SlideShare a Scribd company logo
Đà Nẵng, 9/6/2016 - Vũ Anh Minh (CED)
minhva@ced.edu.vn
HỖ TRỢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ
QUAN HỆ BÁO CHÍ/THEO DÕI/ĐÁNH GIÁ
VÌ SAO PHẢI QUAN HỆ BÁO CHÍ?
The Centre for Education and Development
QUAN HỆ BÁO CHÍ GIÚP
• Tăng hiệu dự án
• Quảng bá hình ảnh tổ
chức
• Kết nối nhà tài trợ
• Nâng cao nhận thức
cộng đồng nhờ nâng
cao nhận thức phóng
viên
• ...
Trích
dẫn
Định hình
câu chuyện
và bối cảnh
Nơi chốn xảy
ra câu chuyện
QUAN HỆ BÁO
CHÍ và GIÁM SÁT
NỀN MÓNG CỦA QUAN HỆ BÁO CHÍ
Trích dẫn chỉ
là phần nổi
của tảng băng
QUY TRÌNH SỰ KIỆN &
QUAN HỆ BÁO CHÍ
The Centre for Education and Development
3 GIAI ĐOẠN
TRƯỚC SỰ
KIỆN
• Thông cáo báo chí
• Giấy mời
• Check list phỏng vấn / hậu cần / địa điểm / thời gian / nội dung / mục tiêu / kết
quả,...
TRONG SỰ
KIỆN
• Đón phóng viên / chuyên gia / đại biểu / khách mời
• Tiếp xúc, chủ động cung cấp thông tin cho phóng viên
• Liên hệ phỏng vấn
SAU SỰ
KIỆN
• Xuất bản TCBC/tài liệu ấn phẩm trực trực tuyến
• Gửi mail cám ơn và follow up báo chí
• Theo dõi tin bài về sự kiện hội thảo
The Centre for Education and Development
TRƯỚC SỰ KIỆN
• Chuẩn bị giấy mời phóng viên / giấy mời tham dự hội thảo
trước ít nhất là 1 tuần
• Chuẩn bị bản cứng/mềm thông cáo báo chí (TCBC) để phát
ở hội nghị, chuẩn bị yêu cầu/nội dung lấy trích dẫn (quote) và
gửi người lấy trích dẫn duyệt trước ít nhất 2 tuần (dài/ngắn
tùy thuộc mối quan hệ, chủ đề cần quote và bản thân người
được quote, tcbc có thể còn sửa đến trước ngày xảy ra sự
kiện, nên lên phương án in ấn cho TCBC đến tận ngày cuối,
khi lấy quote nên nhấn mạnh date line nếu đến giờ này, ngày
này chưa duyệt xong tôi sẽ dùng quote này làm quote chính
thức cho tcbc và phát cho báo chí)
• Lên sẵn một danh sách yếu nhân có thể trả lời phỏng
vấn để tránh bị động khi pv có yêu cầu pv
The Centre for Education and Development
TRƯỚC SỰ KIỆN (cont.)
• Chuẩn bị tóm tắt dự án (Anh/Việt; bản cứng/mềm) , chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm gửi cho hội thảo (bản
cứng/mềm)
• Upload các file trên lên SliceShare với tiêu đề, từ khóa liên hệ với hội thảo, trong từ khóa phải có từ
của tổ chức (CED, VCCI, TAF,...), và (ví dụ DRM, FLEGT, …), tên miền website nếu có
(ungphothientai.com, ced.edu.vn,...)
• Lập tiêu chí chọn phóng viên (lĩnh vực,kênh truyền thông, độ nhiệt tình...)
• Gửi email giấy mời kèm chương trình hội thảo (ghi rõ đơn vị tổ chức, thời gian địa điểm, thành
phần tham dự đặc biệt là sự có mặt của các yếu nhân, có thể gửi kèm cả tóm tắt dự án) cho pv theo
danh sách vào trước thứ 2 đầu tuần xảy ra sự kiện (nội dung thư nên cá nhân hóa, và theo mối quan
hệ, không nên gửi cc cả loạt), cuối thư đề nghị xác nhận sự tham gia của pv vào sự kiện và đầu mối
liên lạc khi có nhu cầu thông tin thêm, có thể đề nghị gửi trước câu hỏi hoặc yêu cầu đề nghị phỏng
vấn
The Centre for Education and Development
TRƯỚC SỰ KIỆN (cont.)
• Xác nhận trước 1 ngày xảy ra sự kiện qua email/điện thoại
(ví dụ thứ 4 hội thảo, thứ 6 gửi thư, thứ 3 tuần sau yêu cầu
xác nhận)
• Update các thông tin ngày giờ gửi, ngày giờ phản hồi vào
trường tương ứng trong file contact phóng viên (thông tin
theo dõi đánh giá mức độ đáp ứng/phản hồi của pv, độ nhiệt
tình, chuyên nghiệp,...)
• FB group báo chí trước 1 ngày xảy ra sự kiện (post thông
tin, link giấy mời)
The Centre for Education and Development
TRONG SỰ KIỆN
• Có mặt sớm đón phóng viên/đại biểu, phát tcbc và tài liệu hội thảo, lấy contact pv
tham dự (kể cả pv đã có trong danh sách để update thông tin mới nhất của họ)
• Quan sát, chủ động tiếp xúc, giới thiệu và lấy contact của những phóng viên không
đăng ký (đến sau, tự đến,...)
• Chủ động tiếp xúc, đề nghị hỗ trợ phóng viên tác nghiệp (cung cấp thông tin, liên hệ
yếu nhân để phỏng vấn, cung cấp thông tin dự án sau hội thảo,...)
• Liên hệ người cần phỏng vấn và điều phối/bố trí phóng viên phỏng vấn trong coffee
break hoặc thời điểm phù hợp
• Có thể tự chụp ảnh hoặc hướng dẫn chụp ảnh để làm tin vắn/báo cáo dự án
Nên đứng/di chuyển khi làm công
tác truyền thông. Không ngồi!
The Centre for Education and Development
TRONG SỰ KIỆN (cont.)
Chủ động hỗ trợ
phóng viên tác
nghiệp!
Chủ động tiếp xúc!
Chủ động cung cấp
thông tin!
Chủ động liên hệ/bố trí
phỏng vấn!
The Centre for Education and Development
SAU SỰ KIỆN
• Xuất bản thông cáo báo chí trực tuyến (web hoặc mạng xã
hội,...)
• Gửi email cảm ơn cá nhân hóa theo mẫu XXX cho pv trong
danh sách pv đã tham gia sự kiện, đề nghị cung cấp link đến bài
báo hoặc thời điểm phát sóng (xin copy file âm thanh hoặc clip
về sự kiện nếu được)
• Cài đặt Google Alert theo từ khóa của sự kiện để được thông
báo khi có bài viết liên quan
• Tìm và copy link bài báo về trong 3-5 ngày sau sự kiện (tìm
kiếm theo thời gian)
• Đặt mã hội thảo không trùng lặp ví dụ [thời
gian][ngày][viết tắt dự án][viết tắt tên hội thảo]
• Nhập link các bài báo về sự kiện vào File quản lý (ví dụ sheet
Workshop quản lý hội thảo,mã hội thảo, phân loại bài gốc/copy,
và các trường liên quan,...)
Xây dựng những mối quan hệ cá nhân tốt với báo
chí là một lợi thế của người làm truyền thông
The Centre for Education and Development
SAU SỰ KIỆN (cont.)
• Thống kê theo dõi hội thảo vào sheet … (số PV đã
mời, số lượng đến dự theo danh sách đăng ký tại sự
kiện, số bài báo, phóng sự truyền thanh, truyền
hình,...)
• Lưu trữ các bài báo, clip hình, tiếng vào máy chủ theo
qui định của tổ chức
• Xử lý các clip hình/tiếng theo định dạng Web,
thêm logo nhà tài trợ/dự án/tổ chức,... up lên kênh
Youtube / Yoursound với tiêu đề, từ khóa và phần
miêu tả có link đến website dự án/tổ chức ngay
ở dòng đầu tiên (nếu clip người khác up thì cần
subscribe vào kênh Youtube tương ứng)
• Đặt lịch chia sẻ mạng xã hội FB group/page,
tương ứng...link các bài viết/clip liên quan
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
The Centre for Education and Development
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
• Thông tin chính thức về sự kiện được phát hành cho
báo chí vào thời điểm xảy ra sự kiện
• Cơ sở để phóng viên quyết định việc đưa tin và chất
liệu cho bài viết của phóng viên
• Thông điệp từ dự án gửi tới cộng đồng qua báo chí
• Cấu trúc kim tự tháp ngược và nguyên tắc 5W + 1H:
– Who: Ai
– What: Cái gì
– Where: Ở đâu
– Why: Vì Sao
– When: Khi nào
– How: Như thế nào
• Nên chuẩn bị trước 2 tuần xảy ra sự kiện, có thể update
cho đến trước khi xảy ra sự kiện
Giới thiệu
Trả lời 5W1H : Ai? Cái gì? Ở
đâu? Tại sao? Khi nào?
Tạo sự tin tưởng
Dẫn chứng bất cứ thông tin thực
tiễn nào để cung cấp sự tin tưởng
với thông tin mà bạn cung cấp. Trả
lời câu hỏi “Làm sao tôi biết ?”
Tầm quan trọng
Giải thích ý nghĩa của câu
chuyện. Tại sao người ta
muốn nghe/ muốn đọc về
nó?
Trí ch dẫn
Nếu có, sử dụng
trích dẫn, trích dẫn
đem sự sống đến
cho câu truyện của
bạnLiên lạc
Bất cứ thông tin
cập nhật về dự
án/thông tin liên
lạc
TAM GIÁC NGƯỢC THÔNG CÁO BÁO CHÍ
The Centre for Education and Development
CẤU TRÚC TCBC
• Phải ghi rõ là Thông cáo Báo chí
• Phần đầu quan trọng nhất chứa đủ 5W+1H, thông tin
cần thu hút, thuyết phục để phóng viên quyết định đưa
tin về sự kiện
• Nên có số liệu, dẫn chứng, quote của những người
uy tín trong lĩnh vực để báo chí tiện trích dẫn
• Các số liệu, bằng chứng phải có nguồn tin cậy và dẫn
nguồn
• Định dạng A4, giãn dòng 1,5
• Ngôn ngữ rõ ràng, không quá một trang giấy . Nên
phân tích và sử dụng từ khóa trong thông cáo báo chí
• Tuyệt đối tránh lỗi chính tả hoặc chuyên môn
• Cuối ghi rõ thông tin liên hệ, địa chỉ website (ngắn)
đến tài liệu tham khảo nếu có
• Lưu ý logo/hình ảnh theo yêu cầu tổ chức và dự án
The Centre for Education and Development
BỐ CỤC CỦA TCBC
• Đề tựa :Phải gây chú ý, ngắn nêu được nội dung chính của câu
