SlideShare a Scribd company logo
News
European shares soar, but caution
prevails
Gold still in sideways,
moves within narrow
range
Dollar extends losses, US
data eyed
2
September
22
July
‫لتحقيق‬ ‫طريقها‬ ‫في‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬
‫أسبوعية‬ ‫مكاسب‬
‫اليومي‬ ‫التقرير‬
‫تراجعه‬ ‫بعد‬ ‫يرتفع‬ ‫الذهب‬
‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬
1677
‫بيانات‬ ‫قبيل‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬
‫األمريكية‬ ‫المشتريات‬ ‫مديري‬
‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ ‫انخفض‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫ارتفع‬
1677
‫اختراقه‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫ولم‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬
.
‫اختراق‬ ‫من‬ ‫الذهب‬ ‫تمكن‬ ‫وإذا‬
‫عند‬ ‫المقاومة‬ ‫منطقة‬
1720
‫صعودي‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫فسوف‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬
‫عند‬ ‫المقاومة‬ ‫منطقة‬ ‫ا‬ ً
‫مستهدف‬ ،‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬
1745
.
‫وقد‬
‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫كسر‬ ‫الذهب‬ ‫يحاول‬
1680
‫للقناة‬ ‫السفلي‬ ‫الحد‬ ‫الختبار‬
‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ ‫الهابطة‬
1650
‫ا‬ ً‫دوالر‬
.
‫في‬ ‫له‬ ‫مستوى‬ ‫أدنى‬ ‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫ارتفع‬
16
‫على‬ ‫للسيطرة‬ ‫الفائدة‬ ‫أسعار‬ ‫األوروبي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رفع‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫ا‬ ً‫شهر‬
‫األمريكية‬ ‫المشتريات‬ ‫مديري‬ ‫مؤشر‬ ‫بيانات‬ ‫قبل‬ ،‫التضخم‬
.
1720
1760
1745
1680
1720
‫أسبوعية‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫طريقها‬ ‫في‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬
‫األمريكية‬ ‫المشتريات‬ ‫مديري‬ ‫بيانات‬ ‫قبيل‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬
‫يوليو‬ ‫في‬ ‫يتباطأ‬ ‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬
‫الجيوسياسية‬ ‫والتوترات‬ ‫اإلمدادات‬ ‫شح‬ ‫وسط‬ ‫النفط‬ ‫استقرار‬
90.0
1.02
‫ارتفعت‬
‫األسهم‬
‫األوروبية‬
‫للجلسة‬
‫الثانية‬
‫على‬
