SlideShare a Scribd company logo
Budżet
obywatelski
Twój Grosz w Twoim Mieście
Budżet obywatelski
Twój grosz w Twoim mieście
CO TO JEST?
Mechanizm budżetu partycypacyjnego powstał w 1989 roku w brazylijskim
mieściePortoAlegre.Odtamtegoczasuideatarozprzestrzeniłasięiobecnie
szacuje się, że w różnych wariantach budżet partycypacyjny realizowany
jest w ok. 2 000 miast na całym świecie. W Polsce pierwsze próby rozpoczęto
w 2012 roku w Sopocie. Obecnie kilkadziesiąt polskich miast, m.in. Łódź,
Dąbrowa Górnicza, Olsztyn czy Jaworzno wdraża budżet obywatelski.
	
Na świecie wielkość budżetu obywatelskiego w zależności od miasta,
wynosi od 1% do 100% budżetu inwestycyjnego. W Polsce miasta do decyzji
mieszkańców przekazują od 1,5% do ponad 5% budżetu inwestycyjnego (są
to środki od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych).
Budżet obywatelski może dotyczyć dowolnej części środków w budżecie,
które nie są tzw. wydatkami sztywnymi czyli np. pensje dla nauczycieli,
wydatki na ochronę zdrowia czy pomoc społeczną. W niektórych
miastach mieszkańcy mogą decydować o niewielkim ułamku wydatków
inwestycyjnych, a w innych o całości.
W Polsce podstawą dla wdrażania budżetu partycypacyjnego są przepisy
ustawy o samorządzie gminnym. Art. 5a dotyczy możliwości prowadzenia
na terenie gminy konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla
mieszkańców oraz art. 51 ust. 3, który mówi o uprawnieniach jednostki
pomocniczej (sołectwo, osiedle, dzielnica) do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach budżetu gminy. Konsultacje społeczne nie obligują
władz do wzięcia pod uwagę ich wyników, a budżet partycypacyjny w swej
www.maszglos.pl
Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces, w którym
to mieszkańcy decydują na co wydawane są pieniądze z
budżetu miasta. Decyzje podejmowane podczas spotkań
i dyskusji są wykonywane przez władze miasta w danym
roku budżetowym.
istocie jest mechanizmem w którym decyzje mieszkańców są wiążące.
Wyjściem z tej sytuacji jest otwarta deklaracja władz, że decyzje
mieszkańców zostaną w pełni wykonane.
Wszyscy płacimy podatki, które zasilają budżet miasta i mamy prawo
decydować o tym, na co zostaną wydane nasze pieniądze. Władze powinny
dawać mieszkańcom możliwość zaspokajania ich zbiorowych potrzeb na
najniższymmożliwymszczeblusamorządu.Spotykającsięzsąsiadami,łatwiej
zdecydować, co na osiedlu wymaga zmiany, niż patrząc na to samo miejsce
z perspektywy całego miasta. Budżet obywatelski to przekazanie decyzji
finansowych mieszkańcom - czyli tym, których one bezpośrednio dotyczą
i którzy najlepiej wiedzą, czego w ich mieście/gminie najbardziej potrzeba.
rozpocznij dyskusję nad wyodrębnieniem budżetu obywatelskiego
zaproponuj władzom Twojego miasta aby wyodrębnili budżet
obywatelski
zorganizuj spotkanie o budżecie obywatelskim w Twoim mieście
przekaż tę ulotkę koledze, koleżance, sąsiadowi, sąsiadce, członkom
rodziny i porozmawiaj z nimi o budżecie obywatelskim
Jeżeli w Twoim mieście nie ma budżetu obywatelskiego:
Jeżeli w Twoim mieście toczy się dyskusja o budżecie obywatelskim:
przyłącz się do grup, które w Twoim mieście działają na rzecz budżetu
obywatelskiego
przyjdź na spotkanie o budżecie obywatelskim organizowane w
Twoim mieście
Jeśli w Twoim mieście budżet obywatelski już działa:
weź udział w dyskusji i wyborze najlepszych projektów do realizacji
zainteresuj się, jak wygląda realizacja decyzji podjętych przez
mieszkańców
zachęcaj innych do udziału w decydowaniu o budżecie
CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY BUDŻET W TWOIM MIEŚCIE BYŁ BUDŻETEM
MIESZKAŃCÓW?
www.maszglos.pl
Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 49 fax: 22 536 02 20 maszglos@batory.org.pl www.maszglos.pl
PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO MIASTA ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE!
Masz Głos, Masz Wybór
Akcja Masz Głos, Masz Wybór wspiera mieszkańców, którzy chcą
wprowadzać budżety obywatelskie w swoich miastach, tak aby proces ich
realizacji przebiegał efektywnie.
przygotowaniu odpowiednich procedur
konsultowaniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów
informowaniu mieszkańców - dostarczymy materiały promocyjne
zorganizowaniu spotkania - nasi eksperci mogą odwiedzić Twoje
miasto
MOŻEMY CI POMÓC W:
Jeśli chcesz brać czynny udział w życiu publicznym swojej
lokalnej społeczności - zmieniać je, ulepszać,
współdecydować - wejdź na: www.maszglos.pl i dołącz
do akcji. Przebieg akcji możesz też śledzić na Facebooku:
www.facebook.com/maszglos
Skontaktuj się z nami!