chuyện. Nếu cần có thể thêm tiêu đề phụ cho các đoạn để bài viết rõ
ràng hơn.
• Đoạn văn đầu tiên:Cần khái quát và ngắn gọn, nêu được 5 mục
chính: ai, việc gì, ở đâu, khi nào, tại sao. Nó có thể đứng độc lập
như một mẩu thông tin đầy đủ và súc tích.
• Đoạn văn thứ hai: Có chức năng cung cấp thêm chi tiết, thông tin
mới sau khi đã nêu khái quát ở đoạn đầu.
• Đoạn văn thứ ba: Có thể trích dẫn lời nói của một người liên quan
nổi tiếng bên ngoài hoặc lời phát ngôn viên của công ty. Lời trích
phải mở ra hướng mới, như một khía cạnh cá nhân của câu chuyện.
• Chi tiết liên lạc:Tên, chức danh, số điện thoại được ghi rõ ràng và
in đậm ở cuối bài viết. Đôi khi phần này rất quan trọng, để phóng
viên có thể liên lạc ngay chúng ta khi cần
• Thông tin bổ sung:
• + Số lượng từ của bài viết;
• + Mô tả ngắn gọn về tổ chức;
• + Thông tin và số liệu cơ bản;
• + Website, nếu có (URL ngắn)
• Nên: Sử dụng tiêu đề sinh động thu hút sự chú ý của phóng viên
• Hãy đưa các thông tin quan trọng lên đầu
• Tránh những lời công bố cường điệu và không có bằng chứng
• Năng động và đi thẳng vào vấn đề
• Sử dụng ngôn ngữ làm người đọc phấn khích khi đọc thông tin của bạn. Nếu TCBC
của bạn tẻ nhạt hay vòng vo, họ có thể cho rằng bạn sẽ không thể có một bài phỏng
vấn tốt.
• Có địa chỉ liên lạc
• Nên hạn chế sử dụng biệt ngữ
• Tập trung vào lợi ích
• Rõ ràng và chi tiết
• Rà soát lại
• Câu chuyện đáng được đưa tin
• Thể hiện theo cách nghĩ của một biên tập viên
• Phù hợp với thực trạng của tổ chức
• Kiên trì đeo bám
• Hình thức trình bày
• Giấy A4, cách dòng 1,5
• Chỉ nên dài 1-2 mặt giấy
• Ghi ngày, tháng, năm
• Ghi "THÔNG CÁO BÁO CHÍ" ngay giữa
• Ghi tên và chức danh người nhận
• Viết theo phong cách báo chí, bắt mắt
The Centre for Education and Development
TCBC TỐT (cont.)
Học hỏi từ chính các thông cáo báo chí
tốt của các tổ chức quốc tế như EU,
UN,...!
The Centre for Education and Development
MỘT TCBC CỦA NEPCON
Qua nhiều lần học hỏi và hoàn thiện
chúng ta sẽ có thông cáo báo chí
tốt! quy trình tổ chức sự kiện tốt!
quan hệ báo chí và làm truyền
thông tốt!
The Centre for Education and Development
TCBC TỐT ?
Nhận xét từ chính các thông
cáo báo chí chưa tốt của chính
tổ chức mình hay các đối tác,...
The Centre for Education and Development
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯA TỐT ?
• Tự nêu các lý do của
một TCBC chưa tốt ?
• Tự nêu những hậu quả
của một TCBC chưa tốt
?
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ SAU SỰ KIỆN
The Centre for Education and Development
THEO DÕI / ĐÁNH GIÁ
The Centre for Education and Development
TỪ KHÓA -> THÔNG ĐIỆP -> TCBC ->
LAN TỎA trên các FB Group báo chí
TCBC Published on May 13, 2016
http://goo.gl/edmXGH
Giấy mời và TTBC Published on May 13, 2016
https://goo.gl/deZDvH
The Centre for Education and Development
THƯ CẢM ƠN SAU SỰ KIỆN
Thư cảm ơn đại biểu Thư cảm ơn và update đối tác
The Centre for Education and Development
TRUYỀN THÔNG ĐANG TẠO RA THAY
ĐỔI!
4 năm ...
nhìn nhận từ :
Lý luận -> Kinh tế
Đối lập -> Đối tác
Before 21/8/2012
http://goo.gl/zUudGN
After 16/5/2016
http://goo.gl/1E5C4W
The Centre for Education and Development
KHÔNG PHẢI 1 LẦN, 1 LĨNH VỰC,...
Các tin mẫu về thiên tai, FLEGT
và từ thiện DN với VITV
Với các
đài, báo
khác cũng
vậy,...!
2 bên cùng
có lợi!
Win - Win
The Centre for Education and Development
Mẫu DANH SÁCH SAU SỰ KIỆN
• http://dangcongsan.vn/kinh-te/hoat-dong-tu-thien-cua-doanh-nghiep-viet-nam-thuc-tien-
va-nhu-cau-chinh-sach-388805.html
• http://congluan.vn/hoat-dong-tu-thien-cua-dn-viet-nam-thuc-tien-va-nhu-cau-chinh-sach/
• http://thoibaonganhang.vn/thuc-day-gan-ket-de-hoat-dong-tu-thien-ben-vung-48698.html
• http://daubao.com/khuyen-khich-doanh-nghiep-lam-tu-thien/xa-hoi/93699.html
• http://newsvina.com/m/doanh-nghiep-van-thieu-niem-tin-voi-cac-to-chuc-tu-
thien_newsdetail-4-0-2016051612360672.html
• http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/doanh-nghiep-van-thieu-niem-tin-voi-cac-to-
chuc-tu-thien-a145583.html
• http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/thue-phi-cao-lay-tien-dau-lam-tu-thien-1722834.html
• VITV có đưa tin ngắn vào 18h - 18h30 mục Hộp tin Việt Nam ngày hôm nay-trên Kênh
Truyền hình VITV - SCTV8 phát lại 22h - 22h30 dự kiến sẽ có thêm 1 phóng sự, phát sóng
trong tuần này,
• https://youtu.be/i9vCv_vo3_A
• Truyền hình quốc hội ?
• TV quốc phòng ?
PHỤ LỤC
NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG
The Centre for Education and Development
TRUYỀN THÔNG LÀ ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CỨU
• Nguồn tin : -> Phân tích kiểm soát (control analysis)
• Thông tin được mã hóa : -> Phân tích nội dung (content analysis)
– Phân tích báo chí (scanning media),...
• Kênh truyền tin-> Phân tích công cụ, phương tiện, kênh truyền,...
(Website,Facebook,... analysis), phân tích bối cảnh, nhiễu (context,
noise,...)...
• Nguồn nhận -> Phân tích độc giả (audience analysis)
• Công thức nghiên cứu : 5W+1H + data + xử lý + trình bầy/công
bố
• Động cơ nghiên cứu: để biết, để ra quyết định tốt nhất ?
The Centre for Education and Development
CÂU HỎI CẦN LỜI ĐÁP
• Công thức vàng : 5W+1H : What?Who?Why? When? Where? – tham
khảo Phương pháp nghiên cứu trong phát triển http://goo.gl/vrb3Dn
• Dữ liệu / Data : có ích không? thu thập bằng cách nào?, độ tin cậy ra
sao?,... http://goo.gl/OD9X0B
• Xử lý : Xử lý như thế nào? công cụ xử lý ra sao? ý nghĩa của số liệu diễn
giải thế nào? ... tham khảo các hàm Excel thường dùng trong phát triển
• Trình bầy/công bố : Có phát hiện gì mới không? có khách quan không?
công bố cho ai? khi nào? cách tiếp cận ra sao? cách công bố ra sao,...
The Centre for Education and Development
NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG :
Định tính hay Định lượng?
• Ví dụ :
• Phân tích xu hướng
• Phân tích báo chí
• Phân tích nội dung
• Phân tích độc giả
• Phân tích kênh truyền,...
• Vận dụng kết hợp trong Phân tích
web/facebook/youtube,
slideshare, yoursoundfile, phân
tích báo chí (về FLegt của CED
hay gỗ lậu của Forestrend và
pannature,...)
Số liệu – Định lượng & Định tính
Định lượng Định tính
Hoạt động :
Những thứ bạn bắt
đầu
# bài viết / post
Tần suất cập nhật
Các bình luận
/comments
Tương tác : Mạng
xã hội dựa trên đáp
ứng từ độc giả
# Bình luận
# Followers/Fans
# View
# số nội dung người
dùng tạo ra
Tâm lý người
dùng
Các bài học
Đồn thổi
Các kết quả : Tài
chính dựa trên số
liệu doanh thu và
chi phí
# Số đến sản phẩm
# Số hàng bán được
Câu chuyện
thành công
Các bài học
The Centre for Education and Development
VẬN DỤNG SÁNG TẠO, LINH HOẠT, KẾT
HỢP
• Phân tích kênh truyền/độc giả (control analysis, media analysis , audience analysis)
: Tham khảo writing a media analysis - http://goo.gl/b3w17i
– Công cụ truyền thông mới như :Web/Blog; Facebook; Youtube; SlideShare;
Yoursound;...
• Phân tích nội dung (content analysis)
– từ khóa / thông điệp,... (keyword analysis , core message analysis, ...)
• Phân tích xu hướng (trend analysis ):
– từ khóa, tương quan
• Phân tích báo chí (scanning media)
– Kiểm soát, từ khóa, nội dung, thông điệp, tác động,...
NGHIÊN CỨU HÀNH VI ĐỘC GIẢ
The Centre for Education and Development
VÌ SAO PHẢI PHÂN TÍCH TỪ KHÓA?
• 36.28 triệu người dùng
Internet,(40,1 thuê bao/100
dân) đạt 52% dân số - số liệu
12/2015, Cục Viễn thông, Bộ
Thông tin và Truyền thông
• 98% bạn đọc đến từ tìm
kiếm Google, thống kê từ
1.5 triệu dữ liệu người
duyệt của một website 9
năm tuổi
The Centre for Education and Development
GOOGLE HEAT MAP
80% người tìm thông tin sẽ click vào 4 website đầu tiên trên kết quả tìm kiếm Google
The Centre for Education and Development
GOOGLE FEATURED SNIPPETS –
Dominate search results