‫التوال‬
‫ي‬
‫يوم‬
،‫الجمعة‬
‫في‬
‫طريقها‬
‫لتحقيق‬
‫أكبر‬
‫ارتفاع‬
‫أسبوعي‬
‫لها‬
‫ف‬
‫ي‬
،‫شهرين‬
‫حيث‬
‫أدى‬
‫تخفيف‬
‫حدة‬
‫أزمة‬
‫الطاقة‬
‫إلى‬
‫تراجع‬
‫المخاوف‬
‫بشأن‬
‫التوقعات‬
‫االقتصادية‬
.
‫وال‬
‫يزال‬
‫هناك‬
‫ب‬
‫عض‬
‫التفاؤل‬
‫بعد‬
‫قرار‬
‫روسيا‬
‫باستئناف‬
‫إمدادات‬
‫الغاز‬
‫إلى‬
‫أو‬
‫روبا‬
،
‫إال‬
‫أن‬
‫رفع‬
‫سعر‬
‫الفائدة‬
‫األكبر‬
‫من‬
‫المتوقع‬
‫من‬
‫قبل‬
‫الب‬
‫نك‬
‫المركزي‬
‫األوروبي‬
‫وانهيار‬
‫الحكومة‬
‫في‬
‫إيطاليا‬
‫وضع‬
‫ا‬ ً
‫حد‬
‫لمكاسب‬
‫اليوم‬
.
‫الجدير‬
‫بالذكر‬
‫أن‬
‫األسهم‬
‫العالمية‬
‫تس‬
‫تعد‬
‫ألفضل‬
‫أسبوع‬
‫لها‬
‫في‬
‫شهر‬
.
‫ارتد‬
‫مؤشر‬
‫الدوالر‬
‫األمريكي‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫بعد‬
‫أن‬
‫انخفض‬
‫بالقرب‬
‫من‬
‫أدنى‬
‫مستوى‬
‫له‬
‫منذ‬
6
،‫يوليو‬
‫ومع‬
‫ذلك‬
‫يتجه‬
‫لتسجيل‬
‫انخفاض‬
‫أسب‬
،‫وعي‬
‫قبل‬
‫بيانات‬
‫مؤشر‬
‫مديري‬
‫المشتريات‬
‫األمريك‬
‫ية‬
‫لشهر‬
‫يوليو‬
.
‫وتعرض‬
‫الدوالر‬
‫لضربة‬
‫يوم‬
‫أمس‬
‫بعد‬
‫الموقف‬
‫المتشدد‬
‫للبنك‬
‫المركزي‬
‫األوروب‬
‫ي‬
‫ووسط‬
‫تراجع‬
‫الرهانات‬
‫على‬
‫زيادة‬
‫سعر‬
‫الفائدة‬
‫بقوة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫االحتياطي‬
‫الفيدرالي‬
‫األسبوع‬
‫المقبل‬
.
‫وفي‬
‫وقت‬
‫الحق‬
‫من‬
،‫اليوم‬
‫ستركز‬
‫األنظار‬
‫على‬
‫بيانات‬
‫قطاعي‬
‫التصنيع‬
‫والخدمات‬
‫في‬
‫الواليات‬
‫المتحدة‬
.
43.8
526,000
33.5
676,000
32.4
148,000
30.2
143,000
‫تباطأ‬
‫مقياس‬
‫مؤشر‬
‫مديري‬
‫المشتريات‬
‫في‬
‫المم‬
‫لكة‬
‫المتحدة‬
‫األوسع‬
،‫ا‬ ً
‫نطاق‬
‫الذي‬
‫يتتبع‬
‫أنشطة‬
‫قطا‬
‫عي‬
‫التصنيع‬
،‫والخدمات‬
‫إلى‬
52.8
‫في‬
،‫يوليو‬
‫وهو‬
‫أدنى‬
‫مستوى‬
‫منذ‬
‫إغالق‬
‫كورونا‬
‫في‬
‫أوائل‬
‫عام‬
2021
،
‫ا‬ ً
‫انخفاض‬
‫من‬
53.7
‫في‬
‫يونيو‬
.
‫ومع‬
،‫ذلك‬
‫ال‬
‫يزال‬
‫المؤشر‬
‫يشير‬
‫إلى‬
‫وجود‬
‫نمو‬
‫حيث‬
‫استمر‬
‫فوق‬
‫مستوى‬
50
.
‫استقرت‬
‫أسعار‬
‫النفط‬
‫يوم‬
‫الجمعة‬
‫حيث‬
‫عوض‬
‫شح‬
‫العرض‬
‫والتوترات‬
‫الجيوسياسية‬
‫ضعف‬
‫الطلب‬
‫م‬
‫ن‬
‫الواليات‬
‫المتحدة‬
.
‫ومع‬
،‫ذلك‬
‫يتجه‬
‫خام‬
‫برنت‬
‫لتح‬
‫قيق‬
‫أول‬
‫مكسب‬
‫أسبوعي‬
‫له‬
‫في‬
‫ستة‬
،‫أسابيع‬
ً
‫مدعوم‬
‫ا‬
‫بالطلب‬
‫القوي‬
‫على‬
‫النفط‬
‫الخام‬
‫من‬
‫آسيا‬
‫وبسب‬
‫ب‬
‫استمرار‬
‫الدوالر‬
‫في‬
‫التراجع‬
‫من‬
‫أعلى‬
‫مستوى‬
‫له‬
‫في‬
20
ً‫عاما‬
.

