SlideShare a Scribd company logo
Kryptomarkkinoiden
tekninen analyysi
JPMorgan arvioi bitcoinille lähes
30 prosentin nousupotentiaalia
Viikko 21/2022
Kirjoittajat:
Timo Oinonen
Coinmotion Research
Sisällysluettelo
1 JP Morgan suosii bitcoinia vaihtoehtoisena sijoituskohteena
2 Bitcoin resilientti myllerryksen keskellä, pienen markkina-arvon
tokenit pulassa
3 Yhdysvaltain FTX ohitti Coinbasen spotkaupankäynnissä
4 Puell Multiple lähellä ostoaluetta?
5 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
2
1 JP Morgan suosii bitcoinia vaihtoehtoisena sijoituskohteena
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
3
Tämän viikon Kryptomarkkinoiden tekninen analyysi –raportissa
tarkastellaan JPMorgan Chasen hintaprojektioita. Lisäksi
perehdymme Puell Multiple –indikaattoriin ja markkinan yleiseen
tilanteeseen.
Monikansallinen finanssiyhtiö JPMorgan yllätti markkinat
julkaisemalla poikkeuksellisen positiivisen hintaprojektion bitcoinille.
JPMorganin johtavan strategin Nikolaos Panigirtzogloun mukaan
bitcoinin "kohtuuhinta" (fair price) on $38K-tasolla (violetti), eli noin
30 prosenttia nykyistä spot-hintaa korkeammalla.
Viime viikkojen aikana bitcoin on löytänyt tukea $29K-tasolta, joka oli
samalla vuoden 2021 syklin pohjataso (punainen) Double Top -
huippujen välissä. Bitcoin on myös lähestymässä syvän arvon
vyöhykettä (sininen), joka on hyvä alue DCA-akkumulaatioon.
Panigirtzoglou arvioi aiemmin helmikuussa Bitcoinin
institutionaalisen kysynnän olevan hiipumassa, mutta kyseinen
kehityssuunta jäi hetkelliseksi.
JPMorgan näkee Terra-protokollan sortumisen vaikuttaneen alan
sijoittajasentimenttiin hyvin negatiivisesti, mutta asetelma tarjoaa
myös erinomaisen ostopaikan. JPMorganin projektoima kohtuuhinta
Bitcoinille on lähellä vuoden 2021 nousevia ja laskevia trendilinjoja
(turkoosi), jotka risteävät hyvin lähellä investointipankin ”tavoitetta”.
Panigirtzoglou kommentoi lisäksi, että Terra-kriisi ei kuitenkaan ole
aiheuttanut varsinaista ylivuotoa muihin vakaavaluuttoihin ja toimiala
vaikuttaa resilientiltä.
JPMorgan arvoi myös, että Bitcoinin myyntipaine on ollut
huomattavaa verrattuna muihin omaisuusluokkiin, tehden siitä
houkuttelevan vaihtoehtoisen sijoituskohteen hedgerahastojen
rinnalla.
"While public markets already price in significant recession risks, and
digital assets have repriced significantly following the collapse of terra
USD (UST), some alternative assets such as private equity, private
debt and real estate appear to have lagged somewhat. We thus replace
real estate with digital assets as our preferred alternative asset class."
- Nikolaos Panigirtzoglou, JPMorgan
JPMorganin asenne Bitcoinia kohtaan on vaihdellut huomattavasti
vuosien varrella ja erityisesti sen toimitusjohtaja Jamie Dimonin
lausunnot ovat olleet dramaattisia.
Vuoden 2017 härkäsylin keskellä Dimon kutsui Bitcoinia "petokseksi",
mutta perui myöhemmin sanomisiaan. JPMorgan on pidemmällä
aikahorisontilla ryhtynyt tarjoamaan asiakkailleen muun muassa
kryptosijoitustuotteita ja pääsyä OTC-markkinaan.
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
4
1.1 Bitcoinin hintaprojektioita
Lähde: Coinmotion Research
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
5
7 päivän
hintakehitys
Bitcoin (BTC) -0,9 %
Ethereum (ETH) -6,3 %
Litecoin (LTC) -7,1 %
Aave (AAVE) +16,2 %
Chainlink (LINK) -1,7 %
Uniswap (UNI) +1,2 %
Stellar (XLM) +2,2 %
XRP (XRP) -5,2 %
S&P 500 +6,6 %
Kulta (spot) +0,4 %
Muita indikaattoreita
BTC ja S&P 500 – 90 pvä
Pearson-korrelaatio
0,61
BTC RSI 42
Fear & Greed Index Extreme
Fear (11)
Bitcoin on kestänyt DeFi-stressitestiä hyvin ja johtava kryptovaluutta
on ponnahdellut $29K-tukitasonsa päällä, joka toimi tukitasona jo
kesän 2021 Double Top -syklissä.
Bitcoin on tällä hetkellä pudonnut -54,26 prosenttia viime vuoden
