SlideShare a Scribd company logo
Checklist 
voor de 
thuiswerker
Of beter nog …
Checklist 
voor de 
Nieuwe Medewerker
Waar komt deze checklist vandaan? 4 
! Het is 4 april 2014. Dertig leden van onze Yammer Community Over 
Het Nieuwe Werken – The Lighthouse ontmoeten elkaar in Brussel. 
Ze werken samen een checklist uit voor de Nieuwe Medewerker. 
! Deze slideshare bevat een selectie van de elementen die door de 
leden van onze Yammer Community die dag opgelijst werden. 
Atelier des Tanneurs - Brussel
5 
Wil u graag de volledige uitkomst van onze workshop nalezen? Word 
dan lid van onze Yammer Community. 
U krijgt hiermee toegang tot de kennis van de andere leden. Intussen 
zijn we met meer dan 360. Allen bezig met de implementatie van Het 
Nieuwe Werken. Mail isabel.declercq@kluwer.be.
Hoe helpt de checklist u verder? 6 
Niet exhaustief noch normerend. 
Wél een leiddraad of startpunt voor uw eigen checklist. 
! Dit document is niet exhaustief noch normerend. Dit is ook niet 
mogelijk. Elke organisatie legt immers eigen accenten bij de 
implementatie van Het Nieuwe Werken. En niet elke organisatie gaat 
even ver. 
! Wél beoogt dit document een leiddraad te zijn. Of beter nog: een 
startpunt waarmee u als organisatie zelf verder aan de slag gaat.
7 
Enkele uitgangspunten van onze checklist. 
! De Nieuwe Medewerker wordt rechtstreeks aangesproken. 
! De toon is niet betuttelend noch straffend of dreigend. 
! We geven tips. Per “tip” wordt eerst een algemene uitleg gegeven 
(kadering), gevolgd door concrete voorbeelden. 
! De verschillende “tips” zijn niet geordend per thema. Dat zou nochtans 
wel kunnen. Enkele voorbeelden: 
! Ik en mijn welzijn 
! Ik en mijn collega’s – sociale cohesie 
! Resultaatgericht werken 
! Vertrouwen
Genoeg 
introductie. 
Hier gaan we!
9 
Het is belangrijk 
om kritisch om te gaan 
met je tijd en je meerwaarde.
10 
Het is belangrijk om kritisch om te gaan met je tijd 
en je meerwaarde. 
Je zal niet meer beoordeeld worden op je aanwezigheid en gepresteerde 
uren. Wél op de resultaten die je neerzet. Kritisch omgaan met je tijd 
wordt dan ook belangrijker dan vroeger. Permanent voor ogen houden 
welke meerwaarde je creëert voor je organisatie ook. 
Bijvoorbeeld: 
Je wordt op een vergadering uitgenodigd en voor jou is het niet helemaal 
duidelijk wat daarbij jouw toegevoegde waarde is. Neem snel contact op 
met de organisator en ga een gesprek aan over jouw toegevoegde 
waarde bij de vergadering.
11 
Het is belangrijk 
om transparant te handelen.
Het is belangrijk om transparant te handelen. 
Transparantie! Dat verwachten we allemaal van onze directie en van onze 
leidinggevende. Transparantie over hun beslissingen en in hun 
communicatie. 
Maar ook van medewerkers die niet meer altijd op kantoor werken, wordt 
transparantie verwacht. 
12
Je kan als Nieuwe Medewerker transparant zijn 
op volgende manieren: 
13 
! Je communiceert transparant over waar je bent en waar je mee bezig bent. 
! Je vult je agenda waarheidsgetrouw in: het is een goede samen-werkingstool. 
! Je maakt je werk zichtbaar door je documenten niet in persoonlijke mailboxen te 
laten hangen. 
! Je bent transparant over waar je kennis over hebt. 
! Je geeft op een constructieve en eerlijke manier feedback aan je collega’s.
Het is 
belangrijk 
om samen met je 
leidinggevende 
afspraken te 
maken over 
rapportering.
Het is belangrijk om samen met je leidinggevende 
afspraken te maken over rapportering. 
Als Nieuwe Medewerker heb je misschien de neiging om té veel te gaan 
rapporteren. Om aan te tonen aan je leidinggevende hoe hard je wel 
werkt nu je die niet meer zo vaak ziet. Maar is deze over-rapportering 
nuttig voor jou én wordt die ook echt gevraagd door je leidinggevende? 
Concreet: 
! Maak afspraken met je leidinggevende over wat, hoe vaak en via welk 
communicatiemiddel je rapporteert over de voortgang van je werk. 
! Maak deze afspraken samen. Ze moeten realistisch en nuttig zijn voor 
alle betrokken partijen. 
15
Het is meer dan ooit belangrijk 
om proactief te zijn. 
16
Het is meer dan ooit belangrijk om proactief te zijn. 
