SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Download to read offline
FestivalulInternațional
deFilmDocumentarpentru
SchimbareSocialăMOLDOX
edițiaa4-a
Catalog+Program
InternationalDocumentaryFilmFestivalforSocialChange
Cahul,Moldova,September10-15,2019
10-15septembrie2019
CAHUL
Mapwiththe
festival
locations
The MOLDOX festival film
screenings and activities will take
place at the “B.P. Hasdeu”
Musical-Drama Theatre and its
backyard, at the “N. Botgros” Palace
of Culture and in the “G. Vieru”
Central Park.
Hartacu
locațiile
festivalului
Proiecţiile de filme și activităţile din
cadrul festivalului MOLDOX vor
avea loc la Teatrul Muzical-Dramatic
„B.P. Hasdeu” și în ograda acestuia,
la Palatul de Cultură „N. Botgros” și
în parcul central „G. Vieru”.
“B. P. Hasdeu” Music-Drama Theatre / Teatrul Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu”
“N. Botgros” Palace of Culture / Palatul de Cultură „N. Botgros”
Cahul Business Incubator / Incubatorul de Afaceri Cahul
“Nufărul alb” spa-hotel / Sanatoriul „Nufărul alb”
House of the Festival / Casa Festivalului
Police station / Poliţia
Emergency Medical Assistance Centre / Centrul de Asistenţă Medicală Urgentă
Central Park / Parcul central
2
3
OrganizatorAsociaţia Obștească MOLDOX
CusprijinulfinanciarInstitutul Cultural German Akzente, Goethe Institut, Institutul Cultural Român,
Centrul Naţional al Cinematografiei din Moldova, Primăria Cahul, Consiliul
Raional Cahul, Ambasada Germaniei, Ambasada Suediei, Ambasada Regatului
Ţărilor de Jos în România, Proiectul de Competitivitate finanţat de USAID,
Suedia și UK aid, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC),
Ambasada Bulgariei
CusprijinulTeatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”, Palatul de Cutură „N. Botgros”,
Incubatorul de Afaceri din r-ul Cahul
PartenerifestivalOne World Romania, Balkan Documentary Center, Festivalul de Film
Documentar de la Salonic, B2B Docs, Festivalul Internaţional de Film
Documentar pentru Drepturile Omului Docudays UA, Festivalul de Film
Documentar Chesnok, European Documentary Network, Festivalul de Film
Documentar CinEast, East Roads Films
ParteneribusinessRacheta Production, YardSale, Cahulpan, 7days
PartenerimediaUnimedia, Moldova.org, #diez, Locals, Gazeta de Sud, Noi.md, Briciul
OrganizerMOLDOX Public Association
WiththefinancialsupportofGerman Cultural Institute Akzente, Goethe Institut, Romanian Cultural
Institute, National Center of Cinematography, Cahul City Hall, County Council
of Cahul, German Embassy, Swedish Embasy, Embassy of the Kingdom of
Netherlands in Romania, Moldova Competitiveness Project funded by USAID,
Sweden, and UK aid, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC),
Embassy of Bulgaria
WiththesupportofThe “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre,“N. Botgros” Palace of Culture,
Business Incubator from Cahul district
FestivalpartnersOne World Romania, Balkan Documentary Center, Thessaloniki Documentary
Festival, B2B Network, International Human rights Documentary Film
Festival Docudays UA, Chesnok Documentary Film Festival, European
Documentary Network, CinEast Documentary Film Festival, East Roads Films
BusinesspartnersRacheta Production, YardSale, Cahulpan, 7days
MediapartnersUnimedia, Moldova.org, #diez, Locals, Gazeta de Sud, Noi.md, Briciul
Content
About MOLDOX
MOLDOX 2019 Introduction
Selections
MOLDOX Programme
Catalogue of the films
Side events
Special Guests Talks
Masterclass
MOLDOX LAB
About the organizers
MOLDOX FESTIVAL team
5
6
7
8
15
44
46
47
50
58
59
Cuprins
Despre MOLDOX
Introducere MOLDOX 2019
Selecţii
Programul MOLDOX
Catalogul filmelor
Evenimente
Discuţii publice
Masterclass
MOLDOX LAB
Despre organizatori
Echipa FESTIVALULUI MOLDOX
4
DespreMolDox
Misiunea festivalului este de a încuraja
implicarea socială prin filme
documentare. MOLDOX depășește
limitele unui festival și se implică activ
prin crearea unei platforme unde se pot
obţine informaţii despre calls-for-action,
ateliere organizate pentru ONG-uri și
APL-uri, masterclass-uri și seminare
pentru tineri susţinute de producători
experimentaţi din sfera filmului
documentar din Moldova și de peste
hotarele ei.
În cadrul festivalului MOLDOX
vizitatorii au ocazia să urmărească nu
doar proiecţiile unora dintre cele mai
bune filme documentare sociale din
întreaga lume, dar și să participe la
diferite activităţi, ateliere și
masterclass-uri (MOLDOX LAB)
dedicate tuturor celor care își doresc să
genereze schimbări sociale prin
puterea filmului documentar.
AboutMOLDOX
The festival’s mission is to encourage
social engagement through
documentary films. MOLDOX as a film
festival is one-of-a-kind in that it
actively pushes for increased
community involvement. It creates a
platform where individuals can obtain
information about calls-for-action,
provides organized workshops for NGOs
and LPAs, as well as masterclasses and
seminars for young people – all of
which are supported by experimental
and documentary film producers from
Moldova and abroad.
MOLDOX festival visitors have the
opportunity to attend screenings of
some of the best social documentary
films worldwide, but may also
participate at various activities,
workshops and masterclasses (MOLDOX
LAB) dedicated to all who desire to
generate social change through the
power of documentary films.
5
Entry to all film screenings is free.
The films will be presented in the
original language with English
and Romanian subtitles.
Bun venit la MOLDOX!
Intrarea la toate proiectiile de film
este gratuita. Filmele vor fi proiectate
în limba originala, cu subtitrari
in romana si in engleza.
Welcome to MOLDOX!
6
Introduction
Welcome to the 4th edition of MOLDOX Festival!
There is a saying: “We will either find a way or make one”. This year, MOLDOX
has faced massive financial challenges and if you are reading this welcome
word of mine, it means that we have managed to overcome these obstacles
and we are ready to offer you this new edition. I would like to thank every
single organization and every single person who has believed in us and has
supported us!
We have prepared a very exciting programme of films and side events that
come to unveil different aspects of Metamorphosis, which is all around us,
and we rarely take the time to reflect on it. Documentary film has the means
to speak about the Metamorphosis in a truly deep and accurate way, not
because documentary speaks always the truth, as it is suggested in the
classic manuals of documentary filmmaking, but because it compresses and
analyzes the truth and subjects’ continuous change.
This year is a particularly fruitful year for us. After three editions we can
proudly say that we started seeing the results of our efforts.“The Soviet
Garden” by Dragoș Turea is the opening film of MOLDOX. It was pitched at
Pitch@MOLDOX Lab in 2017 and now it has started its festival journey,
competing for the Heart of Sarajevo at Sarajevo Film Festival.
MOLDOX Association has also initiated a documentary training addressed to
film enthusiasts from villages of Moldova. As a result, we are happy to
present you with three short documentaries which have been filmed by
people who succeeded at embracing the art of documentary immediately
and were able to achieve amazing results with no prior experience. These
outstanding results give us the oxygen we need to continue our hard work
and dedication to bring positive social change in Moldova.
Maxim Cîrlan, MOLDOX Festival Director
Introducere
Bine aţi venit la cea de-a 4-a ediţie a festivalului MOLDOX!
Există așa o zicală „Fie vom găsi o cale, ori o vom crea”. În acest an, MOLDOX
s-a ciocnit cu provocări financiare majore și, dacă acum citiţi acest mesaj de
salut, înseamnă că am reușit să depășim aceste obstacole și suntem gata să
vă oferim această nouă ediţie. Vreau să mulţumesc fiecărei organizaţii și
fiecărei persoane care a crezut în noi și ne-a susţinut!
Am pregătit un program cu filme captivante și mai multe evenimente
speciale care vin să descopere aspectele diferite ale Metamorfozei, care este
prezentă peste tot în jurul nostru, și asupra căreia mai rar ne acordăm timpul
necesar pentru a reflecta. Filmul documentar are căile sale de a vorbi despre
Metamorfoze într-o manieră profundă și reală, nu doar din cauza că
documentarul mereu vorbește adevărul, așa cum este sugerat în manualele
clasice de creare de film documentar, dar pentru că acesta înglobează și
analizează adevărul și transformarea continuă a subiectelor.
Acest an este unul deosebit de roditor. După trei ediţii, suntem mândri să
vedem rezultatele eforturilor noastre.„Grădina sovietică” de Dragoș Turea va
fi prezentat la deschiderea festivalului MOLDOX. Acest documentar a fost
prezentat la Pitch@MOLDOX Lab în 2017 și acum și-a început drumul
festivalier, fiind în competiţie pentru Inima Sarajevo la Festivalul de Film de
la Sarajevo.
De asemenea, Asociaţia MOLDOX a iniţiat și un atelier de film documentar
adresat celor entuziasmaţi de film din satele Moldovei. În rezultat, suntem
bucuroși să vă prezentăm trei documentare de scurt-metraj care au fost
realizate de către participanţii care au reușit să îmbrăţișeze arta
documentarului imediat și să obţină rezultate extraordinare, neavând niciun
fel de experienţă anterioară. Aceste rezultate remarcabile ne dau oxigenul de
care avem nevoie pentru a continua să lucrăm și să ne dedicăm schimbării
sociale pozitive în Moldova.
Maxim Cîrlan, directorul Festivalului MOLDOX
7
SELECTIONS
METAMORPHOSES
Metamorphosis is a process which,first of all,means change and
transformation.A change which doesn’t only imply the image,but also the
behaviours,features and customs.In the last thirty years,the Republic of
Moldova went through an extensive process of “metamorphosis”,accompanied
by profound social,political and economical changes which radically
transformed our society.
Many new processes and phenomena emerged into our lives,replacing a part
of the old ones and making us adapt to new realities.The speed of these
transformations became faster,especially under the pressure of new
technologies and communication means.
Which are these new phenomena? Which are the major transformations in our
country,in politics,society,economy,city,family,our daily lives? Which are the
risks and the advantages of these changes? These are a few of the questions
emerged within this theme.This year,MOLDOX wants to talk about this subject,
trying to answer a part of these questions,offering important international
documentary films,public discussions,exhibitions and other events we hope
you will take part in.
METAMORFOZE
Metamorfoza este un proces care înseamnă în primul rând schimbare şi
transformare.O schimbare care ţine nu doar de înfăţişare,ci şi de
comportamente,caractere şi obiceiuri.În ultimii treizeci de ani Republica
Moldova a trecut printr-un amplu proces de „metamorfoză”,de profunde
schimbări sociale,politice şi economice care au adus transformări radicale în
societatea noastră.
În viaţa noastră au apărut o mulţime de procese și fenomene noi,care vin să
înlocuiască o parte din cele vechi şi cu care trebuie să ne adaptăm.Viteza de
schimbare a devenit tot mai mare,mai ales sub presiunea noilor tehnnologii şi
forme de comunicare.
Care sunt aceste fenomene noi? Care sunt transformările majore în ţara
noastră,în politică,în societate,în economie,în oraş,în familie,în viaţa noastră
cotidiană? Care sunt riscurile şi avantajele acestor schimbări? Iată doar câteva
întrebări pe care le ridică această temă.Anul acesta MOLDOX îşi propune să
pună în discuţie această temă,încercând să răspundă la o parte din întrebări,
oferindu-vă filme documentare internaţionale importante,discuţii publice,
expoziţii şi alte evenimente la care sperăm să participaţi.
TĂT DIN VIAŢĂ
Documentarele schimbă modul în care oamenii privesc lucrurile, acestea
descoperă povești extraordinare în timp ce ne provoacă să vedem alte
aspecte și adevăruri din jurul nostru. Această selecţie prezintă o tapiserie a
vieţii în toată complexitatea ei. De la portrete emoţionale ale tinereţii până
la cufundarea în memoriile cuiva, la examinarea societăţilor, fărădelegilor și
triumfurilor, la lupta pentru eliberarea sexuală și autonomia femeilor. Toate
sunt din viaţă.
STORIES WE TELL
Documentaries change the way people look at things, they unearth
incredible stories while challenging us to see other aspects and truths
around us. This selection presents a complex tapestry of life with all the
intricacies and tangled webs that come with it. From emotional portraits of
youth to immersions into one’s memories, to examination of societies,
wrongdoings and triumphs, to the fight for sexual liberation and autonomy
for women. These are the stories we tell.
SELECȚII
MOLDOX PROGRAMME / PROGRAMUL MOLDOX
LA ŢARĂ
Viaţa modernă vine ca o invazie și perturbează tradiţiile, ocupaţiile de bază
de la ţară, transformând spiritul satului și punând sub pericol structura
acestuia. Documentarele din cadrul acestei selecţii se concentrează pe
comunităţi și indivizi care luptă pentru supravieţuire, învăţând să se
adapteze și să îmbrăţișeze noile realităţi.
COUNTRYSIDE
Modern life is encroaching on the countryside, disrupting traditions,
livelihoods, transforming its spirit and challenging its structure. The
documentaries within this selection focus on communities and individuals
fighting for survival, learning to adapt and embrace their new realities.
SCURTMETRAJE LOCALE
A mică incursiune în sfera filmului documentar din Moldova și celebrarea
tinerelor talente care, în pofida tuturor obstacolelor, rămân fideli pasiunii lor
de creare a filmelor documentare. Trei dintre filmele selectate au fost
realizate în cadrul atelierului MOLDVOX organizat de MOLDOX.
LOCAL SHORTS
A small glimpse into the contemporary Moldovan documentary landscape and
a celebration of young talent who, despite obstacles, remain committed to
their passion of making documentary films.Three of the selected films have
been made in the frames of MOLDVOX workshop organized by MOLDOX.
Palatul de cultură „N. Botgros”
“N. Botgros” Palace of Culture
Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
“B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
Parcul central „Grigore Vieru”
“Grigore Vieru” Central Park
Casa festivalului
Festival house
Curtea Teatrului Muzical-Dramatic
„B.P. Hasdeu”
The backyard of the “B.P. Hasdeu”
Musical-Drama Theatre
Galeria subterană a Teatrului
Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
The underground gallery of the
“B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
8
SCREENINGS & EVENTS LOCATIONS / LOCAŢII PROIECŢII ȘI EVENIMENTE
Marți,10Septembrie/
Tuesday,September10
15:00
19:00 20:00
22:00
Among the Rocks / Printre stânci 2019
23 min
Alice in the Land... / Alisa în ţara... 2019
30 min
Sport on Ruins / Sport pe ruine 2019
17 min
Liberté, Égalité, Sororité 2019
17 min
MOLDOX Festival
Opening Ceremony /
Ceremonia de deschidere
a Festivalului MOLDOX
Opening Film: The Soviet Garden 76 min
Film presented by Dragoș Turea
Fillmul de deschidere: Grădina sovietică 76 min
Prezentare film de către Dragoș Turea
Reception at the
Festival House /
Recepție la Casa
Festivalului
9
Miercuri,11Septembrie/
Wednesday,september11
12:00
14:00
15:00
18:00 21:00
20:30
Moldova 89-91 2018
85 min
Q&A session with Eugen Damaschin,
director / Sesiune de întrebări și
răspunsuri cu Eugen Damaschin, regizor
Last Day! / Ultima zi! 2018
26 min
Childhood, Summer and War /
Copilărie, vară și război 2018
36 min
Q&A with Susanna Barandzhiyeva, producer /
Sesiune de întrebări și răspunsuri cu
Susanna Barandzhiyeva, producătoare
#Female Pleasure /
Plăceri feminine 2018
91 min
Mommies / Mămicile 2001
46 min 18 +
Q&A with Susanna Barandzhiyeva,
director and screen writer/
Sesiune de întrebări și răspunsuri cu
Susanna Barandzhiyeva,
regizoare și scenaristă
10
Launch of Photo
Exhibition "Journey into
Life" by Natalia Gârbu
Lansarea expoziției de
fotografie„Plecarea în lume”
de Natalia Gârbu
Special Guests Talk with Nicolae
Dandiș and Vlada Ciobanu
Discuție publică cu Nicolae Dandiș
și Vlada Ciobanu
Joi,12septembrie/
Thursday,september12
15:00 20:30
14:00 18:00 21:00
More Human than Human /
Roboți și oameni 2018
65 min
Home Games /
Pe teren propriu 2018
87 min
Q&A with Alisa Kovalenko,
director / Sesiune de întrebări și
răspunsuri cu Alisa Kovalenko, regizoare
Putin’s Witnesses /
Martorii lui Putin 2018
107 min
Tender's Heat: Wild Wild Beach /
Plaja sălbatică 2007
175 min 18+
Q&A with Susanna Barandzhiyeva,
director and screenwriter /
Sesiune de întrebări și răspunsuri
cu Susanna Barandzhiyeva,
regizoare și scenaristă
11
teatrul-spălătorie: Dear Moldova, can
we kiss just a little bit?
teatrul-spălătorie: Dragă Moldova,
putem să ne pupăm puțin de tot?
Vineri,13septembrie/
Friday,september13
14:00
15:00
18:00
20:30
21:00
Listen / Ascultă 2019
60 min
Q&A with Maxim Cuclev, director / Sesiune de întrebări
și răspunsuri cu Maxim Cuclev, regizor
M. 2018
105 min
18+
Timebox 2018
directed by Nora Agapi
73 min
Q&A with Nora Agapi, director /
Sesiune de întrebări și răspunsuri
cu Nora Agapi, regizoare
The Term / Mandatul 2014
82 min
12
Special Guests Talk with Val Butnaru
and Ana Gherciu
Discuție publică cu Val Butnaru și Ana
Gherciu
Sâmbătă,14septembrie/
Saturday,september14
14:00 18:00 22:00
12:00 15:00 20:30
Special Guests Talk
with Octavian Țâcu
Discuție publică
cu Octavian Țâcu
Village of Swimming Cows /
Satul unde vacile înoată
2018
78 min
Q&A with Katarzyna Trzaska,
director / Sesiune de întrebări
și răspunsuri cu Katarzyna
Trzaska, regizoare
Transnistra 2019
93 min
Q&A session with the film protagonists /
Sesiune de întrebări și răspunsuri
cu protagoniștii filmului
Sheep Hero /
Ciobanul erou 2018
81 min
The Fall of Lenin / Căderea lui Lenin 2017 | 11 min
Lost / Rătăcită 2015 | 6 min
Mustard in the Gardens / Muștarul din grădină 2017 | 37 min
Intro by Viktoria Khomenko, DOCUDAYS UA
Concert
Cosmos în Buzuna
Dj Party
13
Duminică,15septembrie/
Sunday,september15
15:00 20:00
12:00 14:00 18:00
WhenTomatoes Met Wagner /
Când roșiile l-au ascultat pe Wagner 2019
71 min
Closing film: Meeting Gorbachev /
Film de închidere: Întâlnindu-l pe Gorbaciov
91 min
Pași pe graniță /
Steps on the Border 2019
72 min
Q&A session with Alecu Deleu, director / Sesiune de
întrebări și răspunsuri cu Alecu Deleu, regizor
Closing ceremony /
Ceremonia de închidere
MOLDOX LAB 2019 Documentary Shorts /
Scurtmetraje MOLDOX LAB 2019
Special Guests Talk:
10 years of Eastern Partnership
Discuție publică:
10 ani de Parteneriat Estic
14
AmongtheRocks
2019, Republic of Moldova, 23 min
Director: Maria Guţu
Synopsis
A village with a lot of tourism potential in the
North of Moldova is facing pollution, migration
and unemployment. At the same time, people find
their own hobbies which bring them pleasure,
they are having fun and are not giving up.
Short bio
Maria, 23 years old, studies documentary
photography, and in 2018 was included in the
Artpil list of 30 under 30 women photographers.
Her documentary projects were exhibited in Paris
and Lille, as well as in several towns in the
Republic of Moldova.“Amonth the Rocks” is her
first documentary film, which was produced in the
frames of the MOLDVOX workshop.
Printrestânci
2019, Republica Moldova, 23 min
Regizoare: Maria Guţu
Sinopsis
Un sat cu potenţial turistic din nordul Moldovei
se confruntă cu problema poluării, a migraţiei și
a lipsei locurilor de muncă. În același timp,
oamenii își găsesc îndeletniciri ce le aduc
plăcere, se distrează și nu se lasă doborâţi de
greutăţile de zi cu zi.
Scurtă biografie
Maria studiază fotografia documentară și, la ai săi
23 de ani, a fost inclusă în lista de 30 de femei
fotografe sub 30 de ani a revistei Artpil în 2018,
lucrările ei fiind expuse la Paris și Lille, precum și
în mai multe orașe din Republica Moldova.
„Printre stânci” este primul ei film documentar,
realizat în cadrul atelierului MOLDVOX.
Maria
Guțu
September 10
15:00
“N. Botgros” Palace of Culture
10 septembrie
15:00
Palatul de Cultură „N. Botgros”
MOLDVOX Films FilmeMOLDVOX
15
2019, Republic of Moldova, 30 min
Director: Carolina Buimestru
Synopsis
Experiencing a family drama, Alice and her little
sister feel with intensity the pain and the sorrow
of separation from their mother, the poverty and
the shortcomings. In their village in Moldova,
storks are with their families more often than the
human parents.
Short bio
Carolina is a young woman from Lalova, Rezina, a
debutant in the field of documentary filmmaking.
A social assistant, poetess, amateur photographer,
with experience in teaching and personal and
professional tutoring, Carolina creates her first
documentary in the frames of the MOLDVOX
workshops. This experience challenged her to
continue studying cinematography and
contemplate on new film projects.
2019, Republica Moldova, 30 min
Regizoare: Carolina Buimestru
Sinopsis
Trăind drama de familie, Alisa și sora ei simt cu
intensitate pe pielea lor de copil toată durerea
despărţirii și dorului de mamă, sărăcia și
neajunsurile. În satul lor din Moldova, cocostârcii
sunt mai des alături de familie decât părinţii.
Scurtă biografie
Carolina este o tânără din Lalova, Rezina,
debutantă în domeniul filmului documentar.
Asistentă socială, autoare a numeroase creaţii
poetice, fotografă amatoare, cu experienţă în
pedagogie și tutorat în domeniul dezvoltării
personale și profesionale, Carolina creează primul
său documentar în cadrul atelierelor MOLDVOX.
Această experienţă o provoacă să continue să
studieze arta cinematografică și să gândească noi
proiecte de film.
AliceintheLandof... Alisaînțara...
Carolina
Buimestru
16
2019, Republic of Moldova, 17 min
Directors: Viorel Plopa,Veaceslav Botezatu
Synopsis
Anatoli, a gym teacher in a school in Dondușeni,
wants for his voley team to participate at the
2019 Voley National Championship between
highschools, but an unforeseen circumstance
messes with his plans.
Viorel Plopa | Short bio
Lawyer, founder of an NGO related to the aspects of
data security, member of an association which
contributes to the development of his home town,
Dondușeni. His first documentary,“Sport on Ruins”,
was produced in the frames of the MOLDVOX
workshop.After creating this film, he wishes to get
more involved in promoting the documentary film
as means to contribute to solving social issues.
Veasceslav Botezatu | Short bio
Born on the banks of Danube river, in the port city
of Reni, raised in the North of Moldova, in
Dondușeni. He is a delegate in the town of
Dondușeni and an economist, being part of the
team of one of the largest banks in Moldova.
2019,Republica Moldova,17min
Regizori: Viorel Plopa,Veaceslav Botezatu
Sinopsis
Anatoli,un profesor de educaţie fizică dintr-un liceu
din Dondușeni,își dorește ca echipa lui de volei să
participe la Campionatul naţional dintre licee la
volei 2019,însă o circumstanţă neprevăzută dă peste
cap planurile echipei.
Viorel Plopa | Scurtă biografie
Avocat,fondator al unui ONG care se ocupă de
aspecte ale securităţii juridice a datelor,membru al
unei asociaţii în cadrul căreia contribuie la
dezvoltarea localităţii de baștină,or.Dondușeni.
Primul film documentar,„Sport pe ruine”,a fost
realizat în cadrul atelierului MOLDVOX.După
realizarea acestui film își dorește să se implice mai
mult în promovarea filmului documentar ca mijloc
de contribuţie la soluţionarea unor probleme sociale.