More Related Content

Similar to BTC Daily Report July 22 Ar.pdf

BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
AmirFahim4
 
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdfBTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
HassanNassar16
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdfBTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
MohamedKamel467135
 
Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021
AmirFahim4
 
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC
 
Btc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 arBtc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 ar
BTC
 
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdfBTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC
 
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdfBTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
HassanNassar16
 
Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022
BTC
 
Btc daily report a. 7.1.2022
Btc daily report a. 7.1.2022Btc daily report a. 7.1.2022
Btc daily report a. 7.1.2022
AmirFahim4
 
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdfBTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC
 
Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021
BTC
 
Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021
AmirFahim4
 
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdfBTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC
 
Btc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 arBtc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 ar
AmirFahim4
 
Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)
BTC
 
Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021
BTC
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
AmirFahim4
 
BTC Daily Report A. 8.6.2023.pdf
BTC Daily Report A. 8.6.2023.pdfBTC Daily Report A. 8.6.2023.pdf
BTC Daily Report A. 8.6.2023.pdf
BTC
 

Similar to BTC Daily Report July 22 Ar.pdf (20)

BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdfBTC Daily Report April 8 Ar.pdf
BTC Daily Report April 8 Ar.pdf
 
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdfBTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
BTC Daily Report A. 17.6.2022.pdf
 
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdfBTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
BTC Daily Report A. 10.1.2023.pdf
 
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdfBTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
BTC Daily Report Aug 12 Ar.pdf r.pdf
 
Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021Btc daily report a. 1.10.2021
Btc daily report a. 1.10.2021
 
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdfBTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
BTC Daily Report A. 6.12.2022.pdf
 
Btc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 arBtc daily report oct 6 ar
Btc daily report oct 6 ar
 
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdfBTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
BTC Daily Report A. 30.8.2022.pdf
 
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdfBTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
BTC Daily report A. 29.7.2022.pdf
 
Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022Btc daily report a. 6.1.2022
Btc daily report a. 6.1.2022
 
Btc daily report a. 7.1.2022
Btc daily report a. 7.1.2022Btc daily report a. 7.1.2022
Btc daily report a. 7.1.2022
 
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdfBTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
BTC Daily Report A. 25.5.2023.pdf
 
Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021Btc daily report a. 21.1.2021
Btc daily report a. 21.1.2021
 
Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021Btc daily report a. 28.1.2021
Btc daily report a. 28.1.2021
 
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdfBTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
BTC Daily Report Dec 12 -Ar.pdf
 
Btc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 arBtc daily report january 14 ar
Btc daily report january 14 ar
 
Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)Btc daily report nov 5 ar (1)
Btc daily report nov 5 ar (1)
 
Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021Btc daily report a. 19.10.2021
Btc daily report a. 19.10.2021
 
Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021Btc daily report a. 12.11.2021
Btc daily report a. 12.11.2021
 
BTC Daily Report A. 8.6.2023.pdf
BTC Daily Report A. 8.6.2023.pdfBTC Daily Report A. 8.6.2023.pdf
BTC Daily Report A. 8.6.2023.pdf
 

More from BTC

BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdfBTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdfBTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdfBTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdfBTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC
 
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdfBTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC
 
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC
 

More from BTC (20)

BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdfBTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 9-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 9-ENG.pdf
 
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdfBTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
BTC Daily Report A. 3.10.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 3.10.2023.pdf
 
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdfBTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
BTC Daily Report Oct 2-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdfBTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
BTC Dubai Daily Report Oct 2-Eng.pdf
 
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 27.9.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 27.9.2023.pdf
 
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 26.9.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 26.9.2023.pdf
 
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdfBTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 25-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 25-ENG.pdf
 
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdfBTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 13-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 13-ENG.pdf
 
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdfBTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
BTC Dubai Daily Report E. 12.9.2023.pdf
 
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 12.9.2023.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
 
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdfBTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
BTC Daily Report Sept 11-AR.pdf
 
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdfBTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
BTC Dubai Daily Report Sept 11-ENG.pdf
 
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdfBTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
BTC Daily Report A. 7.9.2023.pdf
 