In de wereld van Het Nieuwe Werken, Slimmer Werken, Anders werken, 
Future Proof Working ... krijg je als medewerker meer vrijheid én tegelijk 
meer verantwoordelijkheid. Proactiviteit wint dan ook aan belang. 
Hoe kan je als Nieuwe Medewerker proactief zijn? 
! Wanneer je merkt dat je een deadline niet gaat halen, communiceer je 
hierover proactief met je leidinggevende. 
! Je zegt tijdig aan je leidinggevende wanneer je te veel of te weinig 
werk hebt. 
! Jij zorgt ervoor dat je output duidelijk is voor je leidinggevende: het is 
aan jou om hierover proactief te communiceren 
17
Het is belangrijk om zelf 
actief op zoek te gaan naar 
18 
kwaliteitsvolle en zinvolle jobinhoud.
Het is belangrijk om zelf actief op zoek te gaan naar 
kwaliteitsvolle en zinvolle jobinhoud. 
Als Nieuwe Medewerker ga je kritischer om met je tijd en je meerwaarde. 
Je wordt immers niet meer beoordeeld op je aanwezigheid. Wél op je 
resultaten en de meerwaarde die je creëert voor de organisatie. En 
bovendien moeten we allemaal langer gaan werken. 
Het wordt dan ook belangrijker dan vroeger om zelf actief op zoek te 
gaan naar dié taken 
! waarmee jij de grootste meerwaarde creëert voor je 
organisatie ... 
! ... die tegelijk aansluiten bij jouw talenten. 
19
20
Ga op zoek naar jouw talenten. 
! Wat zijn de taken in je job die moeiteloos gaan én waar je tegelijk 
energie van krijgt? 
! Vraag aan je collega’s waar je goed in bent. Zij hebben een goede blik 
op jouw talenten. 
21
Praat met je leidinggevende 
over je talenten 
én je energie-killers.
! Stel: jij hebt een expertise die een duidelijke toegevoegde waarde 
heeft in een project. Maar de rol die je dan zou opnemen hoort strikt 
gezien niet bij jouw functie. Neem dan zeker het initiatief om dit te 
bespreken met je leidinggevende. 
Het zou een gemiste kans zijn je strikt te houden aan je 
vooropgelegde taken. 
! Bekijk samen met je leidinggevende hoe jouw talenten maximaal 
kunnen bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen 
van de organisatie. 
Welke taken in je job putten je uit? Durf ook deze te 
bespreken met je leidinggevende. 
23
Het is OK om 
in het weekend en je vrije tijd 
offline te gaan! 
24
Het is OK om in het weekend en je vrije tijd offline te gaan! 
Je moet niet altijd en overal bereikbaar te zijn. Je beslist zelf wanneer je 
bereikbaar bent en wanneer je alle communicatiekanalen even afsluit om 
jezelf de nodige rust te gunnen. 
Maar… het is even OK om bereikbaar te blijven als 
! je je daar goed bij voelt. 
! je je collega’s niet onnodig stoort door hen bijvoorbeeld ‘s avonds te 
bellen. 
! je blijft toezien op je gezondheid en je goed-voelen. 
25
Het is belangrijk om 
26 
kennis te zien als een 
gemeenschappelijk goed.
Het is belangrijk om kennis te zien als een 
gemeenschappelijk goed. 
Je bent transparant in waar je kennis over hebt. En je deelt die kennis 
proactief met je collega's en je leidinggevende. 
Kennis is nog steeds macht. Maar kennis delen maakt je nog krachtiger. 
27
Hoe kan je kennis delen? 
! Je laat belangrijke documenten niet in je mailbox hangen. 
! Wanneer je deelgenomen hebt aan een training, deel je wat je geleerd 
hebt met je collega’s . 
! Je neemt actief deel aan sociale netwerken zoals Yammer, Twitter, 
LinkedIn … 
28
Het is belangrijk om 
flexibel te denken 
29 
en te handelen.
Het is belangrijk om flexibel te denken en te handelen. 
Enkele voorbeelden: 
! Thuiswerken mag geen hinder veroorzaken voor de continuïteit van de 
dienstverlening. Je had thuiswerk ingepland vandaag. Je collega heeft 
echter je dringende hulp nodig op kantoor. Dan ga je naar kantoor. 
! Vergaderingen waarop je aanwezigheid een echte toegevoegde 
waarde heeft, hebben altijd voorrang op gepland thuiswerk. 
30
31 
Ik ben niet bereikbaar. 
Mijn creatief brein is aan het werk. 
Ik wil nu niet gestoord worden.
Het is belangrijk om 
op teamniveau duidelijke 
32 
afspraken te maken.
Het is belangrijk om op teamniveau duidelijke afspraken te 
maken over: 
! bereikbaarheid 
! de tools die jullie zullen gebruiken om te communiceren 
! de manier waarop de agenda wordt ingevuld 
! efficiënt e-mailverkeer 
! efficiënt vergaderen 
