SlideShare a Scribd company logo
CAS PRÀCTIC DE BOTÀNICA FARMACÈUTICA: INTRODUCCIÓ DE
CONTINGUTS D’ÈTICA I PROFESSIONALITZADORS A PRIMER CURS
Cèsar Blanché, Joan Simon, Carles Benedí, Maria Bosch & Ana Rovira
Grup d’innovació en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques.
Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Introducció i context
A les assignatures de primer curs dels graus és molt difícil introduir continguts d’ètica i professionalitzadors però, en ocasions, per
necessitats de programació del pla d’estudis, és l´únic espai docent per a una determinada disciplina al llarg de tot el grau.
Des del curs 2010-2011, una part de la càrrega de treball i de l’avaluació (10-15 %) de l’assignatura “Botànica farmacèutica” (Troncal,
1er curs, 2on semestre, 6 Cr ECTS) del Grau de Farmàcia de la UB s’ha programat (com a aprenentatge autònom dirigit) per a
l’assoliment de competències específiques i transversals, no explícites en el programa de les classes ordinàries però que també fan
part del pla docent. El projecte ha estat un treball individual en format de recerca bibliogràfica + criteris d’avaluació de la informació +
propostes d’aplicació professional, que orienta els estudiants de primer curs per a la resolució de problemes simulant una situació real
de prova per a obtenir un lloc de treball en una empresa d’herboristeria farmacèutica, introduint continguts d’ètica professional genèrics
i específics de la disciplina. L’experiència s’ha dut a terme al llarg de 4 cursos i ha estat seguida per més de 300 estudiants.
Resultats i Discussió
S’han avaluat els resultats de l’experiència al llarg de quatre cursos dins un grup-classe (Grup M3, 70-80
estudiants/curs), per mitjà d’enquestes a alumnes i professors i de l’anàlisi de les qualificacions (Fig. 1).
Punts forts:
• Millora la contextualització en estudiants de primer curs (un total de 34-42,5% la troben poc engrescadora però
només 17-27% li troben poca o gens utilitat d’aprenentatge vs. 45-47% que n’hi troben molta)
• Permet visualitzar la diversitat de la solvència i fiabilitat de les fonts documentals utilitzades i de criteris ètics
• Té bona capacitat de discriminació del rendiment acadèmic (Fig. 1) i una bona correlació entre nota del CPBF
(percentatge d’aprovats: 71,8-89,3%) i nota final teòrica (Fig. 2)
Punts febles:
• Detecta dificultats evidents de planificació i insuficiències en la cerca d’informació per part dels estudiants
(25% declaren un nivell no assumible per a un estudiant de 1er curs), així com de la baixa qualitat de capacitat
d’expressió escrita en textos científico-tècnics (malgrat l’existència prèvia del treball de recerca de
batxillerat)
• Revela escàs interès en la retroacció mesurada en la no recollida del treball amb les correccions
• Fa aflorar la incidència creixent del plagi detectat entre estudiants i amb fonts documentals (2010-11= 0 % vs.
2013-14 = 14% (cf. qualificació = 0, Fig. 1, assenyalat en vermell)
• Mostra una càrrega de treball molt alta per al professorat (respecte al còmput d’hores PDA) i una percepció
també excessiva per part dels estudiants (50-60% han emprat > 12 h en què estava avaluada la càrrega de
treball).
Durant el curs 2014-15, s’ha fusionat aquesta activitat amb la del segon semestre, sota el títol “Jardins per a la
Salut” (PID-UB, 2014/054) per adaptar-la a l’estratègia d'aprenentatge-servei i per aconseguir una simplificació dels
procediments per a l’estudiant, en el marc d’un projecte multicèntric (Facultats de Farmàcia, Biologia i Filologia,
Servei d’Espais Verds de la UB i OSSMA), que s’aplicarà a dos grups (M3 i T1) de la mateixa assignatura.
ENUNCIAT GENÈRIC DELS CASOS
El laboratori d’herboristeria farmacèutica “Herbes de la Mediterrània” ha iniciat un projecte de producció i
comercialització d’una nova especialitat basada en extractes de l’espècie espècie botànica problema. com a