huipustaan ja referenssinä DeFi-protokolla Aave on heikentynyt yli -80
% kurssihuipustaan.
Bitcoinin korrelaatio S&P 500 -osakemarkkinaindeksiin saavutti
huippunsa arvossa 0,67 toukokuun 13. päivä ja on sen jälkeen
heikentynyt lukuun 0,61.
Arvioimme bitcoinin lopulta irtautuvan osakemarkkinan korrelaatiosta
samalla kun spekulatiivisen rahan määrä markkinassa vähenee.
Bitcoinin korkea korrelaatio osakemarkkinaan on suhteellisen tuore
ilmiö ja vuosien 2015-19 Pearson-korrelaatio (90D) oli nollan
tuntumassa.
Bitcoin- ja osakemarkkina lähentyivät varsinaisesti vasta vuoden 2020
"Saylor-syklissä", joka nousi MicroStrategy-allokaatioiden
siivittämänä.
2 Bitcoin resilientti myllerryksen keskellä, pienen markkina-arvon
tokenit pulassa
3 Yhdysvaltain FTX ohitti Coinbasen spotkaupankäynnissä
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
6
Yhdysvaltain johtava kryptopörssi Coinbase käsitteli ennätysmäärän
transaktioita Terra-protokollan luhistumisen aikana.
Tästä myyntipaineesta johtuen Coinbase-preemio putosi arvoon -
0,45, joka on alin taso vuonna 2022.
Viimeisen viikon aikana preemio elpyi arvoon -0,07.
Coinbase on edelleen Yhdysvaltain suurin digitaalisten omaisuuserien
pörssi ja sen preemiota pidetään institutionaalisen kysynnän
mittarina.
Institutionaalinen kysyntä vastaa 76 prosentista Coinbasen
volyymista.
Coinbase on viime aikoina joutunut haastavaan kilpailutilanteeseen,
sillä toinen nouseva kryptovaluuttapörssi FTX uhkaa sen asemaa.
FTX on loppukeväällä ohittanut Coinbasen volyymissa ja kasvattanut
markkinaosuuttaan viidestä prosentista 44 prosenttiin viimeisten 18
kuukauden aikana.
Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research
Lähde: Kaiko
4 Puell Multiple lähellä ostoaluetta?
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
7
Puell Multiple on tärkeä indikaattori bitcoinin tarjonnan ja PoW-
louhinnan tulkitsemiseen. Kuten tiedämme, louhijat myyvät louhinnasta
saatuja natiiviyksiköitä kattaakseen louhintatoiminnan kuluja. Puell
Multiple kuvaa louhinnan tuottavuutta.
Puell Multiple (PM) lasketaan jakamalla päivittäin tuotettujen bitcoin-
yksiköiden määrä 365 päivän tarjonnan liukuvalla keskiarvolla (MA),
tästä saatua indikaattoria verrataan yleensä bitcoinin spot-hintaan
(BTCUSD).
Yhteenvetona Puell Multiple kerää louhintadataa ja vertaa louhinnan
kannattavuutta tänään (päivittäin) ja louhinnan kannattavuutta
vuositasolla (365 päivän liukuva keskiarvo).
Puell Multiplesta voidaan johtaa osto- ja myyntialueet seuraavalla
logiikalla:
Ostoalue: Puell Multiple välillä 0 - 0,5
Myyntialue: Puell Multiple välillä 4 - 10
Spot-hinnan viimeaikainen heikkous on painanut Puell Multiple -
indikaattorin arvoon 0,67, joka on lähellä ostovyöhykettä (< 0,5).
Sijoittajat, jotka ostivat bitcoinia vihreällä vyöhykkeellä ovat nauttineet
erinomaisista tuotoista.
Lähde: Coinmotion Research
5 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
8
Analyytikko Andreas Steno Larsen arvio, että inflaatio on jo saavuttanut lakipisteensä Yhdysvalloissa. Tästä huolimatta euroalueen inflaatio saattaa edelleen nousta.
Setelirahoitus (QE) ja "halpa dollari" ovat ruokkineet hajautetun rahoituksen (DeFi) markkinaa ja analyytikot seuraavat tarkkaan Fedin rahapolitiikan käänteitä.
Talousympäristö vaatinee lopulta setelirahoituksen jatkamista.
Lähde: Twitter
Terra-ekosysteemin romahdus on saanut monet sijoittajat miettimään yield-protokollien kestävyyttä. Due Diligence -prosessin yhteydessä tulisi aina selvittää mistä
protokollan tuotto aidosti tulee.
Lähde: Twitter
Perusteellinen on chain -analyysi TerraUSD:n kohtalosta.
Lähde: LinkedIn
Andreessen Horowitz (a16z) on lanseerannut uuden Crypto Fund 4 -rahastonsa. a16z suunnittelee sijoittavansa $4,5 miljardia Web3-projekteihin seuraavien vuosien