Veasceslav Botezatu | Scurtă biografie
Născut pe malul Dunării,în orașul-port Reni,a
crescut la nordul Basarabiei,în orașul Dondușeni.
Este delegat în orașul Dondușeni și economist de
profesie,facând parte din echipa uneia din cele mai
mari instituţii financiar-bancare din R.Moldova.
SportonRuins Sportperuine
Veaceslav
Botezatu
Viorel
Plopa
17
September 10
16:40
“N. Botgros” Palace of Culture
10 septembrie
16:40
Palatul de Cultură „N. Botgros”
2019, Republic of Moldova, 17 min
Director and producer: Natalia Rezneac
Synopsis
The short documentary“Liberté,Égalité,Sororité”,
produced by the young debutant în film directing,
Natalia Rezneac,tells the story of three women from
Moldova,who believe in female solidarity,who
promote this attitude in their communities,who are
active and support women,directly or indirectly.
Patriarchy isn’t present any longer in many regions
of Moldova,and feminism is becoming stronger in
Zubrești and Manta villages,as well as in Chișinău.
(Re)discover female solidarity in its pure and honest
form,as presented by Maria,Violeta and Diana,the
protagonists of the film.
Short bio
Born in 1988,Natalia Rezneac works in the field of
gender based violence–an activity which in time
became her inspiration to filmmaking.Graduate of
the Faculty of Journalism,she subsequently makes a
career in communication and PR.
She is currently a member of the civil society.
Profoundly affected by the fate of women in
Moldova,she tries to build bridges between women,
so they can become a strong community.
2019, Republica Moldova, 17 min
Regizoare și producătoare: Natalia Rezneac
Sinopsis
Scurtmetrajul„Liberté,Égalité,Sororité”,realizat de
tânăra debutantă în regie Natalia Rezneac,relatează
povestea a 3 femei din Moldova care cred în
solidaritatea între femei,promovează această atitudine
în comunitatea lor,sunt active și susţin alte femei,
direct sau indirect.Patriarhatul nu mai este actual în
multe regiuni din Moldova,în schimb feminismul ia
amploare și crește fie în satul Zubrești,comuna Manta
sau orașul Chișinău.(Re)descoperiţi solidaritatea între
femei,așa cum este ea în formă pură și sinceră,prin
personajele documentarului Maria,Violeta și Diana.
Scurtă biografie
Natalia Rezneac,născută în 1988,activează în
domeniul combaterii violenţei în bază de gen–
activitate care pe parcurs i-a devenit inspiraţie pentru
film.Absolventă a Facultăţii de Jurnalism,aceasta își
croiește apoi o carieră în comunicare și PR.
În prezent este alăturată societăţii civile.Profund
afectată de soarta femeilor din Moldova,tânăra
încearcă să construiască poduri între femeile din
Moldova pentru ca acestea să devină o comunitate
solidă.
Liberté,Égalité,Sororité
Natalia
Rezneac
18
September 10
20:00
“N. Botgros” Palace of Culture
10 septembrie
20:00
Palatul de Cultură „N. Botgros”
2019, Republic of Moldova, 76 min
Director: Dragoș Turea
Producers: Dragoș Turea, Marian Crișan
Synopsis
While investigating his grandmother’s mysterious
death, Dragoș discovers a secret scientific
experiment. He unveils the secret plan of Nikita
Khrushchev to transform Moldova into the Soviet
Garden through the application of atomic energy in
local agriculture.
Short bio
Dragoș Turea was born in Chișinău in 1980. Studies
Audiovisual Communication at the Academy of
Theatre and Film in Bucharest. In 2006 he gets his
Master’s Degree in Film at the Chișinău Academy of
Music,Theatre and Fine Arts. He made his debut in
cinema with his short documentary“Vasile
Mămăligă”, awarded with the debut prize of The
Union of Filmmakers from Moldova in 2007. From
2007 till 2015 he works as a producer for Publika
TV, Prime TV, Jurnal TV. In 2010 he started his
biggest project to date, the feature length
documentary film production ‘’The Soviet Garden’’.
2019, Republica Moldova, 76 min
Regizor: Dragoș Turea
Producători: Dragoș Turea, Marian Crișan
Sinopsis
În timp ce investiga moartea misterioasă a bunicii
sale, Dragoș află despre un experiment știinţific
secret.Acesta descoperă planul secret al lui Nikita
Hrușciov de a transforma Moldova într-o Grădină
sovietică prin aplicarea energiei atomice în
agricultura locală.
Scurtă biografie
Dragoș Turea s-a născut la Chișinău în 1980.A
studiat Comunicarea la Academia de Teatru și Film
din București. În 2006 obţine diploma de master la
Academia de Muzică,Teatru și Arte Plastice din
Chișinău.„Vasile Mămăligă” este scurtmetrajul său
de debut, premiat de către Uniunea Cineaștilor din
Moldova în 2007. Din 2007 până în 2015 lucrează
în calitate de producător la Publika TV, Prime TV,
Jurnal TV. În 2010 începe producţia celui mai mare
proiect al său de până acum, documentarul de
lung-metraj „Grădina sovietică”.
TheSovietGarden Grădinasovietică
Dragoș
Turea
19
20
2018, Republic of Moldova, 85 min
Director: Eugen Damaschin
Producer: Anastasia Primov
Synopsis
Swan Lake.Video cassettes.Kidnappings.A military
man and a convict.Molotov cocktails and the 144
windows of the Ministry of Internal Affairs.What do all
these images have in common?
All these images,combined with others,brought the
independence of the Republic of Moldova.
An attempt to revisit history,to understand what
happened and,most importantly,what could have
happened.
Short bio
Eugen is a 31 years old director and script writer from
the Republic of Moldova.He first stood out with a
series of social TV spots,offering a bold artistic vision
to the problems of the Moldovan society.
His first fiction film was the short length “Lazarus
Syndrome”,followed by his first feature film “Beautiful
Corruption”.
“Moldova 89-91”is his first documentary,which
describes the period preceding and following the
signing of the Declaration of Independence of the
Republic of Moldova.
2018, Republica Moldova, 85 min
Regizor: Eugen Damaschin
Producătoare: Anastasia Primov
Sinopsis
Lacul lebedelor.Saloane video.Răpiri.Un militar și un
pușcăriaș.Cocktailuri Molotov și cele 144 de geamuri
ale Ministerului de Interne.Ce au în comun aceste
imagini?
Toate ele,în combinaţie cu altele,au dus la obţinerea
independenţei Republicii Moldova.
O încercare de a revedea istoria prin prisma timpului și
de a înţelege ce a fost,dar și mai important,ce s-ar fi
putut întâmpla.
Scurtă biografie
Eugen Damaschin este un regizor și scenarist în vârstă
de 31 de ani din Republica Moldova.La începutul
activităţii sale,regizorul s-a remarcat printr-o serie de
spoturi sociale de rezonanţă,oferind o viziune artistică
îndrăzneaţă problemelor cu care se confruntă
societatea noastră.
Primul său scurtmetraj de ficţiune a fost filmul
„Lazarus Syndrome”,urmat de ficţiunea de lung-metraj
„Beautiful Corruption”..
„Moldova 89-91”este primul său documentar. În el
este descrisă perioada care a precedat și care a urmat
semnării Declaraţiei de Independenţă a Republicii
Moldova.
Moldova89-91
Eugen
Damaschin
September 11
18:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
11 septembrie
18:00
Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu”
2018,Switzerland,Germany,97 min
Director: Barbara Miller
Producer: Philip Delaquis
Synopsis
#Female Pleasure feature documentary portrays five
courageous,smart and self-determined women,
breaking the silence imposed by their archaic-patriarch
societies and religious communities.With incredible
strength and positive energy,Deborah Feldman,Leyla
Hussein,Rokudenashiko,Doris Wagner and Vithika
Yadav are fighting for sexual liberation and autonomy
for women,beyond religious rules and cultural barriers.
But their victory comes at a high price: they all have
experienced public defamation,threats and
prosecutions,have been excommunicated by the society
they grew up in and even received death threats by
religious leaders and fanatics.
These women decided to speak up and are the ultimate
example on how courage,strength and zest for life can
indeed alter societal structures.
Short bio
Born 1970 in Zurich,Switzerland,Barbara Miller holds a
first degree in law and an undergraduate degree in film
studies,philosophy and psychology from the University
of Zurich.As an assistant director and editing assistant
she worked on Christian Frei’s documentary"War
Photographer".She has been a freelance documentary
filmmaker since 2001.
Film presented with the support of the Swiss Agency for
Development and Cooperation
2018,Elveţia,Germania,97 min
Regizoare: Barbara Miller
Producător: Philip Delaquis
Sinopsis
Lungmetrajul documentar„Plăcere feminină”prezintă
portretele a cinci femei curajoase și inteligente,care
sparg tăcerea impusă de societăţile arhaico-patriarhale
și de comunităţile religioase.Cu o forţă incredibilă și
energie pozitivă,Deborah Feldman,Leyla Hussein,
Rokudenashiko,Doris Wagner și Vithika Yadav luptă
pentru libertatea sexuală și autonomia femeilor,dincolo
de regulile religioase și barierele culturale.Dar victoria
acestora are un preţ-toate au trecut prin experienţa
defaimării publice,ameninţărilor și urmăririlor penale,
au fost excomunicate de către societatea în care au
crescut și au primit chiar și ameninţări cu moartea din
partea liderilor și fanaticilor religioși.Aceste femei decid
să vorbească deschis și sunt cele mai importante
exemple despre cum curajul,puterea și dragostea de
viaţă pot cu adevărat schimba structurile sociale.
Scurtă biografie
Născută în 1970 în Zurich,Elveţia,Barbara Miller este
absolventă a facultăţii de drept.A studiat filmul,
filozofia și psihologia la Universitatea din Zurich.A
lucrat la documentarul lui Christian Frei„War
Photographer”în calitate de asistentă de regizor și
asistentă de montaj.Din 2001 este documentaristă
liber-profesionistă.
Film prezentat cu susţinerea Agenţiei Elveţiene pentru
Dezvoltare și Cooperare
#FemalePleasure
Barbara
Miller
Plăcerefeminină
September 11
21:00
The backyard of the “B. P. Hasdeu”
Musical-Drama Theatre
11 septembrie
21:00
Curtea Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
21
2018,The Netherlands,65 min
Directors: Tommy Pallotta,Femke Wolting
Producers: Bruno Felix,Tommy Pallotta,Femke Wolting
Synopsis
What does it mean to live in the age of intelligent
machines? In this playful quest,the filmmaker finds out
how much of his creativity and human values are at stake
as he builds a robot to replace himself as a filmmaker.
More than just an exposé on the pros and cons of new
technology,the filmmaker’s journey takes him to the
world’s leading AI experts,confronting them with the
existential question: will AI render humanity obsolete?
Tommy Pallotta | Short bio
Tommy Pallotta is a visionary storyteller who creatively
blends technology with filmmaking,animation and
interactivity.He has produced several short animated films
that garnered numerous awards.
Femke Wolting | Short bio
Femke Wolting is the co-founder and managing director of
Submarine,an independent film and transmedia
production company.Femke has produced award-winning
documentaries such as“Meet the Fokkens”,and
internationally distributed animation series such as“The
Wellie Wishers”.She produced“Eisenstein in Guanajuato”
that premiered at Berlinale,as well as the acclaimed film
“Nobody Speak: Trials of a Free Press”,which premiered at
Sundance. She won an Emmy for“Last Hijack”,a film
produced and co-directed with Pallotta.
Film presented with the support of the Embassy of the
Kingdom of Netherlands in Romania
MoreHumanthanHuman
Femke
Wolting
Tommy
Pallotta
Roboțișioameni
September 12
15:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
12 septembrie
15:00
Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
2018,Olanda,65 min
Regizori: Tommy Pallotta,Femke Wolting
Producători: Bruno Felix,Tommy Pallotta,Femke Wolting
Sinposis
Ce înseamnă să trăiești în epoca mașinăriilor inteligente?
Regizorul pornește în această aventură pentru a afla cât de
mult riscă cu propria creativitate și valori umane în timp ce
construiește un robot care să-l înlocuiască ca regizor.Mai
mult decât o expunere a motivelor pro și contra pentru
noile tehnologii,călătoria îl duce spre experţii în
inteligenţă artificială de nivel mondial,confruntându-i cu
întrebarea existenţială: va reuși inteligenţa artificială să
facă din umanitate un arhaism inutil?
Tommy Pallotta | Scurtă biografie
Tommy Pallotta este un povestitor vizionar,care combină
într-un mod creativ tehnologiile și cinematografia,
animaţia și interactivitatea.A produs mai multe filme
animate de scurt-metraj care au adunat numeroase premii.
Femke Wolting | Scurtă biografie
Femke Wolting este co-fondatoarea și directoarea
companiei de film independent și producţie transmedia
„Sumbarine”.A produs documentare premiate,cum ar fi
„Meet the Fokkens”,și serii de animaţii distribuite la nivel
internaţional,cum ar fi„The Wellie Wishers”.Tomke a
produs și„Eisenstein in Guanajuato”,care a avut premiera la
Berlinale,precum și„Nobody Speak: Trials of the Free
Press”,care a debutat la Sundance.A fost premiată cu
Emmy pentru„Last Hijack”,film co-regizat împreună cu
Tommy Pallotta.
Film prezentat cu susţinerea Ambasadei Regatului Ţărilor
de Jos în România
22
September 12
18:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
2018,Ukraine,France,Poland,86 min
Director: Alisa Kovalenko
Producers: Stephane Siohan,Maxym & Valentyn
Vasyanovych,Miroslaw Dembinski
Synopsis
"Home Games"is a broken fairytale depicting a
crucial moment in the life of Alina,a 20-year-old
"million dollars baby"from Kyiv,whose passion for
football has a chance of saving her from poverty.
When Alina's mum suddenly dies,she is left to raise
her half-brother and sister.Alina's grandma tries to
help but she's losing her eyesight.The dysfunctional
family lives in a cramped one-room apartment.
For a while,Alina quits football.She soon returns,but
will she find the strength to save her family and find
her personal redemption?
Short bio
Alisa Kovalenko is an award-winning Ukrainian
director.She first studied journalism and then
graduated the Karpenko-KaryTheatre & Cinema
University of Kyiv.After her debut documentary
“Sister Zo”,shown in several festivals,Alisa was
caught (like other Ukrainian directors) in the turmoil
of the Ukrainian revolution in 2014 and the
subsequent war in Eastern Ukraine.A second
full-length documentary resulted from this
filmmaker'journey taking place in her own country.
“Alisa in Warland”was premiered at the IDFA in
Amsterdam in 2015.For more than two years,Alisa
has been working on“Home Games”.
HomeGames
Alisa
Kovalenko
2018,Ucraina,Franţa,Polonia,86 min
Regizoare: Alisa Kovalenko
Producători: Stephane Siohan,Maxym și Valentyn
Vasyanovych,Miroslaw Dembinski
Sinopsis
Filmul este un basm frânt care prezintă un moment
crucial din viaţa Alinei,o viitoare campioană din Kiev,
a cărei pasiune pentru fotbal îi oferă șansa s-o
salveze de la sărăcie.Dar atunci când mama sa
moare subit,Alina trebuie să-și crească fratele și sora
vitregi.Bunica Alinei,deși încearcă să ajute,își pierde
deja vederea.Această familie disfuncţională trăiește
într-o mică garsonieră.Pentru o perioadă,Alina
renunţă la fotbal,dar revine peste puţin timp.Va
reuși ea oare să găsească puterea pentru a-și păstra
familia și a-și găsi propria salvare?
Scurtă biografie
Alisa Kovalenko este o regizoare ucraineană născută
în Zaporojie.A studiat jurnalismul,după care a
absolvit Universitatea de Teatru și Cinema
„Karpenko-Karî”din Kiev.După ce filmul său de
debut,„Sister Zo”,a fost prezentat la mai multe
festivaluri,Alisa,ca și mulţi alţi regizori ucraineni,a
fost prinsă în tumultul revoluţiei ucraniene din 2014
și în războiul care a urmat în estul Ucrainei.Călătoria
regizoarei prin aceste evenimente din ţara sa a adus
drept rezultat al doilea său documentar de lung
metraj.„Alisa în ţara războiului”a avut premiera la
IDFA în Amsterdam în 2015.Deja de mai mult de doi
ani,Alisa lucrează la filmul„Pe teren propriu”.
Peterenpropriu
12 septembrie
18:00
Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu”
23
PRESSKIT
2018, Latvia, Switzerland, Czech Republic, 95 min
Director: Vitaly Mansky
Producers: Natalia Manskaya, Gabriela Bussmann,
Filip Remunda, Vit Klusak
Synopsis
The events of the film begin on December 31, 1999
when Russia was acquainted with its new President.
The film is based on unique and strictly
documentary testimonies of the true causes and
consequences of the operation “Successor”, as a
result of which Russia ended up with the President
who still rules the country. The protagonists of the
film are Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir
Putin, and the Russian nation, as always being a
silent witness of its own destiny.
Short bio
Vitaly Mansky was born in 1963 in Lviv /Ukraine,
USSR. He graduated from VGIK–All-Russian State
Institute of Cinematography in 1989 and became
one of the most prominent contemporary Russian
documentary filmmakers and producers.As a director
he has shot more than 30 films, which were
screened at festivals worldwide and were awarded
several times. In 1996, he launched a project that
aims to archive amateur private video files that were
shot in the times of the former USSR (from 30’s till
90’s of the XXth century).
Putin’sWitnesses
Vitaly
Mansky
September 12
20:30
“N. Botgros” Palace of Culture
September 12
20:30
Palatul de Cultură „N. Borgros”
2018, Letonia, Elveţia, Republica Cehă, 95 min
Regizor: Vitali Manski
Producători: Natalia Manskaya, Gabriela Bussmann,
Filip Remunda, Vit Klusak
Sinopsis
Evenimentele din film încep pe 31 decembrie 1999,
atunci când Rusia a făcut cunoștinţă cu noul său
președinte. Filmul este bazat pe testimonialele unice
și strict documentate despre adevăratele cauze și
consecinţe ale operaţiunii „Succesorul”, rezultatul
căreia a fost noul președinte al Rusiei, care conduce
ţara până în prezent. Protagoniștii acestui film sunt
Mihail Gorbaciov, Boris Elţân, Vladimir Putin și
poporul rus, care este mereu un martor tăcut al
propriului destin.
Scurtă biografie
Vitali Manski s-a născut în 1963 în Lviv, Ucraina,
URSS.A absolvit Institutul de Cinematografie „V.
Gherasimov” în 1989 și a devenit unul dintre cei mai
proeminenţi cineaști documentariști ruși
contemporani.A regizat peste 30 de filme, care au
fost proiectate și premiate la festivaluri din întreaga
lume. În 1996 a lansat un proiect, scopul căruia este
să creeze o arhivă a materialelor video amatoricești,
care au fost filmate în fosta URSS (începând cu anii
30 până în anii 90 ai sec. XX).
MartoriiluiPutin
24
September 13
15:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
13 septembrie
15:00
Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu”
2019, Republic of Moldova, 60 min
Director: Maxim Cuclev
Synopsis
"Listen" is a composition of the stories of three
protagonists, members of the LGBTQ+ community
from Moldova. Stories about family, about
friendship, about school. Stories about love and
fear. About the ability to empathize, about these
small human things we all have in common.
Short bio
Maxim is a 21 years old creator, passionate about
art and literature. When he started working on his
first documentary project,"Listen", he didn't have
any experience in cinematography, except some
simple amateur videos. He started "Listen" out of
his love for social activism and people as
personalities; moreover, it was a chance to reflect
on his own life experience as a queer person in
the Moldovan society.
2019, Republica Moldova, 60 min
Regizor: Maxim Cuclev
Sinopsis
„Ascultă” este o compunere formată din istoriile a
trei personaje, membri ai comunităţii LGBTQ+ din
Moldova. Istorii despre familie, despre prietenie,
școală. Istorii despre iubire și frică, despre
abilitatea de a empatiza, despre aceste mici
lucruri umane pe care le împărtășim noi toţi.
Scurtă biografie
Maxim este un tânăr de 21 de ani, pasionat de
artă și literatură. Atunci când a început să lucreze
la primul său proiect documentar,„Ascultă”, nu
avea multă experienţă în domeniul
cinematografiei, în afară de niște video-uri simple
amatoricești.„Ascultă” a fost creat din pasiunea
lui faţă de activismul social și faţă de oameni ca
personalităţi. În plus, asta a fost o șansă să
reflecte asupra propriei experienţe de trăi ca o
persoană queer în societatea moldovenească.
Listen
Maxim
Cuclev
Ascultă
25
2018,Romania,73 min
Director: Nora Agapi
Producers: Nora Agapi,Monica Lăzurean-Gorgan
Synopsis
Ioan-Matei Agapi,a charismatic documentary filmmaker
in his 80’s from Iași owns a unique collection of 16 mm
films documenting almost fifty years of Romania’s
history.His daughter,also a filmmaker,has decided to
make a film about her father's impressive archives.In
the unconventional surroundings of his old apartment,
he reminisces about the past until one day when Ioan is
informed by a public officer that he must leave or be
evicted from the apartment where he has spent 40
years.Ioan’s years of work suddenly transforms into a
huge burden,and the film unexpectedly changes into
drama,in which conflicts with city officials reveal old
and hidden conflicts within the family.
Short bio
Nora Agapi is a graduate of the National Film University
in Bucharest,with an MA in Digital Arts at Athens
University.She is the director of photography for
numerous documentary films that have collected
laurels at top European film festival among which“The
young mind”,“The Hunt for Transylvanian Gold”,
“Decoding Dacia”,“Off the Beaten Track”,“Low Cost”,
“Leaving Transylvania”.
Agapi is also a photographer and has collaborated with
Corbis Agency in Paris.She had her works published in
magazines such as National Geographic,SundayTimes,
Cosmopolitan,Elle,FHM,and 4WD.Her latest film,
“Timebox”(2018) is currently doing the festival circuit.
2018,România,73 min
Regizoare: Nora Agapi
Producătoare: Nora Agapi,Monica Lăzurean-Gorgan
Sinopsis
Ioan Matei Agapi este un carismatic realizator de
documentare din Iaşi,în vârstă de 80 de ani.Are o
colecţie de filme de 16 mm care documentează
aproape 50 de ani de istorie a României.Fiica lui,Nora,
de asemenea cineastă,se hotărăşte să facă un film
despre bogata arhivă a tatălui ei.În atmosfera
neconvenţională a apartamentului lui Ioan,acesta își
deapănă amintirile,până într-o zi,când autorităţile îl
informează pe bătrân că trebuie să se mute sau va fi
evacuat din apartamentul în care și-a petrecut 40 de
ani din viaţă.Pe neașteptate,munca lui Ioan se
transformă într-o povară imensă,și filmul își schimbă
brusc direcţia și se transformă într-o dramă în care
conflictele cu oficialităţile descoperă conflicte din
familie vechi și ascunse.
Scurtă biografie
Nora Agapi,a absolvit UNATC București și are un
masterat în Artele Digitale la Universitatea din Atena.
Aceasta este și directoare de imagine a mai multor
documentare care au cules lauri la festivaluri europene
de top,printre care„The young mind”,„The Hunt for
Transylvanian Gold”,„Decoding Dacia”,„Off the Beaten
Track”,„Low Cost”,„Leaving Transylvania”.
Este fotografă,a colaborat cu agenţia Corbis,a avut
lucrări publicate în reviste precum National Geographic,
SundayTimes,Cosmopolitan,Elle,FHM și 4WD.
Documentarul„Timebox”(2018) este ultimul său film,
care participă în prezent la mai multe festivaluri.
Timebox
Nora
Agapi
September 13
18:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
13 septembrie
18:00
Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu”
26
2018, France, 105 min
Director: Yolande Zauberman
Producer: Charles Gillibert
Synopsis
Suburbs of Tel Aviv.Bnei Brak,world capital of the Haredim,
the ultra-Orthodox Jews.When he was a kid,Menahem
Lang was known for his kindness,his commitment to
Talmud school and especially his golden voice,which
made him a renowned performer of liturgical chants.But
he was hiding a secret: for years,he was raped by members
of the community that worshipped him.
After 10 years,Menahem returns to the scene of the crime.
