SlideShare a Scribd company logo
NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU
Bài 1.
Nghiên
cứu đối
chiếu
ngữ âm –
âm vị học
CH
CHƯƠ
ƯƠNG 3
NG 3
CÁC BÌNH DI
CÁC BÌNH DIỆ
ỆN
N
NGHIÊN C
NGHIÊN CỨ
ỨU Đ
U ĐỐ
ỐI CHI
I CHIẾ
ẾU
U
Bài 2.
Nghiên
cứu đối
chiếu từ
vựng ngữ
nghĩa
Bài 2.
Nghiên
cứu đối
chiếu ngữ
pháp
Bài 2.
Nghiên
cứu đối
chiếu ngữ
dụng
Bài 1
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU
VỀ NGỮ ÂM – ÂM VỊ HỌC
a. Âm vị
b. Biến thể âm vị
c. Sự phân bố của âm vị
1. ĐỐI CHIẾU ĐƠN VỊ NGỮ ÂM ĐOẠN TÍNH
1.1. Một số khái niệm cơ bản
Nêu đối tượng của việc đối
chiếu các đơn vị ngữ âm đoạn
tính và các bước đối chiếu các
đơn vị đó.
BÀI
TẬP
Đ
ĐỐ
ỐI CHI
I CHIẾ
ẾU H
U HỆ
Ệ TH
THỐ
ỐNG ÂM V
NG ÂM VỊ
Ị ĐO
ĐOẠ
ẠN TÍNH
N TÍNH
1.2. Các bước đối chiếu âm vị
THẢO LUẬN NHÓM
Mô tả hệ thống âm vị tiếng
Việt và tiếng Anh.
BÀI
TẬP
Đ
ĐỐ
ỐI CHI
I CHIẾ
ẾU H
U HỆ
Ệ TH
THỐ
ỐNG ÂM V
NG ÂM VỊ
Ị ĐO
ĐOẠ
ẠN TÍNH
N TÍNH
BÀI TẬP THỰC HÀNH
1.Đối chiếu hệ thống âm vị nguyên
âm trong tiếng Việt và tiếng Anh.
2.Đối chiếu hệ thống âm vị phụ âm
trong tiếng Việt và tiếng Anh.
BÀI
TẬP
1.3. Đ
1.3. ĐỐ
ỐI CHI
I CHIẾ
ẾU H
U HỆ
Ệ TH
THỐ
ỐNG ÂM V
NG ÂM VỊ
Ị ĐO
ĐOẠ
ẠN TÍNH
N TÍNH
a. Thanh điệu
b. Trọng âm
c. Ngữ điệu
2. ĐỐI CHIẾU CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM SIÊU ĐOẠN
TÍNH
2.1. Một số khái niệm cơ bản
a. Thanh điệu
Sự thay đổi cao độ của giọng nói trong một
âm ết, có tác dụng khu biệt các từ có nghĩa khác
nhau
2. ĐỐI CHIẾU CÁC HỆ THỐNG ÂM VỊ SIÊU ĐOẠN
TÍNH
2.1. Một số khái niệm cơ bản
THANH ĐIỆU
b. Trọng âm
Biện pháp âm thanh làm nổi bật một đơn
vị ngôn ngữ học lớn hơn âm tố (như âm tiết,
từ, câu) để phân biệt với những đơn vị ngôn
ngữ học khác cùng cấp độ.
c. Ngữ điệu
Sự biến đổi cao độ của giọng nói diễn ra
trong một chuỗi âm thanh lớn hơn âm ết hay
một từ.
2. ĐỐI CHIẾU CÁC HỆ THỐNG ÂM VỊ SIÊU ĐOẠN
TÍNH
2.1. Một số khái niệm cơ bản
Bước 1: Miêu tả
Bước 2: Xác định tiêu chí
Bước 3: Đối chiếu
+ XL1 = XL2
+ XL1 ≠ XL2
+ XL1 ø XL2
2. ĐỐI CHIẾU CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM SIÊU ĐOẠN
TÍNH
2.2. Các bước đối chiếu
THỰC HÀNH
1.Đối chiếu hệ thống âm vị siêu
đoạn tính trong tiếng Việt và tiếng
Anh.
BÀI
TẬP
2.3. Đ
2.3. ĐỐ
ỐI CHI
I CHIẾ
ẾU H
U HỆ
Ệ TH
THỐ
ỐNG ÂM V
NG ÂM VỊ
Ị ĐO
ĐOẠ
ẠN TÍNH
N TÍNH
Bài 2
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU
VỀ TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA
1. Lịch sử nghiên cứu đối chiếu từ vựng
ngữ nghĩa
+ Những năm 60, 70 của thế kỉ XX
+ Từ những năm 80 trở đi
2. Đối tượng và cấp độ đối chiếu từ vựng ngữ
nghĩa
2.1. Đối tượng:
Điểm giống nhau và khác nhau của thành phần
từ vựng và quan hệ từ vựng giữa các ngôn
ngữ.
2.2. Cấp độ:
+ Hình thức
+ Ý nghĩa
+ Sự phân bố
THẢO LUẬN NHÓM
Đọc giáo trình trang 194 – 197,
nêu các khả năng có thể có trong quá
trình nghiên cứu đối chiếu từ vựng
ngữ nghĩa. Cho ví dụ cụ thể.
BÀI
TẬP
Đ
ĐỐ
ỐI CHI
I CHIẾ
ẾU T
U TỪ
Ừ V
VỰ
ỰNG NG
NG NGỮ
Ữ NGHĨA
NGHĨA
* Các khả năng có thể có trong quá trình nghiên cứu
đối chiếu từ vựng giữa hai ngôn ngữ
3. Những nội dung đối chiếu
- Đối chiếu trường từ vựng.
+ Đối chiếu số lượng các đơn vị trong
trường nghĩa.
+ Đối chiếu cấu trúc nghĩa trong từng
trường nghĩa.
- Đối chiếu thành ngữ.
- Đối chiếu các hiện tượng đồng âm, đa
nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa…
THỰC HÀNH NHÓM
Đối chiếu trường từ vựng chỉ
văn hóa vật thể trong tiếng Việt và
tiếng Anh.
BÀI
TẬP
3. Đ
3. ĐỐ
ỐI CHI
I CHIẾ
ẾU T
U TỪ
Ừ V
VỰ
ỰNG NG
NG NGỮ
Ữ NGHĨA
NGHĨA