aikana. Andreessen Horowitz rahoittaa blockchain-toimialaa kokonaisuudessaan $7,6 miljardilla.
Lähde: Twitter
StarkWare keräsi rahoituskierroksessa $100 miljoonaa, nostaen sen valuaation $8 miljardiin.
Lähde: Twitter
Turkin inflaatio on noussut 70 prosenttiin ja Sri Lankan 30 prosenttiin. Myös Nigeriassa (16 %) ja Romaniassa (14 %) on korkeita inflaatiolukuja. Spektrin toisessa
päässä on maita, joilla on erityisen pieni inflaatio. Näihin kuuluvat Japani (1 %), Kiina (2 %) ja Bolivia (1 %). Kehittyneissä maissa Saksan ja Yhdysvaltain inflaatio on 8 %,
Ruotsissa 6 % ja Ranskassa 5 %.
Lähde: LinkedIn
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
9
Oletko jo tutustunut näihin?
Kirjoituksia ja kuunneltavaa
USV https://www.usv.com/writing/
Arca https://www.ar.ca/blog
BitMEX https://blog.bitmex.com/
Coinbase https://blog.coinbase.com/
Lyn Alden https://www.lynalden.com/
CoinDesk https://www.coindesk.com/
The Block https://www.theblockcrypto.com/
Placeholder https://www.placeholder.vc/
Cryptopanic https://cryptopanic.com/
OurNetwork https://ournetwork.substack.com/
Delphi Digital https://delphidigital.io/
Cointelegraph https://cointelegraph.com/
Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/
Arcane Research https://www.research.arcane.no/
Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/
Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/
Messari Research https://messari.io/
Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/
Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/
Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme
Dataa ja analytiikkaa
1ML https://1ml.com/
TheTie https://www.thetie.io/
ByteTree https://bytetree.com/
ViewBase https://www.viewbase.com/
Glassnode https://glassnode.com/
Blockchair https://blockchair.com/
DeFi Pulse https://www.defipulse.com/
CoinGecko https://www.coingecko.com/
DappRadar https://dappradar.com/
TradingView https://www.tradingview.com/
Coin Metrics https://coinmetrics.io/
CryptoQuant https://cryptoquant.com/
IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/
skewAnalytics https://analytics.skew.com/
Dune Analytics https://dune.xyz/
Token Terminal https://www.tokenterminal.com/
Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/
CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/
LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/
Lähteet:
Michael
Nadeau,
Coinmotion
Research,
yksityiset
kokoelmat
Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
10
Sami Kriikkula
Yksityispankin johtaja
Thomas Brand
Instituutiopalveluiden johtaja
Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse
institutions@coinmotion.com
Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
Tärkeää tietoa
Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin
varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan.
Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille,
jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen
sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa.
Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää
sellaiseksi.
Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien
tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin
kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia.
Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia
materiaaliin.
Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden
esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin
sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä.
Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen
tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen.
Don’t trust. Verify.
Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi)
Timo Oinonen, Thomas Brand
Palaute ja yhteydenotot
institutions@coinmotion.com
Coinmotion Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2469683-1