It is also a return to the places he loved,a path of initiation
sprinkled with incredible encounters,recovered rituals...a
reconciliation.
Short bio
Yolande Zauberman is one of the most exceptional voices
of French documentary cinema.Born in Paris,graduated in
art history and economics.In 1987,she made her first
documentary on apartheid in South Africa,“Classified
People”,which won the Grand Prix at the Paris Festival.Her
second film,“Caste Criminelle”(1989),shot in India,was
selected at the Cannes Film Festival.Her new film,“M.”,will
prolong this reflection through an even more sensitive
subject: rapes in the heart of Orthodox Jewish
communities.
M.
Yolande
Zauberman
September 13
21:00
The backyard of the “B.P. Hasdeu”
Musical-Drama Theatre
2018, Franţa, 105 min
Regizoare: Yolande Zauberman
Producător: Charles Gillibert
Sinopsis
Suburbiile Tel Avivului.Bnei Brak,centrul iudaismului
ultraortodox,a evreilor„haredim”.Când era copil,Menahem
Lang era cunoscut datorită bunătăţii lui,a angajamentului
faţă de școala Talmud și,în special,pentru vocea lui de aur,
care l-a făcut renumit în calitate de interpret de cântări
liturgice.Dar avea un secret: timp de mulţi ani,Menahem a
fost violat de membrii comunităţii care îl idolatrizau.
După 10 ani,el se întoarce la scena crimei.Este,de
asemenea,o reîntoarcere la locurile pe care le iubea,o cale
de iniţiere presurată cu întâlniri incredibile,ritualuri
recăpătate…o împăcare.
Scurtă biografie
Yolande Zauberman este una dintre cele mai excepţionale
voci din cinematografia documentară franceză.Născută la
Paris,a studiat istoria artelor și economia.În 1987produce
primul său documentar despre apartheidul din Africa de
Sud,„Classified People”,care a luat Grand Prix la Festivalul
de la Paris.Cel de-al doilea film,„Caste Criminelle”(1989),
filmat în India,a fost selectat la Festivalul de Film de la
Cannes.În noul său film,„M.”,Yolanda continuă să reflecte
asupra unui subiect și mai sensibil: violurile din inima
comunităţilor evreilor ortodocși.
13 septembrie
21:00
Curtea Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
27
September 14
12:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
2018,Polonia,78 min
Regizoare și producătoare: Katarzyna Trzaska
Sinopsis
Un documentar comic despre o întâlnire neobișnuită
dintre trei neo-hipioţi din Berlin și câţiva fermieri
polonezi din Polonia de est.Ellen,Mario și Jon,membri
în vârstă de 30 de ani ai unei comunităţi spirituale,se
îndreaptă spre est pentru a-și petrece vacanţa și a
dobândi experienţă de lucru.Aceștia fac un popas mai
lung într-un mic sat polonez,unde închiriază o căsuţă
din lemn de la un fermier local,Stanislav.Aceștia
meditează,practică acro-yoga,fac baie goi lângă
fântână,mănâncă legume găsite în coșul de gunoi de
lângă un magazin alimentar.
În ciuda barierelor lingvistice,culturale și a filozofiilor
de viaţă diferite–poate fi posibilă prietenia și
comunicarea dintre neo-hipioţi și fermieri?
Scurtă biografie
Katarzyna Trzaska s-a născut în Torun.A studiat regia
de film la departamentul de radio și televiziune a lui
Krzysztof Kieslowski din cadrul Universităţii Silesian
din Polonia.Este autoare a mai multor filme: „10 Years
to Nashville”și „Maximum Pleasure”au fost prezentate
și premiate în întreaga lume.Regizoare de teatru,de
film de ficţiune și de seriale documentare TV.Locuiește
în Varșovia.
Satulîncarevacileînoată
2018,Poland,78 min
Director and producer: Katarzyna Trzaska
Synopsis
A documentary comedy on an unusual meeting of
three neo-hippies from Berlin with Polish farmers from
the Eastern Poland.
Ellen,Mario and Jon,30-year-old members of a
spiritual commune,head East for holiday and work
experience.They make longer stay in a small Polish
village where they rent an old wooden cottage from
the local farmer–Stanislav.They meditate,practice
acro-yoga,wash naked at the well,eat vegetables
found in the garbage bin of a grocery shop.
Despite communication barriers,culture gap and
different life philosophies–is there friendship and
communication possible between the neo-hippies and
the farmers?
Short bio
Katarzyna Trzaska was born in Torun.She studied film
directing at Krzysztof Kieslowski’s Dep.of Radio and
Television at Silesian University in Poland.The author
of awarded documentaries: “10 Years to Nashville”and
“Maximum Pleasure”shown and awarded around the
world.Theater,fiction film and TV documentary series
director.Lives in Warsaw.
VillageofSwimmingCows
Katarzyna
Trzaska
14 septembrie
12:00
Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu”
28
2019, Sweden, Denmark, Belgium, 96 min
Director: Anna Eborn
Producer: David Herdies
Synopsis
The latest film from award-winning director Anna Eborn,
“Transnistra”is set in the self-appointed nation Transnistria,
where a group of 16-year olds search for safety,freedom
and meaning.The film’s focus largely falls on Tanya,a
young woman who spends her time among a group of
young males,each of whom seem to be in love with her.
Having not completed their school studies,they are unable
to find work.They discuss their hopes and dreams in good
humour. “Transnistra”is an intimate account of young
people on the margins,as well as a universal story of love,
youth culture and coming-of-age in a complex world.
Short bio
Anna Eborn was born in 1983 in Sweden.Her debut
feature length and self edited documentary,“Pine Ridge”,
was selected in the Official Selection at the Venice IFF
2013 and won best Nordic documentary at the IFF in
Gothenburg in 2014.Further films include“Epifania”,a
hybrid/fiction which premiered at the Busan IFF in 2016
and the feature-length documentary“Lida”,which
premiered at CPH:DOX 2017and in the international
competition at Visions du Reel 2017.Her new film
“Transnistra”is celebrating its world premiere at the 2019
IFF Rotterdam.
2019, Suedia, Danemarca, Belgia, 96 min
Regizoare: Anna Eborn
Producător: David Herdies
Sinopsis
Cel mai recent film al regizoarei Anna Eborn,„Transnistra”
se desfășoară în regiunea auto-proclamată Transnistria,
unde un grup de tineri de 16 ani sunt în căutarea unui
mediu sigur,a libertăţii și sensului.Filmul se concentrează
mai mult pe Tanea,o tânără care își petrece timpul
împreună cu un grup de băieţi tineri,fiecare fiind aparent
îndrăgostit de ea.Micul grup nu și-a terminat studiile și nu
pot să-și găsească de lucru.Aceștia discută speranţele și
visele lor cu mult umor. „Transnistra”este o povestire
intimă a tinerilor marginalizaţi,dar și o poveste universală
de dragoste,de cultură a tinerilor într-o lume complexă.
Scurtă biografie
Anna s-a născut în 1983 în Suedia.Primul său film de
debut,lungmetrajul documentar„Pine Ridge”,a fost inclus
în Selecţia Oficială a FIF de la Veneţia în 2013 și a câștigat
titlul de cel mai bun documentar nordic la FIF Gothenburg
în 2014.Filmografia Annei include și„Epifania”,un hibrid
ficţiune,care a avut premiera la FIF Busan în 2016,și
lungmetrajul„Lida”,care și-a avut premiera în competiţie la
CPH:DOX 2017și în cadrul competiţiei internaţionale la
Vision du Reel 2017.Cel mai nou film al ei,„Transnistra”,
celebrează premiera mondială la FIF Rotterdam în 2019.
Transnistra
Anna
Eborn
September 14
15:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
14 septembrie
15:00
Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu”
29
31
2017,Ukraine,11 min
Director: Svitlana Shymko
Producer: Yulia Serdyukova
Synopsis
An ironic documentary film about the farewell to the
phantoms of the USSR in Ukraine.The spiritual session
with the ghost of Lenin guides us through our past,
present and future.The film presents the dawn and the
twilight of idols,and the curious afterlife of history’s
ghosts.It is inspired by laws adopted in 2015 by the
parliament of Ukraine which condemn the Soviet
totalitarian regime and ban the use of Communist
symbols.
Short bio
Svitlana Shymko is an independent director from Ukraine.
She is a graduate of the DocNomads international MA
program in documentary filmmaking.She was also a
finalist in“The Guardian Goes Ukraine”contest.She works
on political,social and feminist topics in documentary
cinema.
2017,Ucraina,11 min
Regizoare: Svitlana Șâmko
Producătoare: Iulia Serdiukova
Sinopsis
Un documentar ironic despre despărţirea de fantomele
URSS în Ucraina.Sesiunea spirituală cu fantoma lui Lenin
ne ghidează prin trecutul,prezentul și viitorul nostru.
Filmul prezintă apusul idolilor și viaţa curioasă de apoi a
stafiilor trecutului.Acesta este inspirat din legile adoptate
în 2015 de către parlamentul Ucrainei,care condamnă
regimul totalitarist sovietic și interzice utilizarea
simbolurilor comuniste.
Scurtă biografie
Svitlana Șâmko este o regizoare independentă din
Ucraina.Este masterandă în arte în cadrul programului de
producţie de film documentar DocNomads.De asemenea,
este finalistă a concursului„The Guardian Goes Ukraine”.
Activează în domeniul cinematogriafiei documentare pe
subiecte politice,sociale și cele legate de feminism.
TheFallofLenin
Svitlana
Shymko
CăderealuiLenin
September 14
18:00
“B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
14 septembrie
18:00
Teatrul Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu”
DocudaysUA
2015, Ukraine, Canada, 6 min
Director: Oksana Karpovych
Synopsis
Immigration resembles a postponed stage of the
Lacanian mirror: a traumatic moment of
distancing from your ideal ‘self’, from an imaginary
mother’s uterus.“It is an insight of a negative kind
that brings me knowledge which I will never lose.
This film is a farewell to my old home, a mosaic of
my childhood memories, and a weeping psalm to
the identity which I left behind. It is also a
celebration of the birth of a new person. In
emotional pain I die to be re-born.”
Short bio
Oksana Karpovych was born in 1990 in Kyiv,
Ukraine. She is a cultural studies graduate from
the National University of “Kyiv-Mohyla Academy”.
Since 2013 she has been living in Montreal,
Quebec, where she worked as a teacher of
Ukrainian literature, and where she is pursuing
her degree in film production at the Mel
Hoppenheim School of Cinema in Concordia
University.
2015, Ucraina, Canada, 6 min
Regizoare: Oksana Karpovâci
Sinopsis
Emigrarea seamănă cu un „stadiu al oglinzii”
amânat: un moment traumatizant de distanţare a
idealului propriei fiinţe din perspectiva imaginară
a uterului mamei.„Este o introspecţie de ordin
negativ care îmi aduce cunoștinţele pe care nu le
voi pierde niciodată. Filmul se prezintă ca un
rămas-bun de la casa părintească, un mozaic de
aminitiri din copilărie și un psalm plin de lacrimi
al identităţii lăsate în urmă. Este, de asemenea, o
celebrare a nașterii unei noi identităţi. În durerea
emoţională mor pentru a mă renaște.”
Scurtă biografie
Oxana Karpovâci s-a născut în 1990 în Kiev,
Ucraina. A absolvit facultatea de studii culturale a
Universităţii Naţionale „Academia Kiev-Mohâla”.
Din 2013 trăiește în Montreal, Quebec, unde
lucrează în calitate de profesoară de literatură
ucraineană și unde studiază producţia de film la
Școala de Cinema „Mel Hoppenheim” din cadrul
Universităţii Concordia.
Lost
oksana
Karapovych
rătăcită
32
33
2017,Ukraine,37 min
Director and producer: Piotr Armianovski
Synopsis
Olena is going home,to the village on the frontline
in the ‘grey zone’of the Donetsk region where she
spent her childhood.In the garden,her brother has
planted mustard to prevent weeds from getting into
their neighbours’garden.The girl lies down in the
prickly grass and recalls how big and tasty the
apricots,cherries,pears used to be...
Short bio
Piotr Armianovski was born in 1985 in Donetsk.He
is a performer and a director.He started his artistic
work in the “Zhuki”chamber theatre studio (2003).
Later,he performed with Marina Abramović and
Janusz Bałdyga.Since the war conflict started in his
home city,Piotr focuses on documentary filmmaking.
2017,Ucraina,37 min
Regizor și producător: Piotr Armianovski
Sinopsis
Olena revine acasă,în satul de front din „zona gri”a
regiunii Doneţk,acolo unde și-a petrecut copilăria.
Fratele ei a plantat în grădină muștar,pentru a
preveni creșterea buruienilor în grădina vecinilor.
Fata stă culcată în iarba înţepătoare și își amintește
despre cât de mari și gustoase erau caisele,cireșele,
perele…
Scurtă biografie
Piotr Armianovski s-a născut în 1985 în Doneţk.Este
actor și regizor.Și-a început activitatea artistică în
cadrul Teatrului-studio de cameră „Juki”(2003).Mai
târziu,a colaborat cu Marina Abramović și Janusz
Bałdyga.De când a început conflictul armat,Piotr se
concentrează pe activitatea de regie de documentar.
Mustardinthegardens
Piotr
Armianovski
Muștaruldingrădină
34
September 14
20:30
“N. Botgros” Palace of Culture
14 septembrie
20:30
Palatul de Cultură „N. Botgros”
2018,The Netherlands, 81 min
Director and producer: Ton van Zantvoort
Synopsis
Sheep Hero tells the story of Shepherd Stijn,an
outspoken idealist who may have been born in the
wrong place and era.He feels at home on the quiet
heathlands tending his sheep,far away from today’s
hectic Western society.Stijn and his family fight to
maintain their quiet and simple life,but this is proving
to be increasingly difficult in a densely populated,
modern world where the power of money and mass
production outweighs good intentions and slow
traditions.The family is heading towards a turning
point: they can either continue their downward spiral or
throw in the towel.
The beautiful images and storyline of the documentary
clearly depict the constant physical and mental
struggle of the protagonist as he tries to strike a
balance between his ancient profession and being a
modern-day entrepreneur.Stijn has to make a choice,
does he keep on fighting the system or is there another
option?
Short bio
Ton van Zantvoort is a Dutch director and
cinematographer whose works have screened at
numerous prestigious film festivals.His work has been
broadcast all over the world and he has won dozens of
awards.
Film presented with the support of the Embassy
of the Kingdom of Netherlands in Romania
2018, Olanda, 81 min
Regizor și producător: Ton van Zantvoort
Sinopsis
Filmul povestește istoria ciobanului Stijn,un idealist
declarat,care nu s-a născut probabil în epoca și locul
potrivit.Acesta se simte acasă pe pășunile liniștite,
îngrijind de oile sale,departe de societatea agitată din
vestul de astăzi.Stijn și familia sa luptă pentru a-și
păstra viaţa liniștită și simplă,dar într-o lume modernă
și arhi-populată,unde puterea banului și a producţiei în
masă sunt mai importante decât bunele intenţii și
tradiţiile,acest lucru devine tot mai dificil.În această
situaţie,familia trebuie să aleagă între a continua
activitatea tot mai puţin solicitată sau să renunţe la tot.
Imaginile frumoase și subiectul documentarului
prezintă zbuciumul psihologic și fizic al protagonistului
în încercarea lui de a găsi un echilibru dintre această
profesie antică și antreprenoriatul modern.Stijn trebuie
să decidă–va continua să lupte cu sistemul sau poate
există o altă opţiune?
Scurtă biografie
Ton van Zantvoort este un regizor și director de
imagine olandez,ale cărui lucrări au fost proiectate la
numeroase festivaluri de film prestigioase.Filmele sale
au fost difuzate în toată lumea,obţinând zeci de premii.
Film prezentat cu susţinerea Ambasadei Regatului Ţărilor
de Jos în România
SheepHero
Tonvan
Zantvoort
Ciobanulerou
35
2019, Greece, 72 min
Director: Marianna Economou
Producers: Rea Apostolides, Yuri Averof, Spiros
Mavrogenis
Synopsis
Do tomatoes taste better when they listen to the music
of Richard Wagner? Elias,a small farming village in
central Greece,is dying out.But two cousins team up
with the village grannies to cultivate tomatoes.With a
little help from Wagner’s music,the villagers export
their little jars with organic tomato recipes across the
world.The film follows the protagonists of this unlikely
story,as they struggle to make their dream come true.
Humorous and bittersweet,this surreal story speaks to
us about the importance of reinventing oneself in
times of crisis and the power of human relationships.
Short bio
Marianna Economou studied anthropology,
photojournalism and film production in London.Since
2000,she directs and produces documentary series and
independent films of Greek production and
co-productions with European broadcasters such as the
BBC,ARTE and YLE.
She has received several awards for her films,including
the VER.DI award at Dok Leipzig for“The Longest Run”,
which was also nominated for the European Film
Awards 2016.
2019, Grecia, 72 min
Regizoare: Marianna Economou
Producători: Rea Apostolides, Yuri Averof, Spiros
Mavrogenis
Sinopsis
Sunt roșiile mai gustoase atunci când îl ascultă pe
Richard Wagner? Elias,un sat mic din centrul Greciei,
este pe cale de dispariţie.Dar doi verișori,împreună cu
o echipă de bătrânele,se apucă să cultive roșii.Cu puţin
ajutor din partea muzicii lui Wagner,sătenii exportă
conserve cu roșii organice în întreaga lume.Filmul
urmărește protagoniștii și povestea lor inedită în lupta
pentru realizarea visului.Dulce-amăruie și plină de
umor,această poveste suprarealistă vorbește despre
importanţa propriei reinventări în timpuri de criză și a
puterii relaţiilor interumane.
Scurtă biografie
Marianna Economou a studiat antropologia,
fotojurnalismul și producţia de film în Londra.Începând
cu anul 2000,aceasta regizează și produce seriale
documentare și filme independente de producţie
grecească,precum și co-producţii cu televiziuni
europene,precum BBC,ARTE și YLE.
Filmele sale au fost decernate cu numeroase premii,
printre care premiuAl VER.DI la Dok Leipzig pentru
filmul„The Longest Run”,care a fost nominalizat și la
Premiile Filmului European 2016.
WhenTomatoes
MetWagner
Marianna
Economou
Cândroșiilel-auasculat
peWagner
September 15
12:00
“N. Botgros” Palace of Culture
15 septembrie
12:00
Palatul de Cultură „N. Botgros”
2019, Republic of Moldova, 72 min
Director and producer: Alecu Deleu
Synopsis
“Steps on the Border” is a documentary dedicated
to our identity in its territorial definition. The film
follows our current understanding of the place
that we belong to and that belongs to us. It is a
film about our history – old and recent – told
against the backdrop of the border.
This documentary aspires to walking us freely on
the border, exploring it. Gradually, exploration
turns into a journey into history and towards
others, coagulating around it the discovery of
other “borderline” human experiences.
Short bio
Alecu Deleu is a director, scriptwriter, producer
and manager of Deleu-Delev Film, born on
December 23, 1959 in Ştefăneşti, Republic of
Moldova. He studied history and cinematography.
2019, Republica Moldova, 72 min
Regizor și producător: Alecu Deleu
Sinopsis
„Pași pe graniţă” este un documentar dedicat
identităţii noastre în definiţia ei teritorială. E un
film despre „lumea noastră”, care este, se
dovedește, nu în interiorul unor frontiere, și, de
fapt, nici nu se găsește atât pe hartă, cât în
mintea și inima noastră.
„Pași pe graniţă” este un documentar în care
geografia își dă întâlniri cu istoria.
Filmul e un teritoriu delimitat de memoria
autorului și de relaţia sa cu zonele familiare de
frontieră. Treptat, însă, naraţiunea se convertește
într-o călătorie în istorie și spre ceilalţi,
coagulând în juru-i descoperirea altor experienţe
omenești „frontaliere”.
Scurtă biografie
Alecu Deleu este regizor, scenarist, producător și
administrator la Deleu-Delev Film, născut pe 23
decembrie 1959 în Ştefăneşti, Republica Moldova.
A făcut studii în istorie și cinematografie.
StepsontheBorder
Alecu
Deleu
Pașipegraniță
September 15
15:00
“N. Botgros” Palace of Culture
15 septembrie
15:00
Palatul de Cultură „N. Botgros”
36
37
2018, United Kingdom, USA, Germany, 90 min
Directors: Werner Herzog, André Singer
Producers: Lucki Stipetic, Svetlana Palmer
Synopsis
The documentary is based on three long interviews and
provides incredible access to,arguably,the world’s greatest
living politician.Now 87and battling illness,the visionary
Mikhail Gorbachev,former General Secretary of the U.S.S.R,
has mellowed and slowed down.Herzog does not disguise
his affection,celebrating Gorbachev’s accomplishments.
Authors remind us of the drastic and unforeseeable way
the world changes.
Werner Herzog | Short bio
Werner Herzog is a German film director,screenwriter,
author,actor and opera director.Herzog is a figure of the
New German Cinema.His films often feature ambitious
protagonists,people with unique talents in obscure fields,
or individuals who are in conflict with nature.
André Singer | Short bio
André Singer is a British documentary filmmaker,as well as
an anthropologist.He is currently CEO of Spring Films Ltd
of London and was President of the Royal Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland from 2014-2018.
Film presented with the support of the German Embassy in
Chișinău
2018, Marea Britanie, SUA, Germania, 90 min
Regizori: Werner Herzog, André Singer
Producători: Lucki Stipetic, Svetlana Palmer
Sinopsis
Documentarul se bazează pe trei interviuri lungi.Acesta
oferă un acces incredibil la cel mai mare politician în viaţă.
La vârsta de 87de ani,luptându-se cu mai multe boli,
Mihail Gorbaciov,fostul Secretar General al URSS,s-a mai
înmuiat și a încetinit pasul.Herzog nu-și maschează
afecţiunea faţă de Gorbaciov,celebrându-i reușitele.Autorii
ne reamintesc despre modul drastic și neprevăzut în care
se schimbă lumea.
Werner Herzog | Scurtă biografie
Werner Herzog este un regizor,scenarist,autor,actor și
regizor de operă german.Herzog este o personalitate
proeminentă în noul val de film german.Filmele sale
adesea prezintă protagoniști ambiţioși,oameni cu talente
în domenii obscure sau indivizi care sunt în conflict cu
natura.
André Singer | Scurtă biografie
André Singer este un documentarist britanic și antropolog.
În prezent,este directorul Spring Films din Londra și a fost
președinte al Institutului de Antropologie din Marea
Britanie și Irlanda în perioada 2014-2018.
Film prezentat cu suţinerea Ambasadei Germaniei la
Chișinău
MeetingGorbachev
Werner
Herzog
André
Singer
Întâlnindu-lpeGorbaciov
September 15
18:00
“N. Botgros” Palace of Culture
15 septembrie
18:00
Palatul de Cultură „N. Botgros”
Art, like beauty, has one single purpose – humanity
In the summer of 2018, in the Central African Republic, Alexandr
Rastorguev was murdered. He was the voice of the protest movement in
the Russian Federation and a visceral documentary filmmaker. During
two decades he succeeded at provoking an entire society by creating a
new form of documentary, which was so exact and humane, that the
director instantly became “one more enemy of the regime”, one who
dared to disfigure the “impeccable” image of the great democracy in
Putinist Russia. But Rastorguev did nothing more than love the people
around him. The more miserable and tormented the people, the more
worthy of love and compassion, the more tortured by the regime, the
more beautiful in their fight against the horrors of this regime, a
resistance these small people didn’t even feel at times, it was more like a
sixth sense, and Rastorguev knew better than anyone how to discover
this human feeling of disobedience. Because he was one with his
characters. A man among his people.
Passionate about phylosophy, then linguistics, in the end Rastorguev
finds his purpose as a director: creator by definition, a free, alive, loving,
nervous, angry man, a full-grown man, an altruist with a capital letter. He
entered the world of his characters, he gave them a camera, literally and
figuratively, and he let them tell their tragic story, often comedic, other
times sadistic, but always humane and pure, naked to its core. “My
characters are my executioners”, Rastorguev once said. Through a fatal
irony of fate, this came true. He was researching for a new film in Africa,
a film about Russian mercenaries from the infamous paramilitary group
Wagner – a body chopping machinery attributed to Prigozhin, a close
acquaintance of Putin’s Kremlin. This machinery also killed Rastorguev.