aplicació terapèutica i justificació. El laboratori us encarrega un informe documentat sobre característiques
botàniques que permetin a l’empresa prendre decisions sobre el futur desenvolupament del projecte.
ESPÈCIES AMB PROBLEMES DE CONSERVACIÓ SELECCIONADES (Amenaçades o legalment protegides)
• CPBF2010-11 Otanthus maritimus
Insecticida d’origen natural, a partir de recerques publicades recentment (Christodoulopoulou et al., 2005).
• CPBF2011-12 Saxifraga vayredana
Balsàmic d’origen natural, per al tractament d’afeccions respiratòries (antitussiu, expectorant, segons Font Quer, 1973).
• CPBF2012-13 Gentiana lutea subsp. montserratii,
Usada tradicionalment com a aperitiu i tònic estomacal (Font Quer, 1973), per al tractament de trastorns de bulímia/anorèxia.
• CPBF2013-14 Prunus africana
Usat per al tractament de la inflamació benigna de pròstata i d’altres malalties prostàtiques.
Objectius formatius
1. Específics de l’assignatura (nomenclatura, morfologia, distribució geogràfica i ecologia, legislació aplicable, diversitat genètica, producció sostenible i comerç internacional de plantes medicinals)
2. Transversals (organització del treball, capacitat de síntesi i d’argumentació, coherència, correcció lingüística català/anglès, correcció formal en la citació bibliogràfica, etc.)
3. Abordatge d’aspectes ètics professionals
- propis de la disciplina (compromís amb la conservació de la biodiversitat, treball amb espècies endèmiques o legalment protegides, concepte de deute ecològic i de sostenibilitat de la
recol·lecció vs. sobreexplotació de recursos naturals d’ús en Farmàcia)
- de tipus general en professions científiques (respecte als coneixements tradicionals/compromís de Nagoya, normes de recol·lecció i comerç just fair-wild standards, cooperació
internacional i entre empreses, respecte per l’obra intel·lectual d’altri [plagi, drets sobre imatges, materials d’internet, etc.])
Vídeo contextualitzador
INDENA-SpA & CITES.Custodians of the Forest [2013]
Disponible a <http://www.youtube.com/watch?v=hzKmaf4l-zs&feature=youtu.be>
Il·lustracions de Sàez, Aymerich & Blanché (2010)
Característiques de l’activitat
• Extensió màxima limitada (10 pàgines)
• Es desenvolupa durant la primera meitat del semestre (febrer-abril)
• Molt pautat: instruccions de redacció, bibliografia, etc. (document A) i enunciat amb fonts a consultar (document B)
• Suport constant: 3 sessions de resolució de dubtes en grup + atenció 1 h visita setmanal + atenció contínua en línia
• Mateix tema per a tots els estudiants (afavoreix el debat en grup i l’aprofitament de fonts, però es presenta individualment)
• Lliurament en paper i al Campusvirtual. Termini 8 setmanes (inclosa Setmana Santa)
• Prova de verificació prèvia a la correcció
• Es dona retroacció final amb el retorn del treball corregit
• Enquesta final de satisfacció (30 ítems, conjunta amb totes les activitats del curs)
CPBF 2010-11
Otanthus maritimus
CPBF2011-12
Saxifraga vayredana
CPBF2012-13
Gentiana lutea,
CPBF2013-14
Prunus africana
P50
0
5
10
15
20
25
30
35
0-0,99
1-1,99
2-2,99
3-3,99
4-4,99
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10,00
Notes CPBF 10-11
%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0-0,99
1-1,99
2-2,99
3-3,99
4-4,99
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10,00
Notes CPBF 13-14
%
Gráfico del Modelo Ajustado
Nota teòric 13-14 = 0,681419 + 0,0549014*Nota treball 13-14
0 20 40 60 80 100
Nota treball 13-14
0
2
4
6
8
Notateòric13-14
Fig. 2. Correlació entre la nota teórica i la nota de
l’activitat CPBF en el curs 13-14. R= 0,753249, P<0,05,
amb relació estadísticament significativa amb nivell de
confiança del 95%.
Enquesta final de curs
Preguntes obertes i preguntes test
Taxa de resposta: 50-70%
Pautes i enunciats
Documents A i B
Disponibles al campusvirtual
Programació i seguiment
Presencial i en línia
Disponibles al campusvirtual
Fig. 1. Distribució de notes del CPBF (cursos 2010-11 i 2013-14)