More Related Content

Similar to Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)

Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Thomas Brand
 
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Thomas Brand
 
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Thomas Brand
 
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
 Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
Thomas Brand
 
Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018
Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018
Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018
Suomen Pankki
 
Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.
Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.
Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.
Coinmotion
 
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Thomas Brand
 
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Thomas Brand
 

Similar to Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022) (8)

Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
 
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
 
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
 
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
 Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
 
Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018
Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018
Neuvonantaja Aleksi Grym: Bitcoin ja muut kryptovarat 25.9.2018
 
Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.
Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.
Henry Braden esitys Coinmotionin bitcoin-sijoitusillassa 9.10.2019.
 
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
 
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
 

More from Thomas Brand

Ympäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksin
Ympäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksinYmpäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksin
Ympäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksin
Thomas Brand
 
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Thomas Brand
 
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Thomas Brand
 
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Thomas Brand
 
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Thomas Brand
 
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Thomas Brand
 
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Thomas Brand
 
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalallaDigitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Thomas Brand
 
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Thomas Brand
 
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Thomas Brand
 
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Thomas Brand
 
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Thomas Brand
 
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Thomas Brand
 

More from Thomas Brand (13)

Ympäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksin
Ympäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksinYmpäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksin
Ympäristöystävällisempi bitcoin kannustinhyvityksin
 
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
 
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
 
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
 
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
 
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
 
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
 
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalallaDigitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
 
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
 
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
 
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
 
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
 
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
 

Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)