Website uy tín sẽ được Featured trên kết quả tìm kiếm và nhận được sự tin tưởng!
The Centre for Education and Development
TỰ THỬ NGHIỆM VỚI CÁC TỪ KHÓA KHÁC NHAU
TRONG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC NHAU
Website dự án/tổ
chức của bạn đang ở
đâu trên kết quả tìm
kiếm ?
The Centre for Education and Development
TỪ KHÓA LẤY Ở ĐÂU
• Nhiều nguồn : từ gợi ý
của trình tìm kiếm,
thống kê từ khóa của
website, công cụ bên
thứ ba miễn phí và trả
phí ví dụ :Keyword
planner hay ...
The Centre for Education and Development
CASE 1: PHÂN TÍCH ĐỘC GIẢ QUA
HÀNH VI (WEB/Blog)
• Sử dụng các công cụ của
website hay bên thứ 3 tìm
hiểu về :
– Sự bộc lộ, độ phủ trên
internet
– Nội dung, sự thể hiện, cấu
trúc
– Độc giả, cách họ tới
– Mức độ kiểm soát, hiệu
năng,...
The Centre for Education and Development
CASE 2 : PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VỚI
BIG DATA CỦA GOOGLE
• Xác định những xu
hướng tìm kiếm của
người dùng Internet
(Google), dự báo, phát
hiện sớm các vấn đề có
thể nảy sinh
Xu hướng
tìm kiếm
The Centre for Education and Development
CASE 3: NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA TÌM
KIẾM (HÀNH VI NGƯỜI DÙNG)
• Giúp phát hiện vấn đề, học
hỏi tri thức xã hội, xây dựng
cấu trúc website đáp ứng
tốt người dùng
• Từ khóa tốt tăng thứ hạng
website trên kết quả tìm kiếm,
giúp thiết kế thông điệp hiệu
quả hơn và đáp ứng đúng kỳ
vọng người dùng
The Centre for Education and Development
CASE 3: NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA TÌM
HIỂU MỘT CHỦ ĐỀ MỚI LẠ (Cont.)
• Khi tìm hiểu một
lĩnh vực mới ? có
thể tìm hiểu gián
tiếp qua tri thức
xã hội từ người
dùng (từ khóa
mà họ tìm kiếm )
Tìm hiểu tri thức xã
hội từ hành vi tìm
kiếm người dùng!
The Centre for Education and Development
CASE 3: TỪ KHÓA GIÚP XÂY DỰNG WEBSITE TỐI
ƯU (Cont.)
• Các từ khóa tìm
kiếm giúp phát
hiện->nhóm vấn
đề -> xây dựng
cấu trúc website
đáp ứng nhu cầu
người dùng thực
NGHIÊN CỨU KÊNH / CÔNG CỤ
TRUYỀN THÔNG MỚI
The Centre for Education and Development
CASE 4: WEB/BLOG
• Định tính ?
– Trông nó thế nào? dùng
có tiện không? có dễ
truy cập không ?nội
dung có ích không....
• Định lượng ?
– Mỗi ngày có bao nhiêu
người vào? đứng thứ
hạng bao nhiêu VN / thế
giới? khảo sát người
dùng đánh giá nó thế
nào? có bao nhiều sites
giống nó hiện nay?...
The Centre for Education and Development
CASE 4: WEB/BLOG (cont.)
• Sự bộc lộ trên
google
• Thứ hạng trên
công cụ bên thứ
3 như Alexa
The Centre for Education and Development
CASE 5: FACEBOOK
• Định tính ?
– Group hay Page ?
– Trông nó thế nào? nhiều
người LIKE không ? nhiều
người comment không?
các comment thế nào?
• Định lượng ?
– Có bao nhiều người LIKE
? có bao nhiêu comment?
(tích cực/ tiêu cực/ trung
gian,... tỉ lệ trên số người
LIKE,...)
The Centre for Education and Development
CASE 6: YOUTUBE
• Định tính ?
– Trông nó thế nào? chất lượng
video HD hay không? hiển thị
nhúng trên web thế nào? hiển
thị độc lập ra sao? dùng có tiện
không? có dễ truy cập không
?nội dung có ích không....
• Định lượng ?
– Mỗi ngày có bao nhiêu người
vào? họ đến từ đâu? khảo sát
người dùng đánh giá nó thế
nào? bao nhiêu comment...
The Centre for Education and Development
CASE 7: YOURSOUND
• Định tính ?
– Chất lượng âm thanh
thế nào ? đã kiểm
duyệt những phần
nhạy cảm chưa? hiển
thị khi nhúng trên
web thế nào?....
• Định lượng ?
– Bao nhiêu lượt xem?
bao nhiêu lượt tải
về? comment ?...
The Centre for Education and Development
CASE 8: SLIDE SHARE
• Định tính ?
– Có bắt mắt không? độ
dài có phù hợp không
?.... đã có thông tin liên
hệ chưa ?(website?
email?,...)
• Định lượng ?
– Bao nhiêu lượt xem? họ
từ đâu? bao nhiêu lượt
tải về? comment ?
NGHIÊN CỨU KẾT HỢP
The Centre for Education and Development
CASE 9: - Báo chí về đề tài FLEGT-
VPA
• Định tính ?
– Chủ đề đó được đề cập trên báo chí thế nào?
– Chủ đề được đề cập có cụ thể không? có gây hiểu nhầm
không?
– Phản ứng của người đọc ra sao?,...
• Định lượng ?
– Có bao nhiêu bài báo đề cập đến nó
– Thứ hạng các báo đó ra sao?
– Những tác giả nào viết đến nó
– Bao nhiêu lỗi chính tả / nhầm lẫn / yếu tố gây hiểu nhầm
trên nó?,...
• Phương pháp :
– Kết hợp : Phân tích kiểm soát,
kênh truyền, báo chí /phân tích nội dung/thông điệp,...
Thu thập/xử lý dữ liệu thông tin Flegt-VPA
Phân tích, phát hiện, đề xuất khuyến nghị, trình bầy
Đề xuất khuyến nghị/can thiệp/ công bố
Theo
dõi/đánh
giá/điều
chỉnh
THÔNG ĐIỆP
THÔNG ĐIỆP =
THÔNG ĐIỆP CHÍNH + THÔNG ĐIỆP PHỤ +
KÊU GỌI HÀNH VI
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG!
The Centre for Education and Development
CÂU CHUYỆN ĐIỂN HÌNH
• Công cụ truyền thông
hiệu quả để thay đổi
hành vi
• Công cụ mạnh để thu
hút sự quan tâm của
báo chí
• Công cụ gián tiếp để
quảng bá hình ảnh của
dự án
• ...
•Các câu chuyện
cần đầu tư cảm
xúc
Cách ta cảm
nhận
•Các câu chuyện
khêu gợi và giữ
mối quan tâm
Cách ta suy
nghĩ •Các câu chuyện
tiếp thêm năng
lượng cho thông
điệp
Cách ta
hành động
•Các câu chuyện
là nguồn cơn
khiến chúng ta
phải hành động
Cách ta tin
tưởng
Câu chuyện tốt thuyết phục người ta thay đổi!
The Centre for Education and Development
CÂU TRUYỆN TỐT!
• Hướng tới con người
• Biểu cảm
• Thắt, mở
• Hình ảnh, âm thanh
• Hiệu ứng
• Định dạng số ...
Ngôi thứ
nhất
•Mỗi câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất
Cá nhân
•Mỗi câu chuyện biểu lộ một ý nghĩa cá nhân về
một sự kiện, một con người hay một nơi chốn
Neo/móc
•Cần tạo được mối quan tâm trong câu chuyện để
thu hút người xem tới kết cục
Tầm quan
trọng
•Câu chuyện cần biểu lộ sự trong sáng qua cách
dẫn dắt ngắn nhất có thể
Kịch tính
•Dùng hình ảnh và âm thanh sống động để thêm
các chi tiết ý nghĩa cho lời thoại
Trang
điểm
•Dùng hiệu ứng chuyển cảnh và hiệu ứng đặc biệt
để làm câu chuyện thêm ý nghĩa
The Centre for Education and Development
TIẾN TRÌNH TẠO CÂU TRUYỆN TỐT
• Định dạng số
• Tiến hành 8 bước
• Chỉnh sửa hậu kỳ
• ...
1. Bắt đầu
với một ý
tưởng/viết
đề xuất
2. Nghiên
cứu/Khám
phá/Học hỏi
3. Viết/Kịch
bản
4. Phân
cảnh/Kế
hoạch
5. Thu thập/
Tạo Ảnh/Âm
thanh/ Video
6. Tập hợp
tất cả cùng
nhau
7. Chia sẻ
8. Phản
hồi/phản
chiếu
Tiến trình tạo ra một câu
chuyện định dạng số
The Centre for Education and Development
CÁC KHÓA HỌC online về
Communication Science
• https://class.coursera.org/learn/communication - Rutger
Graaf, PhD, School of Communication Science, University of
Amsterdam
• https://class.coursera.org/course/googlemedia - Prof. Owen
R. Youngman Northwestern University
• https://class.coursera.org/learn/communication-in-the-
workplace - Patricia Bravo, MBA, SPHR , Instructor, University
of California, Irvine Extension
• https://class.coursera.org/course/citizenjournalism - Dr. Denis
Muller, Dr. Margaret Simons, The University of Melbourne
• https://class.coursera.org/learn/leadership-storytelling - Prof.
Candy Lee et all, Medill School of Journalism, Media,
Integrated Marketing Communications, Northwestern
University
The Centre for Education and Development
CÁC KHÓA HỌC BỔ TRỢ
• https://class.coursera.org/learn/public-speaking - Dr. Matt
McGarrit, University of Washington
• https://class.coursera.org/course/healthliteracy
• https://class.coursera.org/learn/writing-for-children - David
Hill, Maria Gill, Commonwealth Education Trust
• https://class.coursera.org/learn/negotiation - Barry Nalebuff,
Milton Steinbach Professor, Yale University
• https://class.coursera.org/learn/negotiation-skills - George
Siedel, Williamson Family Professor of Business Administration
and Thurnau Professor of Business Law, University of
Michigan
• Ứng dụng cài điện thoại android (học phần tutorial)
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.storymaker.
app - The Guardian Project
Thank you!
minhva@ced.edu.vn
ungphothientai.com

