SlideShare a Scribd company logo
Workshop burgerparticipatie Gemeente Westvoorne Frank Hess Hein Albeda
Agenda Presentatie burgerparticipatie Presentatie burgerparticipatie instrumenten Bespreking casus Discussie casus Conclusies
Burgerparticipatie Wat is burgerparticipatie Beleidsparticipatie en burgerinitiatieven Vooraf en tijdens het proces Bespreking casussen Rolverdeling college, raad en organisatie Burgerinitiatieven Presentatie burgerparticipatie
Burgerparticipatie? ‘ Participatie is een proces waarin stakeholders invloed hebben op en delen in de controle over initiatieven en de besluiten en middelen die hen raken ’
Leden politieke partij: 2% tegen 13% in 1948
Beleidsparticipatie en burgerinitiatieven Ophalen kennis Beter aansluiten op wensen Betere en belangen-overstijgende oplossingen Zorgvuldige uitvoering Wij als burgers gaan over de invulling van onze buurt Wij ouders nemen initiatieven rond onze school Wij als gemeenschap nemen initiatieven rond armoede binnen onze gemeenschap
Frustraties van burgers over beleidsparticipatie De politiek heeft al besloten; Burgers worden te laat betrokken; Inbreng wordt genegeerd; Gemeente verstrekt geen, onjuiste of onvolledige informatie; Verwachtingen van burgers stroken niet met de realiteit; Gemeente handelt niet zorgvuldig; Gemeente wil geen gesprek met haar burgers
Problemen in de organisatie Nota’s en handreikingen raken niet de juiste snaar en zijn niet breed geïmplementeerd. De raad wordt te weinig om sturing gevraagd Participatie komt bovenop het normale werk. Participatie is ‘van communicatie’. Leren is niet geborgd.
Soorten participatie Vorm: Rol burgers: Faciliterend initiatiefnemer Samenwerkend co-producent Participatief adviseur Consulterend geraadpleegde Voorlichtend ontvanger
Toetsen of je participatie werkwijze goed is: Het CLEAR-model C an they participate? Do the L ike to participate? Are they E nabled to particpate? Are they A sked to participate? Are they R esponded to if they do participate CLEAR
Rol van de raad, Wanneer de raad betrekken? Kaders stellen: werken met startnotities en stappenplan Kies bewust welke participatievorm en vraag ruimte Ga met raad naar de kernen toe Experimenteer en leer Koppel terug wat de inbrengen waren en je deed met de inbreng
Startnotitie Aanleiding Probleem Doelen Actoren Proces Uitwerking sturing Interactief beleid Uitvoering Monitoring Handhaving
Raad: BOB In fasen beslissen Startfase (beeldvorming) Verkenningsfase (oordeelsvorming) Oplossingsfase (besluitvorming) Uitvoering en nazorg
Stappenplan Maak krachtenveldanalyse Bepaal niveau van participatie Bepaal de actoren met bijbehorende boodschap Maak een kalender Bepaal welke middelen en methoden je inzet
Evalueren en borgen Kadernota Vaste participatieparagraaf Na twee jaar deze periode de kwaliteit van de procedures voor burgerparticipatie evalueren Vaste werkwijze in organisatie evalueren Vaste verantwoordelijke aanspreken Participatie onderdeel functioneringsgesprek Blijven vernieuwen!
Instrumenten Frank Hess
Instrumenten Instrumenten burgerparticipatie kennen veel gelijkenis met onderzoeksinstrumenten. Onderzoek maakt onderscheid in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Kwantitatief Meet de mate waarin bepaalde uitspraken voorkomen. representatief betrouwbaar (mits goed uitgevoerd) vragenlijsten steekproef
Kwalitatief Meet de reden WAAROM bepaalde uitspraken voorkomen. Niet representatief Discussieleidraad Kleine groep respondenten Gespreksleider Diep
Kwantitatief Het burgerpanel Belangrijk instrument voor consulteren en adviseren Vormen Gemeentelijk panel Doelgroepen panel (ouderen, jongeren, lifestyle, woongebied etc) Online, telefonisch, face to face, schriftelijk Ad hoc onderzoek