 • 1. Kryptomarkkinoiden tekninen analyysi JPMorgan arvioi bitcoinille lähes 30 prosentin nousupotentiaalia Viikko 21/2022 Kirjoittajat: Timo Oinonen Coinmotion Research
 • 2. Sisällysluettelo 1 JP Morgan suosii bitcoinia vaihtoehtoisena sijoituskohteena 2 Bitcoin resilientti myllerryksen keskellä, pienen markkina-arvon tokenit pulassa 3 Yhdysvaltain FTX ohitti Coinbasen spotkaupankäynnissä 4 Puell Multiple lähellä ostoaluetta? 5 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua Coinmotion Research | www.coinmotion.com 2
 • 3. 1 JP Morgan suosii bitcoinia vaihtoehtoisena sijoituskohteena Coinmotion Research | www.coinmotion.com 3 Tämän viikon Kryptomarkkinoiden tekninen analyysi –raportissa tarkastellaan JPMorgan Chasen hintaprojektioita. Lisäksi perehdymme Puell Multiple –indikaattoriin ja markkinan yleiseen tilanteeseen. Monikansallinen finanssiyhtiö JPMorgan yllätti markkinat julkaisemalla poikkeuksellisen positiivisen hintaprojektion bitcoinille. JPMorganin johtavan strategin Nikolaos Panigirtzogloun mukaan bitcoinin "kohtuuhinta" (fair price) on $38K-tasolla (violetti), eli noin 30 prosenttia nykyistä spot-hintaa korkeammalla. Viime viikkojen aikana bitcoin on löytänyt tukea $29K-tasolta, joka oli samalla vuoden 2021 syklin pohjataso (punainen) Double Top - huippujen välissä. Bitcoin on myös lähestymässä syvän arvon vyöhykettä (sininen), joka on hyvä alue DCA-akkumulaatioon. Panigirtzoglou arvioi aiemmin helmikuussa Bitcoinin institutionaalisen kysynnän olevan hiipumassa, mutta kyseinen kehityssuunta jäi hetkelliseksi. JPMorgan näkee Terra-protokollan sortumisen vaikuttaneen alan sijoittajasentimenttiin hyvin negatiivisesti, mutta asetelma tarjoaa myös erinomaisen ostopaikan. JPMorganin projektoima kohtuuhinta Bitcoinille on lähellä vuoden 2021 nousevia ja laskevia trendilinjoja (turkoosi), jotka risteävät hyvin lähellä investointipankin ”tavoitetta”. Panigirtzoglou kommentoi lisäksi, että Terra-kriisi ei kuitenkaan ole aiheuttanut varsinaista ylivuotoa muihin vakaavaluuttoihin ja toimiala vaikuttaa resilientiltä. JPMorgan arvoi myös, että Bitcoinin myyntipaine on ollut huomattavaa verrattuna muihin omaisuusluokkiin, tehden siitä houkuttelevan vaihtoehtoisen sijoituskohteen hedgerahastojen rinnalla. "While public markets already price in significant recession risks, and digital assets have repriced significantly following the collapse of terra USD (UST), some alternative assets such as private equity, private debt and real estate appear to have lagged somewhat. We thus replace real estate with digital assets as our preferred alternative asset class." - Nikolaos Panigirtzoglou, JPMorgan JPMorganin asenne Bitcoinia kohtaan on vaihdellut huomattavasti vuosien varrella ja erityisesti sen toimitusjohtaja Jamie Dimonin lausunnot ovat olleet dramaattisia. Vuoden 2017 härkäsylin keskellä Dimon kutsui Bitcoinia "petokseksi", mutta perui myöhemmin sanomisiaan. JPMorgan on pidemmällä aikahorisontilla ryhtynyt tarjoamaan asiakkailleen muun muassa kryptosijoitustuotteita ja pääsyä OTC-markkinaan.
 • 4. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 4 1.1 Bitcoinin hintaprojektioita Lähde: Coinmotion Research