More Related Content

What's hot

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn
 
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańskuEwa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Wstawiacz
 
Raport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - CzeladźRaport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
City of Gdansk
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda ŚląskaRaport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej Górze
Raport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej GórzeRaport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej Górze
Raport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Tarnowie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w TarnowieRaport z monitoringu polityki senioralnej w Tarnowie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Tarnowie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w BędzinieRaport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Zawierciu
Raport z monitoringu polityki senioralnej w ZawierciuRaport z monitoringu polityki senioralnej w Zawierciu
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Zawierciu
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-Białej
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-BiałejRaport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-Białej
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-Białej
Marcin Germanek
 
Barka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyceBarka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyceBarka Foundation
 
Prezentacja dla rad_osiedli
Prezentacja dla rad_osiedliPrezentacja dla rad_osiedli
Prezentacja dla rad_osiedliCentrum OPUS
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychKa Es
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Prezentacja debata mój samorząd2
Prezentacja debata mój samorząd2Prezentacja debata mój samorząd2
Prezentacja debata mój samorząd2Centrum OPUS
 
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...moprgdansk
 
Prezentacja MOPR 2018
Prezentacja MOPR 2018Prezentacja MOPR 2018
Prezentacja MOPR 2018
gdanskpl
 
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
StowarzyszenieZP
 
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" - koło w Szczecinie
 

What's hot (20)

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańskuEwa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
 
Raport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - CzeladźRaport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
 
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda ŚląskaRaport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
 
Raport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej Górze
Raport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej GórzeRaport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej Górze
Raport monitorig polityki senioralnej w Jeleniej Górze
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Tarnowie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w TarnowieRaport z monitoringu polityki senioralnej w Tarnowie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Tarnowie
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w BędzinieRaport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Będzinie
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Zawierciu
Raport z monitoringu polityki senioralnej w ZawierciuRaport z monitoringu polityki senioralnej w Zawierciu
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Zawierciu
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-Białej
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-BiałejRaport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-Białej
Raport z monitoringu polityki senioralnej w Bielsku-Białej
 
Barka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyceBarka - ekonomia społeczna w praktyce
Barka - ekonomia społeczna w praktyce
 
Prezentacja dla rad_osiedli
Prezentacja dla rad_osiedliPrezentacja dla rad_osiedli
Prezentacja dla rad_osiedli
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
 
Prezentacja debata mój samorząd2
Prezentacja debata mój samorząd2Prezentacja debata mój samorząd2
Prezentacja debata mój samorząd2
 
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
Różne formy pomocy społecznej jako możliwość rozwijania przedsiębiorczości s...
 