33 
Leg deze afspraken vast in gedragsprincipes.
34 
Iedereen neemt meer ownership over zijn tijd. 
Afspraken over mailgebruik en meetings worden dan 
ook des te belangrijker.
Durf jezelf, je werk én 
je aanpak (methodiek) 
in vraag te stellen. 
35 
Photo by Thais.sr
Wanneer je thuis werkt, heb je misschien 
sneller de neiging om met je problemen 
en vragen te blijven zitten. 
Bespreek je vragen met je leidinggevende. 
36
Durf jezelf de volgende vragen te stellen: 
37 
! Had jij deze taak nu wel of beter niet thuis gedaan? 
! Op welke manier draagt het resultaat van een bepaalde taak bij tot de groei of 
het wel-zijn van je bedrijf? 
! Is je lijst van prioriteiten een goede weerslag van de prioriteiten van je bedrijf? 
! Weet je wat belangrijk is voor je bedrijf? 
! Ben je met de juiste dingen bezig? 
! Ben jij de best geplaatste persoon om een bepaalde taak uit te voeren?
Het is belangrijk om 
bewust na te denken over 
je bereikbaarheid. 
38
Het is belangrijk om bewust na te denken over je 
bereikbaarheid. 
Denk bewust na over je bereikbaarheid: stel je grenzen, en hou hiermee 
rekening met de dienstverlening die in jouw rol verwacht wordt. 
39
Het is belangrijk 
te rapporteren aan jezelf. 
40
Het is belangrijk te rapporteren aan jezelf: heb je bereikt 
wat je dacht te bereiken – en ook: hoe komt dat? 
Rapporteren doe je niet alleen aan je leidinggevende, maar in de eerste 
plaats aan jezelf. 
! Leg op het begin van de dag vast wat je wil bereiken. Focus op deze 
taken. 
! Heb je je doelstellingen voor die dag gehaald ? Welke elementen 
hebben ervoor gezorgd dat je die taken wel/ niet hebt kunnen 
afwerken? 
41
42 
Denk aan je lijf.
Denk aan je lijf. 
Beweeg! Sporten is gezond. Een korte wandeling naar de bakker ook. Ga op 
zoek naar voldoende afwisseling in werkhouding tijdens de dag. Je hoeft geen 
ergonomische stoel te hebben om aan ergonomie te doen. 
Enkele tips hier: 
Klik hier en bekijk het filmpje online. 
43
Het is belangrijk om 
duidelijke afspraken te maken 
met je omgeving. 
44
Het is belangrijk om duidelijke afspraken te 
maken met je omgeving. 
Als je thuis werkt maak je niet meer alleen afspraken met 
je collega’s en je leidinggevende. Ook met je 
gezinsleden. Wanneer kunnen zij op je rekenen? 
Wanneer niet? 
45
Deze checklist werd gemaakt met de input van 
Gerda Serbruyns (Vlaamse Overheid AgO) - Veerle Verspille (MLOZ) – 
Hadewych Bamps (AMS) - Marleen Eyssen (Haven van Antwerpen) - Katrien 
De Clercq (Securex) – Isabel De Clercq (Kluwer Opleidingen) – An Waterloos 
(Arcadis België) – Femke Siebens (Stad Antwerpen) – Alexandra Giroux 
(MLOZ) – Jan Lathouwers (FOD Justitie) – Alex Van Loon (Provincie 
Antwerpen) – Pierre Peirens (ACV BIE) – Marinka Dhont (Infrabel) – Caroline 
Hittelet (OFO-IFA) – Filip Deryckere (De RAAD) – Marc Jadoul (Alcatel- 
Lucent) – Pol Lefevere (OFO-IFA) – Xavier Suykens (Vlaamse Overheid) – 
Brenda Gysens – Hans Abbeloos (AXA) – Christine Arys (BNP Paribas Fortis) 
– Annelies Boelaert (Kluwer België) – Anne-Sophie Van Boxmeer (BNP 
Paribas Fortis) – Isabelle Hoebrechts (Institute of NeuroCognitivism) – 
Hermina Van Coillie (Securex) – Kathleen De Smedt (Alcatel Lucent) – Robert 
Duthy (Evoluo) – Hilde Van Wassenhove (Kluwer Opleidingen ) – Katelijne 
Rotsaert (Kluwer Opleidingen / Linkpower) 
Ze zijn allen lid van van onze 
Yammer Community “Over Het Nieuwe Werken”. 
Join us! 
46
Op zoek naar begeleiding bij de 47 
implementatie van Het Nieuwe Werken? 
Klik hier en bekijk het filmpje online.
Op zoek naar begeleiding bij de 48 
implementatie van Het Nieuwe Werken? 
Hier vindt u informatie over onze trainingen en workshops 
Over Het Nieuwe Werken
Bent u op zoek naar ... 49 
! korte kick-in-the ass sessies over “The Future of Work” 
! workshops voor leidinggevenden over het stimuleren van kennisdeling 
! workshop over het stimuleren van het gebruik van een social intranet 
! work-outs van 1 uur “I start to Twitter” en “I start to LinkedIn”. 
! een public speaker over “The Future of Work” “Agility” “Resilience” 
“Knowledge Sharing” ... 
Contacteer isabel.declercq@kluwer.be. 
0477 87 24 69
Lees onze blog! 50

