SlideShare a Scribd company logo
Cách tính giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền
P’ =
P Giá cổ phiếu trước khi thực hiện quyền
P’ Giá cổ phiếu sau khi thực hiện quyền ( bao gồm cổ tức bằng tiền, cồ phiếu thưởng và cổ
phiếu phát hành thêm)
Giá cổ phiếu phát hành thêm
Tỉ lệ cổ phiếu phát hành thêm
Tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng
C Cổ tức bằng tiền
Ví dụ:
VCB có: Giá cổ phiếu hiện tại 30,000 VND
Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 100:15
Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 100:10
Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm 100:20 giá 10,000 VND/ cổ phiếu
Giá cổ phiếu VCB sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức
P’ = = 23, 500 VND

More Related Content

More from gameaxt

Microsoft Offical Course 20410C_07
Microsoft Offical Course 20410C_07Microsoft Offical Course 20410C_07
Microsoft Offical Course 20410C_07
gameaxt
 
Microsoft Offical Course 20410C_06
Microsoft Offical Course 20410C_06Microsoft Offical Course 20410C_06
Microsoft Offical Course 20410C_06
gameaxt
 
Microsoft Offical Course 20410C_05
Microsoft Offical Course 20410C_05Microsoft Offical Course 20410C_05
Microsoft Offical Course 20410C_05
gameaxt
 
Microsoft Offical Course 20410C_04
Microsoft Offical Course 20410C_04Microsoft Offical Course 20410C_04
Microsoft Offical Course 20410C_04
gameaxt
 
Microsoft Offical Course 20410C_03
Microsoft Offical Course 20410C_03Microsoft Offical Course 20410C_03
Microsoft Offical Course 20410C_03
gameaxt
 
Microsoft Offical Course 20410C_01
Microsoft Offical Course 20410C_01Microsoft Offical Course 20410C_01
Microsoft Offical Course 20410C_01
gameaxt
 
Microsoft Offical Course 20410C_02
Microsoft Offical Course 20410C_02Microsoft Offical Course 20410C_02
Microsoft Offical Course 20410C_02
gameaxt
 
Microsoft Offical Course 20410C_00
Microsoft Offical Course 20410C_00Microsoft Offical Course 20410C_00
Microsoft Offical Course 20410C_00
gameaxt
 

More from gameaxt (8)

Microsoft Offical Course 20410C_07
Microsoft Offical Course 20410C_07Microsoft Offical Course 20410C_07
Microsoft Offical Course 20410C_07
 
Microsoft Offical Course 20410C_06
Microsoft Offical Course 20410C_06Microsoft Offical Course 20410C_06
Microsoft Offical Course 20410C_06
 
Microsoft Offical Course 20410C_05
Microsoft Offical Course 20410C_05Microsoft Offical Course 20410C_05
Microsoft Offical Course 20410C_05
 
Microsoft Offical Course 20410C_04
Microsoft Offical Course 20410C_04Microsoft Offical Course 20410C_04
Microsoft Offical Course 20410C_04
 
Microsoft Offical Course 20410C_03
Microsoft Offical Course 20410C_03Microsoft Offical Course 20410C_03
Microsoft Offical Course 20410C_03
 
Microsoft Offical Course 20410C_01
Microsoft Offical Course 20410C_01Microsoft Offical Course 20410C_01
Microsoft Offical Course 20410C_01
 
Microsoft Offical Course 20410C_02
Microsoft Offical Course 20410C_02Microsoft Offical Course 20410C_02
Microsoft Offical Course 20410C_02
 
Microsoft Offical Course 20410C_00
Microsoft Offical Course 20410C_00Microsoft Offical Course 20410C_00
Microsoft Offical Course 20410C_00
 

Recently uploaded

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Slide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdf
Slide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdfSlide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdf
Slide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdf
tramhn8863
 
Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...
Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...
Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
Môn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptx
Môn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptxMôn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptx
Môn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptx
THKIMOANH
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Luận Văn Group Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Recently uploaded (6)

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
 
Slide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdf
Slide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdfSlide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdf
Slide bài giảng khái niệm về quản trị Logistics.pdf
 
Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...
Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...
Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh Cảng Chùa V...
 
Môn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptx
Môn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptxMôn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptx
Môn chủ nghĩa xã hội khoa khọc - chương 4.pptx
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Signature Bo...
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 

Cach tinh gia tham chieu ngay gdkhq

  • 1. Cách tính giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền P’ = P Giá cổ phiếu trước khi thực hiện quyền P’ Giá cổ phiếu sau khi thực hiện quyền ( bao gồm cổ tức bằng tiền, cồ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm) Giá cổ phiếu phát hành thêm Tỉ lệ cổ phiếu phát hành thêm Tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng C Cổ tức bằng tiền Ví dụ: VCB có: Giá cổ phiếu hiện tại 30,000 VND Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 100:15 Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 100:10 Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm 100:20 giá 10,000 VND/ cổ phiếu Giá cổ phiếu VCB sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức P’ = = 23, 500 VND