More Related Content

Similar to Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i professionalitzadors a primer curs

Bio geo 2015 2016
Bio geo 2015 2016Bio geo 2015 2016
Bio geo 2015 2016
iesramonllull
 
Programa ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA
Programa ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCAPrograma ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA
Programa ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA
Institut Català de la Salut
 
Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en BotànicaDocència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
Grup d'Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques
 
Tesi doctoral_PhP_Defense_Santos-Hermosa
Tesi doctoral_PhP_Defense_Santos-HermosaTesi doctoral_PhP_Defense_Santos-Hermosa
Tesi doctoral_PhP_Defense_Santos-Hermosa
Gema Santos-Hermosa
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
Joan Simon
 
(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques
(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques
Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...
Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...
Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...lluís nater
 
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitivaProgramació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Biologia i Geologia
 
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitivaProgramació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Biologia i Geologia
 
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràcticaL'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
University of Barcelona
 
Comunicacio Enric Serra Irl
Comunicacio Enric Serra IrlComunicacio Enric Serra Irl
Comunicacio Enric Serra Irlserracasals
 
Semipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminars
Semipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminarsSemipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminars
Semipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminars
Joan Simon
 
Curs entrevista clínica 2017
Curs entrevista clínica 2017Curs entrevista clínica 2017
Curs entrevista clínica 2017
Institut Català de la Salut
 
Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16
Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16
Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16
Biologia i Geologia
 
La docència a l’aula virtual cat
La docència a l’aula virtual catLa docència a l’aula virtual cat
La docència a l’aula virtual catsdocencia
 
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Joan Simon
 
Programa de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legials
Programa de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legialsPrograma de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legials
Programa de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legials
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...
Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...
Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...
Joan Simon
 

Similar to Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i professionalitzadors a primer curs (20)

Bio geo 2015 2016
Bio geo 2015 2016Bio geo 2015 2016
Bio geo 2015 2016
 
Programa ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA
Programa ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCAPrograma ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA
Programa ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA
 
Jordi De Manuel
Jordi De ManuelJordi De Manuel
Jordi De Manuel
 
Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en BotànicaDocència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
Docència semi-presencial en una assignatura: una experiència en Botànica
 
Tesi doctoral_PhP_Defense_Santos-Hermosa
Tesi doctoral_PhP_Defense_Santos-HermosaTesi doctoral_PhP_Defense_Santos-Hermosa
Tesi doctoral_PhP_Defense_Santos-Hermosa
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
 
(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques
(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques
(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques
 
Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...
Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...
Premi ètica i ciència. biotecnologia i societat. escola garbí pere vergés esp...
 
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitivaProgramació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
 
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitivaProgramació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
Programació bg 2016 17 ies balàfia definitiva
 
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràcticaL'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
 
Comunicacio Enric Serra Irl
Comunicacio Enric Serra IrlComunicacio Enric Serra Irl
Comunicacio Enric Serra Irl
 
Semipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminars
Semipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminarsSemipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminars
Semipresencialitat a la Xarxa Vives: resultats preliminars
 
Curs entrevista clínica 2017
Curs entrevista clínica 2017Curs entrevista clínica 2017
Curs entrevista clínica 2017
 
Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16
Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16
Programació didàctica biologia i geologia curs 15 16
 
La docència a l’aula virtual cat
La docència a l’aula virtual catLa docència a l’aula virtual cat
La docència a l’aula virtual cat
 
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
 
Programa de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legials
Programa de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legialsPrograma de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legials
Programa de formació 2011-2012 Centre d'Estudis Col·legials
 
Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...
Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...
Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació...
 