More Related Content

What's hot

Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông
Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thôngHướng dẫn lập kế hoạch truyền thông
Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông
GAPIT Communications JSC.
 
Lập Kế hoạch Truyền thông
Lập Kế hoạch Truyền thôngLập Kế hoạch Truyền thông
Lập Kế hoạch Truyền thông
Tâm Nguyễn Đức Minh
 
SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...
SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...
SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...
YouNet Media Company
 
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thểHướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
InfoQ - GMO Research
 
Kỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis management
Kỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis managementKỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis management
Kỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis management
Phuong Le Tran Bao
 
Winway com proposal 201407 [final 02]
Winway com proposal 201407 [final 02]Winway com proposal 201407 [final 02]
Winway com proposal 201407 [final 02]
SkZin Lai
 
KỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
KỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆPKỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
KỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
QUAY PHIM VIỆT
 
Chiến lược Marketing của Coca Cola
Chiến lược Marketing của Coca ColaChiến lược Marketing của Coca Cola
Chiến lược Marketing của Coca Cola
Wikibiz.vn
 
Chiến lược truyền thông mỹ phẩm
Chiến lược truyền thông mỹ phẩmChiến lược truyền thông mỹ phẩm
Chiến lược truyền thông mỹ phẩm
Hải Hoàng
 
Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)
Zelda NGUYEN
 
Xây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thôngXây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thông
Minh Phạm Nhật
 
Quy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược prQuy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược pr
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóaTư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Quyên Nguyễn Tố
 
Truyền thông trong xử lý khủng hoảng
Truyền thông trong xử lý khủng hoảngTruyền thông trong xử lý khủng hoảng
Truyền thông trong xử lý khủng hoảng
BUG Corporation
 
Kế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã Nam
Kế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã NamKế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã Nam
Kế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã Nam
Sue Nguyễn
 
Chiến lược Marketing Coca-Cola
Chiến lược Marketing Coca-ColaChiến lược Marketing Coca-Cola
Chiến lược Marketing Coca-Cola
Maichi Ngo
 
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thôngBài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Minh Nga Pham Nguyen
 
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZLập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Tú Cao
 

What's hot (20)

Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông
Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thôngHướng dẫn lập kế hoạch truyền thông
Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông
 
Lập Kế hoạch Truyền thông
Lập Kế hoạch Truyền thôngLập Kế hoạch Truyền thông
Lập Kế hoạch Truyền thông
 
SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...
SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...
SỰ VỤ TRUYỀN THÔNG CỦA BITI’S HUNTER TRONG DỰ ÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI BLOO...
 
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thểHướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
 
Kỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis management
Kỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis managementKỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis management
Kỹ năng xử lý khủng hoảng - Crisis management
 
Winway com proposal 201407 [final 02]
Winway com proposal 201407 [final 02]Winway com proposal 201407 [final 02]
Winway com proposal 201407 [final 02]
 
Pr mau vinamilk
Pr mau vinamilkPr mau vinamilk
Pr mau vinamilk
 
KỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
KỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆPKỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
KỊCH BẢN MẪU PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP
 
Chiến lược Marketing của Coca Cola
Chiến lược Marketing của Coca ColaChiến lược Marketing của Coca Cola
Chiến lược Marketing của Coca Cola
 
Chiến lược truyền thông mỹ phẩm
Chiến lược truyền thông mỹ phẩmChiến lược truyền thông mỹ phẩm
Chiến lược truyền thông mỹ phẩm
 
Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)
 
Xây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thôngXây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thông
 
Quy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược prQuy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược pr
 
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóaTư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tư Tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
 
Nhom 2 cocacola
Nhom 2 cocacolaNhom 2 cocacola
Nhom 2 cocacola
 
Truyền thông trong xử lý khủng hoảng
Truyền thông trong xử lý khủng hoảngTruyền thông trong xử lý khủng hoảng
Truyền thông trong xử lý khủng hoảng
 
Kế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã Nam
Kế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã NamKế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã Nam
Kế hoạch truyền thông cho sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"_NXB Nhã Nam
 
Chiến lược Marketing Coca-Cola
Chiến lược Marketing Coca-ColaChiến lược Marketing Coca-Cola
Chiến lược Marketing Coca-Cola
 
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thôngBài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thông
 
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZLập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
Lập kế hoạch truyền thông trên Facebook - MediaZ
 

Viewers also liked

Over viewcedfaoflegt
Over viewcedfaoflegtOver viewcedfaoflegt
Over viewcedfaoflegt
Minh Vu
 
Media monitoring vu anhminh_19 thang 5
Media monitoring vu anhminh_19 thang 5Media monitoring vu anhminh_19 thang 5
Media monitoring vu anhminh_19 thang 5
Minh Vu
 
Media relations vu anhminh_20 thang 5
Media relations vu anhminh_20 thang 5Media relations vu anhminh_20 thang 5
Media relations vu anhminh_20 thang 5
Minh Vu
 
Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5
Minh Vu
 
New media vu anhminh_20 thang 5
New media vu anhminh_20 thang 5New media vu anhminh_20 thang 5
New media vu anhminh_20 thang 5
Minh Vu
 
Phương pháp điều hành hội nghị hội thảo
Phương pháp điều hành hội nghị hội thảoPhương pháp điều hành hội nghị hội thảo
Phương pháp điều hành hội nghị hội thảo
Minh Vu
 
Ebook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng Hoảng
Ebook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng HoảngEbook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng Hoảng
Ebook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng Hoảng
Nhân Nguyễn Sỹ
 
Lập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thôngLập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thông
tuhocprmarketing
 
Flegt vpa21102016
Flegt vpa21102016Flegt vpa21102016
Flegt vpa21102016
Minh Vu
 
1. invitation letter to national business forum
1. invitation letter to national business forum1. invitation letter to national business forum
1. invitation letter to national business forum
Minh Vu
 
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016
Minh Vu
 
Green id airquality report_web_final
Green id airquality report_web_finalGreen id airquality report_web_final
Green id airquality report_web_final
Minh Vu
 
Cach thuyet trinh khoa hoc va poster
Cach thuyet trinh khoa hoc va posterCach thuyet trinh khoa hoc va poster
Cach thuyet trinh khoa hoc va poster
Minh Vu
 
Buổi 11 - Chiến lược vệ tinh
Buổi 11 - Chiến lược vệ tinhBuổi 11 - Chiến lược vệ tinh
Buổi 11 - Chiến lược vệ tinh
Quang Nguyễn
 
Nghien cuututhiendn nc1_042015
Nghien cuututhiendn nc1_042015Nghien cuututhiendn nc1_042015
Nghien cuututhiendn nc1_042015
Minh Vu
 
Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars
Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholarsTracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars
Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars
Minh Vu
 
Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)
Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)
Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)
Minh Vu
 
Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow
Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow
Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow
Minh Vu
 
Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...
Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...
Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...
Minh Vu
 

Viewers also liked (20)

Over viewcedfaoflegt
Over viewcedfaoflegtOver viewcedfaoflegt
Over viewcedfaoflegt
 
Media monitoring vu anhminh_19 thang 5
Media monitoring vu anhminh_19 thang 5Media monitoring vu anhminh_19 thang 5
Media monitoring vu anhminh_19 thang 5
 
Media relations vu anhminh_20 thang 5
Media relations vu anhminh_20 thang 5Media relations vu anhminh_20 thang 5
Media relations vu anhminh_20 thang 5
 
Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5
 
New media vu anhminh_20 thang 5
New media vu anhminh_20 thang 5New media vu anhminh_20 thang 5
New media vu anhminh_20 thang 5
 
Phương pháp điều hành hội nghị hội thảo
Phương pháp điều hành hội nghị hội thảoPhương pháp điều hành hội nghị hội thảo
Phương pháp điều hành hội nghị hội thảo
 
Ebook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng Hoảng
Ebook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng HoảngEbook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng Hoảng
Ebook Xử Lý Truyền Thông Trong Khủng Hoảng
 
Lập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thôngLập kế hoạch truyền thông
Lập kế hoạch truyền thông
 
Flegt vpa21102016
Flegt vpa21102016Flegt vpa21102016
Flegt vpa21102016
 
1. invitation letter to national business forum
1. invitation letter to national business forum1. invitation letter to national business forum
1. invitation letter to national business forum
 
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016Chuong trinh ii  wwf danang-06.2016
Chuong trinh ii wwf danang-06.2016
 
Green id airquality report_web_final
Green id airquality report_web_finalGreen id airquality report_web_final
Green id airquality report_web_final
 
Cach thuyet trinh khoa hoc va poster
Cach thuyet trinh khoa hoc va posterCach thuyet trinh khoa hoc va poster
Cach thuyet trinh khoa hoc va poster
 
Buổi 11 - Chiến lược vệ tinh
Buổi 11 - Chiến lược vệ tinhBuổi 11 - Chiến lược vệ tinh
Buổi 11 - Chiến lược vệ tinh
 
Mầm non saigon academy - numbers
Mầm non saigon academy - numbersMầm non saigon academy - numbers
Mầm non saigon academy - numbers
 
Nghien cuututhiendn nc1_042015
Nghien cuututhiendn nc1_042015Nghien cuututhiendn nc1_042015
Nghien cuututhiendn nc1_042015
 
Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars
Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholarsTracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars
Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars
 
Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)
Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)
Công việc Tình nguyện tại CED (định hướng cho TNV tuyển đợt 20/1/2015)
 
Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow
Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow
Định hướng Kỹ năng mềm ĐH Cần thơ cho nữ sinh Học bổng Teillon-Ludlow
 
Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...
Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...
Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali c...
 

