SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Mạng máy tính
(Computer Network)


Trình bày: Nguyễn Phú Trường
 Khoa Công Nghệ Thông Tin
    Đại Học Cần Thơ
Giới thiệu môn học
 Mục tiêu môn học:
 • C•c kh•i niệm liên quan đến mạng m•y tính
  Những vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trong
  mạng m•y tính
  Nguyên tắc thiết kế phân tầng trong c•c hệ thống
  mạng m•y tính.
  Chức năng, nhiệm vụ của c•c thành phần trong một
  hệ thống mạng m•y tính
  C•c giao thức thường được sử dụng trong mạng m•y
  tính.


       Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng
Giới thiệu môn học
 Môn tiên quyết:
  Kiến trúc m•y tính
  Hệ điều hành
  Ngôn ngữ hệ thống C
 Phương ph•p giảng dạy:
  45 tiết (30 tiết lý thuyết +30 tiết thực hành)
 Hình thức đ•nh gi•:Trắc nghiệm trên hệ thống
 elearning
  Giữa kỳ: 30% (có 20 câu làm trong 30 phút)
  Cuối kỳ: 70% (có 40 câu làm trong 60 phút)

         Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng
Giới thiệu môn học
 Tài liệu tham khảo:
    [Ngô B• Hùng, Phạm Thế Phi], Gi•o trình Mạng m•y tính, Khoa CNTT,
    2005
    [Nguyễn Hoàng Việt], Bài giảng Mạng m•y tính, Khoa CNTT, 1998
    [Phạm Hoàng Dũng, Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải], Gi•o trình Mạng
    m•y tính, nhà xuất bản gi•o dục, 1996
    [Nguyễn Thúc Hải], Mạng m•y tính và c•c hệ thống mở, Nhà xuất bản gi•o
    dục, 1999
    [Andrew S. Tanenbeau] Computer Networks, Fourth Edition, Prentice Hall
    Inc., 2003
    [William Stallings], Data & Computer Communication, Sixth Edition,
    Prentice Hall Inc. , 2000
    [Behrouz A. Forouzan] Data Communications and Networking, Third
    Edition, Mc Graw Hill, 2003
    [Larry L. Peterson & Bruce S. Davie]Computer Networks A System
    Approach, Third Edition, Morgan Haufmann, 2003
          Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng
Nội dung
 Tổng quan về mạng m•y tính
 C•c thành phần của mạng m•y tính
 Tầng vật lý
 Tầng liên kết dữ liệu
 Mạng cục bộ & MAC
 Tầng mạng
 Tầng vận chuyển
 C•c ứng dụng mạng

      Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng

More Related Content

Similar to Chapter0 introduction compatibility-mode_

nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....
nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....
nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....DanhDng3
 
Luu dinhthang kbdh
Luu dinhthang kbdhLuu dinhthang kbdh
Luu dinhthang kbdhthangld608
 
đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm hưng yên ...
đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm  hưng yên ...đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm  hưng yên ...
đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm hưng yên ...Hate To Love
 
Chu de 1 nhom 8 long dat
Chu de 1 nhom 8 long datChu de 1 nhom 8 long dat
Chu de 1 nhom 8 long datVõ Tâm Long
 

Similar to Chapter0 introduction compatibility-mode_ (7)

nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....
nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....
nhap-mon-cntt2__nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0 - [cuuduongthancong....
 
Syllabus
SyllabusSyllabus
Syllabus
 
Luu dinhthang kbdh
Luu dinhthang kbdhLuu dinhthang kbdh
Luu dinhthang kbdh
 
Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service, HOT
Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service, HOTLuận văn: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service, HOT
Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service, HOT
 
đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm hưng yên ...
đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm  hưng yên ...đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm  hưng yên ...
đồ áN khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng lan trường thpt văn lâm hưng yên ...
 
