence Programy
 • 11. 11 BIZNIS PROJEKTY sociálne učenie a manažérsky rozvoj – biznis projekty – reálne biznis výsledky MANAŽÉRSKY ROZVOJ komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu FIREMNÝ ROZVOJ biznis ciele a benefity, lepšie firemné výsledky a rastúca hodnota firmy VEDECKÉ FAKTY výskumy neurovedy, TOP manažérske trendy, podpora zdravia a vitality 1. Inovácie a zmena 2020 Operational Excellence Program 2. Akadémia projektového manažmentu 4. Realizácia firemných cieľov 5. Modulové – katalógové workshopy 7. Vitality manažment 8. Benefičné projekty, CSR 10. COMM-PASS Inspire 11. COMM-PASS Live 3. Implementácia projektového manažmentu 6. SMART Brain 9. COMM-PASS Solutions COMM-PASS programy maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu COMM-PASS manažérske a biznis programy – špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“
 • 12. 12 1. Inovácie a zmena 2020 Operational Excellence Program 2. Akadémia projektového manažmentu 3. Implementácia projektového manažmentu  program dosahovania prevádzkovej excelentnosti  aktívny manažérsky rozvoj a biznis inovácie  strategický plán tvorby a realizácie inovácii vo firme  realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky  zlepšovanie kľúčových oblastí naprieč celou firmou  realizácia projektov s dopadom na celé spektrum firmy  komplexný manažérsky rozvojový program Projekt. man.  od začiatočníkov v projektovom manažmente až po exekutívnu úroveň a pokročilé stupne riadenia projektov  manažérske zručnosti pre projektového manažéra  svetové štandardy projektového riadenia  moderné agilné prístupy a možností získania certifikácie  zavádzanie – implementácia projektového manažmentu a integrácia projektov do fungovania firmy  zavádzanie a tvorba PMO – project management office  zavádzanie postupov, procedúr a štandardov riadenia projektov vo firme  zavádzanie a postupná tvorba projektovej kultúry firmy 4. Realizácia firemných cieľov 5. Modulové – katalógové workshopy 6. SMART Brain  pyramída cieľov – rolovanie a zadávanie firemných cieľov od TOP manažmentu (holdingové ciele) cez stredný manažment až po líniových manažérov, vrátane cieľov jednotivých pracovníkov  priebežné vyhodnocovanie plnenia firemných cieľov  celoročné vyhodnotenie cieľov a príprava nových cieľov  modulový systém manažérskeho vzdelávania  nové manažérske zručnosti, návyky a know – how s využitím štandardizovaných blokov workshopov  kombinovanie workshopov podľa individuálnych potrieb firmy a manažérov  prehľadnosť, komplexnosť a variabilita vzdelávania  najnovšie výskumy neurovedy v praxi manažéra  neuroplasticita mozgu v praxi, aktívny rozvoj mozgu  neuroleadership a neurocoaching  najnovšie fakty o fungovaní ľudského mozgu  kreativita a aktívny rozvoj mozgu v praxi manažéra  mozgové mapy a manažérske zručnosti COMM-PASS programy maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu
 • 13. 13 7. Vitality manažment 8. Benefičné projekty, CSR  vedecké fakty a nové chápanie manažérskej reality – manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie  nedostatok pohybu a fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela  predchádzanie syndrómu vyhorenia, schopnosť koncentrácie, pozornosti a emocionálna stabilita  podpora študentov, doktorantov, profesorov a univerzít  aktívne učenie a podpora komunity  vzájomná podpora a zdieľanie – mladé talenty, seniori, matky po materskej dovolenke  CSR, sociálne učenie a spoločenský rozmer a dopad vzdelávania, benefičný rozmer vzdelávania  tvorba a implementácia biznis riešení  projektové biznis programy – „business driven“  nastavenie kľúčových faktorov úspechu potrebných pri riešení konkrétnych biznis výziev  podpora dosahovanie biznis cieľov  podpora riešení biznis a manažérskych problémov