Prezentacja MOPR 2018
Prezentacja MOPR 2018Prezentacja MOPR 2018
Prezentacja MOPR 2018
 
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
 
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
 

Viewers also liked

Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?Masz Głos, Masz Wybór
 
Renewable and Non- renewable energy Sources
Renewable and Non- renewable energy SourcesRenewable and Non- renewable energy Sources
Renewable and Non- renewable energy Sources
George Thomas
 
Digital, Social & Mobile in 2015
Digital, Social & Mobile in 2015Digital, Social & Mobile in 2015
Digital, Social & Mobile in 2015
We Are Social Singapore
 

Viewers also liked (6)

Jak rozmawiać z mieszkańcami?
Jak rozmawiać z mieszkańcami?Jak rozmawiać z mieszkańcami?
Jak rozmawiać z mieszkańcami?
 
Jak zorganizować debatę?
Jak zorganizować debatę?Jak zorganizować debatę?
Jak zorganizować debatę?
 
Organizujesz spotkanie, nie zapomnij!
Organizujesz spotkanie, nie zapomnij!Organizujesz spotkanie, nie zapomnij!
Organizujesz spotkanie, nie zapomnij!
 
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną?
 
Renewable and Non- renewable energy Sources
Renewable and Non- renewable energy SourcesRenewable and Non- renewable energy Sources
Renewable and Non- renewable energy Sources
 
Digital, Social & Mobile in 2015
Digital, Social & Mobile in 2015Digital, Social & Mobile in 2015
Digital, Social & Mobile in 2015
 

Similar to Budżet Obywatelski

Prezentacja dzielnice krakowskie 4
Prezentacja dzielnice krakowskie 4Prezentacja dzielnice krakowskie 4
Prezentacja dzielnice krakowskie 4
MadMuflon
 
Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022
Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022
Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022
MadMuflon
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Sprawozdanie za 2012 r
Sprawozdanie za 2012 rSprawozdanie za 2012 r
Sprawozdanie za 2012 r
Fundacja "Merkury"
 
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...Fundacja "Merkury"
 
Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski
Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz KraszewskiSamorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski
Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz KraszewskiMasz Głos, Masz Wybór
 
System wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejSystem wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejBarka Foundation
 
Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.
Program Czasu Mieszkańców dla Torunia. Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.
Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.
CzasMieszkancow
 
Budzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjnyBudzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjny
Łukasz Łukaszewski
 
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Fundacja "Merkury"
 
Program dla Torunia. Czas mieszkańców.
Program dla Torunia. Czas mieszkańców.Program dla Torunia. Czas mieszkańców.
Program dla Torunia. Czas mieszkańców.
CzasMieszkancow
 
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBiuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBarka Foundation
 
Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...
Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...
Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...
Fundacja "Merkury"
 
Prezentacja bo - spotkania
Prezentacja  bo - spotkaniaPrezentacja  bo - spotkania
Prezentacja bo - spotkaniaPiotr Choroś
 
Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015 Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015
marcingermanek
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Marcin Germanek
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Marcin Germanek
 
Raport z monitoringu budzetu obywatelskiego Chorzów
Raport z monitoringu budzetu obywatelskiego ChorzówRaport z monitoringu budzetu obywatelskiego Chorzów
Raport z monitoringu budzetu obywatelskiego Chorzów
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoPrezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoMasz Głos, Masz Wybór
 

Similar to Budżet Obywatelski (20)

Prezentacja dzielnice krakowskie 4
Prezentacja dzielnice krakowskie 4Prezentacja dzielnice krakowskie 4
Prezentacja dzielnice krakowskie 4
 
Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022
Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022
Prezentacja Forum Przyszłości Dzielnic 2022
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 
Sprawozdanie za 2012 r
Sprawozdanie za 2012 rSprawozdanie za 2012 r
Sprawozdanie za 2012 r
 
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
 
Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski
Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz KraszewskiSamorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski
Samorząd terytorialny w pigułce, dr Dawid Sześciło, Dariusz Kraszewski
 
System wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejSystem wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiej
 
Dom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + PartycypacjaDom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + Partycypacja
 
Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.
Program Czasu Mieszkańców dla Torunia. Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.
Program Czasu Mieszkańców dla Torunia.
 
Budzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjnyBudzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjny
 
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
 
Program dla Torunia. Czas mieszkańców.
Program dla Torunia. Czas mieszkańców.Program dla Torunia. Czas mieszkańców.
Program dla Torunia. Czas mieszkańców.
 
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBiuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
 
Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...
Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...
Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2015 ...
 