BTC Daily Report July 22 Ar.pdf

  • 1. News European shares soar, but caution prevails Gold still in sideways, moves within narrow range Dollar extends losses, US data eyed 2 September 22 July ‫لتحقيق‬ ‫طريقها‬ ‫في‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬ ‫أسبوعية‬ ‫مكاسب‬ ‫اليومي‬ ‫التقرير‬ ‫تراجعه‬ ‫بعد‬ ‫يرتفع‬ ‫الذهب‬ ‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ 1677 ‫بيانات‬ ‫قبيل‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬ ‫األمريكية‬ ‫المشتريات‬ ‫مديري‬
  • 2. ‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ ‫انخفض‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫ارتفع‬ 1677 ‫اختراقه‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫ولم‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬ . ‫اختراق‬ ‫من‬ ‫الذهب‬ ‫تمكن‬ ‫وإذا‬ ‫عند‬ ‫المقاومة‬ ‫منطقة‬ 1720 ‫صعودي‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫فسوف‬ ‫ا‬ ً‫دوالر‬ ‫عند‬ ‫المقاومة‬ ‫منطقة‬ ‫ا‬ ً ‫مستهدف‬ ،‫القصير‬ ‫المدى‬ ‫على‬ 1745 . ‫وقد‬ ‫عند‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫كسر‬ ‫الذهب‬ ‫يحاول‬ 1680 ‫للقناة‬ ‫السفلي‬ ‫الحد‬ ‫الختبار‬ ‫الدعم‬ ‫منطقة‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ ‫الهابطة‬ 1650 ‫ا‬ ً‫دوالر‬ . ‫في‬ ‫له‬ ‫مستوى‬ ‫أدنى‬ ‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اليوم‬ ‫صباح‬ ‫الذهب‬ ‫ارتفع‬ 16 ‫على‬ ‫للسيطرة‬ ‫الفائدة‬ ‫أسعار‬ ‫األوروبي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رفع‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫ا‬ ً‫شهر‬ ‫األمريكية‬ ‫المشتريات‬ ‫مديري‬ ‫مؤشر‬ ‫بيانات‬ ‫قبل‬ ،‫التضخم‬ . 1720 1760 1745 1680 1720
  • 3. ‫أسبوعية‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫طريقها‬ ‫في‬ ‫األوروبية‬ ‫األسهم‬ ‫األمريكية‬ ‫المشتريات‬ ‫مديري‬ ‫بيانات‬ ‫قبيل‬ ‫يرتد‬ ‫الدوالر‬ ‫يوليو‬ ‫في‬ ‫يتباطأ‬ ‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫الجيوسياسية‬ ‫والتوترات‬ ‫اإلمدادات‬ ‫شح‬ ‫وسط‬ ‫النفط‬ ‫استقرار‬ 90.0 1.02 ‫ارتفعت‬ ‫األسهم‬ ‫األوروبية‬ ‫للجلسة‬ ‫الثانية‬ ‫على‬ ‫التوال‬ ‫ي‬ ‫يوم‬ ،‫الجمعة‬ ‫في‬ ‫طريقها‬ ‫لتحقيق‬ ‫أكبر‬ ‫ارتفاع‬ ‫أسبوعي‬ ‫لها‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ،‫شهرين‬ ‫حيث‬ ‫أدى‬ ‫تخفيف‬ ‫حدة‬ ‫أزمة‬ ‫الطاقة‬ ‫إلى‬ ‫تراجع‬ ‫المخاوف‬ ‫بشأن‬ ‫التوقعات‬ ‫االقتصادية‬ . ‫وال‬ ‫يزال‬ ‫هناك‬ ‫ب‬ ‫عض‬ ‫التفاؤل‬ ‫بعد‬ ‫قرار‬ ‫روسيا‬ ‫باستئناف‬ ‫إمدادات‬ ‫الغاز‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫روبا‬ ، ‫إال‬ ‫أن‬ ‫رفع‬ ‫سعر‬ ‫الفائدة‬ ‫األكبر‬ ‫من‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الب‬ ‫نك‬ ‫المركزي‬ ‫األوروبي‬ ‫وانهيار‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫إيطاليا‬ ‫وضع‬ ‫ا‬ ً ‫حد‬ ‫لمكاسب‬ ‫اليوم‬ . ‫الجدير‬ ‫بالذكر‬ ‫أن‬ ‫األسهم‬ ‫العالمية‬ ‫تس‬ ‫تعد‬ ‫ألفضل‬ ‫أسبوع‬ ‫لها‬ ‫في‬ ‫شهر‬ . ‫ارتد‬ ‫مؤشر‬ ‫الدوالر‬ ‫األمريكي‬ ‫يوم‬ ‫الجمعة‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫انخفض‬ ‫بالقرب‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫مستوى‬ ‫له‬ ‫منذ‬ 6 ،‫يوليو‬ ‫ومع‬ ‫ذلك‬ ‫يتجه‬ ‫لتسجيل‬ ‫انخفاض‬ ‫أسب‬ ،‫وعي‬ ‫قبل‬ ‫بيانات‬ ‫مؤشر‬ ‫مديري‬ ‫المشتريات‬ ‫األمريك‬ ‫ية‬ ‫لشهر‬ ‫يوليو‬ . ‫وتعرض‬ ‫الدوالر‬ ‫لضربة‬ ‫يوم‬ ‫أمس‬ ‫بعد‬ ‫الموقف‬ ‫المتشدد‬ ‫للبنك‬ ‫المركزي‬ ‫األوروب‬ ‫ي‬ ‫ووسط‬ ‫تراجع‬ ‫الرهانات‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫سعر‬ ‫الفائدة‬ ‫بقوة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫االحتياطي‬ ‫الفيدرالي‬ ‫األسبوع‬ ‫المقبل‬ . ‫وفي‬ ‫وقت‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ،‫اليوم‬ ‫ستركز‬ ‫األنظار‬ ‫على‬ ‫بيانات‬ ‫قطاعي‬ ‫التصنيع‬ ‫والخدمات‬ ‫في‬ ‫الواليات‬ ‫المتحدة‬ . 43.8 526,000 33.5 676,000 32.4 148,000 30.2 143,000 ‫تباطأ‬ ‫مقياس‬ ‫مؤشر‬ ‫مديري‬ ‫المشتريات‬ ‫في‬ ‫المم‬ ‫لكة‬ ‫المتحدة‬ ‫األوسع‬ ،‫ا‬ ً ‫نطاق‬ ‫الذي‬ ‫يتتبع‬ ‫أنشطة‬ ‫قطا‬ ‫عي‬ ‫التصنيع‬ ،‫والخدمات‬ ‫إلى‬ 52.8 ‫في‬ ،‫يوليو‬ ‫وهو‬ ‫أدنى‬ ‫مستوى‬ ‫منذ‬ ‫إغالق‬ ‫كورونا‬ ‫في‬ ‫أوائل‬ ‫عام‬ 2021 ، ‫ا‬ ً ‫انخفاض‬ ‫من‬ 53.7 ‫في‬ ‫يونيو‬ . ‫ومع‬ ،‫ذلك‬ ‫ال‬ ‫يزال‬ ‫المؤشر‬ ‫يشير‬ ‫إلى‬ ‫وجود‬ ‫نمو‬ ‫حيث‬ ‫استمر‬ ‫فوق‬ ‫مستوى‬ 50 . ‫استقرت‬ ‫أسعار‬ ‫النفط‬ ‫يوم‬ ‫الجمعة‬ ‫حيث‬ ‫عوض‬ ‫شح‬ ‫العرض‬ ‫والتوترات‬ ‫الجيوسياسية‬ ‫ضعف‬ ‫الطلب‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫الواليات‬ ‫المتحدة‬ . ‫ومع‬ ،‫ذلك‬ ‫يتجه‬ ‫خام‬ ‫برنت‬ ‫لتح‬ ‫قيق‬ ‫أول‬ ‫مكسب‬ ‫أسبوعي‬ ‫له‬ ‫في‬ ‫ستة‬ ،‫أسابيع‬ ً ‫مدعوم‬ ‫ا‬ ‫بالطلب‬ ‫القوي‬ ‫على‬ ‫النفط‬ ‫الخام‬ ‫من‬ ‫آسيا‬ ‫وبسب‬ ‫ب‬ ‫استمرار‬ ‫الدوالر‬ ‫في‬ ‫التراجع‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫مستوى‬ ‫له‬ ‫في‬ 20 ً‫عاما‬ .