More Related Content

Similar to Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf

Bai giang ngon ngu hoc doi chieu
Bai giang ngon ngu hoc doi chieuBai giang ngon ngu hoc doi chieu
Bai giang ngon ngu hoc doi chieu
Cún Con Sữa
 
1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx
1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx
1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx
PhmNguynKhnhTon1
 
Tiet 92 dac diem loai hinh tieng viet
Tiet 92 dac diem loai hinh tieng vietTiet 92 dac diem loai hinh tieng viet
Tiet 92 dac diem loai hinh tieng viet
Trọng Nghĩa
 
dan luan ngon ngu - DH Hue.ppt
dan luan ngon ngu - DH Hue.pptdan luan ngon ngu - DH Hue.ppt
dan luan ngon ngu - DH Hue.ppt
atcak11
 
Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.
Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.
Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.
Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo : 0932.091.562
 
Ngữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng Việt
Ngữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng ViệtNgữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng Việt
Ngữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng Việt
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
đặng hằng
đặng hằngđặng hằng
đặng hằng
Đặng Hằngkét
 
T vva ppgdtvotieuhoc28
T vva ppgdtvotieuhoc28T vva ppgdtvotieuhoc28
T vva ppgdtvotieuhoc28
Vcoi Vit
 
DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2
DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2
DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2
atcak11
 
Dan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hocDan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hoc
Frozania
 
Dan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hocDan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hoc
atcak11
 
Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...
Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...
Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Kết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptx
Kết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptxKết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptx
Kết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptx
truongmyanh120904
 
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptxNgon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
linhlevietdav
 

Similar to Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf (14)

Bai giang ngon ngu hoc doi chieu
Bai giang ngon ngu hoc doi chieuBai giang ngon ngu hoc doi chieu
Bai giang ngon ngu hoc doi chieu
 
1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx
1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx
1.11.KN.Thực hành tiếng Việt (1).pptx
 
Tiet 92 dac diem loai hinh tieng viet
Tiet 92 dac diem loai hinh tieng vietTiet 92 dac diem loai hinh tieng viet
Tiet 92 dac diem loai hinh tieng viet
 
dan luan ngon ngu - DH Hue.ppt
dan luan ngon ngu - DH Hue.pptdan luan ngon ngu - DH Hue.ppt
dan luan ngon ngu - DH Hue.ppt
 
Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.
Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.
Tổng Kết 200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhất!.
 
Ngữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng Việt
Ngữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng ViệtNgữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng Việt
Ngữ phá ngữ nghĩa của hiện tượng phóng chiếu trong tiếng Anh và tiếng Việt
 
đặng hằng
đặng hằngđặng hằng
đặng hằng
 
T vva ppgdtvotieuhoc28
T vva ppgdtvotieuhoc28T vva ppgdtvotieuhoc28
T vva ppgdtvotieuhoc28
 
DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2
DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2
DẫN LuậN NgôN Ngữ nhóm 4 phần 2
 
Dan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hocDan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hoc
 
Dan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hocDan luan ngon ngu hoc
Dan luan ngon ngu hoc
 
Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...
Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...
Tổng Kết 628+ Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Học – Điểm Cao Nhấ...
 
Kết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptx
Kết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptxKết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptx
Kết quả phân loại ngôn ngữ theo LOẠI HÌNH (6).pptx
 
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptxNgon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
 

Recently uploaded

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxHÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loncaocao
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
QucHHunhnh
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
BÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTU
BÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTUBÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTU
BÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTU
PhongNguyn363945
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
thanhluan21
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
liunisau24
 
bài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptx
bài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptxbài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptx
bài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptx
PhongNguyn363945
 
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
QuangTrn963971
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
huynhthingocthao2309
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
thanhluan21
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
TuytNguyn954624
 

Recently uploaded (18)

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxHÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÁN NGỮ 1 (BÀI 15).pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
BÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTU
BÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTUBÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTU
BÀI GIẢNG module sản BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ NTTU
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
 
bài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptx
bài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptxbài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptx
bài giảng module KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ.pptx
 