But the idea and the video camera are still with us, because each and
every one, and all of us together, are Rastorguev’s characters. In a film of
human life, a film in which humanity doesn’t always win. Or better said,
doesn’t really ever win. But the idea of humanity as a primary purpose of
art is still alive. Because ideas don’t die, regardless of how many bullets
you put in it.
“With Sasha, you could always feel like you are in the center of the story.
Something great was always happening around him. Sasha himself was
this type of center. And he died exactly in the center of the world. In the
middle of Africa. Exactly in the middle of the world map”, Elena Horeva,
one of the Rastorguev’s friends and collaborators, once said. This center
of ideas left to us by Rastorguev still attract free spirited people: through
his visions, through the accuracy of his speech, through his refusal to
compromise with bloody regimes, through his acceptance of life in all its
forms, including death, in the end.
Short bio
Born in 1971 in Rostov-on-Don. Rastorguev studied at the Philosophy
Department of Rostov State University, graduated from St. Petersburg
State Theatre Arts Academy and worked as a director on the state-owned
regional channel Don TV, but was fired along with the crew for directing
the documentary “Clean Thursday”. He also worked at the St. Petersburg
office of Russia’s NTV channel. In 2001 he founded Kino Studio.
Rastorguev’s films were entered into various international film festivals.
Awards: MDR-Film-Preis and Ecumenical Jury Prize at Leipzig IFF 2002,
Grand Prix at Cinema de Reel IFF (“Clean Thursday”), Special Jury Award at
the Amsterdam IFF (“Tender’s Heat. Wild Wild Beach”), Gran Prix at the
Russia Documentary Festival and LAVR Russian National Award in
Documentary (“Mommies”), White Elephant Award from the Russian Guild
of Film Critics (“Tender’s Heat. Wild Wild Beach”). In 2011 and 2012
Rastorguev released the films “I Love You” (premiered at IFF Rotterdam)
and “I Don’t Love You” (premiered at the Warsaw IFF) together with Pavel
Kostomarov.
TributetoRastorguev
38
Arta, la fel ca frumuseţea, are un singur scop – umanitatea
În vara anului 2018, în Republica Centrafricană este omorât Alexandr
Rastorguev, o portavoce a mișcării de protest din Federaţia Rusă și un
documentarist visceral, care timp de două decenii a reușit să provoace o
societate întreagă cu o nouă formă de documentar. Una atât de exactă și
umană, încât regizorul a devenit instant încă „un dușman al regimului”,
unul care a îndrăznit să schimonosească imaginea „impecabilă” de mare
democraţie a Rusiei putiniste. Însă Rastorguev nu făcea altceva decât să
iubească oamenii din jurul său. Cu cât mai mizerabili și necăjiţi, cu atât
mai demni de dragoste și compasiune, cu cât mai oropsiţi de regim, cu
atât mai frumoși în rezistenţa lor faţă de ororile acestui regim, rezistenţă
pe care acești oameni mici uneori nici nu o simţeau, era un fel de al
șaselea simţ al lor, iar Rastorguev a știut mai bine ca nimeni altul să
descopere acest simţ uman de nesupunere. Pentru că era una cu
personajele sale. Un om printre oameni.
Pasionat de filozofie, apoi lingvistică, Rastorguev își găsește într-un final
menirea de regizor: creator prin definiţie, om liber, viu, iubitor, nervos,
supărat, om în toată firea, un altruist cu literă mare. A intrat în lumea
eroilor săi, le-a dat camera de filmat la propriu și la figurat, și i-a lăsat
să-și povestească istoria tragică, deseori comică, alteori sadică, dar
întotdeauna umană și pură, dezgolită până la esenţă. „Personajele mele
sunt călăii mei”, spunea cândva Rastorguev. Printr-o ironie fatală a sorţii
așa și a fost. Se documenta pentru un nou film în Africa, un film despre
mercenarii ruși din infamul grup de paramilitari Wagner, o mașinărie de
tocat trupuri atribuită lui Prigojin, un apropiat al Kremlinului lui Putin.
Această mașinărie a tocat și trupul lui Rastorguev.
Însă ideea și camera de filmat a rămas cu noi, pentru că fiecare dintre noi
în parte și toţi împreună suntem personajele lui Rastorguev. Într-un film
uman al vieţii, un film în care umanitatea nu câștigă întotdeauna. Mai bine
zis, nu prea câștigă niciodată. Însă ideea de umanitate ca scop primordial
al artei rămâne. Pentru că ideile nu mor. Indiferent de câte gloanţe ai
trage în ele.
„Cu Sașa aveai întotdeauna impresia că te afli în centrul istoriei. În jurul
lui întotdeauna se întâmpla ceva grandios. Chiar Sașa era un astfel de
centru. Și a murit exact în centrul lumii. În mijlocul Africii. Exact în
mijlocul hărţii lumii” spunea Elena Horeva, una din prietenele și
colaboratoarele lui Rastorguev. Acest centru de idei lăsat de Rastorguev
încă atrage oamenii liberi: prin viziunea lui, prin exactitatea limbajului,
prin refuzul de a face compromisuri cu regimurile sângeroase, prin
acceptarea vieţii în toate formele ei, și într-un final — a morţii.
Scurtă biografie
Născut în 1971 în orașul Rostov-pe-Don, Rastorguev studiază filozofia la
Universitatea de Stat din Rostov, absolvește Academia de Stat de Arte
Teatrale din Sankt Petersburg. A lucrat în calitate de director la canalul
regional de stat DonTV, dar a fost concediat împreună cu echipa pentru
producţia filmului „Clean Thursday”. A mai lucrat, de asemenea, și la biroul
regional din Sankt Petersburg a canalului TV rusesc NTV. În 2001
fondează Kino Studio. Filmele lui Rastorguev au fost proiectate la diverse
festivaluri internaţionale de film, fiind premiate cu: MDR-Film-Preis și
Ecumenical Jury Prize la Festivalul Internaţional de Film din Leipzig în
2002, Grand Prix la FFI Cinema de Reel („Clean Thursday”), Premiul
special al Juriului la FFI Amsterdam („Plaja sălbatică”), Gran Prix la
Festivalul de Film Documentar din Rusia și Premiul naţional pentru film
documentar LAVR („Mămicile”), Premiul White Elephant din partea Ghildei
Criticilor de Film din Rusia („Plaja sălbatică”). În 2011 și 2012 Rastorguev
lansează filmul „I Love You”, care a avut premiera la FII Rotterdam, și „I
Don’t Love You”, cu premiera la FII din Varșovia, împreună cu Pavel
Kostomarov.
TributluiRastorguev
39
Russia,2018,26 min
Directors: Aleksandr Rastorguev,Susanna
Barandziyeva
Producer: Maria Gavrilova
Synopsis
On April 23,after 11 days of mass protests,Armenian
Prime Minister Serzh Sargsyan resigned.About how
the opposition led by Nikol Pashinyan won–the
film “Last Day!”.
Rusia,2018,26 min
Regizori: Aleksandr Rastorguev,Susanna
Barandziyeva
Producătoare: Maria Gavrilova
Sinopsis
Pe 23 aprilie,după 11 zile de proteste în masă,
prim-ministrul armean Serj Sargsian și-a dat
demisia.„Ultima zi!”relatează despre modul în care
opoziţia condusă de Nikol Pașinian a câștigat.
Childhood,SummerandWar
2018,Russia,36 min
Directors: Aleksandr Rastorguev,Maksim Pakhomov
Producer: Maria Gavrilova
Synopsis
These Russian teens take Cossack education in the
city of Belaya Kalitva in the Rostov region.Every day
they are being prepared to face an enemy and to go
to war.At the same time they are still children with
their childish perception of the world.
Copilărie,varășirăzboi
2018,Rusia,36 min
Regizori: Aleksandr Rastorguev,Maksim Pakhomov
Producătoare: Maria Gavrilova
Sinopsis
Acești tineri ruși iau ore de educaţie cazacă în orașul
Belaia Kalitva din regiunea Rostov.În fiecare zi ei
sunt pregătiţi pentru confruntări cu dușmanul și
pentru război.În același timp,ei încă sunt copii cu
percepţii copilărești despre lume.
September 11
15:00
“N. Botgros” Palace of Culturet
11 septembrie
15:00
Palatul de Cultură „N. Botgros”
September 11
15:26
“N. Botgros” Palace of Culturet
11 septembrie
15:26
Palatul de Cultură „N. Botgros”
40
LastDay! Ultimazi!
2001,Russia,46 min
Director: Aleksandr Rastorguev
Producers: Nataliya Manskaya,Vitaly Mansky
Synopsis
Julia,who is sixteen,lives in a barrack.Vanya-with
his parents,in a five-storey building...Julia is
expecting Vanya’s child but Vanya’s parents are
against misalliance and do not let the couple on the
doorsteps of their house.Vanya and Julia have no
place of their own.Dysfunctional family relationship
unfolds during the scandal when Vanya’s mother
accuses him of stealing and drinking.To prevent
youngsters from moving in,she raises the question
if this is indeed her grandchild or somebody else’s.
Meanwhile,Julia is taken to the hospital.
Surviving long and painful labour,she comes back
to Vanya with the swaddle decorated with laces and
ribbons.Inside of the swaddle is the result of her
victory,a tiny daughter,a new life that she brought
into this unsettled and grim reality.
2001,Rusia,46 min
Regizor: Aleksandr Rastorguev
Producători: Natalia Manskaia,Vitali Manski
Sinopsis
Iulia,care are 16 ani,trăiește într-o baracă.Vanea–
cu părinţii lui,într-un bloc de cinci etaje.Iulia este
însărcinată cu copilul lui Vanea,dar părinţii lui sunt
împotriva acestei relaţii incompatibile și nu lasă
cuplul să intre în apartamentul lor.Vanea și Iulia nu
au o locuinţă proprie.Relaţiile disfuncţionale ale
familiei aduc la un scandal,atunci când mama lui
Vanea îl acuză pe acesta de furt și alcoolism.Pentru a
preveni ca tinerii să se mute în apartament,aceasta
pune la îndoială paternitatea copilului.Între timp,
Iulia este internată în spital.
După ce supravieţuiește unei nașteri lungi și
dureroase,ea se întoarce la Vanea cu o fașă decorată
cu fundiţe și dantelă.În această fașă se află
rezultatul reușitei sale–o fiică micuţă,o nouă viaţă
pe care a adus-o în această realitate sumbră și
instabilă.
September 11
20:30
“N. Botgros” Palace of Culture
11 septembrie
20:30
Palatul de Cultură „N. Botgros”
41
Mommies Mămicile
2005,Russia,Germany,174 min
Director: Aleksandr Rastorguev
Producers: Nataliya Manskaya,Vitaly Mansky
Synopsis
Every morning during the last 25 years beach
photographer Evgeniy and his camel,bought in
Kalmyk steppe,are on their way to their habitual
working place–a beach at the Black Sea shore,a
world of naked people.To be more correct: nude
people,in all meanings of this word–nominal as
well as figurative.
The film shows a variety of characters,which shape
a unique portrait of the state of the human world in
which we live.Both irony and melancholy,
cleanliness and meanness,love stories and betrayal,
life and death are depicted in their development
2005,Rusia,Germania,174 min
Regizor: Aleksandr Rastorguev
Producători: Natalia Manskaia,Vitali Manski
Sinopsis
În fiecare dimineaţă,timp de 25 de ani,fotograful de
plajă,Evghenii,împreună cu cămila sa pe care a
cumpărat-o în stepa Kalmâk,se îndreaptă spre locul
obișnuit de muncă–o plajă de pe malul Mării
Negre,o lume a oamenilor goi.Pentru a fi mai
corecţi–oameni goi în sensul deplin al cuvântului:
direct și indirect.
Filmul prezintă o varietate de personaje,care
modelează un portret unic al stării în care se află
lumea.Pe parcurs sunt prezente ironia și melancolia,
curăţenia și răutatea,istorii de dragoste și trădare,
viaţa și moartea.
September 12
21:00
The backyard of the “B.P. Hasdeu”
Musical-Drama Theatre
12 septembrie
21:00
Curtea Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
42
Tender’sheat:WildWildBeach Plajasălbatică
2014,Russia,Estonia,82 min
Directors: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel
Kostomarov
Producers: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel
Kostomarov,Sarkis Orbelyan
Synopsis
The feature documentary“The Term”combines a few
plotlines of the main heroes of the anti-Putin
opposition and shows them against the background of
popular riots and news reports about Putin’s whims.The
film observes them from a very close distance—but still
in a detached manner,giving the viewers a chance to
come to their own conclusions.It doesn’t strictly follow
the historical chronology,It focuses on the evolution of
the inside world of the characters.The Term’s main
heroes are Alexei Navalny,who went all the way from
an anti-corruption blogger to the alternative
presidential candidate; Ksenia Sobchak,a glamorous TV
star and allegedly Putin’s goddaughter who switched to
the opposition; her boyfriend—the liberal opposition
activist Ilya Yashin; the left radical politician Sergei
Udaltsov; and the punk art band Pussy Riot,well known
all around the world.The camera captures them at the
protest rallies and in the court-room,on the streets of
Paris and on the stage,in police trucks and at parties,at
their work offices and cafes.
The Term is a story of the fight for justice and ascension
to the popular glory,a story of love during wartime,a
2014,Rusia,Estonia,82 min
Regizori: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel
Kostomarov
Producători: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel
Kostomarov,Sarkis Orbelyan
Sinopsis
Lungmetrajul documentar„Mandatul”combină mai multe
linii de subiect a eroilor principali din opoziţia anti-Putin
și îi prezintă pe fundalul rebeliunilor populare și a știrilor
despre mofturile lui Putin.Aceștia sunt observaţi de la o
distanţă foarte mică,dar totuși într-o manieră foarte
detașată,oferind spectatorilor șansa să ajungă singuri la
propriile concluzii.Filmul nu respectă cu stricteţe
cronologia evenimentelor,ci se axează pe evoluţia lumii
interioare a personajelor.Eroii principali din„Mandatul”
sunt Alexei Navalinâi,care a început prin a fi un blogger
anti-corupţie și a ajuns candidatul alternativ la
prezidenţiale; Xenia Sobceak,o vedetă TV glamuroasă și
presupusa fină a lui Putin,care a intrat în opoziţie; iubitul
ei–activistul liberal de opoziţie,Ilia Iașin; politicianul
radical de stânga,Serghei Udalţov; și trupa de artă punk
Pussy Riots,cunoscută în întreaga lume.Camera de luat
vederi îi surprinde la proteste și în camera de judecată,pe
străzile Parisului și pe scenă,în mașinile de poliţie,la
locurile de muncă și în cafenele.
„Mandatul”este povestea luptei pentru dreptate și
ascensiune spre glorie,este povestea de dragoste pe timp
de război,o poveste despre felul în care protestul
înseamnă viaţă.
September 13
20:30
“N. Botgros” Palace of Culture
13 septembrie
20:30
Palatul de Cultură „N. Botgros”
43
TheTerm Mandatul
Evenimente
Expoziţie de fotografie: „Plecarea în lume”, de Natalia Gârbu. Proiect
Newsmaker
Fotografa Natalia Gârbu s-a deplasat în câteva regiuni ale Moldovei și a
fotografiat oameni de diferite vârste: de la nou-născut până la 101 ani.
Aceste persoane au fost fotografiate acasă, la serviciu, pe drum – atunci când
pleacă pentru totdeauna din ţară.
11-15 septembrie
Galeria subterană a Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
teatru-spălătorie
Dragă Moldova, putem să ne pupăm puţin de tot?
un proiect documentar de Jessica Glause și Nicoleta Esinencu
Un spectacol cu non-actori produs de teatru-spălătorie în cooperare cu
Staatsschauspiel Dresden în 2013.
Lectură și discuţie cu Elena și Vladimir Anmeghichean și Artiom Zavadovsky
În 2013 șase oameni din Chișinău se întâlneau pentru prima dată pe scenă
pentru a discuta deschis despre orientarea lor sexuală, a părinţilor, copiilor
sau a altor membri ai familiei. Elena și Vladimir împreună cu Galia, Eugen,
Sandu și Ion au vorbit sincer, uneori chiar cu ironie și umor despre
experienţele lor personale, despre senzaţiile de rușine, frică și angoasă.
12 septembrie | 14:00
Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”
Sideevents
Photo exhibition: “Journey into Life” by Natalia Gârbu.A Newsmaker project
The photographer Natalia Gârbu went on a journey in a few regions of
Moldova and took pictures of people of different ages: from a newborn to a
101 year old. These people were photographed at home, at their jobs, on the
roads – when they leave this country forever.
September 11-15
The underground cellar of the “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theater
teatru-spălătorie
Dear Moldova, can we kiss just a little bit?
a documentary project by Jessica Glause și Nicoleta Esinencu
A play with non-actors produced by teatru-spălătorie in collaboration with
Staatsschauspiel Dresden in 2013.
Readings and discussions with Elena and Vladimir Anmeghichean and Artiom
Zavadovsky
In 2013, six people from Chișinău were meeting for the first time on stage in
order to discuss openly about their sexual orientation, of their parents,
children and other members of their families. Elena and Vladimir, together
with Galia, Eugen, Sandu and Ion have discussed this subject with sincerity,
sometimes even with irony and humor, about their personal experiences,
about the feelings of shame, fear and angst.
September 12 | 14:00
“B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre
44
45
Concert de muzică ambient / cold wave Cosmos în buzunar
COSMOS în BUZUNAR este o trupă indie, de asemenea e și un proiect artistic,
care s-a lansat acum trei ani și vine cu un stil mai puţin obișnuit, cu o muzică
care creează dispoziţie și o atmosferă deosebită. Membrii trupei sunt
pasionaţi de muzică și diverse instrumente muzicale și mai ales de procesul
creativ care îi face să experimenteze și să privească un pic altfel motivele pe
care le compun.
14 septembrie | 22:00
Parcul central „G. Vieru”
Ambient / cold wave music concert Cosmos în buzunar
COSMOS in BUZUNAR is an independent musical project that was born three
years ago and comes with unusual experimental music, aiming to create an
atmosphere full of energy and and good mood. The members of the band are
passionate about sound and extraction from various musical instruments,
and are especially fond of the creative process which allows them to
experiment and see the music they create from different angles.
September 14 | 22:00
“G. Vieru” Central Park
Cvartetul cinematic al Luncii Prutului de Jos
14 septembrie marchează o zi frumoasă pentru cei care vor să exploreze
zonele rurale din Cahul. Grupul de Acţiune Locală „Lunca Prutului de Jos”, în
parteneriat cu Festivalul MOLDOX, vă invită cu drag să jucaţi hora, să studiaţi
istoria satelor din sud, să participaţi la ateliere dulci și să simţiţi aerul
proaspăt al frumuseţii locale. Puteţi face parte din această explorare
dinamică în schimbul unei mici donaţii pentru a susţine dezvoltarea locală.
14 septembrie
The Lower Prut's cinematic quartet
The 14th of September marks a beautiful day to travel for those who want to
explore the rural areas of Cahul district. The “Lunca Prutului de Jos” Local
Action Group, in partnership with MOLDOX Festival and supported by the
National LEADER Network in the Republic of Moldova, is kindly inviting you
to swirl in hora dance moves, study the historical side of Southern villages,
participate in a sweet workshop and feel the fresh air of the local natural
beauties. This dynamic exploration is in exchange for a small donation, in
support of the local development.
September 14
Discuțiipublice/SpecialGuestTalks
Moderator: Vasile Ernu
Tema: Cetăţenii şi oraşul: perspectivele de dezvoltare ale oraşului Cahul şi
rolul cetăţenilor în dezvoltarea oraşului
Invitaţi: Nicolae Dandiş – primarul municipiului Cahul și Vlada Ciobanu –
activistă, organizaţia Primăria mea
11 septembrie | 14:00
Parcul central „G. Vieru”
Pe toţi ne interesează cum se dezvoltă oraşul în care locuim, care sunt
planurile şi strategiile administraţiei în ceea ce priveşte dezvoltarea oraşului
Cahul. Însă pentru o bună politică de dezvoltare este nevoie nu doar de o
administraţie responsabilă şi competentă, ci şi de contribuţia şi implicarea
cetăţenilor acestui oraş. Care sunt planurile de dezvoltare ale oraşului Cahul
şi cum pot contribui cetăţenii la dezvoltarea oraşului?
Temă: Metamorfozele presei din Republica Moldova
Invitaţi: Val Butnaru – jurnalist, Jurnal TV și Ana Gherciu – Redactoră-şefă la
Moldova.org
13 septembrie | 14:00
Parcul central „G. Vieru”
Mass-media este considerată „câinele de pază” al democraţiei, fără de care
democraţia nu poate exista. În ultimii ani însă presa a trecut prin ample
transformări care au venit atât din partea presiunilor economice, cât mai ales
din partea noilor tehnologii. Care sunt principalele schimbări, care sunt noile
tendinţe şi ce se întâmplă de fapt cu presa actuală din Republica Moldova.
Temă: 10 ani de Parteneriat estic – ce a însemnat asta pentru tine și ce ţi-ai
dori să se întâmple în următorii 10 ani? Moldova, UE și vecinii din est –
perspective de viitor
Invitaţi: E.S. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Anna Lyberd și
invitaţii săi
15 septembrie | 14:00
Parcul central „G. Vieru”
În 2019 celebrăm aniversarea a 10 ani de Parteneriat Estic – cadrul de lucru
al Uniunii Europene pentru cooperarea cu Moldova, Ucraina, Georgia,
Belarus, Armenia și Azerbaidjan. Pentru Moldova, acest lucru a însemnat
regimul liberalizat de vize, comerţ liber și acordul de asociere cu UE, precum
și multe alte beneficii. Ce a fost bine, ce poate fi îmbunătăţit și care sunt
cele mai bune idei pentru viitorul Parteneriatului Estic?
Tema: Marile transformări: Republica Moldova de la comunism la
postcomunism
Invitat: Octavian Ţîcu – istoric, Academia de Știinţe a Moldovei
14 septembrie | 14:00
Parcul central „G. Vieru”
În urma colapsului şi al procesului de destrămare a Uniunii Sovietice apare
noul stat Republica Moldova care își declară independenţa la 27 august
1991. Noul stat trece însă prin ample procese de transformări şi reconstrucţii
sociale, politice şi economice. De unde a pornit şi unde a ajuns, care au fost
aceste mari schimbări şi încotro ne îndreptăm?
46
47
MASTERCLASS
Cum să ajungi pe piaţa internaţională de film cu proiectul tău
de film documentar
14 septembrie | 11:00
Incubatorul de Afaceri din Cahul
Subiectele discutate în cadrul masterclass-ului organizat de către B2B Doc
vor fi următoarele:
● Dezvoltarea naraţiunii: cum să creezi o poveste
internaţională dintr-un context local?
● Bazele co-producţiei internaţionale de documentare – ce
caută piaţa?
● Cum să-ţi finanţezi proiectul de film dacă nu există fonduri
naţionale în ţara ta?
● Ce vor să vadă actorii-cheie și potenţialii co-producători
atunci când le prezinţi proiectul tău de film?
● Ce este un pitch și cum ajungi la el?
● Tipuri diferite de trailere, teasere, episoade pilot – de ce
este nevoie mai exact și la care etapă a dezvoltării
proiectului?
● Cum să găsești agentul de vânzări și distribuţii perfect?
● Acest atelier va include și un studiu de caz recent a unui
documentar moldovenesc de success, dezvoltat la B2B Doc
–„Grădina sovietică”.
How to reach the international film market with your
documentary film project
September 14 | 11:00
Cahul Business Incubator
The topics that will be covered at the master-class organized by B2B Doc:
● Story development: how to make an international story
from the local content?
● The basics of documentary international co-productions -
what is the market looking for?
● How to finance your film project if there are no national
funds in your country?
● What the decision-makers and potential co-producers want
to see, when you pitch them your film project?
● What is a pitching and how to get there?
● Different kinds of trailers, teasers, pilots - what is needed
exactly at what stage of a project’s development;
● How to find a perfect distributor and sales agent?
● The workshop will include a case study of a recent
successful Moldovan documentary, developed at B2B Doc –
“The Soviet Garden”.
48
Atelierul va fi susţinut de către:
Alex Shiriaieff, manager de proiect la B2B Doc (Suedia). Alex are experienţă
în televiziunea rusă, precum și în televiziunile naţionale publice din Norvegia
și Suedia. Începând cu 2014, lucrează pentru B2B Doc, platforma informală
de co-producţie, care ajută cineaștii documentariști din ţările post-sovietice
să intre pe piaţa internaţională de film prin co-producţii cu producători
experimentaţi din Europa.