More Related Content

What's hot

Het nieuwe werken bij de raad leiderschap
Het nieuwe werken bij de raad leiderschapHet nieuwe werken bij de raad leiderschap
Het nieuwe werken bij de raad leiderschap
Jan Iedema
 
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe WerkenSuccessen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
UPoliteia
 
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander CrepinHet Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
Alexander Crépin
 
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerdenKansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Piet van Vugt
 
GeniusU werkboek april 2015
GeniusU werkboek april 2015GeniusU werkboek april 2015
GeniusU werkboek april 2015Liane Duit
 
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe GeneratieHet Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie
Digital groep
 
John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteenJohn Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
René Verhoeven
 
Hr live proforma beurs
Hr live proforma beursHr live proforma beurs
Hr live proforma beurs
Richard Hulshof
 
HNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie KennemerlandHNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie Kennemerland
R. Zandbergen
 
MBA in één dag - Leiderschap
MBA in één dag - LeiderschapMBA in één dag - Leiderschap
MBA in één dag - Leiderschap
Hans Janssen
 
Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009
Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009
Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009Productivity Partners BV
 
Het nieuwe werken - 25 maart 2010
Het nieuwe werken - 25 maart 2010Het nieuwe werken - 25 maart 2010
Het nieuwe werken - 25 maart 2010
slenskens
 
Info-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & WerkInfo-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & Werk
DieKeure
 
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Cedric Heyndrickx
 
Publicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werk
CIC Company
 
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2AO_Gemeenten_Magazine_53_v2
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2Lieke Zunderdorp
 
Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3
Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3
Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3
VOV lerend netwerk
 
De update van meurs hrm
De update van meurs hrmDe update van meurs hrm
De update van meurs hrm
Quint Dozel
 

What's hot (20)

Het nieuwe werken bij de raad leiderschap
Het nieuwe werken bij de raad leiderschapHet nieuwe werken bij de raad leiderschap
Het nieuwe werken bij de raad leiderschap
 
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe WerkenSuccessen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
 
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander CrepinHet Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
 
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerdenKansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerden
 
GeniusU werkboek april 2015
GeniusU werkboek april 2015GeniusU werkboek april 2015
GeniusU werkboek april 2015
 
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe GeneratieHet Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie
Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie
 
Happiness HRM Deel 2
Happiness HRM Deel 2Happiness HRM Deel 2
Happiness HRM Deel 2
 
John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteenJohn Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
 
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
 
Hr live proforma beurs
Hr live proforma beursHr live proforma beurs
Hr live proforma beurs
 
HNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie KennemerlandHNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie Kennemerland
 
MBA in één dag - Leiderschap
MBA in één dag - LeiderschapMBA in één dag - Leiderschap
MBA in één dag - Leiderschap
 
Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009
Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009
Productivity Partners Corp Presentatie Maart 2009
 
Het nieuwe werken - 25 maart 2010
Het nieuwe werken - 25 maart 2010Het nieuwe werken - 25 maart 2010
Het nieuwe werken - 25 maart 2010
 
Info-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & WerkInfo-magazine Personeel & Werk
Info-magazine Personeel & Werk
 
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
 
Publicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werk
 
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2AO_Gemeenten_Magazine_53_v2
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2
 
Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3
Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3
Presentatie Janssen Pharmaceutica Workshop 3
 
De update van meurs hrm
De update van meurs hrmDe update van meurs hrm
De update van meurs hrm
 

Viewers also liked

7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.
7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.
7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.
Isabel De Clercq
 
ProgressAcademy Communication Training/Coaching
ProgressAcademy Communication Training/CoachingProgressAcademy Communication Training/Coaching
ProgressAcademy Communication Training/Coaching
Progress Academy
 
Toolbook Competentiemanagement Voor Eerstelijnsverantwoordelijken
Toolbook Competentiemanagement Voor EerstelijnsverantwoordelijkenToolbook Competentiemanagement Voor Eerstelijnsverantwoordelijken
Toolbook Competentiemanagement Voor Eerstelijnsverantwoordelijkensaskia_vion
 
Check-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateur
Check-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateurCheck-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateur
Check-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateur
Isabel De Clercq
 
Focus op Fans
Focus op FansFocus op Fans
Focus op Fans
Wil Michels
 
15 Employee Engagement activities that you can start doing now
15 Employee Engagement activities that you can start doing now15 Employee Engagement activities that you can start doing now
15 Employee Engagement activities that you can start doing now
Hppy
 

Viewers also liked (6)

7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.
7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.
7 tips how to work out loud. Success case from Belgium. Experiment at KBC bank.
 
ProgressAcademy Communication Training/Coaching
ProgressAcademy Communication Training/CoachingProgressAcademy Communication Training/Coaching
ProgressAcademy Communication Training/Coaching
 
Toolbook Competentiemanagement Voor Eerstelijnsverantwoordelijken
Toolbook Competentiemanagement Voor EerstelijnsverantwoordelijkenToolbook Competentiemanagement Voor Eerstelijnsverantwoordelijken
Toolbook Competentiemanagement Voor Eerstelijnsverantwoordelijken
 
Check-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateur
Check-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateurCheck-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateur
Check-list du télé-travailleur - Check-list du nouveau collaborateur
 
Focus op Fans
Focus op FansFocus op Fans
Focus op Fans
 
15 Employee Engagement activities that you can start doing now
15 Employee Engagement activities that you can start doing now15 Employee Engagement activities that you can start doing now
15 Employee Engagement activities that you can start doing now
 

Similar to Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker

Competence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersCompetence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersPascale Serpieters
 
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Christiaan Tome
 
Info-magazine Management
Info-magazine Management Info-magazine Management
Info-magazine Management
DieKeure
 
Happiness@work(shop)
Happiness@work(shop)Happiness@work(shop)
Happiness@work(shop)
Richard den Dulk
 
Competence indicator
Competence indicatorCompetence indicator
Competence indicator
Ruben Lammers
 
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
adviceselect
 
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
Ron van Gils
 
De Groninger Ondernemers Guideline
De Groninger Ondernemers GuidelineDe Groninger Ondernemers Guideline
De Groninger Ondernemers GuidelineEsther O.
 
Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020
Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020
Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020
Nick Van Langendonck
 
Cambio works gaat vreemd... met jou
Cambio works gaat vreemd... met jouCambio works gaat vreemd... met jou
Cambio works gaat vreemd... met jouKim Milants
 
EChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk AgileleiderschapEChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk AgileleiderschapBrigitte Dusseldorp
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken
 
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
R. Zandbergen
 
Competence Indicator
Competence IndicatorCompetence Indicator
Competence IndicatorEllen Huinink
 
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
edevoogd
 
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereldVoka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Johan Van Strijthem
 
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtFlyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtCharlie Paludanus
 
Social leiderschap: een presentatie bij Freelunch
Social leiderschap: een presentatie bij FreelunchSocial leiderschap: een presentatie bij Freelunch
Social leiderschap: een presentatie bij Freelunch
Leaders Online
 
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
R. Zandbergen
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012
CNV Vakcentrale
 

Similar to Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker (20)

Competence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersCompetence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale Serpieters
 
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
 
Info-magazine Management
Info-magazine Management Info-magazine Management
Info-magazine Management
 
Happiness@work(shop)
Happiness@work(shop)Happiness@work(shop)
Happiness@work(shop)
 
Competence indicator
Competence indicatorCompetence indicator
Competence indicator
 
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
 
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
 
De Groninger Ondernemers Guideline
De Groninger Ondernemers GuidelineDe Groninger Ondernemers Guideline
De Groninger Ondernemers Guideline
 
Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020
Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020
Gids voor-meer-effectiviteit-en-menselijkheid-binnen-jouw-team-in-2020
 
Cambio works gaat vreemd... met jou
Cambio works gaat vreemd... met jouCambio works gaat vreemd... met jou
Cambio works gaat vreemd... met jou
 
EChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk AgileleiderschapEChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk Agileleiderschap
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
 
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
 
Competence Indicator
Competence IndicatorCompetence Indicator
Competence Indicator
 
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
 
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereldVoka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
 
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtFlyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
 
Social leiderschap: een presentatie bij Freelunch
Social leiderschap: een presentatie bij FreelunchSocial leiderschap: een presentatie bij Freelunch
Social leiderschap: een presentatie bij Freelunch
 
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012
 

More from Isabel De Clercq

5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead
5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead
5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead
Isabel De Clercq
 
How to mess up the implementation of your enterprise social network
How to mess up the implementation of your enterprise social networkHow to mess up the implementation of your enterprise social network
How to mess up the implementation of your enterprise social network
Isabel De Clercq
 
10 barriers to knowledge sharing
10 barriers to knowledge sharing10 barriers to knowledge sharing
10 barriers to knowledge sharing
Isabel De Clercq
 
Knowledge sharing the 7 advantages
Knowledge sharing the 7 advantagesKnowledge sharing the 7 advantages
Knowledge sharing the 7 advantages
Isabel De Clercq
 
70 20 10 and blended learning - Beyond the hype
70 20 10 and blended learning - Beyond the hype70 20 10 and blended learning - Beyond the hype
70 20 10 and blended learning - Beyond the hype
Isabel De Clercq
 
The future of business is sharing
The future of business is sharingThe future of business is sharing
The future of business is sharing
Isabel De Clercq
 
Sustainable employability duurzame inzetbaarheid
Sustainable employability  duurzame inzetbaarheidSustainable employability  duurzame inzetbaarheid
Sustainable employability duurzame inzetbaarheid
Isabel De Clercq
 
Organizational agility
Organizational agilityOrganizational agility
Organizational agility
Isabel De Clercq
 
Social media and the future of work
Social media and the future of workSocial media and the future of work
Social media and the future of workIsabel De Clercq
 
Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?
Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?
Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?Isabel De Clercq
 
L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!
L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!
L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!Isabel De Clercq
 
Twitteren ... om te leren!
Twitteren ... om te leren! Twitteren ... om te leren!
Twitteren ... om te leren! Isabel De Clercq
 
Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...
Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...
Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...Isabel De Clercq
 

More from Isabel De Clercq (13)

5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead
5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead
5 tips to develop a strong presence online - 5 tips from connect|share|lead
 
How to mess up the implementation of your enterprise social network
How to mess up the implementation of your enterprise social networkHow to mess up the implementation of your enterprise social network
How to mess up the implementation of your enterprise social network
 
10 barriers to knowledge sharing
10 barriers to knowledge sharing10 barriers to knowledge sharing
10 barriers to knowledge sharing
 