COMM-PASS programy maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu 9. COMM-PASS Solutions 10. COMM-PASS Inspire 11. COMM-PASS Live  manažérske a biznis inovácie & inšpirácie vo firmách  krátke, dynamické a praktické prezentácie / workshopy v trvaní 1 – 3 hodiny  podpora povedomia a vnímania vybraných firemných tém a manažérskych oblastí  1 HOUR CHALLENGE – špeciálny podporný projekt  podpora COMM-PASS Live: vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti  študenti a absolventi hľadajúci si prácu, dobrovoľníctvo – expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci, matky na materskej dovolenke, pracujúci seniori
 • 14. 14 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 3. SMART Line Social Brain Development
 • 15. 15 COMM-PASS SMART Line Social Brain Development 1. SMART HR 2. SMART Change 4. SMART Projekty 5. SMART Goals – efektívna realizácia firemných cieľov 7. SMART Sales 8. SMART Marketing & Branding Manažérske biznis programy SMART Line – dosahovanie prevádzkovej excelentnosti, realizácia manažérskeho rozvoja a biznis inovácie, strategický plán realizácie inovácii, realizácia zmien a adaptácia na nové biznis podmienky, projekty naprieč firmou 3. SMART Manažér 6. SMART Procesy 9. SMART Inovácia 2020 Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“ 10. SMART Administratíva 11. SMART Výroba 12. SMART Brain 12. SMART Vitality 13. SMART teambuilding
 • 16. 16 COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 INSPIRE & ASPIRE Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania – Social Brain Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. 4. Modulové workshopy
 • 17. 17 BIZNIS PROJEKTY sociálne učenie a manažérsky rozvoj – biznis projekty – reálne biznis výsledky MANAŽÉRSKY ROZVOJ komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu FIREMNÝ ROZVOJ biznis ciele a benefity, lepšie firemné výsledky a rastúca hodnota firmy VEDECKÉ FAKTY výskumy neurovedy, TOP manažérske trendy, podpora zdravia a vitality Sekcia I. – Projektový a procesný manažment Sekcia II. – Leadership, tímová práca a change manažment Sekcia IV. – Finančný manažment Sekcia V. – Plánovanie a time manažment Sekcia VII. – Komunikácia a riešenie konfliktov Sekcia VIII. – Predajné zručnosti a starostlivosť o zákazníka Sekcia X. – Sebapoznanie a osobnostný rozvoj manažéra Sekcia XI. – LEAN, 5S workshopy, impelmentácia a audity Sekcia III. – Efektívne riadenie a manažérske nástroje Sekcia VI. – Motivácia a hodnotenie zamestnancov Sekcia IX. – Prezentačné a vyjednávacie zručnosti Vybrané katalógové moduly workshopov slúžia ako východiskové prvky a manažérske témy, z ktorých bude podľa individuálnych potrieb klienta vystavaný program manažérskeho rozvoja Kompetenčné a odborné programy „knowledge driven“ Projektové biznis programy „business driven“ Manažérsky orientované programy „people driven“ COMM-PASS modulové workshopy inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál
 • 18. 18 COMM-PASS modulové workshopy inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál Sekcia I. – Projektový a procesný manažment Sekcia II. – Leadership, tímová práca a change manažment Sekcia III. – Efektívne riadenie a manažérske nástroje  Projektový manažment I. & II.  Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov  Projektový manažment v kocke  Procesný manažment I. & II.  Základné princípy štíhlej výroby  Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov – podrobný popis  Leadership – riadenie a vedenie ľudí  Efektívny líniový manažér  Som naozaj majster?  Vedenie tímov a ľudí  Efektívne riadenie a budovanie tímu  Manažment riadenia zmien – Change management  CPC© – PYRAMÍDA CIEĽOV  MRS© – MANAŽÉRSKY A REPORTOVACÍ SYSTÉM  Strategický rozvoj spoločnosti a firemná kultúra  Efektivita vo vlastnej práci I.  