Hjalmar Palmgren, producător de documentare (Suedia)
Hjalmar Palmgren are o vastă experienţă în calitate de manager de proiecte
documentare la Institutul Suedez de Film, a gestionat proiecte de finanţare
la serviciul public de televiziune suedez SVT și director pe finanţare de film
la Institutul Suedez de Film.
Dragoș Turea, regizor și producător moldovean
Dragoș Turea a debutat în cinema cu scurtmetrajul documentar „Vasile
Mămăligă” (2007). Din 2007 până în 2015 a lucrat în calitate de producător
la Publika TV, Prime TV și Jurnal TV. În 2010 a început lucrul la primul său
documentar de lung-metraj „Grădina sovietică”. Filmul a avut recent premiera
mondială la Festivalul de Film de la Sarajevo, fiind în competiţie pentru
premiul Inima Sarajevo.
The workshop will be held by:
Alex Shiriaieff, the project manager for B2B Doc (Sweden).
Alex has the background from Russian TV, as well as Norwegian and Swedish
public broadcasters. Since 2014 he works for B2B Doc, the informal
co-production platform that helps documentary filmmakers from post-Soviet
countries enter the international film market through establishing
co-productions with experienced producers in Europe.
Hjalmar Palmgren, documentary producer (Sweden).
Hjalmar Palmgren has a background as Film Commissioner for
documentaries at the Swedish Film Institute, Commissioning editor for doc’s
on art and culture at Swedish public service broadcaster SVT and director of
film funding at the Swedish Film Institute.
Dragoș Turea, film director and producer.
Dragoș Turea made his debut in cinema with his short documentary “Vasile
Mămăligă” (2007). From 2007 till 2015 he worked as a producer for Publika
TV, Prime TV and Jurnal TV. In 2010 he started working on “The Soviet
Garden”, his feature-length documentary film. The film recently had its world
premiere at the Sarajevo Film Festival competing for the Heart of Sarajevo.
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019
Catalog moldox 2019

More Related Content

Similar to Catalog moldox 2019

Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012
Bianca Marcoci
 

Similar to Catalog moldox 2019 (8)

Zile de Cluj 2013
Zile de Cluj 2013Zile de Cluj 2013
Zile de Cluj 2013
 
Weekend Sessions 2022
Weekend Sessions 2022Weekend Sessions 2022
Weekend Sessions 2022
 
Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012Raport proiecte finantate_2012
Raport proiecte finantate_2012
 
Abilitate versus Dizabilitate
Abilitate versus DizabilitateAbilitate versus Dizabilitate
Abilitate versus Dizabilitate
 
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.1(3)/2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.1(3)/2016Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.1(3)/2016
Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democratie nr.1(3)/2016
 
Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in RomaniaStudiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
Studiu privind nevoile de finantare in cultura, 2014-2020, in Romania
 
Mapa studentiada 2013
Mapa studentiada 2013Mapa studentiada 2013
Mapa studentiada 2013
 
Zilele Biz 2015 - CSR - Flavia Popa, BRD
Zilele Biz 2015 - CSR - Flavia Popa, BRDZilele Biz 2015 - CSR - Flavia Popa, BRD
Zilele Biz 2015 - CSR - Flavia Popa, BRD
 

Catalog moldox 2019

 • 2. Mapwiththe festival locations The MOLDOX festival film screenings and activities will take place at the “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre and its backyard, at the “N. Botgros” Palace of Culture and in the “G. Vieru” Central Park. Hartacu locațiile festivalului Proiecţiile de filme și activităţile din cadrul festivalului MOLDOX vor avea loc la Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” și în ograda acestuia, la Palatul de Cultură „N. Botgros” și în parcul central „G. Vieru”. “B. P. Hasdeu” Music-Drama Theatre / Teatrul Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu” “N. Botgros” Palace of Culture / Palatul de Cultură „N. Botgros” Cahul Business Incubator / Incubatorul de Afaceri Cahul “Nufărul alb” spa-hotel / Sanatoriul „Nufărul alb” House of the Festival / Casa Festivalului Police station / Poliţia Emergency Medical Assistance Centre / Centrul de Asistenţă Medicală Urgentă Central Park / Parcul central 2
 • 3. 3 OrganizatorAsociaţia Obștească MOLDOX CusprijinulfinanciarInstitutul Cultural German Akzente, Goethe Institut, Institutul Cultural Român, Centrul Naţional al Cinematografiei din Moldova, Primăria Cahul, Consiliul Raional Cahul, Ambasada Germaniei, Ambasada Suediei, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România, Proiectul de Competitivitate finanţat de USAID, Suedia și UK aid, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Ambasada Bulgariei CusprijinulTeatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu”, Palatul de Cutură „N. Botgros”, Incubatorul de Afaceri din r-ul Cahul PartenerifestivalOne World Romania, Balkan Documentary Center, Festivalul de Film Documentar de la Salonic, B2B Docs, Festivalul Internaţional de Film Documentar pentru Drepturile Omului Docudays UA, Festivalul de Film Documentar Chesnok, European Documentary Network, Festivalul de Film Documentar CinEast, East Roads Films ParteneribusinessRacheta Production, YardSale, Cahulpan, 7days PartenerimediaUnimedia, Moldova.org, #diez, Locals, Gazeta de Sud, Noi.md, Briciul OrganizerMOLDOX Public Association WiththefinancialsupportofGerman Cultural Institute Akzente, Goethe Institut, Romanian Cultural Institute, National Center of Cinematography, Cahul City Hall, County Council of Cahul, German Embassy, Swedish Embasy, Embassy of the Kingdom of Netherlands in Romania, Moldova Competitiveness Project funded by USAID, Sweden, and UK aid, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Embassy of Bulgaria WiththesupportofThe “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre,“N. Botgros” Palace of Culture, Business Incubator from Cahul district FestivalpartnersOne World Romania, Balkan Documentary Center, Thessaloniki Documentary Festival, B2B Network, International Human rights Documentary Film Festival Docudays UA, Chesnok Documentary Film Festival, European Documentary Network, CinEast Documentary Film Festival, East Roads Films BusinesspartnersRacheta Production, YardSale, Cahulpan, 7days MediapartnersUnimedia, Moldova.org, #diez, Locals, Gazeta de Sud, Noi.md, Briciul
 • 4. Content About MOLDOX MOLDOX 2019 Introduction Selections MOLDOX Programme Catalogue of the films Side events Special Guests Talks Masterclass MOLDOX LAB About the organizers MOLDOX FESTIVAL team 5 6 7 8 15 44 46 47 50 58 59 Cuprins Despre MOLDOX Introducere MOLDOX 2019 Selecţii Programul MOLDOX Catalogul filmelor Evenimente Discuţii publice Masterclass MOLDOX LAB Despre organizatori Echipa FESTIVALULUI MOLDOX 4
 • 5. DespreMolDox Misiunea festivalului este de a încuraja implicarea socială prin filme documentare. MOLDOX depășește limitele unui festival și se implică activ prin crearea unei platforme unde se pot obţine informaţii despre calls-for-action, ateliere organizate pentru ONG-uri și APL-uri, masterclass-uri și seminare pentru tineri susţinute de producători experimentaţi din sfera filmului documentar din Moldova și de peste hotarele ei. În cadrul festivalului MOLDOX vizitatorii au ocazia să urmărească nu doar proiecţiile unora dintre cele mai bune filme documentare sociale din întreaga lume, dar și să participe la diferite activităţi, ateliere și masterclass-uri (MOLDOX LAB) dedicate tuturor celor care își doresc să genereze schimbări sociale prin puterea filmului documentar. AboutMOLDOX The festival’s mission is to encourage social engagement through documentary films. MOLDOX as a film festival is one-of-a-kind in that it actively pushes for increased community involvement. It creates a platform where individuals can obtain information about calls-for-action, provides organized workshops for NGOs and LPAs, as well as masterclasses and seminars for young people – all of which are supported by experimental and documentary film producers from Moldova and abroad. MOLDOX festival visitors have the opportunity to attend screenings of some of the best social documentary films worldwide, but may also participate at various activities, workshops and masterclasses (MOLDOX LAB) dedicated to all who desire to generate social change through the power of documentary films. 5 Entry to all film screenings is free. The films will be presented in the original language with English and Romanian subtitles. Bun venit la MOLDOX! Intrarea la toate proiectiile de film este gratuita. Filmele vor fi proiectate în limba originala, cu subtitrari in romana si in engleza. Welcome to MOLDOX!
 • 6. 6 Introduction Welcome to the 4th edition of MOLDOX Festival! There is a saying: “We will either find a way or make one”. This year, MOLDOX has faced massive financial challenges and if you are reading this welcome word of mine, it means that we have managed to overcome these obstacles and we are ready to offer you this new edition. I would like to thank every single organization and every single person who has believed in us and has supported us! We have prepared a very exciting programme of films and side events that come to unveil different aspects of Metamorphosis, which is all around us, and we rarely take the time to reflect on it. Documentary film has the means to speak about the Metamorphosis in a truly deep and accurate way, not because documentary speaks always the truth, as it is suggested in the classic manuals of documentary filmmaking, but because it compresses and analyzes the truth and subjects’ continuous change. This year is a particularly fruitful year for us. After three editions we can proudly say that we started seeing the results of our efforts.“The Soviet Garden” by Dragoș Turea is the opening film of MOLDOX. It was pitched at Pitch@MOLDOX Lab in 2017 and now it has started its festival journey, competing for the Heart of Sarajevo at Sarajevo Film Festival. MOLDOX Association has also initiated a documentary training addressed to film enthusiasts from villages of Moldova. As a result, we are happy to present you with three short documentaries which have been filmed by people who succeeded at embracing the art of documentary immediately and were able to achieve amazing results with no prior experience. These outstanding results give us the oxygen we need to continue our hard work and dedication to bring positive social change in Moldova. Maxim Cîrlan, MOLDOX Festival Director Introducere Bine aţi venit la cea de-a 4-a ediţie a festivalului MOLDOX! Există așa o zicală „Fie vom găsi o cale, ori o vom crea”. În acest an, MOLDOX s-a ciocnit cu provocări financiare majore și, dacă acum citiţi acest mesaj de salut, înseamnă că am reușit să depășim aceste obstacole și suntem gata să vă oferim această nouă ediţie. Vreau să mulţumesc fiecărei organizaţii și fiecărei persoane care a crezut în noi și ne-a susţinut! Am pregătit un program cu filme captivante și mai multe evenimente speciale care vin să descopere aspectele diferite ale Metamorfozei, care este prezentă peste tot în jurul nostru, și asupra căreia mai rar ne acordăm timpul necesar pentru a reflecta. Filmul documentar are căile sale de a vorbi despre Metamorfoze într-o manieră profundă și reală, nu doar din cauza că documentarul mereu vorbește adevărul, așa cum este sugerat în manualele clasice de creare de film documentar, dar pentru că acesta înglobează și analizează adevărul și transformarea continuă a subiectelor. Acest an este unul deosebit de roditor. După trei ediţii, suntem mândri să vedem rezultatele eforturilor noastre.„Grădina sovietică” de Dragoș Turea va fi prezentat la deschiderea festivalului MOLDOX. Acest documentar a fost prezentat la Pitch@MOLDOX Lab în 2017 și acum și-a început drumul festivalier, fiind în competiţie pentru Inima Sarajevo la Festivalul de Film de la Sarajevo. De asemenea, Asociaţia MOLDOX a iniţiat și un atelier de film documentar adresat celor entuziasmaţi de film din satele Moldovei. În rezultat, suntem bucuroși să vă prezentăm trei documentare de scurt-metraj care au fost realizate de către participanţii care au reușit să îmbrăţișeze arta documentarului imediat și să obţină rezultate extraordinare, neavând niciun fel de experienţă anterioară. Aceste rezultate remarcabile ne dau oxigenul de care avem nevoie pentru a continua să lucrăm și să ne dedicăm schimbării sociale pozitive în Moldova. Maxim Cîrlan, directorul Festivalului MOLDOX
 • 7. 7 SELECTIONS METAMORPHOSES Metamorphosis is a process which,first of all,means change and transformation.A change which doesn’t only imply the image,but also the behaviours,features and customs.In the last thirty years,the Republic of Moldova went through an extensive process of “metamorphosis”,accompanied by profound social,political and economical changes which radically transformed our society. Many new processes and phenomena emerged into our lives,replacing a part of the old ones and making us adapt to new realities.The speed of these transformations became faster,especially under the pressure of new technologies and communication means. Which are these new phenomena? Which are the major transformations in our country,in politics,society,economy,city,family,our daily lives? Which are the risks and the advantages of these changes? These are a few of the questions emerged within this theme.This year,MOLDOX wants to talk about this subject, trying to answer a part of these questions,offering important international documentary films,public discussions,exhibitions and other events we hope you will take part in. METAMORFOZE Metamorfoza este un proces care înseamnă în primul rând schimbare şi transformare.O schimbare care ţine nu doar de înfăţişare,ci şi de comportamente,caractere şi obiceiuri.În ultimii treizeci de ani Republica Moldova a trecut printr-un amplu proces de „metamorfoză”,de profunde schimbări sociale,politice şi economice care au adus transformări radicale în societatea noastră. În viaţa noastră au apărut o mulţime de procese și fenomene noi,care vin să înlocuiască o parte din cele vechi şi cu care trebuie să ne adaptăm.Viteza de schimbare a devenit tot mai mare,mai ales sub presiunea noilor tehnnologii şi forme de comunicare. Care sunt aceste fenomene noi? Care sunt transformările majore în ţara noastră,în politică,în societate,în economie,în oraş,în familie,în viaţa noastră cotidiană? Care sunt riscurile şi avantajele acestor schimbări? Iată doar câteva întrebări pe care le ridică această temă.Anul acesta MOLDOX îşi propune să pună în discuţie această temă,încercând să răspundă la o parte din întrebări, oferindu-vă filme documentare internaţionale importante,discuţii publice, expoziţii şi alte evenimente la care sperăm să participaţi. TĂT DIN VIAŢĂ Documentarele schimbă modul în care oamenii privesc lucrurile, acestea descoperă povești extraordinare în timp ce ne provoacă să vedem alte aspecte și adevăruri din jurul nostru. Această selecţie prezintă o tapiserie a vieţii în toată complexitatea ei. De la portrete emoţionale ale tinereţii până la cufundarea în memoriile cuiva, la examinarea societăţilor, fărădelegilor și triumfurilor, la lupta pentru eliberarea sexuală și autonomia femeilor. Toate sunt din viaţă. STORIES WE TELL Documentaries change the way people look at things, they unearth incredible stories while challenging us to see other aspects and truths around us. This selection presents a complex tapestry of life with all the intricacies and tangled webs that come with it. From emotional portraits of youth to immersions into one’s memories, to examination of societies, wrongdoings and triumphs, to the fight for sexual liberation and autonomy for women. These are the stories we tell. SELECȚII
 • 8. MOLDOX PROGRAMME / PROGRAMUL MOLDOX LA ŢARĂ Viaţa modernă vine ca o invazie și perturbează tradiţiile, ocupaţiile de bază de la ţară, transformând spiritul satului și punând sub pericol structura acestuia. Documentarele din cadrul acestei selecţii se concentrează pe comunităţi și indivizi care luptă pentru supravieţuire, învăţând să se adapteze și să îmbrăţișeze noile realităţi. COUNTRYSIDE Modern life is encroaching on the countryside, disrupting traditions, livelihoods, transforming its spirit and challenging its structure. The documentaries within this selection focus on communities and individuals fighting for survival, learning to adapt and embrace their new realities. SCURTMETRAJE LOCALE A mică incursiune în sfera filmului documentar din Moldova și celebrarea tinerelor talente care, în pofida tuturor obstacolelor, rămân fideli pasiunii lor de creare a filmelor documentare. Trei dintre filmele selectate au fost realizate în cadrul atelierului MOLDVOX organizat de MOLDOX. LOCAL SHORTS A small glimpse into the contemporary Moldovan documentary landscape and a celebration of young talent who, despite obstacles, remain committed to their passion of making documentary films.Three of the selected films have been made in the frames of MOLDVOX workshop organized by MOLDOX. Palatul de cultură „N. Botgros” “N. Botgros” Palace of Culture Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre Parcul central „Grigore Vieru” “Grigore Vieru” Central Park Casa festivalului Festival house Curtea Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” The backyard of the “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre Galeria subterană a Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” The underground gallery of the “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 8 SCREENINGS & EVENTS LOCATIONS / LOCAŢII PROIECŢII ȘI EVENIMENTE
 • 9. Marți,10Septembrie/ Tuesday,September10 15:00 19:00 20:00 22:00 Among the Rocks / Printre stânci 2019 23 min Alice in the Land... / Alisa în ţara... 2019 30 min Sport on Ruins / Sport pe ruine 2019 17 min Liberté, Égalité, Sororité 2019 17 min MOLDOX Festival Opening Ceremony / Ceremonia de deschidere a Festivalului MOLDOX Opening Film: The Soviet Garden 76 min Film presented by Dragoș Turea Fillmul de deschidere: Grădina sovietică 76 min Prezentare film de către Dragoș Turea Reception at the Festival House / Recepție la Casa Festivalului 9
 • 10. Miercuri,11Septembrie/ Wednesday,september11 12:00 14:00 15:00 18:00 21:00 20:30 Moldova 89-91 2018 85 min Q&A session with Eugen Damaschin, director / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Eugen Damaschin, regizor Last Day! / Ultima zi! 2018 26 min Childhood, Summer and War / Copilărie, vară și război 2018 36 min Q&A with Susanna Barandzhiyeva, producer / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Susanna Barandzhiyeva, producătoare #Female Pleasure / Plăceri feminine 2018 91 min Mommies / Mămicile 2001 46 min 18 + Q&A with Susanna Barandzhiyeva, director and screen writer/ Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Susanna Barandzhiyeva, regizoare și scenaristă 10 Launch of Photo Exhibition "Journey into Life" by Natalia Gârbu Lansarea expoziției de fotografie„Plecarea în lume” de Natalia Gârbu Special Guests Talk with Nicolae Dandiș and Vlada Ciobanu Discuție publică cu Nicolae Dandiș și Vlada Ciobanu
 • 11. Joi,12septembrie/ Thursday,september12 15:00 20:30 14:00 18:00 21:00 More Human than Human / Roboți și oameni 2018 65 min Home Games / Pe teren propriu 2018 87 min Q&A with Alisa Kovalenko, director / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Alisa Kovalenko, regizoare Putin’s Witnesses / Martorii lui Putin 2018 107 min Tender's Heat: Wild Wild Beach / Plaja sălbatică 2007 175 min 18+ Q&A with Susanna Barandzhiyeva, director and screenwriter / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Susanna Barandzhiyeva, regizoare și scenaristă 11 teatrul-spălătorie: Dear Moldova, can we kiss just a little bit? teatrul-spălătorie: Dragă Moldova, putem să ne pupăm puțin de tot?