Knowledge sharing the 7 advantages
Knowledge sharing the 7 advantagesKnowledge sharing the 7 advantages
Knowledge sharing the 7 advantages
 
70 20 10 and blended learning - Beyond the hype
70 20 10 and blended learning - Beyond the hype70 20 10 and blended learning - Beyond the hype
70 20 10 and blended learning - Beyond the hype
 
The future of business is sharing
The future of business is sharingThe future of business is sharing
The future of business is sharing
 
Sustainable employability duurzame inzetbaarheid
Sustainable employability  duurzame inzetbaarheidSustainable employability  duurzame inzetbaarheid
Sustainable employability duurzame inzetbaarheid
 
Organizational agility
Organizational agilityOrganizational agility
Organizational agility
 
Social media and the future of work
Social media and the future of workSocial media and the future of work
Social media and the future of work
 
Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?
Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?
Yammer: waarom werd het een succes bij Kluwer?
 
L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!
L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!
L&D + social: ze zijn gemaakt voor elkaar!
 
Twitteren ... om te leren!
Twitteren ... om te leren! Twitteren ... om te leren!
Twitteren ... om te leren!
 
Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...
Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...
Social media: what\'s the use anyway? 3 Successtories social media profession...
 

Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker

 • 1. Checklist voor de thuiswerker
 • 3. Checklist voor de Nieuwe Medewerker
 • 4. Waar komt deze checklist vandaan? 4 ! Het is 4 april 2014. Dertig leden van onze Yammer Community Over Het Nieuwe Werken – The Lighthouse ontmoeten elkaar in Brussel. Ze werken samen een checklist uit voor de Nieuwe Medewerker. ! Deze slideshare bevat een selectie van de elementen die door de leden van onze Yammer Community die dag opgelijst werden. Atelier des Tanneurs - Brussel
 • 5. 5 Wil u graag de volledige uitkomst van onze workshop nalezen? Word dan lid van onze Yammer Community. U krijgt hiermee toegang tot de kennis van de andere leden. Intussen zijn we met meer dan 360. Allen bezig met de implementatie van Het Nieuwe Werken. Mail isabel.declercq@kluwer.be.
 • 6. Hoe helpt de checklist u verder? 6 Niet exhaustief noch normerend. Wél een leiddraad of startpunt voor uw eigen checklist. ! Dit document is niet exhaustief noch normerend. Dit is ook niet mogelijk. Elke organisatie legt immers eigen accenten bij de implementatie van Het Nieuwe Werken. En niet elke organisatie gaat even ver. ! Wél beoogt dit document een leiddraad te zijn. Of beter nog: een startpunt waarmee u als organisatie zelf verder aan de slag gaat.
 • 7. 7 Enkele uitgangspunten van onze checklist. ! De Nieuwe Medewerker wordt rechtstreeks aangesproken. ! De toon is niet betuttelend noch straffend of dreigend. ! We geven tips. Per “tip” wordt eerst een algemene uitleg gegeven (kadering), gevolgd door concrete voorbeelden. ! De verschillende “tips” zijn niet geordend per thema. Dat zou nochtans wel kunnen. Enkele voorbeelden: ! Ik en mijn welzijn ! Ik en mijn collega’s – sociale cohesie ! Resultaatgericht werken ! Vertrouwen
 • 9. 9 Het is belangrijk om kritisch om te gaan met je tijd en je meerwaarde.
 • 10. 10 Het is belangrijk om kritisch om te gaan met je tijd en je meerwaarde. Je zal niet meer beoordeeld worden op je aanwezigheid en gepresteerde uren. Wél op de resultaten die je neerzet. Kritisch omgaan met je tijd wordt dan ook belangrijker dan vroeger. Permanent voor ogen houden welke meerwaarde je creëert voor je organisatie ook. Bijvoorbeeld: Je wordt op een vergadering uitgenodigd en voor jou is het niet helemaal duidelijk wat daarbij jouw toegevoegde waarde is. Neem snel contact op met de organisator en ga een gesprek aan over jouw toegevoegde waarde bij de vergadering.
 • 11. 11 Het is belangrijk om transparant te handelen.
 • 12. Het is belangrijk om transparant te handelen. Transparantie! Dat verwachten we allemaal van onze directie en van onze leidinggevende. Transparantie over hun beslissingen en in hun communicatie. Maar ook van medewerkers die niet meer altijd op kantoor werken, wordt transparantie verwacht. 12
 • 13. Je kan als Nieuwe Medewerker transparant zijn op volgende manieren: 13 ! Je communiceert transparant over waar je bent en waar je mee bezig bent. ! Je vult je agenda waarheidsgetrouw in: het is een goede samen-werkingstool. ! Je maakt je werk zichtbaar door je documenten niet in persoonlijke mailboxen te laten hangen. ! Je bent transparant over waar je kennis over hebt. ! Je geeft op een constructieve en eerlijke manier feedback aan je collega’s.