Similar to Công tác hỗ trợ truyền thông hiệu quả

Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...
Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...
Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...
tranbinhkb
 
Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...
Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...
Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...
Minh Vu
 
tiểu luận quan hệ công chúng
tiểu luận quan hệ công chúng tiểu luận quan hệ công chúng
tiểu luận quan hệ công chúng
Kim Lài Hoàng Thị
 
Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)
Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)
Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)
toixedich
 
Ky nang-trinh-bay
Ky nang-trinh-bayKy nang-trinh-bay
Ky nang-trinh-bay
Quoc Nguyen
 
Ky nang trinh bay
Ky nang trinh bayKy nang trinh bay
Ky nang trinh bay
Vũ Huỳnh
 
Quản trị Facebook Fanpage
Quản trị Facebook FanpageQuản trị Facebook Fanpage
Quản trị Facebook Fanpage
Hà Trần
 
Ky nang trinh_bay
Ky nang trinh_bayKy nang trinh_bay
Ky nang trinh_bay
vinh267
 
Ki nang trinh_bay
Ki nang trinh_bayKi nang trinh_bay
Ki nang trinh_bay
luudiecthu
 
Pr 2.0
Pr 2.0Pr 2.0
Cách viết 1 bài PR hấp dẫn
Cách viết 1 bài PR hấp dẫnCách viết 1 bài PR hấp dẫn
Cách viết 1 bài PR hấp dẫn
Yen Kieu Hai
 
Thông cáo báo trí | Marketing
Thông cáo báo trí | MarketingThông cáo báo trí | Marketing
Thông cáo báo trí | Marketing
tvcviet
 
Training ban sự kiện 2014
Training ban sự kiện 2014Training ban sự kiện 2014
Training ban sự kiện 2014
Nga Nguyen (Perry)
 
Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...
Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...
Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...
Minh Vu
 
Content marketing 3C
Content marketing 3C Content marketing 3C
Content marketing 3C
Joe Nguyen
 
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3CContent marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Thiết kế website - VINALINK DESIGN
 
Content Marketing
Content MarketingContent Marketing
Content Marketing
NgocLy18
 

Similar to Công tác hỗ trợ truyền thông hiệu quả (20)

Chuong 3 pr
Chuong 3 prChuong 3 pr
Chuong 3 pr
 
Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...
Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...
Cẩm nang truyền thông - Tìm được tiếng nói trước công chúng (http://media.boo...
 
Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...
Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...
Ngo với truyền thông. do Ts Đỗ Quỳnh Chi GĐ Vietlabour tại hội thảo FLEGT-VPA...
 
tiểu luận quan hệ công chúng
tiểu luận quan hệ công chúng tiểu luận quan hệ công chúng
tiểu luận quan hệ công chúng
 
Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)
Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)
Tuyển dụng năm 2016 - Đề thi vòng 2 (Huế)
 
Ky nang-trinh-bay
Ky nang-trinh-bayKy nang-trinh-bay
Ky nang-trinh-bay
 
Ky nang trinh bay
Ky nang trinh bayKy nang trinh bay
Ky nang trinh bay
 
Quản trị Facebook Fanpage
Quản trị Facebook FanpageQuản trị Facebook Fanpage
Quản trị Facebook Fanpage
 
Tìm hiểu về PR 2.0
Tìm hiểu về PR 2.0Tìm hiểu về PR 2.0
Tìm hiểu về PR 2.0
 
Ky nang trinh_bay
Ky nang trinh_bayKy nang trinh_bay
Ky nang trinh_bay
 
Ki nang trinh_bay
Ki nang trinh_bayKi nang trinh_bay
Ki nang trinh_bay
 
Pr 2.0
Pr 2.0Pr 2.0
Pr 2.0
 
Cách viết 1 bài PR hấp dẫn
Cách viết 1 bài PR hấp dẫnCách viết 1 bài PR hấp dẫn
Cách viết 1 bài PR hấp dẫn
 
Thông cáo báo trí | Marketing
Thông cáo báo trí | MarketingThông cáo báo trí | Marketing
Thông cáo báo trí | Marketing
 
Training ban sự kiện 2014
Training ban sự kiện 2014Training ban sự kiện 2014
Training ban sự kiện 2014
 
Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...
Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...
Tong ket du an ced trinh bay Hoi thao Tong ket Du An FLEGT-VPA khach san Cong...
 
Tt cho sk
Tt cho skTt cho sk
Tt cho sk
 
Content marketing 3C
Content marketing 3C Content marketing 3C
Content marketing 3C
 
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3CContent marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
 
Content Marketing
Content MarketingContent Marketing
Content Marketing
 

More from Minh Vu

Cach viet bai bao khoa hoc
Cach viet bai bao khoa hocCach viet bai bao khoa hoc
Cach viet bai bao khoa hoc
Minh Vu
 
Quan tri su menh ceo kojisakamoto
Quan tri su menh ceo kojisakamotoQuan tri su menh ceo kojisakamoto
Quan tri su menh ceo kojisakamoto
Minh Vu
 
Indonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnam
Indonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnamIndonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnam
Indonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnam
Minh Vu
 
Tcbc indo flegt_final_18102016
Tcbc indo flegt_final_18102016Tcbc indo flegt_final_18102016
Tcbc indo flegt_final_18102016
Minh Vu
 
Hoi thaoindoflegt final
Hoi thaoindoflegt finalHoi thaoindoflegt final
Hoi thaoindoflegt final
Minh Vu
 
Hoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 edited
Hoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 editedHoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 edited
Hoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 edited
Minh Vu
 
Svlk development anna
Svlk development annaSvlk development anna
Svlk development anna
Minh Vu
 
Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016
Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016
Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016
Minh Vu
 
Giới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepcon
Giới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepconGiới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepcon
Giới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepcon
Minh Vu
 
Du an ced trinh bay 23092016
Du an ced trinh bay 23092016Du an ced trinh bay 23092016
Du an ced trinh bay 23092016
Minh Vu
 
2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi
2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi
2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi
Minh Vu
 
E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final
E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final
E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final
Minh Vu
 
Bao cao tap huan wwf 20 may 2016
Bao cao tap huan wwf  20 may 2016Bao cao tap huan wwf  20 may 2016
Bao cao tap huan wwf 20 may 2016
Minh Vu
 
Tap hop so lieu tap huan bao cao tro ly
Tap hop so lieu tap huan  bao cao tro lyTap hop so lieu tap huan  bao cao tro ly
Tap hop so lieu tap huan bao cao tro ly
Minh Vu
 
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).finalBao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final
Minh Vu
 
Bao phap luat dong ky
Bao phap luat dong kyBao phap luat dong ky
Bao phap luat dong ky
Minh Vu
 
Kế hoạch dự án DRM pha 5 CED
Kế hoạch dự án DRM pha 5 CEDKế hoạch dự án DRM pha 5 CED
Kế hoạch dự án DRM pha 5 CED
Minh Vu
 
Chatham house 20141210illegaltimbervietnamsaunders
Chatham house 20141210illegaltimbervietnamsaundersChatham house 20141210illegaltimbervietnamsaunders
Chatham house 20141210illegaltimbervietnamsaunders
Minh Vu
 

More from Minh Vu (18)

Cach viet bai bao khoa hoc
Cach viet bai bao khoa hocCach viet bai bao khoa hoc
Cach viet bai bao khoa hoc
 
Quan tri su menh ceo kojisakamoto
Quan tri su menh ceo kojisakamotoQuan tri su menh ceo kojisakamoto
Quan tri su menh ceo kojisakamoto
 
Indonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnam
Indonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnamIndonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnam
Indonesia - European FLEGT-VPA Vietnam.pptx vietnam
 
Tcbc indo flegt_final_18102016
Tcbc indo flegt_final_18102016Tcbc indo flegt_final_18102016
Tcbc indo flegt_final_18102016
 
Hoi thaoindoflegt final
Hoi thaoindoflegt finalHoi thaoindoflegt final
Hoi thaoindoflegt final
 
Hoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 edited
Hoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 editedHoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 edited
Hoi thao flegt indo vietnam update 4 10 2016 edited
 
Svlk development anna
Svlk development annaSvlk development anna
Svlk development anna
 
Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016
Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016
Indonesia tlas (svlk) & flegt vpa 18 okt 2016
 
Giới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepcon
Giới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepconGiới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepcon
Giới thiệu dự án – bộ công cụ duong thi lien nepcon
 
Du an ced trinh bay 23092016
Du an ced trinh bay 23092016Du an ced trinh bay 23092016
Du an ced trinh bay 23092016
 
2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi
2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi
2. noi dung dien dan doanh nghiep t9.2016 hanoi
 
E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final
E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final
E newsletter Vol 01 16-09-2016 - final
 
Bao cao tap huan wwf 20 may 2016
Bao cao tap huan wwf  20 may 2016Bao cao tap huan wwf  20 may 2016
Bao cao tap huan wwf 20 may 2016
 
Tap hop so lieu tap huan bao cao tro ly
Tap hop so lieu tap huan  bao cao tro lyTap hop so lieu tap huan  bao cao tro ly
Tap hop so lieu tap huan bao cao tro ly
 
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).finalBao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final
Bao cao dien dan danang wwf (27 29.june.2016).final
 
Bao phap luat dong ky
Bao phap luat dong kyBao phap luat dong ky
Bao phap luat dong ky
 
Kế hoạch dự án DRM pha 5 CED
Kế hoạch dự án DRM pha 5 CEDKế hoạch dự án DRM pha 5 CED
Kế hoạch dự án DRM pha 5 CED
 
Chatham house 20141210illegaltimbervietnamsaunders
Chatham house 20141210illegaltimbervietnamsaundersChatham house 20141210illegaltimbervietnamsaunders
Chatham house 20141210illegaltimbervietnamsaunders
 