 • 12. Vineri,13septembrie/ Friday,september13 14:00 15:00 18:00 20:30 21:00 Listen / Ascultă 2019 60 min Q&A with Maxim Cuclev, director / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Maxim Cuclev, regizor M. 2018 105 min 18+ Timebox 2018 directed by Nora Agapi 73 min Q&A with Nora Agapi, director / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Nora Agapi, regizoare The Term / Mandatul 2014 82 min 12 Special Guests Talk with Val Butnaru and Ana Gherciu Discuție publică cu Val Butnaru și Ana Gherciu
 • 13. Sâmbătă,14septembrie/ Saturday,september14 14:00 18:00 22:00 12:00 15:00 20:30 Special Guests Talk with Octavian Țâcu Discuție publică cu Octavian Țâcu Village of Swimming Cows / Satul unde vacile înoată 2018 78 min Q&A with Katarzyna Trzaska, director / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Katarzyna Trzaska, regizoare Transnistra 2019 93 min Q&A session with the film protagonists / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu protagoniștii filmului Sheep Hero / Ciobanul erou 2018 81 min The Fall of Lenin / Căderea lui Lenin 2017 | 11 min Lost / Rătăcită 2015 | 6 min Mustard in the Gardens / Muștarul din grădină 2017 | 37 min Intro by Viktoria Khomenko, DOCUDAYS UA Concert Cosmos în Buzuna Dj Party 13
 • 14. Duminică,15septembrie/ Sunday,september15 15:00 20:00 12:00 14:00 18:00 WhenTomatoes Met Wagner / Când roșiile l-au ascultat pe Wagner 2019 71 min Closing film: Meeting Gorbachev / Film de închidere: Întâlnindu-l pe Gorbaciov 91 min Pași pe graniță / Steps on the Border 2019 72 min Q&A session with Alecu Deleu, director / Sesiune de întrebări și răspunsuri cu Alecu Deleu, regizor Closing ceremony / Ceremonia de închidere MOLDOX LAB 2019 Documentary Shorts / Scurtmetraje MOLDOX LAB 2019 Special Guests Talk: 10 years of Eastern Partnership Discuție publică: 10 ani de Parteneriat Estic 14
 • 15. AmongtheRocks 2019, Republic of Moldova, 23 min Director: Maria Guţu Synopsis A village with a lot of tourism potential in the North of Moldova is facing pollution, migration and unemployment. At the same time, people find their own hobbies which bring them pleasure, they are having fun and are not giving up. Short bio Maria, 23 years old, studies documentary photography, and in 2018 was included in the Artpil list of 30 under 30 women photographers. Her documentary projects were exhibited in Paris and Lille, as well as in several towns in the Republic of Moldova.“Amonth the Rocks” is her first documentary film, which was produced in the frames of the MOLDVOX workshop. Printrestânci 2019, Republica Moldova, 23 min Regizoare: Maria Guţu Sinopsis Un sat cu potenţial turistic din nordul Moldovei se confruntă cu problema poluării, a migraţiei și a lipsei locurilor de muncă. În același timp, oamenii își găsesc îndeletniciri ce le aduc plăcere, se distrează și nu se lasă doborâţi de greutăţile de zi cu zi. Scurtă biografie Maria studiază fotografia documentară și, la ai săi 23 de ani, a fost inclusă în lista de 30 de femei fotografe sub 30 de ani a revistei Artpil în 2018, lucrările ei fiind expuse la Paris și Lille, precum și în mai multe orașe din Republica Moldova. „Printre stânci” este primul ei film documentar, realizat în cadrul atelierului MOLDVOX. Maria Guțu September 10 15:00 “N. Botgros” Palace of Culture 10 septembrie 15:00 Palatul de Cultură „N. Botgros” MOLDVOX Films FilmeMOLDVOX 15
 • 16. 2019, Republic of Moldova, 30 min Director: Carolina Buimestru Synopsis Experiencing a family drama, Alice and her little sister feel with intensity the pain and the sorrow of separation from their mother, the poverty and the shortcomings. In their village in Moldova, storks are with their families more often than the human parents. Short bio Carolina is a young woman from Lalova, Rezina, a debutant in the field of documentary filmmaking. A social assistant, poetess, amateur photographer, with experience in teaching and personal and professional tutoring, Carolina creates her first documentary in the frames of the MOLDVOX workshops. This experience challenged her to continue studying cinematography and contemplate on new film projects. 2019, Republica Moldova, 30 min Regizoare: Carolina Buimestru Sinopsis Trăind drama de familie, Alisa și sora ei simt cu intensitate pe pielea lor de copil toată durerea despărţirii și dorului de mamă, sărăcia și neajunsurile. În satul lor din Moldova, cocostârcii sunt mai des alături de familie decât părinţii. Scurtă biografie Carolina este o tânără din Lalova, Rezina, debutantă în domeniul filmului documentar. Asistentă socială, autoare a numeroase creaţii poetice, fotografă amatoare, cu experienţă în pedagogie și tutorat în domeniul dezvoltării personale și profesionale, Carolina creează primul său documentar în cadrul atelierelor MOLDVOX. Această experienţă o provoacă să continue să studieze arta cinematografică și să gândească noi proiecte de film. AliceintheLandof... Alisaînțara... Carolina Buimestru 16
 • 17. 2019, Republic of Moldova, 17 min Directors: Viorel Plopa,Veaceslav Botezatu Synopsis Anatoli, a gym teacher in a school in Dondușeni, wants for his voley team to participate at the 2019 Voley National Championship between highschools, but an unforeseen circumstance messes with his plans. Viorel Plopa | Short bio Lawyer, founder of an NGO related to the aspects of data security, member of an association which contributes to the development of his home town, Dondușeni. His first documentary,“Sport on Ruins”, was produced in the frames of the MOLDVOX workshop.After creating this film, he wishes to get more involved in promoting the documentary film as means to contribute to solving social issues. Veasceslav Botezatu | Short bio Born on the banks of Danube river, in the port city of Reni, raised in the North of Moldova, in Dondușeni. He is a delegate in the town of Dondușeni and an economist, being part of the team of one of the largest banks in Moldova. 2019,Republica Moldova,17min Regizori: Viorel Plopa,Veaceslav Botezatu Sinopsis Anatoli,un profesor de educaţie fizică dintr-un liceu din Dondușeni,își dorește ca echipa lui de volei să participe la Campionatul naţional dintre licee la volei 2019,însă o circumstanţă neprevăzută dă peste cap planurile echipei. Viorel Plopa | Scurtă biografie Avocat,fondator al unui ONG care se ocupă de aspecte ale securităţii juridice a datelor,membru al unei asociaţii în cadrul căreia contribuie la dezvoltarea localităţii de baștină,or.Dondușeni. Primul film documentar,„Sport pe ruine”,a fost realizat în cadrul atelierului MOLDVOX.După realizarea acestui film își dorește să se implice mai mult în promovarea filmului documentar ca mijloc de contribuţie la soluţionarea unor probleme sociale. Veasceslav Botezatu | Scurtă biografie Născut pe malul Dunării,în orașul-port Reni,a crescut la nordul Basarabiei,în orașul Dondușeni. Este delegat în orașul Dondușeni și economist de profesie,facând parte din echipa uneia din cele mai mari instituţii financiar-bancare din R.Moldova. SportonRuins Sportperuine Veaceslav Botezatu Viorel Plopa 17
 • 18. September 10 16:40 “N. Botgros” Palace of Culture 10 septembrie 16:40 Palatul de Cultură „N. Botgros” 2019, Republic of Moldova, 17 min Director and producer: Natalia Rezneac Synopsis The short documentary“Liberté,Égalité,Sororité”, produced by the young debutant în film directing, Natalia Rezneac,tells the story of three women from Moldova,who believe in female solidarity,who promote this attitude in their communities,who are active and support women,directly or indirectly. Patriarchy isn’t present any longer in many regions of Moldova,and feminism is becoming stronger in Zubrești and Manta villages,as well as in Chișinău. (Re)discover female solidarity in its pure and honest form,as presented by Maria,Violeta and Diana,the protagonists of the film. Short bio Born in 1988,Natalia Rezneac works in the field of gender based violence–an activity which in time became her inspiration to filmmaking.Graduate of the Faculty of Journalism,she subsequently makes a career in communication and PR. She is currently a member of the civil society. Profoundly affected by the fate of women in Moldova,she tries to build bridges between women, so they can become a strong community. 2019, Republica Moldova, 17 min Regizoare și producătoare: Natalia Rezneac Sinopsis Scurtmetrajul„Liberté,Égalité,Sororité”,realizat de tânăra debutantă în regie Natalia Rezneac,relatează povestea a 3 femei din Moldova care cred în solidaritatea între femei,promovează această atitudine în comunitatea lor,sunt active și susţin alte femei, direct sau indirect.Patriarhatul nu mai este actual în multe regiuni din Moldova,în schimb feminismul ia amploare și crește fie în satul Zubrești,comuna Manta sau orașul Chișinău.(Re)descoperiţi solidaritatea între femei,așa cum este ea în formă pură și sinceră,prin personajele documentarului Maria,Violeta și Diana. Scurtă biografie Natalia Rezneac,născută în 1988,activează în domeniul combaterii violenţei în bază de gen– activitate care pe parcurs i-a devenit inspiraţie pentru film.Absolventă a Facultăţii de Jurnalism,aceasta își croiește apoi o carieră în comunicare și PR. În prezent este alăturată societăţii civile.Profund afectată de soarta femeilor din Moldova,tânăra încearcă să construiască poduri între femeile din Moldova pentru ca acestea să devină o comunitate solidă. Liberté,Égalité,Sororité Natalia Rezneac 18
 • 19. September 10 20:00 “N. Botgros” Palace of Culture 10 septembrie 20:00 Palatul de Cultură „N. Botgros” 2019, Republic of Moldova, 76 min Director: Dragoș Turea Producers: Dragoș Turea, Marian Crișan Synopsis While investigating his grandmother’s mysterious death, Dragoș discovers a secret scientific experiment. He unveils the secret plan of Nikita Khrushchev to transform Moldova into the Soviet Garden through the application of atomic energy in local agriculture. Short bio Dragoș Turea was born in Chișinău in 1980. Studies Audiovisual Communication at the Academy of Theatre and Film in Bucharest. In 2006 he gets his Master’s Degree in Film at the Chișinău Academy of Music,Theatre and Fine Arts. He made his debut in cinema with his short documentary“Vasile Mămăligă”, awarded with the debut prize of The Union of Filmmakers from Moldova in 2007. From 2007 till 2015 he works as a producer for Publika TV, Prime TV, Jurnal TV. In 2010 he started his biggest project to date, the feature length documentary film production ‘’The Soviet Garden’’. 2019, Republica Moldova, 76 min Regizor: Dragoș Turea Producători: Dragoș Turea, Marian Crișan Sinopsis În timp ce investiga moartea misterioasă a bunicii sale, Dragoș află despre un experiment știinţific secret.Acesta descoperă planul secret al lui Nikita Hrușciov de a transforma Moldova într-o Grădină sovietică prin aplicarea energiei atomice în agricultura locală. Scurtă biografie Dragoș Turea s-a născut la Chișinău în 1980.A studiat Comunicarea la Academia de Teatru și Film din București. În 2006 obţine diploma de master la Academia de Muzică,Teatru și Arte Plastice din Chișinău.„Vasile Mămăligă” este scurtmetrajul său de debut, premiat de către Uniunea Cineaștilor din Moldova în 2007. Din 2007 până în 2015 lucrează în calitate de producător la Publika TV, Prime TV, Jurnal TV. În 2010 începe producţia celui mai mare proiect al său de până acum, documentarul de lung-metraj „Grădina sovietică”. TheSovietGarden Grădinasovietică Dragoș Turea 19
 • 20. 20 2018, Republic of Moldova, 85 min Director: Eugen Damaschin Producer: Anastasia Primov Synopsis Swan Lake.Video cassettes.Kidnappings.A military man and a convict.Molotov cocktails and the 144 windows of the Ministry of Internal Affairs.What do all these images have in common? All these images,combined with others,brought the independence of the Republic of Moldova. An attempt to revisit history,to understand what happened and,most importantly,what could have happened. Short bio Eugen is a 31 years old director and script writer from the Republic of Moldova.He first stood out with a series of social TV spots,offering a bold artistic vision to the problems of the Moldovan society. His first fiction film was the short length “Lazarus Syndrome”,followed by his first feature film “Beautiful Corruption”. “Moldova 89-91”is his first documentary,which describes the period preceding and following the signing of the Declaration of Independence of the Republic of Moldova. 2018, Republica Moldova, 85 min Regizor: Eugen Damaschin Producătoare: Anastasia Primov Sinopsis Lacul lebedelor.Saloane video.Răpiri.Un militar și un pușcăriaș.Cocktailuri Molotov și cele 144 de geamuri ale Ministerului de Interne.Ce au în comun aceste imagini? Toate ele,în combinaţie cu altele,au dus la obţinerea independenţei Republicii Moldova. O încercare de a revedea istoria prin prisma timpului și de a înţelege ce a fost,dar și mai important,ce s-ar fi putut întâmpla. Scurtă biografie Eugen Damaschin este un regizor și scenarist în vârstă de 31 de ani din Republica Moldova.La începutul activităţii sale,regizorul s-a remarcat printr-o serie de spoturi sociale de rezonanţă,oferind o viziune artistică îndrăzneaţă problemelor cu care se confruntă societatea noastră. Primul său scurtmetraj de ficţiune a fost filmul „Lazarus Syndrome”,urmat de ficţiunea de lung-metraj „Beautiful Corruption”.. „Moldova 89-91”este primul său documentar. În el este descrisă perioada care a precedat și care a urmat semnării Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. Moldova89-91 Eugen Damaschin September 11 18:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 11 septembrie 18:00 Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu”
 • 21. 2018,Switzerland,Germany,97 min Director: Barbara Miller Producer: Philip Delaquis Synopsis #Female Pleasure feature documentary portrays five courageous,smart and self-determined women, breaking the silence imposed by their archaic-patriarch societies and religious communities.With incredible strength and positive energy,Deborah Feldman,Leyla Hussein,Rokudenashiko,Doris Wagner and Vithika Yadav are fighting for sexual liberation and autonomy for women,beyond religious rules and cultural barriers. But their victory comes at a high price: they all have experienced public defamation,threats and prosecutions,have been excommunicated by the society they grew up in and even received death threats by religious leaders and fanatics. These women decided to speak up and are the ultimate example on how courage,strength and zest for life can indeed alter societal structures. Short bio Born 1970 in Zurich,Switzerland,Barbara Miller holds a first degree in law and an undergraduate degree in film studies,philosophy and psychology from the University of Zurich.As an assistant director and editing assistant she worked on Christian Frei’s documentary"War Photographer".She has been a freelance documentary filmmaker since 2001. Film presented with the support of the Swiss Agency for Development and Cooperation 2018,Elveţia,Germania,97 min Regizoare: Barbara Miller Producător: Philip Delaquis Sinopsis Lungmetrajul documentar„Plăcere feminină”prezintă portretele a cinci femei curajoase și inteligente,care sparg tăcerea impusă de societăţile arhaico-patriarhale și de comunităţile religioase.Cu o forţă incredibilă și energie pozitivă,Deborah Feldman,Leyla Hussein, Rokudenashiko,Doris Wagner și Vithika Yadav luptă pentru libertatea sexuală și autonomia femeilor,dincolo de regulile religioase și barierele culturale.Dar victoria acestora are un preţ-toate au trecut prin experienţa defaimării publice,ameninţărilor și urmăririlor penale, au fost excomunicate de către societatea în care au crescut și au primit chiar și ameninţări cu moartea din partea liderilor și fanaticilor religioși.Aceste femei decid să vorbească deschis și sunt cele mai importante exemple despre cum curajul,puterea și dragostea de viaţă pot cu adevărat schimba structurile sociale. Scurtă biografie Născută în 1970 în Zurich,Elveţia,Barbara Miller este absolventă a facultăţii de drept.A studiat filmul, filozofia și psihologia la Universitatea din Zurich.A lucrat la documentarul lui Christian Frei„War Photographer”în calitate de asistentă de regizor și asistentă de montaj.Din 2001 este documentaristă liber-profesionistă. Film prezentat cu susţinerea Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare și Cooperare #FemalePleasure Barbara Miller Plăcerefeminină September 11 21:00 The backyard of the “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 11 septembrie 21:00 Curtea Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” 21
 • 22. 2018,The Netherlands,65 min Directors: Tommy Pallotta,Femke Wolting Producers: Bruno Felix,Tommy Pallotta,Femke Wolting Synopsis What does it mean to live in the age of intelligent machines? In this playful quest,the filmmaker finds out how much of his creativity and human values are at stake as he builds a robot to replace himself as a filmmaker. More than just an exposé on the pros and cons of new technology,the filmmaker’s journey takes him to the world’s leading AI experts,confronting them with the existential question: will AI render humanity obsolete? Tommy Pallotta | Short bio Tommy Pallotta is a visionary storyteller who creatively blends technology with filmmaking,animation and interactivity.He has produced several short animated films that garnered numerous awards. Femke Wolting | Short bio Femke Wolting is the co-founder and managing director of Submarine,an independent film and transmedia production company.Femke has produced award-winning documentaries such as“Meet the Fokkens”,and internationally distributed animation series such as“The Wellie Wishers”.She produced“Eisenstein in Guanajuato” that premiered at Berlinale,as well as the acclaimed film “Nobody Speak: Trials of a Free Press”,which premiered at Sundance. She won an Emmy for“Last Hijack”,a film produced and co-directed with Pallotta. Film presented with the support of the Embassy of the Kingdom of Netherlands in Romania MoreHumanthanHuman Femke Wolting Tommy Pallotta Roboțișioameni September 12 15:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 12 septembrie 15:00 Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” 2018,Olanda,65 min Regizori: Tommy Pallotta,Femke Wolting Producători: Bruno Felix,Tommy Pallotta,Femke Wolting Sinposis Ce înseamnă să trăiești în epoca mașinăriilor inteligente? Regizorul pornește în această aventură pentru a afla cât de mult riscă cu propria creativitate și valori umane în timp ce construiește un robot care să-l înlocuiască ca regizor.Mai mult decât o expunere a motivelor pro și contra pentru noile tehnologii,călătoria îl duce spre experţii în inteligenţă artificială de nivel mondial,confruntându-i cu întrebarea existenţială: va reuși inteligenţa artificială să facă din umanitate un arhaism inutil? Tommy Pallotta | Scurtă biografie Tommy Pallotta este un povestitor vizionar,care combină într-un mod creativ tehnologiile și cinematografia, animaţia și interactivitatea.A produs mai multe filme animate de scurt-metraj care au adunat numeroase premii. Femke Wolting | Scurtă biografie Femke Wolting este co-fondatoarea și directoarea companiei de film independent și producţie transmedia „Sumbarine”.A produs documentare premiate,cum ar fi „Meet the Fokkens”,și serii de animaţii distribuite la nivel internaţional,cum ar fi„The Wellie Wishers”.Tomke a produs și„Eisenstein in Guanajuato”,care a avut premiera la Berlinale,precum și„Nobody Speak: Trials of the Free Press”,care a debutat la Sundance.A fost premiată cu Emmy pentru„Last Hijack”,film co-regizat împreună cu Tommy Pallotta. Film prezentat cu susţinerea Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România 22
 • 23. September 12 18:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 2018,Ukraine,France,Poland,86 min Director: Alisa Kovalenko Producers: Stephane Siohan,Maxym & Valentyn Vasyanovych,Miroslaw Dembinski Synopsis "Home Games"is a broken fairytale depicting a crucial moment in the life of Alina,a 20-year-old "million dollars baby"from Kyiv,whose passion for football has a chance of saving her from poverty. When Alina's mum suddenly dies,she is left to raise her half-brother and sister.Alina's grandma tries to help but she's losing her eyesight.The dysfunctional family lives in a cramped one-room apartment. For a while,Alina quits football.She soon returns,but will she find the strength to save her family and find her personal redemption? Short bio Alisa Kovalenko is an award-winning Ukrainian director.She first studied journalism and then graduated the Karpenko-KaryTheatre & Cinema University of Kyiv.After her debut documentary “Sister Zo”,shown in several festivals,Alisa was caught (like other Ukrainian directors) in the turmoil of the Ukrainian revolution in 2014 and the subsequent war in Eastern Ukraine.A second full-length documentary resulted from this filmmaker'journey taking place in her own country. “Alisa in Warland”was premiered at the IDFA in Amsterdam in 2015.For more than two years,Alisa has been working on“Home Games”. HomeGames Alisa Kovalenko 2018,Ucraina,Franţa,Polonia,86 min Regizoare: Alisa Kovalenko Producători: Stephane Siohan,Maxym și Valentyn Vasyanovych,Miroslaw Dembinski Sinopsis Filmul este un basm frânt care prezintă un moment crucial din viaţa Alinei,o viitoare campioană din Kiev, a cărei pasiune pentru fotbal îi oferă șansa s-o salveze de la sărăcie.Dar atunci când mama sa moare subit,Alina trebuie să-și crească fratele și sora vitregi.Bunica Alinei,deși încearcă să ajute,își pierde deja vederea.Această familie disfuncţională trăiește într-o mică garsonieră.Pentru o perioadă,Alina renunţă la fotbal,dar revine peste puţin timp.Va reuși ea oare să găsească puterea pentru a-și păstra familia și a-și găsi propria salvare? Scurtă biografie Alisa Kovalenko este o regizoare ucraineană născută în Zaporojie.A studiat jurnalismul,după care a absolvit Universitatea de Teatru și Cinema „Karpenko-Karî”din Kiev.După ce filmul său de debut,„Sister Zo”,a fost prezentat la mai multe festivaluri,Alisa,ca și mulţi alţi regizori ucraineni,a fost prinsă în tumultul revoluţiei ucraniene din 2014 și în războiul care a urmat în estul Ucrainei.Călătoria regizoarei prin aceste evenimente din ţara sa a adus drept rezultat al doilea său documentar de lung metraj.„Alisa în ţara războiului”a avut premiera la IDFA în Amsterdam în 2015.Deja de mai mult de doi ani,Alisa lucrează la filmul„Pe teren propriu”. Peterenpropriu 12 septembrie 18:00 Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu” 23
 • 24. PRESSKIT 2018, Latvia, Switzerland, Czech Republic, 95 min Director: Vitaly Mansky Producers: Natalia Manskaya, Gabriela Bussmann, Filip Remunda, Vit Klusak Synopsis The events of the film begin on December 31, 1999 when Russia was acquainted with its new President. The film is based on unique and strictly documentary testimonies of the true causes and consequences of the operation “Successor”, as a result of which Russia ended up with the President who still rules the country. The protagonists of the film are Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, and the Russian nation, as always being a silent witness of its own destiny. Short bio Vitaly Mansky was born in 1963 in Lviv /Ukraine, USSR. He graduated from VGIK–All-Russian State Institute of Cinematography in 1989 and became one of the most prominent contemporary Russian documentary filmmakers and producers.As a director he has shot more than 30 films, which were screened at festivals worldwide and were awarded several times. In 1996, he launched a project that aims to archive amateur private video files that were shot in the times of the former USSR (from 30’s till 90’s of the XXth century). Putin’sWitnesses Vitaly Mansky September 12 20:30 “N. Botgros” Palace of Culture September 12 20:30 Palatul de Cultură „N. Borgros” 2018, Letonia, Elveţia, Republica Cehă, 95 min Regizor: Vitali Manski Producători: Natalia Manskaya, Gabriela Bussmann, Filip Remunda, Vit Klusak Sinopsis Evenimentele din film încep pe 31 decembrie 1999, atunci când Rusia a făcut cunoștinţă cu noul său președinte. Filmul este bazat pe testimonialele unice și strict documentate despre adevăratele cauze și consecinţe ale operaţiunii „Succesorul”, rezultatul căreia a fost noul președinte al Rusiei, care conduce ţara până în prezent. Protagoniștii acestui film sunt Mihail Gorbaciov, Boris Elţân, Vladimir Putin și poporul rus, care este mereu un martor tăcut al propriului destin. Scurtă biografie Vitali Manski s-a născut în 1963 în Lviv, Ucraina, URSS.A absolvit Institutul de Cinematografie „V. Gherasimov” în 1989 și a devenit unul dintre cei mai proeminenţi cineaști documentariști ruși contemporani.A regizat peste 30 de filme, care au fost proiectate și premiate la festivaluri din întreaga lume. În 1996 a lansat un proiect, scopul căruia este să creeze o arhivă a materialelor video amatoricești, care au fost filmate în fosta URSS (începând cu anii 30 până în anii 90 ai sec. XX). MartoriiluiPutin 24
 • 25. September 13 15:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 13 septembrie 15:00 Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu” 2019, Republic of Moldova, 60 min Director: Maxim Cuclev Synopsis "Listen" is a composition of the stories of three protagonists, members of the LGBTQ+ community from Moldova. Stories about family, about friendship, about school. Stories about love and fear. About the ability to empathize, about these small human things we all have in common. Short bio Maxim is a 21 years old creator, passionate about art and literature. When he started working on his first documentary project,"Listen", he didn't have any experience in cinematography, except some simple amateur videos. He started "Listen" out of his love for social activism and people as personalities; moreover, it was a chance to reflect on his own life experience as a queer person in the Moldovan society. 2019, Republica Moldova, 60 min Regizor: Maxim Cuclev Sinopsis „Ascultă” este o compunere formată din istoriile a trei personaje, membri ai comunităţii LGBTQ+ din Moldova. Istorii despre familie, despre prietenie, școală. Istorii despre iubire și frică, despre abilitatea de a empatiza, despre aceste mici lucruri umane pe care le împărtășim noi toţi. Scurtă biografie Maxim este un tânăr de 21 de ani, pasionat de artă și literatură. Atunci când a început să lucreze la primul său proiect documentar,„Ascultă”, nu avea multă experienţă în domeniul cinematografiei, în afară de niște video-uri simple amatoricești.„Ascultă” a fost creat din pasiunea lui faţă de activismul social și faţă de oameni ca personalităţi. În plus, asta a fost o șansă să reflecte asupra propriei experienţe de trăi ca o persoană queer în societatea moldovenească. Listen Maxim Cuclev Ascultă 25
 • 26. 2018,Romania,73 min Director: Nora Agapi Producers: Nora Agapi,Monica Lăzurean-Gorgan Synopsis Ioan-Matei Agapi,a charismatic documentary filmmaker in his 80’s from Iași owns a unique collection of 16 mm films documenting almost fifty years of Romania’s history.His daughter,also a filmmaker,has decided to make a film about her father's impressive archives.In the unconventional surroundings of his old apartment, he reminisces about the past until one day when Ioan is informed by a public officer that he must leave or be evicted from the apartment where he has spent 40 years.Ioan’s years of work suddenly transforms into a huge burden,and the film unexpectedly changes into drama,in which conflicts with city officials reveal old and hidden conflicts within the family. Short bio Nora Agapi is a graduate of the National Film University in Bucharest,with an MA in Digital Arts at Athens University.She is the director of photography for numerous documentary films that have collected laurels at top European film festival among which“The young mind”,“The Hunt for Transylvanian Gold”, “Decoding Dacia”,“Off the Beaten Track”,“Low Cost”, “Leaving Transylvania”. Agapi is also a photographer and has collaborated with Corbis Agency in Paris.She had her works published in magazines such as National Geographic,SundayTimes, Cosmopolitan,Elle,FHM,and 4WD.Her latest film, “Timebox”(2018) is currently doing the festival circuit. 2018,România,73 min Regizoare: Nora Agapi Producătoare: Nora Agapi,Monica Lăzurean-Gorgan Sinopsis Ioan Matei Agapi este un carismatic realizator de documentare din Iaşi,în vârstă de 80 de ani.Are o colecţie de filme de 16 mm care documentează aproape 50 de ani de istorie a României.Fiica lui,Nora, de asemenea cineastă,se hotărăşte să facă un film despre bogata arhivă a tatălui ei.În atmosfera neconvenţională a apartamentului lui Ioan,acesta își deapănă amintirile,până într-o zi,când autorităţile îl informează pe bătrân că trebuie să se mute sau va fi evacuat din apartamentul în care și-a petrecut 40 de ani din viaţă.Pe neașteptate,munca lui Ioan se transformă într-o povară imensă,și filmul își schimbă brusc direcţia și se transformă într-o dramă în care conflictele cu oficialităţile descoperă conflicte din familie vechi și ascunse. Scurtă biografie Nora Agapi,a absolvit UNATC București și are un masterat în Artele Digitale la Universitatea din Atena. Aceasta este și directoare de imagine a mai multor documentare care au cules lauri la festivaluri europene de top,printre care„The young mind”,„The Hunt for Transylvanian Gold”,„Decoding Dacia”,„Off the Beaten Track”,„Low Cost”,„Leaving Transylvania”. Este fotografă,a colaborat cu agenţia Corbis,a avut lucrări publicate în reviste precum National Geographic, SundayTimes,Cosmopolitan,Elle,FHM și 4WD. Documentarul„Timebox”(2018) este ultimul său film, care participă în prezent la mai multe festivaluri. Timebox Nora Agapi September 13 18:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 13 septembrie 18:00 Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu” 26
 • 27. 2018, France, 105 min Director: Yolande Zauberman Producer: Charles Gillibert Synopsis Suburbs of Tel Aviv.Bnei Brak,world capital of the Haredim, the ultra-Orthodox Jews.When he was a kid,Menahem Lang was known for his kindness,his commitment to Talmud school and especially his golden voice,which made him a renowned performer of liturgical chants.But he was hiding a secret: for years,he was raped by members of the community that worshipped him. After 10 years,Menahem returns to the scene of the crime. It is also a return to the places he loved,a path of initiation sprinkled with incredible encounters,recovered rituals...a reconciliation. Short bio Yolande Zauberman is one of the most exceptional voices of French documentary cinema.Born in Paris,graduated in art history and economics.In 1987,she made her first documentary on apartheid in South Africa,“Classified People”,which won the Grand Prix at the Paris Festival.Her second film,“Caste Criminelle”(1989),shot in India,was selected at the Cannes Film Festival.Her new film,“M.”,will prolong this reflection through an even more sensitive subject: rapes in the heart of Orthodox Jewish communities. M. Yolande Zauberman September 13 21:00 The backyard of the “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 2018, Franţa, 105 min Regizoare: Yolande Zauberman Producător: Charles Gillibert Sinopsis Suburbiile Tel Avivului.Bnei Brak,centrul iudaismului ultraortodox,a evreilor„haredim”.Când era copil,Menahem Lang era cunoscut datorită bunătăţii lui,a angajamentului faţă de școala Talmud și,în special,pentru vocea lui de aur, care l-a făcut renumit în calitate de interpret de cântări liturgice.Dar avea un secret: timp de mulţi ani,Menahem a fost violat de membrii comunităţii care îl idolatrizau. După 10 ani,el se întoarce la scena crimei.Este,de asemenea,o reîntoarcere la locurile pe care le iubea,o cale de iniţiere presurată cu întâlniri incredibile,ritualuri recăpătate…o împăcare. Scurtă biografie Yolande Zauberman este una dintre cele mai excepţionale voci din cinematografia documentară franceză.Născută la Paris,a studiat istoria artelor și economia.În 1987produce primul său documentar despre apartheidul din Africa de Sud,„Classified People”,care a luat Grand Prix la Festivalul de la Paris.Cel de-al doilea film,„Caste Criminelle”(1989), filmat în India,a fost selectat la Festivalul de Film de la Cannes.În noul său film,„M.”,Yolanda continuă să reflecte asupra unui subiect și mai sensibil: violurile din inima comunităţilor evreilor ortodocși. 13 septembrie 21:00 Curtea Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” 27
 • 28. September 14 12:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 2018,Polonia,78 min Regizoare și producătoare: Katarzyna Trzaska Sinopsis Un documentar comic despre o întâlnire neobișnuită dintre trei neo-hipioţi din Berlin și câţiva fermieri polonezi din Polonia de est.Ellen,Mario și Jon,membri în vârstă de 30 de ani ai unei comunităţi spirituale,se îndreaptă spre est pentru a-și petrece vacanţa și a dobândi experienţă de lucru.Aceștia fac un popas mai lung într-un mic sat polonez,unde închiriază o căsuţă din lemn de la un fermier local,Stanislav.Aceștia meditează,practică acro-yoga,fac baie goi lângă fântână,mănâncă legume găsite în coșul de gunoi de lângă un magazin alimentar. În ciuda barierelor lingvistice,culturale și a filozofiilor de viaţă diferite–poate fi posibilă prietenia și comunicarea dintre neo-hipioţi și fermieri? Scurtă biografie Katarzyna Trzaska s-a născut în Torun.A studiat regia de film la departamentul de radio și televiziune a lui Krzysztof Kieslowski din cadrul Universităţii Silesian din Polonia.Este autoare a mai multor filme: „10 Years to Nashville”și „Maximum Pleasure”au fost prezentate și premiate în întreaga lume.Regizoare de teatru,de film de ficţiune și de seriale documentare TV.Locuiește în Varșovia. Satulîncarevacileînoată 2018,Poland,78 min Director and producer: Katarzyna Trzaska Synopsis A documentary comedy on an unusual meeting of three neo-hippies from Berlin with Polish farmers from the Eastern Poland. Ellen,Mario and Jon,30-year-old members of a spiritual commune,head East for holiday and work experience.They make longer stay in a small Polish village where they rent an old wooden cottage from the local farmer–Stanislav.They meditate,practice acro-yoga,wash naked at the well,eat vegetables found in the garbage bin of a grocery shop. Despite communication barriers,culture gap and different life philosophies–is there friendship and communication possible between the neo-hippies and the farmers? Short bio Katarzyna Trzaska was born in Torun.She studied film directing at Krzysztof Kieslowski’s Dep.of Radio and Television at Silesian University in Poland.The author of awarded documentaries: “10 Years to Nashville”and “Maximum Pleasure”shown and awarded around the world.Theater,fiction film and TV documentary series director.Lives in Warsaw. VillageofSwimmingCows Katarzyna Trzaska 14 septembrie 12:00 Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu” 28
 • 29. 2019, Sweden, Denmark, Belgium, 96 min Director: Anna Eborn Producer: David Herdies Synopsis The latest film from award-winning director Anna Eborn, “Transnistra”is set in the self-appointed nation Transnistria, where a group of 16-year olds search for safety,freedom and meaning.The film’s focus largely falls on Tanya,a young woman who spends her time among a group of young males,each of whom seem to be in love with her. Having not completed their school studies,they are unable to find work.They discuss their hopes and dreams in good humour. “Transnistra”is an intimate account of young people on the margins,as well as a universal story of love, youth culture and coming-of-age in a complex world. Short bio Anna Eborn was born in 1983 in Sweden.Her debut feature length and self edited documentary,“Pine Ridge”, was selected in the Official Selection at the Venice IFF 2013 and won best Nordic documentary at the IFF in Gothenburg in 2014.Further films include“Epifania”,a hybrid/fiction which premiered at the Busan IFF in 2016 and the feature-length documentary“Lida”,which premiered at CPH:DOX 2017and in the international competition at Visions du Reel 2017.Her new film “Transnistra”is celebrating its world premiere at the 2019 IFF Rotterdam. 2019, Suedia, Danemarca, Belgia, 96 min Regizoare: Anna Eborn Producător: David Herdies Sinopsis Cel mai recent film al regizoarei Anna Eborn,„Transnistra” se desfășoară în regiunea auto-proclamată Transnistria, unde un grup de tineri de 16 ani sunt în căutarea unui mediu sigur,a libertăţii și sensului.Filmul se concentrează mai mult pe Tanea,o tânără care își petrece timpul împreună cu un grup de băieţi tineri,fiecare fiind aparent îndrăgostit de ea.Micul grup nu și-a terminat studiile și nu pot să-și găsească de lucru.Aceștia discută speranţele și visele lor cu mult umor. „Transnistra”este o povestire intimă a tinerilor marginalizaţi,dar și o poveste universală de dragoste,de cultură a tinerilor într-o lume complexă. Scurtă biografie Anna s-a născut în 1983 în Suedia.Primul său film de debut,lungmetrajul documentar„Pine Ridge”,a fost inclus în Selecţia Oficială a FIF de la Veneţia în 2013 și a câștigat titlul de cel mai bun documentar nordic la FIF Gothenburg în 2014.Filmografia Annei include și„Epifania”,un hibrid ficţiune,care a avut premiera la FIF Busan în 2016,și lungmetrajul„Lida”,care și-a avut premiera în competiţie la CPH:DOX 2017și în cadrul competiţiei internaţionale la Vision du Reel 2017.Cel mai nou film al ei,„Transnistra”, celebrează premiera mondială la FIF Rotterdam în 2019. Transnistra Anna Eborn September 14 15:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 14 septembrie 15:00 Teatrul Muzical-Dramatic “B. P. Hasdeu” 29
 • 30.