Presentació
PresentacióPresentació
Presentació
 

More from Joan Simon

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Joan Simon
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Joan Simon
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Joan Simon
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?
Joan Simon
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Joan Simon
 
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
Joan Simon
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Joan Simon
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
Joan Simon
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Joan Simon
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
Joan Simon
 
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Joan Simon
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
Joan Simon
 
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
Joan Simon
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
Joan Simon
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Joan Simon
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Joan Simon
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidad
Joan Simon
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
Joan Simon
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
Joan Simon
 
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Joan Simon
 

More from Joan Simon (20)

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
 
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
 
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
 
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidad
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
 
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
 

Recently uploaded

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 

Recently uploaded (9)

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 

Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i professionalitzadors a primer curs

 • 1. CAS PRÀCTIC DE BOTÀNICA FARMACÈUTICA: INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS D’ÈTICA I PROFESSIONALITZADORS A PRIMER CURS Cèsar Blanché, Joan Simon, Carles Benedí, Maria Bosch & Ana Rovira Grup d’innovació en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona Introducció i context A les assignatures de primer curs dels graus és molt difícil introduir continguts d’ètica i professionalitzadors però, en ocasions, per necessitats de programació del pla d’estudis, és l´únic espai docent per a una determinada disciplina al llarg de tot el grau. Des del curs 2010-2011, una part de la càrrega de treball i de l’avaluació (10-15 %) de l’assignatura “Botànica farmacèutica” (Troncal, 1er curs, 2on semestre, 6 Cr ECTS) del Grau de Farmàcia de la UB s’ha programat (com a aprenentatge autònom dirigit) per a l’assoliment de competències específiques i transversals, no explícites en el programa de les classes ordinàries però que també fan part del pla docent. El projecte ha estat un treball individual en format de recerca bibliogràfica + criteris d’avaluació de la informació + propostes d’aplicació professional, que orienta els estudiants de primer curs per a la resolució de problemes simulant una situació real de prova per a obtenir un lloc de treball en una empresa d’herboristeria farmacèutica, introduint continguts d’ètica professional genèrics i específics de la disciplina. L’experiència s’ha dut a terme al llarg de 4 cursos i ha estat seguida per més de 300 estudiants. Resultats i Discussió S’han avaluat els resultats de l’experiència al llarg de quatre cursos dins un grup-classe (Grup M3, 70-80 estudiants/curs), per mitjà d’enquestes a alumnes i professors i de l’anàlisi de les qualificacions (Fig. 1). Punts forts: • Millora la contextualització en estudiants de primer curs (un total de 34-42,5% la troben poc engrescadora però només 17-27% li troben poca o gens utilitat d’aprenentatge vs. 45-47% que n’hi troben molta) • Permet visualitzar la diversitat de la solvència i fiabilitat de les fonts documentals utilitzades i de criteris ètics • Té bona capacitat de discriminació del rendiment acadèmic (Fig. 1) i una bona correlació entre nota del CPBF (percentatge d’aprovats: 71,8-89,3%) i nota final teòrica (Fig. 2) Punts febles: • Detecta dificultats evidents de planificació i insuficiències en la cerca d’informació per part dels estudiants (25% declaren un nivell no assumible per a un estudiant de 1er curs), així com de la baixa qualitat de capacitat d’expressió escrita en textos científico-tècnics (malgrat l’existència prèvia del treball de recerca de batxillerat) • Revela escàs interès en la retroacció mesurada en la no recollida del treball amb les correccions • Fa aflorar la incidència creixent del plagi detectat entre estudiants i amb fonts documentals (2010-11= 0 % vs. 2013-14 = 14% (cf. qualificació = 0, Fig. 1, assenyalat en vermell) • Mostra una càrrega de treball molt alta per al professorat (respecte al còmput d’hores PDA) i una percepció també excessiva per part dels estudiants (50-60% han emprat > 12 h en què estava avaluada la càrrega de treball). Durant el curs 2014-15, s’ha fusionat aquesta activitat amb la del segon semestre, sota el títol “Jardins per a la Salut” (PID-UB, 2014/054) per adaptar-la a l’estratègia d'aprenentatge-servei i per aconseguir una simplificació dels procediments per a l’estudiant, en el marc d’un projecte multicèntric (Facultats de Farmàcia, Biologia i Filologia, Servei d’Espais Verds de la UB i OSSMA), que s’aplicarà a dos grups (M3 i T1) de la mateixa assignatura. ENUNCIAT GENÈRIC DELS CASOS El laboratori d’herboristeria farmacèutica “Herbes de la Mediterrània” ha iniciat un projecte de producció i comercialització d’una nova especialitat basada en extractes de l’espècie espècie botànica problema. com a aplicació terapèutica i justificació. El laboratori us encarrega un informe documentat sobre característiques botàniques que permetin a l’empresa prendre decisions sobre el futur desenvolupament del projecte. ESPÈCIES AMB PROBLEMES DE CONSERVACIÓ SELECCIONADES (Amenaçades o legalment protegides) • CPBF2010-11 Otanthus maritimus Insecticida d’origen natural, a partir de recerques publicades recentment (Christodoulopoulou et al., 2005). • CPBF2011-12 Saxifraga vayredana Balsàmic d’origen natural, per al tractament d’afeccions respiratòries (antitussiu, expectorant, segons Font Quer, 1973). • CPBF2012-13 Gentiana lutea subsp. montserratii, Usada tradicionalment com a aperitiu i tònic estomacal (Font Quer, 1973), per al tractament de trastorns de bulímia/anorèxia. • CPBF2013-14 Prunus africana Usat per al tractament de la inflamació benigna de pròstata i d’altres malalties prostàtiques. Objectius formatius 1. Específics de l’assignatura (nomenclatura, morfologia, distribució geogràfica i ecologia, legislació aplicable, diversitat genètica, producció sostenible i comerç internacional de plantes medicinals) 2. Transversals (organització del treball, capacitat de síntesi i d’argumentació, coherència, correcció lingüística català/anglès, correcció formal en la citació bibliogràfica, etc.) 3. Abordatge d’aspectes ètics professionals - propis de la disciplina (compromís amb la conservació de la biodiversitat, treball amb espècies endèmiques o legalment protegides, concepte de deute ecològic i de sostenibilitat de la recol·lecció vs. sobreexplotació de recursos naturals d’ús en Farmàcia) - de tipus general en professions científiques (respecte als coneixements tradicionals/compromís de Nagoya, normes de recol·lecció i comerç just fair-wild standards, cooperació internacional i entre empreses, respecte per l’obra intel·lectual d’altri [plagi, drets sobre imatges, materials d’internet, etc.]) Vídeo contextualitzador INDENA-SpA & CITES.Custodians of the Forest [2013] Disponible a <http://www.youtube.com/watch?v=hzKmaf4l-zs&feature=youtu.be> Il·lustracions de Sàez, Aymerich & Blanché (2010) Característiques de l’activitat • Extensió màxima limitada (10 pàgines) • Es desenvolupa durant la primera meitat del semestre (febrer-abril) • Molt pautat: instruccions de redacció, bibliografia, etc. (document A) i enunciat amb fonts a consultar (document B) • Suport constant: 3 sessions de resolució de dubtes en grup + atenció 1 h visita setmanal + atenció contínua en línia • Mateix tema per a tots els estudiants (afavoreix el debat en grup i l’aprofitament de fonts, però es presenta individualment) • Lliurament en paper i al Campusvirtual. Termini 8 setmanes (inclosa Setmana Santa) • Prova de verificació prèvia a la correcció • Es dona retroacció final amb el retorn del treball corregit • Enquesta final de satisfacció (30 ítems, conjunta amb totes les activitats del curs) CPBF 2010-11 Otanthus maritimus CPBF2011-12 Saxifraga vayredana CPBF2012-13 Gentiana lutea, CPBF2013-14 Prunus africana P50 0 5 10 15 20 25 30 35 0-0,99 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10,00 Notes CPBF 10-11 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 0-0,99 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10,00 Notes CPBF 13-14 % Gráfico del Modelo Ajustado Nota teòric 13-14 = 0,681419 + 0,0549014*Nota treball 13-14 0 20 40 60 80 100 Nota treball 13-14 0 2 4 6 8 Notateòric13-14 Fig. 2. Correlació entre la nota teórica i la nota de l’activitat CPBF en el curs 13-14. R= 0,753249, P<0,05, amb relació estadísticament significativa amb nivell de confiança del 95%. Enquesta final de curs Preguntes obertes i preguntes test Taxa de resposta: 50-70% Pautes i enunciats Documents A i B Disponibles al campusvirtual Programació i seguiment Presencial i en línia Disponibles al campusvirtual Fig. 1. Distribució de notes del CPBF (cursos 2010-11 i 2013-14)