Prezentacja bo - spotkania
Prezentacja  bo - spotkaniaPrezentacja  bo - spotkania
Prezentacja bo - spotkania
 
Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015 Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
 
Raport z monitoringu budzetu obywatelskiego Chorzów
Raport z monitoringu budzetu obywatelskiego ChorzówRaport z monitoringu budzetu obywatelskiego Chorzów
Raport z monitoringu budzetu obywatelskiego Chorzów
 
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoPrezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
 

More from Masz Głos, Masz Wybór

Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014
Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014
Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014Masz Głos, Masz Wybór
 
Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014
Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014
Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014Masz Głos, Masz Wybór
 
"Wszystko o Ewie"
"Wszystko o Ewie" "Wszystko o Ewie"
"Wszystko o Ewie"
Masz Głos, Masz Wybór
 
Wszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna Mateja
Wszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna MatejaWszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna Mateja
Wszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna Mateja
Masz Głos, Masz Wybór
 
Promocja lokalna - Super Samorząd 2011
Promocja lokalna - Super Samorząd 2011Promocja lokalna - Super Samorząd 2011
Promocja lokalna - Super Samorząd 2011
Masz Głos, Masz Wybór
 
Relacje mediowe - Super Samorząd 2011
Relacje mediowe - Super Samorząd 2011Relacje mediowe - Super Samorząd 2011
Relacje mediowe - Super Samorząd 2011
Masz Głos, Masz Wybór
 
Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011
Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011
Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011
Masz Głos, Masz Wybór
 
Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...
Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...
Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...
Masz Głos, Masz Wybór
 
Masz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 roku
Masz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 rokuMasz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 roku
Masz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 rokuMasz Głos, Masz Wybór
 

More from Masz Głos, Masz Wybór (12)

Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014
Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014
Poradnik wyborcy - wybory samorządowe 2014
 
Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014
Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014
Poradnik kandydata wybory samorządowe 2014
 
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańcówInicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
 
Akcja masz głos, masz wybór 2014
Akcja masz głos, masz wybór 2014Akcja masz głos, masz wybór 2014
Akcja masz głos, masz wybór 2014
 
Karta Pytań
Karta PytańKarta Pytań
Karta Pytań
 
"Wszystko o Ewie"
"Wszystko o Ewie" "Wszystko o Ewie"
"Wszystko o Ewie"
 
Wszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna Mateja
Wszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna MatejaWszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna Mateja
Wszystko o Ewie - Krzysztof Burnetko i Anna Mateja
 
Promocja lokalna - Super Samorząd 2011
Promocja lokalna - Super Samorząd 2011Promocja lokalna - Super Samorząd 2011
Promocja lokalna - Super Samorząd 2011
 
Relacje mediowe - Super Samorząd 2011
Relacje mediowe - Super Samorząd 2011Relacje mediowe - Super Samorząd 2011
Relacje mediowe - Super Samorząd 2011
 
Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011
Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011
Jak wykorzystać pajęczynę. Promocja działań w sieci - Super Samorząd 2011
 
Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...
Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...
Komunikacja społeczna. Planowanie i realizacja projektów promocyjnych w środo...
 
Masz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 roku
Masz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 rokuMasz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 roku
Masz Głos, Masz Wybór. Działania i wsparcie w 2011 roku
 