 • 31. 31 2017,Ukraine,11 min Director: Svitlana Shymko Producer: Yulia Serdyukova Synopsis An ironic documentary film about the farewell to the phantoms of the USSR in Ukraine.The spiritual session with the ghost of Lenin guides us through our past, present and future.The film presents the dawn and the twilight of idols,and the curious afterlife of history’s ghosts.It is inspired by laws adopted in 2015 by the parliament of Ukraine which condemn the Soviet totalitarian regime and ban the use of Communist symbols. Short bio Svitlana Shymko is an independent director from Ukraine. She is a graduate of the DocNomads international MA program in documentary filmmaking.She was also a finalist in“The Guardian Goes Ukraine”contest.She works on political,social and feminist topics in documentary cinema. 2017,Ucraina,11 min Regizoare: Svitlana Șâmko Producătoare: Iulia Serdiukova Sinopsis Un documentar ironic despre despărţirea de fantomele URSS în Ucraina.Sesiunea spirituală cu fantoma lui Lenin ne ghidează prin trecutul,prezentul și viitorul nostru. Filmul prezintă apusul idolilor și viaţa curioasă de apoi a stafiilor trecutului.Acesta este inspirat din legile adoptate în 2015 de către parlamentul Ucrainei,care condamnă regimul totalitarist sovietic și interzice utilizarea simbolurilor comuniste. Scurtă biografie Svitlana Șâmko este o regizoare independentă din Ucraina.Este masterandă în arte în cadrul programului de producţie de film documentar DocNomads.De asemenea, este finalistă a concursului„The Guardian Goes Ukraine”. Activează în domeniul cinematogriafiei documentare pe subiecte politice,sociale și cele legate de feminism. TheFallofLenin Svitlana Shymko CăderealuiLenin September 14 18:00 “B. P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 14 septembrie 18:00 Teatrul Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu” DocudaysUA
 • 32. 2015, Ukraine, Canada, 6 min Director: Oksana Karpovych Synopsis Immigration resembles a postponed stage of the Lacanian mirror: a traumatic moment of distancing from your ideal ‘self’, from an imaginary mother’s uterus.“It is an insight of a negative kind that brings me knowledge which I will never lose. This film is a farewell to my old home, a mosaic of my childhood memories, and a weeping psalm to the identity which I left behind. It is also a celebration of the birth of a new person. In emotional pain I die to be re-born.” Short bio Oksana Karpovych was born in 1990 in Kyiv, Ukraine. She is a cultural studies graduate from the National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. Since 2013 she has been living in Montreal, Quebec, where she worked as a teacher of Ukrainian literature, and where she is pursuing her degree in film production at the Mel Hoppenheim School of Cinema in Concordia University. 2015, Ucraina, Canada, 6 min Regizoare: Oksana Karpovâci Sinopsis Emigrarea seamănă cu un „stadiu al oglinzii” amânat: un moment traumatizant de distanţare a idealului propriei fiinţe din perspectiva imaginară a uterului mamei.„Este o introspecţie de ordin negativ care îmi aduce cunoștinţele pe care nu le voi pierde niciodată. Filmul se prezintă ca un rămas-bun de la casa părintească, un mozaic de aminitiri din copilărie și un psalm plin de lacrimi al identităţii lăsate în urmă. Este, de asemenea, o celebrare a nașterii unei noi identităţi. În durerea emoţională mor pentru a mă renaște.” Scurtă biografie Oxana Karpovâci s-a născut în 1990 în Kiev, Ucraina. A absolvit facultatea de studii culturale a Universităţii Naţionale „Academia Kiev-Mohâla”. Din 2013 trăiește în Montreal, Quebec, unde lucrează în calitate de profesoară de literatură ucraineană și unde studiază producţia de film la Școala de Cinema „Mel Hoppenheim” din cadrul Universităţii Concordia. Lost oksana Karapovych rătăcită 32
 • 33. 33 2017,Ukraine,37 min Director and producer: Piotr Armianovski Synopsis Olena is going home,to the village on the frontline in the ‘grey zone’of the Donetsk region where she spent her childhood.In the garden,her brother has planted mustard to prevent weeds from getting into their neighbours’garden.The girl lies down in the prickly grass and recalls how big and tasty the apricots,cherries,pears used to be... Short bio Piotr Armianovski was born in 1985 in Donetsk.He is a performer and a director.He started his artistic work in the “Zhuki”chamber theatre studio (2003). Later,he performed with Marina Abramović and Janusz Bałdyga.Since the war conflict started in his home city,Piotr focuses on documentary filmmaking. 2017,Ucraina,37 min Regizor și producător: Piotr Armianovski Sinopsis Olena revine acasă,în satul de front din „zona gri”a regiunii Doneţk,acolo unde și-a petrecut copilăria. Fratele ei a plantat în grădină muștar,pentru a preveni creșterea buruienilor în grădina vecinilor. Fata stă culcată în iarba înţepătoare și își amintește despre cât de mari și gustoase erau caisele,cireșele, perele… Scurtă biografie Piotr Armianovski s-a născut în 1985 în Doneţk.Este actor și regizor.Și-a început activitatea artistică în cadrul Teatrului-studio de cameră „Juki”(2003).Mai târziu,a colaborat cu Marina Abramović și Janusz Bałdyga.De când a început conflictul armat,Piotr se concentrează pe activitatea de regie de documentar. Mustardinthegardens Piotr Armianovski Muștaruldingrădină
 • 34. 34 September 14 20:30 “N. Botgros” Palace of Culture 14 septembrie 20:30 Palatul de Cultură „N. Botgros” 2018,The Netherlands, 81 min Director and producer: Ton van Zantvoort Synopsis Sheep Hero tells the story of Shepherd Stijn,an outspoken idealist who may have been born in the wrong place and era.He feels at home on the quiet heathlands tending his sheep,far away from today’s hectic Western society.Stijn and his family fight to maintain their quiet and simple life,but this is proving to be increasingly difficult in a densely populated, modern world where the power of money and mass production outweighs good intentions and slow traditions.The family is heading towards a turning point: they can either continue their downward spiral or throw in the towel. The beautiful images and storyline of the documentary clearly depict the constant physical and mental struggle of the protagonist as he tries to strike a balance between his ancient profession and being a modern-day entrepreneur.Stijn has to make a choice, does he keep on fighting the system or is there another option? Short bio Ton van Zantvoort is a Dutch director and cinematographer whose works have screened at numerous prestigious film festivals.His work has been broadcast all over the world and he has won dozens of awards. Film presented with the support of the Embassy of the Kingdom of Netherlands in Romania 2018, Olanda, 81 min Regizor și producător: Ton van Zantvoort Sinopsis Filmul povestește istoria ciobanului Stijn,un idealist declarat,care nu s-a născut probabil în epoca și locul potrivit.Acesta se simte acasă pe pășunile liniștite, îngrijind de oile sale,departe de societatea agitată din vestul de astăzi.Stijn și familia sa luptă pentru a-și păstra viaţa liniștită și simplă,dar într-o lume modernă și arhi-populată,unde puterea banului și a producţiei în masă sunt mai importante decât bunele intenţii și tradiţiile,acest lucru devine tot mai dificil.În această situaţie,familia trebuie să aleagă între a continua activitatea tot mai puţin solicitată sau să renunţe la tot. Imaginile frumoase și subiectul documentarului prezintă zbuciumul psihologic și fizic al protagonistului în încercarea lui de a găsi un echilibru dintre această profesie antică și antreprenoriatul modern.Stijn trebuie să decidă–va continua să lupte cu sistemul sau poate există o altă opţiune? Scurtă biografie Ton van Zantvoort este un regizor și director de imagine olandez,ale cărui lucrări au fost proiectate la numeroase festivaluri de film prestigioase.Filmele sale au fost difuzate în toată lumea,obţinând zeci de premii. Film prezentat cu susţinerea Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România SheepHero Tonvan Zantvoort Ciobanulerou
 • 35. 35 2019, Greece, 72 min Director: Marianna Economou Producers: Rea Apostolides, Yuri Averof, Spiros Mavrogenis Synopsis Do tomatoes taste better when they listen to the music of Richard Wagner? Elias,a small farming village in central Greece,is dying out.But two cousins team up with the village grannies to cultivate tomatoes.With a little help from Wagner’s music,the villagers export their little jars with organic tomato recipes across the world.The film follows the protagonists of this unlikely story,as they struggle to make their dream come true. Humorous and bittersweet,this surreal story speaks to us about the importance of reinventing oneself in times of crisis and the power of human relationships. Short bio Marianna Economou studied anthropology, photojournalism and film production in London.Since 2000,she directs and produces documentary series and independent films of Greek production and co-productions with European broadcasters such as the BBC,ARTE and YLE. She has received several awards for her films,including the VER.DI award at Dok Leipzig for“The Longest Run”, which was also nominated for the European Film Awards 2016. 2019, Grecia, 72 min Regizoare: Marianna Economou Producători: Rea Apostolides, Yuri Averof, Spiros Mavrogenis Sinopsis Sunt roșiile mai gustoase atunci când îl ascultă pe Richard Wagner? Elias,un sat mic din centrul Greciei, este pe cale de dispariţie.Dar doi verișori,împreună cu o echipă de bătrânele,se apucă să cultive roșii.Cu puţin ajutor din partea muzicii lui Wagner,sătenii exportă conserve cu roșii organice în întreaga lume.Filmul urmărește protagoniștii și povestea lor inedită în lupta pentru realizarea visului.Dulce-amăruie și plină de umor,această poveste suprarealistă vorbește despre importanţa propriei reinventări în timpuri de criză și a puterii relaţiilor interumane. Scurtă biografie Marianna Economou a studiat antropologia, fotojurnalismul și producţia de film în Londra.Începând cu anul 2000,aceasta regizează și produce seriale documentare și filme independente de producţie grecească,precum și co-producţii cu televiziuni europene,precum BBC,ARTE și YLE. Filmele sale au fost decernate cu numeroase premii, printre care premiuAl VER.DI la Dok Leipzig pentru filmul„The Longest Run”,care a fost nominalizat și la Premiile Filmului European 2016. WhenTomatoes MetWagner Marianna Economou Cândroșiilel-auasculat peWagner September 15 12:00 “N. Botgros” Palace of Culture 15 septembrie 12:00 Palatul de Cultură „N. Botgros”
 • 36. 2019, Republic of Moldova, 72 min Director and producer: Alecu Deleu Synopsis “Steps on the Border” is a documentary dedicated to our identity in its territorial definition. The film follows our current understanding of the place that we belong to and that belongs to us. It is a film about our history – old and recent – told against the backdrop of the border. This documentary aspires to walking us freely on the border, exploring it. Gradually, exploration turns into a journey into history and towards others, coagulating around it the discovery of other “borderline” human experiences. Short bio Alecu Deleu is a director, scriptwriter, producer and manager of Deleu-Delev Film, born on December 23, 1959 in Ştefăneşti, Republic of Moldova. He studied history and cinematography. 2019, Republica Moldova, 72 min Regizor și producător: Alecu Deleu Sinopsis „Pași pe graniţă” este un documentar dedicat identităţii noastre în definiţia ei teritorială. E un film despre „lumea noastră”, care este, se dovedește, nu în interiorul unor frontiere, și, de fapt, nici nu se găsește atât pe hartă, cât în mintea și inima noastră. „Pași pe graniţă” este un documentar în care geografia își dă întâlniri cu istoria. Filmul e un teritoriu delimitat de memoria autorului și de relaţia sa cu zonele familiare de frontieră. Treptat, însă, naraţiunea se convertește într-o călătorie în istorie și spre ceilalţi, coagulând în juru-i descoperirea altor experienţe omenești „frontaliere”. Scurtă biografie Alecu Deleu este regizor, scenarist, producător și administrator la Deleu-Delev Film, născut pe 23 decembrie 1959 în Ştefăneşti, Republica Moldova. A făcut studii în istorie și cinematografie. StepsontheBorder Alecu Deleu Pașipegraniță September 15 15:00 “N. Botgros” Palace of Culture 15 septembrie 15:00 Palatul de Cultură „N. Botgros” 36
 • 37. 37 2018, United Kingdom, USA, Germany, 90 min Directors: Werner Herzog, André Singer Producers: Lucki Stipetic, Svetlana Palmer Synopsis The documentary is based on three long interviews and provides incredible access to,arguably,the world’s greatest living politician.Now 87and battling illness,the visionary Mikhail Gorbachev,former General Secretary of the U.S.S.R, has mellowed and slowed down.Herzog does not disguise his affection,celebrating Gorbachev’s accomplishments. Authors remind us of the drastic and unforeseeable way the world changes. Werner Herzog | Short bio Werner Herzog is a German film director,screenwriter, author,actor and opera director.Herzog is a figure of the New German Cinema.His films often feature ambitious protagonists,people with unique talents in obscure fields, or individuals who are in conflict with nature. André Singer | Short bio André Singer is a British documentary filmmaker,as well as an anthropologist.He is currently CEO of Spring Films Ltd of London and was President of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland from 2014-2018. Film presented with the support of the German Embassy in Chișinău 2018, Marea Britanie, SUA, Germania, 90 min Regizori: Werner Herzog, André Singer Producători: Lucki Stipetic, Svetlana Palmer Sinopsis Documentarul se bazează pe trei interviuri lungi.Acesta oferă un acces incredibil la cel mai mare politician în viaţă. La vârsta de 87de ani,luptându-se cu mai multe boli, Mihail Gorbaciov,fostul Secretar General al URSS,s-a mai înmuiat și a încetinit pasul.Herzog nu-și maschează afecţiunea faţă de Gorbaciov,celebrându-i reușitele.Autorii ne reamintesc despre modul drastic și neprevăzut în care se schimbă lumea. Werner Herzog | Scurtă biografie Werner Herzog este un regizor,scenarist,autor,actor și regizor de operă german.Herzog este o personalitate proeminentă în noul val de film german.Filmele sale adesea prezintă protagoniști ambiţioși,oameni cu talente în domenii obscure sau indivizi care sunt în conflict cu natura. André Singer | Scurtă biografie André Singer este un documentarist britanic și antropolog. În prezent,este directorul Spring Films din Londra și a fost președinte al Institutului de Antropologie din Marea Britanie și Irlanda în perioada 2014-2018. Film prezentat cu suţinerea Ambasadei Germaniei la Chișinău MeetingGorbachev Werner Herzog André Singer Întâlnindu-lpeGorbaciov September 15 18:00 “N. Botgros” Palace of Culture 15 septembrie 18:00 Palatul de Cultură „N. Botgros”
 • 38. Art, like beauty, has one single purpose – humanity In the summer of 2018, in the Central African Republic, Alexandr Rastorguev was murdered. He was the voice of the protest movement in the Russian Federation and a visceral documentary filmmaker. During two decades he succeeded at provoking an entire society by creating a new form of documentary, which was so exact and humane, that the director instantly became “one more enemy of the regime”, one who dared to disfigure the “impeccable” image of the great democracy in Putinist Russia. But Rastorguev did nothing more than love the people around him. The more miserable and tormented the people, the more worthy of love and compassion, the more tortured by the regime, the more beautiful in their fight against the horrors of this regime, a resistance these small people didn’t even feel at times, it was more like a sixth sense, and Rastorguev knew better than anyone how to discover this human feeling of disobedience. Because he was one with his characters. A man among his people. Passionate about phylosophy, then linguistics, in the end Rastorguev finds his purpose as a director: creator by definition, a free, alive, loving, nervous, angry man, a full-grown man, an altruist with a capital letter. He entered the world of his characters, he gave them a camera, literally and figuratively, and he let them tell their tragic story, often comedic, other times sadistic, but always humane and pure, naked to its core. “My characters are my executioners”, Rastorguev once said. Through a fatal irony of fate, this came true. He was researching for a new film in Africa, a film about Russian mercenaries from the infamous paramilitary group Wagner – a body chopping machinery attributed to Prigozhin, a close acquaintance of Putin’s Kremlin. This machinery also killed Rastorguev. But the idea and the video camera are still with us, because each and every one, and all of us together, are Rastorguev’s characters. In a film of human life, a film in which humanity doesn’t always win. Or better said, doesn’t really ever win. But the idea of humanity as a primary purpose of art is still alive. Because ideas don’t die, regardless of how many bullets you put in it. “With Sasha, you could always feel like you are in the center of the story. Something great was always happening around him. Sasha himself was this type of center. And he died exactly in the center of the world. In the middle of Africa. Exactly in the middle of the world map”, Elena Horeva, one of the Rastorguev’s friends and collaborators, once said. This center of ideas left to us by Rastorguev still attract free spirited people: through his visions, through the accuracy of his speech, through his refusal to compromise with bloody regimes, through his acceptance of life in all its forms, including death, in the end. Short bio Born in 1971 in Rostov-on-Don. Rastorguev studied at the Philosophy Department of Rostov State University, graduated from St. Petersburg State Theatre Arts Academy and worked as a director on the state-owned regional channel Don TV, but was fired along with the crew for directing the documentary “Clean Thursday”. He also worked at the St. Petersburg office of Russia’s NTV channel. In 2001 he founded Kino Studio. Rastorguev’s films were entered into various international film festivals. Awards: MDR-Film-Preis and Ecumenical Jury Prize at Leipzig IFF 2002, Grand Prix at Cinema de Reel IFF (“Clean Thursday”), Special Jury Award at the Amsterdam IFF (“Tender’s Heat. Wild Wild Beach”), Gran Prix at the Russia Documentary Festival and LAVR Russian National Award in Documentary (“Mommies”), White Elephant Award from the Russian Guild of Film Critics (“Tender’s Heat. Wild Wild Beach”). In 2011 and 2012 Rastorguev released the films “I Love You” (premiered at IFF Rotterdam) and “I Don’t Love You” (premiered at the Warsaw IFF) together with Pavel Kostomarov. TributetoRastorguev 38
 • 39. Arta, la fel ca frumuseţea, are un singur scop – umanitatea În vara anului 2018, în Republica Centrafricană este omorât Alexandr Rastorguev, o portavoce a mișcării de protest din Federaţia Rusă și un documentarist visceral, care timp de două decenii a reușit să provoace o societate întreagă cu o nouă formă de documentar. Una atât de exactă și umană, încât regizorul a devenit instant încă „un dușman al regimului”, unul care a îndrăznit să schimonosească imaginea „impecabilă” de mare democraţie a Rusiei putiniste. Însă Rastorguev nu făcea altceva decât să iubească oamenii din jurul său. Cu cât mai mizerabili și necăjiţi, cu atât mai demni de dragoste și compasiune, cu cât mai oropsiţi de regim, cu atât mai frumoși în rezistenţa lor faţă de ororile acestui regim, rezistenţă pe care acești oameni mici uneori nici nu o simţeau, era un fel de al șaselea simţ al lor, iar Rastorguev a știut mai bine ca nimeni altul să descopere acest simţ uman de nesupunere. Pentru că era una cu personajele sale. Un om printre oameni. Pasionat de filozofie, apoi lingvistică, Rastorguev își găsește într-un final menirea de regizor: creator prin definiţie, om liber, viu, iubitor, nervos, supărat, om în toată firea, un altruist cu literă mare. A intrat în lumea eroilor săi, le-a dat camera de filmat la propriu și la figurat, și i-a lăsat să-și povestească istoria tragică, deseori comică, alteori sadică, dar întotdeauna umană și pură, dezgolită până la esenţă. „Personajele mele sunt călăii mei”, spunea cândva Rastorguev. Printr-o ironie fatală a sorţii așa și a fost. Se documenta pentru un nou film în Africa, un film despre mercenarii ruși din infamul grup de paramilitari Wagner, o mașinărie de tocat trupuri atribuită lui Prigojin, un apropiat al Kremlinului lui Putin. Această mașinărie a tocat și trupul lui Rastorguev. Însă ideea și camera de filmat a rămas cu noi, pentru că fiecare dintre noi în parte și toţi împreună suntem personajele lui Rastorguev. Într-un film uman al vieţii, un film în care umanitatea nu câștigă întotdeauna. Mai bine zis, nu prea câștigă niciodată. Însă ideea de umanitate ca scop primordial al artei rămâne. Pentru că ideile nu mor. Indiferent de câte gloanţe ai trage în ele. „Cu Sașa aveai întotdeauna impresia că te afli în centrul istoriei. În jurul lui întotdeauna se întâmpla ceva grandios. Chiar Sașa era un astfel de centru. Și a murit exact în centrul lumii. În mijlocul Africii. Exact în mijlocul hărţii lumii” spunea Elena Horeva, una din prietenele și colaboratoarele lui Rastorguev. Acest centru de idei lăsat de Rastorguev încă atrage oamenii liberi: prin viziunea lui, prin exactitatea limbajului, prin refuzul de a face compromisuri cu regimurile sângeroase, prin acceptarea vieţii în toate formele ei, și într-un final — a morţii. Scurtă biografie Născut în 1971 în orașul Rostov-pe-Don, Rastorguev studiază filozofia la Universitatea de Stat din Rostov, absolvește Academia de Stat de Arte Teatrale din Sankt Petersburg. A lucrat în calitate de director la canalul regional de stat DonTV, dar a fost concediat împreună cu echipa pentru producţia filmului „Clean Thursday”. A mai lucrat, de asemenea, și la biroul regional din Sankt Petersburg a canalului TV rusesc NTV. În 2001 fondează Kino Studio. Filmele lui Rastorguev au fost proiectate la diverse festivaluri internaţionale de film, fiind premiate cu: MDR-Film-Preis și Ecumenical Jury Prize la Festivalul Internaţional de Film din Leipzig în 2002, Grand Prix la FFI Cinema de Reel („Clean Thursday”), Premiul special al Juriului la FFI Amsterdam („Plaja sălbatică”), Gran Prix la Festivalul de Film Documentar din Rusia și Premiul naţional pentru film documentar LAVR („Mămicile”), Premiul White Elephant din partea Ghildei Criticilor de Film din Rusia („Plaja sălbatică”). În 2011 și 2012 Rastorguev lansează filmul „I Love You”, care a avut premiera la FII Rotterdam, și „I Don’t Love You”, cu premiera la FII din Varșovia, împreună cu Pavel Kostomarov. TributluiRastorguev 39
 • 40. Russia,2018,26 min Directors: Aleksandr Rastorguev,Susanna Barandziyeva Producer: Maria Gavrilova Synopsis On April 23,after 11 days of mass protests,Armenian Prime Minister Serzh Sargsyan resigned.About how the opposition led by Nikol Pashinyan won–the film “Last Day!”. Rusia,2018,26 min Regizori: Aleksandr Rastorguev,Susanna Barandziyeva Producătoare: Maria Gavrilova Sinopsis Pe 23 aprilie,după 11 zile de proteste în masă, prim-ministrul armean Serj Sargsian și-a dat demisia.„Ultima zi!”relatează despre modul în care opoziţia condusă de Nikol Pașinian a câștigat. Childhood,SummerandWar 2018,Russia,36 min Directors: Aleksandr Rastorguev,Maksim Pakhomov Producer: Maria Gavrilova Synopsis These Russian teens take Cossack education in the city of Belaya Kalitva in the Rostov region.Every day they are being prepared to face an enemy and to go to war.At the same time they are still children with their childish perception of the world. Copilărie,varășirăzboi 2018,Rusia,36 min Regizori: Aleksandr Rastorguev,Maksim Pakhomov Producătoare: Maria Gavrilova Sinopsis Acești tineri ruși iau ore de educaţie cazacă în orașul Belaia Kalitva din regiunea Rostov.În fiecare zi ei sunt pregătiţi pentru confruntări cu dușmanul și pentru război.În același timp,ei încă sunt copii cu percepţii copilărești despre lume. September 11 15:00 “N. Botgros” Palace of Culturet 11 septembrie 15:00 Palatul de Cultură „N. Botgros” September 11 15:26 “N. Botgros” Palace of Culturet 11 septembrie 15:26 Palatul de Cultură „N. Botgros” 40 LastDay! Ultimazi!