 • 5. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 5 7 päivän hintakehitys Bitcoin (BTC) -0,9 % Ethereum (ETH) -6,3 % Litecoin (LTC) -7,1 % Aave (AAVE) +16,2 % Chainlink (LINK) -1,7 % Uniswap (UNI) +1,2 % Stellar (XLM) +2,2 % XRP (XRP) -5,2 % S&P 500 +6,6 % Kulta (spot) +0,4 % Muita indikaattoreita BTC ja S&P 500 – 90 pvä Pearson-korrelaatio 0,61 BTC RSI 42 Fear & Greed Index Extreme Fear (11) Bitcoin on kestänyt DeFi-stressitestiä hyvin ja johtava kryptovaluutta on ponnahdellut $29K-tukitasonsa päällä, joka toimi tukitasona jo kesän 2021 Double Top -syklissä. Bitcoin on tällä hetkellä pudonnut -54,26 prosenttia viime vuoden huipustaan ja referenssinä DeFi-protokolla Aave on heikentynyt yli -80 % kurssihuipustaan. Bitcoinin korrelaatio S&P 500 -osakemarkkinaindeksiin saavutti huippunsa arvossa 0,67 toukokuun 13. päivä ja on sen jälkeen heikentynyt lukuun 0,61. Arvioimme bitcoinin lopulta irtautuvan osakemarkkinan korrelaatiosta samalla kun spekulatiivisen rahan määrä markkinassa vähenee. Bitcoinin korkea korrelaatio osakemarkkinaan on suhteellisen tuore ilmiö ja vuosien 2015-19 Pearson-korrelaatio (90D) oli nollan tuntumassa. Bitcoin- ja osakemarkkina lähentyivät varsinaisesti vasta vuoden 2020 "Saylor-syklissä", joka nousi MicroStrategy-allokaatioiden siivittämänä. 2 Bitcoin resilientti myllerryksen keskellä, pienen markkina-arvon tokenit pulassa
 • 6. 3 Yhdysvaltain FTX ohitti Coinbasen spotkaupankäynnissä Coinmotion Research | www.coinmotion.com 6 Yhdysvaltain johtava kryptopörssi Coinbase käsitteli ennätysmäärän transaktioita Terra-protokollan luhistumisen aikana. Tästä myyntipaineesta johtuen Coinbase-preemio putosi arvoon - 0,45, joka on alin taso vuonna 2022. Viimeisen viikon aikana preemio elpyi arvoon -0,07. Coinbase on edelleen Yhdysvaltain suurin digitaalisten omaisuuserien pörssi ja sen preemiota pidetään institutionaalisen kysynnän mittarina. Institutionaalinen kysyntä vastaa 76 prosentista Coinbasen volyymista. Coinbase on viime aikoina joutunut haastavaan kilpailutilanteeseen, sillä toinen nouseva kryptovaluuttapörssi FTX uhkaa sen asemaa. FTX on loppukeväällä ohittanut Coinbasen volyymissa ja kasvattanut markkinaosuuttaan viidestä prosentista 44 prosenttiin viimeisten 18 kuukauden aikana. Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research Lähde: Kaiko
 • 7. 4 Puell Multiple lähellä ostoaluetta? Coinmotion Research | www.coinmotion.com 7 Puell Multiple on tärkeä indikaattori bitcoinin tarjonnan ja PoW- louhinnan tulkitsemiseen. Kuten tiedämme, louhijat myyvät louhinnasta saatuja natiiviyksiköitä kattaakseen louhintatoiminnan kuluja. Puell Multiple kuvaa louhinnan tuottavuutta. Puell Multiple (PM) lasketaan jakamalla päivittäin tuotettujen bitcoin- yksiköiden määrä 365 päivän tarjonnan liukuvalla keskiarvolla (MA), tästä saatua indikaattoria verrataan yleensä bitcoinin spot-hintaan (BTCUSD). Yhteenvetona Puell Multiple kerää louhintadataa ja vertaa louhinnan kannattavuutta tänään (päivittäin) ja louhinnan kannattavuutta vuositasolla (365 päivän liukuva keskiarvo). Puell Multiplesta voidaan johtaa osto- ja myyntialueet seuraavalla logiikalla: Ostoalue: Puell Multiple välillä 0 - 0,5 Myyntialue: Puell Multiple välillä 4 - 10 Spot-hinnan viimeaikainen heikkous on painanut Puell Multiple - indikaattorin arvoon 0,67, joka on lähellä ostovyöhykettä (< 0,5). Sijoittajat, jotka ostivat bitcoinia vihreällä vyöhykkeellä ovat nauttineet erinomaisista tuotoista. Lähde: Coinmotion Research
 • 8. 5 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuunneltua Coinmotion Research | www.coinmotion.com 8 Analyytikko Andreas Steno Larsen arvio, että inflaatio on jo saavuttanut lakipisteensä Yhdysvalloissa. Tästä huolimatta euroalueen inflaatio saattaa edelleen nousta. Setelirahoitus (QE) ja "halpa dollari" ovat ruokkineet hajautetun rahoituksen (DeFi) markkinaa ja analyytikot seuraavat tarkkaan Fedin rahapolitiikan käänteitä. Talousympäristö vaatinee lopulta setelirahoituksen jatkamista. Lähde: Twitter Terra-ekosysteemin romahdus on saanut monet sijoittajat miettimään yield-protokollien