Công tác hỗ trợ truyền thông hiệu quả

 • 1. Đà Nẵng, 9/6/2016 - Vũ Anh Minh (CED) minhva@ced.edu.vn HỖ TRỢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ QUAN HỆ BÁO CHÍ/THEO DÕI/ĐÁNH GIÁ
 • 2. VÌ SAO PHẢI QUAN HỆ BÁO CHÍ?
 • 3. The Centre for Education and Development QUAN HỆ BÁO CHÍ GIÚP • Tăng hiệu dự án • Quảng bá hình ảnh tổ chức • Kết nối nhà tài trợ • Nâng cao nhận thức cộng đồng nhờ nâng cao nhận thức phóng viên • ... Trích dẫn Định hình câu chuyện và bối cảnh Nơi chốn xảy ra câu chuyện QUAN HỆ BÁO CHÍ và GIÁM SÁT NỀN MÓNG CỦA QUAN HỆ BÁO CHÍ Trích dẫn chỉ là phần nổi của tảng băng
 • 4. QUY TRÌNH SỰ KIỆN & QUAN HỆ BÁO CHÍ
 • 5. The Centre for Education and Development 3 GIAI ĐOẠN TRƯỚC SỰ KIỆN • Thông cáo báo chí • Giấy mời • Check list phỏng vấn / hậu cần / địa điểm / thời gian / nội dung / mục tiêu / kết quả,... TRONG SỰ KIỆN • Đón phóng viên / chuyên gia / đại biểu / khách mời • Tiếp xúc, chủ động cung cấp thông tin cho phóng viên • Liên hệ phỏng vấn SAU SỰ KIỆN • Xuất bản TCBC/tài liệu ấn phẩm trực trực tuyến • Gửi mail cám ơn và follow up báo chí • Theo dõi tin bài về sự kiện hội thảo
 • 6. The Centre for Education and Development TRƯỚC SỰ KIỆN • Chuẩn bị giấy mời phóng viên / giấy mời tham dự hội thảo trước ít nhất là 1 tuần • Chuẩn bị bản cứng/mềm thông cáo báo chí (TCBC) để phát ở hội nghị, chuẩn bị yêu cầu/nội dung lấy trích dẫn (quote) và gửi người lấy trích dẫn duyệt trước ít nhất 2 tuần (dài/ngắn tùy thuộc mối quan hệ, chủ đề cần quote và bản thân người được quote, tcbc có thể còn sửa đến trước ngày xảy ra sự kiện, nên lên phương án in ấn cho TCBC đến tận ngày cuối, khi lấy quote nên nhấn mạnh date line nếu đến giờ này, ngày này chưa duyệt xong tôi sẽ dùng quote này làm quote chính thức cho tcbc và phát cho báo chí) • Lên sẵn một danh sách yếu nhân có thể trả lời phỏng vấn để tránh bị động khi pv có yêu cầu pv
 • 7. The Centre for Education and Development TRƯỚC SỰ KIỆN (cont.) • Chuẩn bị tóm tắt dự án (Anh/Việt; bản cứng/mềm) , chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm gửi cho hội thảo (bản cứng/mềm) • Upload các file trên lên SliceShare với tiêu đề, từ khóa liên hệ với hội thảo, trong từ khóa phải có từ của tổ chức (CED, VCCI, TAF,...), và (ví dụ DRM, FLEGT, …), tên miền website nếu có (ungphothientai.com, ced.edu.vn,...) • Lập tiêu chí chọn phóng viên (lĩnh vực,kênh truyền thông, độ nhiệt tình...) • Gửi email giấy mời kèm chương trình hội thảo (ghi rõ đơn vị tổ chức, thời gian địa điểm, thành phần tham dự đặc biệt là sự có mặt của các yếu nhân, có thể gửi kèm cả tóm tắt dự án) cho pv theo danh sách vào trước thứ 2 đầu tuần xảy ra sự kiện (nội dung thư nên cá nhân hóa, và theo mối quan hệ, không nên gửi cc cả loạt), cuối thư đề nghị xác nhận sự tham gia của pv vào sự kiện và đầu mối liên lạc khi có nhu cầu thông tin thêm, có thể đề nghị gửi trước câu hỏi hoặc yêu cầu đề nghị phỏng vấn
 • 8. The Centre for Education and Development TRƯỚC SỰ KIỆN (cont.) • Xác nhận trước 1 ngày xảy ra sự kiện qua email/điện thoại (ví dụ thứ 4 hội thảo, thứ 6 gửi thư, thứ 3 tuần sau yêu cầu xác nhận) • Update các thông tin ngày giờ gửi, ngày giờ phản hồi vào trường tương ứng trong file contact phóng viên (thông tin theo dõi đánh giá mức độ đáp ứng/phản hồi của pv, độ nhiệt tình, chuyên nghiệp,...) • FB group báo chí trước 1 ngày xảy ra sự kiện (post thông tin, link giấy mời)
 • 9. The Centre for Education and Development TRONG SỰ KIỆN • Có mặt sớm đón phóng viên/đại biểu, phát tcbc và tài liệu hội thảo, lấy contact pv tham dự (kể cả pv đã có trong danh sách để update thông tin mới nhất của họ) • Quan sát, chủ động tiếp xúc, giới thiệu và lấy contact của những phóng viên không đăng ký (đến sau, tự đến,...) • Chủ động tiếp xúc, đề nghị hỗ trợ phóng viên tác nghiệp (cung cấp thông tin, liên hệ yếu nhân để phỏng vấn, cung cấp thông tin dự án sau hội thảo,...) • Liên hệ người cần phỏng vấn và điều phối/bố trí phóng viên phỏng vấn trong coffee break hoặc thời điểm phù hợp • Có thể tự chụp ảnh hoặc hướng dẫn chụp ảnh để làm tin vắn/báo cáo dự án Nên đứng/di chuyển khi làm công tác truyền thông. Không ngồi!
 • 10. The Centre for Education and Development TRONG SỰ KIỆN (cont.) Chủ động hỗ trợ phóng viên tác nghiệp! Chủ động tiếp xúc! Chủ động cung cấp thông tin! Chủ động liên hệ/bố trí phỏng vấn!
 • 11. The Centre for Education and Development SAU SỰ KIỆN • Xuất bản thông cáo báo chí trực tuyến (web hoặc mạng xã hội,...) • Gửi email cảm ơn cá nhân hóa theo mẫu XXX cho pv trong danh sách pv đã tham gia sự kiện, đề nghị cung cấp link đến bài báo hoặc thời điểm phát sóng (xin copy file âm thanh hoặc clip về sự kiện nếu được) • Cài đặt Google Alert theo từ khóa của sự kiện để được thông báo khi có bài viết liên quan • Tìm và copy link bài báo về trong 3-5 ngày sau sự kiện (tìm kiếm theo thời gian) • Đặt mã hội thảo không trùng lặp ví dụ [thời gian][ngày][viết tắt dự án][viết tắt tên hội thảo] • Nhập link các bài báo về sự kiện vào File quản lý (ví dụ sheet Workshop quản lý hội thảo,mã hội thảo, phân loại bài gốc/copy, và các trường liên quan,...) Xây dựng những mối quan hệ cá nhân tốt với báo chí là một lợi thế của người làm truyền thông
 • 12. The Centre for Education and Development SAU SỰ KIỆN (cont.) • Thống kê theo dõi hội thảo vào sheet … (số PV đã mời, số lượng đến dự theo danh sách đăng ký tại sự kiện, số bài báo, phóng sự truyền thanh, truyền hình,...) • Lưu trữ các bài báo, clip hình, tiếng vào máy chủ theo qui định của tổ chức • Xử lý các clip hình/tiếng theo định dạng Web, thêm logo nhà tài trợ/dự án/tổ chức,... up lên kênh Youtube / Yoursound với tiêu đề, từ khóa và phần miêu tả có link đến website dự án/tổ chức ngay ở dòng đầu tiên (nếu clip người khác up thì cần subscribe vào kênh Youtube tương ứng) • Đặt lịch chia sẻ mạng xã hội FB group/page, tương ứng...link các bài viết/clip liên quan
 • 14. The Centre for Education and Development THÔNG CÁO BÁO CHÍ • Thông tin chính thức về sự kiện được phát hành cho báo chí vào thời điểm xảy ra sự kiện • Cơ sở để phóng viên quyết định việc đưa tin và chất liệu cho bài viết của phóng viên • Thông điệp từ dự án gửi tới cộng đồng qua báo chí • Cấu trúc kim tự tháp ngược và nguyên tắc 5W + 1H: – Who: Ai – What: Cái gì – Where: Ở đâu – Why: Vì Sao – When: Khi nào – How: Như thế nào • Nên chuẩn bị trước 2 tuần xảy ra sự kiện, có thể update cho đến trước khi xảy ra sự kiện Giới thiệu Trả lời 5W1H : Ai? Cái gì? Ở đâu? Tại sao? Khi nào? Tạo sự tin tưởng Dẫn chứng bất cứ thông tin thực tiễn nào để cung cấp sự tin tưởng với thông tin mà bạn cung cấp. Trả lời câu hỏi “Làm sao tôi biết ?” Tầm quan trọng Giải thích ý nghĩa của câu chuyện. Tại sao người ta muốn nghe/ muốn đọc về nó? Trí ch dẫn Nếu có, sử dụng trích dẫn, trích dẫn đem sự sống đến cho câu truyện của bạnLiên lạc Bất cứ thông tin cập nhật về dự án/thông tin liên lạc TAM GIÁC NGƯỢC THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 • 15. The Centre for Education and Development CẤU TRÚC TCBC • Phải ghi rõ là Thông cáo Báo chí • Phần đầu quan trọng nhất chứa đủ 5W+1H, thông tin cần thu hút, thuyết phục để phóng viên quyết định đưa tin về sự kiện • Nên có số liệu, dẫn chứng, quote của những người uy tín trong lĩnh vực để báo chí tiện trích dẫn • Các số liệu, bằng chứng phải có nguồn tin cậy và dẫn nguồn • Định dạng A4, giãn dòng 1,5 • Ngôn ngữ rõ ràng, không quá một trang giấy . Nên phân tích và sử dụng từ khóa trong thông cáo báo chí • Tuyệt đối tránh lỗi chính tả hoặc chuyên môn • Cuối ghi rõ thông tin liên hệ, địa chỉ website (ngắn) đến tài liệu tham khảo nếu có • Lưu ý logo/hình ảnh theo yêu cầu tổ chức và dự án