Belangrijke aandachtspunten van het burgerpanel Denk goed na over je doel wanneer een burgerpanel wordt geïnstalleerd Voor welke vragen wordt het burgerpanel het meest ingezet? Denk hier van te voren over na En verder Hoe om te gaan met verwachtigingen burgers? Rol burgerpanel / raad? Zelf doen of uitbesteden? Statistische kennis aanwezig? Ervaring opzetten vragenlijst? Genoeg capaciteit om panel te onderhouden? Aantal keren inzetten? Speeltje communicatie / gemeentelijk breed. Terugkoppeling resultaten
Conclusie burgerpanel Voordelen Ideaal voor monitoring (0, 1 meting etc) Ideaal voor snelle metingen Hoge mate van respons Nadelen verwachtingmanagement respondenten vaak hoge kosten (tijd indien zelf, geld indien uitbesteden) => Soms is gewoon ad hoc onderzoek handiger en voordeliger!
Kwalitatief Belangrijk instrument voor bijvoorbeeld coproductie Instrumenten worden ingezet wanneer er met de burger moet worden nagedacht over oplossingen. Kenmerken Niet representatief Kleine groep Selectieve groep Vormen Het online discussieplatform Het ronde tafel gesprek (groepsdiscussie) Een op een face to face gesprekken
Leerervaringen Maak voorafgaand aan inspraakavonden gebruik van onderzoek (kwali of kwanti) Zorg dat je burgerpanel representatief is (mn selectie burgers is van belang. Gevaar is selectieve respons Denk goed na over het aantal keer dat je een burgerpanel inzet Kijk goed naar de informatiebehoefte en maak dan een keuze uit een kwanitatief of kwalitatief instrument Laat je keuze ook afhangen van de doelgroep.
Casussen: skatebaan en wellness centrum 1. Mega Skatebaan In een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan speelgelegenheid voor jongeren. Nu is er een ondernemer gekomen met een plan voor een Mega Skatebaan. De gemeenteraad wil wel een voorziening maken voor jongeren, maar wat wil de buurt zelf?  2. Mega wellness fysiotherapie In een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan mogelijkheden voor ontspanning en fysiotherapie voor ouderen. Nu is er een ondernemer gekomen met een plan voor een Beauty/ wellness/fysiotherapie centrum. De gemeenteraad wil wel een dergelijke voorziening en tot nu toe zag geen enkele fysiotherapeut er brood in. Maar wat wil de buurt zelf?
Vragen bij de casus Het doel van de participatieprocedure De rol van de burgers De mogelijkheden om burgers al dan niet ruimte te geven om een bijdrage te leveren. Welke instrumenten en vormen kunnen gebruikt worden Hoe ga je om met de verwachtingen van burgers? Welke vorm kies je?
Wat leren we hiervan?
Keuze rol: tijd, belang, ruimte
Let op: Neem de tijd voor veranderproces Zoek goede voortrekkers Vermeng niet de participatiekwaliteit met de inhoud Leer van de fouten en beloon goede praktijk Leer van anderen: werkbezoeken en expertmeetings Leer los te laten
Goede rolverdeling Raad Kaders voor instrumentarium en doelen participatie Op goede momenten sturing geven Afweging doelen en middelen College Inzicht in kwaliteit (BM) Acceptatie opnemen in P&C en meekijken BM (weth) Organisatie Uitvoerder is verantwoordelijk Kwaliteit participatie in functioneringsgesprekken Communicatie: Hulp bij keuze rol burger Hulp bij keuze communicatievorm
Leerpunten voor jezelf en vervolgstappen Wat leerde je? Wat ga je nu anders doen?
Burgerinitiatieven Trekt de gemeente het beleid naar zich toe? Of steunt ze de burgers in hun activiteit? Werkvormen Wijkcontracten (Haarlem) Dorpsbudgetten (Hoogeveen) Eigen Kracht Centrales Burgerinitiatief op agenda toelaten Referendum, Keuzereferendum, e-petities Bedankt
Materiaal Participatiewijzer (IPP) Stappenplan (Utrecht) We gooien het de inspraak in (Ombudsman) De harde kant van burgerparticipatie www.ipp-participatiewijzer.nl www.verantwoording.nl