 • 41. 2001,Russia,46 min Director: Aleksandr Rastorguev Producers: Nataliya Manskaya,Vitaly Mansky Synopsis Julia,who is sixteen,lives in a barrack.Vanya-with his parents,in a five-storey building...Julia is expecting Vanya’s child but Vanya’s parents are against misalliance and do not let the couple on the doorsteps of their house.Vanya and Julia have no place of their own.Dysfunctional family relationship unfolds during the scandal when Vanya’s mother accuses him of stealing and drinking.To prevent youngsters from moving in,she raises the question if this is indeed her grandchild or somebody else’s. Meanwhile,Julia is taken to the hospital. Surviving long and painful labour,she comes back to Vanya with the swaddle decorated with laces and ribbons.Inside of the swaddle is the result of her victory,a tiny daughter,a new life that she brought into this unsettled and grim reality. 2001,Rusia,46 min Regizor: Aleksandr Rastorguev Producători: Natalia Manskaia,Vitali Manski Sinopsis Iulia,care are 16 ani,trăiește într-o baracă.Vanea– cu părinţii lui,într-un bloc de cinci etaje.Iulia este însărcinată cu copilul lui Vanea,dar părinţii lui sunt împotriva acestei relaţii incompatibile și nu lasă cuplul să intre în apartamentul lor.Vanea și Iulia nu au o locuinţă proprie.Relaţiile disfuncţionale ale familiei aduc la un scandal,atunci când mama lui Vanea îl acuză pe acesta de furt și alcoolism.Pentru a preveni ca tinerii să se mute în apartament,aceasta pune la îndoială paternitatea copilului.Între timp, Iulia este internată în spital. După ce supravieţuiește unei nașteri lungi și dureroase,ea se întoarce la Vanea cu o fașă decorată cu fundiţe și dantelă.În această fașă se află rezultatul reușitei sale–o fiică micuţă,o nouă viaţă pe care a adus-o în această realitate sumbră și instabilă. September 11 20:30 “N. Botgros” Palace of Culture 11 septembrie 20:30 Palatul de Cultură „N. Botgros” 41 Mommies Mămicile
 • 42. 2005,Russia,Germany,174 min Director: Aleksandr Rastorguev Producers: Nataliya Manskaya,Vitaly Mansky Synopsis Every morning during the last 25 years beach photographer Evgeniy and his camel,bought in Kalmyk steppe,are on their way to their habitual working place–a beach at the Black Sea shore,a world of naked people.To be more correct: nude people,in all meanings of this word–nominal as well as figurative. The film shows a variety of characters,which shape a unique portrait of the state of the human world in which we live.Both irony and melancholy, cleanliness and meanness,love stories and betrayal, life and death are depicted in their development 2005,Rusia,Germania,174 min Regizor: Aleksandr Rastorguev Producători: Natalia Manskaia,Vitali Manski Sinopsis În fiecare dimineaţă,timp de 25 de ani,fotograful de plajă,Evghenii,împreună cu cămila sa pe care a cumpărat-o în stepa Kalmâk,se îndreaptă spre locul obișnuit de muncă–o plajă de pe malul Mării Negre,o lume a oamenilor goi.Pentru a fi mai corecţi–oameni goi în sensul deplin al cuvântului: direct și indirect. Filmul prezintă o varietate de personaje,care modelează un portret unic al stării în care se află lumea.Pe parcurs sunt prezente ironia și melancolia, curăţenia și răutatea,istorii de dragoste și trădare, viaţa și moartea. September 12 21:00 The backyard of the “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 12 septembrie 21:00 Curtea Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” 42 Tender’sheat:WildWildBeach Plajasălbatică
 • 43. 2014,Russia,Estonia,82 min Directors: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel Kostomarov Producers: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel Kostomarov,Sarkis Orbelyan Synopsis The feature documentary“The Term”combines a few plotlines of the main heroes of the anti-Putin opposition and shows them against the background of popular riots and news reports about Putin’s whims.The film observes them from a very close distance—but still in a detached manner,giving the viewers a chance to come to their own conclusions.It doesn’t strictly follow the historical chronology,It focuses on the evolution of the inside world of the characters.The Term’s main heroes are Alexei Navalny,who went all the way from an anti-corruption blogger to the alternative presidential candidate; Ksenia Sobchak,a glamorous TV star and allegedly Putin’s goddaughter who switched to the opposition; her boyfriend—the liberal opposition activist Ilya Yashin; the left radical politician Sergei Udaltsov; and the punk art band Pussy Riot,well known all around the world.The camera captures them at the protest rallies and in the court-room,on the streets of Paris and on the stage,in police trucks and at parties,at their work offices and cafes. The Term is a story of the fight for justice and ascension to the popular glory,a story of love during wartime,a 2014,Rusia,Estonia,82 min Regizori: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel Kostomarov Producători: Alexander Rastorguev,Alexey Pivovarov,Pavel Kostomarov,Sarkis Orbelyan Sinopsis Lungmetrajul documentar„Mandatul”combină mai multe linii de subiect a eroilor principali din opoziţia anti-Putin și îi prezintă pe fundalul rebeliunilor populare și a știrilor despre mofturile lui Putin.Aceștia sunt observaţi de la o distanţă foarte mică,dar totuși într-o manieră foarte detașată,oferind spectatorilor șansa să ajungă singuri la propriile concluzii.Filmul nu respectă cu stricteţe cronologia evenimentelor,ci se axează pe evoluţia lumii interioare a personajelor.Eroii principali din„Mandatul” sunt Alexei Navalinâi,care a început prin a fi un blogger anti-corupţie și a ajuns candidatul alternativ la prezidenţiale; Xenia Sobceak,o vedetă TV glamuroasă și presupusa fină a lui Putin,care a intrat în opoziţie; iubitul ei–activistul liberal de opoziţie,Ilia Iașin; politicianul radical de stânga,Serghei Udalţov; și trupa de artă punk Pussy Riots,cunoscută în întreaga lume.Camera de luat vederi îi surprinde la proteste și în camera de judecată,pe străzile Parisului și pe scenă,în mașinile de poliţie,la locurile de muncă și în cafenele. „Mandatul”este povestea luptei pentru dreptate și ascensiune spre glorie,este povestea de dragoste pe timp de război,o poveste despre felul în care protestul înseamnă viaţă. September 13 20:30 “N. Botgros” Palace of Culture 13 septembrie 20:30 Palatul de Cultură „N. Botgros” 43 TheTerm Mandatul
 • 44. Evenimente Expoziţie de fotografie: „Plecarea în lume”, de Natalia Gârbu. Proiect Newsmaker Fotografa Natalia Gârbu s-a deplasat în câteva regiuni ale Moldovei și a fotografiat oameni de diferite vârste: de la nou-născut până la 101 ani. Aceste persoane au fost fotografiate acasă, la serviciu, pe drum – atunci când pleacă pentru totdeauna din ţară. 11-15 septembrie Galeria subterană a Teatrului Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” teatru-spălătorie Dragă Moldova, putem să ne pupăm puţin de tot? un proiect documentar de Jessica Glause și Nicoleta Esinencu Un spectacol cu non-actori produs de teatru-spălătorie în cooperare cu Staatsschauspiel Dresden în 2013. Lectură și discuţie cu Elena și Vladimir Anmeghichean și Artiom Zavadovsky În 2013 șase oameni din Chișinău se întâlneau pentru prima dată pe scenă pentru a discuta deschis despre orientarea lor sexuală, a părinţilor, copiilor sau a altor membri ai familiei. Elena și Vladimir împreună cu Galia, Eugen, Sandu și Ion au vorbit sincer, uneori chiar cu ironie și umor despre experienţele lor personale, despre senzaţiile de rușine, frică și angoasă. 12 septembrie | 14:00 Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” Sideevents Photo exhibition: “Journey into Life” by Natalia Gârbu.A Newsmaker project The photographer Natalia Gârbu went on a journey in a few regions of Moldova and took pictures of people of different ages: from a newborn to a 101 year old. These people were photographed at home, at their jobs, on the roads – when they leave this country forever. September 11-15 The underground cellar of the “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theater teatru-spălătorie Dear Moldova, can we kiss just a little bit? a documentary project by Jessica Glause și Nicoleta Esinencu A play with non-actors produced by teatru-spălătorie in collaboration with Staatsschauspiel Dresden in 2013. Readings and discussions with Elena and Vladimir Anmeghichean and Artiom Zavadovsky In 2013, six people from Chișinău were meeting for the first time on stage in order to discuss openly about their sexual orientation, of their parents, children and other members of their families. Elena and Vladimir, together with Galia, Eugen, Sandu and Ion have discussed this subject with sincerity, sometimes even with irony and humor, about their personal experiences, about the feelings of shame, fear and angst. September 12 | 14:00 “B.P. Hasdeu” Musical-Drama Theatre 44
 • 45. 45 Concert de muzică ambient / cold wave Cosmos în buzunar COSMOS în BUZUNAR este o trupă indie, de asemenea e și un proiect artistic, care s-a lansat acum trei ani și vine cu un stil mai puţin obișnuit, cu o muzică care creează dispoziţie și o atmosferă deosebită. Membrii trupei sunt pasionaţi de muzică și diverse instrumente muzicale și mai ales de procesul creativ care îi face să experimenteze și să privească un pic altfel motivele pe care le compun. 14 septembrie | 22:00 Parcul central „G. Vieru” Ambient / cold wave music concert Cosmos în buzunar COSMOS in BUZUNAR is an independent musical project that was born three years ago and comes with unusual experimental music, aiming to create an atmosphere full of energy and and good mood. The members of the band are passionate about sound and extraction from various musical instruments, and are especially fond of the creative process which allows them to experiment and see the music they create from different angles. September 14 | 22:00 “G. Vieru” Central Park Cvartetul cinematic al Luncii Prutului de Jos 14 septembrie marchează o zi frumoasă pentru cei care vor să exploreze zonele rurale din Cahul. Grupul de Acţiune Locală „Lunca Prutului de Jos”, în parteneriat cu Festivalul MOLDOX, vă invită cu drag să jucaţi hora, să studiaţi istoria satelor din sud, să participaţi la ateliere dulci și să simţiţi aerul proaspăt al frumuseţii locale. Puteţi face parte din această explorare dinamică în schimbul unei mici donaţii pentru a susţine dezvoltarea locală. 14 septembrie The Lower Prut's cinematic quartet The 14th of September marks a beautiful day to travel for those who want to explore the rural areas of Cahul district. The “Lunca Prutului de Jos” Local Action Group, in partnership with MOLDOX Festival and supported by the National LEADER Network in the Republic of Moldova, is kindly inviting you to swirl in hora dance moves, study the historical side of Southern villages, participate in a sweet workshop and feel the fresh air of the local natural beauties. This dynamic exploration is in exchange for a small donation, in support of the local development. September 14
 • 46. Discuțiipublice/SpecialGuestTalks Moderator: Vasile Ernu Tema: Cetăţenii şi oraşul: perspectivele de dezvoltare ale oraşului Cahul şi rolul cetăţenilor în dezvoltarea oraşului Invitaţi: Nicolae Dandiş – primarul municipiului Cahul și Vlada Ciobanu – activistă, organizaţia Primăria mea 11 septembrie | 14:00 Parcul central „G. Vieru” Pe toţi ne interesează cum se dezvoltă oraşul în care locuim, care sunt planurile şi strategiile administraţiei în ceea ce priveşte dezvoltarea oraşului Cahul. Însă pentru o bună politică de dezvoltare este nevoie nu doar de o administraţie responsabilă şi competentă, ci şi de contribuţia şi implicarea cetăţenilor acestui oraş. Care sunt planurile de dezvoltare ale oraşului Cahul şi cum pot contribui cetăţenii la dezvoltarea oraşului? Temă: Metamorfozele presei din Republica Moldova Invitaţi: Val Butnaru – jurnalist, Jurnal TV și Ana Gherciu – Redactoră-şefă la Moldova.org 13 septembrie | 14:00 Parcul central „G. Vieru” Mass-media este considerată „câinele de pază” al democraţiei, fără de care democraţia nu poate exista. În ultimii ani însă presa a trecut prin ample transformări care au venit atât din partea presiunilor economice, cât mai ales din partea noilor tehnologii. Care sunt principalele schimbări, care sunt noile tendinţe şi ce se întâmplă de fapt cu presa actuală din Republica Moldova. Temă: 10 ani de Parteneriat estic – ce a însemnat asta pentru tine și ce ţi-ai dori să se întâmple în următorii 10 ani? Moldova, UE și vecinii din est – perspective de viitor Invitaţi: E.S. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Anna Lyberd și invitaţii săi 15 septembrie | 14:00 Parcul central „G. Vieru” În 2019 celebrăm aniversarea a 10 ani de Parteneriat Estic – cadrul de lucru al Uniunii Europene pentru cooperarea cu Moldova, Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia și Azerbaidjan. Pentru Moldova, acest lucru a însemnat regimul liberalizat de vize, comerţ liber și acordul de asociere cu UE, precum și multe alte beneficii. Ce a fost bine, ce poate fi îmbunătăţit și care sunt cele mai bune idei pentru viitorul Parteneriatului Estic? Tema: Marile transformări: Republica Moldova de la comunism la postcomunism Invitat: Octavian Ţîcu – istoric, Academia de Știinţe a Moldovei 14 septembrie | 14:00 Parcul central „G. Vieru” În urma colapsului şi al procesului de destrămare a Uniunii Sovietice apare noul stat Republica Moldova care își declară independenţa la 27 august 1991. Noul stat trece însă prin ample procese de transformări şi reconstrucţii sociale, politice şi economice. De unde a pornit şi unde a ajuns, care au fost aceste mari schimbări şi încotro ne îndreptăm? 46
 • 47. 47 MASTERCLASS Cum să ajungi pe piaţa internaţională de film cu proiectul tău de film documentar 14 septembrie | 11:00 Incubatorul de Afaceri din Cahul Subiectele discutate în cadrul masterclass-ului organizat de către B2B Doc vor fi următoarele: ● Dezvoltarea naraţiunii: cum să creezi o poveste internaţională dintr-un context local? ● Bazele co-producţiei internaţionale de documentare – ce caută piaţa? ● Cum să-ţi finanţezi proiectul de film dacă nu există fonduri naţionale în ţara ta? ● Ce vor să vadă actorii-cheie și potenţialii co-producători atunci când le prezinţi proiectul tău de film? ● Ce este un pitch și cum ajungi la el? ● Tipuri diferite de trailere, teasere, episoade pilot – de ce este nevoie mai exact și la care etapă a dezvoltării proiectului? ● Cum să găsești agentul de vânzări și distribuţii perfect? ● Acest atelier va include și un studiu de caz recent a unui documentar moldovenesc de success, dezvoltat la B2B Doc –„Grădina sovietică”. How to reach the international film market with your documentary film project September 14 | 11:00 Cahul Business Incubator The topics that will be covered at the master-class organized by B2B Doc: ● Story development: how to make an international story from the local content? ● The basics of documentary international co-productions - what is the market looking for? ● How to finance your film project if there are no national funds in your country? ● What the decision-makers and potential co-producers want to see, when you pitch them your film project? ● What is a pitching and how to get there? ● Different kinds of trailers, teasers, pilots - what is needed exactly at what stage of a project’s development; ● How to find a perfect distributor and sales agent? ● The workshop will include a case study of a recent successful Moldovan documentary, developed at B2B Doc – “The Soviet Garden”.
 • 48. 48 Atelierul va fi susţinut de către: Alex Shiriaieff, manager de proiect la B2B Doc (Suedia). Alex are experienţă în televiziunea rusă, precum și în televiziunile naţionale publice din Norvegia și Suedia. Începând cu 2014, lucrează pentru B2B Doc, platforma informală de co-producţie, care ajută cineaștii documentariști din ţările post-sovietice să intre pe piaţa internaţională de film prin co-producţii cu producători experimentaţi din Europa. Hjalmar Palmgren, producător de documentare (Suedia) Hjalmar Palmgren are o vastă experienţă în calitate de manager de proiecte documentare la Institutul Suedez de Film, a gestionat proiecte de finanţare la serviciul public de televiziune suedez SVT și director pe finanţare de film la Institutul Suedez de Film. Dragoș Turea, regizor și producător moldovean Dragoș Turea a debutat în cinema cu scurtmetrajul documentar „Vasile Mămăligă” (2007). Din 2007 până în 2015 a lucrat în calitate de producător la Publika TV, Prime TV și Jurnal TV. În 2010 a început lucrul la primul său documentar de lung-metraj „Grădina sovietică”. Filmul a avut recent premiera mondială la Festivalul de Film de la Sarajevo, fiind în competiţie pentru premiul Inima Sarajevo. The workshop will be held by: Alex Shiriaieff, the project manager for B2B Doc (Sweden). Alex has the background from Russian TV, as well as Norwegian and Swedish public broadcasters. Since 2014 he works for B2B Doc, the informal co-production platform that helps documentary filmmakers from post-Soviet countries enter the international film market through establishing co-productions with experienced producers in Europe. Hjalmar Palmgren, documentary producer (Sweden). Hjalmar Palmgren has a background as Film Commissioner for documentaries at the Swedish Film Institute, Commissioning editor for doc’s on art and culture at Swedish public service broadcaster SVT and director of film funding at the Swedish Film Institute. Dragoș Turea, film director and producer. Dragoș Turea made his debut in cinema with his short documentary “Vasile Mămăligă” (2007). From 2007 till 2015 he worked as a producer for Publika TV, Prime TV and Jurnal TV. In 2010 he started working on “The Soviet Garden”, his feature-length documentary film. The film recently had its world premiere at the Sarajevo Film Festival competing for the Heart of Sarajevo.