 • 16. The Centre for Education and Development BỐ CỤC CỦA TCBC • Đề tựa :Phải gây chú ý, ngắn nêu được nội dung chính của câu chuyện. Nếu cần có thể thêm tiêu đề phụ cho các đoạn để bài viết rõ ràng hơn. • Đoạn văn đầu tiên:Cần khái quát và ngắn gọn, nêu được 5 mục chính: ai, việc gì, ở đâu, khi nào, tại sao. Nó có thể đứng độc lập như một mẩu thông tin đầy đủ và súc tích. • Đoạn văn thứ hai: Có chức năng cung cấp thêm chi tiết, thông tin mới sau khi đã nêu khái quát ở đoạn đầu. • Đoạn văn thứ ba: Có thể trích dẫn lời nói của một người liên quan nổi tiếng bên ngoài hoặc lời phát ngôn viên của công ty. Lời trích phải mở ra hướng mới, như một khía cạnh cá nhân của câu chuyện. • Chi tiết liên lạc:Tên, chức danh, số điện thoại được ghi rõ ràng và in đậm ở cuối bài viết. Đôi khi phần này rất quan trọng, để phóng viên có thể liên lạc ngay chúng ta khi cần • Thông tin bổ sung: • + Số lượng từ của bài viết; • + Mô tả ngắn gọn về tổ chức; • + Thông tin và số liệu cơ bản; • + Website, nếu có (URL ngắn) • Nên: Sử dụng tiêu đề sinh động thu hút sự chú ý của phóng viên • Hãy đưa các thông tin quan trọng lên đầu • Tránh những lời công bố cường điệu và không có bằng chứng • Năng động và đi thẳng vào vấn đề • Sử dụng ngôn ngữ làm người đọc phấn khích khi đọc thông tin của bạn. Nếu TCBC của bạn tẻ nhạt hay vòng vo, họ có thể cho rằng bạn sẽ không thể có một bài phỏng vấn tốt. • Có địa chỉ liên lạc • Nên hạn chế sử dụng biệt ngữ • Tập trung vào lợi ích • Rõ ràng và chi tiết • Rà soát lại • Câu chuyện đáng được đưa tin • Thể hiện theo cách nghĩ của một biên tập viên • Phù hợp với thực trạng của tổ chức • Kiên trì đeo bám • Hình thức trình bày • Giấy A4, cách dòng 1,5 • Chỉ nên dài 1-2 mặt giấy • Ghi ngày, tháng, năm • Ghi "THÔNG CÁO BÁO CHÍ" ngay giữa • Ghi tên và chức danh người nhận • Viết theo phong cách báo chí, bắt mắt
 • 17. The Centre for Education and Development TCBC TỐT (cont.) Học hỏi từ chính các thông cáo báo chí tốt của các tổ chức quốc tế như EU, UN,...!
 • 18. The Centre for Education and Development MỘT TCBC CỦA NEPCON Qua nhiều lần học hỏi và hoàn thiện chúng ta sẽ có thông cáo báo chí tốt! quy trình tổ chức sự kiện tốt! quan hệ báo chí và làm truyền thông tốt!
 • 19. The Centre for Education and Development TCBC TỐT ? Nhận xét từ chính các thông cáo báo chí chưa tốt của chính tổ chức mình hay các đối tác,...
 • 20. The Centre for Education and Development THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯA TỐT ? • Tự nêu các lý do của một TCBC chưa tốt ? • Tự nêu những hậu quả của một TCBC chưa tốt ?
 • 21. THEO DÕI ĐÁNH GIÁ SAU SỰ KIỆN
 • 22. The Centre for Education and Development THEO DÕI / ĐÁNH GIÁ
 • 23. The Centre for Education and Development TỪ KHÓA -> THÔNG ĐIỆP -> TCBC -> LAN TỎA trên các FB Group báo chí TCBC Published on May 13, 2016 http://goo.gl/edmXGH Giấy mời và TTBC Published on May 13, 2016 https://goo.gl/deZDvH
 • 24. The Centre for Education and Development THƯ CẢM ƠN SAU SỰ KIỆN Thư cảm ơn đại biểu Thư cảm ơn và update đối tác
 • 25. The Centre for Education and Development TRUYỀN THÔNG ĐANG TẠO RA THAY ĐỔI! 4 năm ... nhìn nhận từ : Lý luận -> Kinh tế Đối lập -> Đối tác Before 21/8/2012 http://goo.gl/zUudGN After 16/5/2016 http://goo.gl/1E5C4W
 • 26. The Centre for Education and Development KHÔNG PHẢI 1 LẦN, 1 LĨNH VỰC,... Các tin mẫu về thiên tai, FLEGT và từ thiện DN với VITV Với các đài, báo khác cũng vậy,...! 2 bên cùng có lợi! Win - Win
 • 27. The Centre for Education and Development Mẫu DANH SÁCH SAU SỰ KIỆN • http://dangcongsan.vn/kinh-te/hoat-dong-tu-thien-cua-doanh-nghiep-viet-nam-thuc-tien- va-nhu-cau-chinh-sach-388805.html • http://congluan.vn/hoat-dong-tu-thien-cua-dn-viet-nam-thuc-tien-va-nhu-cau-chinh-sach/ • http://thoibaonganhang.vn/thuc-day-gan-ket-de-hoat-dong-tu-thien-ben-vung-48698.html • http://daubao.com/khuyen-khich-doanh-nghiep-lam-tu-thien/xa-hoi/93699.html • http://newsvina.com/m/doanh-nghiep-van-thieu-niem-tin-voi-cac-to-chuc-tu- thien_newsdetail-4-0-2016051612360672.html • http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/doanh-nghiep-van-thieu-niem-tin-voi-cac-to- chuc-tu-thien-a145583.html • http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/thue-phi-cao-lay-tien-dau-lam-tu-thien-1722834.html • VITV có đưa tin ngắn vào 18h - 18h30 mục Hộp tin Việt Nam ngày hôm nay-trên Kênh Truyền hình VITV - SCTV8 phát lại 22h - 22h30 dự kiến sẽ có thêm 1 phóng sự, phát sóng trong tuần này, • https://youtu.be/i9vCv_vo3_A • Truyền hình quốc hội ? • TV quốc phòng ?
 • 30. The Centre for Education and Development TRUYỀN THÔNG LÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU • Nguồn tin : -> Phân tích kiểm soát (control analysis) • Thông tin được mã hóa : -> Phân tích nội dung (content analysis) – Phân tích báo chí (scanning media),... • Kênh truyền tin-> Phân tích công cụ, phương tiện, kênh truyền,... (Website,Facebook,... analysis), phân tích bối cảnh, nhiễu (context, noise,...)... • Nguồn nhận -> Phân tích độc giả (audience analysis) • Công thức nghiên cứu : 5W+1H + data + xử lý + trình bầy/công bố • Động cơ nghiên cứu: để biết, để ra quyết định tốt nhất ?
 • 31. The Centre for Education and Development CÂU HỎI CẦN LỜI ĐÁP • Công thức vàng : 5W+1H : What?Who?Why? When? Where? – tham khảo Phương pháp nghiên cứu trong phát triển http://goo.gl/vrb3Dn • Dữ liệu / Data : có ích không? thu thập bằng cách nào?, độ tin cậy ra sao?,... http://goo.gl/OD9X0B • Xử lý : Xử lý như thế nào? công cụ xử lý ra sao? ý nghĩa của số liệu diễn giải thế nào? ... tham khảo các hàm Excel thường dùng trong phát triển • Trình bầy/công bố : Có phát hiện gì mới không? có khách quan không? công bố cho ai? khi nào? cách tiếp cận ra sao? cách công bố ra sao,...
 • 32. The Centre for Education and Development NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG : Định tính hay Định lượng? • Ví dụ : • Phân tích xu hướng • Phân tích báo chí • Phân tích nội dung • Phân tích độc giả • Phân tích kênh truyền,... • Vận dụng kết hợp trong Phân tích web/facebook/youtube, slideshare, yoursoundfile, phân tích báo chí (về FLegt của CED hay gỗ lậu của Forestrend và pannature,...) Số liệu – Định lượng & Định tính Định lượng Định tính Hoạt động : Những thứ bạn bắt đầu # bài viết / post Tần suất cập nhật Các bình luận /comments Tương tác : Mạng xã hội dựa trên đáp ứng từ độc giả # Bình luận # Followers/Fans # View # số nội dung người dùng tạo ra Tâm lý người dùng Các bài học Đồn thổi Các kết quả : Tài chính dựa trên số liệu doanh thu và chi phí # Số đến sản phẩm # Số hàng bán được Câu chuyện thành công Các bài học
 • 33. The Centre for Education and Development VẬN DỤNG SÁNG TẠO, LINH HOẠT, KẾT HỢP • Phân tích kênh truyền/độc giả (control analysis, media analysis , audience analysis) : Tham khảo writing a media analysis - http://goo.gl/b3w17i – Công cụ truyền thông mới như :Web/Blog; Facebook; Youtube; SlideShare; Yoursound;... • Phân tích nội dung (content analysis) – từ khóa / thông điệp,... (keyword analysis , core message analysis, ...) • Phân tích xu hướng (trend analysis ): – từ khóa, tương quan • Phân tích báo chí (scanning media) – Kiểm soát, từ khóa, nội dung, thông điệp, tác động,...
 • 34. NGHIÊN CỨU HÀNH VI ĐỘC GIẢ
 • 35. The Centre for Education and Development VÌ SAO PHẢI PHÂN TÍCH TỪ KHÓA? • 36.28 triệu người dùng Internet,(40,1 thuê bao/100 dân) đạt 52% dân số - số liệu 12/2015, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông • 98% bạn đọc đến từ tìm kiếm Google, thống kê từ 1.5 triệu dữ liệu người duyệt của một website 9 năm tuổi
 • 36. The Centre for Education and Development GOOGLE HEAT MAP 80% người tìm thông tin sẽ click vào 4 website đầu tiên trên kết quả tìm kiếm Google
 • 37. The Centre for Education and Development GOOGLE FEATURED SNIPPETS – Dominate search results Website uy tín sẽ được Featured trên kết quả tìm kiếm và nhận được sự tin tưởng!