Efektivita vo vlastnej práci a v práci tímu II. Sekcia IV. – Finančný manažment Sekcia V. – Plánovanie a time manažment Sekcia VI. – Motivácia a hodnotenie zamestnancov  Finančný manažment - basic  Finančný manažment - advanced  Finančný manažment v biznis súvislostiach  Finančný manažment pre nefinančných manažérov  Projektový manažment pre finančných manažérov  SMART Time Management I.  SMART Time Management II.  Time manažment a delegovanie  Príprava a realizácia úspešného plánu I.  Príprava a realizácia úspešného plánu II.  Motivácia jedinca a tímu I.  Motivácia jedinca a tímu II.  Hodnotenie, rozvoj a motivovanie ľudí  SMART Appraisal process
 • 19. 19 COMM-PASS modulové workshopy inovácie – biznis hodnota – ľudský potenciál  Komunikácia a riešenie konfliktov  Efektívny míting – facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád  Efektívny komunikačný mix  Projektová komunikácia  Líniová komunikácia  Predajné zručnosti I.  Predajné zručnosti II.  Telefonické zručnosti  Spokojný zákazník  Starostlivosť o zákazníka  CRM – Riadenie vzťahov so zákazníkom  Efektívna prezentácia  Prezentačné zručnosti I.  Prezentačné zručnosti II.  Exekutívna prezentácia  Vyjednávacie zručnosti I.  Vyjednávacie zručnosti II. Sekcia X. – Sebapoznanie a osobnostný rozvoj manažéra Sekcia XI. – LEAN, 5S workshopy, impelmentácia a audity  Sebapoznanie I.  Sebapoznanie manažéra II.  Osobnostný rozvoj - basic  Osobnostný rozvoj - advanced  Stress management  LEAN workshopy  LEAN implementácia, audit  5S workshopy  5S implementácia, audit  Projektový manažment a LEAN  Six sigma v praxi manažéra  Six sigma v biznis administratíve  Efektivita a kvalita HR procesov Sekcia VII. – Komunikácia a riešenie konfliktov Sekcia VIII. – Predajné zručnosti a starostlivosť o zákazníka Sekcia IX. – Prezentačné a vyjednávacie zručnosti
 • 20. 20 1. SLUŽBY – MANAŽÉRSKY ROZVOJ VZDELÁVANIE, TRÉNINGY A PORADENSTVO 2. MANAŽÉRSKE & BIZNIS PROGRAMY ZÁKLADNÉ INFO, OBSAH, POPIS 3. REFERENCIE & SKÚSENOSTI ODPORÚČANIA A SKÚSENOSTI
 • 21. 21Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 • 22. 22 Benefične podporujeme študentov, doktorantov, profesorov a Univerzity ďalšie referencie a skúsenosti manažérov nájdete na webe Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 • 23. 23 COMM-PASS O firme ♦ Spoločnosť COMM-PASS sa dlhodobo venuje manažérskym tréningom, konzultingu, osobnostnému rozvoju, coachingu a projektovej implementácii. ♦ Naším klientom prinášame inováciu, flexibilitu a moderné prístupy a metódy. Naše skúsenosti vychádzajú z otestovaných, spoľahlivých a na výsledok orientovaných metód. ♦ Kombinácia skúseností tímu našich profesionálnych odborníkov s moderným a dynamickým know-how tvorí základ spokojnosti a úspešnosti klienta. ♦ Jedinečnosť nášho prístupu podtrhuje poznanie unikátnych biznis potrieb a individuálnosti každého klienta. ♦ Spoločná spolupráca, kvalita, prepracované a neustále inovované know-how dokazuje, že zmena k lepšiemu je možná pre klientov z najrozličnejších oblastí a odvetví. detailné informácie http://www.commpass.sk Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán.
 • 24. 24 Marián Minárik minarikm@commpass.sk / 0907 400 392 www.commpass.sk Obsah tohto dokumentu je určený výhradne pre interné potreby zadávateľa. Je pod právnou ochranou spoločnosti COMM-PASS s.r.o. Poskytnuté informácie sú považované za dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu COMM-PASS s.r.o. nie je dovolené akékoľvek zdieľanie, kopírovanie alebo šírenie pre potreby tretích strán. Práve ste si prečítali exekutívny sumár. Ak máte záujem o ďalšie informácie, nájdete ich na webe, prípadne si vyžiadajte ďalšie odborné prezentácie alebo si dohodnite informatívne osobné stretnutie.