More Related Content

Viewers also liked

Presentatie De Tweede Mening
Presentatie De Tweede MeningPresentatie De Tweede Mening
Presentatie De Tweede Mening
Hein Albeda
 
Visitatie van de gemeente door burgers
Visitatie van de gemeente door burgersVisitatie van de gemeente door burgers
Visitatie van de gemeente door burgers
Hein Albeda
 
Outreach
OutreachOutreach
Outreach
guest3d2c630
 
Presentsatie ouderavond Bol-3
Presentsatie ouderavond Bol-3Presentsatie ouderavond Bol-3
Presentsatie ouderavond Bol-3
Patrick Koning
 
Sturen met sturende burgers
Sturen met sturende burgersSturen met sturende burgers
Sturen met sturende burgers
Jumbo Klercq
 
Werkboek help-een-burgerinitiatief
Werkboek help-een-burgerinitiatiefWerkboek help-een-burgerinitiatief
Werkboek help-een-burgerinitiatief
Twittercrisis
 
Financien secretarissen visitatie
Financien secretarissen visitatieFinancien secretarissen visitatie
Financien secretarissen visitatie
Hein Albeda
 
Social media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatieSocial media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatie
Marco Leeuwerink
 
Optical Illusions 1
Optical Illusions 1Optical Illusions 1
Optical Illusions 1
mahesh k
 
Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016
Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016
Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016
Hein Albeda
 
Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?
Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?
Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?
mijnbuurtje.nl
 
e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...
e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...
e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...
Abdul Advany
 
Burgerparticipatie en omgevingsmanagement
Burgerparticipatie en omgevingsmanagementBurgerparticipatie en omgevingsmanagement
Burgerparticipatie en omgevingsmanagement
Jeroen van Woudenberg
 
Architectuur e-overheid
Architectuur e-overheidArchitectuur e-overheid
Architectuur e-overheid
Strategic Consulting Alliance
 
Opdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participantOpdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participant
seriousambtenaar
 
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiekNaar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
Hein Albeda
 
ptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaar
ptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaarptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaar
ptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaar
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
 
Wen(d)baar leren
Wen(d)baar lerenWen(d)baar leren
Wen(d)baar leren
Ad Uijterwaal
 

Viewers also liked (19)

Presentatie De Tweede Mening
Presentatie De Tweede MeningPresentatie De Tweede Mening
Presentatie De Tweede Mening
 
Visitatie van de gemeente door burgers
Visitatie van de gemeente door burgersVisitatie van de gemeente door burgers
Visitatie van de gemeente door burgers
 
Outreach
OutreachOutreach
Outreach
 
Presentsatie ouderavond Bol-3
Presentsatie ouderavond Bol-3Presentsatie ouderavond Bol-3
Presentsatie ouderavond Bol-3
 
Sturen met sturende burgers
Sturen met sturende burgersSturen met sturende burgers
Sturen met sturende burgers
 
presentatie Pop-up Publieke Waarde door M. van der Steen
presentatie Pop-up Publieke Waarde door M. van der Steenpresentatie Pop-up Publieke Waarde door M. van der Steen
presentatie Pop-up Publieke Waarde door M. van der Steen
 
Werkboek help-een-burgerinitiatief
Werkboek help-een-burgerinitiatiefWerkboek help-een-burgerinitiatief
Werkboek help-een-burgerinitiatief
 
Financien secretarissen visitatie
Financien secretarissen visitatieFinancien secretarissen visitatie
Financien secretarissen visitatie
 
Social media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatieSocial media en burgerparticipatie
Social media en burgerparticipatie
 
Optical Illusions 1
Optical Illusions 1Optical Illusions 1
Optical Illusions 1
 
Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016
Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016
Inbreng Tegenlicht meetup Utrecht 31-10-2016
 
Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?
Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?
Keynote Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?
 
e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...
e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...
e-Participatie samenleving: Tools & Voorbeelden voor Overheidsparticipatie & ...
 