 • 38. The Centre for Education and Development TỰ THỬ NGHIỆM VỚI CÁC TỪ KHÓA KHÁC NHAU TRONG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC NHAU Website dự án/tổ chức của bạn đang ở đâu trên kết quả tìm kiếm ?
 • 39. The Centre for Education and Development TỪ KHÓA LẤY Ở ĐÂU • Nhiều nguồn : từ gợi ý của trình tìm kiếm, thống kê từ khóa của website, công cụ bên thứ ba miễn phí và trả phí ví dụ :Keyword planner hay ...
 • 40. The Centre for Education and Development CASE 1: PHÂN TÍCH ĐỘC GIẢ QUA HÀNH VI (WEB/Blog) • Sử dụng các công cụ của website hay bên thứ 3 tìm hiểu về : – Sự bộc lộ, độ phủ trên internet – Nội dung, sự thể hiện, cấu trúc – Độc giả, cách họ tới – Mức độ kiểm soát, hiệu năng,...
 • 41. The Centre for Education and Development CASE 2 : PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VỚI BIG DATA CỦA GOOGLE • Xác định những xu hướng tìm kiếm của người dùng Internet (Google), dự báo, phát hiện sớm các vấn đề có thể nảy sinh Xu hướng tìm kiếm
 • 42. The Centre for Education and Development CASE 3: NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA TÌM KIẾM (HÀNH VI NGƯỜI DÙNG) • Giúp phát hiện vấn đề, học hỏi tri thức xã hội, xây dựng cấu trúc website đáp ứng tốt người dùng • Từ khóa tốt tăng thứ hạng website trên kết quả tìm kiếm, giúp thiết kế thông điệp hiệu quả hơn và đáp ứng đúng kỳ vọng người dùng
 • 43. The Centre for Education and Development CASE 3: NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA TÌM HIỂU MỘT CHỦ ĐỀ MỚI LẠ (Cont.) • Khi tìm hiểu một lĩnh vực mới ? có thể tìm hiểu gián tiếp qua tri thức xã hội từ người dùng (từ khóa mà họ tìm kiếm ) Tìm hiểu tri thức xã hội từ hành vi tìm kiếm người dùng!
 • 44. The Centre for Education and Development CASE 3: TỪ KHÓA GIÚP XÂY DỰNG WEBSITE TỐI ƯU (Cont.) • Các từ khóa tìm kiếm giúp phát hiện->nhóm vấn đề -> xây dựng cấu trúc website đáp ứng nhu cầu người dùng thực
 • 45. NGHIÊN CỨU KÊNH / CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MỚI
 • 46. The Centre for Education and Development CASE 4: WEB/BLOG • Định tính ? – Trông nó thế nào? dùng có tiện không? có dễ truy cập không ?nội dung có ích không.... • Định lượng ? – Mỗi ngày có bao nhiêu người vào? đứng thứ hạng bao nhiêu VN / thế giới? khảo sát người dùng đánh giá nó thế nào? có bao nhiều sites giống nó hiện nay?...
 • 47. The Centre for Education and Development CASE 4: WEB/BLOG (cont.) • Sự bộc lộ trên google • Thứ hạng trên công cụ bên thứ 3 như Alexa
 • 48. The Centre for Education and Development CASE 5: FACEBOOK • Định tính ? – Group hay Page ? – Trông nó thế nào? nhiều người LIKE không ? nhiều người comment không? các comment thế nào? • Định lượng ? – Có bao nhiều người LIKE ? có bao nhiêu comment? (tích cực/ tiêu cực/ trung gian,... tỉ lệ trên số người LIKE,...)
 • 49. The Centre for Education and Development CASE 6: YOUTUBE • Định tính ? – Trông nó thế nào? chất lượng video HD hay không? hiển thị nhúng trên web thế nào? hiển thị độc lập ra sao? dùng có tiện không? có dễ truy cập không ?nội dung có ích không.... • Định lượng ? – Mỗi ngày có bao nhiêu người vào? họ đến từ đâu? khảo sát người dùng đánh giá nó thế nào? bao nhiêu comment...
 • 50. The Centre for Education and Development CASE 7: YOURSOUND • Định tính ? – Chất lượng âm thanh thế nào ? đã kiểm duyệt những phần nhạy cảm chưa? hiển thị khi nhúng trên web thế nào?.... • Định lượng ? – Bao nhiêu lượt xem? bao nhiêu lượt tải về? comment ?...
 • 51. The Centre for Education and Development CASE 8: SLIDE SHARE • Định tính ? – Có bắt mắt không? độ dài có phù hợp không ?.... đã có thông tin liên hệ chưa ?(website? email?,...) • Định lượng ? – Bao nhiêu lượt xem? họ từ đâu? bao nhiêu lượt tải về? comment ?
 • 53. The Centre for Education and Development CASE 9: - Báo chí về đề tài FLEGT- VPA • Định tính ? – Chủ đề đó được đề cập trên báo chí thế nào? – Chủ đề được đề cập có cụ thể không? có gây hiểu nhầm không? – Phản ứng của người đọc ra sao?,... • Định lượng ? – Có bao nhiêu bài báo đề cập đến nó – Thứ hạng các báo đó ra sao? – Những tác giả nào viết đến nó – Bao nhiêu lỗi chính tả / nhầm lẫn / yếu tố gây hiểu nhầm trên nó?,... • Phương pháp : – Kết hợp : Phân tích kiểm soát, kênh truyền, báo chí /phân tích nội dung/thông điệp,... Thu thập/xử lý dữ liệu thông tin Flegt-VPA Phân tích, phát hiện, đề xuất khuyến nghị, trình bầy Đề xuất khuyến nghị/can thiệp/ công bố Theo dõi/đánh giá/điều chỉnh
 • 55. THÔNG ĐIỆP = THÔNG ĐIỆP CHÍNH + THÔNG ĐIỆP PHỤ + KÊU GỌI HÀNH VI
 • 57. The Centre for Education and Development CÂU CHUYỆN ĐIỂN HÌNH • Công cụ truyền thông hiệu quả để thay đổi hành vi • Công cụ mạnh để thu hút sự quan tâm của báo chí • Công cụ gián tiếp để quảng bá hình ảnh của dự án • ... •Các câu chuyện cần đầu tư cảm xúc Cách ta cảm nhận •Các câu chuyện khêu gợi và giữ mối quan tâm Cách ta suy nghĩ •Các câu chuyện tiếp thêm năng lượng cho thông điệp Cách ta hành động •Các câu chuyện là nguồn cơn khiến chúng ta phải hành động Cách ta tin tưởng Câu chuyện tốt thuyết phục người ta thay đổi!
 • 58. The Centre for Education and Development CÂU TRUYỆN TỐT! • Hướng tới con người • Biểu cảm • Thắt, mở • Hình ảnh, âm thanh • Hiệu ứng • Định dạng số ... Ngôi thứ nhất •Mỗi câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất Cá nhân •Mỗi câu chuyện biểu lộ một ý nghĩa cá nhân về một sự kiện, một con người hay một nơi chốn Neo/móc •Cần tạo được mối quan tâm trong câu chuyện để thu hút người xem tới kết cục Tầm quan trọng •Câu chuyện cần biểu lộ sự trong sáng qua cách dẫn dắt ngắn nhất có thể Kịch tính •Dùng hình ảnh và âm thanh sống động để thêm các chi tiết ý nghĩa cho lời thoại Trang điểm •Dùng hiệu ứng chuyển cảnh và hiệu ứng đặc biệt để làm câu chuyện thêm ý nghĩa
 • 59. The Centre for Education and Development TIẾN TRÌNH TẠO CÂU TRUYỆN TỐT • Định dạng số • Tiến hành 8 bước • Chỉnh sửa hậu kỳ • ... 1. Bắt đầu với một ý tưởng/viết đề xuất 2. Nghiên cứu/Khám phá/Học hỏi 3. Viết/Kịch bản 4. Phân cảnh/Kế hoạch 5. Thu thập/ Tạo Ảnh/Âm thanh/ Video 6. Tập hợp tất cả cùng nhau 7. Chia sẻ 8. Phản hồi/phản chiếu Tiến trình tạo ra một câu chuyện định dạng số
 • 60. The Centre for Education and Development CÁC KHÓA HỌC online về Communication Science • https://class.coursera.org/learn/communication - Rutger Graaf, PhD, School of Communication Science, University of Amsterdam • https://class.coursera.org/course/googlemedia - Prof. Owen R. Youngman Northwestern University • https://class.coursera.org/learn/communication-in-the- workplace - Patricia Bravo, MBA, SPHR , Instructor, University of California, Irvine Extension • https://class.coursera.org/course/citizenjournalism - Dr. Denis Muller, Dr. Margaret Simons, The University of Melbourne • https://class.coursera.org/learn/leadership-storytelling - Prof. Candy Lee et all, Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications, Northwestern University
 • 61. The Centre for Education and Development CÁC KHÓA HỌC BỔ TRỢ • https://class.coursera.org/learn/public-speaking - Dr. Matt McGarrit, University of Washington • https://class.coursera.org/course/healthliteracy • https://class.coursera.org/learn/writing-for-children - David Hill, Maria Gill, Commonwealth Education Trust • https://class.coursera.org/learn/negotiation - Barry Nalebuff, Milton Steinbach Professor, Yale University • https://class.coursera.org/learn/negotiation-skills - George Siedel, Williamson Family Professor of Business Administration and Thurnau Professor of Business Law, University of Michigan • Ứng dụng cài điện thoại android (học phần tutorial) https://play.google.com/store/apps/details?id=org.storymaker. app - The Guardian Project