Budżet Obywatelski

 • 2. Budżet obywatelski Twój grosz w Twoim mieście CO TO JEST? Mechanizm budżetu partycypacyjnego powstał w 1989 roku w brazylijskim mieściePortoAlegre.Odtamtegoczasuideatarozprzestrzeniłasięiobecnie szacuje się, że w różnych wariantach budżet partycypacyjny realizowany jest w ok. 2 000 miast na całym świecie. W Polsce pierwsze próby rozpoczęto w 2012 roku w Sopocie. Obecnie kilkadziesiąt polskich miast, m.in. Łódź, Dąbrowa Górnicza, Olsztyn czy Jaworzno wdraża budżet obywatelski. Na świecie wielkość budżetu obywatelskiego w zależności od miasta, wynosi od 1% do 100% budżetu inwestycyjnego. W Polsce miasta do decyzji mieszkańców przekazują od 1,5% do ponad 5% budżetu inwestycyjnego (są to środki od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych). Budżet obywatelski może dotyczyć dowolnej części środków w budżecie, które nie są tzw. wydatkami sztywnymi czyli np. pensje dla nauczycieli, wydatki na ochronę zdrowia czy pomoc społeczną. W niektórych miastach mieszkańcy mogą decydować o niewielkim ułamku wydatków inwestycyjnych, a w innych o całości. W Polsce podstawą dla wdrażania budżetu partycypacyjnego są przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Art. 5a dotyczy możliwości prowadzenia na terenie gminy konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców oraz art. 51 ust. 3, który mówi o uprawnieniach jednostki pomocniczej (sołectwo, osiedle, dzielnica) do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Konsultacje społeczne nie obligują władz do wzięcia pod uwagę ich wyników, a budżet partycypacyjny w swej www.maszglos.pl Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces, w którym to mieszkańcy decydują na co wydawane są pieniądze z budżetu miasta. Decyzje podejmowane podczas spotkań i dyskusji są wykonywane przez władze miasta w danym roku budżetowym.
 • 3. istocie jest mechanizmem w którym decyzje mieszkańców są wiążące. Wyjściem z tej sytuacji jest otwarta deklaracja władz, że decyzje mieszkańców zostaną w pełni wykonane. Wszyscy płacimy podatki, które zasilają budżet miasta i mamy prawo decydować o tym, na co zostaną wydane nasze pieniądze. Władze powinny dawać mieszkańcom możliwość zaspokajania ich zbiorowych potrzeb na najniższymmożliwymszczeblusamorządu.Spotykającsięzsąsiadami,łatwiej zdecydować, co na osiedlu wymaga zmiany, niż patrząc na to samo miejsce z perspektywy całego miasta. Budżet obywatelski to przekazanie decyzji finansowych mieszkańcom - czyli tym, których one bezpośrednio dotyczą i którzy najlepiej wiedzą, czego w ich mieście/gminie najbardziej potrzeba. rozpocznij dyskusję nad wyodrębnieniem budżetu obywatelskiego zaproponuj władzom Twojego miasta aby wyodrębnili budżet obywatelski zorganizuj spotkanie o budżecie obywatelskim w Twoim mieście przekaż tę ulotkę koledze, koleżance, sąsiadowi, sąsiadce, członkom rodziny i porozmawiaj z nimi o budżecie obywatelskim Jeżeli w Twoim mieście nie ma budżetu obywatelskiego: Jeżeli w Twoim mieście toczy się dyskusja o budżecie obywatelskim: przyłącz się do grup, które w Twoim mieście działają na rzecz budżetu obywatelskiego przyjdź na spotkanie o budżecie obywatelskim organizowane w Twoim mieście Jeśli w Twoim mieście budżet obywatelski już działa: weź udział w dyskusji i wyborze najlepszych projektów do realizacji zainteresuj się, jak wygląda realizacja decyzji podjętych przez mieszkańców zachęcaj innych do udziału w decydowaniu o budżecie CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY BUDŻET W TWOIM MIEŚCIE BYŁ BUDŻETEM MIESZKAŃCÓW? www.maszglos.pl
 • 4. Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 22 536 02 49 fax: 22 536 02 20 maszglos@batory.org.pl www.maszglos.pl PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO MIASTA ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE! Masz Głos, Masz Wybór Akcja Masz Głos, Masz Wybór wspiera mieszkańców, którzy chcą wprowadzać budżety obywatelskie w swoich miastach, tak aby proces ich realizacji przebiegał efektywnie. przygotowaniu odpowiednich procedur konsultowaniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów informowaniu mieszkańców - dostarczymy materiały promocyjne zorganizowaniu spotkania - nasi eksperci mogą odwiedzić Twoje miasto MOŻEMY CI POMÓC W: Jeśli chcesz brać czynny udział w życiu publicznym swojej lokalnej społeczności - zmieniać je, ulepszać, współdecydować - wejdź na: www.maszglos.pl i dołącz do akcji. Przebieg akcji możesz też śledzić na Facebooku: www.facebook.com/maszglos Skontaktuj się z nami!