 • 14. Het is belangrijk om samen met je leidinggevende afspraken te maken over rapportering.
 • 15. Het is belangrijk om samen met je leidinggevende afspraken te maken over rapportering. Als Nieuwe Medewerker heb je misschien de neiging om té veel te gaan rapporteren. Om aan te tonen aan je leidinggevende hoe hard je wel werkt nu je die niet meer zo vaak ziet. Maar is deze over-rapportering nuttig voor jou én wordt die ook echt gevraagd door je leidinggevende? Concreet: ! Maak afspraken met je leidinggevende over wat, hoe vaak en via welk communicatiemiddel je rapporteert over de voortgang van je werk. ! Maak deze afspraken samen. Ze moeten realistisch en nuttig zijn voor alle betrokken partijen. 15
 • 16. Het is meer dan ooit belangrijk om proactief te zijn. 16
 • 17. Het is meer dan ooit belangrijk om proactief te zijn. In de wereld van Het Nieuwe Werken, Slimmer Werken, Anders werken, Future Proof Working ... krijg je als medewerker meer vrijheid én tegelijk meer verantwoordelijkheid. Proactiviteit wint dan ook aan belang. Hoe kan je als Nieuwe Medewerker proactief zijn? ! Wanneer je merkt dat je een deadline niet gaat halen, communiceer je hierover proactief met je leidinggevende. ! Je zegt tijdig aan je leidinggevende wanneer je te veel of te weinig werk hebt. ! Jij zorgt ervoor dat je output duidelijk is voor je leidinggevende: het is aan jou om hierover proactief te communiceren 17
 • 18. Het is belangrijk om zelf actief op zoek te gaan naar 18 kwaliteitsvolle en zinvolle jobinhoud.
 • 19. Het is belangrijk om zelf actief op zoek te gaan naar kwaliteitsvolle en zinvolle jobinhoud. Als Nieuwe Medewerker ga je kritischer om met je tijd en je meerwaarde. Je wordt immers niet meer beoordeeld op je aanwezigheid. Wél op je resultaten en de meerwaarde die je creëert voor de organisatie. En bovendien moeten we allemaal langer gaan werken. Het wordt dan ook belangrijker dan vroeger om zelf actief op zoek te gaan naar dié taken ! waarmee jij de grootste meerwaarde creëert voor je organisatie ... ! ... die tegelijk aansluiten bij jouw talenten. 19
 • 20. 20
 • 21. Ga op zoek naar jouw talenten. ! Wat zijn de taken in je job die moeiteloos gaan én waar je tegelijk energie van krijgt? ! Vraag aan je collega’s waar je goed in bent. Zij hebben een goede blik op jouw talenten. 21
 • 22. Praat met je leidinggevende over je talenten én je energie-killers.
 • 23. ! Stel: jij hebt een expertise die een duidelijke toegevoegde waarde heeft in een project. Maar de rol die je dan zou opnemen hoort strikt gezien niet bij jouw functie. Neem dan zeker het initiatief om dit te bespreken met je leidinggevende. Het zou een gemiste kans zijn je strikt te houden aan je vooropgelegde taken. ! Bekijk samen met je leidinggevende hoe jouw talenten maximaal kunnen bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Welke taken in je job putten je uit? Durf ook deze te bespreken met je leidinggevende. 23
 • 24. Het is OK om in het weekend en je vrije tijd offline te gaan! 24
 • 25. Het is OK om in het weekend en je vrije tijd offline te gaan! Je moet niet altijd en overal bereikbaar te zijn. Je beslist zelf wanneer je bereikbaar bent en wanneer je alle communicatiekanalen even afsluit om jezelf de nodige rust te gunnen. Maar… het is even OK om bereikbaar te blijven als ! je je daar goed bij voelt. ! je je collega’s niet onnodig stoort door hen bijvoorbeeld ‘s avonds te bellen. ! je blijft toezien op je gezondheid en je goed-voelen. 25
 • 26. Het is belangrijk om 26 kennis te zien als een gemeenschappelijk goed.
 • 27. Het is belangrijk om kennis te zien als een gemeenschappelijk goed. Je bent transparant in waar je kennis over hebt. En je deelt die kennis proactief met je collega's en je leidinggevende. Kennis is nog steeds macht. Maar kennis delen maakt je nog krachtiger. 27
 • 28. Hoe kan je kennis delen? ! Je laat belangrijke documenten niet in je mailbox hangen. ! Wanneer je deelgenomen hebt aan een training, deel je wat je geleerd hebt met je collega’s . ! Je neemt actief deel aan sociale netwerken zoals Yammer, Twitter, LinkedIn … 28
 • 29. Het is belangrijk om flexibel te denken 29 en te handelen.
 • 30. Het is belangrijk om flexibel te denken en te handelen. Enkele voorbeelden: ! Thuiswerken mag geen hinder veroorzaken voor de continuïteit van de dienstverlening. Je had thuiswerk ingepland vandaag. Je collega heeft echter je dringende hulp nodig op kantoor. Dan ga je naar kantoor. ! Vergaderingen waarop je aanwezigheid een echte toegevoegde waarde heeft, hebben altijd voorrang op gepland thuiswerk. 30