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
 

Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf

 • 1. NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU Bài 1. Nghiên cứu đối chiếu ngữ âm – âm vị học CH CHƯƠ ƯƠNG 3 NG 3 CÁC BÌNH DI CÁC BÌNH DIỆ ỆN N NGHIÊN C NGHIÊN CỨ ỨU Đ U ĐỐ ỐI CHI I CHIẾ ẾU U Bài 2. Nghiên cứu đối chiếu từ vựng ngữ nghĩa Bài 2. Nghiên cứu đối chiếu ngữ pháp Bài 2. Nghiên cứu đối chiếu ngữ dụng
 • 2. Bài 1 NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU VỀ NGỮ ÂM – ÂM VỊ HỌC
 • 3. a. Âm vị b. Biến thể âm vị c. Sự phân bố của âm vị 1. ĐỐI CHIẾU ĐƠN VỊ NGỮ ÂM ĐOẠN TÍNH 1.1. Một số khái niệm cơ bản
 • 4. Nêu đối tượng của việc đối chiếu các đơn vị ngữ âm đoạn tính và các bước đối chiếu các đơn vị đó. BÀI TẬP Đ ĐỐ ỐI CHI I CHIẾ ẾU H U HỆ Ệ TH THỐ ỐNG ÂM V NG ÂM VỊ Ị ĐO ĐOẠ ẠN TÍNH N TÍNH
 • 5. 1.2. Các bước đối chiếu âm vị
 • 6. THẢO LUẬN NHÓM Mô tả hệ thống âm vị tiếng Việt và tiếng Anh. BÀI TẬP Đ ĐỐ ỐI CHI I CHIẾ ẾU H U HỆ Ệ TH THỐ ỐNG ÂM V NG ÂM VỊ Ị ĐO ĐOẠ ẠN TÍNH N TÍNH
 • 7. BÀI TẬP THỰC HÀNH 1.Đối chiếu hệ thống âm vị nguyên âm trong tiếng Việt và tiếng Anh. 2.Đối chiếu hệ thống âm vị phụ âm trong tiếng Việt và tiếng Anh. BÀI TẬP 1.3. Đ 1.3. ĐỐ ỐI CHI I CHIẾ ẾU H U HỆ Ệ TH THỐ ỐNG ÂM V NG ÂM VỊ Ị ĐO ĐOẠ ẠN TÍNH N TÍNH
 • 8. a. Thanh điệu b. Trọng âm c. Ngữ điệu 2. ĐỐI CHIẾU CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM SIÊU ĐOẠN TÍNH 2.1. Một số khái niệm cơ bản
 • 9. a. Thanh điệu Sự thay đổi cao độ của giọng nói trong một âm ết, có tác dụng khu biệt các từ có nghĩa khác nhau 2. ĐỐI CHIẾU CÁC HỆ THỐNG ÂM VỊ SIÊU ĐOẠN TÍNH 2.1. Một số khái niệm cơ bản
 • 11. b. Trọng âm Biện pháp âm thanh làm nổi bật một đơn vị ngôn ngữ học lớn hơn âm tố (như âm tiết, từ, câu) để phân biệt với những đơn vị ngôn ngữ học khác cùng cấp độ. c. Ngữ điệu Sự biến đổi cao độ của giọng nói diễn ra trong một chuỗi âm thanh lớn hơn âm ết hay một từ. 2. ĐỐI CHIẾU CÁC HỆ THỐNG ÂM VỊ SIÊU ĐOẠN TÍNH 2.1. Một số khái niệm cơ bản
 • 12. Bước 1: Miêu tả Bước 2: Xác định tiêu chí Bước 3: Đối chiếu + XL1 = XL2 + XL1 ≠ XL2 + XL1 ø XL2 2. ĐỐI CHIẾU CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM SIÊU ĐOẠN TÍNH 2.2. Các bước đối chiếu
 • 13. THỰC HÀNH 1.Đối chiếu hệ thống âm vị siêu đoạn tính trong tiếng Việt và tiếng Anh. BÀI TẬP 2.3. Đ 2.3. ĐỐ ỐI CHI I CHIẾ ẾU H U HỆ Ệ TH THỐ ỐNG ÂM V NG ÂM VỊ Ị ĐO ĐOẠ ẠN TÍNH N TÍNH
 • 14. Bài 2 NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU VỀ TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA
 • 15. 1. Lịch sử nghiên cứu đối chiếu từ vựng ngữ nghĩa + Những năm 60, 70 của thế kỉ XX + Từ những năm 80 trở đi
 • 16. 2. Đối tượng và cấp độ đối chiếu từ vựng ngữ nghĩa 2.1. Đối tượng: Điểm giống nhau và khác nhau của thành phần từ vựng và quan hệ từ vựng giữa các ngôn ngữ. 2.2. Cấp độ: + Hình thức + Ý nghĩa + Sự phân bố
 • 17. THẢO LUẬN NHÓM Đọc giáo trình trang 194 – 197, nêu các khả năng có thể có trong quá trình nghiên cứu đối chiếu từ vựng ngữ nghĩa. Cho ví dụ cụ thể. BÀI TẬP Đ ĐỐ ỐI CHI I CHIẾ ẾU T U TỪ Ừ V VỰ ỰNG NG NG NGỮ Ữ NGHĨA NGHĨA
 • 18. * Các khả năng có thể có trong quá trình nghiên cứu đối chiếu từ vựng giữa hai ngôn ngữ
 • 19. 3. Những nội dung đối chiếu - Đối chiếu trường từ vựng. + Đối chiếu số lượng các đơn vị trong trường nghĩa. + Đối chiếu cấu trúc nghĩa trong từng trường nghĩa. - Đối chiếu thành ngữ. - Đối chiếu các hiện tượng đồng âm, đa nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa…
 • 20. THỰC HÀNH NHÓM Đối chiếu trường từ vựng chỉ văn hóa vật thể trong tiếng Việt và tiếng Anh. BÀI TẬP 3. Đ 3. ĐỐ ỐI CHI I CHIẾ ẾU T U TỪ Ừ V VỰ ỰNG NG NG NGỮ Ữ NGHĨA NGHĨA