Burgerparticipatie en omgevingsmanagement
Burgerparticipatie en omgevingsmanagementBurgerparticipatie en omgevingsmanagement
Burgerparticipatie en omgevingsmanagement
 
Architectuur e-overheid
Architectuur e-overheidArchitectuur e-overheid
Architectuur e-overheid
 
Opdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participantOpdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participant
 
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiekNaar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
 
ptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaar
ptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaarptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaar
ptt sessie 22 - versterk je strategische positie als jeugdambtenaar
 
Wen(d)baar leren
Wen(d)baar lerenWen(d)baar leren
Wen(d)baar leren
 

Similar to Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Webinar sturen op maatschappelijk resultaat
Webinar sturen op maatschappelijk resultaatWebinar sturen op maatschappelijk resultaat
Webinar sturen op maatschappelijk resultaat
Bianca den Outer
 
Presentatie E Participatie
Presentatie E ParticipatiePresentatie E Participatie
Presentatie E Participatie
harrymichels
 
Presentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaarPresentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaar
Overcom
 
Presentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaarPresentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaar
Overcom
 
Effecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingen
Effecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingenEffecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingen
Effecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingen
Rene Bekkers
 
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
VNG Realisatie
 
Mcm module 3b nl
Mcm  module 3b nlMcm  module 3b nl
Mcm module 3b nl
websule
 
Presentatie raak voor hallo kvk
Presentatie raak voor hallo kvkPresentatie raak voor hallo kvk
Presentatie raak voor hallo kvk
Menno Beker
 
Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010
EJWP
 
waarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerk
waarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerkwaarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerk
waarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerk
Edwin Broekman
 
Minor wonen: Onderzoek social media
Minor wonen: Onderzoek social media Minor wonen: Onderzoek social media
Minor wonen: Onderzoek social media
BCsocialmedia1
 
Presentatie teugels en tegenwichten
Presentatie teugels en tegenwichtenPresentatie teugels en tegenwichten
Presentatie teugels en tegenwichten
Hein Albeda
 
Verkorte presentatie participatie, doel of middel
Verkorte presentatie participatie, doel of middelVerkorte presentatie participatie, doel of middel
Verkorte presentatie participatie, doel of middel
Overcom
 
Omgevingswet participatie en communicatie
Omgevingswet participatie en communicatieOmgevingswet participatie en communicatie
Omgevingswet participatie en communicatie
Jan Van Hasselt
 
Mcm module 3a nl
Mcm  module 3a nlMcm  module 3a nl
Mcm module 3a nl
websule
 
Participatie is altijd maatwerk
Participatie is altijd maatwerkParticipatie is altijd maatwerk
Participatie is altijd maatwerk
Cibe Communicatie
 
Betrekken van burgers in communicatie sociaal domein
Betrekken van burgers in communicatie sociaal domeinBetrekken van burgers in communicatie sociaal domein
Betrekken van burgers in communicatie sociaal domein
SIR Communicatiemanagement
 
Digitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doen
Digitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doenDigitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doen
Digitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doen
Simone Krouwer
 
Succesvolle digitale Participatie (e-participatie)
Succesvolle digitale Participatie (e-participatie) Succesvolle digitale Participatie (e-participatie)
Succesvolle digitale Participatie (e-participatie)
Simone Krouwer
 

Similar to Burgerparticipatie gemeente Westvoorne (20)

Webinar sturen op maatschappelijk resultaat
Webinar sturen op maatschappelijk resultaatWebinar sturen op maatschappelijk resultaat
Webinar sturen op maatschappelijk resultaat
 
Presentatie E Participatie
Presentatie E ParticipatiePresentatie E Participatie
Presentatie E Participatie
 
Presentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaarPresentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaar
 
Presentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaarPresentatie raak schalkhaar
Presentatie raak schalkhaar
 
Effecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingen
Effecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingenEffecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingen
Effecten van de maatschappelijke stage op het burgerschap van leerlingen
 
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
Meesterschap in Monitoring effectmeting welsaam Wageningen
 
Mcm module 3b nl
Mcm  module 3b nlMcm  module 3b nl
Mcm module 3b nl
 
Presentatie raak voor hallo kvk
Presentatie raak voor hallo kvkPresentatie raak voor hallo kvk
Presentatie raak voor hallo kvk
 
Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010
 
waarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerk
waarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerkwaarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerk
waarderingsonderzoek pilot bewonersinvloed op welzijnswerk
 
Minor wonen: Onderzoek social media
Minor wonen: Onderzoek social media Minor wonen: Onderzoek social media
Minor wonen: Onderzoek social media
 
Participatie
ParticipatieParticipatie
Participatie
 
Presentatie teugels en tegenwichten
Presentatie teugels en tegenwichtenPresentatie teugels en tegenwichten
Presentatie teugels en tegenwichten
 
Verkorte presentatie participatie, doel of middel
Verkorte presentatie participatie, doel of middelVerkorte presentatie participatie, doel of middel
Verkorte presentatie participatie, doel of middel
 
Omgevingswet participatie en communicatie
Omgevingswet participatie en communicatieOmgevingswet participatie en communicatie
Omgevingswet participatie en communicatie
 
Mcm module 3a nl
Mcm  module 3a nlMcm  module 3a nl
Mcm module 3a nl
 
Participatie is altijd maatwerk
Participatie is altijd maatwerkParticipatie is altijd maatwerk
Participatie is altijd maatwerk
 
Betrekken van burgers in communicatie sociaal domein
Betrekken van burgers in communicatie sociaal domeinBetrekken van burgers in communicatie sociaal domein
Betrekken van burgers in communicatie sociaal domein
 
Digitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doen
Digitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doenDigitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doen
Digitale participatie (e-participatie) - drijfveren, denken, doen
 
Succesvolle digitale Participatie (e-participatie)
Succesvolle digitale Participatie (e-participatie) Succesvolle digitale Participatie (e-participatie)
Succesvolle digitale Participatie (e-participatie)
 

More from Hein Albeda

Collective Decisionmaking
Collective DecisionmakingCollective Decisionmaking
Collective Decisionmaking
Hein Albeda
 
Participation PDCA and Citizens.ppt
Participation PDCA and Citizens.pptParticipation PDCA and Citizens.ppt
Participation PDCA and Citizens.ppt
Hein Albeda
 
Sturen op geluk en verantwoording in Roerdalen
Sturen op geluk en verantwoording in RoerdalenSturen op geluk en verantwoording in Roerdalen
Sturen op geluk en verantwoording in Roerdalen
Hein Albeda
 
Armchair audit: vertrouwen winnen
Armchair audit: vertrouwen winnenArmchair audit: vertrouwen winnen
Armchair audit: vertrouwen winnen
Hein Albeda
 
Presentatie verantwoording in de publieke sector
Presentatie verantwoording in de publieke sectorPresentatie verantwoording in de publieke sector
Presentatie verantwoording in de publieke sector
Hein Albeda
 
Vernieuwing van verantwoording
Vernieuwing van verantwoordingVernieuwing van verantwoording
Vernieuwing van verantwoording
Hein Albeda
 
Teugels en tegenwichten 2018
Teugels en tegenwichten 2018Teugels en tegenwichten 2018
Teugels en tegenwichten 2018
Hein Albeda
 
Maatschappelijke democratie
Maatschappelijke democratieMaatschappelijke democratie
Maatschappelijke democratie
Hein Albeda
 
Het oog van de meester
Het oog van de meesterHet oog van de meester
Het oog van de meester
Hein Albeda
 
Raadsinformatie van college en raad
Raadsinformatie van college en raadRaadsinformatie van college en raad
Raadsinformatie van college en raad
Hein Albeda
 
Burgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratie
Burgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratieBurgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratie
Burgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratie
Hein Albeda
 
Vertrouwen winnen
Vertrouwen winnenVertrouwen winnen
Vertrouwen winnen
Hein Albeda
 
Presentatie heinalbeda
Presentatie heinalbedaPresentatie heinalbeda
Presentatie heinalbeda
Hein Albeda
 
Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015
Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015
Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015
Hein Albeda
 
Burgervisitatie
BurgervisitatieBurgervisitatie
Burgervisitatie
Hein Albeda
 
Onderling delibereren
Onderling delibererenOnderling delibereren
Onderling delibereren
Hein Albeda
 
Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond
Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbondBeleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond
Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond
Hein Albeda
 
Presentatie Macht delen met bewoners
Presentatie Macht delen met bewonersPresentatie Macht delen met bewoners
Presentatie Macht delen met bewoners
Hein Albeda
 

More from Hein Albeda (18)

Collective Decisionmaking
Collective DecisionmakingCollective Decisionmaking
Collective Decisionmaking
 
Participation PDCA and Citizens.ppt
Participation PDCA and Citizens.pptParticipation PDCA and Citizens.ppt
Participation PDCA and Citizens.ppt
 
Sturen op geluk en verantwoording in Roerdalen
Sturen op geluk en verantwoording in RoerdalenSturen op geluk en verantwoording in Roerdalen
Sturen op geluk en verantwoording in Roerdalen
 
Armchair audit: vertrouwen winnen
Armchair audit: vertrouwen winnenArmchair audit: vertrouwen winnen
Armchair audit: vertrouwen winnen
 
Presentatie verantwoording in de publieke sector
Presentatie verantwoording in de publieke sectorPresentatie verantwoording in de publieke sector
Presentatie verantwoording in de publieke sector
 
Vernieuwing van verantwoording
Vernieuwing van verantwoordingVernieuwing van verantwoording
Vernieuwing van verantwoording
 
Teugels en tegenwichten 2018
Teugels en tegenwichten 2018Teugels en tegenwichten 2018
Teugels en tegenwichten 2018
 
Maatschappelijke democratie
Maatschappelijke democratieMaatschappelijke democratie
Maatschappelijke democratie
 
Het oog van de meester
Het oog van de meesterHet oog van de meester
Het oog van de meester
 
Raadsinformatie van college en raad
Raadsinformatie van college en raadRaadsinformatie van college en raad
Raadsinformatie van college en raad
 
Burgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratie
Burgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratieBurgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratie
Burgerbetrokkenheid en alternatieve vormen democratie
 
Vertrouwen winnen
Vertrouwen winnenVertrouwen winnen
Vertrouwen winnen
 
Presentatie heinalbeda
Presentatie heinalbedaPresentatie heinalbeda
Presentatie heinalbeda
 
Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015
Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015
Presentatie zelforganisatie in de kersentuin 2015
 
Burgervisitatie
BurgervisitatieBurgervisitatie
Burgervisitatie
 
Onderling delibereren
Onderling delibererenOnderling delibereren
Onderling delibereren
 
Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond
Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbondBeleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond
Beleidsprioriteiten en nieuwe dienstverlening woonbond
 
Presentatie Macht delen met bewoners
Presentatie Macht delen met bewonersPresentatie Macht delen met bewoners
Presentatie Macht delen met bewoners
 

Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

 • 1. Workshop burgerparticipatie Gemeente Westvoorne Frank Hess Hein Albeda
 • 2. Agenda Presentatie burgerparticipatie Presentatie burgerparticipatie instrumenten Bespreking casus Discussie casus Conclusies
 • 3. Burgerparticipatie Wat is burgerparticipatie Beleidsparticipatie en burgerinitiatieven Vooraf en tijdens het proces Bespreking casussen Rolverdeling college, raad en organisatie Burgerinitiatieven Presentatie burgerparticipatie
 • 4. Burgerparticipatie? ‘ Participatie is een proces waarin stakeholders invloed hebben op en delen in de controle over initiatieven en de besluiten en middelen die hen raken ’
 • 5. Leden politieke partij: 2% tegen 13% in 1948
 • 6. Beleidsparticipatie en burgerinitiatieven Ophalen kennis Beter aansluiten op wensen Betere en belangen-overstijgende oplossingen Zorgvuldige uitvoering Wij als burgers gaan over de invulling van onze buurt Wij ouders nemen initiatieven rond onze school Wij als gemeenschap nemen initiatieven rond armoede binnen onze gemeenschap
 • 7. Frustraties van burgers over beleidsparticipatie De politiek heeft al besloten; Burgers worden te laat betrokken; Inbreng wordt genegeerd; Gemeente verstrekt geen, onjuiste of onvolledige informatie; Verwachtingen van burgers stroken niet met de realiteit; Gemeente handelt niet zorgvuldig; Gemeente wil geen gesprek met haar burgers
 • 8. Problemen in de organisatie Nota’s en handreikingen raken niet de juiste snaar en zijn niet breed geïmplementeerd. De raad wordt te weinig om sturing gevraagd Participatie komt bovenop het normale werk. Participatie is ‘van communicatie’. Leren is niet geborgd.
 • 9. Soorten participatie Vorm: Rol burgers: Faciliterend initiatiefnemer Samenwerkend co-producent Participatief adviseur Consulterend geraadpleegde Voorlichtend ontvanger
 • 10. Toetsen of je participatie werkwijze goed is: Het CLEAR-model C an they participate? Do the L ike to participate? Are they E nabled to particpate? Are they A sked to participate? Are they R esponded to if they do participate CLEAR
 • 11. Rol van de raad, Wanneer de raad betrekken? Kaders stellen: werken met startnotities en stappenplan Kies bewust welke participatievorm en vraag ruimte Ga met raad naar de kernen toe Experimenteer en leer Koppel terug wat de inbrengen waren en je deed met de inbreng
 • 12. Startnotitie Aanleiding Probleem Doelen Actoren Proces Uitwerking sturing Interactief beleid Uitvoering Monitoring Handhaving
 • 13. Raad: BOB In fasen beslissen Startfase (beeldvorming) Verkenningsfase (oordeelsvorming) Oplossingsfase (besluitvorming) Uitvoering en nazorg
 • 14. Stappenplan Maak krachtenveldanalyse Bepaal niveau van participatie Bepaal de actoren met bijbehorende boodschap Maak een kalender Bepaal welke middelen en methoden je inzet
 • 15. Evalueren en borgen Kadernota Vaste participatieparagraaf Na twee jaar deze periode de kwaliteit van de procedures voor burgerparticipatie evalueren Vaste werkwijze in organisatie evalueren Vaste verantwoordelijke aanspreken Participatie onderdeel functioneringsgesprek Blijven vernieuwen!
 • 17. Instrumenten Instrumenten burgerparticipatie kennen veel gelijkenis met onderzoeksinstrumenten. Onderzoek maakt onderscheid in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
 • 18. Kwantitatief Meet de mate waarin bepaalde uitspraken voorkomen. representatief betrouwbaar (mits goed uitgevoerd) vragenlijsten steekproef
 • 19. Kwalitatief Meet de reden WAAROM bepaalde uitspraken voorkomen. Niet representatief Discussieleidraad Kleine groep respondenten Gespreksleider Diep
 • 20. Kwantitatief Het burgerpanel Belangrijk instrument voor consulteren en adviseren Vormen Gemeentelijk panel Doelgroepen panel (ouderen, jongeren, lifestyle, woongebied etc) Online, telefonisch, face to face, schriftelijk Ad hoc onderzoek