 • 31. 31 Ik ben niet bereikbaar. Mijn creatief brein is aan het werk. Ik wil nu niet gestoord worden.
 • 32. Het is belangrijk om op teamniveau duidelijke 32 afspraken te maken.
 • 33. Het is belangrijk om op teamniveau duidelijke afspraken te maken over: ! bereikbaarheid ! de tools die jullie zullen gebruiken om te communiceren ! de manier waarop de agenda wordt ingevuld ! efficiënt e-mailverkeer ! efficiënt vergaderen 33 Leg deze afspraken vast in gedragsprincipes.
 • 34. 34 Iedereen neemt meer ownership over zijn tijd. Afspraken over mailgebruik en meetings worden dan ook des te belangrijker.
 • 35. Durf jezelf, je werk én je aanpak (methodiek) in vraag te stellen. 35 Photo by Thais.sr
 • 36. Wanneer je thuis werkt, heb je misschien sneller de neiging om met je problemen en vragen te blijven zitten. Bespreek je vragen met je leidinggevende. 36
 • 37. Durf jezelf de volgende vragen te stellen: 37 ! Had jij deze taak nu wel of beter niet thuis gedaan? ! Op welke manier draagt het resultaat van een bepaalde taak bij tot de groei of het wel-zijn van je bedrijf? ! Is je lijst van prioriteiten een goede weerslag van de prioriteiten van je bedrijf? ! Weet je wat belangrijk is voor je bedrijf? ! Ben je met de juiste dingen bezig? ! Ben jij de best geplaatste persoon om een bepaalde taak uit te voeren?
 • 38. Het is belangrijk om bewust na te denken over je bereikbaarheid. 38
 • 39. Het is belangrijk om bewust na te denken over je bereikbaarheid. Denk bewust na over je bereikbaarheid: stel je grenzen, en hou hiermee rekening met de dienstverlening die in jouw rol verwacht wordt. 39
 • 40. Het is belangrijk te rapporteren aan jezelf. 40
 • 41. Het is belangrijk te rapporteren aan jezelf: heb je bereikt wat je dacht te bereiken – en ook: hoe komt dat? Rapporteren doe je niet alleen aan je leidinggevende, maar in de eerste plaats aan jezelf. ! Leg op het begin van de dag vast wat je wil bereiken. Focus op deze taken. ! Heb je je doelstellingen voor die dag gehaald ? Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat je die taken wel/ niet hebt kunnen afwerken? 41
 • 42. 42 Denk aan je lijf.
 • 43. Denk aan je lijf. Beweeg! Sporten is gezond. Een korte wandeling naar de bakker ook. Ga op zoek naar voldoende afwisseling in werkhouding tijdens de dag. Je hoeft geen ergonomische stoel te hebben om aan ergonomie te doen. Enkele tips hier: Klik hier en bekijk het filmpje online. 43
 • 44. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je omgeving. 44
 • 45. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je omgeving. Als je thuis werkt maak je niet meer alleen afspraken met je collega’s en je leidinggevende. Ook met je gezinsleden. Wanneer kunnen zij op je rekenen? Wanneer niet? 45
 • 46. Deze checklist werd gemaakt met de input van Gerda Serbruyns (Vlaamse Overheid AgO) - Veerle Verspille (MLOZ) – Hadewych Bamps (AMS) - Marleen Eyssen (Haven van Antwerpen) - Katrien De Clercq (Securex) – Isabel De Clercq (Kluwer Opleidingen) – An Waterloos (Arcadis België) – Femke Siebens (Stad Antwerpen) – Alexandra Giroux (MLOZ) – Jan Lathouwers (FOD Justitie) – Alex Van Loon (Provincie Antwerpen) – Pierre Peirens (ACV BIE) – Marinka Dhont (Infrabel) – Caroline Hittelet (OFO-IFA) – Filip Deryckere (De RAAD) – Marc Jadoul (Alcatel- Lucent) – Pol Lefevere (OFO-IFA) – Xavier Suykens (Vlaamse Overheid) – Brenda Gysens – Hans Abbeloos (AXA) – Christine Arys (BNP Paribas Fortis) – Annelies Boelaert (Kluwer België) – Anne-Sophie Van Boxmeer (BNP Paribas Fortis) – Isabelle Hoebrechts (Institute of NeuroCognitivism) – Hermina Van Coillie (Securex) – Kathleen De Smedt (Alcatel Lucent) – Robert Duthy (Evoluo) – Hilde Van Wassenhove (Kluwer Opleidingen ) – Katelijne Rotsaert (Kluwer Opleidingen / Linkpower) Ze zijn allen lid van van onze Yammer Community “Over Het Nieuwe Werken”. Join us! 46
 • 47. Op zoek naar begeleiding bij de 47 implementatie van Het Nieuwe Werken? Klik hier en bekijk het filmpje online.
 • 48. Op zoek naar begeleiding bij de 48 implementatie van Het Nieuwe Werken? Hier vindt u informatie over onze trainingen en workshops Over Het Nieuwe Werken
 • 49. Bent u op zoek naar ... 49 ! korte kick-in-the ass sessies over “The Future of Work” ! workshops voor leidinggevenden over het stimuleren van kennisdeling ! workshop over het stimuleren van het gebruik van een social intranet ! work-outs van 1 uur “I start to Twitter” en “I start to LinkedIn”. ! een public speaker over “The Future of Work” “Agility” “Resilience” “Knowledge Sharing” ... Contacteer isabel.declercq@kluwer.be. 0477 87 24 69