Nhom3_Chude1
Nhom3_Chude1Nhom3_Chude1
Nhom3_Chude1
 
Chu de 1 nhom 8 long dat
Chu de 1 nhom 8 long datChu de 1 nhom 8 long dat
Chu de 1 nhom 8 long dat
 

More from Nghia Simon

Chapter8 application layer
Chapter8 application layerChapter8 application layer
Chapter8 application layerNghia Simon
 
Chapter7 transport layer
Chapter7 transport layerChapter7 transport layer
Chapter7 transport layerNghia Simon
 
Chapter6 network layer
Chapter6 network layerChapter6 network layer
Chapter6 network layerNghia Simon
 
Chapter5 lan mac
Chapter5 lan macChapter5 lan mac
Chapter5 lan macNghia Simon
 
Chapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayerChapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayerNghia Simon
 
Chapter3 physical layer
Chapter3 physical layerChapter3 physical layer
Chapter3 physical layerNghia Simon
 
Ket qua mmt_hk1_2011_2012
Ket qua mmt_hk1_2011_2012Ket qua mmt_hk1_2011_2012
Ket qua mmt_hk1_2011_2012Nghia Simon
 

More from Nghia Simon (7)

Chapter8 application layer
Chapter8 application layerChapter8 application layer
Chapter8 application layer
 
Chapter7 transport layer
Chapter7 transport layerChapter7 transport layer
Chapter7 transport layer
 
Chapter6 network layer
Chapter6 network layerChapter6 network layer
Chapter6 network layer
 
Chapter5 lan mac
Chapter5 lan macChapter5 lan mac
Chapter5 lan mac
 
Chapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayerChapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayer
 
Chapter3 physical layer
Chapter3 physical layerChapter3 physical layer
Chapter3 physical layer
 
Ket qua mmt_hk1_2011_2012
Ket qua mmt_hk1_2011_2012Ket qua mmt_hk1_2011_2012
Ket qua mmt_hk1_2011_2012
 

Chapter0 introduction compatibility-mode_

 • 1. Mạng máy tính (Computer Network) Trình bày: Nguyễn Phú Trường Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Cần Thơ
 • 2. Giới thiệu môn học Mục tiêu môn học: • C•c kh•i niệm liên quan đến mạng m•y tính Những vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trong mạng m•y tính Nguyên tắc thiết kế phân tầng trong c•c hệ thống mạng m•y tính. Chức năng, nhiệm vụ của c•c thành phần trong một hệ thống mạng m•y tính C•c giao thức thường được sử dụng trong mạng m•y tính. Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng
 • 3. Giới thiệu môn học Môn tiên quyết: Kiến trúc m•y tính Hệ điều hành Ngôn ngữ hệ thống C Phương ph•p giảng dạy: 45 tiết (30 tiết lý thuyết +30 tiết thực hành) Hình thức đ•nh gi•:Trắc nghiệm trên hệ thống elearning Giữa kỳ: 30% (có 20 câu làm trong 30 phút) Cuối kỳ: 70% (có 40 câu làm trong 60 phút) Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng
 • 4. Giới thiệu môn học Tài liệu tham khảo: [Ngô B• Hùng, Phạm Thế Phi], Gi•o trình Mạng m•y tính, Khoa CNTT, 2005 [Nguyễn Hoàng Việt], Bài giảng Mạng m•y tính, Khoa CNTT, 1998 [Phạm Hoàng Dũng, Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải], Gi•o trình Mạng m•y tính, nhà xuất bản gi•o dục, 1996 [Nguyễn Thúc Hải], Mạng m•y tính và c•c hệ thống mở, Nhà xuất bản gi•o dục, 1999 [Andrew S. Tanenbeau] Computer Networks, Fourth Edition, Prentice Hall Inc., 2003 [William Stallings], Data & Computer Communication, Sixth Edition, Prentice Hall Inc. , 2000 [Behrouz A. Forouzan] Data Communications and Networking, Third Edition, Mc Graw Hill, 2003 [Larry L. Peterson & Bruce S. Davie]Computer Networks A System Approach, Third Edition, Morgan Haufmann, 2003 Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng
 • 5. Nội dung Tổng quan về mạng m•y tính C•c thành phần của mạng m•y tính Tầng vật lý Tầng liên kết dữ liệu Mạng cục bộ & MAC Tầng mạng Tầng vận chuyển C•c ứng dụng mạng Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô B• Hùng