 • 21. Belangrijke aandachtspunten van het burgerpanel Denk goed na over je doel wanneer een burgerpanel wordt geïnstalleerd Voor welke vragen wordt het burgerpanel het meest ingezet? Denk hier van te voren over na En verder Hoe om te gaan met verwachtigingen burgers? Rol burgerpanel / raad? Zelf doen of uitbesteden? Statistische kennis aanwezig? Ervaring opzetten vragenlijst? Genoeg capaciteit om panel te onderhouden? Aantal keren inzetten? Speeltje communicatie / gemeentelijk breed. Terugkoppeling resultaten
 • 22. Conclusie burgerpanel Voordelen Ideaal voor monitoring (0, 1 meting etc) Ideaal voor snelle metingen Hoge mate van respons Nadelen verwachtingmanagement respondenten vaak hoge kosten (tijd indien zelf, geld indien uitbesteden) => Soms is gewoon ad hoc onderzoek handiger en voordeliger!
 • 23. Kwalitatief Belangrijk instrument voor bijvoorbeeld coproductie Instrumenten worden ingezet wanneer er met de burger moet worden nagedacht over oplossingen. Kenmerken Niet representatief Kleine groep Selectieve groep Vormen Het online discussieplatform Het ronde tafel gesprek (groepsdiscussie) Een op een face to face gesprekken
 • 24. Leerervaringen Maak voorafgaand aan inspraakavonden gebruik van onderzoek (kwali of kwanti) Zorg dat je burgerpanel representatief is (mn selectie burgers is van belang. Gevaar is selectieve respons Denk goed na over het aantal keer dat je een burgerpanel inzet Kijk goed naar de informatiebehoefte en maak dan een keuze uit een kwanitatief of kwalitatief instrument Laat je keuze ook afhangen van de doelgroep.
 • 25. Casussen: skatebaan en wellness centrum 1. Mega Skatebaan In een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan speelgelegenheid voor jongeren. Nu is er een ondernemer gekomen met een plan voor een Mega Skatebaan. De gemeenteraad wil wel een voorziening maken voor jongeren, maar wat wil de buurt zelf? 2. Mega wellness fysiotherapie In een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan mogelijkheden voor ontspanning en fysiotherapie voor ouderen. Nu is er een ondernemer gekomen met een plan voor een Beauty/ wellness/fysiotherapie centrum. De gemeenteraad wil wel een dergelijke voorziening en tot nu toe zag geen enkele fysiotherapeut er brood in. Maar wat wil de buurt zelf?
 • 26. Vragen bij de casus Het doel van de participatieprocedure De rol van de burgers De mogelijkheden om burgers al dan niet ruimte te geven om een bijdrage te leveren. Welke instrumenten en vormen kunnen gebruikt worden Hoe ga je om met de verwachtingen van burgers? Welke vorm kies je?
 • 27. Wat leren we hiervan?
 • 28. Keuze rol: tijd, belang, ruimte
 • 29. Let op: Neem de tijd voor veranderproces Zoek goede voortrekkers Vermeng niet de participatiekwaliteit met de inhoud Leer van de fouten en beloon goede praktijk Leer van anderen: werkbezoeken en expertmeetings Leer los te laten
 • 30. Goede rolverdeling Raad Kaders voor instrumentarium en doelen participatie Op goede momenten sturing geven Afweging doelen en middelen College Inzicht in kwaliteit (BM) Acceptatie opnemen in P&C en meekijken BM (weth) Organisatie Uitvoerder is verantwoordelijk Kwaliteit participatie in functioneringsgesprekken Communicatie: Hulp bij keuze rol burger Hulp bij keuze communicatievorm
 • 31. Leerpunten voor jezelf en vervolgstappen Wat leerde je? Wat ga je nu anders doen?
 • 32. Burgerinitiatieven Trekt de gemeente het beleid naar zich toe? Of steunt ze de burgers in hun activiteit? Werkvormen Wijkcontracten (Haarlem) Dorpsbudgetten (Hoogeveen) Eigen Kracht Centrales Burgerinitiatief op agenda toelaten Referendum, Keuzereferendum, e-petities Bedankt
 • 33. Materiaal Participatiewijzer (IPP) Stappenplan (Utrecht) We gooien het de inspraak in (Ombudsman) De harde kant van burgerparticipatie www.ipp-participatiewijzer.nl www.verantwoording.nl