kestävyyttä. Due Diligence -prosessin yhteydessä tulisi aina selvittää mistä protokollan tuotto aidosti tulee. Lähde: Twitter Perusteellinen on chain -analyysi TerraUSD:n kohtalosta. Lähde: LinkedIn Andreessen Horowitz (a16z) on lanseerannut uuden Crypto Fund 4 -rahastonsa. a16z suunnittelee sijoittavansa $4,5 miljardia Web3-projekteihin seuraavien vuosien aikana. Andreessen Horowitz rahoittaa blockchain-toimialaa kokonaisuudessaan $7,6 miljardilla. Lähde: Twitter StarkWare keräsi rahoituskierroksessa $100 miljoonaa, nostaen sen valuaation $8 miljardiin. Lähde: Twitter Turkin inflaatio on noussut 70 prosenttiin ja Sri Lankan 30 prosenttiin. Myös Nigeriassa (16 %) ja Romaniassa (14 %) on korkeita inflaatiolukuja. Spektrin toisessa päässä on maita, joilla on erityisen pieni inflaatio. Näihin kuuluvat Japani (1 %), Kiina (2 %) ja Bolivia (1 %). Kehittyneissä maissa Saksan ja Yhdysvaltain inflaatio on 8 %, Ruotsissa 6 % ja Ranskassa 5 %. Lähde: LinkedIn
 • 9. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 9 Oletko jo tutustunut näihin? Kirjoituksia ja kuunneltavaa USV https://www.usv.com/writing/ Arca https://www.ar.ca/blog BitMEX https://blog.bitmex.com/ Coinbase https://blog.coinbase.com/ Lyn Alden https://www.lynalden.com/ CoinDesk https://www.coindesk.com/ The Block https://www.theblockcrypto.com/ Placeholder https://www.placeholder.vc/ Cryptopanic https://cryptopanic.com/ OurNetwork https://ournetwork.substack.com/ Delphi Digital https://delphidigital.io/ Cointelegraph https://cointelegraph.com/ Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/ Arcane Research https://www.research.arcane.no/ Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/ Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/ Messari Research https://messari.io/ Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/ Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/ Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme Dataa ja analytiikkaa 1ML https://1ml.com/ TheTie https://www.thetie.io/ ByteTree https://bytetree.com/ ViewBase https://www.viewbase.com/ Glassnode https://glassnode.com/ Blockchair https://blockchair.com/ DeFi Pulse https://www.defipulse.com/ CoinGecko https://www.coingecko.com/ DappRadar https://dappradar.com/ TradingView https://www.tradingview.com/ Coin Metrics https://coinmetrics.io/ CryptoQuant https://cryptoquant.com/ IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/ skewAnalytics https://analytics.skew.com/ Dune Analytics https://dune.xyz/ Token Terminal https://www.tokenterminal.com/ Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/ CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/ LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/ Lähteet: Michael Nadeau, Coinmotion Research, yksityiset kokoelmat
 • 10. Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi Coinmotion Research | www.coinmotion.com 10 Sami Kriikkula Yksityispankin johtaja Thomas Brand Instituutiopalveluiden johtaja Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse institutions@coinmotion.com Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
 • 11. Tärkeää tietoa Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan. Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa. Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää sellaiseksi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä. Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen. Don’t trust. Verify. Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi) Timo Oinonen, Thomas Brand Palaute ja yhteydenotot institutions@coinmotion.com Coinmotion Oy Kauppakatu 39 40100 Jyväskylä Y-tunnus 2469683-1